K linisk kemi och farmakologi Remiss, läkemedel Universitetssjukhuset I Lund 221 85 lund



Yüklə 1,12 Mb.
tarix07.06.2017
ölçüsü1,12 Mb.
K

linisk kemi och farmakologi Remiss, läkemedel


Universitetssjukhuset i Lund

221 85 LUND

Tfn: 046-17 34 60

Beställarkod

     


Läkarkod

     


PATIENTDATA (Personnummer, namn)

     


Svaret skall sändas under adress

     


Provtagning sign.       ID-kontroll: JA NEJ

 Bedömning önskas

År Mån Dag

Preparat:       Dos:       Fr.o.m:         


År Mån Dag Klockan År Mån Dag Klockan

Senaste dos:               Provtagning:              



ÖVRIG LÄKEMEDELSBEHANDLING: (datera om insatt senaste månaden)

     


INDIKATION för analys  Misstänkt underdosering  Misstänkt överdosering  Annat:      

Läkemedel (serum)

Resultat

Riktområde

Läkemedel (serum)

Resultat

Riktområde

ANTIDEPRESSIVA

 Amitriptylin

 Nortriptylin

 Citalopram

Desmetylcitalopram

 Fluoxetin

Norfluoxetin

 Klomipramin

Desmetylklomipramin

 Mianserin

Desmetylmianserin

 Mirtazapin

Desmetylmirtazapin

 Paroxetin

 Sertralin

Desmetylsertralin

 Venlafaxin

Desmetylvenlafaxin

 Quetiapin




































nmol/L

*

*

20-800

*

100-1940

*


550-1300




10-200

*

35-520

*

20-600

10-525

*

50-900

*

*

ANTIEPILEPTIKA

 Klonazepam

 Lamotrigin

 OH-Karbazepin

 Primidon

Fenobarbital

      















60-160 nmol/L

12-56 µmol/L

20-140 µmol/L

10-65 µmol/L

30-130 µmol/L

ANTIARYTMIKA

 Amiodaron

 Flekainid

 Mexiletin








µmol/L

1-4

0,5-2,0

3-8


BENSODIAZEPINER och LIKNANDE SUBST.

 Benso**






*


** Alprazolam, diazepam, nordazepam, flunitrazepam, klonazepam, lorazepam, nitrazepam, oxazepam, triazolam, zolpidem, zopiklon

NEUROLEPTIKA

 Flufenazin

 Flupentixol

 Haloperidol

 Klozapin

Norklozapin

 Olanzapin

Desmetylolanzapin

 Perfenazin

 Risperidon

9-OH-Risperidon

 Zuklopentixol
























nmol/L

0,5-5

1-8

3-53

1000-3000

*

15-300

*

2-6


50-150




7-30

ÖVRIGA

 Metadon

 Metformin
 Dextropropoxifen

 Norpropoxifen
      

      

      
















*

*
0,15-2,2 µmol/L

*


BEDÖMNING:

Läkemedel (blod)







IMMUNOSUPPRESSIVA

 Everolimus

 Sirolimus

      








µg/L

*

*


Svarsdatum

Lab signatur

Analysinformation finns på:

* www.analysforteckning.usil.se

Tfn. Lab/läkemedelsanalyser: 046-17 53 78

Konsultläkare Minicall: 0746-21 82 98

Provnummer



2007-02-28

Yüklə 1,12 Mb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə