İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekiler


HASTENE OTOMASYON İŞLEMLERİ KONU ARKASI 1-14 HAFTAYüklə 217,02 Kb.
səhifə8/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

HASTENE OTOMASYON İŞLEMLERİ KONU ARKASI 1-14 HAFTA

BÖLÜM 1


1. Aşağıdakilerden hangisi Teşhis tedavi ve bakım ünitesinde uygulanan hizmetlerin

kullanılan malzemelerin eksiksiz bir biçimde hasta dosyalarına işlenmesini, işlenen bu

hizmetlerin ödeme kurumlarına uygun hale getirilerek faturaya dönüştürülmesini,

Faturaların tahakkuk ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirerek kuruma gelir olarak

dönmesini sağlayan süreç yönetim birimidir?

a. Genel İdare Süreci

b. Gelir İdaresi Süreci

c. Taşınır Mal Yönetim Süreci

d. İnsan Kaynakları Süreci

e. Kalite Süreci
2. Aşağıdakilerden hangisi, Gelir idaresi süreç yönetim birimlerinden biri değildir?

a. Fatura Ön İnceleme

b. Faturalama

c. Yatan Faturalama

d. Piyasa fiyat araştırılma

e Vezne
3. Aşağıdakilerden hangisi sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler ile karşılığı ödeme

işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan sistemdir?

a. MERNİS

b. MHRS

c. MEDULA

d. ÇKYS

e. PACS4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti üretim sürecindeki temel girdilerden biri

değildir?

a. Emek

b. Sermaye

c. Toprak

d. Müteşebbis

e. Demografik faktörler5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamalarını belirleyen faktörlerden biri değildir?

a. Avrupa birliğinin ekonomik politikası

b. Teknolojil gelişmeler

c. Eğitim düzeyi

d. Sosyal değerler

e. Yaşam süresinin uzaması6. Aşağıdakilerden hangisi yapılan tahsilatlarda ödeme türlerinden birisi değildir?

a. Nakit

b. Veresiye

c. Kredi Kartı

d. Çek

e. Senet
7. Aşağıdakilerden hangisi faturalama işleminin ilk aşamasıdır?

a. SGK tutar kontrol

b. Epikriz

c. Tektik sonuç onayı

d. ICD tanı kodu işlenmesi

e. Takip numarası alınması
8. Herhangi bir hastaya ait fatura en çok kaç kere iptal edilebilir?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

e. 6
9. Aşağıdakilerden hangisi hizmet malzeme ekleme keranındaMedula sistemine doğru

malzeme gönderiminin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır?

a. Hizmet Ekle

b. Yapan Kaynağı Değiştir

c. UBB Kodu Değiştir

d. Paket Ekle

e. İsteyen Kaynağı Değiştir10. Aşağıdakilerden hangisi Medula detay işlem ekranında bir hizmeti pakete çevirme ve

paketten de hizmete çevirme işlemini gerçekleştirir?

a. Hizmet İşlemleri

b. Paket İşlemleri

c. Hizmet Gönderim Log

d. Meduladan Sil

e. Yatış Hizmeti Açıklama GüncelleBölüm 2
1. SUT hükümlerini yürütme yetkisi kimde bulunmaktadır?

a. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

b. Sağlık Bakanı

c. Maliye Bakanı

d. Milli Eğitim Bakanı

e. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
2. Aşağıdakilerden hangisi Kimlik doğrulama işlemleri için aranan belgelerden birisi

değildir?

a Nüfus cüzdanı

b.Sürücü belgesi

c. Evlenme cüzdanı

d. Pasaport

e. Kartvizit3. Sağlık kurul raporu en az kaç hekim tarafından verilebilir?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

e. 64. Aşağıdakilerden hangisi eşlik eden hastalıklardan birisi değildir?

a. Hemofili

b. Lösemi

c. Organ Yetmezlikleri

d. Romatolojik Hastalıklar

e. Hipertansiyon
5. Aşağıdakilerden hangisi Üniversite Hastanelerinin SUT'taki tanımını ifade eder?

a. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık

Kurumları/Kuruluşları

b. Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumu

c. İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu

d. İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu

e. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları arasında, müracaat

eden kişiye ait sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespitini

sağlayan doğrulama işlemine ne denir?

a. Medula

b. Takip Numarası

c. TC Kimlik Numarası

d. Provizyon

e. Postvizyon7. Aşağıdakilerden hangisi SUT'de belirlenmiş tedavi tanımlarından değildir?

a. Ayakta tedavi

b. Yatarak Tedavi

c. Günübirlik tedavi

d. Kısmi ayakta tedavi

e. Evde sağlık hizmetleri
8. Tanıya Dayalı İşlem Üzerinden Ödeme Yöntemi SUT'un hangi listesi esas alınarak

faturalandırılmaktadır?

a. EK 2 A

b. EK 2 B

c. EK 2 C

d. EK 2 D

e. EK 2 A 29. Sağlık Hizmetleri işlemin bittiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içerisinde

faturalandırılmak zorundadır?

a. 1 ay

b. 45 gün

c. 2 ay

d. 3 ay

e. 6 ay10. Aşağıdakilerden hangisi SUT'ne göre tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilmez?

a. İlaç

b. Ortez

c. Protez

d. Tıbbi sarf

e. Basit sıhhi sarf
Bölüm 3
1. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde yüksek tıbbi teknolojinin etkin ve verimli

kullanımını sağlayan, periyodik bakım onarımlarını yapan ve cihazların

kalibrasyonlarını gerçekleştiren birimdir?

a. Santral

b. İnsan Kaynakları

c. Biyomedikal

d. Gelir İdaresi

e. Kalite2. Aşağıdakilerden hangisi Biyomedikal biriminin görevi değildir?

a. Hastanenin ihtiyacı olan cihaz araştırmasının yapılması

b. Cihaz satın alınmasında fayda-ağırlık ilişki tablosuna göre fizibilite ve ortak

şartname çalışması yapmak

c. Cihazlara ilişkin kalibrasyon takviminin oluşturulması

d. Çalışan özlük dosya kontrolü

e. Cihazların korucu periyodik bakımlarını yapmak

3. Doğruluğu bilinen bir ölçüm standardı veya sistemi kullanarak, hassasiyeti zaman

içinde değişebilmekte olan cihazlarının ölçülmesi, ölçüm sonuçlarına göre sapmaların

belirlenmesi için yapılan karşılaştırma işlemi hangisidir?

a. Arıza kaydı

b. Satın alma

c. Tedarik

d. Onarım

e. Kalibrasyon4. Aşağıdakilerden hangisi Klinik mühendislerinin sağlık işletmelerindeki hedeflerinden

birisi değildir?

a. Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz ve metotların en etkin olarak

kullanımını sağlamak

b. Tıbbi cihazların standartlara uygun ölçüde ve sürede kullanılmasını sağlamak

c. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin azaltılmasına yardımcı olmak

d. Hasta başına düşen maliyetin düşürülmesinde katkıda bulunmak

e. Yeni cihaz ve tıbbi uygulamalara ait araştırmalarda sağlık profesyonellerine

yardımcı olmak
5. Aşağıdakilerden hangisi Klinik mühendislerinin sağlık işletmelerindeki hedeflerinden

birisi değildir?

a. Hasta başına düşen maliyetin artmasına katkıda bulunmak

b. Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz ve metotların en etkin olarak

kullanımını sağlamak

c. Tıbbi cihazların standartlara uygun ölçüde ve sürede kullanılmasını sağlamak

d. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak

e. Yeni cihaz ve tıbbi uygulamalara ait araştırmalarda sağlık profesyonellerine

yardımcı olmak
6. Normalde 60 dakikadan daha kısa süre içinde ve devamlı kullanılması amaçlanmakta

olan cihazlara ne ad verilir?

a. Cerrahi İnvaziv Cihaz

b. İmplant Cihazlar

c. Uzun Süreli Cihazlar

d. Geçici Süreli Cihazlar

e. Kısa Süreli Cihazlar
7. Bir cerrahi müdahale sonucunda vücut yüzeyini geçerek vücudun iç kısmına

yerleştirilebilen cihazlara ne ad verilir?

a. Cerrahi İnvaziv Cihaz

b. İmplant Cihazlar

c. Uzun Süreli Cihazlar

d. Geçici Süreli Cihazlar

e. Kısa Süreli Cihazlar8. Aşağıdakilerden hangisi Tıbbi görüntüleme cihazlarından biri değildir?

a. Spektrofotometre

b. Röntgen Cihazları

c. Anjiyografi Sistemleri

d. Kemik Mineral Densitometre Cihazı

e. Bilgisayarlı Tomografi Sistemi9. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik sinyal izleme cihazlarından birisi değildir?

a. Elektrokardiyografi Cihazı

b. Elektroretinogram Cihazı ERG

c. Elektroensefalografi EEG

d. Holter

e. Kan Sayım Cihazı10. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazlarından biri

değildir?

a. Mikroskop

b. Sterilizatörler

c. Santrifüj Cihazı

d. Koagulometre

e. Ultrasonografi-Doppler Cihazları

Bölüm 411. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık hizmet sunucusu olan hastanelerin hedefidir?

a. . Hastalarının sağlık durumlarını geliştirmek için hizmet sunmak

b. . Yüksek kâr elde etmek

c. . Teknoloji geliştirmek

d. . Sağlık politikası geliştirmek

e. . Otelcilik hizmeti sunmak
12. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi süreçlerde yürütülen lojistik faaliyetlerden birisi

değildir?

a. . İlaç yönetimi

b. . Tehlikeli olmayan atıkların elden çıkarılması

c. . Laboratuvar malzemelerinin lojistiği

d. . Tıbbi malzemelerin lojistiği

e. . Steril malzemelerin lojistiği13. Aşağıdakilerden hangisi destek süreçlerde yürütülen lojistik faaliyetlerden birisi

değildir?

a. .İdari ihtiyaç yönetimi.

b. . Elektronik posta hizmeti

c. . Veri ve dokümanların ele alınması

d. . Gıda yönetimi

e. . Çamaşır yönetimi14. Aşağıdakilerden hangisi etkin tedarik zinciri yönetiminin sağlayacağı faydalardan

birisi değildir?

a. İşletmenin üretim ve pazarlama faaliyetlerini olumlu yönde yürütülmesinin

sağlanması

b. . Müşteri memnuniyetinin artması

c. . Daha etkin ve verimli çalışmayı sağlamak

d. . Sağlık işletmesinin kısa süreli devamının sağlanılması

e. . Kârlılık

15. Aşağıdakilerden hangisine etkin tedarik zinciri yönetimi sonucunda ulaşılamaz?

a. . Üretimin devamlılığı sağlanır

b. . Toplam maliyetleri azaltır

c. . Yeniliği teşvik eder

d. . Tedarik süresi azaltılır

e. . Tüm bilgi, materyal ve para akışı yönetilemez16. Tedarik zincirindeki hangi eleman ürünü veya hizmeti geliştirir, üretir ve temin eder?

a. . Tedarikçi

b. . Dağıtıcılar

c. . Sunucu

d. . Son kullanıcı

e. . Nakliyeciler17. Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi değişik kalınlıktaki diklemesine çizgi ve

boşluklardan oluşmakta olan ve verinin otomatik olarak hatasız bir formatta başka bir

ortama aktarılması için kullanılan yöntemdir?

a. Pasif (etkisiz) RFID

b. Yarı pasif (yarı etkin) RFID

c. Aktif (etkin) RFID

d. Bar-kod

e. Karekod18. Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi kendi güç kaynakları olmayan, RFID

okuyucunun gücü ile çalışan ve en ucuz RFID etiketidir ?

a. Pasif (etkisiz) RFIDTedarikçi

b. Yarı pasif (yarı etkin) RFID

c. Aktif (etkin) RFID

d. Bar-kod

e. Karekod19. Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi gelen sinyalden güç almaya gerek

bırakmayacak küçük bir pile sahip olan Daha geniş okunma alanına sahip, daha

güvenilirdirler ve okuyucuya daha çabuk cevap verebilen RFID etiketidir?

a. Pasif (etkisiz) RFID

b. Yarı pasif (yarı etkin) RFID

c. Aktif (etkin) RFID

d. Bar-kod

e. Karekod
20. Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi devrelerini çalıştırmalarını ve cevap

sinyali üretmelerini sağlayan kendi güç kaynaklarına sahip olan, yüksek performans

sergileyen, maliyetleri daha yüksek RFID etiketidir ?

a. Pasif (etkisiz) RFID

b. Yarı pasif (yarı etkin) RFID

c. Aktif (etkin) RFID

d. Bar-kod

e. Karekod


Bölüm 51. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri içinde yer alan ürünlerin geçici olarak

saklandığı, ürün türüne göre tasniflendiği ve özelleşmiş tasarımı yapılmış yardımcı

kısımlardır?

a. Depo

b. Taşıt

c. Nakliyat

d. Morg

e. Servis2. Aşağıdakilerden hangisi etkin depolama sisteminin sağladığı yararlardan birisi

değildir?

a. Maximum fire

b. Talepleri optimum hızla karşılayabilmek

c. Verimlilik için etkin güvenliği sağlamak

d. Veri güvenilirliğini sağlamak

e. Minimum hatalı sevkiyat yapabilmek3. Aşağıdakilerden hangisi depolama faaliyetinin yürütülmesindeki hedeflerden

değildir?

a. Arz ve talep dengesini sağlamak

b. Ulaştırma maliyetlerini arttırmak

c. Kârlılığı sağlamak

d. Pazarlama sürecinde yardımcı olmak

e. Hizmet üretim faaliyetlerine destek olmak

4. Aşağıdakilerden hangisini tedarik zinciri yönetimi belirlemez?

a. Ürün kalemi

b. Teslimat miktarı

c. Stok merkezleri

d. Stok miktarı

e. Alım Fiyatı5. Aşağıdakilerden hangisi talep miktarına etki eden faktörlerden biri değildir?

a. Malın fiyatı

b. Gelir gider analizleri

c. Demografik yapı

d. Depo Hacmi

e. Kârlılık beklentisi

6. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte olması muhtemel olayların bilgi, tecrübe veya

sayısal verilerin yorumlanması ile öngörülmeye çalışılmasıdır?

a. Talep

b. İstek

c. Alım

d. Sözleşme

e. Tahmin7. Aşağıdakilerden hangisi haftalık, hatta günlük olarak stokların kontrolü veya hizmet

sunumu iş programlarının hazırlanması amacı ile yapılan tahmindir?

a. Çok kısa vadeli tahminler

b. Kısa vadeli tahminler

c. Orta vadeli tahminler

d. Uzun vadeli tahminler

e. Çok uzun vadeli tahminler
8. Aşağıdakilerden hangisi stokların önem derecesine göre sınıflanmasını ve bu önem

derecesine göre kontrol edilmesini esas alan stok kontrol yöntemidir?

a. . Just in time

b. . VED Yönetimi

c. . ABC Yöntemi

d. . Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi

e. . Sabit Sipariş Süresi Yöntemi9. Aşağıdakilerden hangisi talebin kesin olarak bilindiği, işletmede minimum stok

tutulduğu, tedarik süresinin değişmediği, sipariş miktarının aynı olduğu vb.

varsayımlara dayan stok kontrol yöntemidir?

a. . Sabit Sipariş Miktarı Yönetimi

b. . VED Yönetimi

c. . ABC Yöntemi

d. . Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi

e. . Sabit Sipariş Süresi Yöntemi

10. Aşağıdakilerden hangisi önceden saptanmış bir süre sonunda her stok kalemi

miktarının tespit edildiği stok kontrol yöntemidir?a. . Gözle Kontrol Yöntemi

b. . VED Yönetimi

c. . ABC Yöntemi

d. . Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi

e. . Sabit Sipariş Süresi Yöntemi
Bölüm 6

1. Aşağıdakilerden hangisi hastane otomasyonu taşınır mal yönetimi modülü gözlem

ekranlarının fonksiyonunu ifade eder?

a. . Sistem içerisindeki malzeme hareketlerinin izlendiği ve raporlandığı ekranlardır

b. . Satın alma talebinin oluşturulduğu ekranlardır

c. . Taşınır mal yönetimi çalışanlarının gözlendiği ekranlardır

d. . Taşınır mal yönetimi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin yapıldığı

ekranlardır

e. . Satın alma ihale bilgilerinin gözlendiği ekrandır


2. İlaç, sarf malzeme ya da tıbbi cihazın üretim ya da ithalatından son tüketiciye yani ilaç

için hastaya tıbbi cihaz için hastaneye ulaşımına kadar geçen tüm süreçlerde takip

edilmesini sağlayan ulusal takip sistemine ne denir?

a. . Barkod

b. . Ulusal Bilgi Bankası

c. . Medulla

d. . Mernis

e. . Sağlık-net
3. Aşağıdakilerden hangisi malzemenin yeniden satın alınması işlemlerini tetikler?

a. . Barkod

b. . Yatak devir hızı

c. . Maximum stok seviyesi

d. . Satın alma süresi

e. . Minumum stok seviyesi
4. Aşağıdakilerden hangisi taşınır mal yönetim modülünde gerçekleşen bir işlem

değildir?

a. . Malzeme kabul

b. . Depolama

c. . Sözleşme yapılması

d. . Order karşılama

e. . Miad takip

5. Aşağıdakilerden hangisi ilaç tanımlama ekranında tanımlanan bir bilgi değildir?

a. . İlaç adı

b. . Malzeme türü

c. . İhale komisyon üyeleri

d. . Yüklenici firma

e. . Fiyat bilgisi
6. Aşağıdakilerden hangisi malzeme tanımlama ekranında tanımlanan bir bilgi değildir?

a. . Malzeme adı

b. . Muayene tarihi

c. . İlaç türü

d. . Yüklenici firma

e. . Fiyat bilgisi7. Aşağıdakilerden hangisi birimlerin kullanımına verilmiş olan demirbaş malzemelerine

ait olarak o malzemeyi kullanan ilgili personele sorumluluğunun verilmesi işlemidir?

a. . Zimmet Yapma

b. . Muayene

c. . Order

d. . Malzeme Tanımlama

e. . Taşınır işlem fişi8. Minimum ve maximum stok seviyesi belirleme hangi amaca hizmet eder?

a. İstatistik verisi sağlama.

b. . Etkin ve verimli stok yönetimi

c. . Satın alma işlemlerini geciktirme

d. . Depolama süresini artırma

e. . Yatak devir hızını artırma

9. Depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm malzemelerin kayıt altına alınmak zorunda

olduğu belgeye ne denir?

a. . Zimmet Fişi

b. . Muayene kabul belgesi

c. . Tahakkuk fişi

d. . Taşınır İşlem Fişi

e. . Ödeme Emri Belgesi10. Aşağıdakilerden hangisi HBYS üzerinden zimmet kaydı gerçekleştirilen belgelerin

raporlanması sağlar?

a. . Order Karşılama

b. . Muayene kabul

c. . Zimmet fiş listesi

d. . İhale kartı ekranı

e. . Sözleşme ekranı


Yüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə