İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekilerYüklə 217,02 Kb.
səhifə10/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bölüm 131. Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık işletmesinin satın alma otomasyonu kullanma

amaçlarından biri değildir?

a. Standartların oluşması

b. Homojenliğin sağlanması

c. Kişilere bağımlı iş akışlarının sağlanması

d. Denetlenebilirlik

e. Etkin kaynak kullanımı2. Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonundaki firma tanımlama ekranında

firma bilgilerinin birbirinden bağımsız kullanılması için tanımlanan alandır?

a. Firma kodu

b. Firma adı

c. Firma adresi

d. Telefon numarası

e. Fax numarası

3. Kurum içi veya dışından gelen istek yazılarının satın alma otomasyonuna girişinin

yapıldığı ekran hangisidir?

a. İstek giriş ekranı

b. Gelen evrak ekranı

c. Giden evrak ekranı

d. Evrak havale ekranı

e. Evrak sorgulama ekranı

4. Satın alma otomasyonunda bir evrakla ilgili bilgilerin detayına hangi ekran vasıtasıyla

ulaşılabilir?

a. İstek giriş ekranı

b. Gelen evrak ekranı

c. Evrak sorgulama ekranı

d. Evrak havale ekranı

e. Giden evrak ekranı5. Satın alma otomasyonunda satın alma istemi oluşturulurken aşağıdakilerden hangi

bilginin girilmesi zorunlu değildir?

a. Mal kodu

b. İstek yapan birim

c. Birimi

d. Miktarı

e. İhale Tarihi6. Satın alma otomasyonunda yaklaşık maliyet hesaplama ekranında hangi bilgi yer

almaz?

a. Mal kodu

b. İstek yapan birim

c. Miktarı

d. Sözleşme tarihi

e. Yaklaşık maliyet hesaplama biçimi7. Yaklaşık maliyeti kim hazırlamaktadır?

a. İhale komisyonu

b. Uzman bilir kişi heyeti

c. Yaklaşık maliyet komisyonu

d. Muayene komisyonu

e. Satın alma müdürü8. Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale kararında yapılmakta olan

işlemlerden biri değildir?

a. Tahakkuk

b. Birim Fiyat Teklif Cetveli

c. İhale Komisyonu

d. İhaleye Girecek Firma Teklifleri (Firma Bazinda)

e. İhaleye Girecek Firmalar9. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin satın alma otomasyonunda ihale kartında bildirilmesi

zorunlu değildir?

a. İhale tipi

b. İhale yönetmelik maddesi

c. İhale onay sayısı

d. İhale sayısı

e. Kesin teminat tutarı10. İhale onay belgesini hazırlamak ve onaya sunmakla yükümlü olan kişi kimdir?

a. Muayene komisyonu

b. Yaklaşık maliyet komisyonu

c. İstekli

d. Gerçekleştirme Görevlisi

e. Harcama Yetkilisi

Bölüm 14
1. Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda sözleşme hazırlama ekranında

doldurulması gereken zorunlu alanlardan birisi değildir?

a. İhale adı

b. Sözleşme tipi

c. Sözleşme Dili

d. Kesin teminat tutarı

e. Geçici teminat tutarı2. Sözleşme bedeli 300.000TL olan bir alıma ait yüklenicinin vermesi gereken kesin

teminat tutarı ne kadardır?

a. 9.000TL

b. 12.000TL

c. 15.000TL

d. 18.000TL

e. 21.000TL3. Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale sorgulama ekranı sorgu

kriteri değildir?

a. Birim

b. İhale tarihi

c. Yaklaşık maliyet

d. İhale Türü

e. İhale durum

4. Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici

olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili

olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerine verilen

ünvan nedir?

a. Muhasebe yetkilisi

b. Muhasebe yetkilisi mutemedi

c. Yetkili memur

d. Gerçekleştirme Görevlisi

e. Harcama Yetkilisi5. 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre kredi verildikten sonra ne

kadar sürede kapatılması zorunludur?

a. 15 gün

b. 20 gün

c. 25 gün

d. 30 gün

e. 35 gün6. 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre avans verildikten sonra ne

kadar sürede kapatılması zorunludur?

a. 15 gün

b. 30 gün

c. 60 gün

d. 90 gün

e. 120 gün

7. Döner sermaye işletmesi web sayfasından ilan edilmekte olan ihalelerle ilgili hangi

bilgi yayınlanmaz?

a. İhale usulü

b. İhale yeri

c. İhale saati ve günü

d. İhale konusu

e. İhale yaklaşık maliyeti8. Aşağıdakilerden hangisi döner sermaye işletmesi web sitesindeki ihale sonuç

sorgulama kriterlerinden birisi değildir?

a. İhale usulü

b. Tarih aralığı

c. İhale yapan kullanıcı

d. Birimi

e. İhale durumu9. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme eki belgesinde bulunması gereken bilgi değildir?

a. Sözleşme tarihi

b. Sözleşme bedeli

c. Sözleşme damga vergisi tutarı

d. Kesin teminat bedeli

e. İhale konusu10. Satın alma otomasyonunda avans kredi işlemleri ekranında hangi bilgi yer almaz?

a. Mal kodu

b. İstek yapan birim

c. Miktarı

d. Fatura tarihi

e. Mutemed adı soyadı
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE ARŞİV BİLGİSİ


1)Türkiye’de tıbbi sekreterlik alanında ön lisans öğrenimi hangi yılda başlamıştır?


a) 2004

b) 1978

c) 1944

d) 1974**

e) 1991

2)Kayıtların bilgisayar ortamında saklanması, değiştirilmesi, dışarıdan yapılacak müdahalelerin veya silinmesinin önlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere karşı alınan önlemlerin periyodik olarak denetlenmesinden hastane müdürü sorumludur.

b) Görevlendirilen personel, mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere verilerin yedeklenmesi işini yürütür.***

c) Yedekler hem elektronik hem de fiziksel olarak düzenli bir şekilde farklı ortamlara alınır.

d) Bilgisayar çıktıları, bir sistem dâhilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılır.

e) Adli vakalara ve adli raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı takip eden hekim dışında vaka hakkında veri girişi yapılamaması sağlanır.

3)Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyasında yer alan formlardan değildir?

a) Ameliyat kâğıdı

b) Hastalık endeks kartı

c) Epikriz (çıkış özeti)

d) Hasta kabul kâğıdı

e) Hasta tabelası

4) I. Düşük maliyetlidir.

II. Yer tasarrufu sağlar.

III. Güvenilirdir.

IV. Dosyaları dış etkenlerden korur.

V. Yanlış yerleştirilen dosyaların kolaylıkla bulunmasını sağlar.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kompakt raf sisteminin özelliklerinden değildir?

a) I-V

b) I-II-III

c) Yalnız I

d) II-III-IV

e) III-IV-V


5) I. 0-KIRMIZI


II. 3-TURUNCU

III. 6-SARI

IV. 7-MAVİ

V. 9-PEMBE

Renkli dosyalama sisteminde yukarıdaki kodlardan hangisi/hangileri yanlış verilmiştir?

a) IV-V

b) I-III

c) I-II-III

d) II-III-IV

e) Yalnız V

6)Kişisel sağlık kayıtlarının korunması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kişisel sağlık kayıtları sunulan sağlık hizmetlerinin devamlığını sağlar.

b) Kişisel sağlık kayıtları sağlık kuruluşlarında politikaya yönelik kararlar için destek sağlar.

c) Kişisel sağlık kayıtları hastanın tedavisiyle ilgili klinik kararlarda destek sağlar.

d) Kişisel sağlık kayıtları tıbbi araştırmalar ve eğitim için bilgi desteği sağlar.

e) Kişisel sağlık kayıtları geri ödemeye esas olmak üzere veri sağlar.

7)Aşağıdakilerden hangisi kullanılan malzemeye göre tıbbi kayıtlardandır?

a) Veriye dayalı

b) Kâğıda dayalı

c) Probleme dayalı

d) Konuya dayalı

e) Tanıya dayalı

8)Kurum ve kuruluşlarda belgelerin düzenli bir biçimde saklanması, korunması, kontrol edilmesi ve gerek duyulduğunda erişim sağlanması amacıyla bir dizi işleme veya bu işlemlerden oluşan sürece ne ad verilir?

a) Kodlama

b) Dosya planı

c) Sınıflandırma

d) Dosyalama

e) Arşivleme

9)Sağlık hizmetleri faaliyetleri ile ilgili işlemlerin her aşamasında gereksinim duyulan bilgiyi sağlayacak bir bilgi sistemi varlığının temeli hangi duruma dayanmaktadır?

a) Sağlık kurumlarının bilgiye dayanan sektör olmasına

b) Hasta beklentilerinin artmasına

c) Sekreterlik mesleğinin öneminin artmasına

d) Bilgisayarların gelişmesine

e) Hastane bilgi yönetim sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasına

10)Tıbbi kayıtlar aşağıdakilerden hangisi açısından önemli rol oynamaz?

a) Hasta bakım planlaması

b) Araştırma

c) Hukuksal yön

d) Sağlık yönetimi

e) Eğitim

11)Hasta dosyasının tıbbi kayıtlar bölümünü kim doldurur?

a) Başhekim

b) Hemşire

c) Sağlık memuru

d) Hekim

e) Tıbbi sekreter

12)Aşağıdakilerden hangisi ünite numaralama sisteminin faydalarından biri değildir?

a) Açılan dosya sayısı azalır.

b) Bilgisayara tabanlı kayıt sistemine entegrasyonu zordur.

c) Kayıt bütünlüğü sağlanır.

d) Yer sıkıntısını ortadan kaldırır.

e) Hasta bakımının devamlılığı sağlanır.

13)Aşağıdakilerden hangisi kanser kayıtlarının aktif sistemle toplandığı illerden değildir?

a) Diyarbakır

b) Eskişehir

c) Ankara

d) Adana

e) Kayseri

14)Renkli dosyalama sisteminde hangi haneye renk kodlanmaz?

a) Onbinler

b) Yüzler

c) Birler

d) Onlar

e) Binler

15)(A), (B) ve (C) ile sırasıyla hangi kod ve numaralar ifade edilmektedir?

a) Kurum kodu, birim kodu, dosya numarası

b) Evrak numarası, haberleşme kodu, arşiv kodu

c) Dosya numarası, arşiv kodu, birim kodu

d) Haberleşme kodu, evrak numarası, dosya kodu

e) Haberleşme kodu, dosya numarası, evrak kayıt numarası

16)Kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda kodlanarak düzenlenebilen ve kolaylıkla paylaşılabilen bilgiye ne ad verilir?

a) Örtük bilgi

b) Bilimsel bilgi

c) Açık bilgi

d) Yazılı bilgi

e) Sistematik bilgi

17)Hastanın her bir dosyası arşivde sıralanırken sahip olduğu dosya numarasına göre farklı bir rafta sıralandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Seri-ünite numaralama sistemi

b) Ünite numaralama sistemi

c) Seri numaralama sistemi

d) Alfabetik sistem

e) Alfa-nümerik sistem

18)Probleme dayalı tıbbi kayıt sisteminde aşağıdakilerden hangisi ön plandadır?

a) Bulgular

b) Görüntüleme raporları

c) Birey

d) Hastalık

e) Laboratuvar sonuçları

19)Alfa numerik kodlamada ana konular için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) 00-99 arasındaki kuruma özel sayısal kodlar

b) Noktalama işareti

c) Rakam

d) Harf

e) Hem harf hem rakam

20)Adli vakalara ilişkin tüm tahlil, tetkik sonuçları ile her türlü kayıt, doküman ve hasta dosyalarının ne kadar süre ile yataklı tedavi kurumunun arşivinde muhafaza edilir?

a) 10 yıl

b) En az 20 yıl

c) 5 yıl

d) 15 yıl

e) 1 yıl21)En büyük avantajı, hasta dosyalarına uzaktan bakıldığında dosyanın hangi yıla ait olduğunun anlaşılması olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Seri-ünite numaralandırma sistemi

b) Numerik sistem

c) Açık tasnif sistemi

d) Alfabetik sistem

e) Renkli kod sistemi22)Aşağıdakilerden hangisi dosyalama süreci içinde yer almaz?

a) Saklama

b) Dosyanın sıralanması

c) Dosyanın ödünç verilmesi

d) Dosyanın kontrol edilmesi

e) Dosyanın izlenmesi

23) Parafin ve preparat bloklar ve lamlar nerede saklanır?a) Halk sağlığı Merkezlerinde

b) Sağlık Bakanlığında

c) Devlet arşivinde

d) Kurumda

e) Parafin ve preparat blokları ve lamların saklanması gerekmemektedir.

24) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel dosyalama araçlarından değildir?a) Rehber

b) Dosya

c) Klasör

d) Hardisk

e) Kasa

25) Bildirimi zorunlu hastalıklar kaç gruba ayrılır?a) 4

b) 10

c) 25

d) 99

e) 100

26) Renkli dosyalama sisteminde hangi haneye renk kodlanmaz?a) Yüzler

b) Binler

c) Onbinler

d) Birler

e) Onlar27)S
ağlığa yönelik bilgi yönetim süreci aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

a) Sağlık kuruluşunun performansını geliştirmek

b) Sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini arttırmak

c) Hasta bakımına yönelik misyon ve amaçlara ulaşmak

d) Enformasyon varlıklarını erişilebilir kılmak

e) Enformasyon varlıklarını sistemli bir şekilde belirlemek

28) Aşağıdakilerden hangisi arşivleme için hazır olan dosya türüdür?a) Geçici dosyalar

b) Bölümlenen dosyalar

c) Daimi dosyalar

d) Karma dosyalar

e) Bekleme dosyaları

29) Standart dosya planı, ……….. dosya tasnif sistemi olarak adlandırılan yani belgelerin konuları ön plana çıkarılarak dosyalanmasını amaçlayan sistemle hazırlanmalıdır."Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?

a) Alfa-nümerik

b) Desimal

c) Nümerik

d) Alfabetik

e) Coğrafi


30) Aşağıdaki dosyalama yöntemi ve yerleştirme biçiminden hangisi birlikte kullanılırsa hasta dosyalarına erişim kolay olur?a) Yatık dosyalama yöntemi / açık tasnif sistemi

b) Dikine dosyalama yöntemi / kompakt raf sistemi

c) Dikine dosyalama yöntemi / çekmece sistemi

d) Yatık dosyalama yöntemi / kompakt raf sistemi

e) Dikine dosyalama yöntemi / açık tasnif sistemi
31) Sanal dosyalama sisteminin avantajı en çok hangi aşamada ortaya çıkmaktadır?

a) Dosyaya erişim
b) Dosyanın yerleştirilmesi

c) Dosyanın ödünç verilmesi

d) Dosyanın sınıflandırılması

e) Dosyanın güvenliğinin sağlanması
32)
Çıkış özeti (epikriz) kaç nüsha hazırlanmalıdır?

a) 2

b) 5

c) 3

d) 1

e) 433) I. Tıbbi kayıt verimliliği artar.

II. Araştırma sayısı artar.

III. Sağlık çalışanlarının bilgi düzeyi yükselir.

Hasta dosyalarının sistematik tutulması yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangilerine sebep olur?

a) Yalnız II

b) Yalnız III

c) I-II

d) Yalnız I

e) I-II-III

34) Arşivlik malzemenin korunması için arşiv depolarının nem oranı ne kadar olmalıdır?

a) %30-40

b) %10-20

c) %40-50

d) %20-30

e) %50-60


35) Yukarıda yer alan ve arşivden çıkarılan dosyaların dosya izleme fişiyle takip edilmesi amacıyla asıl dosyanın yerine geçici olarak konulan dosyaya ne ad verilir?
a) Vekil dosya
b) Hasta dosyası
c) Mükerrer dosya
d) Pasif dosya
e) Aktif dosya

36) Desimal dosyalama sistemi, bir kurumda görülen hizmetlerin kaçlı gruplara ayrılmasıyla oluşur?


a) 10
b) 11
c) 7
d) 5
e) 14

37) Aşağıdakilerden hangisi elektronik bilgi sistemlerinin faydalarından değildir?


a) Uzaktan erişim imkânı sağlar.
b) Bilgi ve belgeler güvenlik sistemi yardımıyla korunur.
c) Kâğıtsız ofis kavramı ortaya çıkmıştır.
d) Daha fazla veri fiziksel yer işgal etmeden kolaylıkla saklanır.
e) Eğitimli personele ihtiyaç fazladır.

38) Aşağıdaki sistemlerden hangisi dosyalama süreci içinde yer almaz?
a) Kurumda yapılan işlemlerin belirlenmesi
b) Konu gruplarının oluşturulması
c) Dosyaların konu gruplarına göre sınıflandırılması
d) Kurumsal yapının belirlenmesi
e) Uygun bilgi yönetim sisteminin oluşturulması


39) Aşağıdaki bilgilerden hangisi hasta tabelasında yer almaz?
a) Hastanın aldığı sıvı miktarı
b) Hastalık kodu
c) İlaç dozları
d) Alerji durumu
e) Tanı

40) İşlemi bitmiş evrakların son kontrolleri için bekletilen dosyalara ne ad verilir?


a) Daimi dosyalar
b) Geçici dosyalar
c) Standart dosyalar
d) Bölümlenen dosyalar
e) Bekleme dosyaları

41) Aşağıda yer alan arşivlik malzemenin tamiri ile ilgili dikkat edilecek hususlardan hangisi yanlıştır?


a) Restorasyonda yapılan müdahalenin şekli ve derecesi gözle görünür olmalıdır.
b) Restorasyon işlemleri fazla maliyetli olmadığı için her metot kullanılabilir.***
c) Tamir malzemesi dayanıklı, uzun ömürlü olmalıdır.
d) Restorasyon için kullanılan tamir malzemesi gerektiği zaman sökülebilmelidir.
e) Restore edilecek arşiv belgesi üzerindeki metnin bozulmamasına azami dikkat gösterilmelidir

42) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki bakım kalitesinin arttırmak için kurumlardan tıbbi kayıtlarını düzenli tutmalarını isteyerek kayıtların yetersizliğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?


a) Tıbbi Sekreterler Derneği
b) Tabipler Birliği
c) Amerikan Cerrahlar Birliği
d) Amerikan Pazarlama Birliği
e) Dünya Sağlık Örgütü43) Çeşitli ayırıcı özellikler kullanarak katmanlı bir yapı ile gerçekleştirilen kodlamaya ne ad verilir?


a) Alfabetik kodlama
b) Ardışık numerik kodlama
c) Numerik kodlama
d) Ardışık olmayan numerik kodlama
e) Alfa-numerik kodlama
44) I. Gizlilik
II. Bütünlük
III. Tutarlılık
IV. Erişilebilirlik
V. Doğruluk

Yukarıdakilerden hangileri veri güvenliğinin prensiplerindendir?


a) I-II-III-IV
b) I-II-IV
c) I-II-III
d) II-III-V
e) I-V
45) Dosyaların, kenarları veya sırtları üzerine dikine, yan yana konulduğu dosyalama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çapraz dosyalama
b) Yatık dosyalama
c) Yan yana dosyalama
d) Numerik dosyalama 
e) Dikine dosyalama

46) Aşağıdaki sistemlerden hangisi dosyalama süreci içinde yer almaz?
a) Konu gruplarının oluşturulması
b) Uygun bilgi yönetim sisteminin oluşturulması
c) Kurumda yapılan işlemlerin belirlenmesi
d) Dosyaların konu gruplarına göre sınıflandırılması
e) Kurumsal yapının belirlenmesi

47) Bildirimi zorunlu kaç bulaşıcı hastalık bulunmaktadır?


a) 10
b) 45
c) 99
d) 39
e) 25


48) Aşağıdakilerden hangisi acil sağlık hizmetlerinde tutulan tıbbi kayıtlarda olması gereken konulardan değildir?


a) Tedavi 
b) Yaklaşımla ilgili kararlar
c) Anormal bulgular
d) İlaç dozları
e) Öntanı ve planlı incelemelerYüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə