Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayımı


A12 A12 Listeria monocytogenesYüklə 235,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/4
tarix05.05.2017
ölçüsü235,92 Kb.
#16866
1   2   3   4

A12

A12

Listeria monocytogenes Analizi (Var/ Yok Testi)

ISO 11290 revize edilmektedir. Burada www.mikrobiyoloji.org’nin önerdiği yöntem verilmektedir. Kullanılan Malzeme ve Katkıları

#

Fraser Broth Base (Merck 1.10398) Fraser Listeria Ammonium iron (III) Citrate Supplement (Merck 1.00092)

Fraser Listeria Selective Supplement  (Merck 1.00093)

Chromocult Listeria Selective Agar Base acc. OTTAVIANI and AGOSTI (Merck 1.00427)

Listeria Agar Selective Supplement (Merck 1.00432)

Listeria Agar Enrichment Supplement (Merck 1.00439)

PALCAM Agar (Merck 1.11755) 

PALCAM Agar Selective Supplement (Merck 1.12122)

Oxford Agar (Merck 1.07004)

Oxford Agar Selective Supplement (Merck 1.07006)

Analiz 

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Homojenizasyonda blender 

ya da stomacher kullanılacaksa 25 gram katı gıda 225 mL 1/2 (yarım kuvvette) Fraser Broth besiyeri içinde 

homojenize edilir. 25 mL sıvı gıda doğrudan bu besiyerine eklenir. Fraser Broth’un yarım konsantrasyonda 

ilave  edilecek  olan  katkıları,  amaca  göre  homojenizasyon  öncesinde  ya  da  sonrasında  ilave  edilebilir. 

Gıdada hasar görmüş Listeria olmasından kuşku duyuluyorsa 30 

o

C’da 4 saat inkübasyona bırakılması ve sonra selektif katkı ilave edilmesi önerilir. 

 -30 


o

C’da toplam 24 saat inkübasyondan sonra biri “Chromocult Listeria Selective Agar acc. OTTAVIANI 

and AGOSTI”  ile  diğeri  kullanıcının  tercihine  bırakılmış  bir  başka  selektif  katı  besiyerine  (Oxford Agar 

veya PALCAM Agar) sürme yapılır, paralel olarak bu ön zenginleştirme kültüründen selektif katkıları tam 

konsantrasyonda ilave edilmiş 10 mL Fraser Broth’a 0,1 mL ilave edilir. Bu besiyeri 35-37 

o

C’da 48 saat inkübe edilir. İnkübasyonun 24 ve 48. saatlerinde biri “Chromocult Listeria Selective Agar acc. OTTAVIANI 

and AGOSTI” ile diğeri kullanıcının tercihine bırakılmış bir başka selektif katı besiyerine (Oxford Agar veya 

PALCAM Agar) sürme yapılır

 -Bütün selektif katı besiyerleri 37 

o

C’da 24±3 saat, gerekirse 48 saat inkübe edilir. İnkübasyon sıcaklığı analiz raporuna kaydedilir.

 -Şüpheli koloniler TSYE Agar besiyerine ayrı ayrı sürülür. 37 

o

C’da 24±3 saat inkübasyon sonunda bu besiyerinde oluşan koloniler tanımlanır.

 -Hangi aşamadan gelirse gelsin, Listeria monocytogenes belirlenirse analiz raporu “25 g (mL) gıdada Listeria  monocytogenes  vardır”  şeklinde,  hangi  aşamadan  gelirse  gelsin,  Listeria  spp.  belirlenir  ancak 

bunun L. monocytogenes olmadığı saptanırsa analiz raporu “25 g (mL) gıdada L. monocytogenes yoktur 

ancak, Listeria spp. vardır” şeklinde, her 3 aşamada da Listeria türüne rastlanmaz ise analiz raporu “25 g 

(mL) gıdada Listeria yoktur” şeklinde yazılır. 

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/atılır.Not 01: Listeria analizinde Fraser Broth bazal besiyerine ilave edilen katkılar yarım ve tam kuvvette olmak 

üzere 2 farklı konsantrasyonda ilave edilir. Fraser Broth katkılarının en ekonomik kullanımı için 4 gıda 

paralel olarak analiz edilir. Bu amaçla 4 adet 225 mL ile 4 adet 10 mL Fraser Broth hazırlanır. 

Not  02:  Fraser  Broth,  katkı  ilave  edildiği  gün  kullanılmalıdır.  Buna  göre  birinci  gün  erlenlere  katkı 

ilavesinden sonra selektif katkı olan şişe (vial) dondurulur, amonyum demir (III) sitrat buzdolabında saklanır. 

Dondurulmuş katkı, çözüldükten sonra tekrar dondurulmaz. 


®

Singlepath  L'mono Kiti ile Hızlı Tayin

25 g (mL) Gıda örneği, 225 mL 1/2 (yarım 

kuvvette) Fraser Broth besiyeri içinde homojenize 

edilir. 


İnkübasyon: 28-30 °C'da 21-24 saat. 

0,1 mL kültür, 1/1 (tam kuvvette) 10 mL Fraser 

Broth'a inoküle edilir.

İnkübasyon: 28-30 °C'da 21-24 saat. 

®

Singlepath  L'mono kitine 160 µL (Pastör pipeti ile 5 damla) ilave edilir. Kit daha önceden oda 

sıcaklığına getirilmiş olmalıdır.

Kitte (C) şeridi kırmızı olmalıdır. (T) şeridi kırmızı 

olursa Listeria monocytogenes pozitif, olmazsa 

Listeria monocytogenes negatif olarak 

A13


A13

Singlepath L’mono Kiti ile Hızlı Tayin

Listeria  monocytogenes,  yeryüzünde  en  fazla  sayıda  hastalık  ve  ölümlere  yol  açan  gıda  kaynaklı 

patojenlerden birisidir. Standart kültürel yöntemlerle analizi 4-5 gün sürmektedir. Singlepath L’mono kiti 

kullanılarak, selektif zenginleştirme sonrasında Listeria monocytogenes varlığı ya da yokluğu belirlenebilir. 

Singlepath Listeria hızlı test kitinden farklı olarak Singlepath L’mono kiti, sadece Listeria monocytogenes 

belirlenmesine yöneliktir. Singlepath Listeria kullanımında, flagella antijeninin belirlenmesine yönelik olarak 

mutlaka 28-30 

o

C’da inkübasyon gerekli iken, Singlepath L’mono kitinde böyle bir zorunluluk yoktur. Not 01: Test kiti analizden 2 saat önce buzdolabından çıkarılıp, oda sıcaklığına getirilmeli ve alüminyum 

poşeti açıldıktan sonra 30 dakika içinde kullanılmalıdır. Not  02:  Singlepath

®

  L’mono  kitinin,  düşük  konsantrasyonda  Listeria  monocytogenes  içeren  yüksek refakatçi  floralı  çiğ  et  ve  diğer  gıdalarda  Listeria  monocytogenes’i  tespit  edemediği  gösterilmiştir.  Etik 

kurallar ölçüsünde verilen bu açık bildirgenin, kullanıcı tarafından benzer amaçla kullanılan farklı markalar 

için de sorgulanması önerilir. 

Kullanılan Malzeme

Fraser Broth Base (Merck 1.10398) 

Fraser Listeria Ammonium iron (III) Citrate Supplement (Merck 1.00092)

Fraser Listeria Selective Supplement  (Merck 1.00093)Analiz

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Homojenizasyonda blender 

ya da stomacher kullanılacaksa 25 gram katı gıda 225 mL 1/2 (yarım kuvvette) Fraser Broth besiyeri içinde 

homojenize edilir. 25 mL sıvı gıda doğrudan bu besiyerine eklenir. Fraser Broth’un yarım konsantrasyonda 

ilave  edilecek  olan  katkıları,  amaca  göre  homojenizasyon  öncesinde  ya  da  sonrasında  ilave  edilebilir. 

Gıdada hasar görmüş Listeria monocytogenes olmasından kuşku duyuluyorsa 30 

o

C’da 4 saat inkübasyona bırakılması ve sonra selektif katkı ilave edilmesi önerilir. 

    -İnkübasyondan  sonra  10  mL  1/1  kuvvetindeki  Fraser  Broth’a  ön  zenginleştirme  kültüründen  0,1  mL 

eklenir ve inkübasyon 28-30 ya da 35-37 

o

C’da 21-24 saat olarak yapılır.   -Kullanıcının  tercihine  göre  diğer  Listeria  zenginleştirme  besiyerleri  de  kullanılabilir.  Her  koşulda  ön 

zenginleştirme ve selektif zenginleştirme yapılması önerilmektedir.

  -Selektif  zenginleştirme  sonrasında  bu  kültürden  uygun  bir  tüpe  (tercihen  polipropilen)  1-2  mL  alınıp, 

kaynar su banyosunda 15 dakika tutulur ve oda sıcaklığına geldiğinde 160 mL (Pastör pipeti ile 5 damla) 

Singlepath L'mono kitine uygulanır. 20 dakika sonunda kontrol "C" penceresinde kırmızı şerit oluşmalıdır. 

Bu,  çizgi  kitin  doğru  çalıştığını  kanıtlar. Test  "T"  penceresinde  de  kırmızı  şerit  görülmesi  analiz  edilen 

kültürde, dolayısı ile gıdada Listeria monocytogenes olduğunu gösterir. Pozitif sonuç alındığında selektif 

zenginleştirme  kültüründen  standart  bir  katı  besiyerine  sürme  yapılıp  sonucun  doğrulanması  önerilir. 

Tersine olarak, bu test kiti ile negatif sonuç alınırsa analize devam etmenin gereği yoktur. Bu yöntemde 

toplam analiz süresi 42 saat 35 dakikadır.

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar ve Singlepath L’mono test sonucu negatif 

olan kitler de dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan ve kullanılmış tüm malzeme sterilize edildikten sonra 

yıkanır/ atılır.


Campylobacter Analizi (Var/ yok Testi)

Besiyeri önce 37 °C'da 4 saat, sonra 41,5 °C'da 42-44 saat süre ile 

inkübasyona bırakılır

İnkübasyon: 41,5 °C'da 24-48 saat; mikroaerofilik

Çalışmada kullanılan bütün malzeme otoklavlandıktan sonra yıkanır/atılır.

25 g (mL) gıda, 225 mL Bolton Broth  ile homojenize edilir.

mCCDA ve Campylobacter Selective Agar besiyerlerine sürme yapılır 

mCCDA besiyerinde grimsi, düz, ıslak görünümlü ve yayılma 

eğiliminde olan koloniler ile Campylobacter Selective Agar besiyerinde 

gelişen gri-kahverengi berrak zonlu koloniler C. jejuni ya da C. coli 

olarak değerlendirilir

A14


A14

Campylobacter Analizi (Var/ yok Testi)

Campylobacter  jejuni,  Salmonella  ile  birlikte  kayda  geçmiş  en  fazla  hastalığa  yol  açan  gıda  kaynaklı 

patojenlerdir. ISO 10272’ye göre analizi temel olarak 41,5 

o

C’da zenginleştirme, selektif katı besiyerine sürme şeklinde yapılan var/ yok testidir. Campylobacter analizi yapılacak gıda dondurulmamalı, gerekli 

ise buzdolabı sıcaklığında tutulmalı, olanaklar ölçüsünde hızla analiz yapılmalıdır. Aksi halde sahte negatif 

sonuçlar alınabilir. 

Kullanılan Malzeme, Katkıları ve Diğer Malzeme

Bolton Selective Enrichment Broth (Merck 1.00068)

Bolton Broth Selective Supplement (Merck 1.00069)

CCDA, modified (mCCDA; Merck 1.00070)

CCDA Selective Supplement (Merck 1.00071)

Campylobacter Selective Agar (Merck 1.02248)

Campylobacter Selective Supplement (Merck 1.02249)

Mikroaerofilik İnkübasyon Gereçleri Analiz

 -Gıda örneği mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir, 25 g (mL) alınıp, 250 mL vida 

kapaklı cam şişede hazırlanmış 225 mL Bolton Broth besiyerine ilave edilir. Campylobacter mikroaerofilik 

bir bakteri olduğu için homojenizasyonu sırasında aşırı oksijen teması bakteriye zarar vererek sahte negatif 

sonuçlara neden olur. Bu nedenle blender kullanılmasından olabildiğince kaçınılmalıdır. Eğer vida kapaklı 

cam şişe yerine erlen kullanılıyor ise inkübasyon mikroaerofil koşullarda yapılmalıdır.

 -Besiyeri önce 37 

o

C’da 4 saat, sonra 41,5 o

C’da 42-44 saat süre ile inkübasyona bırakılır. Bu süre sonunda 

mCCDA ve Campylobacter Selective Agar besiyerlerine sürme yapılır ve Petri kutuları 41,5 

o

C’da 24-48 saat süre yine mikroaerofilik ortamda inkübe edilir. İnkübasyonun ilk 24 saatinde Petri kutuları incelenir, 

tipik koloni görülmemesi durumunda inkübasyona 24 saat daha devam edilir. 

 -mCCDA besiyerinde grimsi, düz, ıslak görünümlü ve yayılma eğiliminde olan koloniler ile Campylobacter 

Selective Agar  besiyerinde  gelişen  gri-kahverengi  berrak  zonlu  koloniler  C.  jejuni  ya  da  C.  coli  olarak 

değerlendirilir. 

 -Tipik Campylobacter kolonilerine rastlanması halinde “25 g (mL) örnekte Campylobacter jejuni ve/ veya C. coli vardır” şeklinde standart rapor verilir. 

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dahil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/ atılır.


®

Singlepath  Campylobacter Kiti ile Hızlı Tayin

25  g  yada  25  mL  gıda  225  Bolton  Broth  (Merck 

1.00068  ve  Merk  1.00069)  besiyerine  ilave  edilir. 

Gerekirse homojenizasyon yapılır.A15

A15

Singlepath Campylobacter Kiti ile Hızlı Tayin

Not: Test  kiti  analizden  2  saat  önce  buzdolabından  çıkarılıp,  oda  sıcaklığına  getirilmeli  ve  alüminyum 

poşeti açıldıktan sonra 30 dakika içinde kullanılmalıdır. Kullanılan Malzeme

#

Bolton Selective Enrichment Broth (Merck 1.00068)Bolton Broth Selective Supplement (Merck 1.00069)

Singlepath Campylobacter (Merck 1.04143)

Anaerobik İnkübasyon Gereçleri

#

#Analiz

#

#-Gıda  örneği,  mikrobiyolojik  analiz  kurallarına  uyularak  laboratuvara  getirilir.  Gıdada  hasar  görmüş 

Campylobacter olmasından endişe ediliyorsa, besiyeri önce 37 

o

C’da 4 saat süre ile mikroaerofilik ortamda inkübe edilir, sonra inkübasyon sıcaklığı 41,5 

o

C’a çıkarılıp inkübasyona 44 saat daha devam edilir. Eğer vida kapaklı cam şişe yerine erlen kullanılıyor ise inkübasyon mikroaerofilik koşullarda yapılmalıdır.

#

-Toplam  48  saat  süren  inkübasyondan  sonra  bu  kültürden  cam  bir  tüpe  1-2  mL  alınıp,  kaynar  su banyosunda 15 dakika tutulur ve oda sıcaklığına geldiğinde 160 mL (Pastör pipeti ile 5 damla) Singlepath 

Campylobacter kitine uygulanır. 

#

-20 dakika sonunda kontrol “C” penceresinde kırmızı şerit oluşmalıdır. Test “T” penceresinde de kırmızı şerit görülmesi analiz edilen kültürde Campylobacter olduğunu gösterir. Pozitif sonuçta selektif bir agara 

sürme yapılıp sonucun doğrulanması önerilir. Negatif sonuçta analize devam etmenin gereği yoktur. 

#

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar ve Singlepath Campylobacter test sonucu negatif olan kitler de dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan ve kullanılmış tüm malzeme sterilize edildikten 

sonra yıkanır/ atılır.Enterobacter sakazakii Analizi (Var/ yok Testi)

İnkübasyon: 37 °C'da 24 saat 

İnkübasyon: 44 °C'da 24 saat

Çalışmada kullanılan bütün malzeme otoklavlandıktan sonra yıkanır/atılır.

25 g (mL) gıda, 225 mL LST ya da EE Broth besiyerinde homojenize edilir. 

®

Chromocult  Enterobacter sakazakii besiyerine sürme yapılır İnkübasyon sonunda Enterobacter sakazakii kolonileri mavi-yeşil 

renkli  görülür.

 

A16


A16

Enterobacter sakazakii Analizi (Var/ yok Testi)

Bakterinin ismi, Cronobacter sakazakii olarak değiştirilmiştir. Not 01: Bu analizde inkübasyon sıcaklığı kritiktir. 45 

o

C üzerinde Enterobacter sakazakii gelişmez. 43 o

altında ise refakatçi bakteri baskılaması ortadan kalkar ve gelişen refakatçi flora, hedef bakterinin fark edilmesini maskeleyebilir. 

Kullanılan Malzeme

Buffered Peptone Water (Merck 1.07228)

Lauryl Sulfate Broth; LST (Merck 1.10266)

Enterobacteriaceae Enrichment Broth acc. to MOSSEL; EE Broth (Merck 1.05394)

Chromocult® Enterobacter sakazakii (Merck 1.00873)

Analiz 

  -Gıda  örneği,  mikrobiyolojik  analiz  kurallarına  uyularak  laboratuvara  getirilir.  Katı  gıda  tartılır  ve 

zenginleştirme besiyerinde homojenize edilir. Sıvı gıda doğrudan analize alınabilir. 

 -Zenginleştirme için LST ya da EE Broth kullanılabilir. Bu besiyerleri standart olarak 37 

o

C’da 24±2 saat inkübe edilir. 

 -Bazı standartlarda Buffered Pepton Water ortamında selektif olmayan ön zenginleştirmeden sonra LST 

ya da EE Broth’a geçiş önerilmektedir. 

  -Zenginleştirme  sonrası  1  öze  kültür  Chromocult®  Enterobacter  sakazakii  besiyerine  sürülür  ve  Petri 

kutusu 44±1 

o

C’da 24±2 saat inkübasyona bırakılır. -İnkübasyon sonunda mavi-yeşil renkli koloniler Enterobacter sakazakii olarak değerlendirilir. Refakatçi 

flora renksiz koloniler oluşturur. 

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dahil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/atılır.Katı besiyerinde Bacillus cereus Sayımı

80 °C'da 5 dakikalık pastörizasyon uygulanıp hızla soğutulur. 

İnkübasyon: 28 °C'da 24-48 saat 

Çalışmada kullanılan bütün malzeme otoklavlandıktan sonra yıkanır/atılır.

10 g (mL), gıda 90 mL MRD (Merck 1.12535) ile homojenize edilir. Süt ve 

ürünlerinde  tercihen  ¼  Ringer  çözeltisi  kullanılır.  Sıvı  gıdalar  doğrudan 

analize alınabilir.

1  mL  homojenizat  3  standart  Petri  kutusundaki  MYP  Agar  (Cereus 

Selective Agar acc. to Mossel) besiyerine dağıtılır. Alternatif olarak 14 cm 

çaplı büyük Petri kutusu da kullanılabilir

Yaygın, kuru, pembe-menekşe merkezli ve etrafında yoğun bir presipitat 

olan koloniler Bacillus cereus olarak sayılır 

80

A17


A17

Katı besiyerinde Bacillus cereus Sayımı

Bacillus cereus, toprak kökenli bakteri olup, gıda zehirlenmelerine yol açar. Baharat gibi gıdalarda sınırlı 

sayıda bulunmasına izin verilebilir. UHT yöntemi ile üretilen uzun ömürlü sütlerde de bozulmaya neden 

olur.

Not 01: Gıdalarda B. cereus analizinde B. anthracisB. thuringiensis ve B. mycoides de B. cereus gibi tipik 

koloniler verir. Bu kolonilerin standart bir gıda mikrobiyolojisi laboratuvarında B. cereus olup olmadıklarının 

belirlenmesi  oldukça  zordur.  Bununla  beraber,  B.  anthracis,  B.  thuringiensis  ve  B.  mycoides  gıdaların 

günlük analizinde oldukça nadir olarak ortaya çıkarlar. Bu nedenle tipik koloniler B. cereus olarak kabul 

edilir. 

Not 02: Sadece B. cereus sporlarının analizi isteniyor ise sporlu bakterilerin analizi kurallarına uyularak 

homojenizat (ya da örnek sıvı ise doğrudan örneğin kendisi) 80 

o

C’da 5 dakika pastörize edilir. Analiz, standart  olarak  bu  şekilde  yapılır.  Pastörizasyon  sonrasında  sayılacak  olanlar  sadece,  pastörizasyon 

öncesi spor oluşturmuş olan bakterilerdir. Vejetatif formdaki B. cereus hücreleri pastörizasyon işlemi ile 

öleceği için sayılamaz. Dolayısı ile analiz sonucu toplam B. cereus sayısını değil, spor oluşturmuş olanların 

sayısını verecektir. Kullanılan Malzeme ve Katkıları

Maximum Recovery Diluent (Merck 1.12535)

¼ Ringer Çözeltisi (Merck 1.15525)

MYP Agar (Cereus Selective Agar acc. to Mossel; Merck 1.05267)

Bacillus cereus Selective Supplement (Merck 1.09875)

Egg-yolk Emulsion (Merck 1.03784)Analiz

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Katı gıda tartılır ve homojenize 

edilir. Sıvı gıda doğrudan analize alınabilir.

 -Homojenizasyon ve/ veya gerekli ise seyreltmeler için, süt ve ürünlerinde tercihen ¼ Ringer çözeltisi, 

diğer gıdalarda Maximum Recovery Diluent kullanılır.

  -Tüp  içindeki  örnek,  kaynar  su  banyosuna  daldırılır,  aynı  çeper  kalınlığındaki  tüpte  bulunan  bir  diğer 

örneğe termometre yerleştirilir.

  -Kontrol  tüpündeki  sıcaklık  80 

o

C’a  eriştiğinde  her  iki  tüp  su  banyosundan  çıkarılır,  kontrol  tüpünün sıcaklığı kontrol edilerek sıcaklık 79 

o

C’a düştüğünde tekrar kaynar su banyosuna beraberce daldırılırlar. Bu şekilde 5 dakika tutulduktan sonra test tüpü oda sıcaklığındaki su banyosuna alınır ve soğutulur. Pek 

çok uluslararası standartta soğutmanın buz banyosu içinde ve hızla yapılması gerektiğine dikkat çekilir. 

Soğutma şekli ilgili talimatta yazılmalıdır.

 -Gerekli ise seyreltmeler bu aşamada (pastörizasyondan sonra) yapılır. 

 -Beklenen ya da hedef alınan sayıya göre, sıvı örnekten ya da homojenizattan ve/ veya uygun seyrelti(ler)

den yayma ya da dökme yöntemi ile ekim yapılır.

 -İnkübasyon sonunda (28 

o

C’da 48 saat) MYP Agar besiyerinde yaygın, kuru, pembe-menekşe merkezli ve etrafında yoğun bir presipitat olan koloniler Bacillus cereus olarak sayılır ve standart şekilde hesaplanarak, 

sonuç kob/g (mL) olarak verilir.

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/ atılır.Katı Besiyerinde Staphylococcus aureus Sayılması

1 mL homojenizat 3 standart Petri kutusundaki Baird-Parker Agar 

besiyerine dağıtılır. Alternatif olarak 14 cm çaplı büyük Petri kutusu da 

kullanılabilir. 

Etrafı saydam zonlu 1-1,5 mm çaplı siyah parlak koloniler S. aureus olarak 

sayılır


Çalışmada kullanılan bütün malzeme otoklavlandıktan sonra yıkanır/atılır.

10 g (mL), gıda 90 mL MRD (Merck 1.12535) ile homojenize edilir. süt ve 

ürünlerinde  tercihen  ¼  Ringer  çözeltisi  kullanılır.  Sıvı  gıdalar  doğrudan 

analize alınabilir.

İnkübasyon: 37 °C'da 24 saat 

Şüpheli kolonilere koagülaz testi uygulanır.A18

A18

Katı Besiyerinde Staphylococcus aureus Sayılması

S.  aureus,  patojen  bir  bakteridir  ve  intoksikasyon  tipi  gıda  zehirlenmelerine  neden  olur.  İşlem  görmüş 

gıdalarda bulunmasına izin verilmez ancak, çiğ et gibi gıdalarda az sayıda bulunmasına izin verilebilir. Buna 

göre arama ya da sayma yöntemi kullanılır. Gıdadaki varlığı her zaman zehirlenme yapacağı anlamına 

gelmez. Toksin oluşturması gıdanın asitliği, kuru maddesi vb. faktörlere bağlıdır.

ISO 6888’e göre gıdalarda S. aureus sayısı katı besiyerinde standart kültürel yöntemle belirlenir.

Not 01: Bazal besiyeri, otoklavda sterilize edilip, 45-50 

o

C’a soğutulur ve yumurta sarısı-tellurtit emülsiyonu bu aşamada ilave edilir. Yumurta sarısı-tellurit emülsiyonu buzdolabında saklanması gereken bir katkıdır. 

Buzdolabından çıkarıldığı gibi bazal besiyerine eklenirse yer yer jelleşmeler olur. Bu emülsiyon önceden 

buzdolabından çıkartılıp, oda sıcaklığında iken bazal besiyerine eklenmelidir. 


Yüklə 235,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə