İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekiler


) Kızılay Derneği hangi yıl kurulmuştur?Yüklə 217,02 Kb.
səhifə5/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

34) Kızılay Derneği hangi yıl kurulmuştur?


a) 1568
b) 1868
c) 1768
d) 1968
e) 1668
35)
Sosyal gerentoloji araştırmaları aşağıdakilerden hangisini içermez?
a) Sosyal etkileşim
b) Yaşamdan hoşnut olmak
c) Sosyal kalıtım
d) Hobiler
e) Yaşlı hastalıkları


36) Türkiye’de 1940’lı yıllarda erkekler 30 yaşına, kadınlar ise 33 yaşına kadar yaşarken günümüzde bu süre erkekler için .......’e, kadınlar için ise..........’ya çıkmıştır.

Yukarıdaki boşluklara uygun olan ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

a) 41-46
b) 51-56
c) 61-66
d) 71-76
e) 81-86
37) ............ yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Yaşlı Sağlığı Programı’nın geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


a) 2004
b) 2006
c) 2003
d) 2005
e) 2002
38) Kanada'da her 10 evden ....... en az bir yaşlı yaşamaktadır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5'inde
b) 3'ünde
c) 7'sinde
d) 6'sında
e) 4'ünde

39) Sosyal gerontoloji teorileri, sosyal .............. süreçlerini açıklamaya çalışırlar.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gençleşme
b) Bebeklik
c) Çocukluk
d) Ergenlik
e) Yaşlanma


40) Yaşlılıkta oluşan değişiklikler insan organizmasının doğal bir gelişimidir. Bu değişikliklerden de birçok faktör sorumludur. Bunlardan bir diğeri ……………… dir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Az uyuma
b) Görme kaybı
c) Az yeme
d) Hareketsizlik
e) İşitme kaybı

41) Yaşlanma ile birlikte erkeklerde…………..kadınlarda………dönemleri fizyolojik değişimlere sebep olur.Yukarıdaki boşluklara uygun olan ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) İhtiyarlık - Gençlik
b) Andropoz - Menapoz
c) Gençlik - İhtiyarlık
d) Gençlik - Gençlik
e) Yakışıklılık – Güzellik

42) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sorunları ile ilgili bir terim olan "gerontoloji"nin tanımıdır?


a) Babalık olayını konu edinen bilim dalıdır.
b) Yaşlanma olayını konu edinen bilim dalıdır
c) Annelik olayını konu edinen bilim dalıdır.
d) Ergenlik olayını konu edinen bilim dalıdır.
e) Bebeklik olayını konu edinen bilim dalıdır.


43) Bir kişi …… yaşına geldiğinde solunum kapasitesi 30 yaşındaki değerin yarısına iner.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 60
b) 90
c) 50
d) 70
e)80

44) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sorunları ile ilgili bir terim olan "geriatri"nin tanımıdır?


a) Çocukluk ve hastalıklarını konu edinen tıp dalıdır.
b) Annelik ve hastalıklarını konu edinen tıp dalıdır.
c) Yaşlılık ve hastalıklarını konu edinen tıp dalıdır
d) Ergenlik ve hastalıklarını konu edinen tıp dalıdır.
e) Bebeklik ve hastalıklarını konu edinen tıp dalıdır

45) Yaşlanmanın fizyolojik bir sonucu olarak duyu organlarının zayıflaması en çok …………..ve …………zayıflaması şeklinde olur.Yukarıdaki boşluklara uygun olan ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) Görme - İşitme
b) Görme - Konuşma
c) Konuşma - İşitme
d) Koku alma - Görme
e) İşitme - Koku alma
46) ..................... olduğu evlerde genel olarak mobilya seçiminde köşeli mobilyalar yerine çocuk odalarında olduğu gibi yuvarlak hatlı mobilyalar tercih edilmelidir.


Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Erkeklerin
b) Yaşlıların
c) Ergenlerin
d) Gençlerin
e) Kızların
47) Nüfus projeksiyonlarına göre 2025 yılında 65 yaş ve üzeri nüfusun ......... milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.


Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 8,5
b) 6,5
c) 7,5
d) 9,5
e) 5,5
48) Yapılan bir çalışmaya göre düşme nedenli kırıkların %.......’inin evde gerçekleştiği saptanmıştır.


Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 65
b) 95
c) 75
d) 85
e) 100

59)Y aşlılık haftası hangi tarihlerde kutlanır?


a) 07-13 Mart
b) 18-24 Mart
c) 13-19 Mart
d) 21-27 Mart
e) 15-21 Mart

60) ………………birlikte nöronların ölmesine bağlı olarak beyin hacminde küçülme ve ağırlığında azalma olmaktadır.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaşlılıkla
b) Bebeklikle
c) Ergenlikle
d) Gençlikle
e) Çocuklukla

61) ……………. sisteminin mineral içeriğindeki azalma, kas gücünde zayıflama ve kas kütlesinde azalma sonucunda yaşlıda hareket yeteneği düşer.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Boşaltma
b) İskelet
c) Üreme
d) Dolaşım
e) Sinir

62) 16 -Yaşlılar için toplumda...............yaşam desteklenmeli.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birlikte
b) Ailece
c) Eşiyle
d) Akrabalarla
e) Bağımsız63) 27 -Dünya Sağlık Örgütü'nün 21. yüzyılda "Herkes İçin Sağlık" temasında beşinci hedef doğrudan ..................ile ilgilidir.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ergen sağlığı
b) Erkek sağlığı
c) Yaşlı sağlığı
d) Çocuk sağlığı
e) Kadın sağlığı

64) -Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemi olarak

…………………….grubu almaktadır.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 65 yaş ve üzeri
b) 85 yaş ve üzeri
c) 75 yaş ve üzeri
d) 55 yaş ve üzeri
e) 95 yaş ve üzeri

65) Darülaceze'nin kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisidir?


a) 1695
b) 1595
c) 1495
d) 1795
e) 1895
66) Kan şekerinin düzenlenmesi, ……… yaşlardaki erkeklerde %20, bayanlardaysa %30'lara kadar düşer…Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 60'lı
b) 100'lü
c) 70'li
d) 80'li
e) 90'

67) Ülkemizde yapılan bir araştırmada 200 emekli insanın ..........emeklilik sonrasında ruhsal bozukluk görülmüştür.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) %43'ünde
b) %53'ünde
c) %23'ünde
d) %33'ünde
e) %13'ünde68) SHÇEK'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
b) Sağlık Hizmetleri Çocuk Ev Edindirme Kurumu
c) Sosyal Hizmetler Çalık Esirgeme Kurumu
d) Sosyal Hizmetler Ev Edindirme Kurumu
e) Sağlık Hizmetleri Çocuk Esirgeme Kurumu69)
20–30 yaşlarında maksimal düzeyde olan kas kuvveti, 65 yaşlarında yaklaşık ………. oranında azalır.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) %100
b) %80
c) %60
d) %90
e) %70

70) Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresi 1990- 2000 yılları arasında ………yıla yükselmiştir.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 77,3 yıla yükselmiştir.
b) 69,7 yıla yükselmiştir.
c) 68,1 yıla yükselmiştir.
d) 67,8 yıla yükselmiştir.
e) 78,5 yıla yükselmiştir.

71) Yaşlıların yaşadığı evde banyo kapısı ............açılır olmalıdır

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yukarı
b) Kilitli
c) İçeri
d) Dışarı


72) Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, doğumda yaşam beklentisi 2025 yılında......olarak belirtilmektedir.
Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 75
b) 65 
c) 55 
d) 95 
e) 85

76) Özellikle ……………bölgesinde meydana gelen kireçlenmeler, şekil bozuklukları, beyine giden damarlara yaptığı bası nedeniyle beyin kan akımında bir azalmaya yol açar.Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bel
b) Boyun
c) Baş
d) Omuz
e) Karın

77)  Yaşlılar için yalnızca gerektiğinde kurumsallaşma olmalı, .............. bakım desteklenmeli.


Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Otelde 
b) Akrabada 
c) Huzurevinde 
d) Evde
e) Okulda

78) Yaşlılıkta oluşan değişiklikler insan organizmasının doğal bir gelişimidir. Bu değişikliklerden de birçok faktör sorumludur. Bunlardan biri ………….....…… dir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısal değişiklikler
b) Hormonal değişiklikler
c) Betimsel değişiklikler
d) Duygusal değişiklikler
e) Sözel değişiklikler
79) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 2008 sonuçlarına göre 65 yaş ve üzerinde olanların ............... sağlık güvencesi bulunmamaktadır ve yaş ilerledikçe sağlık güvencesi olmayanların yüzdesi de artmaktadır.


Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) %13'ünün

b) %15'inin

c) %12'sinin

d) %14'ününYAŞLI SAĞLIĞI KONU ARKASI BÖLÜM SORULAR 1-14 HAFTA

BÖLÜM 1

1 Biyolojik olarak takvim yaşı ilerleyen insana ne denir?
A Ergen
B Dede
C Amca
D Yaşlı
E Büyükbaba

2- Yaşlılık sorunları ile ilgili bir terim olan Geriatri ile ne anlatılmak istenir?
A Ergenlik ve hastalıklarını konu edinen tıp dalı
B Yaşlılık ve hastalıklarını konu edinen tıp dalı
C Çocukluk ve hastalıklarını konu edinen tıp dalı
D Bebeklik ve hastalıklarını konu edinen tıp dalı
E Annelik ve hastalıklarını konu edinen tıp dalı


3- Yaşlılık sorunları ile ilgili bir terim olan Gerontoloji ile ne anlatılmak istenir?
A Ergenlik olayını konu edinen bilim dalı
B Bebeklik olayını konu edinen bilim dalı
C Annelik olayını konu edinen bilim dalı
D Yaşlanma olayını konu edinen bilim dalı
E Babalık olayını konu edinen bilim dalı4- Biyolojik yaşlanma ne zaman başlar?
A Doğumla birlikte
B7 Yaşından itibaren
C Yumurtanın döllenmesiyle
D Ergenlikten itibaren
E 50 yaşından sonra


5- Yaşlanma …………….. ile başlayan zaman akışı içinde normal olarak ortaya çıkan değişimler toplamıdır.
A bebeklik ile başlayan
B döllenme
C çocukluk ile başlayan
D 50 yaş ile başlayan
E 60 yaş ile başlayan

BÖLÜM 2

1- Yaşlanma ile birlikte erkeklerde…………..kadınlarda………dönemler i fizyolojik değişimlere sebep olur.
A yakışıklılık-güzellik
B andropoz-menapoz
C gençlik-gençlik
D gençlik-ihtiyarlık
E ihtiyarlık-gençlik

2- Yaşlılık haftası hangi tarihlerde kutlanır?
A 15-21 Mart

B 21-27 Mart
C 07-13 Mart
D 18-24 Mart
E 13-19 Mart

3- Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan değişiklikler arasında en çok dikkati çekenler…………….sistemi ve …………………..sistemi ile ilgili olanlardır.
A Kalp damar-solunum
B Solunum-boşaltım
C Sindirim-boşaltım
D Üreme-boşaltım
E Solunum üreme

4- Bir kişi ……yaşına geldiğinde solunum kapasitesi 30 yaşındaki değerin yarısına iner.
A 80
B 60
C 50
D 70
E 90

5- ………yaşından sonra kendini yenileme yeteneğinden yoksun olan beyindeki sinir hücreleri olan nöronların kaybı hızlanmaktadır.
A 70
B 80
C 60
D 50
E 90

Bölüm 3


1- 20–30 yaşlarında maksimal düzeyde olan kas kuvveti, 65 yaşlarında yaklaşık ………. Azalır
A %100
B %90
C %80
D %70
E %60

2- Kalp atım sayısı gençlerde dakikada 200 civarı olan bu değer 65 yaşlarında dakikada ……………….'lara kadar düşer.
A 155-160
B 165-170
C 175-180
D 185-190
E 195-200

3- Kemik dokusundaki kalsiyum kaybı ………. yaşlarında erkeklerde yaklaşık % 8.8, bayanlarda 13.8’dir
A 50
B 55
C 60
D 65
E 70

4- Yaşlılıkta her ……….. yıllık yaşam diliminde aktif vücut dokusunun yaklaşık % 3-5'lik bir bölümünün kaybı söz konusudur.
A Bir
B Beş
C On
D Onbeş
E Yirmi

5- Özellikle ……………bölgesinde meydana gelen kireçlenmeler, şekil bozuklukları, beyine giden damarlara yaptığı bası nedeniyle beyin kan akımında bir azalmaya yol açar.
A Baş
B Bel
C Karın
D Boyun
E Omuz

Bölüm 4

1- Dünya Sağlık Örgütü' nün tahminlerine göre, doğumda yaşam beklentisi 2025 yılında......olarak belirtilmektedir
A 55
B 65
C 75
D 85
E 95

2- Yapılan bir araştırmada Sağlık ocaklarına başvuran yaşlılar arasında son bir yıl içinde geçirilen kazaların % .........'ının ev kazaları olduğu belirtilmektedir.
A 10
B 20
C 30
D 40
E 50

3- Yapılan bir çalışmaya göre düşme nedenli kırıkların %.......’inin evde gerçekleştiği saptanmıştır.
A 65
B 75
C 85
D 95
E 100

4- ..................... olduğu evlerde genel olarak mobilya seçiminde köşeli mobilyalar yerine çocuk odalarında olduğu gibi yuvarlak hatlı mobilyalar tercih edilmelidir.
A Yaşlıların
B Gençlerin
C Ergenlerin
D Kızların
E Erkeklerin

5- Yaşlıların yaşadığı evlerde oturma kalkma eyleminin olduğu tüm alanlarda ......................... bulunmalıdır.
A Işıklı uyarılar
B Sesli uyarılar
C Görsel uyarılar
D İzli uyarılar
E Tutunma kolları


BÖLÜM 5

1- Türkiye’de günümüzde .....milyondan fazla yaşlı bulunmaktadır.
A 7
B 6
C 5
D 4
E 3

2- Nüfus projeksiyonlarına göre 2025 yılında 65 yaş ve üzeri nüfusun ......... milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
A 9.5
B 8.5
C 7.5
D 6.5
E 5.5

3- ............ yılında Sağlık Bakanlığı tarafından “Ulusal Yaşlı Sağlığı Programı’nın” geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir.
A 2002
B 2003
C 2004
D 2005
E 2006

4- Yaşlıların büyük bir kısmı (%......), özellikle de çok ileri yaşlı grubundakilerin (%........) çocuklarıyla aynı evi paylaşmaktadır.
A 60-70
B 40-60
C 35-67
D 44-57
E 56-78

5- Her ............ yaşlıdan birinin kronik bir rahatsızlığı bulunmaktadır.
A 7
B 6
C 5
D 4
E 3


BÖLÜM 6

1- Kızılay Derneği hangi yıl kurulmuştur?
A 1568
B 1668
C 1768
D 1868
E 1968

2- Darülaceze hangi yıl kurulmuştur?
A 1895
B 1795
C 1695
D 1595
E 1495

3- SHÇEK'in açılımı nedir?
A Sağlık Hizmetleri Çocuk Esirgeme Kurumu
B Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
C Sağlık Hizmetleri Çocuk Evedindirme Kurumu
D Sosyal Hizmetler Evedindirme Kurumu
E Sosyal Hizmetler Çalık Esirgeme Kurumu

4- SHÇEK' in hangi dairesi yaşlıların kaldığı huzurevleri ile ilgilenir?
A İhtiyar Hizmetleri dairesi
B Erkek Hizmetleri dairesi
C Kadın Hizmetleri dairesi
D Yaşlı Hizmetleri dairesi
E Çocuk Hizmetleri dairesi

5- Yaşlıya evinde hizmet vermek amacıyla SHÇEK ....... yılında bakacak kimsesi olmayan yaşlılara kendi evlerinde eğitimli yardımcılarla bakma olanağını sağlayan bir projeyi uygulamaya koymuştur.

A 1994
B 1995
C 1996
D 1997
E 1998Bölüm 7


1- Dünyada son 30 yılda 60 yaş ve üzeri kişi sayısı ikiye katlanmış olup 2050 yılında ise ..................... da fazla artması beklenmektedir.
A İki kattan
B Üç kattan
C Dört kattan
D Beş kattan
E Altı kattan

2- Dünya Sağlık Örgütü’nün 21. yüzyılda “Herkes İçin Sağlık” temasında beşinci hedef doğrudan .................. ile ilgilidir.
A Ergen Sağlığı
B Kadın Sağlığı
C Erkek Sağlığı
D Yaşlı Sağlığı
E Çocuk Sağlığı

3- Dünya Sağlık Örgütü’nün 21. yüzyılda “Herkes İçin Sağlık” temasında hedef, ev ortamında sağlıklı bir düzeyde yaşayabilen 80’li yaşlarda insanların oranın en az ......... arttırılmasıdır.
A %40
B %50
C %60
D %70
E %80

4- Yaşlılara götürülecek hizmetlere yönelik "ULUSLARARASI EYLEM PLANI" Avrupa'nın hangi şehrinde gerçekleştirilmiştir?
A Paris
B Hamburg
C Budapeşte
D Berlin
E Viyana

5- Aşağıdakilerden hangisi ULUSLARARASI EYLEM PLANINDA yaşlılara götürülecek hizmetlere biri değildir?
A Toplumda bağımsız yaşam desteklenmeli
B Ailelere eğitim verilmeli
C Yanlızca gerektiğinde kırumsallaşma olmalı
D Kurumlarda kalite artırılmalı
E Rehabilitasyon kolaylıkları sağlanmalı

Bölüm 8

1- Beslenme durumunun değerlendirilmesinde antropometrik ölçümlerden en pratik olanı boy, ağırlık ölçümü ve …………………… indeksi dir.
A Karın sırt
B Bel sırt
C Boyun bel
D Beden kitle
E Göğüs bel

2- Beden Kitle indeksi’nin yaşam boyu ………………………. arasında tutulması yeterli ve dengeli beslenmenin bir göstergesi kabul edilir.
A 20,0-24,9
B 20,0-25,9
C 20,0-26,9
D 20,0-27,9
E 20,0-28,9

3- Bel çevresinin erkeklerde …….. cm aşmaması önerilmektedir.
A 105
B 104
C 103
D 102
E 90

4- Bel çevresinin kadınlarda ……….. cm’yi aşmaması önerilmektedir.
A 98
B 88
C 78
D 68
E 58

5- Yaşlılarda her öğünde …….. besin grubundan tüketerek, besin çeşitliliği sağlanmalıdır.

A 6
B 5
C 4
D 3
E 2
Bölüm 9

1- Evde bakımın olumlu yönlerinden biri …………………….enfeksiyonlarından korunulmasıdır.
A Bakteri
B Hastane
C Viral
D Mantar
E Maya

2- Acil durumlarda hemen müdahale edecek profesyonellerin bulunmayışı da evde bakımın hastane bakımı karşısındaki dezavantajı olarak görülebilir.

A Profesyonellerin
B Annenin
C Babanın
D Kardeşin
E Bakıcının

3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ……….’inci maddesi yaşlıların ve organ yetersizliği olan özürlülerin korunmasına yöneliktir.
A 57
B 58
C 59
D 60
E 61

4- “Huzurevleri ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği” hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
A 2000
B 2001
C 2002
D 2003
E 2004

5- Türkiye’de 60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak ”Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” Genel Müdürlüğü gösterilmiştir.
A Kızılay
B AFAD
C Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
D Dünya Sağlık Örgütü E Gıda Tarım ve Köy İşleri
E Gıda Tarım ve Köy İşleri


Bölüm 10

1- Yaşlılığa vurgu yapmak üzere Birleşmiş Milletler tarafından……………yılında, yaşlanma konusunda hükümetler ve toplumların kapasitesini güçlendirmek amacıyla “Viyana Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem planında yer alan başlıklardan biri de “Barınma ve Çevre” başlığıdır.
A 1963
B 1973
C 1983
D 1993
E 2003

2-“Viyana Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı’nın da.” Yer alan başlıklardan biri de “……………………………………….” başlığıdır.
A Barınma ve beslenme
B Barınma ve çevre
C Barınma ve eğlenme
D Barınma ve bakım
E Barınma ve konaklama

3- Birleşmiş Milletler tarafından …………. yılında “Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı” kabul edilmiştir.
A 2002
B 2005
C 2007
D 2009
E 2011

4- Yaşlılar ve yaşlılığa olan ilgi sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yaşlı Dostu Çevre Programı” oluşturulmuştur.
A Yaşlı Dostu Ev Programı
B Yaşlı Dostu Egzersiz Programı
C Yaşlı Dostu Sandalye Programı
D Yaşlı Dostu Çevre Programı
E Yaşlı Dostu Araba Programı

5- Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizdeki yaşlı dostu kentlerden biri değildir?
A İstanbul
B İzmir
C Amasya
D Kastamonu
E ErzurumBÖLÜM 11

1- Önceden hareketsiz bir yaşam süren, yaptıkları egzersizlerle kondüsyon düzeyini geliştiren kişilerde de toplam ölüm riskinin %........ azaldığı bulunmuştur.
A 44
B 54
C 64
D 74
E 84

2- Önceden hareketsiz bir yaşam süren, yaptıkları egzersizlerle kondüsyon düzeyini geliştiren kişilerde kalp damar sistemi hastalığından ölüm riskinin ise %........ azaldığı bulunmuştur.
A 32
B 42
C 52
D 62
E 72

3- Kas güçsüzlüğü ve sonucunda meydana gelen denge ve yürüme bozukluğu, yaşlılarda düşmenin en önemli risk faktörlerindendir. Düşmeler, ……….. yaş üzerinde yaralanma sonucu ölüme yol açan nedenler arasında ilk sırada yer almaktadır.
A 45
B 55
C 65
D 75
E 85

4- Fraility and Injuries: Cooperative Studies of Intervention Techniques (FICSIT) tarafından yapılan metaanalize göre,………………….. yaşlılarda düşme riski anlamlı ölçüde azalmıştır
A İyi beslenen
B Egzersiz yapan
C Yatalak olan
D Hareketsiz yaşayan
E Bastonla gezen

5- Ülkemizde yapılan Ulusal Hane halkı Araştırması (2003) sonuçlarına göre, Türkiye’de nüfusun %………’sinin hareketsiz (sedanter) yaşamaktadır.
A 20,32
B 30.32
C 40,32
D 50,32
E 60,32


Bölüm 12

1- ABD’nde ………… yılında özel yaşlı istismarı yasası oluşturulmuştur.
A 1989
B 1979
C 1969
D 1959
E 1949

2- Genel olarak yaşlı istismarı, ………….. bireyin sağlık veya iyilik halini tehdit eden veya zarar veren herhangi bir davranıştır.
A Ergen
B Çocuk
C Genç
D Bebek
E Yaşlı

3- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarı veya ihmallerinden biri değildir?
A Fiziksel istismar
B Ekonomik istismar
C Kendi kendini ihmal
D Tırnaklarını kesmek
E Duygusal istismar

4- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarı veya ihmali belirtilerinden biri değildir?
A Hassas cilt veya kötü cilt hijyeni
B Hastalıkla ilişkisi olmayan vücutta su kaybı
C Aşırı kilo
D Kilo kaybı
E Kirli giysi veya yatak

5- Kurumlarda en fazla rastlanan istismar şekli …………………….dır.
A Fiziksel
B Psikolojik
C Duygusal
D Ekonomik
E İhmal

Bölüm 13
Aşağıdakilerden hangisi insan iletişim sürecinin öğelerinden biri değildir?
A Kaynak
B Mesaj
C Alıcı
D Çevre
E Dokunma

2- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda konuşma bozuklukları sebeplerinden biri değildir?
A Alt ve üst motor nöronların hasarlanması
B Parkinson hastalığı,
C Edinilmiş dil ve konuşma kaybı olarak bilinen “afazi”,
D Beyin-damar hastalıkları,
E Hazımsızlık,

3- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Çalışanlarından Kaynaklanan İletişim Güçlüklerinden biri değildir?
A Tıbbi terminoloji kullanmaları
B Otoriter davranmaları
C Konuyu aniden değiştirmeleri
D Çok meşgul olmaları
E Dostça olmaları

4- Bir göz rahatsızlığı olan katarakt 65 ile 74 yaşları arasındaki insanlarda %50 iken, 75 yaş üstünde %.........’lere kadar yükselmektedir.
A 60
B 70
C 80
D 90
E 100

5- Aşağıdakilerden hangisi konuşma organlarından biri değildir?
A Alt ve üst çene
B Dişler
C Dudaklar
D Dil
E Mide


Bölüm 14
1- Yaşlanma bellek işlevlerinde bozulma değil ………………… neden olur.
A Hızlanmaya
B Tekerlenmeye
C Yuvarlanmaya
D İlerlemeye
E Yavaşlamaya

2-Kırk yaşında bir erişkinin bellek işlevi de……………. yaşındakinden daha zayıftır.
A 15
B 25
C 30
D 35
E 36

3- Özellikle yaşlılarda bellek işlevlerinde bozulma …………………… olarak adlandırılan bir hastalık olarak ortaya çıkar,
A Parkinson
B AIDS
C Bunama (demans)
D KOAH E AML

4- Aşağıdakilerden hangisi bellek işlevlerinin güçlenmesine katkı sağlayan yollardan biri değildir?
A Bulmaca çözmek
B Kitap okumak
C Anılarını yazmak
D Hobiler geliştirmek
E Bol yürüyüş yapmak

5- Altmış beş yaş üzeri nüfusta ciddi depresyon hastalığı görülme sıklığı yaklaşık %.......’tir. Oysa 30-50 yaş grubunda ciddi depresyon görülme sıklığı %5-10 civarındadır.

A 2-5
B 5-10
C 10-15
D 15-20
E 20-25ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

1.Aşağıdakilerden hangi grup oluşum aşamalarından değildir?
Yüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə