Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz


  105  143  96  340  122  178  2001Yüklə 7,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/77
tarix29.11.2016
ölçüsü7,66 Mb.
#453
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   77

2000 

105 


143 

96 


340 

122 


178 

2001 

104 


149 

97 


347 

116 


158 

2002 

105 


156 

90 


326 

137 


162 

2003 

107 


162 

104 


398 

162 


193 

2004 

112 


199 

112 


486 

165 


212 

2005 

140 


210 

128 


428 

167 


231 

2006 

172 


230 

139 


411 

204 


271 

2007 

249 


285 

174 


486 

254 


342 

2008 

302 


365 

181 


534 

315 


433 

2009 

298 


387 

188 


445 

350 


435 

2010 

305 


447 

247 


496 

454 


528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az

ərbaycan və lider-ölkələrdə əlavə dəyərdə kənd  

t

əsərrüfatının payı, %, 2000 – 2010-cu illər 

 

İl 

Az

ərbaycan 

Çin 

Hindistan 

ABŞ 

İndoneziya  Braziliya 

2000 

17 


15,1 

23,2 


15,8 


5,9 

2001 

16 


14,4 

23 


15,6 


5,9 

2002 

15 


13,8 

20,8 


0,9 

15,3 


6,7 

2003 

13,2 


12,8 

20,8 


15,3 


7,3 

2004 

11,7 


13,4 

18,9 


1,2 

14,4 


6,8 

2005 

10 


12,1 

18,7 


13,3 


5,7 

2006 

7,5 


11,1 

18,2 


0,9 

12,9 


5,4 

2007 

7,1 


10,8 

18,1 


13,7 


5,5 

2008 

5,9 


10,7 

17,4 


1,1 

14,5 


5,9 

2009 

6,4 


10,3 

17,6 


15,4 


6,1 

2010 

5,7 


10,1 

19 


1,1 

15,4 


5,8 

 

 

 

 

 

Az

ərbaycan və lider-ölkələrin kənd təsərrüfatının artım  

templ

ərinin dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 

 

İl 

Az

ərbaycan 

Çin 

Hindistan 

ABŞ 

İndoneziya 

Braziliya 

2000 

101,2 


101,7 

96,2 


103,2 

96,3 


110,7 

2001 

100 


105,5 

103 


103,1 

96,2 


90,3 

2002 

102,4 


104,7 

94,2 


94,9 

120 


103,6 

2003 

103,4 


105 

117,3 


123,4 

120 


120,7 

2004 

105,6 


123,3 

109,6 


123,3 

102,8 


111,4 

2005 

126,3 


105,8 

115,9 


88,8 

102,7 


110,3 

2006 

125 


110,2 

110,3 


96,9 

123,7 


118,6 

2007 

146,7 


124,5 

126,7 


119,5 

125,5 


127,5 

2008 

122,7 


129 

105,4 


110,9 

125,4 


127,7 

2009 

100 


106,4 

105,6 


84 

112,2 


101,2 

2010 

103,7 


116,1 

133,5 


112,4 

131,3 


122,6 

 

III F

əsil 

 

Az

ərbaycan Respublikasının aqrar sahəyə dair beynəlxalq əməkdaşlıq 

 

3.1. Az

ərbaycan Respublikasının aqrar sahəyə dair  

dövl

ətlərarası əməkdaşlığı 

 

Az

ərbaycan və Argentina respublikaları arasında 

aqrar sah

əyə dair əməkdaşlıq 

 

İki ölkə arasında əməkdaşlığın vəziyyəti iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı 

k

ənd təsərrüfatı  sahəsində  də  dostluq və  xoş  münasibətlərin  mövcudluğu  ilə s

əciyyələnir.  

H

ər iki ölkənin  iqtisadiyyatında  kənd təsərrüfatı  sektorunun  əhəmiyyətini, bu sah

ədə mövcud olan potensialı və geniş əməkdaşlıq imkanlarını nəzərə alaraq, eləcə 

d

ə bu sahədə əməkdaşlığın hüquqi bazasının yaradılması məqsədilə 21 sentyabr 2011-ci il tarixd

ə Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

v

ə Argentina Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Heyvandarlıq və Balıqçılıq Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır. 

İki  ölkə  arasında  kənd təsərrüfatı  və  ərzaq məhsullarının  müəyyən həcmdə 

ticar

ət dövriyyəsi olsa da, ümumilikdə ticarət əlaqələri mövcud potensialdan aşağıdır. 2011-ci ild

ə  Argentinadan Azərbaycana  16  milyon  932  min  ABŞ  dolları  dəyərində 

k

ənd təsərrüfatı  və  ərzaq məhsulları,  o  cümlədən heyvan və  bitki mənşəli piy və yağlar,  heyvan  yemləri,  yağlı  toxumlar  və  meyvələr, qoz-fındıq,  süd  məhsulları  və 

dig


ər məhsullar  idxal  olunmuş,  Azərbaycandan Argentinaya isə  1500  ABŞ  dolları 

d

əyərində spirtli və spirtsiz içkilər ixrac olunmuşdur. 2012-ci ilin yanvar-

sentyabr aylarında isə Argentinadan Azərbaycana 6 milyon 

327 min ABŞ dolları dəyərində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları, o cümlədən süd 

m

əhsulları,  quş  yumurtası,  təbii  bal,  heyvanlar  üçün  hazır  yemlər, heyvan və  bitki m

ənşəli piy və yağlar, heyvanlar üçün hazır yemlər, yağlı toxumlar, meyvələr və digər 

m

əhsullar  idxal  olunmuş,  Azərbaycandan Argentinaya kənd təsərrüfatı  və  ərzaq m

əhsulları ixrac olunmamışdır.  

Az

ərbaycan və Belarus Respublikaları arasında 

aqrar sah

əyə dair əməkdaşlıq 

 

Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında iqtisadiyyatın digər 

sah


ələri ilə  yanaşı  aqrar-sənaye kompleksi istiqamətində  də  əməkdaşlıq  əlaqələri 

dinamik  olaraq  inkişaf  edir.  Belə  ki, 2011-ci ildə  Belarus  Respublikasından 

Az

ərbaycan Respublikasına 3321.0 min ABŞ dolları dəyərində süd məhsulları, buğda v

ə  çovdar unu, qovrulmamış  səməni,  heyvan və bitki mənşəli piylər və  yağlar,  quş 

yumurtası və digər kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edilmişdir. Ölkəmizdən Belarus 


 

Respublikasına  isə  7151.0  min  ABŞ  dolları  dəyərində  müxtəlif növ təzə  meyvə-t

ərəvəz,  bitki  yağları,  meyvə-tərəvəz konservləri,  qara çay, tütün və  digər aqrar 

istehsal m

əhsulları ixrac edilmişdir. 

2006-

cı  ilin  oktyabr  ayında  “Azərbaycan  Respublikasının  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi v

ə  Belarus  Respublikasının  Kənd Təsərrüfatı  və  Ərzaq  Nazirliyi  arasında 

aqrar-s

ənaye kompleksi sahəsində iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq barədə Saziş”, 2007-

ci ilin may ayında “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası 

Hökum

əti  arasında  bitki  karantini  və  mühafizəsi sahəsində  əməkdaşlıq  haqqında Saziş”    və  “Azərbaycan  Respublikası  Hökuməti və  Belarus  Respublikası  Hökuməti 

arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”  imzalanmışdır. 

K

ənd təsərrüfatının  maddi-texniki  bazasının  möhkəmləndirilməsi məqsədilə “Aqrolizinq” ASC t

ərəfindən Gəncə  avtomobil zavodundan 2007-2011-ci illərdə 

müxt

əlif gücə malik 2398 ədəd “Belarus” markalı traktor, 1037 ədəd kotan və traktor qoşqusu alınaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadəsinə verilmişdir. 

Hazırda  bu  texnikalar  kənd təsərrüfatında  lazımi  aqrotexniki  xidmətlərin yerinə 

yetirilm

əsində müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.  

 

Az

ərbaycan və Çexiya arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq 

 

Çexiya Respublikasının müvafiq dövlət baytarlıq orqanı ilə heyvan və heyvan 

m

ənşəli yüklərin idxal-ixracı  məqsədilə  8  adda  baytarlıq  sertifikatı  razılaşdırılaraq imzalanmışdır.  

Beyn


əlxalq Epizootik  Büro və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində hər iki 

ölk


ənin dövlət  baytarlıq  orqanları  arasında  heyvan  xəstəlikləri üzrə  informasiya 

mübadil


əsi aparılır.   

İki  ölkə  arasında  kənd təsərrüfatı  sahəsində  əməkdaşlığın  inkişaf  etdirilməsi 

m

əqsədilə aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: iki ölk

ə  arasında  kənd təsərrüfatı,  bitki  karantini  və  mühafizəsi, eləcə  də 

baytarlıq  sahələrində saziş layihələrinin hazırlanması imkanlarının araşdırılması; 

 

heyvandarlıqda  damazlıq  və  seleksiya  işləri,  qarışıq  yem  istehsalının  inkişaf etdirilm

əsi sahəsində əməkdaşlıq; 

arpanın  genetik  materiallarının  mübadiləsi, pivəlik  arpa  sortlarının 

Az

ərbaycanın müxtəlif bölgələrində sınaqlarının keçirilməsi; h

ər iki ölkənin  müvafiq  qurumları  arasında  fitosanitar  və  təkrar ixracat 

fitosanitar sertifikatlarının, informasiya və təcrübə mübadiləsinin aparılması;  

Çexiyanın müvafiq təhsil müəssisələri və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

arasında  tələbə  və  doktorantların  qarşılıqlı  mübadiləsi,  ixtisasartırma  kurslarının 

t

əşkili və birgə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması; Çexiya  Respublikasının  aparıcı  lizinq  şirkətlərinin və  maliyyə  qurumlarının 

(bankların)  Azərbaycanın  lizinq  bazarında  fəaliyyətinin təşkili  və  aqrar sektora 

investisiyaların yatırılması;                                                                                                   


 

 “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən tenderlərdə 

Çexiya iş adamlarının iştirakı. 

 

Az

ərbaycan və İran İslam respublikaları arasında 

aqrar sah

əyə dair əməkdaşlıq 

 

Ölk


ələrimizi  ortaq  tariхi,  dini  və  mədəni dəyərlər birləşdirir. Bu isə  öz 

növb


əsində möhkəm əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmin yaradır. 

İki  ölkə  arasında  dоstluq  münasibətlərinin təməlinin  qoyulmasında  İran 

Prеzidеnti  Əli  Əkbər  Haşimi  Rəfsəncaninin Azərbaycana  (1993),  ümummilli  lidеr 

Hеydər  Əliyеvin  İrana  (1994)  rəsmi səfərləri, bu səfərlər  zamanı  aparılmış 

danışıqların və imzalanmış sənədlərin müstəsna rolu olmuşdur. 

Az

ərbaycan  Respublikasının  Prеzidеnti  cənab  Ilham  Əliyеvin  İrana  (2005, 2009) v

ə  İran  İslam  Rеspublikasının  Prеzidеnti  cənab  Mahmud  Əhmədinеjadın 

Az

ərbaycana  (2010, 2012-ECO sammitində  iştirak)  qarşılıqlı  səfərləri  zamanı kеçirilən görüşlər bu münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etmişdir. 

İki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində qənaətbəxş səviyyədə əməkdaşlıq 

əlaqələri mövcuddur. Amma bu ölkələrimizin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq 

potensialından xeyli aşağıdır.  

Ölk

ələrimiz  rеgiоnal  ticarət tərəfdaşlarıdır.  2012-ci ilin yanvar-sеntyabr aylarında  İrandan  ölkəmizə  19,3  milyоn  ABŞ  dоlları  dəyərində  müхtəlif  ərzaq və 

k

ənd təsərrüfatı məhsulları idхal оlunmuş, Azərbaycandan İrana isə iхrac оlunan kənd t

əsərrüfatı  məhsullarının  ümumi  həcmi isə  9,7  milyоn  ABŞ  dоlları  dəyərində 

оlmuşdur. 

İrandan Azərbaycana əsasən diri hеyvanlar, müхtəlif mеyvə-tərəvəz, yumurta, 

şəkər və  qənnadı  məmulatları  idхal  еdilmiş,  Azərbaycandan  İrana  isə  əsasən  yağlı 

tохum  və  mеyvələr, ipək,  pambıq,  yеyinti  sənayеsinin  qalıqları  və  tullantıları, 

hеyvanlar üçün hazır yеmlər  iхrac оlunmuşdur. 

İran  İslam  Rеspublikasının  aqrar  istеhsal  və  еmal  sahələri,  еlmi-tədqiqat 

m

ərkəzlərində  aparılan  еlmi  araşdırmalarla  tanışlıq  və  aparılmış  müzakirələr n

əticəsində  bitkiçilik,  hеyvandarlıq,  baytarlıq  və  fitоsanitariya,  еlmi-tехniki 

əməkdaşlıq  sahələri üzrə  tərəfləri  maraqlandİran  priоritеt  istiqamətləri özündə  əks 

etdir


ən Prоtоkоl imzalanmışdır. 

Ölk


ələrimiz  arasında  kənd təsərrüfatı  (1994-cü il), bitkilərin mühafizəsi və 

karantin (2002-ci il) sah

əsində Sazişlər və baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında 

Mеmоrandum (2002-ci il) imzalanmışdır. 

Bu s

ənədlərə  əsasən  İranın  «Səbalan Səbz»  şirkəti və  ölkəmizin «Azərşəkər» şirkətinin birgə  fəaliyyəti nəticəsində  rеspublikamızda  2000-ci ildə  1400  hеktarda 

taхıl, 500 hеktarda şəkər çuğunduru, 40 hеktarda pambıq, 400 hеktarda sоya, 2001-ci 

ild

ə isə 2300 hеktar sahədə payızlıq taхıl əkilmişdir.  

İran İslam Rеspublikası müştərək əkinləri kənd təsərrüfatı maşın və tехnikaları il

ə, tохum, bitki mühafizəsi vasitələri və minеral gübrələrlə təmin еtmişdir. 

Az

ərbaycan  Еlmi-Tədqiqat  Bağçılıq  və  Subtrоpik  Bitkilər Institutu Kərəc şəhərindəki  Еlmi-Tədqiqat  Tохum  və  Bitki  Sеlеksiyası  Institutuna  11  fındıq  sоrtu 

tingi  vеrmiş,  İranda  yеtişdirilən  8  fındıq  sоrtu  isə  sınaq  məqsədilə  Azərbaycana 

g

ətirilmişdir. İranın  alimləri Kərəc və  Ərdəbil  rеgiоnlarında  kartоf  və  şəkər  çuğunduru 

altında  istifadə  оlunan  еrоziyaya  uğramış  tоrpaqların  qida  rеjiminin  öyrənilməsi 

istiqam

ətində tədqiqatlar aparmışdır. İranlı  alimlər Azərbaycanda dənli bitkilərin  хəstəlikləri üzərində  azərbaycanlı 

h

əmkarları ilə birgə müşahidə işləri aparmışdır.         Az

ərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində  İrandan  gəlmiş  2  nəfər kənd 

t

əsərrüfatının  mехanikləşdirilməsi üzrə  namizədlik, 2 nəfər isə  baytarlıq  еlmləri dоktоru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissеrtasiya müdafiə еtmişlər.   

Az

ərbaycanlı alimlərin kənd təsərrüfatına dair 10-dan çох еlmi əsəri İranda çap оlunmuş, bir dərslik fars dilinə tərcümə оlunaraq kütləvi tirajla çap еdilmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövləti arasında 

k

ənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq 

 

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsrail Dövləti Hökuməti arasında kənd 

t

əsərrüfatı  sahəsində  əməkdaşlığa  daır  Saziş»  layihəsi  qarşı  tərəfə  çatdırılması m

əqsədılə  27  ıyul  2005-ci il tarixində  Azərbaycan  Respublikasının  Xarici  İşlər 

Nazirliyin

ə göndərilmişdir. 

2005-

cı  ilin  14-17 iyun tarixlərİndə  İsrail  Dövlətinin Kənd Təsərrüfatı  və K

əndin  İnkişafı  Nazirliyinin dəvəti ilə  Azərbaycan  Respublikasının  kənd təsərrüfatı 

nazirliyinin r

əhbərliyi ilə nazırliyin məsul işçilərindən, alimlərindən və aqrar sahədə 

çalışan  iş  adamlarından  ibarət nümayəndə  heyəti  İsrailin  kənd təsərrüfatında  əldə 

edilmiş təcrübə və nailiyyətlərlə tanış olmuşlar. 

İki  ölkə  arasında  kənd təsərrüfatı  sahəsİndə  gələcək  əməkdaşlığın  daha  da 

genişləndırilməsi və yeni əlaqələrin yaradılması məqsədilə 20 fevral 2006-cı ildə Bakı 

şəhərində Azərbaycan-İsrail Biznes Forumu keçirilmişdir. 

İsrailin  Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin  Kənd Təsərrüfatının  İnkişafı  üzrə 

Beyn

əlxalq  Əməkdaşlıq  Mərkəzinin və  İsrail  Xarici  İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq  Mərkəzinin (MASHAV) təşəbbüsü ilə  nazirliyin və  özəl sektorun 

əməkdaşları  Kəndin  İnteqrə  Edilmiş  İnkişaf  Proqramının  hazırlanmasına  dair 

uzunmüdd

ətli təlim kursunda iştirak etmişlər.  

Az

ərbaycan və Gürcüstan respublikaları arasında 

aqrar sah

əyə dair əməkdaşlıq 

 


 

İki ölkə arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksi istiqam

ətində  də  əməkdaşlıq  əlaqələri  inkişaf  edir.  2011-ci ildə  Gürcüstandan 

ölk

əmizə 12754,9 min ABŞ dolları dəyərində bar gətirən ağaclar, kolluqlar, peyvənd edilmiş və edilməmiş tinglər, heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar, mandarin və  

dig


ər sitrus meyvə  məhsulları,  kartof,  tərəvəz bitkilərinin toxumu, ədviyyatlar və 

dig


ər kənd təsərrüfatı  məhsulları  idxal  edilmişdir.  Ölkəmizdən Gürcüstana isə 

17346,4  min  ABŞ  dolları  dəyərində  faraş  meyvə-tərəvəz,  bitki  yağları,  meyvə-

t

ərəvəz konservləri,  şəkər tozu, çay və  digər aqrar istehsal məhsulları  ixrac olunmuşdur. 

Az

ərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında aqrar elmi-tədqiqat sahəsində əməkdaşlıq  əlaqələri mövcuddur. Belə  ki, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat  Əkinçilik 

Institutu il

ə  Gürcüstan Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizəsi  İnstitutu  arasında  Quraq 

Bölg


ələrdə Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Mərkəzinin (İCARDA) maliyyə 

d

əstəyi ilə taxıl əkinlərində  xəstəliklərin arealının müəyyənləşdirilməsi üzrə vaxtaşırı birg

ə  ekspedisiyalar keçirilir. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və  Şərabçılıq 

İnstitutunun  Gürcüstanın  müvafiq  elmi-tədqiqat institutu ilə  əməkdaşlıq  əlaqəsi  

davam etdirilir.  İki ölkə arasında mütəmadi olaraq aqrar elmi tədqiqatların nəticələri 

bar

ədə infоrmasiya mübadiləsi aparılır.  T

ərəflər  arasında  Ümumdünya  Heyvan  Sağlamlığı  Təşkilatının  tələblərinə 

uyğun  olaraq  baytarlıq  sertifikatlarının  müşayiəti ilə  heyvan və  heyvan mənşəli 

m

əhsulların idхal-iхrac əməliyyatları aparılır. Sərhəd bölgələrində fəaliyyət göstərən h

ər iki tərəfin  baytarlıq  mütəхəssislərinin sərhədyanı  görüşləri  keçirilir.  Görüşdə 

s

ərhədyanı bölgələrdə heyvanların, хüsusən təhlükəli хəstəliklərinə qarşı prоfilaktiki peyv

əndləmə  kampaniyasının  eyni  vaхtda  aparılmasına  dair,  həmçinin yüksək 

patоgen  quş  qripi  və  dоnuzların  Afrika  taununa  qarşı  birgə  mübarizə  aparılması 

m

əqsədilə tədbirlər işləyib həyata keçirmək üçün məsləhətləşmələr aparılır.  «Az

ərbaycan  Respublikası  Hökuməti ilə  Gürcüstan Hökuməti  arasında 

baytarlıq sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş» və «Azərbaycan Respublikası Hökuməti 

il

ə  Gürcüstan Hökuməti  arasında  fitosanitar  karantin  və  bitki mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş» layihələri qarşı tərəfə göndərilmişdir. 

Az

ərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Gürcüstanın  Dövlət Aqrar Universiteti, Cavaxşvili  adına  Tiflis    Dövlət  Universiteti,  Şota  Rustavelli  adına  Batumi  Dövlət 

Universiteti, Gürcüstan Fermerl

ər Assosiasiyası, Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Elmlər 

Akademiyası,  “Elkana”  ekoloji  kənd təsərrüfatı  assosiasiyası,”Şlom  klub”  fermerlər 

birliyi v

ə davamlı inkişaf üzrə qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir.  

Az

ərbaycan və Qazaxstan Respublikaları arasında 

aqrar sah

əyə dair əməkdaşlıq 

 

İki ölkə arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksi istiqam

ətində də əməkdaşlıq əlaqələri dinamik olaraq inkişaf edir.  

2011-ci ildə Qazaxstan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına 162288,0 

min ABŞ dolları dəyərində 716103,0 ton bərk buğda, arpa, düyü, buğda unu və digər 

k

ənd təsərrüfatı  məhsulları  idxal  olunmuşdur.  Azərbaycan  Respublikasından Qazaxstan  Respublikasına  isə  34884,0  min  ABŞ  dolları  dəyərində  37615,7  ton  

meyv


ə-tərəvəz, kartof, meyvə-tərəvəz konservləri,  çay,  şəkər  tozu,  bitki  yağları  və 

dig


ər aqrar istehsal məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Quraq Bölg

ələrdə  Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı  Tədqiqatları  Mərkəzi 

(İCARDA)  və  Buğda  və  Qarğıdalının  Seleksiyası  üzrə  Beynəlxalq Mərkəzi 

(CİMMYT)  ilə  əməkdaşlıq  çərçivəsində  Azərbaycan Elmi-Tədqiqat  Əkinçilik 

İnstitutu  ilə Qazaxstan Bitkiçilik və Əkinçilik Elmi-İstehsalat Mərkəzi arasında  dənli 

v

ə  dənli-paxlalı    bitkilərin  genetik  materiallarının  mübadiləsi  aparılmış,  yeni yaradılmış sortların ekoloji sınaqlarının keçirilməsi hazırda davam etdirilir. 

2011-ci ild

ə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində keçirilmiş “Aqrar təhsil 

sistemind

ə innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq forumları” 

adlı beynəlxalq konfransda Qazaxstan Milli Aqrar Universitetinin əməkdaşları iştirak 

etmişdir.  2012-ci  ilin  iyul  ayında  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 

əməkdaşları  Qazaxstan  Milli  Aqrar  Universitetində  keçirilən “Aqrar sahədə 

Beyn

əlxalq İnnovasiya Texnologiyaları” adlı beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.  2009-

cu  ilin  oktyabr  ayında  “Azərbaycan  Resppublikasının  Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi v

ə  Qazaxıstan  Respublikasının  Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi  arasında  kənd 

t

əsərrüfatı  sahəsində  əməkdaşlıq  haqqında  Saziş”  və  “Azərbaycan  Respublikası Hökum

əti və  Qazaxıstan  Respublikası  Hökuməti  arasında  baytarlıq  sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında Saziş”  imzalanmışdır. 

 “Az


ərbaycan  Respublikası  Hökuməti və  Qazaxıstan  Respublikası  Hökuməti 

arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi 

qarşı tərəfə təqdim edilmişdir. Yüklə 7,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə