İslama əsasən seksual həyatYüklə 327,73 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix18.12.2016
ölçüsü327,73 Kb.
1   2   3

yəni,  yerinə  yetirilməli  olan  bir  işdir.  Həddi-büluğ  dövrünü 

keçən  təxirəsalma  ata-ananı  günahkar  edir.  Bununla  belə, 

sünnət toyu vurdurmaq öhdəliyi yoxdur. 

d)  Sünnətin  sağlamlıq  və  seks  nöqteyi-nəzərindən 

əhəmiyyəti 

                                                 

45

 Əl-Camiu-s-səğir, 1/62; Avnu-l-məbud, 14/185. a. Məsələyə düzgün olmayan münasibət: Dırnaq tutmaq, bədəni təmizləmək, saqqal 

və  bığı  səliqəyə  salmaq  və  dini  cəhətdən  müvafiq  olan  cinsi  əlaqə  nəticəsində 

bəkarətin  aradan  qaldırılması  kimi  xilqətə  edilən  müdaxilələrin  müstəsna 

nümunələrindən birini təşkil edən və onlar kimi, dini cavabdehlik baxımından sünnə 

(müstəhəb) qəbul edə biləcəyimiz xitan əməliyyatına bəzi şəxslər tərəfindən başqa cür 

baxılır.  Belə  ki,  onlar  bunu  Quranın  Nisa  surəsinin  119-cu  ayəsinə  əsasən  xilqəti 

dəyişdirmək xarakteri daşıyan şeytanı bir iş hesab edirlər. Biz isə ümumiyyətlə ömrü 

boyu  minlərlə  dəfə  üz  qırxmağı  təbii  qarşılayan  şəxslərin  bu  münasibətini  qeyri-

düzgün bir yanaşma kimi qiymətləndiririk. 

b.  Qocaların  vəziyyəti:  Bizim  mənbələrimizdə  qeyd  olunur  ki,  peyğəmbərimiz  (əs) 

yaşlı  vaxtında  müsəlmanlığı  qəbul  edən  və  müxtəlif  xalqların  nümayəndəsi  olan 

insanları sünnət (xitan) məsələsinə görə cavabdeh hesab etməyib. Həmçinin deyilir ki, 

bu səbəbə görə sünnət olunmaqları səhhətlə əlaqədar problemlər yaradan yaşlı kişilər 

xitana  görə  cavabdeh  deyillər.  Baxın:  Türkiyə  diyanət  vəqfinin  nəşr  etdiyi  İslam 

ensiklopediyası, 38-ci cild, s. 158. 

46

 Beyhəqi, əs-Sünənu-l-kübra, 8/324. www.muselmanlar.com

 

 37 

 

Kişi  cinsiyyət  üzvünü  örtən  və  sünnət  vasitəsilə götürülməli olan dəridən ətrafa yayılan yağ çox pis bir iy verə 

bilir.  Eyni  zamanda  o,  mikrob  yuvası  olduğuna  görə  penisdə 

xəstəlik  baş  verməsinə  gətirib  çıxardır.  Habelə,  mikrobların 

qadın cinsiyyət üzvünə keçməyinə səbəb olur. 

Qulfə

47

 deyilən bu dəri əlavə olaraq, cinsiyyət üzvünün uc hissəsində sürtünmələrə səbəb olur. Bu da insanı masturbasiya 

ilə məşğul olmağa aparır. Evlənməmişdən qabaq masturbasiya 

ilə məşğul olmaq vərdişi ailə həyatında seksual münasibətlərə 

mənfi təsir göstərir. Qeyd edilən sürtünmə cinsi əlaqə zamanı 

tez-tələsik  boşalmağa  da  səbəb  olur.  Bu  isə  qadının  seksual 

cəhətdən doymamağının əsas səbəbidir. Beləliklə, qulfə kişidə 

tələsik  boşalmağa  səbəb  olduğu  kimi,  qadının  seksual  həzz 

almağına  da  mane  olur.  Çünki  birləşən  cinsiyyət  üzvlərinin 

bir-birinə  təsir  etməyinə  maneə  təşkil  edir.  Buna  görə  də 

qulfəyə  təbii  həssaslığı  aradan  qaldıran  çox  qalın  bir  prezervativ 

kimi də tərif vermək olar. Buna bir də bəzi qadınlarda klitorun 

üstünü  örtən  dərininin  yaratdığı  maneəni  əlavə  etsək,  həmin 

mənfi halın hansı səviyyədə olduğunu başa düşə bilərik. 

Sünnət  olmaq  bütün  bu  problemləri  aradan  qaldırdığına 

görə  kişinin  sünnətli  olduğu  cütlər  bir-biri  üçün  seksual 

cəhətdən daha münasib olur və doyuma çata bilirlər. 

B) Qız-qadın sünnəti 

Qız  sünnəti  ilə  əlaqədar  bir  Quran  hökmü  yoxdur. 

Həmçinin  bu  məsələdə  müsəlmanlara  öhdəlik  yükləyən 

                                                 

47

 Qulfə (ğulfə: ) Ərəb sözüdür. Azərbaycan dilinə Ərəb dilindən keçən qılaf sözü 

ilə  eyni  mənşəlidir.  Burada  sünnət  dərisi,  qapaq  və  örtük  mənalarında  işlədilib  - 

tərcüməçinin qeydi. 

www.muselmanlar.com

 

 

38  

mötəbər  bir  hədis  də  yoxdur.  Bununla  belə,  peyğəmbərimizə 

(əs) aid olunan və bunu müəyyən şərtlər daxilində təsdiq edən 

hədislər var. Tarix boyu bəzi müsəlman ölkələrində də belə bir 

iş  görülüb.  Biz  bu  səbəblərə  görə  qız  sünnəti  məsələsinə necə 

deyərlər,  Qərb  dünyasından  gələn  mədəniyyət  terrorunun 

təsiri  ilə  radikal  formada  yanaşmağı,  o  cümlədən,  onu  rədd 

etməyi  münasib  bilmirik.  Ancaq  məsləhət  görülmədən  təsdiq 

olunmağındakı  qadın  seksuallığına  hörmət  tərəfini  müsbət 

qarşılayırıq. 

a) Qız-qadın sünnətinin tarixi keçmişi 

Tarixi məlumatlara əsasən çox qədim dövrlərdən etibarən 

müxtəlif mədəniyyətlərdə müşahidə olunan və hazırkı dövrdə 

də  davam  etdirilən  qız  sünnəti  ənənəsi  həzrəti  peyğəmbərin 

(əs)  dövründə  Məkkədə,  xüsusilə  də  Mədinədə  həyata 

keçirilirdi.  Belə  ki,  Məkkə  şəhərində  Ümmü  Həbibə,

48

 

Mədinədə isə Ümmü Ətiyyə  adlı qadınlar qız  sünnətçisi  kimi tanınırdılar. 

Peyğəmbərimizin (əs) “Qadın və kişidə sünnət olunan hissələr 

bir-birinə  toxunduğu  vaxt  qüsl  vermək  vacibdir”  hədisindəki  kişi 

və  qadın  cinsiyyət  üzvləri  haqqında  sünnət  olunan  üzvlər 

mənası  verən  əl-xitan  sözü  işlədilib.  Bu  da  göstərir  ki, 

                                                 

48

 Beyhəqi Şuabu-l-iman adlı əsərində belə rəvayət edir: Ümmü  Həbibə  Mədinəyə  hicrət  edən  Məkkəli  mühacir  qadınlardan  biri  idi.  Qızları 

sünnət etməklə məşğul olurdu. Həzrəti peyğəmbər hicrətdən sonra ona baş çəkdikdə 

belə bir sual soruşdu: 

- Sən qız sünnəti işinə davam etmək istəyirsən? 

Ümmü Həbibə bu suala sualla cavab verdi: 

- Ya rəsulallah! Məgər bu iş haram olundu? Sən bunu bizə qadağan edirsən? 

Həzrəti peyğəmbər ona: “Xeyr, xeyr! Sünnət işi halaldır”, - dedi. 


www.muselmanlar.com

 

 39 

 

müsəlmanlıq  dövründə  də  qız  sünnəti  məlum  idi,  həyata keçirilirdi.

49

 Bu,  ümumi  bir  məsələ  idi,  yoxsa  bəzi  ailələr  tərəfindən 

tətbiq  olunurdu?  Bunu  dəqiq  bilmirik.  Bununla  belə, 

müsəlman  kişilərə  əmr  olunduğu  halda  qadınlara  əmr 

olunmaması,  habelə,  həzrəti  peyğəmbərin  (əs)  və  məşhur 

əshabələrin  uşaqlarının  sünnət  olunduğuna  dair  mötəbər 

rəvayətlərin  olmamağı  onun  o  dövrdə  arabir  tətbiq 

olunduğunu  göstərir.  Bəzi  alimlər  hesab  edirlər  ki,  sünnət 

əməliyyatını  lazım  bilən  artıqlıq  şərqli  qadınlarda  müşahidə 

olunur; deməli, bu, onlarla əlaqədar bir məsələdir. 

Qız-qadın sünnətinin məqsədi 

Bəzi Ərəb qəbilələri cinsiyyətləri və təcavüzə məruz qalan 

seksuallıqları  səbəblərindən  qız  uşaqlarını  diri-diri  torpağa 

basdırıblar.  Bunu  nəzərə  alaraq  demək  olar  ki,  qız  sünnəti 

onların  seksuallıqlarını  inkişaf  etdirmək  məqsədilə  tətbiq 

olunduğu  kimi,  bunun  səviyyəsini  azaltmaq  məqsədilə  də 

həyata keçirilib.

50

 Peyğəmbərimizə (əs) aid olunan hədislər də hər iki məqsədin mümkün olduğuna işarə vurur. 

b) Qız sünnətinin mahiyyəti 

Qız sünnəti qadının seksual həzz mərkəzi olan və qadında 

kişi  cinsiyyət  üzvünün  müqabili  kimi  qəbul  edilən  klitor 

üzərində aparılan kişi sünnətinə oxşar bir əməliyyatdır. Başqa 

sözlə,  “klitoru  halqa  kimi  əhatə  edən,  qaplayan,  bəzən  bir 

                                                 

49

 Buxari, Qüsl, 28. 50

 İbn Kəsir, Təkvir surəsinin təfsiri, 8-9-cu ayələr. 

www.muselmanlar.com

 

 40 

 

qalpaq-kisə kimi 

örtən 


dərinin 

aradan 


qaldırılması 

əməliyyatıdır.”

51

 

Bizim  dövrümüzdə  olduğu  kimi,  elmi  cəhətdən  qeyd edilən  formada  izah  edilə  bilməsə  də,  belə  bir  şey  var  idi  və 

seksual  ləzzət  mərkəzi  olmağı  məlum  idi.  Qız  sünnəti  məhz 

buna  görə  klitora  tətbiq  olunurdu.  Məlum  idi  ki,  birbaşa 

klitora müdaxilə etmək və ya onu kəsib atmaq cinsi şikəstliyə 

gətirib çıxardır. Bu da bilinirdi: Sünnət əməliyyatını onu əhatə 

edən dəriyə tətbiq etmək isə qadını seksual cəhətdən doyuma 

çatmağına  xidmət  edir.  Bu  səbəbdən  də  lazımi  qədər  həssas 

hərəkət olunurdu. 

c) Məsələnin dini cəhətdən əhəmiyyət və hökmü 

Qız  sünnəti  ilə  əlaqədar  olaraq  Muhəmməd  peyğəmbərə 

(əs)  aid  edilən  hədislərdə  bu  əməliyyatın  seksuallığı  inkişaf 

etdirən cəhətinə işarə vurulur: 

“Kişilər  üçün  sünnət  olmaq  peyğəmbərlərin  yolundan  getmək 

deməkdir. Qadınlar üçün də bir dəyərdir.”

52

 

Peyğəmbərimizə  (əs)  aid  olduğunu  inkar  edən  fikirlərin əksinə,  onun  tərəfindən  deyildiyini  qəbul  edə  biləcəyimiz  bu 

                                                 

51

 Klitor 


“Klitorun həcmi qadından qadına fərqli olur. Baş və gövdəsinin ümumi uzunluğu orta 

hesabla  3  santimetr  olmaqla  yanaşı,  7  santimetrə  qədər  çata  bilir.    Klitorun  baş 

hissəsinin  həcmi  də  xeyli  dərəcədə  qeyri-sabitdir  və  3-8  millimetr  arasında  olur. 

Təqribən 8000 sinir lifi olan bir quruluşa malikdir.” 

Qeyd: Klitor  və  aşağıda qeyd  olunan  klitoropeksi  (ing. Clitoropexy;  bir növ cinsiyyət 

dodaqlarının  korreksiyası)  ilə  əlaqədar  məlumatlar  doktorsitesi.com  saytından 

götürülmüşdür. Əlavə olaraq baxın: Fritz Kahn, Tənasül həyatımız, İstanbul, 1971-ci il, 

s. 29. 


52

 Əbu Davud, Ədəb, 167; əs-Sünənu-l-kübra, 8/325. 

Qız  sünnəti  ilə  əlaqədar  hədis  rəvayətləri  bizim  təsbitlərimizə  əsasən  Kütubi-sittədə 

təkcə bu mənbədə qeyd olunub. www.muselmanlar.com

 

 41 

 

hədis  sünnətin  qadınlar  üçün  vacib  bir  əməliyyat  olduğunu bildirmir;  müxtəlif  mədəniyyətləri  sintez  edən  İslamaqədərki 

cəmiyyətdə tətbiq olunan və lazımi formada yerinə yetirildiyi 

vaxt  bir  problemə  səbəb  olmamağı  bir  tərəfə,  seksuallığı 

inkişaf  etdirən  bu  əməliyyatı  tətbiq  oluna  bilən  bir  gözəllik 

kimi təsdiq edir. 

Bununla  belə,  Şafei  məzhəbinə  mənsub  olan  alimlər  belə 

hesab edirlər ki, sünnət olmaq kişilərə olduğu kimi, qadınlara 

da  vacibdir.

53

 Güman  ki,  qız  sünnəti  İslamı  deyil,  təkcə  onu dilə gətirənləri maraqlandıran (yəni, onlar üçün qüvvədə olan) 

bu  fikrə  görə  Şafei  məzhəbinin  yayıldığı Misir və  Sudan  kimi 

müsəlman  ölkələrində  özünə  yer  tuta  bilir.  Onu  İslam  dini 

tərəfindən  vacib  bilinməyən,  yerinə  yetirilməsi  sadəcə  olaraq 

adət-ənənə  baxımından  mümkün  bir  iş  hesab  edən  Hənəfi 

məzhəbinin  hakim  olduğu  Türkiyə  kimi  ölkələrdə  isə  qız 

sünnətinə  maraq  omayıb.  Bununla  belə,  bir  çatışmazlıq  kimi 

də qiymətləndirilməyib. 

d) Qız sünnətinin seksual cəhətdən əhəmiyyəti 

Bu  məsələnin  əsas  mövzumuz  olan  seks  baxımından 

əhəmiyyəti  budur  ki,  qız  sünnətinin  məsləhət  bilinməyindəki 

məqsəd 


seksual 

həzzalmanı 

korlamaq 

deyil, 


inkişaf 

etdirməkdir.  Çünki  oğlan  uşaqlarının  sünnət  etdirilməsi  ilə 

əlaqədar  həvəsləndirici  hədislərdə  məqsəd  göstərilmədiyi 

halda,  qız  uşaqlarının  sünnət  etdirilməyi  ilə  bağlı  hədislərdə 

(yaxud da hədis olduğu irəli sürülən sözlərdə) seksual məqsəd 

açıq surətdə bildirilib. 

                                                 

53

 Avnu-l-məbud şərhu sünəni Əbu Davud, 14/185. www.muselmanlar.com

 

 42 

 

Bir hədisdə qeyd edilir ki, Allahın elçisi qız sünnətçisi kimi tanınan Ümmü Ətiyyə adlı qadına belə bir tapşırıq verib:

 54


 

 

  

     


 

  

-  (Qızları  sünnət  etdikdə)  toxunmaqla  kifayətlən  (klitora  və ondakı  sinirlərə  toxunma;  bu  işi  onu  əhatə edən  hissədə  gör). 

Belə  etmək  qadına  daha  çox  ləzzət  verir,  ərini  də  daha  çox  xoşbəxt 

edir.

55

 Məlum 

olduğu 


kimi, 

əsas 


məqsəd 

ər-arvadın 

xoşbəxtliyidir.  Bu  rəvayətdən  belə  başa  düşülür  ki,  Qərb 

dünyasında,  eləcə  də,  yerli  kütləvi  informasiya  vasitələrində 

qadının intim dünyasını məhv edən bir vəhşət əməliyyatı kimi 

təqdim olunan qız sünnəti əslində seksual həzz hissini inkişaf 

etdirmək  məqsədilə  məsləhət  görülür.  Əgər  qız  sünnəti 

seksual həzzalmanı azaltmaq məqsədi ilə klitoru kəsib atmaqla 

–  Firon  sünnəti  formasında  tətbiq  edilirsə,  yaxud  da  bu 

əməliyyat  primitiv  üsulla  və  bacarıqsız  şəxslər  tərəfindən 

aparıldığı üçün belə bir mənfi nəticəyə səbəb olursa, onu tətbiq 

etməmək  lazımdır.  Çünki  qadının  seksuallığına  mənfi  təsir 

göstərmək zülmdür. Zülm isə bütün növləri ilə haramdır. 

e) Qadınlarda sünnətəoxşar əməliyyat 

Klitor və onu əhatə edən dərinin quruluşu hər bir qadında 

anadangəlmə  müxtəlif  ölçülərdə  olur.  Bu  da  bəzi  qadınlarda 

zahiri  bir  eybəcərlik  və  orqazm  probleminə  səbəb  olur.  Buna 

görə də estetik-plastik cərrah-ginekoloqlara müraciət olunur. 

                                                 

54

 Bu sözün Allahın elçisi (əs) tərəfindən deyilib deyilməməsi məsələsi mübahisəlidir. Daha  doğrusu,  bu  məsələdə  həmrəylik  yoxdur.  Bəzi  şəxslər  belə  hesab  edirlər  ki,  bu 

söz peyğəmbər tərəfindən deyilib.

 

55

 Əbu Davud, Ədəb: babu ma caə fi-l-xitan (Avnu-l-məbud, 14/184). www.muselmanlar.com

 

 43 

 

[“Bəzi həkimlər onlara xüsusilə orqazma çata bilməmək şikayəti  ilə  müraciət  edən  qadınlara  klitoru  kənardan  əhatə 

edən  dərinin  qısaldılması,  yəni,  “klitorun  soyulması” 

əməliyyatını tövsiyə edirlər. Buradakı məqsəd klitorun cinsi 

əlaqə  vaxtı  kişi  cinsiyyət  üzvü  ilə  birbaşa  təmasını  təmin 

etməkdir.  Bu  kimi  əməliyyatlar  kişi  sünnətindən  fərqli 

deyil.”] 

Mütəxəssislər  tərəfindən  bəzi  qız  uşaqları  üçün  lazımlı 

hesab  olunan  qız  sünnətinin  faydalı  olduğunu  oxşar 

əməliyyatların  klitoropeksi  adı  ilə  müasir  tibbin  apardığı 

əməliyyatların arasına daxil olması da təsdiq edir: 

Klitoropeksi  (clitoropexy):

  Klitorun  üstündəki  dəri  onu 

gizlətdiyinə  görə  şəhvani  cəhətdən  oyana  bilməməklə  əlaqəli 

orqazm  problemi  olan  qadınlarda  həmin  dəri  əməliyyatla 

götürülür.  Beləcə,  klitor  üzə  çıxardılır  və  qadının  problemi 

aradan qalxır.

56

 

Təhlil a)  Mülayim  iqlimi  olan  Mədinədə  qız  uşaqlarının  bəziləri 

                                                 

56

 Aşağıdakı izah mətni “doktorsitesi.com” adlı internet saytından iqtibas edilmişdir: “Hamımızın bildiyi kimi, seksual oyanmada klitor və G  nöqtəsi bir növ açar rolunu 

oynayır.  Klitor  kişi  cinsiyyət  üzvünün  baş  hissəsinin  qadındakı  ekvivalentidir  və 

EROGEN  dediyimiz  seksual  oyanma  vaxtı  qanlanma  (ona  daxil  olan  qan)  səviyyəsi 

artaraq  həcm  baxımından  böyüyən  bir  quruluşa  malikdir.  Bəzi  hallarda  klitorun 

üstündəki  dəri  qatlantısı  çox  olur  və  bu,  klitorun  böyük  görünməyinə,  habelə, 

formasının  pozulmağına  gətirib  çıxardır.  Bununla  yanaşı,  həmin  qatlantı  klitorun 

oyandırılmağına  və  orqazma  da  maneçilik  törədir.  Bu  kimi  problemlərlə  üzləşən 

qadınlarda  klitorun  üstündəki  dəri  qatlantısını  estetik  cərrahiyə  metodları  ilə 

götürmək  mümkündür.  Biz  bununla  klitoru  kiçildirik.  Bununla  da  həm  estetik 

görünüşü  düzəldir,  həm  də  klitorun  daha  çox  oyandırıla  bilməyini  mümkün  hala 

gətiririk. Bu əməliyyata CLITOROPEXY deyilir. Bu əməliyyatla həm seksual oyanma 

qüsuru olan qadınlarda, həm də klitorunda estetik baxımdan problem olan qadınlarda 

çox yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür.” 

www.muselmanlar.com

 

 

44  

olsa da, Allahın elçisinin (əs) məlumatı daxilində sünnət edilib. 

b)  Allahın  elçisi  (əs)  adət-ənənə  çərçivəsində  və  bunun 

məqsədinin  qadının  seksual  doyuma  çatması  olduğunu  qeyd 

edərək  qız  uşaqlarının  sünnət  olunmağını  məsləhət  bilən 

ifadələr işlədib. 

c)  İndiki  dövrdə  dünyəvi  ölkələrin  qadınlarında  belə,  hər 

cür əyani seksual təhriklə üzləşməklərinə baxmayaraq seksual 

doyumsuzluq nisbəti yüksəkdir. 

Bütün  bunlar  bu  məsələ  üzərində  təzədən  düşünməyi  və 

tədqiqat aparmağı vacib hala gətirir. Həmçinin bəzi klitorlarda 

seksual  doyuma  maneçilik  törədən  artıqlığın  olduğu 

məlumdur  və  sünnət  əməliyyatının  zəruriliyi  qəbul  edilir. 

Bunun  üçün  də  estetik-plastik  cərrah-ginekoloqlara  müraciət 

olunur.  

Bəli,  Misir  və  Səudiyyə  Ərəbistanı  kimi  xalqı  müsəlman 

olan  ölkələrdəki  qız  sünnəti  məsələsi  cinsi  həyat  çərçivəsində 

təzədən  nəzərdən  keçirilməli,  lazımi  müqayisəli  tədqiqatlar 

aparılmalı  və  bu  məsələ  olmalı  olduğu  müsbət  hala 

gətirilməlidir.  

Burada bir məsələyə də toxunmaq istəyir və bunu faydalı 

hesab  edirik:  Belə  ki,  kişilərə  tətbiq  olunan  sünnətin  böyük 

faydaları  sübuta  yetirilib.  Buna  baxmayaraq bu sahədə  lazımi 

təşəbbüsləri 

göstərməyən, 

göstərə  bilməyən  və  elmi 

sübutlardan  çox  qınayıcı  ideoloji  yanaşmaları  birinci  plana 

çıxardan  qeyri-müsəlman  tibb  mütəxəssislərinin  fikirlərini 

elmi məlumat kimi qiymətləndirmək olmaz. Elə isə müsəlman 

elm xadimləri bu məsələ ilə mütləq maraqlanmalıdırlar.  

Gəlin, 

seksual 


cəhətdən 

xoşbəxtlik 

üçün 

lazımi 


www.muselmanlar.com

 

 45 

 

öhdəliklərdən  biri  olan  qız  sünnəti    mövzusunu  bir  hədis rəvayəti ilə başa vuraq: 

Ümmü-l-Mühacir adlı möminə xanım belə nəql edir: 

Mən  Rum  məmləkətindən  əsir  götürülən  kənizlərin  arasında 

idim.  Həzrəti  Osman  bizə  müsəlmanlığı  başa  saldı.  Məndən  və  bir 

nəfər  kənizdən  başqa  müsəlmanlığı  qəbul  edən  olmadı.  Həzrəti 

Osman bizim haqqımızda belə dedi: 

Bunları aparıb sünnət etdirin və çimizdirin.

57

 Mövzunu başa vurarkən... 

Qadında ən güclü həzzalma bölgəsi olub əsas funksiyası orqazma 

çatmağı  təmin  etmək  olan  klitorun  yaradılması    göstərir  ki, 

Rəbbimizin  məqsədi  qadının  öz  seksuallığını  ən  yüksək  səviyyədə 

yaşamağıdır. 

Bu ilahi məqsəd ortada ola-ola qız sünnəti tətbiq olunma forması 

ilə qadının seksuallığının əleyhinə nəticə verirsə, əlbəttə ki, zülmdür. 

Zülm olduğuna görə də haramdır. Lakin onun 14 əsrdən bəri İslam 

mədəniyyəti  hövzəsində  (ilahi  iradə  çərçivəsində)  qadının  seksual 

xoşbəxtliyini 

təmin 

etmək 


məqsədi 

güdən 


bir 

prinsipə 

əsaslandırılması qadınlıq üçün təqdirəlayiq bir haldır.

 

                                                 57

 Avnu-l-məbud, 14/184. 
Yüklə 327,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə