İslam'da namaz, Muhammed (s a. v.)'e vahiy suretiyle anlatılmış, sınırları ve şekli belirlenmiş özel bir ibadettirYüklə 1,28 Mb.
tarix20.06.2017
ölçüsü1,28 Mb. • İslam'da namaz, Muhammed (s.a.v.)'e vahiy suretiyle anlatılmış, sınırları ve şekli belirlenmiş özel bir ibadettir.Namazı, kulluk görevimizi yerine getirmek için kılarız.

 • Namazı, kulluk görevimizi yerine getirmek için kılarız.

 • Namazlarda kalbimizi Allah’a açar, ona dua eder, ona sığınırız.

 • Namazla, Allah’a şükür borcumuzu yerine getirmiş oluruz.

 • Namaz kılan bir kişi, Allah’a yakınlaştığı için kötülüklerden uzaklaşır.

 • Namaz, insanı düzenli ve disiplinli yaşamaya sevk eder. • “Sana kitaptan vahy edileni oku ve namazı dosdoğru kıl,gerçekten namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alı koyar.”

 • Ankebut / 45 • “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.”

 • Bakara / 153 • “Onlar gaybe inanırlar namazı dosdoğru kılarlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”

 • Bakara / 3 • “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”

 • Bakara / 277“Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir.”

 • “Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir.”

 • “Namaz dinin direğidir, onu bırakan dinini harap etmiş olur.”

 • “Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” 

 •  

 • Namazın farzları on ikidir.Bunların altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki farzlara namazın şartları denir. İçindeki farzlara namazın rükünleri denir.Hadesten taharet: Manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gusül yapmaktır.

 • Hadesten taharet: Manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gusül yapmaktır.

 • Necasetten Taharet: Vücut, elbise ve namaz kılınacak yerin temizlenmesidir.

 • Setr-i avret: Avret yerini örtmek demektir.

 • İstikbal-i kıble: Namaz kılarken kıbleye dönmektir.

 • Vakit: Namazı, vaktinde kılmaktır.

 • Niyet: Namaza dururken kalp ile niyet etmektir.Namazın Rükunları

 • İftitah tekbiri: Namaza başlarken “Allahu ekber” demektir.

 • Kıyam: Namazda ayakta durmaktır.

 • Kıraat: Namazda, Kur'an-ı kerimden sure veya âyet okumaktır.

 • Rüku: Ayakta okuma bittikten sonra, eğilip elleri dize koymaktır.

 • Sücûd: Secde etmek demektir.

 • Kâde-i âhıre: Son oturuş demektir.Namazın Vacipleri

 • Namazın farzları gibi vacipleri ve sünnetleri de vardır. Namazın vaciplerinden biri sehven/unutularak terk edilmişse sehiv secdesi yapmak gerekir. Vacipleri kasten terk etmek namazı bozar.Namazın Vacipleri (devamı)

 • Namaza “Allahu Ekber” sözü ile başlamak.

 • Fâtiha sûresini okumak.

 • Fâtihayı, sûreden önce okumak.

 • Fâtihadan sonra bir sûre veya en az üç kısa âyet okumak.

 • İlk iki rekatta Fatiha okumak.

 • Secdede burnunu alnı ile beraber yere koymak.Namazın Vacipleri (devamı)

 • Secdeleri birbiri ardınca yapmak.

 • Fâtihayı sünnet ve vacip namazların her rekâtında bir kere okumak.

 • Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında oturmak.

 • İkinci rekâtta teşehhütten fazla oturmamak.

 • Teşehhüdde iken Ettehıyyâtü’yü okumak.

 • Tâdîl-i erkâna riâyet etmek.Namazın Vacipleri (devamı)

 • Namazın sonunda, selam vermek.

 • Vitir namazında kunut dualarını okumak.

 • Bayram namazlarında alınan ilâve tekbirler.

 • İmâmın sabah, akşam, yatsı namazının ilk iki rekâtında yüksek sesle okuması.

 • Cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında imamın açıktan okuması.

 • Öğle ve ikindi namazlarında, içinden okumak.Namazın Vacipleri (devamı)

 • İmama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayıp susması.

 • Namazda yanılma olursa sehiv secdesi yapmak.

 • Namazda secde ayeti okursa secde etmek.Namazın Sünnetleri

 • Namazın sünnetleri, o ibadetin Peygamberin tarif ettiği üzere kılınmasını temin eder. Sünnetin yapılmasına sevap olmakla birlikte terk edilmesine ceza yoktur; sadece kınama ve sitem vardır.Namazın Sünnetleri (devamı)

 • İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak.

 • İftitâh ve kunût tekbîrlerinde, avuçları kıbleye çevirmek.

 • Tekbirleri imamın açıktan söylemesi.

 • Beş vakit namaz ile Cuma namazı için ezan ve kamet getirilmesi.

 • İftitah tekbirini alır almaz el bağlamak.

 • Tekbirin arkasından "sübhaneke" okumak.Namazın Sünnetleri (devamı)

 • Sübhaneke'den sonra “e'ûzu” okumak.

 • Her fâtihadan önce besmele çekmek.

 • Fâtihadan sonra gizlice âmin demek.

 • Sağ elini sol elinin üzerine bağlamak.

 • Sübhaneke ve E’ûzu-Besmele'yi sessizce okumak.

 • Rukû'a giderken tekbir almak, yani “Allahu ekber” demek.Namazın Sünnetleri (devamı)

 • Rükû'da, 3 kere “Sübhâne rabbîyelazîm” demek.

 • Rukû'dan kalkarken tekbir almak.

 • Rukû'da diz kapaklarını elleriyle kavramak.

 • Rukû'da ellerinin parmaklarını aralıklı bırakmak.

 • Rükû'dan kalkarken “Semiallahü limen hamideh” demek.

 • Bunun ardından “Rabbena leke'l-hamd” demek.Namazın Sünnetleri (devamı)

 • Rukû'dan sonraki kalkışta dosdoğru oluncaya kadar dikilmek.

 • Secdeler için tekbir almak.

 • Secdelerde üç kere “Sübhane Rabbiyel-A'lâ” demek.

 • Secdeye varırken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü yere koymak.

 • Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri kaldırmak.Namazın Sünnetleri (devamı)

 • Kıyamda iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak.

 • Rükû'da dizleri dik tutup bükmemek.

 • Rükû'da arkayı dümdüz tutmak.

 • Rükû'da başla sırtı aynı hizada bulundurmak.

 • Oturuşlarda elleri uyluklar üzerine koymak.

 • Oturuşlarda erkeklerin sol ayağı yatırıp sağ ayağı dikmesi.Namazın Sünnetleri (devamı)

 • Tahiyyatı sessizce okumak.

 • İki secde arasında birazcık oturmak.

 • Tahiyyâttan sonra Peygamberimize salli ve barik dualarını okumak.

 • Salat ve selâm'dan sonra, Rabbenâ veya benzeri bir duâyı okumak.

 • Selama sağdan başlamak.

 • Sütre edinmek.Namazın Sünnetleri (devamı)

 • Selâmda Esselâmü aleyküm ve rahmetullah demek.

 • İmam sol tarafa selam verirken sesini biraz yavaşlatmak.

 • Secdede iken kolunu yere ve böğrüne yapıştırmamak.

 • Cemaatle namaz kılarken bir veya daha fazla rekatı kaçırmış kimsenin imamın ikinci selamını beklemesi.Namazın Adabı

 • Âdâb, Hz. Peygamber'in bazen yapıp bazen terk ettiği şeylerdir. Bunları terk etmek yerilmeyi gerektirmez, bir günah sayılmaz. Fakat bunları yapmak daha faziletlidir.Namazın Adabı (devamı)

 • Namazda tevazu, sükûnet ve huzur içinde bulunmak.

 • Kamet sırasında “hayye alel felâh” denirken imam ve cemaatin namaz için ayağa kalkması.

 • “Kad kameti's-salâh” denilirken imamın namaza başlaması.

 • Ayakta iken secde yerine bakmak.

 • Rükû halinde iken ayakları üstüne bakmak.

 • Secde ederken burnun ucuna bakmak.Namazın Adabı (devamı)

 • Otururken kucağına bakmak.

 • Selam verirken omuzlara bakmak.

 • Rüku ve secde tesbihlerini üçten ziyade yapmak.

 • Aksırmamaya, öksürmemeye, esnememeye özen göstermek.

 • Esneme durumunda ağzı tutmak, dudakları dişlerle olsun kapamak.

 • Kıyafete çeki düzen vermek.Namazın Mekruhları

 • Mekruh; kerih, çirkin, beğenilmeyen iş demektir.

 • Namazda vâcibi ve müekked sünneti yapmamak tahrîmen mekruhtur.

 • Müekked olmayan sünnetleri yapmamak tenzîhen mekrûhtur.Namazın Mekruhları (devamı)

 • Namazda tadil-i erkanı terk etmek,

 • Başı döndürüp bakmak,

 • Başı bir tarafa eğmek,

 • Esnemek, gerinmek,

 • Parmak çıtlatmak,

 • Namazda beden ve elbiseyle oynamak,Namazın Mekruhları (devamı)

 • Zihnini, hatırını meşgul edecek bir halde namaza durmak,

 • Kılıksız, kıyâfetsiz bir halde namaza durmak,

 • Namazda parmaklarını birbirine geçirmek,

 • Namazda ellerini böğrüne koymak,

 • Özrü yok iken namazda bağdaş kurmak veya çömelmek,

 • Secdeye varırken elbisesini önünden veya arkadan kaldırmak,Namazın Mekruhları (devamı)

 • Kırâati rükûda tamamlamak,

 • İkinci rekâtta; ilk rekatta okuduğu sûrenin üstündeki sûreyi okumak,

 • İki rekatta okuduğu iki sûre arasını bir sûre ile ayırmak,

 • Bile bile âyet atlamak,

 • Namazda gözlerini yummak,

 • Gözlerini yukarıya dikmek,Namazın Mekruhları (devamı)

 • Yol üzerinde, mezar üstünde, hamam içinde, pisliğe yakin bir yerde, namaz kılmak,

 • Secdede yalnız alnını secdeye koyup burnunu yere koymamak,

 • Canlı bir şeyin sûreti üzerine secde etmek;

 • Namaz kılacağı yerde Kıble tarafında, canlı sûreti, bulunmak,

 • Kor halindeki ateşe karşı namaz kılmak,

 • Namazda iken kaşınmak, terini silmek,Namazın Mekruhları (devamı)

 • Önünden insan geçmesi ümit edilen bir yerde namaz kılarken önüne bir sütre koymamak,

 • Namazda iken etrafına bakınmak,

 • Namazda özürsüz bir şeye dayanmak,

 • Namazda insan yüzüne karşı durmak,

 • İkinci rekatta birinciden uzun okumak,

 • Hiçbir özrü yokken secde yerindeki taşları ayıklamak, düzlemeye çalışmak,Namazın Mekruhları (devamı)

 • Secdeye varırken ellerini dizlerinden evvel yere koymak,

 • Secdeden kalkarken dizlerini ellerinden önce kaldırmak.

 • Ayni sûreyi, bile bile iki rekatta tekrar okumak,

 • Namazda, bit , pire tutmak,

 • Namazda güzel bir şeyi koklamak, sıcaklıktan dolayı yelpazelenmek,

 • Canı çektiği bir yemek var iken namaza durmak.Namazı Bozan Şeyler

 • Namazın rükünlerinden veya şartlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz bozulur. Namazın bozulmuş olacağı fâsid veya bâtıl tabirleriyle ifade edilir.Namazı Bozan Şeyler (devamı)

 • Sabah namazını kılarken günesin doğması,

 • Yara iyileştiği için sargının düşmesi,

 • Özürlü kimsenin (namaz içinde) özrünün sona ermesi,

 • İmâ ile namaz kılanın, rükû ve secdelere gücü yetmesi,

 • Teyemmümle namaz kılmakta olan kimsenin su bulması,

 • Ayağındaki mestlerin kolaylıkla çıkması,Namazı Bozan Şeyler (devamı)

 • Namazda konuşmak,

 • Namazda bir şey yemek, veya içmek,

 • Kendi işiteceği kadar gülmek,

 • Kıbleden göğsünü çevirmek,

 • Namazda iken bir iş yapmaya çalışmak,

 • Namazda iken birine selâm vermek veya selâm verenin selâmını almak,Namazı Bozan Şeyler (devamı)

 • Dünyaya ait bir işi hatırlayarak sesle ağlamak,

 • Ağrı ve sızıdan dolayı “ah”, “of” demek, inlemek,

 • Öksürüğü yok iken öksürmeye çalışmak, boğazını hırıldatmak,

 • Bir şeyi üflemek,

 • Birine cevap vermek maksadıyla bir âyet okumak,

 • Mest üzerine yapılan meshin müddeti, namazda iken bitmek,Namazı Bozan Şeyler (devamı)

 • Âyeti yanlış okuyarak, manâsını bozmak,

 • Erkekle, kadın yan yana bir hizaya namaza durmak,

 • Namaz esnâsında hayız görmek,

 • Namazda âyeti Mushaf'ın yüzünden okumak,

 • İmamdan ileri durmak,

 • Namazda ağzına kar, yağmur, dolu düşen kimse, onu yutarsa,Namazı Bozan Şeyler (devamı)

 • Namazda, bir rüknü edâ edecek kadar süre avret yeri açılırsa,

 • Özürsüz bir saf kadar yürümek,

 • Secdede iki ayakları birden kaldırmak,

 • İmâmdan başkasının duâsına âmîn demek,

 • Namazda kedi veya köpeğe “piss”, “hoş” gibi şeyler söylemek,

 • Namazda bir rükun içinde üç defa bir yerini kaşırsa namazı bozulur.Hazırlayan

 • Merve SORGUNLU

 • 1090710119

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği BölümüYüklə 1,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə