İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekiler


E)Klinik dokümantasyonun kalitesiYüklə 217,02 Kb.
səhifə2/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

E)Klinik dokümantasyonun kalitesi

75)ICD-10’da yer alan tüm hastalıkların ve hastalık etkenlerinin alfabetik dizinini (indeks) içeren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A)1. Cilt
B)2. Cilt
C)3. Cilt
D)4. Cilt
E)5. cilt


76)Hastalıkların, yaralanmaların ve işlemlerin nümerik veya alfa nümerik yapıda ifade edilmesine ne ad verilir?

A)Sınıflandırma
B)Terminoloji
C)Gruplandırma
D)Klinik kodlama
E)Veri kaydı


79)CIHI kod yapısında altıncı ve yedinci kırılımda yer alan kodlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


A)Hastane türünü

B)Yapılan işlemin yöntemini

C)Hastalık sebebini

D)Hastalık bölgesini

E)Alerji derecesini


80)Aşağıdakilerden hangisi tıpta kullanılan işlemlere ve prosedürlere ilişkin geliştirilmiş sınıflandırma sistemlerinden biridir?

A)ICD-0

B)ICD-NA

C)ICD-10-CM

D)ICD-10-PCS

E)ICHI

81)Bir kodlama sistemi içinde tıbbi kavramların tek bir alfa-nümerik gruplamaya çevrilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zaman tasarrufu sağlamak

b) Bilgi yönetim sisteminin kalitesini arttırmak

c) Analizleri gerçekleştirmek

d) Kodlamayı kolaylaştırmak

e) Ortak dil oluşturmak

82)Yalnızca tanıya yönelik bir sistem olan ve işlemlerle ilgili kodların içermeyen sınıflandırma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A- ACHI
B- ICHI
C- ICD10-CA
D- ICD10-CM
E- ICD10-PCS


83)- Aşağıdakilerden hangisi hastalıklar için kod ve liste oluşturulurken aktif şekilde süreçte yer alan kuruluşlardan değildir?

a) Sağlık sigorta şirketleri

b) Maliye Bakanlığı

c) Sağlık servisleri

d) Hastaneler

e) Askeriye84 ICD’nin yapısını açıklayan genel bilgiler hangi ciltte yer almaktadır?

a)  2. Cilt
b)  1. Cilt
c)  4. Cilt
d)  3. Cilt
e)  5. Cilt
KONU ARKASI SORULARI 1-14 HAFTA
BÖLÜM 1

1) Genel anatomik köklerden dermo…
CİLT…………………anlamına gelir.

2) Sonekler tıbbi terimlerin ………SONUNA……….eklenir.3) Genel son eklerden -logy…………
BİLİM……………….. anlamına gelir.

4) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi terimlerde kaynaştırma ünlüsüdür?
a) ‘o’
b) ‘n’
c) ‘l’
d) ‘k’
e) ‘x’

5) Bir kök sözcüğün kaynaştırma ünlüsüyle birlikte olan şekline ne ad verilir?
a) Kök
b) Kaynaştırma ünlüsü
c) Birleşik kök
d) Yapı
e) Terim

6) Palpasyon ne demektir?
a) Belirti
b) Elle yapılan muayene
c) Hastaya çıplak gözle bakmak
d) Hasta organı dinleme
e) Lezyon Bölgesindeki Çıtırtı Olgusu

7) Sınıflandırmadaki herhangi bir detaya inildikçe sınıfın kendi koduna yeni karakterlerin eklenmesiyle oluşan kodlamaya ne ad verilir?

a) Hastalık kodları
b) Kombinasyon kodları
c) Kuvvetlerin toplanmasıyla oluşan kodlar
d) Akrostiş kodları
e) Hiyerarşi kodları

9) Sınıflandırmada …SOYAGACI…………. prensibine göre sıralama yapılır

10) Zıt anlam veren öneklerden ‘tachy-‘ ne anlama gelmektedir?
a) Yavaş b) Alçak c) Hızlı d ) Uzak e) Önce
BÖLÜM 2


1) Bir olayı incelemek, bir olayı aydınlatmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak, herhangi bir konuda karara ya da sonuca varmak amacıyla derlenen ham materyale ne ad verilir?
a) Kayıt
b) Tıbbi bilgi
c) Tıbbi terim
d) Veri
e) Kod

2) Sağlık bilgi sistemleri …YÖNETSEL…………… ve……. KLİNİK KARAR VERME……….. işlevlerini kapsar

. 3) Sınıflandırma ile ilgili ilk etkin çalışma nerede başlamıştır?

a) ABD


b) Fransa

c) Türkiye

d) Norveç

e) İngiltere

4) 1948 yılından itibaren hastalık sınıflandırmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

a) DSÖ

b) Amerikan Tıp Birliği

c) UNICEF

d) Tabipler Birliği

e) ISI

5) ICD’nin 9. revizyonunda dört haneli kod kategorisi ….NEOPLAZM……..sınıflandırılması için eklenmiştir.

6) Teşhissel, terapik ve cerrahi prosedürleri içeren sınıflandırma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) CPT b) SNDO c) READ
d) ICPM e) ICPC

7) Kaliteli bir kodlama aşağıdakilerden hangisi için kullanılamaz?

a) Risk yönetimi b) Hasta bakımı c) Finansal analiz d) Pazarlama e) Kariyer planlaması


8) SNOP kaç eksenden oluşur?

a) 3
b) 5
c) 2
d) 4
e)6


9) Ülkemizde hastalık sınıflandırması için hangi doküman kullanılmaktadır?

a) ICD-7
b) ICD-8
c) ICD-9
d) ICD-10
e) ICD-11

10) Kodlama standartları başlangıçta …ÖLÜM VERİLERİ………. Araştırmak için oluşturulmuştur.BÖLÜM 3


1) Mortalite (ölüm oranı) kodları kaç ülkede kullanılmaktadır?
a) 99 b) 138 c)45 d) 100 e) 42

2) ICD-10 morbidite kodları Kanada’da kaç yılında kullanılmaya başlanmıştır?
a) 1994 b) 1998 c)2001 d) 2004 e) 2005

3) Ülkemizde ICD-8 hangi yıla kadar kullanılmıştır?
a) 1965 b) 1975 c)2000 d) 2005 e) 2003

4) Ülkemizde ICD’nin hangi versiyonu kullanıma geçmemiştir?
a) ICD 6 b) ICD 9 c)ICD 7 d) ICD 10 e) ICD 5

5) 1891 yılında Jacques Bertillon başkanlığında ölüm nedenleri ile ilgili sınıflama hazırlanması amacıyla hangi kurum komite kurmuştur?
a) Genel kayıt bürosu b) DSÖ c) Uluslararası İstatistik Enstitüsü d) Sağlık bakanlığı e) Amerikan tıp birliği

6) ICD-10 mortalite kodları Almanya’da kaç yılında kullanılmaya başlanmıştır?
a) 1998 b) 1999 c)1995 d)2003 e) 2006

7) Sağlık Bakanlığı tarafından ICD-10 ilk defa Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, .HASTA TAKİP SİSTEMİ…………………..de kullanılmaya başlanmıştır

8) ICD-10 tanıya yönelik ……ALFA NÜMERİK…. bir sistemdir.

9) ICD-7 hangi yıl yayınlanmıştır?
a) 1955 b) 1967 c)1975 d)1992 e) 1998


BÖLÜM 4

1) ICD-10’un ilk basamağında hangi yapı bulunur?
a) Bir Harf b) Çift Harf c) ‘&’ simgesi d) * simgesi e) Sayı

2) ICD-10 kaç ciltten oluşur?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

3) ICD-10 kaç düzeyden oluşur?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

4) ICD-10 birinci düzey Bölüm 10’da hangi hastalıklara ait kodlar yer alır?
a) Sindirim sistemi b)dolaşım sistemi c) solunum sistemi d) gebelik e) göz

5) ICD-10’da bölüm içindeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile oluşan bloklar hangi düzeyde yer alır?

a) 1
b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

6) A00 …KOLERA………… hastalığının kodudur.7) Hastalığa neden olan etkeni ya da hastalığın temel niteliğini ön plana çıkartan simge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kama b) yıldız c) parantez d) köşeli parantez e) artı

8) ICD-10’da Eşanlamlıları, alternatif sözcükleri ya da açıklayıcı cümleleri açıklamada hangi simge kullanılır?
a) Kama b) Yıldız c) Parantez d) Köşeli Parantez e) Artı

9) Sağlık hizmetinin verilmesinin nedeni olan, araştırma sonucunda ulaşılan tanıya …ANA TANI…… denir.

BÖLÜM 5


1) ICD-O kaç eksenlidir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

2) Aşağıdaki kodlamalardan hangisi Dişlerde, Oral kavite ve ilişkili dokularda oluşan, belirtileri olan ya da ilgili hastalıklar veya koşullar için geliştirilmiştir?
a) ICD DA b) ICD O c) ICPC d) ICD-10 e) ICHI

4) ICD-O’da yer alan morfoloji kodları neyi ifade eder?
a) Tümörün yerini b) Tümörün Davranışını c) Tümörün Boyutunu d) Hastalık Evresini e) Önceki Tanıları

5) ICHI’de yaklaşık olarak kaç kod bulunmaktadır?
a) 108 b) 250 c) 900 d) 1.100 e) 2.016

6) ICHI’nın ALFA….. ve …BETA.. sürümleri geliştirilmiştir.8) ICD 10 AM kaç ciltten oluşur?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

9) ICD 10 CA’nın kırılım seviyesi kaçtır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

10) ICD-10 CM’de 2. Basamak …NÜMERİK…………. Şekilde düzenlenmiştir.


BÖLÜM 6

1) Tanılar ve hastalara uygulanan girişimlerin kodlanmasına ne ad verilir?
a) Hasta kaydı b) Klinik Kodlama c) Sınıflandırma d) Bilgi İşlem e) Standardizasyon

2) Bir alanda kullanılan tüm uygun isimler veya terimleri içeren listeye … isimlendirme ….. denir.

3) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde başvuru nedenlerinin sınıflandırılması için oluşturulan ilk sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) ICPC b) RFEC c) READ d) ICD-10 AM e) ICD-9

4) Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık hizmetlerinde verilerin yapılandırılmış bir şekilde toplanması için kullanılan stratejilerdendir?
a) Doğal dil işleme b) Kök veri girişi c) Kodlama d) Probleme dayalı sınıflandırma e) Spesifik veri kodlama

5) Kod giriş tiplerinden hangisi geleneksel olarak kodlamanın nasıl olduğunu gösterir?
a) Karar desteği ile kod girişi
b) serbest kod girişi
c) yapılandırılmış kod girişi
d) yarı yapılandırılmış veri girişi
e) otomatik kodlama

7) Aşağıdakilerden hangisi Elektronik sağlık kayıt sistemleri hastaların verilerine ulaşma yöntemlerindendir?
a) Zaman yönelik
b) Kaynağa yönelik
c) Yönteme yönelik
d)Yapıya yönelik
e) Maliyete yönelik


9) SOAP yapısında ‘S’ neyi ifade eder?
a) Sistematik bilgi b) sınıflandırma c) subjektif bilgi d) sayısal veri e) sağlık bilgisi

10) Birinci basamak sağlık çalışanlarının en büyük sınıflandırma problemleri yaşadığı konu, ……KLİNİK BİLGİ………..dir.


BÖLÜM 7


1) READ Klinik kodları ne kadar sürede güncellenir?
a) 1 ay b) 3 ay c) 6 ay d) 1 yıl e ) 5 ay

2) READ klinik kodlarında kaç dosya yapısı vardır?
a) 3 b) 2 c) 1 d) 12 e) 25
3) READ klinik kodları versiyon 3’de …
250000…………. Terim vardır.


5) READ klinik kodları hangi ülkeden kontrol edilmektedir?
a) İngilte b) Almanya c) Fransa d) ABD e) İspanya

6) READ klinik kodların 1985 yılındaki versiyonunda hangi tanım yer almaktadır?
a) Kısa problem listesi b) Hastane kayıt özeti c) Tam sağlık kaydı d) Tam tıbbi kayıt e) GP kayıt özeti

7) ………
ICPS PLUS…………., ICPC’nin gelişmiş versiyonudur.

8) Bir hastanın neden sağlık sistemine girdiğini gösteren ve bu kişi tarafından ortaya konulan sağlık hizmeti talebinin nedenlerini ifade eden tanıma ………BAŞVURU NEDENİ………….. denir.

9) Hasta başvuru nedenlerinin güvenilirliği ile ilgili ilk çalışma kaç yılında gerçekleştirilmiştir? a) 1956 b)1963 c) 1980 d) 1993 e) 2010BÖLÜM 8


1) Hasta başvuru nedenlerini geliştirmek üzere 1978’de oluşturulan çalışma grubu kim tarafından kurulmuştur?
a) DSÖ b) WONCA c) Dünya Bankası d) WICC e) Amerikan Tıp Birliği

2) ICPC’de kaç bölüm vardır?
a)99 b) 25 c) 17 d)100 e)50

3) ICPC’de belirtiler hangi bileşende yer alır?
a)Bileşen 1 b) Bileşen 7 c) Bileşen 3 d) Bileşen 6 e) Bileşen 7

5) ICPC ne kadar sürede yenilenir?
a) Yıllık olarak b) 3 ay c) 10 yıl d) 6 ay e) 9 ay

6) ICPC’nin kaç bileşeni vardır?
a)2 b) 3 c) 5 d)7 e)17

7) ICPC’nin yapısı, ICD’nin …ANATOMİK ………..ve …ETYOLOJİK……..yapısından uzaklaşır.8) ICPC kaç başlıktan oluşur?
a)1300 b) 2500 c) 1100 d)25 e)30

9) Probleme dayalı sağlık kayıtlarında hangi bileşen ICPC kullanılarak sınıflandırılamaz?
a) Subjektif (S) b) Objektif (O) c) Değerlendirme (A) d) Plan (P) e) Kontrol (C)

10) ICPC’de yer alan kodlar …3 .. hanelidir.


BÖLÜM 91) …….HL7……….., 1987 yılında kurulmuş olan bir standart geliştirme organizasyonudur

2) Türkiye’de hangi uygulama ile birlikte HL7 standardının kullanılması hedeflenmiştir
?
a) HBYS b) Sağlık-NET c) E-devlet d) E-imza e) PACS


5) HL7 sağlık verilerinin alışverişinin yanı sıra …VERİ MODELLEME … ve KLİNİK DOKÜMAN YÖNETİMİ…… için de standarda sahiptir.

6) HL7’nin başarısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Esnekliği
b) Segmentlerinin fazla olması
c) Zamandan tasarruf sağlaması
d) Maliyetinin düşük olması
e) Kullanıcı dostu olması

7) Aşağıdaki sistemlerden hangisi yardımıyla sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, kodlama ve sınıflama sistemleri bir araya getirilmektedir?
a) MHRS b) SKRS c) Sağlık Net d) ICD-10 e) READ kliink kodlar

9) Aşağıda yer alan SKRS servilerinden hangisi kod sistemlerini listeler?
a) Sistem adına göre getir
b) Sistem koduna göre getir
c) Listele
d) Kontrol et
e) Yeniden düzenle

10) Aşağıdakilerden hangisi HL7’nin birinci hedefidir?
a) Net ve test edilebilir bir standart sunmak
b) Maliyeteleri azaltmak
c) Veri depolama alanlarını genişletmek
d) Kullanıcı memnuniyetini arttırmak
e) Kodlama alanında ortak dil oluşturmak


BÖLÜM 10

1) Anatomik, Terapötik ve Kimyasal sınıflandırma sistemi hangi sistemin modifiye halidir?
a) ICD-9
b) Avrupa Farmasötik Pazar Araştırma Birliği sınıflandırma sistemi
c) READ klinik kod
d) ICD-10 AM
e) ICD-CA


2) İlaç kullanımı araştırma grubu kaç yılında kurulmuştur?
a) 1958 b) 1960 c) 1969 d) 1980 e) 1985


4) ATC/DDD metodolojsi kullanılarak ilaç istatistikleri ilk kez hangi yıl yayınlanmıştır?
a) 1981 b) 1975 c) 1992 d) 1976 e) 2000

5) DSÖ İlaç İstatistik Metodolojisi İşbirliği Merkezi ne zaman kurulmuştur?
a) 1982 b) 1985 c) 1999 d) 1975 e) 1996

6) ATC’de ilaçlar kaç düzeyde sınıflandırılmıştır?
a) 2 b) 3 c) 5 d) 6 e) 7

7) ATC’de A10-Diyabet İlaçlarında kaç çeşit ilaç bulunur?
a) 19 b) 320 c) 175 d) 58 e) 256

8) ATC’de J07 kodunda hangi tür ilaçlar bulunur?
a) Ürolojik ilaçlar
b) Akne ilaçları
c) Aşılar
d) Lipid metabolizma ilaçları
e) anemi ilaçları

9) ATC’de ‘D’ ………DERMOTOLOJİK İLAÇLAR…………………..ilaçları ifade eder.10) DDD sadece …
ATC………..kodu tanımlanmış ilaçlara atanır.BÖLÜM 11


1) Türkiye’de kanser kayıtçılığı kaç yılında başlamıştır?
a) 1940 b) 1945 c) 1950 d)1983 e) 1992

2) 18-19. Yüzyılda kanserle ilgili kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mortalite b) Morbidite c) Aile hekimi kayıtları d) İstatistik kayıtları e) araştırma verileri

3) Kanser kayıtçılığıyla ilgili ilk pilot çalışma kaç yılında gerçekleştirilmiştir?
a) 1900 b) 1927 c) 1930 d) 1937 e) 1940

4) Günümüzde kaç tane aktif kanser kayıt merkezi ile kayıtçılık çalışmaları yapılmaktadır?
a) 5 b) 6 c) 8 d) 11 e) 15

5) Avrupa kanser kayıtçılığı ağı hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1982 b) 1989 c) 1992 d) 1998 e) 2004

6) Tanımlanmış bir coğrafi alanda ikamet edenler arasında, bir takvim yılı boyunca tanı almış, toplam yeni kanser olgusu sayısı ……İNSİDANS………. değerini verir

7) Aşağıdakilerden hangisi aktif kanser kayıt merkezlerinden değildir?
a) Samsun b) Ankara c) İzmir d) Bursa e) Muş

9) Kanser vakalarının kodlanmasında aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmaktadır?
a) ICD-10 b) ICD O c) ICD 10 AM d) ICD CA e) ICPC

10) ICD-O. . . . .5…….temel bölümden oluşur.BÖLÜM 12

1) Sağlık hizmetlerinde üretim faktörlerinden hangisi ön plandadır?
a) Emek b) Yönetim c) Malzeme d) Hammadde e) Yöntem

3) ‘Bekleme süreleri’ hastanın sağlık hizmetlerinden beklentisini etkileyen faktörlerden hangisinin içinde yer alır?
a) Bakım kalitesi b) Ulaşılabilirlik c) Fiziki yapı d) Örgütsel yapı e) Bilgilendirme

4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamalarının finansman kaynaklarından değildir?
a) Genel vergiler
b) Genel sağlık sigortası
c) Cepten ödeme
d) Informal ödeme
e) Karma model

5) Sağlık hizmetleri sunucularına ürettikleri hizmetin niceliğine ve niteliğine bağlı olarak yapılan ödemeye ……PRİM ÖDEMESİ……… yöntemi denir.

6) ‘Hekimlerin mesleki becerileri’ hastanın sağlık hizmetlerinden beklentisini etkileyen faktörlerden hangisinin içinde yer alır?
a) Bakım kalitesi b) Ulaşılabilirlik c) Fiziki yapı d) Örgütsel yapı e) Bilgilendirme

7) Verimliliği arttırmak için …VERİME DAYALI….. ek ödeme yöntemi kullanılır.

8) Aşağıdakilerden hangisi sayesinde faturalama süreçleri için hastane bilgi yönetim sisteminin önemi daha da artmıştır?
a) MEDULA b) SGK c) MHRS d) HBYS e) Sağlık NET

9) MEDULA ortamına bildirilmiş olan takiplerin taburculuk bilgilerini iptal etmek için aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır?
a) Hasta çıkış iptal b) Hasta yatış oku c) Hasta kabul d) Başvuru takip e) Update provizyon
BÖLÜM 13


1) TIG ………VAKA SINIFLAMA………..sistemidir.

2) TIG’in ilk kullanım alanı nedir?
a) Kalite denetimi b)hasta kabul c) istatistik d) faturalama e) muhasebe

3) TIG’in başlangıç noktası nedir?
a) Hastalık b) Tedavi yöntemi c) Maliyet d) Sigorta durumu e) Anamnez

4) Bir DRG’ in maliyetinin, tüm DRG’lerin ortalama maliyetine orana ne ad verilir?
a) Bağıl değe r b) Kök maliyet c) Klinik maliyet d) Net değer e) Ortalama maliyet

6) Bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane ile karşılaştırmayı sağlayan orana ne ad verilir?
a) Hasta sayısı b) Devir oranı c) Vaka karma indeksi d) Bağıl değer e) Değişim indeksi

7) TIG ilk olarak hangi ülkede geliştirilmiştir?
a) İngiltere b) ABD c) Almanya d) Kanada e) Norveç


9) Türkiye’de TIG projesi hangi yıl başlanmıştır?
a) 2005 b) 2007 c) 2009 d) 2010 e) 2011

10) TİG; sistematik, anlamlı …KLİNİK VERİ…………. toplar

BÖLÜM 14

1) Türkiye’de TIG çalışmaları hangi kurumun öncülüğünde gerçekleşmektedir?
a) Sağlık Bakanlığı b) SGK c) TÜİK d) Maliye Bakanlığı e) Hastaneler

2) TİG hangi sistemi temel alarak işler?
a) ICD 10 AM b ) ICD O c) ICD CA d) ICD 9 e) ICD 8

4) Aşağıdakilerden hangisi klinik kodlamacı olamaz?
a) Tıbbi teknolog
b) Hemşire
c)Tıbbi sekreter
d)Sağlık memuru
e)Eğitim bilimleri mezunları

5) TIG sürecinde doğru tanı ve işlemleri kaydetme sorumluluğu kime aittir?
a)Klinik kodlamacı
b) Hemşire
c)Hekim
d)Hastane Yöneticisi
e)Tıbbi sekreter

6) Klinik kodlama süreci …2…. aşamadan oluşur.

7) Hastanın hastanede olmasına neden olan, inceleme sonrasında konulan hastalık tanısına ne denir?
a) Ek tanı b) Ana tanı c) Kesin tanı d) Semptom e) Anamnez


9) Hastalara ait yatış, transfer ve taburcu bilgileri TIG’in hangi bölümünde yer alır?
a) Hasta yatış bilgileri
b) Kayıt bilgileri
c) Tanı bilgileri
d) İşlem bilgileri
e) Değerlendirme işlemleri

10) TIG oluşum süreci …4… başlık altında toplanıştır.SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM
Yüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə