Kalp fizyolojiSİ Yrd. Doç. Dr. Ercan ÖzdemiRYüklə 445 b.
tarix31.03.2017
ölçüsü445 b.


KALP FİZYOLOJİSİ

 • Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR


Kalp Fonksiyonları

 • Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir

 • Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO2’nin dokulardan uzaklaştırılmasında rol oynar

 • Vücut temperatürünün düzenlenmesine katılır

 • Hormonların salgılandıktan sonra etki yerlerine ulaştırılmasında yer alır

 • Tüm bu işlevleri yaparken kalp, kan damarlarından oluşan sistemik dolaşımı ve pulmoner dolaşımı kullanırKalp Fonksiyonları

 • Kan basıncını oluşturur

 • Kan sirkülasyonunu yönlendirir

  • Kalp, sistemik ve pulmoner dolaşımı birbirinden ayırır.
 • Kanın tek yönlü akışını sağlar

  • Bunda kalp kapakları büyük rol oynar
 • Kan gereksinimini düzenler

  • Metabolik ihtiyaçta değişikliğe paralel olarak kontraksiyon gücünü ve kasılma hızını ayarlar


Dolaşım Sistemleri

 • Dolaşım Sistemleri

  • Pulmoner dolaşım
  • Sistemik dolaşım


Pulmonary and Systemic Circuits

 • Systemic Circuit

  • Left side of heart
  • Pumps oxygenated blood to body via arteries
  • Returns deoxygenated blood to right heart via veins
Kalbin Lokalizasyonu ve Ölçüleri

 • Yaklaşık yumruk ölçülerindedir

 • Şekil

  • Apex: koni biçiminde yuvarlaktır
  • Base: Apekse oranla daha düz bir şekildedir
 • Mediastinumda torasik kavite içinde lokalize olmuşturKalbin Lokalizasyonu ve ÖlçüleriKalp Duvarı

 • Üç tabakadan oluşur:

  • Epicardium: Kalbin yüzeyini kaplayan seröz membrandır
  • Myocardium: Kalp kasılmasından sorumlu kaslardan oluşan orta tabakadır
  • Endocardium: Kalbin iç boşluğunu kaplayan en içteki tabakadır


Kalp DuvarıKalp DuvarıPericardiumKalp Kası

 • Kalp kası:

 • Kalp kası iskelet kası gibi ışık mikroskobunda çizgili karakter gösterir.

 • Çizgili kalp kası, iskelet kasından bazı farklar gösterir:

  • Daha kısa lif boyu vardır,
  • Yaklaşık olarak sarkoplazmik retikulumun 1/3 ü mitokondriler tarafından işgal edilmiştir. Bu ise yüksek enerji talebini göstermektedir.
  • Daha az oranda SR içerir.
  • Başlangıç kasılması için ektraselüler Ca2+ iyonlarına gereksinim gösterir.


Kalp Kası

 • Sadece kalpte bulunur

 • Çizgilidir

 • Her hücre sadece tek nükleos içerir

 • İnterkalat disk ve gap-junction bulundurur

 • Kendiliğinden uyarılma (otomasite) özelliğine sahiptir

 • Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir

 • Kontraksiyonu Ca2+ regüle ederKalp KasıKalp Kası

 • Kalp kası:

 • Dallanma gösterir,

 • Tek bir nüklous içerir,

 • Kas lifleri birbirine interkalat disklerle bağlanır. Bu disklerin içerikleri:

  • Desmosomla ile iki katlı membran birbirine bağlanır,
  • Kalpte depolarizan dalgaların hücreden hücreye aktarımından sorumlu gap-junctionları içerir.


Kalp Kası

 • Uzayıp dallanan her bir kas lifi merkezinde 1 nükleos lokalize olur

 • Aktin ve miyozin liferi içerir

 • Intercalate diskler: Özelleşmiş hücre bağlantı yerleridir

 • Desmosomlar hücreleri birarada tutan gap junctionlar bulundurur

 • Elektriksel olarak kalp kası tek bir ünite gibi davranırKalp kası kontraksiyonuKalp kası kontraksiyonuEksternal Anatomi

 • Dört boşluk içerir

  • 2 atrium
  • 2 ventrikül
 • Auricles

 • Major venler

  • Superior vena cava
  • Pulmonar venler
 • Major arterler

  • Aorta
  • Pulmoner trunkus


KalpKalp İskeleti

 • Atrium ve ventriküller arasında fibröz bağ dokusundan oluşur

 • Kapak çevresini saran fibröz halka bulunur

 • Atriumlarla ventriküller arasında elektriksel yalıtım sağlar

 • Kas bağlanması için alan temin ederKalp Kapakları

 • Atrioventricular

  • Tricuspid
  • Bicuspid yada mitral
 • Semilunar

  • Aortik
  • Pulmonar
 • Kanın geri kaçmasını engellerlerKalp KapaklarıAtrioventriküler ve Semilunar KapaklarKalp KapaklarıKapak fonksiyonlarıKalp KapaklarıKapak fonksiyonları:Kapak fonksiyonları:Koroner dolaşım:Kalp kası lifinde aksiyon potansiyeli:Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli:

 • Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır Na+ girişi artar ve depolarizasyon gerçekleşir.

 • Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 mV), voltage-gated Na+ kanalları kapanır, K+ kanallarının açılması ile K+ çıkışı artar.

 • Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır,

 • Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ kanallarının açılması ile)

 • Faz 3: Plato fazı, Ca2+ kanallarının kapanması ve yavaş K+ kanallarının açılması ile sona erer.

 • Faz 4: K+’un dışarı çıkması ile membran potansiyeli -90 mV düzeyine geri döner.Refraktor Periyod

 • Absolute: Kalp kasları yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, hiçbir şekilde yanıt vermez

 • Relative: Kas lifleri birbiri ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir düzeye gelebilir

 • Uzun refraktör periyod tetanik kontraksiyonların oluşmasını engellerAP-kontraksiyon ilişkisi:

 • AP iskelet kasında oldukça kısa sürelidir

  • AP biter bitmez kasılma ölçülebilir
 • AP kalp kasında uzun sürelidir

  • AP ve kasılma birbiri üzerine binmiştir. AP bittiğinde aynı zamanda kasılma da sona erer


KALPTE İLETİ SİSTEMİKalpte İleti SistemiKalpte İleti Sistemi:Kalpte İleti Sistemi:Pacemaker potansiyeli:Pacemaker potansiyeli:

Kalp Kasının Fonksiyonel Özellikleri

 • 1. Eksitabilite ve Kasılabilme

   • Kalp kası ritmik kasılma (sistol) ve ritmik gevşeme (diyastol) özelliği gösterir
   • Kasılma Hep-Hiç Yasası kurallarına göre gerçekleşir
   • “Merdiven olayı” yoğunlaşan Ca2+ iyonlarına bağlı gelişebilir
   • Kasılma kuvveti kas lifinin içinde bulunduğu koşullara göre değişir. Bunlar:
    • Liflerin başlangıç boyları,
    • Diyastol süresinin uzunluğu,
    • Beslenme ve oksijenlenme durumu,
    • pH, ısı, ekstraselüler sıvının iyon içeriği.


Kalp Kasının Fonksiyonel Özellikleri

 • 2. İletebilme:

  • Kalp kası AP akımlarını 0,3 m/s bir hızla iletir
  • Bu hız iskelet kasının 1/10 kadar bir hızdır
  • Purkinje liflerinde hız 2-5 m/s
  • A-V düğümde 0,05 m/s
  • İleti A-V düğümde gecikmeye neden olur


Kalp Kasının Fonksiyonel Özellikleri

 • 3. Ritmik Çalışma (Otomasite)

  • Kalbin çeşitli bölümleri eksitasyon yaratma özelliğine sahiptir
  • Normal şartlarda kalp kası 70-80 /dak birhızla çalışır
  • A-V düğümde bu hız 40-60 /dak,
  • Pürkinje liflerinde 15-40 /dak olacak şekildedir


KALP SİKLUSUKalp Siklusu

 • Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar

 • Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir:

  • Sistol→ Kalp kasının kasılması
  • Diyastol→Kalp kasının gevşemesi
 • Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir

  • Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur


Kardiyak Siklus

 • Sistol

  • Kalbin kontraktil fazı
  • Elektriksel ve mekanik değişiklikler meydana gelir
  • Kan P değişiklikleri olur
  • Kan volumü değişir


Kardiyak SiklusKardiyak Siklus Sırasındaki OlaylarArteriyel Kan Basıncı

 • Sistolik/diyastolik olarak ifadesi

  • Normal – 120/80 mmHg
  • Yüksek – 140/90 mmHg
 • Sistolik basınç

  • Ventriküler kontraksiyon sırasında meydana gelir
 • Diyastolik basınç

  • Kardiyak gevşeme sırasında oluşur


Kan Basıncı

 • Nabız P (Pulse Pressure-PP)

  • Sistolik ve diyastolik basınç arasındaki fark
  • PP = systolic - diastolic
 • Ortalama Arter P (Mean Arterial Pressure -MAP)

  • Arterlerdeki ortalama arter basınç
  • MAP = diyastolik + 1/3 (sistolik – diyastolik)


Kalp SiklusuKalp Siklusu Sırasında Basınç-Volüm Eğrisi:

 • End-systolic volume (ESV)

 • End-diastolic volume (EDV)

 • İsovolumic relaxation

 • İsovolumic contraction

 • Stroke volume (SV): SV = EDV - ESVKalp SiklusuKalp SiklusuBasınç ilişkisi:Frank-Starling Yasası (Uzunluk-Gerim ilişkisi)

 • Frank-Starling Yasası (Uzunluk-Gerim ilişkisi)

 • Miyokard fibrillerinin uzunluğu yeterince bir düzeye geldiğinde kontraksiyon kuvveti de o oranda artış gösterir (EDV artışı SV yükselmesine neden olur.)Uzunluk-Gerim İlişkisi

 • Kalp kası yeterince gerilirse o derecede daha çok kasılabilir. Bu aktin-miyozin çapraz köprülerinin birbiri üzerine binme oranının maksimum olması ile mümkündür. Bu özellik iskelet kasındakine benzerdir.Kardiyak Debi
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə