İsmayıl Sadıqov Ramin Mahmudzadə



Yüklə 0,52 Mb.
səhifə8/9
tarix09.12.2016
ölçüsü0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ReadLn(a, b, c);

if (a = 0) and (b = 0) and (c = 0) then begin

Write ('Bütün əmsallar 0-ra bərabərdir'); WriteLn ('x - ixtiyarı ədəddir') end else

if (a = 0) and (b <> 0)

then WriteLn('Tənliyin bir kökü var x=', (-c/b):6:2)

else begin



D := b*b - 4*a*c; if D > 0

then begin



x1:=(-b+sqrt(D))/(2*a); x2:=(-b-sqrt(D))/(2*a); WriteLn ('x1=', x1:6:2,'x2=', x2:6:2)

end else



if D = 0

then begin



x1: = -b/(2*a);

WriteLn ('Köklər eynidir');

WriteLn (x1=',x1:6:2,

'x2=', x2:6:2);

end



else WriteLn('Həqiqi kökləri yoxdur');

end;

end.


DOVRLƏR

  1. 1-dən 20-ə kimi natural ədədlərin kvadratlarını çap edin.

  2. 4-ə vurma cədvəlini çap edin.

  3. 1-dən 100-ə kimi 4-ə tam bölünən natural ədədləri çap edin.

  4. nmnatural ədədləri verilmişdir. Vurma əməlindən istifadə etmədən onların hasilini tapan proqram yazın.

Verilmişnədədinə görə həmin ədədi

28.



6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

şəklində (nümunən= 6 halı üçün göstərilib) ekrana çıxaran proqramı aşağıdakı kimi yazmaq olar. Onun necə icra olunduğunu yoxlayın.

program Task2 8;

var i, j, n : Integer;

begin

ReadLn(n);

for i := 1 to n do begin

for j := 1 to i do Write(n, ' '); WriteLn;

end; end.



29. Tam ədədləri aşağıdakı şəkildə ekrana çıxaran proqram yazın:

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

30. Tam ədədləri aşağıdakı şəkildə ekrana çıxaran proqram yazın:


0










1

0







2

1

0




3

2

1

0

4

3

2

1

5

4

3

2





MASSIVLƏR



31. Operatorlar ardıcıllığı yerinə yetirilərsə,pqdəyişənləri hansı qiymətləri alar?

for i := 1 to 10 do

for j := 1 to 5 do

A[i,j] := i*j;


p

:= 0

q

:= 0

m

:= 2

n

:= 5





for k := 1 to 5 do begin



p: = p + A[m,k]; q := q + An,k]; end;

32. Aşağıdakı proqram 10 elementdən ibarət birölçülüXmassivinin ilk 5 elementini çıxışa verir. Proqramın necə icra olunduğunu yoxlayın.

program Print; var i : Integer;

X : array[1..10] of Integer;

begin



for i := 1 to 5 do Write (X[i], ' '); WriteLn; end.

33. Aşağıdakı proqram birölçülü massivdə müsbət və mənfi elementlərin

sayını hesablayıb çıxışa verir. Proqramın necə icra olunduğunu yoxlayın. program Task33; const Nmax = 100;

type TArr = array[1..Nmax] of integer; var A : Tarr;

procedure Solve;

var i, n, p : Integer; begin

p := 0; ReadLn(n);

for i := 1 to n do Read(A[ i]); for i := 1 to n do

if A[i] >=0 then Inc(p);

WriteLn('Müsbət elementlərin sayı ', p); WriteLn('Mənfi elementlərin sayı ', n - p); end;

begin

Solve; end.

   1. Verilmiş birölçülü massivdə sonuncu mənfi elementin nömrəsini tapan proqram yazın.

   2. Tam ədədlər massivi verilmişdir. Klaviaturadan daxil edilənqt ədədlərinə görə massivin onlar arasında qalan elementlərinin cəmini tapın.

36. Ölçüsünxmolan Amassivini aşağıdakı qaydada doldurun:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28





sətIrlər



37. Aşağıdakı proqram ASCII simvollarının sıra nömrəsini və simvolların özlərini ekrana çıxarır. Proqramdakıkdəyişənindən bir sətirdə 15 simvol vermək üçün sayğac kimi istifadə olunur. Proqramın necə icra olunduğunu yoxlayın.

program Task37; var i, k : Integer;

begin



WriteLn('Simvolların sıra nömrəsinin -

i dəyişəninin qiymətinin və simvolla- rın özlərinin ekrana çıxarılması');

k := 0;

for i := 1 to 255 do begin

Write(i : 4, ' Simvol ', Chr(i)); k :=k + 1;

if k = 15 then begin WriteLn;



k := 0;

end; end; end.



    1. Yazı qaydalarına görə mətndə vergüldən sonra həmişə boşluq qoyulur. Aşağıdakı proqram mətndə bu tipli səhvləri tapıb düzəldir. Proqramın necə icra olunduğunu yoxlayın.

program Task3 8;

var i : Integer; s : string;

begin



WriteLn('Mətni daxil edin'); ReadLn(s);

i := 1;

while i < Length(s) do begin

if (s[i] = ',') and not(s[i + 1] = ' ')

then Insert(' ' s, i+1); i :=i + 1; end;

WriteLn(s); ReadLn; end.



    1. Əvvəlki məsələnin proqramını elə dəyişdirin ki, "!", "?", "." simvolların- dan sonra da uyğun səhvi düzəltsin.

    2. Verilmiş sətirdə ən qısa və ən uzun sözü müəyyənləşdirən proqram yazın.

    3. Sətirdə müəyyən hərfə (məsələn, "a") neçə dəfə rast gəlindiyini hesablayan proqram yazın.

FAYLLAR

42. Diskdə "test.txt" adı ilə saxlanılan mətn faylı verilib:

123 17 25 256 80 5 89 56 234 123 123 123 81 11 11 11

Aşağıdakı proqramın icrasından sonra ekrana nə çıxarılacaq?

program Task42;

var f : text;

s : string; n, m : Integer; c, z : Char;

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə