İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekiler


-Aşağıdakilerden hangisi dağıtım ve nakliyeyi yöneten tedarik zinciri elemanıdır?Yüklə 217,02 Kb.
səhifə7/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


1-Aşağıdakilerden hangisi dağıtım ve nakliyeyi yöneten tedarik zinciri elemanıdır?

a) Sunucular
b) Son kullanıcılar
c) Nakliyeciler
d) Tedarikçiler
e) Dağıtıcılar

2-Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde yüksek tıbbi teknolojinin etkin ve verimli kullanımını sağlayan, periyodik bakım onarımlarını yapan ve cihazların kalibrasyonlarını gerçekleştiren birimdir?

a) İnsan Kaynakları
b) Biyomedikal
c) Kalite
d) Gelir İdaresi
e) Santral3-Aşağıdakilerden hangisi birimlerin kullanımına verilmiş olan demirbaş malzemelerine ait olarak o malzemeyi kullanan ilgili personele sorumluluğun verilmesi işlemidir?

a) Taşınır İşlem Fişi
b) Zimmet Yapma
c) Order
d) Muayene
e) Malzeme tanımlama4-Aşağıdakilerden hangisi ilaç tanımlama ekranında tanımlanan bir bilgi değildir?

a) İhale komisyon üyeleri
b) İlaç kaydı
c) Malzeme türü
d) Yüklenici firma
e) Fiyat bilgisi
5-Aşağıdakilerden hangisi üniversite hastanelerinin SUT’taki tanımını ifade eder?

a) Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu
b) İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu
c) Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumu
d) Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılmayan Sağlık Kurumları/Kuruluşları
e)İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu6-Aşağıdakilerden hangisi depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm taşınır işlem fişi düzenlemekte sorumlu kişidir?

a) Mutemed
b) Yüklenici Firma
c) Harcama Yetkilisi
d) Gerçekleştirme Görevlisi
e) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi7-Aşağıdakilerden hangisi belirli noktalardan gelen ürünlerin teslim alınmasından sonra, belirli bir süre korunarak belirli noktalara gönderilmesi için hazırlanmıştır?

a) Taşıt
b) Servis
c) Nakliyat
d) Depolama
e) Morg
8-Aşağıdakilerden hangisi taşınır mal yönetim modülünde gerçekleşen bir işlem değildir?

a) Malzeme Kabul
b) Miad Takip
c) Order Karşılama
d) Sözleşme Yapılması
e) Depolama
9-İlaç, sarf malzeme ya da tıbbi cihazın üretim ya da ithalatından son tüketiciye yani ilaç için hastaneye ulaşımına kadar geçen tüm süreçlerde takip edilmesini sağlayan ulusal takip sistemine ne denir?

a) Medulla
b) Sağlık-net
c) Barkod
d) Mernis
e) Ulusal Bilgi Bankası10-Aşağıdakilerden hangisi biyomedikal biriminin görevi değildir?

a)Cihazlara ilişkin kalibrasyon takviminin oluşturulması
b) Çalışan özlük dosya kontrolü
c) Hastanenin ihtiyacı olan cihaz araştırmasının yapılması
d) Cihaz satın alınmasında fayda-ağırlık ilişkisi tablosuna göre fizibilite ve ortak şartname çalışması yapmak
e) Cihazların koruyucu periyodik bakımlarını yapmak11-Aşağıdakilerden hangisi stok kontrol yönetimi gelen sinyalden güç almaya gerek bırakmayacak küçük bir pile sahip olan , daha geniş okunma alanına sahip, daha güvenilir ve okuyucuya daha çabuk cevap verebilen RFID etiketidir?

a) Pasif(etksiz)RFID
b) Yarı pasif(yarı etkin)RFID
c) Bar-kod
d) Aktif(etkin)RFID
e) Karekod
12-Aşağıdakilerden hangisi hastane otomasyonu taşınır mal yönetimi modülü gözlem ekranlarının fonksiyonunu ifade eder?

a) Taşınır mal yönetimi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin yapıldığı ekrandır
b) Taşınır mal yönetimi çalışanlarının gözlendiği ekranlardır
c) Satın alma ihale bilgilerinin gözlendiği ekrandır
d) Satın alma talebinin oluşturulduğu ekranlardır
e) Sistem içerisindeki malzeme hareketlerinin izlendiği ve raporlandığı ekranlardır
13-Tüketim, iade, devir gibi nedenlerle depodan çıkışı yapılan ilaç yada sarf malzemelerinin HBYS sisteminde kayıt altına alındığı ekran hangisidir?

a) Order
b) Zimmet yapma
c) Taşınır hareketleri giriş işlemi
d) Taşınır hareketleri çıkış işlemi
e) Muayene
14-Aşağıdakilerden hangisi 5 yıl ve daha uzun süreleri kapsamakta olan tahmindir?

a) Çok uzun vadeli tahminler
b) Kısa vadeli tahminler
c) Uzun vadeli tahminler
d) Çok kısa vadeli tahminler
e) Orta vadeli tahminler


15-Aşağıdakilerden hangisi etkin depolama sisteminin sağladığı yararlardan birisi değildir?

a) Verimlilik için etkin güvenliği azaltmak
b) Talepleri optimum hızla karşılayabilmek
c) Veri güvenilirliğini sağlamak
d) Minimum hatalı sevkiyat yapabilmek
e) Minimum fire


16-Etken madde stok seviyesi belirlenmesinin aşağıdakilerden hangisine katkısı olmaz?

a) Maliyet azalması
b) Verimlilik artışı
c) Satın alma talebinin oluşturulması
d) Depo stok kontrolü
e) Hekim tercihinin engellenmesi
17-Aşağıdakilerden hangisini tedarik zinciri yönetimi belirlemez?

a) Ürün kalemi
b) Teslimat miktarı
c) Stok merkezleri
d) Stok miktarı
e) Alım fiyatı

18-Depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm malzemelerin kayıt altına alınmak zorunda olduğu belgeye ne denir?

a) Taşınır işlem fişi
b) Tahakkuk fişi
c) Muayene kabul belgesi
d) Ödeme emri belgesi
e) Zimmet fişi
19-Aşağıdakilerden hangisi klinik mühendislerinin sağlık işletmelerindeki hedeflerinden birisi değildir?

a) Yeni cihaz ve tıbbi uygulamalara ait araştırmalarda sağlık profesyonellerine yardımcı olmak
b) Hastalıların tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz ve metotların en etkin olarak kullanımını sağlamak
c) Tıbbi cihazların standartlara uygun ölçüde ve sürede kullanılmasını sağlamak
d) Hasta başına düşen maliyetin düşürülmesinde katkıda bulunmak
e) Sağlık hizmetlerinin kalitesinin azaltılmasına yardımcı olmak
20-Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönetimi, SUT’un hangi listesi esas alınarak faturalandırılmaktadır?

a) EK 2 A
b) EK 2 B
c) EK 2 C
d) EK 2 D
e) EK 2 A 221-Aşağıdakilerden hangisi ürün veya hizmeti son kullanıcı için uygun hâle getiren tedarik zinciri elemanıdır?

a) Tedarikçi
b) Son kullanıcı
c) Nakliyeci
d) Sunucu
e) Dağıtıcı
22-Aşağıdakilerden hangisi HBYS taşınır mal modülünde olan gözlem ekranlarından birisi olamaz?

a) Personel izin durum
b) Stok hareketleri
c) Malzeme miad durum
d) Ambar transfer hareketleri
e) Ambar stok durum23-Doğruluğu bilinen bir ölçüm standardı veya sistemi kullanarak, hassasiyeti zaman içinde değişebilmekte olan cihazlarının ölçülmesi, ölçüm sonuçlarına göre sapmaların belirlenmesi için yapılan karşılaştırma işlemi hangisidir?

a) Kalibrasyon
b) Tedarik
c) Satın alma
d) Arıza kaydı
e) Onarım
24-Aşağıdakilerden hangisi kalitatif talep tahmin yöntemlerinden birisidir?

a) Delphi tekniği
b) Trend analizi
c) Üstel düzeltmeler tekniği
d) Regresyon analizi
e) Hareketli ortalamalar
25-Minimum ve maximum stok seviyesi belirleme hangi amaca hizmet eder?

a) Satın alma işlemlerini geciktirme
b) Etkin ve verimli stok yönetimi
c) Yatak devir hızını artırma
d) İstatistik verisi sağlama
e) Depolama süresini artırma
26-Malzemenin gereğinden fazla depolanmasını engelleyerek yüksek stok maliyetini önleyen tanımlama hangisidir?

a) Fiyat tanımlama
b) Depo tanımlama
c) Max. Stok seviyesi belirleme
d) Min. Stok seviyesi belirleme
e) Miad belirleme
27-Aşağıdakilerden hangisi dönemsel olarak 3 ile 6 aylık bir süreyi kapsamakta olan tahmindir?

a) Çok uzun vadeli tahminler
b) Kısa vadeli tahminler
c) Uzun vadeli tahminler
d) Çok kısa vadeli tahminler
e) Orta vadeli tahminler
28-SUT hükümlerini yürütme yetkisi kimde bulunmaktadır?

a) Maliye bakanı
b) Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
c) Mili eğitim bakanı
d) Sosyal güvenlik kurumu başkanı
e) Sağlık bakanı29-Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri içinde yer alan ürünlerin geçici olarak saklandığı , ürün türüne göre tasniflendiği ve özelleşmiş tasarımı yapılmış yardımcı kısımlardır?

a) Depo
b) Nakliyat
c) Servis
d) Taşıt
e) Morg
30-Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları arasında, müracaat eden kişiye ait sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespitini sağlayan doğrulama işlemine ne denir?
a) Postvizyon
b) Takip numarası
c) Provizyon
d) TC kimlik numarası
e) Medula
31-Aşağıdakilerden hangisi sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler ile karşılığı ödeme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan sistemdir?
a) PACS
b) MEDULA
c) ÇKYS
d) MHRS
e) MERNİS32-Malzeme miad durum ekranında "miadı geçmiş olanlar" hangi renkte gösterilir?

a) Mor
b) Turuncu
c) Kırmızı
d) Lacivert
e) Yeşil
33-Aşağıdakilerden hangisi 6 ay ve 5 yıl arası bir süreyi kapsamakta olan tahmindir?
a) Orta vadeli tahminler
b) Çok uzun vadeli tahminler
c) Uzun vadeli tahminler
d) Kısa vadeli tahminler
e) Çok kısa vadeli tahminler
34-Aşağıdakilerden hangisi depolama faaliyetinin yürütülmesindeki hedeflerden değildir?
a) Pazarlama sürecinde yardımcı olmak
b) Arz ve talep dengesini sağlamak
c) Kârlılığı sağlamak
d) Ulaştırma maliyetlerini arttırmak
e) Hizmet üretim faaliyetlerine destek olmak
35-Tedarik zincirindeki hangi eleman ürünü veya hizmeti geliştirir, üretir ve temin eder?
a) Dağıtıcı
b) Sunucu
c) Nakliyeci
d) Son kullanıcı
e) Tedarikçi
36-Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik sinyal izleme cihazlarından birisi değildir?
a) Elektroensefalografi EEG
b) Kan sayım cihazı
c) Elektroretinogram cihazı ERG
d) Elektrokardiyografi cihazı
e) Holter
37-Aşağıdakilerden hangisi stok kontrolünün faydalarından birisi değildir?
a) Etkin ve verimli kullanımı sağlanılması ile bozulma, hasar görme veya çalınmaya bağlı kayıpların minimize edilmesine yardım eder.
b) Yanlış ve gereksiz sipariş isteği olasılığını ortadan kaldırır.
c) Düzgün ve kesintisiz tedarik sayesinde stoksuz kalınmaz.
d) Satın almada ekonomik fayda sağlamaz.
e) Malzeme ve hizmetlerin zamanında teslim edilmesi sağlanır.
38-Aşağıdakilerden hangisi talep miktarına etki eden faktörlerden biri değildir?
a) Depo hacmi
b) Malın fiyatı
c) Kârlılık beklentisi
d) Demografik yapı
e) Gelir gider analizleri
39-Bir cerrahi müdahale sonucunda vücut yüzeyini geçerek vücudun iç kısmına yerleştirilebilen cihazlara ne ad verilir?
a) Uzun süreli cihazlar
b) İmplant cihazlar
c) Kısa süreli cihazlar
d) Geçici süreli cihazlar
e) Cerrahi invaziv cihaz
40-Normalde 60 dakikadan daha kısa süre içinde ve devamlı kullanılması amaçlanmakta olan cihazlara ne ad verilir?
a) Cerrahi invaziv cihaz
b) Geçici süreli cihazlar
c) Kısa süreli cihazlar
d) Uzun süreli cihazlar
e) İmplant cihazlar
41-Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi kendi güç kaynakları olmayan, RFID okuyucunun gücü ile çalışan ve en ucuz RFID etiketidir?
a) Aktif (etkin) RFID
b) Yarı pasif (yarı etkin) RFID
c) Bar-kod
d) Karekod
e) Pasif (etkisiz) RFID
42- Aşağıdakilerden hangisi kimlik doğrulama işlemleri için aranan belgelerden birisi değildir?
a) Sürücü belgesi
b) Kartvizit
c) Nüfus cüzdanı
d) Evlenme cüzdanı
e) Pasaport43- Aşağıdakilerden hangisi stoklanan mamul tipine göre depolardan birisi değildir?
a) Ev eşyası depoları
b) Taşıt depoları
c) Ticari ürün depoları
d) Genel eşya depoları
e) Mini depolar
44- Aşağıdakilerden hangisi stokta bulundurma maliyetine etki etmemektedir?
a) Sermaye maliyeti
b) Stok riski maliyeti
c) Sipariş verme süresi
d) Depolama maliyeti
45- Aşağıdakilerden hangisi Medula detay işlem ekranında bir hizmeti pakete çevirme ve paketten de hizmete çevirme işlemini gerçekleştirir?
a) Hizmet İşlemleri
b) Paket İşlemleri
c) Yatış Hizmeti Açıklama Güncelle
d) Hizmet Gönderim Log
e) Meduladan Sil
46- Aşağıdakilerden hangisi önceden saptanmış bir süre sonunda her stok kalemi miktarının tespit edildiği stok kontrol yöntemidir?
a) Ekonomik sipariş miktarı yöntemi
b) VED yönetimi
c) ABC yöntemi
d) Gözle kontrol yöntemi
e) Sabit sipariş süresi yöntemi47- Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamalarını belirleyen faktörlerden biri değildir?
a) Eğitim düzeyi
b) Yaşam süresinin uzaması
c) Avrupa Birliğinin ekonomik politikası
d) Sosyal değerler
e) Teknolojik gelişmeler

48) Aşağıdakilerden hangisi teşhis tedavi ve bakım ünitesinde uygulanan hizmetlerin, kullanılan malzemelerin eksiksiz bir biçimde hasta dosyalarına işlenmesini, işlenen bu hizmetlerin ödeme kurumlarına uygun hâle getirilerek faturaya dönüştürülmesini, faturaların tahakkuk ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirerek kuruma gelir olarak dönmesini sağlayan süreç yönetim birimidir?
a) Taşınır mal yönetim süreci
b) Gelir idaresi süreci
c) İnsan kaynakları süreci
d) Genel idare süreci
e) Kalite süreci
49) Aşağıdakilerden hangisi depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm taşınır malzemeler için Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlemekle sorumlu olan kişidir?
a) Taşınır kayıt kontrol yetkilisi
b) Harcama yetkilisi
c) Yüklenici firma
d) Gerçekleştirme görevlisi
e) Mutemed
50)
Sağlık kurul raporu en az kaç hekim tarafından verilebilir?
a) 5
b) 2
c) 4
d) 6
e) 3

51) Aşağıdakilerden hangisi yapılan tahsilatlarda ödeme türlerinden birisi değildir?


a) Senet
b) Çek
c) Kredi kartı
d) Veresiye
e) Nakit
52) Aşağıdakilerden hangisi stok yönetiminin görevlerinden biri değildir?
a) Stokta bekleme süresi
b) İhale ilan verilmesi
c) Tükenmiş ürünün son kullanıcıya ulaştırılma süreci
d) Siparişlerin teslim süresi
e) Stokların planlanması
53) Aşağıdakilerden hangisi malzemenin yeniden temini için gerekli işlemleri tetiklemektedir?

a) İhale tarihi


b) Minimum stok seviyesi
c) Sözleşme tarihi
d) Maksimum stok seviyesi
e) Order iade
54) Aşağıdakilerden hangisi SUT'de belirlenmiş tedavi tanımlarından değildir?
a) Kısmi ayakta tedavi
b) Ayakta tedavi
c) Yatarak tedavi
d) Evde sağlık hizmetleri
e) Günübirlik tedavi

55) Aşağıdakilerden hangisi nedenselliği araştıran modeller ile yapay zekâ tabanlı yöntemlerden oluşmakta olan talep tahmin yöntemidir?


a) Karma yöntemler
b) Uzman görüşü
c) Delphi tekniği
d) Pazar analizi
e) Zaman seri analizi

56) Aşağıdakilerden hangisi faturalama işleminin ilk aşamasıdır?


a) SGK tutar kontrol
b) Epikriz
c) Tektik sonuç onayı
d) Takip numarası alınması
e) ICD tanı kodu işlenmesi
57) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi süreçlerde yürütülen lojistik faaliyetlerden birisi değildir?
a) Steril malzemelerin lojistiği
b) İlaç yönetimi
c) Tehlikeli olmayan atıkların elden çıkarılması*
d) Tıbbi malzemelerin lojistiği
e) Laboratuvar malzemelerinin lojistiği


58) Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde yüksek tıbbi teknolojinin etkin ve verimli kullanımını sağlayan, periyodik bakım onarımlarını yapan ve cihazların kalibrasyonlarını gerçekleştiren birimdir?


a) Kalite
b) Santral
c) Biyomedikal
d) Gelir İdaresi
e) İnsan Kaynakları

59) laç, sarf malzeme ya da tıbbi cihazın üretim ya da ithalatından son tüketiciye yani ilaç için hastaya tıbbi cihaz için hastaneye ulaşımına kadar geçen tüm süreçlerde takip edilmesini sağlayan ulusal takip sistemine ne denir?


a) Barkod
b) Medulla
c) Mernis
d) Ulusal Bilgi Bankası
e) Sağlık-net
60) Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi değişik kalınlıktaki diklemesine çizgi ve boşluklardan oluşmakta olan ve verinin otomatik olarak hatasız bir formatta başka bir ortama aktarılması için kullanılan yöntemdir?
a) Aktif (etkin) RFID
b) Karekod
c) Bar-kod
d) Yarı pasif (yarı etkin) RFID
e) Pasif (etkisiz) RFID
61) Aşağıdakilerden hangisi hizmet malzeme ekleme kenarında Medula sistemine doğru malzeme gönderiminin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır?
a) UBB Kodu Değiştir
b) İsteyen Kaynağı Değiştir
c) Yapan Kaynağı Değiştir
d) Paket Ekle
e) Hizmet Ekle
62) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi, SUT'un hangi listesi esas alınarak faturalandırılmaktadır?
a) EK 2 C
b) EK 2 B
c) EK 2 A
d) EK 2 D
e) EK 2 A 2

63) Aşağıdakilerden hangisi “sıfır stok” ve “sıfır hata” hedefine ulaşmak için az sayıda satıcıdan, yüksek kalitede, az miktarda ve zamanında mal teslimini zorunlu kılan bir sistemdir?


a) ABC yöntemi
b) Sabit sipariş süresi yöntemi
c) Just in time
d) Ekonomik sipariş miktarı yöntemi
e) VED yönetimi
64) Herhangi bir hastaya ait fatura en çok kaç kere iptal edilebilir?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 2
65) Aşağıdakilerden hangisi malzeme tanımlama ekranında tanımlanan bir bilgi değildir?
a) Yüklenici firma
b) İlaç türü
c) Fiyat bilgisi
d) Muayene tarihi
e) Malzeme adı

66) Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet sahipliğine göre depolardan birisi değildir?


a) Karma depolar
b) Ev eşyası depoları
c) Soğuk hava depoları
d) Özel depolar
e) Taşıt depoları
67) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazlarından biri değildir?
a) Mikroskop
b) Santrifüj cihazı
c) Ultrasonografi-doppler cihazları 
d) Koagulometre
e) Sterilizatörler

68) Aşağıdakilerden hangisi SUT'ne göre tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilmez?


a) Protez
b) Tıbbi sarf
c) İlaç
d) Ortez
e) Basit sıhhi sarf
69) Aşağıdakilerden hangisi destek süreçlerde yürütülen lojistik faaliyetlerden birisi değildir?
a) İdari ihtiyaç yönetimi
b) Gıda yönetimi
c) Elektronik posta hizmeti
d) Veri ve dokümanların ele alınması
e) Çamaşır yönetimi

70) Aşağıdakilerden hangisi malzemenin yeniden satın alınması işlemlerini tetikler?


a) Minumum stok seviyesi
b) Maximum stok seviyesi
c) Satın alma süresi
d) Barkod
e) Yatak devir hızı

71) Tüketim, iade, devir gibi nedenlerle depodan çıkışı yapılan ilaç ya da sarf malzemelerin HBYS sisteminde kayıt altına alındığı ekran hangisidir?


a) Zimmet yapma
b) Taşınır hareketleri çıkış işlemi
c) Taşınır hareketleri giriş işlemi
d) Muayene
e) Order

72) Aşağıdakilerden hangisi etkin tedarik zinciri yönetiminin sağlayacağı faydalardan birisi değildir?


a) Kârlılık
b) Sağlık işletmesinin kısa süreli devamının sağlanılması
c) Müşteri memnuniyetinin artması
d) İşletmenin üretim ve pazarlama faaliyetlerini olumlu yönde yürütülmesinin sağlanması
e) Daha etkin ve verimli çalışmayı sağlamak

73) Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi devrelerini çalıştırmalarını ve cevap sinyali üretmelerini sağlayan kendi güç kaynaklarına sahip olan, yüksek performans sergileyen, maliyetleri daha yüksek RFID etiketidir?


a) Karekod
b) Yarı pasif (yarı etkin) RFID
c) Pasif (etkisiz) RFID
d) Aktif (etkin) RFID
e) Bar-kod

74) Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak tecrübeli bir ambar memuru tarafından stokların gözden geçirildiği stok kontrol yöntemidir?


a) Gözle kontrol yöntemi
b) Sabit sipariş süresi yöntemi
c) Ekonomik sipariş miktarı yöntemi
d) ABC yöntemi
e) VED yönetimi
75) Aşağıdakilerden hangisi gelecekte olması muhtemel olayların bilgi, tecrübe veya sayısal verilerin yorumlanması ile öngörülmeye çalışılmasıdır?
a) Sözleşme
b) Talep
c) Alım
d) İstek
e) Tahmin

76) Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zaman dilimindeki tüketim miktarına göre hesaplanan ve ortalama tüketim miktarına dayanarak min. ve max. stok seviyesi belirlendiği ekrandır?


a) Order karşılama ekranı
b) Etken stok seviyesi belirleme ekranı
c) Miad takip ekranı
d) Stok seviyesi hesaplama ekranı
e) Order iade ekranı
76) Aşağıdakilerden hangisi HBYS üzerinden zimmet kaydı gerçekleştirilen belgelerin raporlanması sağlar?
a) Order karşılama
b) Sözleşme ekranı
c) İhale kartı ekranı
d) Zimmet fiş listesi
e) Muayene kabul

77) Aşağıdakilerden hangisi talebin kesin olarak bilindiği, işletmede minimum stok tutulduğu, tedarik süresinin değişmediği, sipariş miktarının aynı olduğu vb. varsayımlara dayanan stok kontrol yöntemidir?


a) Sabit sipariş süresi yöntemi
b) Sabit sipariş miktarı yönetimi
c) VED yönetimi
d) ABC yöntemi
e) Ekonomik sipariş miktarı yöntemi

78) Aşağıdakilerden hangisi sağlık işletmelerinde stok yönetim uygulamalarından biri değildir?


a) Malzeme planlama ve kontrol
b) Satın alma
c) Tam zamanında üretim
d) Sağlık hizmet sunumu
e) Atıkların değerlendirilmesi


Yüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə