Katipler : murat orhan-fatih türedi gelen üyelerYüklə 3,34 Mb.
səhifə1/34
tarix23.06.2017
ölçüsü3,34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ


MECLİS BAŞKANI : KÂMİL UĞURLU

KATİPLER : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ

GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS - RECEP OĞUZCAN -ALİ OSMAN CEVHER- SAMİ MANGIRCI- YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL - SAMİ BAĞCI -HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU- ADEM TÖPLEK- HÜSEYİN GÖKDEMİR -HEDİYE YAVUZASLAN- MUSTAFA ALANYA- YAKUP ÇOŞGUN- CAFER BİNİCİ -MEHMET AKKUŞ - NAİM ÖZPINAR- KERİM GÖKHAN ŞANCI - ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ -ÖZKAN ALBAYRAK- AHMET ÖZMAYA- CELİL EVCEN- ENVER TURHAN -AYŞEGÜL YILDIZ- MEHMET SAÇLI-
GELMEYEN ÜYELER : SAMİ KARAPINAR - RECEP AFACAN -

MEHMET YILMAZTOPLANTI TARİHİ : 05.10.2012
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- EKİM 1. .BİRLEŞİM
SAYI : 9
KARAR ÖZETLERİ
BİLGİ - 252
28.09.2012 günü saat: 14.30’da toplanan Kent Konseyinde İlimizi ilgilendiren sorunlar ve Konsey Üyelerince yapılan önerilerini, isteklerini içeren toplantı tutanağı Meclisin bilgisine 5393 sayılı yasanın 76. maddesi gereğince sunuldu. Belediyemizi ilgilendiren konuların Belediyemiz tarafından değerlendirilmesine, diğer Kurumları ilgilendiren konuların ilgili kurumlara bildirilmesine, Ayrıca Kent Konseyi kararlarının Belediyemiz ilgili Birimlerine gereği yapılmak üzere gönderilmesi uygun görülmüştür.
KARAR - 253
5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin a bendine istinaden; Belediye Encümenince 2013 Mali yılı Performans Programı incelenmiş olup; Performans programının değerlendirilmesi amacıyla konunun İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi
KARAR-254
Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Belediyemizin 16.11.2011 tarih ve 409 sayılı kararı gereği 2012 Yılı Gelir Tarifesinin 3. Maddesinde “ Atıksu Tarifesi ” nin 2. fıkrasında “ Organize Sanayi Bölgesi Yönetimince Atıksu Tesisimize sayaç takılarak 2’şer aylık periyotlarda endeks alınacak ve O.S.B. yönetimince Atıksu bedeli ödenecektir. ” denildiğinden. Atıksu Abonesi olmayan ve hiç Atıksu bedeli ödemeyen O.S.B. ile ilgili olarak yapılacak işlemlerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-255
İl Emniyet Müdürlüğü’ nün 04/09/2012 tarih 1840 sayılı yazıları ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ nün 20/09/2012 tarih 3494 sayılı yazılarına istinaden;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Muhtelif Mahalleler ve Çakırbağ Köyü’ nde Hazine Mülkiyetinde ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli taşınmazların İmar Planlarında ‘Resmi Kurum Alanı, Karakol Alanı, Polisevi Alanı ve Polis Okulu Alanı’ olarak görülmekte olduğu ancak bu taşınmazların tahsis amacına uygun olarak ‘Emniyet Hizmet Alanı, Eğitim Kampüsü, Emniyet Lojman Alanı, Emniyet Eğitim ve Dinlenme Tesis Alanı’ olarak ayrılması ve düzenlenmesi talep edilmekte olup; Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli taşınmazların tahsis amacına uygun olarak imar planında isim değişikliklerinin yapılıp yapılamayacağı konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-256
Leyla KOLUKISA’nın 20.09.2012 tarih ve 9392 sayılı dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Atatürk Mahallesi, 3268 ada 3 nolu parselde bulunan taşınmaz için Yapı Ruhsatı alınarak inşaata başlanıp bitirildiği, ancak binanın Revizyon ve İlave İmar Planı’nda bir kısmının parkta kaldığından, yeşil alanda kalan kısmının konut alanına dâhil edilmesi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; katılımın oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-257
Resul GÖKTEKİN’ in 23/08/2012 Tarih ve 8936 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi 373 ada 1 ve 8 no’ lu parsellerin imar durumunun 3 kat olduğundan bahsedilerek 4 kat ve/veya daha fazla kata çıkarılması talebi konusunun; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; katılımın oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-258
Başakşehir Mahalle Muhtarı Hakan ŞAHİNER’ in 12/09/2012 Tarih ve 9292 Sayılı dilekçesine istinaden; ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince; Karaman İli, Merkez İlçe, Başakşehir Mahallesi ile çevresinde yer alan Şeyh Edebali ve Üniversite Mahalleleri’ nde de ihtiyacı hissedilen ‘Kapalı ve/veya Açık Pazar Alanı’ oluşturulması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; katılımın oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-259
Mehmet ÜNÜVAR’ ın 04/08/2012 tarih 9129 sayılı dilekçesine istinaden;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;

Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 4622 ada 27 no’ lu parselde bulunan ve İmar Planında Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak gösterilen taşınmazın araç ve tırlara mevcut hali ile yetersiz kaldığından söz konusu taşınmazın güney tarafındaki imarın iptal edilerek Ereğli yoluna cepheli ve söz konusu taşınmaza bitişik aynı ada 25 ve 26 no’ lu parsellerin Akaryakıt ve LPG İstasyonuna dâhil edilmesi talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-260

SM Harita Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.’ nin 27/08/2012 Tarihli dilekçense istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, N30-C-06-D-4-B pafta 3782 ada 1 parselin Y: 523132, X:4113958 koordinatlarında; N30-D-09-A-2-C pafta 152 ada 8 parsel Y:515002, X:4117584 koordinatlarında; N30-D-10-A-2-A pafta 1616 ada 7 parsel Y:519409, X:4118066 koordinatlarında; N30-D-10-A-3-B pafta Y:519690, X:4117226 koordinatlarında; N30-D-10-B-4-B pafta 4497 ada 1 parselin Y:520550, X:4117186 koordinatlarında ve N30-D-10-B-4-A pafta 1089 ada 83 parsel Y:520082, X:4116759 koordinatlarında bulunan bölgelerde trafo yapımına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları gönderilmiş olup, imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun, İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-261
Özel BABAOĞLU İlköğretim Okulu Müdürlüğü’ nün 27/08/2012 tarih 9019 sayılı dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi Karaman-Ayrancı karayolunda yapılmış olan yol çalışmasından dolayı Okul Alanına geçişin engellenmekte olduğundan bahsedilerek okula araç giriş çıkışının daha rahat sağlanabilmesi amacıyla plan tadilatı ile servis yolu yapılması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın; Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-262
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman İli, Merkez İlçe, İsmet paşa Caddesinde yol genişliğinde bütünlük sağlanması amacı ile; 3100 ada 9 parselin güneydoğu köşesinden 529 ada 37 parselin güneybatı köşesi hizasında kalmak üzere 4363 ada 5-6-7-8 no’ lu parseller üzerinde çizilecek olan ve ekli krokide gösterilen hattın Revizyon ve İlave İmar Planlarına ‘Yapı Yaklaşma Sınırı’ olarak işlenip işlenemeyeceği konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-263
Karaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 02.10.2012 tarih ve 1486 sayılı yazılarına istinaden;

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 02.10.2012 tarihli müzekkeresi gereğince;

Karaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Karaman İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Uygulama Projesi kapsamında yapılan ve bölge Müdürlüğü sınırlarından geçen içme suyu isale hattından Organize Sanayi Bölgesine içme suyu verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-264
Meclis gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere 08.10.2012 gün ve saat:16.00’da Meclis Birleşiminin tekrar açılması için bugünkü birleşimi kapatıyorum. 05.10.2012

Kâmil UĞURLU Murat ORHAN Fatih TÜREDİ

Meclis Başkanı Kâtip Kâtip

K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ
MECLİS BAŞKANI : KÂMİL UĞURLU

KATİPLER : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ

GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS - RECEP OĞUZCAN -ALİ OSMAN CEVHER- SAMİ MANGIRCI- YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL - SAMİ BAĞCI -HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU- ADEM TÖPLEK- HÜSEYİN GÖKDEMİR -HEDİYE YAVUZASLAN- SAMİ KARAPINAR- MUSTAFA ALANYA- YAKUP ÇOŞGUN- CAFER BİNİCİ -MEHMET AKKUŞ - RECEP AFACAN- NAİM ÖZPINAR- KERİM GÖKHAN ŞANCI - - ALİ YILMAZ -ÖZKAN ALBAYRAK- AHMET ÖZMAYA- CELİL EVCEN- ENVER TURHAN -AYŞEGÜL YILDIZ- MEHMET SAÇLI- MEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER : ZEKERİYA YILDIZ
TOPLANTI TARİHİ : 08.10.2012
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- EKİM 2. .BİRLEŞİM
SAYI : 9

KARAR ÖZETLERİ
KARAR-265
5393 sayılı Belediye Kanununun 41. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 9. maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Meclisinin 05.10.2012 tarih ve 253 sayılı kararı ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen 2013 Mali Yılı Performans Programı konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde;
  1. Performans hedefi 4.1 olarak belirtilen ve Ulaştırma Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmesi ön görülen 50.000.-TL bedelli 10 adet Otobüs Durağı yaptırılması işinin, Otobüs Durakları yapım işinin ONGUN A.Ş. tarafından taahhüt edilmiş olması münasebetiyle bu konunun Belediye Performans programından çıkarılmasına,  1. Performans hedefi 2.1 içinde yer alan ve Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmesi ön görülen “ Hizmet Binası Bakım, Onarım ve ısı yalıtım “ işinin, ayrıca yeni hizmet binası yapımı faaliyetine de yer verilerek bu konuda bütçeye ödenek konulması öngörülmüş bulunduğundan, mevcut hizmet binasının ısı yalıtımının programdan çıkarılarak muhtemel bakım ve onarım işleri için bu kısımda 20.000.-TL tutarında ödenek bırakılıp 100.000.-TL olan ödenekten 80.000.-TL tenkis edilmesine,  1. Performans hedefi 4.1 olarak belirtilen Ulaştırma Müdürlüğü’nce 3 adet Otobüs alımı için ön görülen 1.500.000.-TL lik kaynağın getireceği maliyetin yüksekliği sebebiyle otobüs alım hedefinin 2 adete düşürülmesi ve ön görülen kaynak tahsisinin 600.000.-TL olarak belirlenmesine.  1. Performans hedefi 7.1 kapsamında yer alan 2 adet yeni Kadın Lokali yaptırılmasıyla ilgili 500.000.-TL olarak belirlenen kaynak tahsisinin fazla maliyeti görülmesi sebebiyle tahsisin 100.000.-TL düşürülerek 400.000.-TL ye indirilmesi 2013 Mali Yılı Performans Proğramı İdari İşler Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin a fıkrası gereğince kabulüne 5 Çekimser, ( K.G.ŞANCI-A.YILMAZ-Ö.ALBAYRAK-A.ÖZMAYA-M.ALANYA) 4 RED ( C.EVCEN- E.TURHAN-A.YILDIZ-M.SAÇLI ) oya karşılık 22 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.


KARAR-266
07.09.2012 tarih ve 231 sayılı kararı ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen;

22 şubat 2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12. maddesinin 2. fıkrası “Bu Yönetmelik kapsamında teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan belediyelerde mahalli idareler mevzuatına uygun olarak hazırladıkları teftiş kurulu yönetmeliklerini İçişleri Bakanlığından alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar. Söz konusu yönetmelik için uygun görüş alınmadan müfettiş ve müfettiş yardımcılığı kadrolarına atama yapılamaz.” denilmektedir. 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı resmi gazete yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikte belediyemizin Bulunduğu B4 gurubunda Belediyemizde Teftiş Kurulu Müdürlüğü zorunlu müdürlükler bölümünde yer almış ve 6 adet müfettiş 2 adet müfettiş yardımcısı kadrosu tahsis edilmiş olup, Belediye Meclisinin 09.12.2011 tarih 415 sayılı kararı ile ihdas edilerek memur norm kadro kütüğümüze dahil edilmiştir. Mahalli İdareler mevzuatına uygun olarak hazırlanan Karaman Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Meclise sunulmuş

Meclisce yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde ; İçişleri Bakanlığının uygundur görüşüne sunulmak üzere;

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Karaman Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli, etkin ve istikrarlı bir çalışma sürdürmeleri maksadıyla; yerinde denetimin sağlanması için; Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE-2 Bu Yönetmelik Karaman Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü idari büro çalışanları görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Müdürü ile müfettiş ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü idari büro çalışanlarının atamalarını, çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

MADDE-3 Bu Yönetmelik, 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 (b) maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE-4 Bu Yönetmelikte geçen:

Belediye: Karaman Belediyesini,

Başkanlık Makamı: Karaman Belediye Başkanını,

Teftiş Kurulu Müdürlüğü: Karaman Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünü,

Teftiş Kurulu Müdürü: Karaman Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürünü,

Müfettiş: Karaman Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü müfettişlerini,

Müfettiş Yardımcısı: Karaman Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü müfettiş yardımcılarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT

Teşkilat

MADDE-5 Teftiş Kurulu Müdürlüğü, yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda bir müdür, yeteri kadar müfettiş, müfettiş yardımcısı ve idari personelden oluşur. Müdürlüğün yazı, hesap, arşiv, kütüphane vb. işleri müdürlüğe bağlı idari büro tarafından yürütülür.

Bağlılık

MADDE-6 Müdürlük doğrudan Karaman Belediye Başkanına bağlıdır.

Görev Yeri

MADDE-7 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev yeri Karaman Belediye Başkanlığı hizmet binasıdır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görevleri ve Yetkileri

MADDE-8 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır.

Başkanlık Makamının emri veya onayı üzerine;

a) Belediyeye bağlı müdürlüklerin tüm faaliyetleri, işlemleri ve personele ait hususların, ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluk yönünden her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişini yaptırmak,

b) Olağan denetimler esnasında karşılaşılan eksiklikler ile ilgili olarak Başkana bilgi vermek ve önerilerde bulunmak.

c) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,

d) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, Başkan’a bildirmek,

e) Denetim faaliyetlerini, mevzuatta belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirmek,

f) Denetim sonucunda hazırlanan raporları Başkan’a sunmak,

g)Teftişe ilişkin rapor ve fezlekelerin incelenmesi, eksikliklerin giderilmesi, ilgili mercilere gönderilmesi, ilgililerce alınacak tedbirlere ilişkin sonuçların takip edilmesi, alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunulması işlemlerini yerine getirmek,

h) Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalara özendirilmesini sağlamak,

ı) Teftiş Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporunun düzenlenerek Başkanlık Makamına sunmak,

i) Teftiş Kurulu'nun yıllık teftiş programını hazırlamak ve Belediye Başkanı’nın onayından sonra uygulamaya konulmasını ve program gereğince gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

j) Ön inceleme makamının görevlendirmesi çerçevesinde memurlar hakkında ön inceleme yapılmasını ve ön inceleme raporu düzenlenmesini sağlamak,

k) Yapılan görevlendirme çerçevesinde memur ve diğer görevliler hakkında yapılan ihbar ve şikâyete konu olan eylem ve işlemlerin ön incelemesinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

l) Başkanlıkça verilen görevler ile mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Atanması Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Kurulu Müdürünün Atanması

MADDE-9 Teftiş Kurulu Müdürü Karaman Belediye Başkanı tarafından atanır. Teftiş Kurulu Müdürü olarak atanacaklarda müfettiş yetki ve sıfatını kazanmış olma, 5 yıl müfettiş olarak çalışmış olma ve 657 Sayılı Kanunun kadroya atanma şartları birlikte aranır.

Teftiş Kurulu Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE-10 Teftiş Kurulu Müdürü, Başkanlık Makamının emir veya onayı üzerine doğrudan Karaman Belediye Başkanına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yapar;

a) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 8 inci maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

b) Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Teftiş programlarını yaparak, Başkanlık Makamının onayına sunmak,

d) Gerektiğinde bizzat teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,

e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerle alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

f) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmeleri ile ilgili tedbirleri almak,

g) Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek,

h) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün çalışmalarını izlemek, dönem sonunda çalışmalarla ilgili değerlendirme raporları ve yıllık faaliyet raporları düzenleyerek Başkanlık Makamına sunmak,

ı) Görev alanına giren konularla ilgili olarak uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,

i) Başkanlıkça verilen görevler ile mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

Teftiş Kurulu Müdürlüğüne Vekalet

MADDE-11 Teftiş Kurulu Müdürü geçici sebeplerle görevinden ayrıldığında müfettişlerden en kıdemli birine, bulunmadığı takdirde birim amirlerinden birine vekalet görevi verilir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Müdürlüğünün devamlılık arz edecek şekilde boşalması halinde vekalet görevi Başkanlık Makamının onayı ile belirlenir.

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE-12 Müfettişler Belediye Başkanına bağlı olup, doğrudan Belediye Başkanı adına Teftiş Kurulu Müdürlüğü aracılığıyla aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları taşırlar;

a) Belediyeye bağlı müdürlüklerin tüm faaliyetleri, işlemleri ve personele ait hususların, ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluk yönünden her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişini yapmak,

b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar ile ilgili olarak, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden olaya el koyabilmek için durumu hemen Teftiş Kurulu Müdürüne bildirmek, gecikmesinde zarar görülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

c) Mevzuatın uygulamasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksiklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Müdürüne bildirmek,

d) 3628 sayılı Kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak bu kanun hükümleri çerçevesinde, suçlar ve görevliler hakkında ön inceleme yapmak,

Bu kanunlarda açık olmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanununa uygun hareket etmek,

e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Başkanlıkça verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak,

f) Teftiş esnasında, ilgili birimin çalışmalarını aksatmayacak şekilde görevlerini yapmak,

g) Başkanlık ve Teftiş Kurulu Müdürlüğünce verilen görevler ile mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

Görevlendirme

MADDE-13 Belediye müfettişleri, Başkanlık makamının emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Müdüründen aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Müdürlüğüne sunarlar.

Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

MADDE-14 Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Müfettişler;  1. İcraya müdahale edemezler,

  2. Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

  3. Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır,

  4. Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

  5. Belediye ye ait araç ve gereçleri hizmet ifası dışında kullanamazlar.

Görevden Uzaklaştırma

MADDE-15 Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgililerin usulüne göre görevden uzaklaştırılmasını teklif ederler.

a) Görevi başında kalması sakıncalı bulunmak,

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 17 inci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konulması (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

Görevden uzaklaştırılması keyfiyeti müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte; Atamaya Yetkili Amirine, Teftiş Kurulu Müdürüne ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir. Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılmadığı veya yeterli delil bulunmadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel müfettişin vereceği rapor üzerine Atamaya Yetkili Amirce bekletilmeksizin görevine iade edilir.
Yüklə 3,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə