İsmayillida unudulmaz gorüŞLƏRYüklə 2,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix07.07.2017
ölçüsü2,17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

80  
 

 
 
Məhəmmədəli  Süleymanov
 
İSMAYILLIDA
 
UNUDULMAZ
 
GORÜŞLƏR 
 
 
©"Araz" nəşriyyatı 
Bakı-2003 
 
 
 
 

80  
 

 
©"Araz" na$riyyati Baki-
2003
 
 
 
Redaktoru: 
Xanım Ağabağırqızı, 
filoloq. 
 
 
Redaktordan 
 
Oxuculara təqdim edilən bu kitab Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Heydər  Əliyev cənablarının  İsmayıllı rayonuna səfərləri 
barədə canlı təəssüratdır. Bu böyük nüfuz sahibinin istər ölkə daxilində, 
istərsə  də beynəlxalq aləmdə  hər görüşü, müəyyən bir bölgəyə  səfərı 
xüsusi tədqiqat obyektidir. 
Oxucular bu kitabda bir daha əmin olacaqlar kı, prezidentin 
İsmayıllı görüşləri Vətən və xalq qarşında xidmətlərinin  şərəfli 
səhifələridir. 
 
 
Məhəmmədəli Süleymanov. "İsmayıllıda unudulmaz 
görüşlər", Bakı, "Araz" nəşriyyatı 2003, 192 səh. 
 
 
M
050
4911550033
2003 
 
 
©"Araz" nəşriyyatı 
ÖN SOZ 
 
 
 
 
 
 
 

80  
 

 
Ön söz 
 
Bu kitab Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti 
cənab Heydər  Əliyevin  İsmayıllı rayonuna etdiyi tarixi səfərlər 
barədə Dağlıq Şirvanın bu gözəl diyarında mütəxəssislərlə, zəhmət 
adamları ilə görüşlərdən, apardığı dəyərli söhbətlərdən bəhs edir. 
Müxtəlif hadisələrlə  əlaqədar olaraq cənab Prezidentimiz 
respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrlərdə  İsmayıllı rayonuna iki 
dəfə səfər etmişdir. Üçüncü dəfə isə yolüstü dayanaraq İsmayıllının 
əmək adamları ilə görüşüb hal-əhval tutmuşdur. 
Səfərlər zamanı  cənab Heydər  Əliyevin verdiyi məsləhətlər 
rayonun sosial-iqtisadi həyatında çox böyük keyfiyyət 
dəyişikliklərinə  səbəb olmuşdur. Xüsusilə rayonda baş verən 
zəlzələdən və seldən sonra cənab Prezidentin bu dağlıq rayonun 
tərəqqisinə göstərdiyi qayğılar böyük olmuşdur. Rayonda mühüm 
abadlıq işləri aparılmış, daxili yolları nizama salınmış, yeni-yeni 
körpülər salınmış, inzibati, sosial-iqtisadi obyektlər inşa edilmişdir. 
İsmayıllı çiçəklənən bir diyara çevrilmişdir. Rayonun əmək 
adamları respublikamızın Prezidentinə hər an xeyir-dua verir, onun 
göstərdiyi tarixi qayğılar üçün öz minnətdarlığını bildirirlər. 
Möhtərəm Prezidentimizin səfər zamanı İsmayıllılara göstərdiyi 
misilsiz qayğı onların qəlbində silinməz izlər buraxmışdır. Bu 
qayğılardan bəhrələnən hər bir rayon sakini bu gün həmin 
səfərlərin xatirələrini böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edir və öz 
xeyir-duasını verir. Məhz bu əhval-ruhiyyə kitabda şirin xatirələrə 
çevrilmiş  və  cənab Prezidentimiz Heydər  Əliyevin Dağlıq  Şirvan 
diyarında qoyduğu silinməz izlər öz əksini tapmışdır. 
  
Məhəmmədəli SÜLEYMANOV,  
iqtisad elmləri namizədi. 

80  
 

 
 
UNUDULMAZ GÖRÜŞLƏR 
 
...Rayonun  əməkçiləri, üzümçüləri, maldar işçiləri kənd 
təsərrüfatı istehsalını qurultayın tələbləri səviyyəsinə yüksəltmək 
üçün həmişəkindən yaxşı və məhsuldar işləmiş, birinci yarım ildə 
nəzərdə tutulmuş plan və sosialist öhdəliklərini müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirmişlər. 
Əməkçilər qazandıqları nailiyyətləri getdikcə möhkəmlətmək, 
1981-ci ili vaxtından  əvvəl, zəfərlə başaçatdırmaq, bütövlükdə on 
birinci beşilliyi dörd ildə yerinə yetirmək əzmi ilə işləyirlər. 
Rayon  əməkçiləri iyulun 23-də xalqımızın sevimli oğlu, 
Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP 
MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaşı belə yüksək  əmək 
coşğunluğu  şəraitində,  ən  əziz qonaq kimi, böyük sevinclə 
qarşılamışlar. 
H.Ə.Əliyev yoldaş rayonumuzun bir sıra sovxoz və 
kolxozlarında olmuş, üzüm bağlarını  gəzmiş, taxıl zəmilərinə 
baxmış, təsərrüfat rəhbərləri, mütəxəssislər, briqadirlər, 
əməkçilərlə görüşmüş, onlarla işgüzar və  səmimi söhbət etmiş, 
qəbul olunmuş plan və sosialist öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi 
vəziyyəti ilə maraqlanmışdır. 
H.Ə.Əliyev yoldaş  hər yerdə  kənd təsərrüfatı istehsalını 
yüksəltmək barədə  əməkçilərə  dəyərli məsləhətlər vermiş, 
həmçinin onların iş, mənzil-məişət şəraiti ilə də tanış olmuşdur. 
"Rusiya" sovxozunun şosse yolu boyunca uzanan üzüm 
bağlarında işin qızğın çağı idi. Hamı  həvəslə  işləyir, yetişən bol 
üzümün  

80  
 

 
qorunması üçün əlindən gələni əsirgəməməyə çalışırdı. H.Ə.Əliyev 
yoldaş belə bir vaxtda onların yanına gəldi. O, əməkçilərlə, 
briqadirlərdən Cəfər Səfərov,  Əlvan Qurbanov və  Məzahir 
Xəlilovla söhbət etdi. On birinci beşilliyin ilk ilində onların 
qarşısında duran vəzifələrlə maraqlandı. Sovxozun direktor əvəzi 
H.Səfərov əməkçilər tərəfindən səmimi və hərarətlə qarşılanan əziz 
qonağa müraciət edərək dedi: 
- Yoldaş  Əliyev, Sizin rayonumuza gəlişiniz, təsərrüfatımızda 
olmağınız,  əmək adamları ilə  işgüzar söhbət etməniz bizi daha 
yüksək hünərlərə  səsləyir.  İmkanlarımızı bir daha götür-qoy 
etmişik.  İlin  əvvəlində 1500 ton üzüm satmağı  vəd etmişdik.  İndi 
isə bu öhdəliyi daha 500 ton artırırıq. Heyvandarlarımız da öz 
öhdəliklərini bir daha nəzərdən keçirmiş, bu il hər inəkdən sağılan 
südu 2200 kiloqrama, dövlətə satılan hər qaramalın diri çəkisini isə 
340-350 kiloqrama çatdırmağı  qərara almışlar. Mal-qaranı 
nümunəvi bəsləmək üçün şərti hesabla hər baş qaramala 30-32 
sentner yem vahidi toplamaq əzmindəyik. 
H.Ə.Əliyev yoldaş dedi: 
-  Şadam ki, əvvəllər geridə qalmış  təsərrüfatınızın  əməkçiləri 
indi belə yüksək  əhval-ruhiyyədədirlər, qurultaylar ilində yaxşı 
işləyirlər. Çalışın ki, daxili imkanları tamamilə işə salasınız. Daha 
çox üzüm, heyvandarlıq məhsulları və bol yem istehsal edəsiniz. 
Yerbəyerdən hamı öz razılığını  və minnətdarlığını bildirdi ki, 
H.Ə.Əliyev  İsmayıllıya gələrkən ilk dəfə "Rusiya" sovxozuna, 
onların yaşayıb işlədikləri sovxoza qədəm qoyub. Üzümçü, 
qəhrəman ana Elmira ilə H.Ə.Əliyev yoldaş arasında səmimi 
söhbət oldu. Elmira Əliyeva dedi ki, baxın, bu üzüm bağı  mənim 
əlimin zəhməti ilə becərilib. Hörmətli Əliyev yoldaş, bilmirəm Sizə 
necə  

80  
 

 
təşəkkür edim. Heç fikrimə gətirməzdim ki, Siz becərdiyim üzüm 
bağında olarsınız. Bizdən soruşursunuz ki, necə dolanırıq, bax elə 
biri mən: 12 uşaq anasıyam. Böyük qızım Validə bu il ali məktəbi 
bitirib rus dilindən dərs deyəcək. Uşaqlarımdan ikisi işləyir, 
qalanları isə  məktəblidir. Həyat yoldaşım da soxvozda çalışır. 
Əlimizin zəhmətinə güvənib firavan yaşayırıq. H.Ə.Əliyev razılıqla 
bildirdi: 
- Belə ailə sahibi olduğunuz üçün sağ olun. Siz həm ailədə 
qəhrəmansınız, həm də tarlada. 
Sovxozun  əmək veteranı Zeynal Dadaşov H.Ə.Əliyev yoldaşa 
müraciətlə dedi: 
- Hər şey yaxşıdı, təki dünyamızda əmin-amanlıq, sülh olsun. 
- Partiya və dövlətimizin ən böyük siyasəti sülh siyasətidir. Siz 
arxayın işləyə bilərsiniz. 
Sonra H.Ə.Əliyev yoldaş elə oradaca "Sovet Azərbaycanının 40 
illiyi" sovxozunun adlı-sanlı sağıcısı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Gülüstan Həsənova ilə 
mehribancasına görüşdü, onun işi ilə maraqlandı. 
Axırda H.Ə.Əliyev yoldaş toplaşanlara müraciətlə dedi: 
- Mən ilk dəfə İsmayıllıda oluram. Və İsmayıllıda ilk dəfə sizin 
əməkçilərlə görüşürəm. Siz burada həm üzümçülükdə, həm də 
maldarlıqda böyük öhdəliklər götürdünüz. Gərək bütün səylərinizi 
birləşdirib bütün imkanlardan istifadə edib öhdəliklərinizi yerinə 
yetirəsiniz. Daha yaxşı  işləyəsiniz.  İndi hər bir kənd  əməkçisinin 
müqəddəs işi partiyamızın qarşıya qoyduğu vəzifələri hərənin öz 
sahəsində yerinə yetirməsidir. Sizə bu yolda, əmək yolunuzda 
uğurlar arzulayıram. 
Ətrafı alqış sədaları bürüdü. Əməkçilər söz verdilər ki, 
  

80  
 

 
H.Ə.Əliyev yoldaşla bu səmimi görüşü həmişəlik yadlarında 
saxlamaqla bu etimada layiq işləyəcəklər. 
Xanlar adına sovxozun üzüm bağındakı  əmək və istirahət 
düşərgəsində Heydər  Əliyev yoldaş böyük bir səmimiyyətlə 
qarşılandı. Sovxozun əməkçiləri qəbul etdikləri yüksək sosialist 
öhdəliklərinin layiqincə yerinə yetirildiyindən H.Ə.Əliyev yoldaşa 
məlumat verdilər. 
H.Ə.Əliyev yoldaş dedi: 
- Eşitmək xoş və fərəhlidir ki, bu il siz Vətənə 6435 ton əvəzinə 
12500 ton yüksək keyfiyyətli üzüm məhsulu satmağı öhdəyə 
almışsınız. Üzüm istehsalında 1990-cı il səviyyəsini vaxtından 
səkkiz il əvvəl qət etmək barədəki vədiniz də alqışlanmağa 
layiqdir. 
H.Ə.Əliyev yoldaş sonra göstərmişdir ki, təsərrüfatın 
heyvandarlığı qurultayın tələbləri səviyyəsinə cavab vermir. Onun 
məhsuldarlığı aşağıdır. Onu da üzümçülük kimi qabaqcıllar sırasına 
çıxartmaq lazımdır. 
Kürdmaşı  kənd XDS (icraiyyə komitəsinin sədri S.Zeynalova 
tikinti-abadlıq sahəsində  həyata keçirilən tədbirlər barədə danışdı. 
H.Ə.Əliyev yoldaş  kənddə aparılan tikinti-abadlıq işlərindən razı 
qaldığını bildirdi. Sonra o dedi ki, kənddə  şəxsi mal-qaranı 
artırmaq lazımdır. Bu, dövlət  əhəmiyyətli işdir,  əhalinin 
güzəranının daha da yaxşılaşmasına kömək olar. 
Əməkləri dövlətimiz tərəfindən orden və medallarla 
qiymətləndirilmiş üzümçülərdən Teili Əkbərova və Qəhrəman ana 
Lumu Nəcəfova H.Ə.Əliyev yoldaşla görüşdə onlara yaradılmış iş 
şəraiti üçün partiya və dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildirdilər. 
Lumu Nəcəfova dedi: 
  

80  
 

 
- 60 yaşım olmasına baxmayaraq, bir gün də olsun işsiz qala 
bilmirəm. Gərək öz üzüm bağımda olum. Çünki zəhmətimizə görə 
yaxşıca haqq alırıq. Əməyimizə qiymət verən var. 
H.Ə.Əliyev yoldaş dedi ki, sizin sovxozda hər işçinin orta aylıq 
əmək haqqı 200 manatdır.  Əlbəttə, bu çox yaxşıdır, həmçinin
keçən il siz əlavə olaraq bir milyon manat mükafat almısınız. Bu da 
çox yaxşıdır. Bu sizin güzəranınızın daha da yaxşılaşması 
deməkdir, yaxşı  işləməyinizin nəticəsi deməkdir. Indi isə 
qarşınızda duran əsas vəzifə budur ki, əldə etdiyiniz nailiyyətləri 
möhkəmlədəsiniz, rayonda böyük üzümçülük təsərrüfatı kimi 
çoxuna nümunə olasınız.  İndi kənd təsərrüfatı  işlərinin qızğın 
çağıdır. Sov.İKP XXVI qurultayının və respublika partiya 
təşkilatının XXX qurultayının qərarlarını yerinə yetirən bütün kənd 
əməkçilərimiz zərbəçi əməklə işləyirlər. Siz də çalışmalısınız ki, bu 
əmək yürüşündə birinci yerlərdə dura biləsiniz. Həqiqətən sizin 
öhdəlikləriniz böyükdür. Amma, bu öhdəlikləri yerinə yetirmək 
üçün gərək siz bütün ehtiyat qüvvələri işə salıb, ilk növbədə 
nöqsanları aradan qaldırasınız. Nizam-intizamı daha da 
möhkəmləndirəsiniz. Hər kəs öz zəhmətinin bəhrəsini görsün, 
zəhmətdən yayınanlara qarşı, xırda alverçiliklə  məşğul olanlara 
qarşı mübarizə aparılsın. Mənim arzum budur ki, sizin sovxoz 
respublikanın ən nümunəvi sovxozları sırasında olsun. 
Xanlar adına sovxozun buraya toplaşan  əməkçiləri H.Ə.Əliyev 
yoldaşı  dərin səmimiyyət və  həyəcanla, öz doğma təsərrüfatlarını 
daha böyük yüksəliş yoluna çıxarmaq inamı ilə yola saldılar. 
Kalinin adına kolxoz öz ürəkaçan müvəffəqiyyətləri ilə  nəinki 
respublikamızda, hətta ittifaq miqyasında tanınır. Son illərdə 
kolxoz  

80  
 

 
6 dəfə Ümumittifaq, bir dəfə respublika sosializm yarışının qalibi 
olmuşdur. Onuncu beşilliyin müvəffəqiyyətli yekunlarına görə isə 
kolxoz Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə layiq görülmüşdür. 
Kolxozun  əsas malikanəsi  İvanovka kəndi də müasir qəsəbəni 
xatırladır. Burada nələr yoxdur. Orta məktəb, 50 çarpayılıq 
xəstəxana, kitabxana, aptek, uşaq bağçaları, mədəniyyət və qonaq 
evləri, yeməkxana-pavilyon, kosmik vasitələrlə  işləyən ötürücü 
televiziya stansiyası, asfalt küçələr, geniş  və  işıqlı kürsülü evlər, 
süni göllər, yaşıl park, daha nə, nə... Kəndə  təbii qaz və su 
kəmərləri çəkilmişdir. 
Bu gün isə kənd tamam başqa təntənədədir. Hamı həyəcanlıdır. 
Əməkçilər bir azdan əziz qonağı - Sov.İKP MK Siyasi Bürosu 
üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
H.Ə.Əliyev yoldaşı öz doğma kəndlərində qarşılayacaqdılar. 
Həyəcanlı  dəqiqələr ötüb keçdi. Kolxozun sədri, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı N.Nikitin, 
Lenin ordenli briqadirlər M.Sergeyeva, Q.Voropayev, Oktyabr 
İnqilabı ordenli, maşınla sağım ustası A.Minnikova və bütün 
əməkçilər H.Ə.Əliyev yoldaşı mehribancasına, böyük 
səmimiyyətlə qarşıladılar. 
İvanovka kəndində müharibədə həlak olanların şərəfinə tikilmiş 
xatirə kompleksinin qarşısına xeyli əməkçi, müharibə  və  əmək 
veteranı toplaşmışdı. H.Ə.Əliyev yoldaş onlarla mehribancasına 
salamlaşdı  və abidənin önünə çiçək çələngi qoydu. H.Ə.Əliyev 
kəndin mərkəzini gəzdi, yeni tikilən mədəniyyət sarayının 
tikintisinə baxdı. O dedi: 
- Kənd barədə ilk təəssüratım çox yaxşıdır. Siz taxılçılıqda, 
  
 

80  
 
10 
 
üzümçülükdə, heyvandarlıqda, tikinti-abadlıq sahəsində  həqiqətən 
böyük nailiyyətlər qazanmısınız. Taxılın məhsuldarlığını  dəmyə 
şəraitdə hər hektardan 48 sentnerə, üzümün məhsuldarlığını isə 129 
sentnerə çatdırmısınız. Keçən il hər inəkdən 3817 kiloqram süd 
sağmısınız, dövlətə satılan hər qaramalın çəkisini 420 kiloqrama 
yüksəltmisiniz. Bir sözlə, hər sahədə yüksəlişə nail olmusunuz. 
Kalinin adına kolxoz bu gün əsl təcrübə  məktəbidir. Bu, 
iqtisadiyyatı intensiv yüksəltdiyiniz üçündür ki, belə gözəl 
qəsəbədə, belə abad və yaraşıqlı evlərdə yaşayırsınız. 
Respublika heyvandarlarının seminar-müşavirəsinin 
kolxozunuzda keçirilməsi isə o demək olacaqdır ki, siz bütün 
respublikanın diqqət mərkəzinə çevriləcəksiniz. Hələ sizin 
işinizdən çox söhbət gedəcək. 
...Sonra H.Ə.Əliyev yoldaş Soltankəndə gedərək Böyük Vətən 
müharibəsində  həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidəyə öz 
adından gül çələngi qoydu. Bu abidə  Vətən uğrunda canlarından 
keçən həmyerlilərinizin xatirəsinə  bəslədiyiniz böyük məhəbbətin 
təcəssümü kimi qiymətlidir. Bunun üçün çox sağ olun. Bir 
dəqiqəlik sükutla Vətən uğrunda həlak olanların xatirəsi yad edildi. 
Dağların qoynuna sığınan, gündən-günə öz sərhəddini böyüdən, 
bina-bina dörd yana addımlayan  İsmayıllı  şəhəri getdikcə 
gözəlləşir, öz simasını dəyişir. Xüsusilə onuncu beşillikdə şəhərdə 
gedən tikinti və quruculuq işləri bütün əvvəlki illərin işini qat-qat 
üstələyə bilmişdir. Burada yeni yaşayış evləri, ticarət və ictimai 
iaşə obyektləri tikilmiş, park salınmış, çoxlu binalarda 
yenidənqurma işləri görülmüşdür.  İndi ticarət mərkəzi 
adlandırdığımız yaraşıqlı Lenin prospektində sıralanmış obyektlər, 
mağazalar tamamilə yeni görkəm alıb.  

80  
 
11 
 
Şəhər zəhmətkeşləri tərəfindən hərarətlə, alqışlarla qarşılanan 
H.Ə.Əliyev yoldaş  məhz ilk dəfə  şəhərimizin Lenin prospekti ilə 
tanış oldu. O, veteranlar mağazasına, kitab və bir sıra mağazalara 
baxdı. Ticarət məktəbini, satıcılıq kurslarını bitirib, indi alıcılara 
nümunəvi xidmət göstərən gənc satıcı qızlarla səmimi söhbət etdi, 
rayon mərkəzini gəzdi. 
Şəhərimizin yuxarı hissəsində tikilib yenicə istifadəyə verilən 
ikimərtəbəli "Zəka" kitab evinin açılışında qırmızı lenti əziz 
qonağımız H.Ə.Əliyev yoldaş kəsdi. O, kitab evi ilə tanış olduqdan 
sonra öz xoş arzularını bildirdi: 
- Yoldaşlar, yaraşıqlı, həm daxili, həm xarici gözəl olan, xüsusi 
zövqlə tikilmiş bu kitab evinin istifadəyə verilməsi münasibətilə 
inşaatçılara öz razılığımı bildirirəm. Düzdür, tikmisiniz, indiki işin 
xeyri və  gələcək səmərəsi bu kitab evindən necə istifadə 
edəcəyinizdə özünü göstərəcək. Onu bilməlisiniz ki, bu kitab 
sərgisi deyil, bu ev istifadə edilmək üçün, kitabı  təbliğ etmək 
üçündür. Kitab evi siyasi ədəbiyyatı yaymaqda, xüsusilə 
təşəbbüskar olmalı, bədii, elmi-texniki kitabların təbliğatı 
sahəsində çox iş görməlidir. Mən arzu edərdim ki, bu kitab evi 
sizin mədəni həyatınızda, mənəvi dünyanızda böyük rol oynasın, 
sizi cəmiyyətimizin  ən xeyirli adamı olmağa çağırsın, yaxşı 
işləməyə səsləsin. 
H.Ə.Əliyev yoldaş  İsmayıllı - Muğanlı yolunun tikintisi ilə  də 
maraqlandı. O, Girdimançay üzərində qurulan körpünün 
tikintisində çalışan inşaatçıların da yanında oldu. Respublika 
avtomobil yolları tikintisi və istismarı naziri R.R.Xələfov yol 
çəkilişinin və körpü tikintisinin gedişi barədə H.Ə.Əliyev yoldaşa 
məlumat verdi. İnşaatçılar adından onu əmin etdi ki, İsmayıllı - 
Muğanlı yolunun çəkilişi 1982-ci ilin üçüncü rübündə başa 
çatdırılacaqdır. Rayonun  

80  
 
12 
 
partiya, sovet təşkilatları bu sahədə bizə yaxından köməklik 
göstərirlər. 
H.Ə.Əliyev yoldaş inşaatçıların iş şəraiti ilə tanış oldu. Onlarla 
söhbət etdi: 
- Siz çox xeyirxah iş görürsünüz. Diqqət verin ki, tikdiyiniz 
körpüdən bütün illər uzunu milyonlarla insan keçib gedəcəkdir. 
Gərək çalışasınız ki, işiniz keyfiyyətli olsun. Tikdiyiniz körpüdən 
keçən hər kəs sizə əhsən desin. 
H.Ə.Əliyev yoldaş rayonu gəzərkən onu Azərbaycan KP MK-ın 
katibi  İ.Ə.Məmmədov, rayon partiya komitəsinin birinci katibi 
Q.N.Aslanov və bir sıra nazirliklərin və dövlət komitələrinin 
rəhbərləri müşayiət etmişlər. 
 
* * * 
 
H.Ə.Əliyev yoldaş  həmin gün rayonun partiya-təsərrüfat 
fəallarının yığıncagında böyük nitqlə  çıxış etmiş, Kalinin adına 
kolxozda keçirilmiş təntənəli yıgıncaqda təsərrüfata Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordenini təqdim etmişdir.  İyulun 24-də isə Kalinin adına 
kolxozun mədəniyyət evində keçirilmiş respublika 
heyvandarlarının seminar-müşavirəsində  çıxış etmiş, kolxozun 
fermalarını gəzmiş və heyvandarlarla söhbət etmişdir. 
 
"Zəhmətkeş " qəzeti  
25 iyul 1981. 
  
 
 
 

80  
 
13 
 
İSMAYILLI RAYON PARTİYA-TƏSƏRRÜFAT  
FƏALLARININ YIĞINCAĞINDA  
H.Ə.ƏLİYEV YOLDAŞIN NİTQİ 
 
Yoldaşlar! 
On birinci beşilliyin birinci ilinin yarı hissəsi keçmiş, ölkəmizin 
hər yerində beşilliyin birinci ilinin planlarını layiqincə  həyata 
keçirmək üçün XXVI partiya qurultayının qərarlarını, qurultayda 
irəli sürülən vəzifələri yerinə yetirmək üçün ciddi mübarizə gedir. 
Bu mübarizə bizim respublikada da gedir. İlin  əvvəiindən bəri 
Azərbaycan Respublikasının zəhmətkeşləri partiyamızın "XVI 
qurultayının qərarlarını, Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXX 
qurultayının qərarlarını  həyata keçirərək böyük müvəffəqiyyətlər 
əldə etmişlər. 
1981-ci ilin birinci yarısının plan və öhdəlikləri iqtisadiyyatın 
bütün sahələri üzrə artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. Sənaye 
işçiləri planı vaxtından xeyli qabaq yerinə yetirib. Əvvəlki illərdə 
olduğu kimi, sənaye istehsalını yüksək sürətlə təmin edirlər. 
İnşaatçılarımız ilin birinci yarısında daha yaxşı  işləmiş, böyük 
nailiyyətlər əldə etmişlər. 
Kənd təsərrüfatı sahəsində ilin birinci yarısında böyük işlər 
görülmüş, xüsusən respublikanın heyvandarları maldarlıq 
məhsullarının tədarükünə aid bütün planları ilin birinci yarısında 
artıqlaması ilə yerinə yetirmiş  və keçən ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən xeyli artıma nail ola bilmişlər.  İndi kənd təsərrüfatı 
işlərinin qızğın vaxtıdır. Pambıq tarlalarında, üzüm və meyvə 
 

80  
 
14 
 
bağlarında, taxıl zəmilərində - kənd təsərrüfatının bütün 
sahələrində respublikanın zəhmət adamları, kolxozçular, sovxoz 
fəhlələri gərgin iş aparır və 1981 -ci ilin yüksək öhdəliklərinin 
layiqincə yerinə yetirilməsi üçün canla-başla çalışırlar.  İlin 
əvvəlindən respublikamızda çox iş görülüb. Planların və 
öhdəliklərin artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi üçün yaxşı  təməl 
qoyulub. Ancaq kənd təsərrüfatı sahəsində bizim bütün 
müvəffəqiyyətlərimiz və onun müqəddəratı yayın bu günlərində və 
qarşımızda olan müddətdə  həll olunur. Ona görə  də  İsmayıllı 
rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağının məhz bu vaxt 
keçirilməsi, mən belə güman edirəm ki, həm indiyə  qədər  əldə 
olunan nailiyyətlərə yekun vuracaq, həm də bundan sonra görüləsi 
işlərə  təkan verib, daha da yaxşı çalışmaq üçün lazımi  əsas 
yaradacaq. 
Bir sözlə, yoldaşlar, respublikamızda on birinci beşilliyin birinci 
ili müvəffəqiyyətlə başlanmışdır. Və bildiyiniz kimi, bu 
müvəffəqiyyətlərin böyük əsası vardır. Bu əsas da ondan ibarətdir 
ki, respublikamız doqquzuncu, onuncu beşilliklər dövründə yüksək 
sürətlə irəliləmiş  və böyük müvəffəqiyyətlər  əldə etmişlər. 
Respublikamızın bu müddətdə əldə etdiyi böyük müvəffəqiyyətlər 
sizə məlumdur. 
Bildiyiniz kimi, biz 1980-ci ilin aprel ayında ölkəmizin bütün 
qardaş xalqları ilə birlikdə Sovet Azərbaycanının 50 illik yubileyini 
bayram etdik. Altmış ildən artıq bizim qədim Azərbaycan 
torpağında Sovet hakimiyyəti bərqərar olmuşdur. Və bu müddətdə 
Azərbaycan xalqı, respublikanın bütün zəhmətkeşləri böyük yol 
keçmiş, böyük nailiyyətlər  əldə etmişlər. Ancaq təəssüf ki, 
müəyyən mərhələdə bizim respublikada işlər zəif getmiş  və 
respublikamız get-gedə geriyə qalmışdır. Doqquzuncu, onuncu  

80  
 
15 
 
beşilliklərdə biz artıq bu geriliyə son qoymuşuq və respublikamız 
indi irəlidə gedən respublikalar cərgəsində, ümumittifaq 
miqyasında sosialist yarışında qabaqcıllar cərgəsindədir 
(Gurultulu, sürəkli alqışiar). 
Kənd təsərrüfatı sahəsində doqquzuncu-onuncu beşilliklərdə 
çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuş və bu müvəffəqiyyətlər bizim 
hamımızı sevindirir, ruhlandırır. Respublikanın və xalqımızın 
nüfüzu get-gedə artır,  şan-şöhrəti həm ümumittifaq miqyasında, 
həm də dünya miqyasında daim yayılmaqdadır. Bütün bu əldə 
olunan nailiyyətlər partiya və hökumət tərəfindən yüksək dərəcədə 
qiymətləndirilmişdir. İndi biz hamımız artıq böyük iftixar hissi ilə 
dönə-dönə  təkrar edirik ki, respublikamız on bir ildir ki, 
Ümumittifaq sosializm yarışının qalibləri cərgəsində durur və on 
bir ildir ki, dalbadal ölkənin Qırmızı bayrağını almağa nail olur 

Yüklə 2,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə