İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekilerYüklə 217,02 Kb.
səhifə11/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


49) Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç hâlinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkânı sağlamak amacıyla Başbakanlıkça aşağıdaki çalışmalardan hangisi başlatılmıştır?


a) Evrak yönetimi planı
b) Merkezî arşiv planı
c) Kayıt ve arşiv planı
d) Standart dosya planı
e) Enformasyon plan50) I. Problem


II. Tanı
III. Objektif
IV. Değerlendirme
V. Plan

Yukarıdakilerden hangileri PSOAP formatında yer alır?


a) I-III-IV
b) II-IV-V
c) I-II-III-IV-V
d) II-IV
e) I-III-IV-V
51) I. Kurumsal sınıflandırma


II. Fonksiyonel sınıflandırma
III. Konuya göre sınıflandırma
IV. Kronolojik sınıflandırma
V. Birime göre sınıflandırma

Yukarıdakilerden hangisinde/hangilerinde kurum faaliyetlerine ait bütün işler göz önünde bulundurulur?


a) II-V
b) I-III
c) III-IV-V
d) Yalnız I
e) Yalnız II

52) "Tıbbi kayıtların hemşirelik kayıtları bölümünde hastanın ateşi, tansiyonu, nabız ölçümleri, hastaya verilen ilaçlar ve dozları gibi ölçümler ………… formlarına detaylı bir şekilde kayıt edilmektedir."

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?

a) Röntgen istek formu
b) Ameliyat kâğıdı
c) Hemşire gözlem formu
d) Muayene istek formu
e) Tıbbi müşaade ve muayene kâğıdı

53) Sağlık birimlerinin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde düzenlenen hastanın kimlik ve sağlık bilgilerini içeren evrak ve bilgisayar kayıtlarına ne ad verilir?


a) Görüntüleme tetkiki
b) Hasta kaydı
c) Tıbbi bilişim
d) Laboratuvar tetkiki
e) Tıbbi doküman

54) Hastanelerde başhekimler kanser kayıt birimlerinde kaç sağlık personeli görevlendirirler?
a) En az 5
b) En az 1
c) En az 2
d) En az 4
e) En az 3


55) Üniteler, önceki yıla ait dosyaları uygunluk kontrolünden geçirerek ne zaman birim arşivine devrederler?
a) Her yılın şubat ayının son haftası
b) Her yılın ocak ayı içerisinde
c) Her yılın temmuz ayında
d) Her yılın aralık ayında
e) Her yılın mayıs ayında
56) Aşağıdakilerden hangisi seri-ünite numaralandırma sisteminin olumsuz yönüdür?
a) Hastaya her geldiğinde farklı numara ile dosya açıldığı için birleştirme imkânı yoktur.
b) Maliyeti fazladır.
c) Sayı olarak yetersiz ve bu arşiv çalışanlarının iş yükünü arttırır.
d) Dosyalar çok yer kaplar.
e) Hasta indeks kartlarının açılmasına ihtiyaç duyulur.
57)
Alfabetik sistem aşağıdakilerden hangisinde kullanılabilir?
a) Üniversite hastaneleri
b) Özel dal hastaneleri
c) Hasta sayısı az olan hastaneler
d) Eğitim araştırma hastaneleri
e) Yatak sayısı az olan hastaneler
58) Dosyalama sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kodlama
b) İzleme
c) Sınıflandırma
d) Ödünç verme
e) Saklama

59) Aşağıdakilerden hangisinin arşivlik değeri bulunmamaktadır?
a) Tıbbi görüntüler
b) Hasta dosyası
c) Adli vaka dosyaları 
d) Otopsi raporu
e) Zimmet defteri

60) Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının hukuksal sorunlarla karşılaşmamaları için dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?
a) Hasta testin yapılmasını reddediyorsa bile belirtmek
b) Kayıtlarda kurşun kalem kullanmamak
c) Hastanın iş birliği olmadığı belirlenmişse nedenini yazmak
d) Kayıtlarda değişiklik gerekir ise hatalı kısmı karalayıp yeni form doldurmak
e) Telefonla bile verilen bilgileri kayıt altına almak

61) İşlemi bitmiş evrakların son kontrolleri için bekletilen dosyalara ne ad verilir?


a) Daimi dosyalar
b) Standart dosyalar
c) Geçici dosyalar 
d) Bekleme dosyaları
e) Bölümlenen dosyalar

62) I. Enformasyon alt yapısı


II. Sağlıkla ilgili bilginin aktarılmasına yönelik alt süreçler
III. Sürekli eğitim-öğrenme
IV. Maliyetler
V. Demografik alt yapı

Yukarıdakilerden hangileri karmaşık ve bütüncül bir alan olan sağlık bilgi yönetimi kapsamında yer alır?

a) I-II-III-IV-V
b) I-II-III
c) II-IV
d) III-IV
e) I-III-V
63)
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarındaki tedavi ve bakım planı verilerine örnektir?
a) Yaşam tarzı verisi
b) Ameliyat bilgileri
c) Danışmanlık 
d) Yaş 
e) Hasta hikâyesi

64) Hasta dosyalarının şekil ve içerik anlamında standardının sağlanabilmesi için hasta dosyalarının nasıl olması gerektiği aşağıdakilerden hangisiyle belirlenmiştir?


a) Hasta dosyaları arşivi faaliyet planı
b) Sağlık uygulama tebliği
c) Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
d) Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi
e) Hasta hakları yönetmeliği
65). Kurumda saklanan otopsi raporları 20 yıl süresi sonunda hangi kuruma gönderilir?


a) Sağlık Bakanlığı
b) Halk Sağlığı Kurumu
c) Devlet arşivleri
d) Adli Tıp Kurumu
e) Adliye


66) . İki yıllık tıbbi enformasyon teknisyenliğini bitiren ve Amerikan Tıbbi Enformasyon Yönetimi Kurumu (AHIMA) tarafından diploması onaylanan ve kayıt teknisyeni (ART) olarak kurumun üyesi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tıbbi enformasyon teknisyeni
b) Tıbbi bilişim uzmanı
c) Tıbbi istatistikçi
d) Hasta danışmanı
e) Arşiv görevlisi

67) Aynı konuyu içeren yazılar grubuna ne ad verilir?


a) Dosya
b) İndeks 
c) Doküman
d) Dosyalama 
e) Sınıf
68) Aşağıdakilerden hangisi yazma eserlerde bozulmaya neden olan kimyasal etkenlerdendir?
a) Yırtılma 
b) Aşınma 
c) Kemiriciler 
d) Nem
e) Bakter

69) . En çok kullanılan sistemdir.


II. Her dosyaya numara verilir.
III. Çeşitli başlıklar için etiket kullanılması gerekir.
IV. Sayılara göre yer tahmini yapmak zordur.

Yukarıdakilerden hangileri numerik numaralandırma sisteminin özelliklerindendir?


a) III-IV
b) II-III
c) I-II
d) I-II-III-IV
e) II-IV
70)
Dört yıllık tıbbi enformasyon bölümünü bitiren ve Amerikan Tıbbi Enformasyon Yönetimi Kurumu (AHIMA) tarafından diploması onaylanan ve kayıt yöneticisi (RRA) olarak bu kurumun üyesi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arşiv memuru
b) Tıbbi enformasyon yöneticisi
c) Arşiv komitesi başkanı
d) Tıbbi enformasyon uzmanı
e) Sağlık bilişimi teknisyeni

71) Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sistemin faydalarından değildir?


a) Anlaşılması kolaydır.
b) Yatak sayısı çok olan hastaneler için idealdir.
c) Dosyalar isimlere göre gruplandırılır.
d) Basittir.
e) Herhangi bir indekse gerek yoktur.

KONU ARKASI 1-14

BÖLÜM 1


1) Tıbbi dokümanlar örgütün ……ÖRGÜTÜN BELLEĞİ…………………… olarak nitelendirilir

2) Aşağıdakilerden hangisi sağlığın bilimsel yönetim ilkelerine göre yönetilmesi yönünde baskılara yol açmamıştır?
a) Hasta memnuniyetinin artması
b) Sağlık harcamalarının artması
c) Maliyetlerin artması
d) Sağlık sistemlerinin büyümesi
e) Hastaların artan beklentileri

3) Tıp ve sağlığa yönelik bilgi sistemlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık teknolojisinde ortak dil oluşturmak
b) Daha fazla kişiye sağlık hizmeti ulaştırabilmek
c) Sağlık çalışanlarının becerilerini geliştirmek
d) Bilgi sistemi tekniklerinin gelişmesini sağlamak
e) Sağlık işine değer katmak

4) Bireyin beyinlerinde barındırdığı bilgiye ne ad verilir?
a) Açık bilgi
b) Örtük bilgi
c) Bilimsel bilgi
d) Teknik bilgi
e) Gündelik bilgi

5) Sağlık kuruluşlarında hastaya ilişkin olarak tutulan hastayla ilgili her türlü bilgiye ……TIBBİ KAYIT………. Denir


BÖLÜM 2

1) Sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşuna başvuran kişilere ait bilgileri ve uygulanan tıbbi işlemlerle ilgili belgeleri içeren, bilimsel kurallara uygun, düzenli ve doğru şekilde oluşturulmuş tıbbi dokümanlara ………HASTA DOSYASI……………. denir.

2) Hastaya ait hasta dosyası hangi birimde açılır?
a) Faturalandırma
b) Başhekimlik
c) Vezne
d) Hasta kabul
e) Satın Alma

3) Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı …HEKİM….. tarafından doldurulur.

4) Hastaya ameliyat kararı verildiğinde aşağıdaki formlardan hangisi doldurulur?
a) Ameliyat kağıdı
b) Hasta tabelası
c) Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı
d) Epikriz
e) Muayene istek formu

5) Hasta dosyası hasta dosyaları arşivinden çıkarılmadan önce sekreter veya dosyayı alacak hekim tarafından ……DOSYA İSTEK FİŞİ……….. doldurulur.BÖLÜM 3

1) Aşağıdakilerden hangisi metoda göre kayıt tutma çeşitlerindendir?
a) Kaynağa dayalı
b) Veriye dayalı
c) Kağıda dayalı
d) İçeriğe dayalı
e) Tarihe dayalı

2) Aşağıdakilerden hangisi PSOAP formatında plana örnektir?
a) Belirtiler
b) Bulgular
c) Hekim değerlendirmesi
d) Hastanın düşünceleri
e) Reçete

3) Kanser kayıtları hangi sistemle toplanmaktadır?
a) Pasif sistem
b) Aktif sistem
c) Gezici sistem
d) Veri havuzu sistemi
e) Bilişim sistemi

4) Ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği, oturduğu yer gibi sosyoekonomik-kültürel özellikleri yardımıyla bölgede ölenlerin ……KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ……………… incelenir.

5) Aşağıdakilerden hangisi kağıda dayalı kayıt tutma yöntemlerinin faydalarından değildir?
a) Veri güvenliği sağlar
b) Esnek olmayan sistemlerdir
c) Kolay okunabilir
d) Verimlilik sağlar
e) Veri kalitesini sağlar

BÖLÜM 4
1) Bir kurumun sağlık bakım kalitesinin değerlendirebilmesi için kullanılacak tek somut kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hasta dosyası
b) Kalite dokümanları
c) Mali değerlendirme raporları
d) İstatistik raporları
e) Çalışan memnuniyet anketleri

2) Aşağıdakilerden hangisi alfabetik numaralandırmanın faydalarındandır?
a) Dosyalar doğum yılına göre sıralanır.
b) Herhangi bir indekse tabi olmadan doprudan sıralama olanağı sağlar
c) Karmaşık bir sistemdir.
d) İstenildiği kadar genişletilir.
e) Harflere göre ayrılacak yerleri tahmin etmek kolaydır.


3) Hastanelerde kullanılacak en uygun numaralandırma sistemi …ÜNİTE NUMARALAMA…………dir.

4) Standart dosya planının ilk aşamasında oluşturulan kodlamada kaç haneli kod formatı oluşturulmuştur ?


a) 11 
b) 20 
c) 7 
d) 5 
e) 14

  5) Hastanın hastaneye her geldiğinde farklı numaralarla dosyalar açıldığı ve bu dosyaların en son numaralı dosyada birleştirildiği numaralama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alfabetik sistem
b) Seri-ünite numaralandırma sistemi
c) Ünite numaralandırma sistemi
d) Ondalık sistem
e) Seri numaralandırma sistemi

BÖLÜM 5

1) Dosyalama sistemi …SINIFLANDIRMA….. ve ….KODLAMA….. olarak iki unsurdan meydana gelir.

2) Dosyalama sisteminde temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosyalanacak evrakın içeriği
b) Dosyalanacak evrakın geldiği kurum
c) Dosyalanacak evrakın tarihi
d) Dosyalanacak evrakın ilgili olduğu birim
e) Dosyalanacak evrakın numarası

3) Aşağıdakilerdne hangisi organizasyon dışından gelen ve dosyalanmak zorunda olmayan belgelerden değildir?
a) Davetiye
b) Dergi
c) Reklam broşürleri
d) Özel mektuplar
e) Müşteri siparişi

4) Kurumsal sınıflandırmada ……İDARİ YAPI………….. göz önünde bulundurulur.

5) Alfa-nümerik kodlama için aşağıdakiler ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a) Ana konular için harf kullanılır.
b) Alt konular için harf kullanılır
c) Sistemde kolaylıkla değişiklik yapılabilir
d) Alt konularda yatay-dikey genişleme mümkündür
e) Harf ve rakamlarla yapılan kodlamadır.


BÖLÜM 6

1) Zarfların veya dosyaların birbirlerinin üstüne konulduğu dosyalama yöntemi aşağıdakilerde hangisidir?
a) Yatık dosyalama
b) Dikine dosyalama
c) Kompakt raf sistemli dosyalama
d) Sıralı dosyalama
e) Çapraz dosyalama

2) Aşağıdakilerden hangisi renkli kodlama sisteminin avantajlarından değildir?
a) Dosyanın hangi yıla ait olduğu uzaktan bakıldığında anlaşılabilir.
b) Dosyalara erişim hızlıdır.
c) Yanlış yerleştirilen dosya hemen bulunur
d) Dosyaların kaybolma riski ortadan kalkar
e) Düşük maliyetlidir.

3) Dosyanın en başında ……DOSYA FİHRİSTİ…………….. bulunmalıdır.

4) Belgelerin üretildiği tarihi temel alan dosyalama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Coğrafi sistem
b) Kronolojik sistem
c) Renkli kod
d) Alfabetik sistem
e) Nümerik sistem

5) Mektupların, raporların ve benzer yazıların konulduğu ikiye katlanmış karton ya da plastikten yapılmış dosyalama araçlarına ……DOYSA……. Denir
BÖLÜM 7

1) ‘Hekimler, diş hekimleri ve ebeler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve onaylanarak kendisine verilen protokol defterine hastanın kimliğini yazmada mecburdurlar’ hükmü hangi kanunda/yönetmelikte yer almaktadır?


a) Tababet Ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun
b) Hasta hakları yönetmeliği
c) Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği
d) Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi
e) Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik

2) Kaliteli bir kayıt sisteminde aşağıdaki kurallardan hangisi önemli değildir?
a) Doğruluk
b) Güncellik
c) Kusursuz olma
d) Gizlilik
e) Ekonomiklik

3) Günlük işlerin takibinde kullanılan…ZİMMET DEFTERİ………… defterlerinin arşivlik değerleri
bulunmamaktadır.


4) Otopsi raporları kaç yıl sonra Devlet Arşivlerine gönderilir?
a) 5
b) 10
c) 12
d) 20
e) 25

BÖLÜM 8
1) Ceza kanununa göre tıbbi kayıtlar kaç yıl arasında saklanmalıdır?
a) 1-10
b) 1-5
c) Süresiz
d) 15-20
e) 10-20

2) Borçlar kanununa göre zaman aşımı kaç yıldır?
a) 5
b) 7
c) 10
d) 15
e) 25

3) Anestezi form dosyası ne kadar süre saklanmalıdır?
a) 1yıl
b) Hasta taburcu edilene kadar
c) 5 yıl
d) Sınırsız
e) 10 yıl

4) Taburcu defteri ne kadar süreyle saklanmalıdır?
a) 20 yıl
b) 5 yıl
c) 1 yıl
d) 15 yıl
e) 10 yıl

5) Uzun süredir tekrar kullanılmamış dosyalara ……PASİF DOSYA……… denir

BÖLÜM 9

1) Yeterli personel olmaması durumunda arşiv komisyonu en az kaç kişiden oluşur?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 6
e) 7

2) İmha tutanakları ve listeleri kaç yıl saklanmalıdır?
a) 1 yıl
b) 3 yıl
c) 5 yıl
d) 10 yıl
e) 15 yıl

3) İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve delil olma vasfını kaybetmiş malzemeler ayıklandıktan sonra hangi işleme tabi tutulurlar?
a) Arşivleme
b) Devlet arşivine gönderilme
c) İmha
d) Koruma
e) Tespit

4) Aşağıdakilerden hangisi imha edilemez?
a) Tarihi değeri olmayan resmi zarflar
b) Ara yazışmalar
c) Her çeşit raporun kopyaları
d) Duyuru cetvelleri
e) Hasta dosyaları

5) Mükellefler ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda …DEVLET ARŞİVLİGİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ……………… görüşünü talep ederler.

BÖLÜM 10

1) Hasta dosyaları arşivinde kullanılan kartoteks sistemlerinin amacı nedir?
a) Dosyanın kolay bulunmasını sağlamak.
b) Dosyanın maliyetleri azaltmak
c) Dosyaların kaybolmasının önüne geçmek
d) Standart oluşturmak
e) Kaliteyi arttırmak

3) Türkiye’deki mevzuata göre, sağlık kurumlarının hasta dosyaları arşiv birimlerinde yönetici olan personel hangi kadroda çalıştırılmaktadır?
a) Şef/Memur
b) Laborant
c) Tıbbi sekreter
d) Arşiv sorumlusu
e) Sağlık teknisyeni

4) Aşağıdakilerden hangisi arşivin öğelerinden değildir?
a) İnsan gücü
b) Bütçe
c) Merkezi yerleşim alanı
d) Arşiv komitesi
e) Arşiv yönetimi

5) Hastaneye tedavi edilmek üzere gelen hasta ve yaralılar için titizlikle hazırlanan ve onların bir sonraki kabullerinde veya inceleme ve tetkik amaçları için bulundurulması gereken bütün dokümanların, tarih sırasına ve uygulanmakta olan sisteme bağlı kalınarak saklandığı yere ne ad verilir?
a) Hasta kabul birimi
b) Tıbbi istatistik birimi
c) Hasta dosyaları arşivi
d) Sağlık kurulu
e) Tıbbi sekreterlik birimi Cevaplar

BÖLÜM 11


1) Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden değildir?
a) Hasta indeks bölümü
b) Eksik dosyalar bölümü
c) Dosyalama bölümü
d) Araştırma bölümü
e) Tasnifleme bölümü

2) Bildirimi zorunlu hastalıklar, verem (tüberküloz), zehirlenme, AIDS, kadın ve ana ölümleri, kanser vakalarına ilişkin bilgileri ……SAGLIK MÜDÜRLÜKLERİ………. bildirir.

3) Hasta hastaneye ilk geldiğinde yeni dosya açılınca hastaya verilen karta ne ad verilir?
a) Hasta Tanıtım Kartı
b) Hasta Dosyası
c) Kimlik Kartı
d) Refakatçi Kartı
e) Ziyaretçi Kartı

4) Hasta dosyalarının barkodlanması aşağıdaki işlemlerden hangisini hızlandırır?
a) Faturalandırma İşlemleri
b) Dosyaların Giriş-Çıkış İşlemleri
c) İmha İşlemleri
d) Numaralandırma İşlemleri
e) Stok Kontrol İşlemleri

5) Bölüm içerisinde kalması koşuluyla araştırmacılara kaç dosya verilebilmektedir?
a) 5 b) 10 c) 15 d) 30 e) Sınırsız


BÖLÜM 12


1) Hasta dosyaları arşivinin yer seçimi …KURULUŞ……….. aşamasında planlanmalıdır.

2) Hasta dosyaları arşivinin ısısı kaç derece olmalıdır?
a) 12-18 derece
b) 10-13 derece
c) 20-22 derece
d) 15-17 derece
e) 22 derece üzeri

3) Arşivlerde çalışanlar için ayrılan çalışma alanları hangi özelliğe göre değişmektedir?
a) Hasta dosyalarının sayısı
b) Çalışan personel sayısı
c) Hastanenin yüzölçümü
d) Arşivin yeri
e) Aylık ortalama hasta sayısı

4) Bir toplumda ya da onun göreli olarak kendine yeten bir alt bölümünde, şiddetli bir tehlikenin, hem fiziksel hem de sosyal olarak, toplumsal yapının temel işlevlerinin tümünü ya da bir kısmını yerine getiremez biçimde kesintiye uğratmasına ne ad verilir?
a) Yangın
b) Savaş
c) Afet
d) Olağanüstü hal
e) Deprem


BÖLÜM 13

1) İnsanlar aracılığıyla amaçların başarılması sürecine ne ad verilir?

a) İdare
b) Yönetim
c) Arşiv yönetimi
d) Evrak yönetimi
e) Üretim

3) Evrak yönetimi …GELENEKSEL BÜROLARDA……………... ve …SANAL BÜROLARDA EVRAK YÖNTEMİ………….. olarak ikiye ayrılır

4) Yazılı iletişimin en önemli aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evrak
b) İnsan gücü
c) Finansal kaynak
d) Dokümantasyon araçları
e) Dokümantasyon sistemi

5) Aşağıdakilerden hangisi geliş şekline göre evrak türlerinden değildir?
a) Posta ile gelen belge
b) Kargo ile gelen belge
c) Birimlerde gelen belge
d) Kurye ile gelen belge
e) E-posta ile gelen belge


BÖLÜM 14
1) Aşağıdakilerden hangisi özel arşivlere örnek değildir?
a) Aile arşivi
b) Şahıs arşivi
c) Banka arşivi
d) Dernek arşivi
e) Noter arşivleri

2) Arşivleme süreci ……YER SEÇİMİ……………………. adımı ile başlamaktadır.3) Aşağıdakilerden hangisi arşiv görevlisinin sorumluluklarından değildir?
a) Arşiv dokümanlarını toplamak
b) Arşiv dokümanlarını tasnif etmek
c) Arşiv dokümanlarını korumak
d) Arşiv dokümanlarını değerlendirmek
e) Arşiv dokümanlarını imha etmek

4) Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin yurt dışı organizasyon şeması içinde yer almaz?
a) Kalite güvenlik komitesi
b) Tıbbi kayıt yöneticisi
c) Tıbbi istatistikçi
d) Ayakta hasta sorumlusu
e) Yatan hasta sorumlusu

HAZIRLAYAN :SONAY AKTOPRAKYüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə