Karotis endarterektomide bölgesel blok uygulamalariYüklə 3,38 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix09.12.2016
ölçüsü3,38 Mb.

Uzm  Dr. ZELİHA ALICIKUŞ TUNCEL

Dr. Siyami Ersek GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,2010

KAROTİS 

ENDARTEREKTOMİDE        

BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI


İNMEKarotis  arter stenozu 

Kraniyal iskemik enfarktüs oluşumuİnme gelişimine neden olabilen 

Tıkayıcı arter hastalığıdır.İnme 3. sıklıkta ölüm nedeni Endotel hasarı

Trombosit adezyonu

/ agregasyonu

Lökosit göçü ATEROM PLAĞI

(Büyük ve orta arterlerin intima ve mediasında)

Stenoza yol açan lezyonun en sık yerleşim yeri;

•Proksimal internal karotis arter 

•Karotis arter bifurkasyonu


Hangi hastalara CEA

yapılmalı?

*Asemptomatik  80% karotis stenozu

6% riski inme / yıl

*Semptomatik   >50% karotis stenozu

bir yılda CVA 10% riski  ve   5 yılda 

40%


İNME

İSKEMİK

EMBOLİK

POST

OPERATİF 

ŞANT 

YERLEŞTİRİLMESİ

Karotis arterin 

klempe edilmesi 

sonrası


Yetersiz 

serebral 

perfüzyon 

sonucu 


CEA 

sırasında 

teknik 

hatalar 


sonucu

CEA  


tekniğindeki 

yetersizlik

Reperfüzyon 

hasarı ve kan 

basıncındaki 

oynamalar

Hava embolisi

Ateroklerotik plak 

varlığı 

Karotis arter 

diseksiyonu
İlk  CEA uygulaması: 1954, St Mary’s  Hastanesi, Londra

Dr. Siyami Ersek  GKDC  merkezimizde 1990 yılından beri lokal /genel anestezi ile CEA yapılmakta

2007 


– 2010 yıllarında

290 hastaya CEA

195 hastaya lokal anestezi95 hastaya genel anesteziİntraoperatif s

erebral 


kan akımının 

monitorizasyonu

Karotid arter  stumpbasınç ölçümü

EEG takibiSomatosensoriyal

uyarılmış  

potensiyel

Transkraniyal dopler ---orta  serebral arter Near infrared spektroskopi (NIRS)

Devamlı 


jugular ven oksimetre

BISYetersiz serebral

kan akımının tespit etmede bu

tekniklerin hepsinin 

duyarlılığı ve özgüllüğü  nispeten zayıftır.Şant yerleştirilmesi

Kommon karotid artere ve internal 

karotid arter arasına serebral kan 

akımını korumak amacıyla takılır

.Stump basıncı

Willis  poligonu-ICA


Basınç 


30-50 mmHg

CEA uygulanan uyanık hastalarda karotid arter stump basıncı ile 

nörolojik değişimler arasında 

korelasyon


LA ile uyanık hastada operasyon 

sırasında gelişen nörolojik 

değişimler indirekt olarak serebral 

kan akımının yeterliliğini 

göstermektedir.

Konuşma bozukluğu ve motor güç kaybı  yetersiz serebral kan akımını 

ve şant yerleştirme gerekliliğini 

göstermektedir.

Regional anaesthesia for carotid endarterectomy :Stoneham,                

Br J Anaesth 1999; 82: 910

19.

A Review of Recent Developments in the Management of Carotid 

Artery Stenosis.   Ritesh Maharaj. 

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 22, 2 . 2008:  277-289


Is Routine Intravascular Shunting Necessary for Carotid Endarterectomy 

in Patients with Contralateral Occlusion? A Review of 5-Year Experience 

of Carotid Endarterectomy with Local Anaesthesia.

Cinar B. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004 Nov;28(5):494-9.

1998 ve 2003 yılları arasında, 429 hasta lokal anestezi altında uyanık nörolojik test

Lokal anestezi tekniğinde kontralateral carotid arter oklüzyonu (CCO ) olan  ve olmayan (non-CCO)  hastalar 

arasında karotid şant kulanım oranında (% 10.9 vs. % 

9.1) anlamlı fark bulunmamıştır.

stroke oranı  CCO ve non-CCO olan vakalarda % 3.6 ve  %0.5

Genel Anestezi

Avantajları

Hava yolu kontrolü ve ventilasyon

Serebral koruma*serebral metaboli

k hız 


azalır.

Normokapninin korunmasıKan basıncının kontrolü

Dezavantajları

Kross klemp sırasında serebral kan akımının 

monitorizasyonu

Şant ihtiyacında artışPostoperati

f bulantı kusma

Yoğun bakımda kalış süresinde uzama

Lokal infilitrasyon

Yüzeyel


servikal blok

Derin servikal blok*Winnie ilk kez C4 seviyesinde tek enjeksiyon

*Moore 3


ayrı

noktadan enjeksiyon

tekniği

(C2, C3, ve C4)Servikal epidural anestezi

Derin ve


yüzeyel

sevikal blok kombinasyonu

LOKAL ANESTEZİ TEKNİKLERİ


ANATOMİ

Servikal pleksus ilk 4 servikal sinirin      (C1-2-3-

4) ön dallarından oluşur. 

Yalnız C2

-3-4 servikal sinirler              

bloke edilir. C1  yalnız motor lifler 

içerir. 


Sinirler sulkusu terkederken üst ve alt 

dallara ayrılır, bu dallar da birbirleri ile 

birleşerek bir seri lup oluşturur ve 

servikal pleksus adını alır. 

Transversçıkıntının tüberkülü

cildin       

1,5 -

3,5 cm altında bulunur. Süperfisial

dallar 

sternokleidomastoidinarka kenarı 

boyunca uzanır, boyun ve omuz cildi 

ile 

yüzeyel dokuları innerve eder.

Servikal dermotomların anatomisi

Derin servikal 

blok


Referans noktaları

1-

Mastoid çıkıntı2-

C6  Chassaignac's tüberkül

3-

sternokleidomastoid kasın arka sınırı 

**üç noktanın oluşturduğu 

hayali çizginin 1 cm altından 

paralel bir çizgi daha çizilir.

**mastoid kemikten 1 cm 

aşağısı C2 olarak kabul edilir.Hasta sırt üstü, yastıksız, düz olarak yatar. 

Baş hafifçe ters tarafa çevrilirÜç iğne ile C2, C3 ve 

C4 transvers prosesine  

6-8 mL  0.5 % bupivakain 

enjeksiyonu yapılır.

Bupivacaine 0.5%Ropivacaine 0.75-1 %

Mepivacaine 2 %.Yüzeyel servikal blok

Yüzeyel servikal blok

İğne sternokleidomastoid 

kasının posterior kenarının 

hemen arkasından önce 

cilde dik olarak girilir

3 - 5 ml lokal anestetik 

subkütan olarak enjekte 

edilir 


İğne daha sonra 

inferiora yönlendirilir 

ve 3 - 5 ml lokal 

anestetik enjekte 

edilir 

İğne bu kez superiora yönlendirilir ve 3 

- 5 ml 


lokal anestetik de bu 

alana enjekte edilir Cervical plexus anesthesia for carotid endarterectomy: comparison of 

ropivacaine and mepivacaine. 

Albino Leoni MD, Can J Anesth 2000 / 47: 2 /  185

187Prospektif, randomize ,çift-kör çalışmada ropivakain ile mepivakainin blok etkilerinin

benzer olduğu gösterilmiştir.Lokal anestezinin avantajlarıNörolojik durumun takibiŞant ihtiyacında azalmaKan basıncının korunması ve vazopresör ihtiyacında azalmaKardiyovasküler morbitede  azalmaYoğun bakımda kalış süresinde kısalmaEntübasyondan kaçınma KOAH vbDaha ucuz

*

Carotid endarterectomy under local anesthesia: single institutionalExperience.Yusuf Kalko. Interact CardioVasc Thorac Surg 2006;5:570-573

;

**Regional anaesthesia for carotid endarterectomy :Stoneham, Br J Anaesth 1999; 82: 910

19Lokal anestezinin dezavantajlarıAcil durumlarda hava yolu kontrolünde yetersizlikMiyokardial iskemiHastada huzursuzluk, anksiyeteFarmakolojik beyin korumasında yetersizlikLokal anesteziye  ve işleme bağlı 

komplikasyonlar

Regional anaesthesia for carotid endarterectomy :

Stoneham, Br J Anaesth 1999; 82: 910

19KOMPLİKASYONLAR

Sistemik toksik reaksiyon *Subaraknoid veya epidural  enjeksiyon

*vertebral artere enjeksiyon 

Sinir blokajı (regional anestezi veya cerrahi)*Frenik sinir  paralizisi

*Glassofaringeal sinir

*Rekürrent  laringeal sinir : (% 2 

-

3 ) ses kısıklığı 

*Vagus sinir bloku 

Horner sendromuDisfaji 


Hematom lokal 

Enfeksiyon Regional anaesthesia for carotid endarterectomy :

Stoneham, Br J Anaesth 1999; 82: 91019

CEA komplikasyonları

A Review of Recent Developments in the Management of Carotid Artery Stenosis                   

Ritesh Maharaj.                                                                                                              

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 22, No 2 , 2008: 277-289A Comparison of Superficial Versus Combined (Superficial and Deep) 

Cervical Plexus Block for Carotid Endarterectomy: A Prospective, 

Randomized Study.               

Jaideep J. Pandit, Anesth Analg 2000;91:781

6Randomize, 40 hastada iki teknik karşılaştırıldı.

Postoperatif ağrı skoru, cerrahi öncesi ve cerrahi sırasındaki sedasyon ve analjezik gereksinimi, 

postoperatif  analjezik gereksinimine bakıldı.

intraoperatif ek doz lidokain kullanımı arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

İki teknik arasında anlamlı fark bulunamamıştır.Yüzeyel ve derin servikal blok 

komplikasyonlarının sistematik incelemesi;

Blok yeri ile ilişkili ciddi komplikasyonlar Genel anesteziye dönüş insidansı

Ciddi cerrahi ve anesteziye bağlı sistemik komplikasyonlarSuperficial or deep cervical plexus block for carotid endarterectomy: a systematic review of 

complications. J. Pandit; British Journal of Anaesthesia 99 (2): 15969 (2007)

Derin enjeksiyon

Yüzeyel enjeksiyon

(intermediate

)

yüzeyel enjeksiyon(s.c.)

Yüzeyel / intermediate servikal blok daha güvenli

69 yayın tarandı;

*7558 derin/ kombine servikal blok

*2533 yüzeyel / intermediate 

servikal blok 

Blok sırasında  dokularda 

iğne ile yaralanma ,hematom


LA- 10 ml ropivakain  7.5% 6 

GA-propofol 2-2.5 mg/kg   idamede sevofluran 2-3% ve  N2O-O2

(60-40%) veya hava-O2

Comparison between local and general anaesthesia for carotid 

endarterectomy.A retrospective analysis:                                                      

G. Santamarıa, Mınerva Anestesıol 2004;70:771

-8

•Serebral kan akımının korunması•Şant kullanımın azalması

Daha ekonomik•Yoğun bakımda kalış süresi daha 

kısa


CEA de lokal anestezi daha uygun

Grup1 :GA     Grup2:LA

Local Versus General Anesthetic for Carotid Endarterectomy.

Kittipan Rerkasem, MD , Stroke 2009;40;e584-e585

randomize kontrollü çalışmalar (RCT)


Amaç:  CEA yapılan hastalarda GA ve LA teknikleri;

*Yeni nörolojik bozulma

*Stroke


*Stroke ve/veya ölüm

*Ölüm


*Miyokard enfarktüsü açısından karşılaştırılmıştır.

Meta-analiz•Uluslararası çok merkezli randomize çalışmada CEA 

cerrahisinde GA ile LA karşılaştırılmıştır.

• Perioperatif inme  tanıma ve  korumanın lokal anestezide  

genel anesteziye göre daha kolay olabileceği düşünülmüştür.Yöntem

3526 hasta, 95 merkezli, 24 ülkeSemptomatik veya asemptomatik internal karotis 

arter stenozlu hastalar seçildi. 

Genel anestezi (n=1753)  ve lokal anestezi (n=1773) 

haziran  1999 -ekim 2007 arası

Hastalarda perioperatif ve postoperatif 30 günlük  primer sonuç

-

İnme (retinal enfarkt dahil)-

Miyokard enfarktüsü

-

Ölüm oranlarına bakılmış.Bulgular

Genel anestezi yapılan hastalarda primer sonuç : 84 (4·8%)Lokal anestezi yapılan hastalarda primer sonuç :80 (4·5%) 

İki grup arasında ;*Hayat kalitesi

*Hastanede kalış süresi

*Primer sonuçlar 

arasında anlamlı fark bulunamamıştır.General anaesthesia versus local anaesthesia for carotidsurgery (GALA): a multicentre, randomised 

controlled trial.GALA Trial Collaborative Group*. Lancet 2008; 372: 2132

42

Primary outcomes between randomisation and 30 days after anaesthesia (or after randomisation for patients who were not anaesthetised)

Cerrahi ve anestezi yöntemleri

Sonuç olarak;CEA cerrahisinde bölgesel blok uygulaması;  **

anlık bilinç değişikliğinden inme hatta 

ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonların 

erken anlaşılması ve şant ihtiyacının 

tespitinde daha avantajlı 

bir yöntemdir.


Yüklə 3,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə