Karbohidratlardan hansı reduksiyaedicilik qabiliyyətə malik deyilYüklə 186,14 Kb.
səhifə8/15
tarix17.01.2020
ölçüsü186,14 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

126

Yağlar hansı maddələrlə hidroliz etdikdə sabunlaşma baş verir?A)

TurşularlaB)

Qələvilərlə

+
C)

EfirlərləD)

SpirtlərləE)

Ketonlarla127

Maye yağ bərk yağa hansı reaksiya nəticəsində çevrilir?A)

Hidrogenləşmə

+
B)

SabunlaşmaC)

HidrolizD)

HidrogensizləşməE)

Molekul daxili oksidləşmə128

Lipidlərin bağırsaqda həzmi nəticəsində hansı maddələr əmələ gələ bilməz?A)

Qlükoza

+
B)

QliserinC)

MonoqliseridD)

DiqliseridE)

Neytral yağ129

Xilus nəyə deyilir?A)

Mədə şirəsinəB)

Süd şirəsinə

+
C)

Doymuş şirələrəD)

Doymamış şirələrəE)

Ağız suyuna130

Toxumalarda olan triqliseridlərin üzvi turşulara və qliserinə parçalanması necə adlanır?A)

HidrolizB)

KatalizC)

Lipoliz

+
D)

DializE)

Elektroliz131

Hansı vitamin yağda həll olur?A)

A

+
B)

BC)

CD)

PpE)

U132

Səhv ifadəni göstərinA)

Yağ turşuları parçalanaraq özlərindən β –oksidləşmədən sonra bir molekul sirkə turşusu ayırırlarB)

β –oksidləşmə prosesi nəticəsində 4 karbon atomu olan yağ turşusu alınırC)

Yağ turşusu növbə ilə 2 dəfə hidrogensizləşmə və hidratlaşma reaksiyasına girirD)

β –oksidləşmə prosesindən sonra alınan turşunun karbon atomlarının sayı əvvəlkindən 2 ədəd az olur

+
E)

Təbiətdə rast gəlinən yağ turşularının çoxunun tərkibində karbon atomlarının sayı təkdir133

Hansı vitamin yağlarda həll olmur?A)

AB)

B

+
C)

DD)

EE)

K134

Hansı fosfatid yarımqurupuna aid deyil?A)

LesitinB)

KefalinC)

PlazmalogenD)

Qlikogen

+
E)

Sfinqomielin135

Yağların həzm olunmasında aşağıdakı maddələrdən hansının rolu mühümdür?A)

Lipaza

+
B)

AmilazaC)

LiazaD)

QlükozaE)

Nişasta136

Hansılar fosfatid yarımqrupuna aiddir?A)

QlikogenB)

QlükozaC)

NişastaD)

Kefalin

+
E)

Fruktoza137

Molekuluna karbohidrat qalığı daxil olan yağabınzər maddələr nə adlanır?A)

FitosterinlərB)

LesitinlərC)

ZoosterinlərD)

MikosterinlərE)

Qlikolipidlər

+
138

Yağların turş mühitdə hidrolizindən hansı maddələr alınır?A)

Qliserin, karbon turşusu

+
B)

QliserinC)

DuzD)

Karbon turşusuE)

Aseton139

Yağların qələvi mühitdə hidrolizindən hansı maddələr alınır?A)

QliserinB)

Karbon turşusuC)

Qliserin, duz

+
D)

DuzE)

Aseton140

Yağlar üçün hansı ifadə doğrudur?A)

Etilenqlikolun mürəkkəb efirirdirB)

Əsasən ali karbon turşuları ilə qliserinin reaksiyalarından əmələ gəlirlər

+
C)

Yalnız doymamış ali karbon turşularından əmələ gəlirD)

İrimolekullu birləşmələrdirE)

Hidrolizə uğramır141

Linol və linolen ali yağ turşuların nəyin əsas tərkib hissəsini təşkil edir?A)

Raps yağınınB)

Kokos yağınınC)

Araxis və soya yağınınD)

Kətan və günəbaxan yağının

+
E)

Palma yağının142

Heyvanların tüklərini və dərisini suyun təsirindən mühafizə edən mum hansıdır?A)

Karnaub mumuB)

SpermasetC)

Arı mumuD)

Lanolin

+
E)

Montan mumu143

Turşuluq ədədi nəyi göstərir?A)

Istiyə qarşı davamlılığıB)

XassələriC)

Tərkibdə qliserin miqdarınıD)

Azotlu əsasların miqdarınıE)

Tərkibdə olan sərbəst yağ turşularının miqdarını

+
Yüklə 186,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə