Karbohidratlardan hansı reduksiyaedicilik qabiliyyətə malik deyilYüklə 186,14 Kb.
səhifə2/15
tarix17.01.2020
ölçüsü186,14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

19

Təbiətdə yayılmış dezoksişəkərlərə aşağıdakılardan hansıdır?A)

PentozalarB)

DezoksiketozalarC)

Dezoksialdozalar

+
D)

Ali şəkərlərE)

Heptozalar20

Heparin hansı polisaxarid növünə aiddir?A)

OliqosaxaridB)

Heteropolisaxarid

+
C)

QlikozaidD)

PolifruktozanE)

Homopolisaxarid21

Biokimya nəyi öyrənir?A)

Canlı orqanizmlərin tərkibinə daxil olan tsiklik birləşmələri öyrənirB)

Canlı orqanizmlərin kimyəvi təkibini, qanın kimyəvi reaksiyalarını öyrənirC)

Canlı orqanizmlərin kimyəvi tərkibini və onların həyat fəaliyyətini təşkil edən kimyəvi çevrilmələri öyrənir

+
D)

Biologiya və kimya arasında qanunauyğunluqları öyrənirE)

Canlı orqanizmlərin tərkibinə daxil olan üzvi maddələrin alınmasını öyrənir22

Xarici mühitdən orqanizmə düşən maddələr kimyəvi çevrilmələrini son məhsulları hansılardır?A)

ZülallarB)

Nuklein turşularıC)

YağlarD)

KarbohidratlarE)

Fullerenlər

+
23

Funksional bioloji kimya nəyi öyrənir?A)

Orqanizmin kimyəvi tərkibini və quruluşunuB)

Kimyəvi birləşmələrin uğradıqları dəyişiklikləri və energetic mübadiləniC)

Orqanizmin xəstəliklərə qarşı mübarizə qabiliyyətiniD)

Üzvi birləşmələrdə geniş yer alan funksional qrupları və onların kimyəvi xassələriniE)

Kimyəvi birləşmələrin quruluşunu, uğradıqları dəyişikliklərlə toxuma və hüceyrə arasında olan əlaqəni

+
24

Statik biokimya nəyi öyrənir?A)

Orqanizmin kimyəvi tərkibini və quruluşunu

+
B)

Orqanizmin xəstəliklərə qarşı mübarizə qabiliyyətiniC)

Üzvi birləşmələrdə geniş yer alan funksional qrupları və onların kimyəvi xassələriniD)

İrsi xəstəlikləriE)

Orqanizmdə olan stabil metal izotoplarını25

Dinamik biokimya nəyi öyrənir?A)

Kimyəvi birləşmələrin quruluşunuB)

Orqanizmin kimyəvi tərkibiniC)

Kimyəvi birləşmələrin uğradıqları dəyişiklikləri və energetik mübadiləni

+
D)

Toxuma və hüceyrələr arasındakı mübadilə və əlaqəniE)

Qanın tərkibini26

Zülali maddələri ilk dəfə proteinlər adlandırmağı kim təklif etmişdir?A)

D.MendeleyevB)

M.MayerC)

Q.Mülder

+
D)

M.LomonosovE)

Y.Vant-hoff27

Hemoqlobin hansı funksiyanı icra edir?A)

Orqanizmin xarici mühitin amillərindən mühafizə funksiyasınıB)

Bioloji çevrilmələrdə katalizator funksiyasınıC)

Qanın tənəffüs funksiyasını

+
D)

Hüceyrələrdə ehtiyyat şəklində saxlanaraq qidalandırıcı funksiyasınıE)

Əzəli təqəllüsü aktında katalizator funksiyasını28

Aşağıdakı elementlərdən hansı zülalların tərkibində daha azdır?A)

KarbonB)

HidrogenC)

OksigenD)

AzotE)

Kükürd

+
29

Aşağıdakılardan hansıları monoaminmonokarbon turşularıdır?A)

Alanin, serin, qlütaminB)

Lizin, treonin, valinC)

Sistein, aspargin, qlütaminD)

Treonin, valin, metionin

+
E)

Arginin, valin, leysin30

Qan zərdabında transferazaların aktivliyinin artması hansı xəstəliyin yaranmasına səbəb ola bilər?A)

QİÇSB)

Hepatit

+
C)

KonyuktivitD)

Parkinson sindromuE)

Serroz31

Qlikoqolun aminsizləşməsi nəticəsində hansı turşu əmələ gəlir?A)

α- keto-turşuB)

Aldehid-turşu

+
C)

β – keto-turşuD)

Turşu əmələ gəlmirE)

Bərabər miqdarda α və β keto-turşular32

Zülalların hidrolizindən hansı birləşmə alınır?A)

Ali spirtlərB)

Karbon turşularıC)

AminlərD)

Aminturşular

+
E)

Mürəkkəb efirlər33

Qidalandırıcı funksiya daşıyan kazein nəyin əsas tərkib hissəsidir?A)

Südün

+
B)

SidiyinC)

Beyin hüceyrələrininD)

Bədən tüklərininE)

Dırnaqların34

Ovoalbuminlər hansı zülali funksiyanın yerinə yetirilməsində aktiv rol oynayırlar?A)

Qoruyucu funksiyaB)

Hormonal funksiyaC)

Sturuktur funksiyaD)

Nəqliyyat funksiyasıE)

Qidalandırıcı funksiya

+
35

Aşğaıdakı funksiiyalardan hansı zülallar üçün səciyyəvi deyil?A)

Zülalların katalitik funksiyasıB)

Zülalların qoruyucu funksiyasıC)

Zülalların stereokimyəvi funksiyası

+
D)

Zülalların nəqliyyat funksiyasıE)

Zülalların qidalandırıcı funksiyasıYüklə 186,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə