İzmir ticaret odasi tarafindan 1 gece konaklamali herşey dahiL, akşam yemeğİ resepsiyonu ve kokteyli satin alimina iLİŞKİN İdari ve tekniK ŞartnameYüklə 113 Kb.
tarix07.07.2017
ölçüsü113 Kb.

27/11/2014

Sayın İlgili,

Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen 1 Gece Her şey Dahil Konaklamalı İzmir Ticaret Odası Personel Gecesi, Akşam Yemeği Resepsiyonu ve Kokteyli hizmeti alınması işi fiyat teklifinizi 01.12.2014 Pazartesi günü saat:17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne iletmenizi rica ederiz.


Saygılarımızla,
İZMIR TICARET ODASI TARAFINDAN 1 GECE KONAKLAMALI HERŞEY DAHİL, AKŞAM YEMEĞİ RESEPSİYONU VE KOKTEYLİ SATIN ALIMINA İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI
TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.
TELEFON VE FAKS NUMARASI
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA)
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:
-Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya Yazacaktır.

-KDV hariç verilen ve/veya TL olarak verilmeyen teklifler kesinlikle

Değerlendirmeye alınmayacaktır

-Firma teklifini katılımcı sayısına göre belirleyecektir.

-Herşey dahil konaklama çift kişilik oda sayısı tahmini 120-150 olması planlanmaktadır. Katılımcı sayısı artması veya eksilmesi durumunda firmaya, belirlenen katılım sayısına göre ödeme yapılacaktır.

- Kırmızı et, balık veya tavuk oluşturulacak akşam yemeği resepsiyonu ve kokteyline 240-300 kişi katılımcı olması tahmin edilmektedir.

-Kesin katılımcı sayısı Lcvler sonrasında organizasyondan 1 hafta önce yazılı olarak firmaya bildirilecektir.

-Katılımcı sayısı İzmir Ticaret Odası ve Firma’nın belirleyeceği görevli/görevliler tarafından tutanakla tesbit edilecektir.

-Konaklayacak misafirlerimizin otelin spa ve her türlü sosyal hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecektir.

* İzmir Ticaret Odası HERŞEY DAHİL KONAKLAMA, AKŞAM YEMEĞİ RESEPSİYONU VE KOKTEYLİ Organizasyonunu 13-14 Aralık veya 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlemesi planlamakta olup her şey dahil fiyat teklifleri değerlendirilecektir, (Otele giriş ve çıkış olmak üzere her 2 günde de Check-in den itibaren check-out yapılana kadar snack barlarda alınacak her türlü yiyecek içecek 2.gün açık büfe öğle yemeği ve sabah kahvaltısı)

*Söz konusu hizmeti belirtilen tarihlerde eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

TEKNİK ŞARTNAME

AÇIKLAMALAR13-14 Aralık 2014 veya 20-21 Aralık 2014

KDV DAHİL BİRİM FİYAT TL

KDV DAHİL TOPLAM FİYAT

Cumartesi Öğlen giriş

Pazar Öğlen çıkış 1 gece her şey dahil konaklama (120-150 çift kişilik odada her şey dahil)

Tek kişilik konaklayacak misafirimiz için de çift kişilik odada tek kişilik verilen fiyatın aynısının uygulanmasıPazar günü açık büfe sabah kahvaltısı açık büfe öğle yemeğiCumartesi ve Pazar günü otelin snack barlarında alınacak her türlü sınırsız yeme ve içme hizmetli (Herşey dahil)Gala yemeği öncesinde verilecek kokteyl limitsiz alkolsüz ve alkollü içki cips çerez ve çiğ sebze buketlerinden bistro masalarda balo salonunun girişinde yer alan fuayede gerçekleştirilecektir, bistro masaların süslenmesi (masa örtüsü ve parter) otele aittirCumartesi akşamı gala yemeği için balo salonunda yuvarlak 10’ar kişilik masalarda kırmızı et, balık veya tavuk oluşturulacak limitsiz içkili menüden akşam yemeği resepsiyonu ve kokteyli verilmesi (240-300 kişi)Çocuklar için resepsiyon sırasında fiyat dahilinde animasyon, akşam yemeği, oyun vb aktivite düzenlenmesiGala Yemeğinin yapılacağı salonda yerden 90 cm yüksekliğinde sahne (5-6 kişilik bir müzik grubunun çıkacağı) ve dans pisti otel tarafından kurulacaktır, masa ve sandalyeler otel tarafından giydirilecektir (masa örtüsü masalarda aydınlatmalı parter ve sandalye giydirilmesi)Konaklayacak misafirlerimizin otelin spa ve her türlü sosyal hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.GENEL TOPLAM
-Firma personeli temizlik ve davranışlarından firma sorumludur.

-Firma çalışanları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tüzüğünde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

-Firma yetirince eğitimli servis personeli görevlendirecektir. Gerektiğinde ilave personel görevlendirilecektir. İlave personel için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.İDARİ ŞARTNAME

1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Cumartesi Pazar günleri iş günü olarak kabul edilecektir.

2

Teklif verilirken 2 ayrı zarf hazırlanacaktır. Birinci zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir.

3

İkinci zarfta ise, daha önce yapılan işlerle ilgili* referanslar,* Vergi dairesi levhası fotokopisi, *imza sirküleri nüshası, *Oda üyelik belgesi nüshası (ortakları ve iştigal konusunu belirten) nin bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır. Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz olarak teslim edilmesi firmanın avantajınadır.

4

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder. Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü Personelinden paraf alarak, İzmir Ticaret Odası Ek Binası zemin katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alındıktan sonra Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

Oda verilen teklifler içinde en düşük teklife işi vermek zorunda değildir.Teklif veren firmalar bunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

5

İdari ve teknik şartnamenin her sayfası teklif veren firma tarafından imzalanıp kaşelenecek olup, bu şartı yerine getirmeyen firmaların teklifleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.Teklif veren firma bunu peşinen kabul eder.

6

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır

7

Kapalı zarfların üzerine firma ünvanı tam olarak yazılacaktır.

8

Teklif veren Firmalar, İzmir Ticaret Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder

9

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

11

İşi alan Firma, teknik ekipman ve teknik personel hizmetini teknik şartnamede istenen tüm şartları eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirilerek hizmeti yerine getirmeyi ve hizmet kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder

12

Nakliye, işleri ile ilgili işler ve masrafları işi alan firmaya aittir.

13

İşi alan Firma, organizasyon hizmetini taahhüt edilen zamanda teslim etmemesi durumunda, yada geç temin etmesi durumunda yada eksik teslim etmesi, istenilen özellikte ürünün/hizmetin teslim etmemesi durumlarının herhangi biri yada birilerinin yaşanması durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde de ürünü orijinali ile mazeretsiz değiştireceğini kabul ve taahhüt eder

14

Bu şartname ve/veya düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

15

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

16

İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA , ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:

İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.


EK-1(KAPALI ZARFLARIN DIŞINDA İMZALI KAŞELİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.)

…/…/2014
İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne


Odanızca satın alınacak olan ……………………….. için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri … adet kapalı zarfta ekte
sunulmuştur.

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :


Kaşe ve İmza:

Yüklə 113 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə