Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsizYüklə 7,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə47/77
tarix29.11.2016
ölçüsü7,66 Mb.
#453
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   77

qida m

əhsullarının 

istehsal olunması 

Bunlardan 

üyüd

ən-yarma 

s

ənayesi, nişasta və 

nişasta məhsulları 

2008 


90653 

70013 


3143 

2009 


63446 

117637 


3332 

2010 


76042 

126986 


4376 

 

 

1)2008-2009-cu ill

ər – mühasibat hesabatlarının məlumatlarına görə. 

 

 

  

 

  

 


11 

 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı 

(bütün t


əsərrüfat kateqoriyalarında; sentner 1 hektar biçilmiş sahədən) 

 

 2008 

2009 

2010 

D

ənli və dənli-paxlalı bitkilər (işlənmədən sonra çəkidə) 

 

23,8  

22,7 


 

18,3 


payızlıq dənli bitkilər 

32,5 


28,2 

23,9 


yazlıq dənli və dənli-paxlalı  

bitkil


ər 

 

19,4  

19,3 


 

14,6 


Uzunlifli k

ətan (lif) 

7,8 

8,2 


8,2 

Şəkər çuğunduru (fabrik) 

362 

323 


241 

Yağlı bitkilər 

12,0 

11,5 


9,9 

gün


əbaxan 

12,3 


11,5 

9,6 


soya 

10,5 


11,9 

11,8 


xardal 

5,7 


4,7 

4,8 


payızlıq raps 

17,6 


18,2 

19,0 


yazlıq raps 

10,4 


9,3 

6,8 


Kartof  

138 


143 

100 


T

ərəvəz  


196 

199 


180 

Silos,  yaşıl  yem  və  senaj üçün 

qarğıdalı 

 

163  

171 


 

101 


Yemlik kökümeyv

əlilər (mal-qara 

üçün şəkər çuğunduru daxil olmaqla) 

 

265  

267 


 

189 


Çoxillik otların küləşi 

16,9 


16,3 

13,9 


Birillik otların küləşi 

16,9 


16,5 

13,6 


T

əbii biçənəklərin küləşi 

 

(yaxşılaşdırılmışlar daxil olmaqla)  K

ənd təsərrüfatı təşkilatlarında 

 

 

8,7  

 

8,7  

 

8,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə mal-qaranın və quşların sayı 

(ilin sonuna, min 

baş) 

 

 2008 

2009 

2010 

2010 %-

d

ə 2009 ilə 

Bütün kateqoriya t

əsərrüfatlar 

İribuynuzlu mal-qara 

21038 

20671 


19970 

96,6 


bunlardan 

in

əklər  

9126 


 

9026 


 

8845 


 

98,0 


Donuzlar  

16162 


17231 

17218 


99,9 

Qoyunlar v

ə keçilər 

21770 


21986 

21826 


99,3 

Quşlar, milyon baş 

405 

436 


449 

103,1 


K

ənd təsərrüfatı təşkilatları 

İribuynuzlu mal-qara 

9863 

9555 


9258 

96,9 


bunlardan 

in

əklər  

3863 


 

3767 


 

3714 


 

98,6 


Donuzlar  

9247 


10598 

10815 


102,1 

Qoyunlar v

ə keçilər 

4189 


4678 

4433 


94,7 

Quşlar, milyon baş 

299 

333 


348 

104,7 


Əhalinin təsərrüfatları 

İribuynuzlu mal-qara 

9943 

9759 


9236 

94,6 


bunlardan 

in

əklər  

4727 


 

4625 


 

4412 


 

95,4 


Donuzlar  

6121 


5864 

5605 


95,6 

Qoyunlar v

ə keçilər 

109816 


11194 

11277 


100,7 

Quşlar, milyon baş 

102 

99 


96 

97,1 


K

əndli (fermer) təsərrüfatları

1) 

İribuynuzlu mal-qara 

1232 

1357 


1476 

108,7 


bunlardan 

in

əklər  

536 


 

633 


 

719 


 

113,5 


Donuzlar  

794 


769 

798 


103,7 

Qoyunlar v

ə keçilər 

6595 


6114 

6116 


100,0 

Quşlar, milyon baş 

3,7 

3,9 


4,7 

120,7 


 

1)

Fərdi sahibkarlar daxil olmaqla. 

 

  

 

  

 

  

13 

 

Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə mal-qaranın və quşların 

 

baş sayının strukturu 

(ilin sonuna; bütün t

əsərrüfat kateqoriyalarında mal-qaranın sayı, faizlə) 

 

 2008 

2009 

2010 

K

ənd təsərrüfatı təşkilatları 

İribuynuzlu mal-qara 

46,9 

46,2 


46,4 

in

əklər 42,3 

41,8 


42,0 

Donuzlar  

57,2 

61,5 


62,8 

Qoyunlar v

ə keçilər 

19,2 


21,3 

20,3 


Quşlar 

73,8 


76,3 

77,5 


Əhalinin təsərrüfatları 

İribuynuzlu mal-qara 

47,3 

47,2 


46,2 

in

əklər 51,8 

51,2 


49,9 

Donuzlar  

37,9 

34,0 


32,6 

Qoyunlar v

ə keçilər 

50,5 


50,9 

51,7 


Quşlar 

25,3 


22,8 

21,5 


K

əndli (fermer) təsərrüfatları

1) 

İribuynuzlu mal-qara 

5,8 

6,6 


7,4 

in

əklər 5,9 

7,0 


8,1 

Donuzlar  

4,9 

4,5 


4,6 

Qoyunlar v

ə keçilər 

30,3 


27,8 

28,0 


Quşlar 

0,9 


0,9 

1,0 


 

1)

Fərdi sahibkarlar daxil olmaqla. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


14 

 

Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə əsas heyvandarlıq  

m

əhsullarının istehsalı 

 

 

 

2008 2009 

2010 

2010 %-

d

ə 2009 

il

ə 

Bütün t

əsərrüfat kateqoriyaları 

Mal-qara v

ə  quşlar,  kəsim üçün 

(diri ç


əkidə), min ton 

 

9331  

9972 


 

10487 


 

105,2 


Süd, milyon ton 

32,4 


32,6 

31,9 


97,9 

Yumurta, milyard 

ədəd 

38,1 


39,4 

40,6 


102,9 

K

ənd təsərrüfatları təşkilatları 

Mal-qara v

ə  quşlar,  kəsim üçün 

(diri ç


əkidə), min ton 

 

4851  

5482 


 

6080 


 

110,9 


Süd, milyon ton 

14,3 


14,5 

14,3 


98,7 

Yumurta, milyard 

ədəd 

28,4 


29,8 

31,3 


104,6 

Əhalinin təsərrüfatları 

Mal-qara v

ə  quşlar,  kəsim üçün 

(diri ç


əkidə), min ton 

 

4175  

4163 


 

4060 


 

97,5 


Süd, milyon ton 

16,7 


16,7 

16,1 


96,6 

Yumurta, milyard 

ədəd 

9,3 


9,3 

9,0 


97,4 

K

əndli (fermer) təsərrüfatları

1) 

Mal-qara v

ə  quşlar,  kəsim üçün 

(diri ç


əkidə), min ton 

 

305  

327 


 

347 


 

106,0 


Süd, milyon ton 

1379 


1425 

1505 


105,6 

Yumurta, milyard 

ədəd 

337 


310 

314 


101,1 

 

 1)

F

ərdi sahibkarlar daxil olmaqla.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


15 

 

Kənd təsərrüfatı təşkilatlarında mal-qaranın 

 v

ə quşların məhsuldarlığı 

(kiloqram) 

 

 

2008 

2009 

2010

1) 

Bir in


əyə süd sağımı 

3892 


4089 

4592 


Toyuqların  orta  illik  yumurtalaması, 

ədəd 


304 

305 


307 

Bir qoyundan orta illik yun qırxımı 

(fiziki ç

əkidə) 


 

2,5 


 

2,8 


 

2,7 


Bir baş hesabı ilə bəslənmiş mal-qara 

m

əhsulları : iribuynuzlu mal-qara 

 

 102 

 

 107 

 

 112 

donuzlar 

134 

156 


159 

 

 

1)Kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla. 

 

 K

ənd təsərrüfatı təşkilatlarında əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı 

(milyon ton) 

 

 

2008 2009 

2010 

2010 %-

d

ə 2009 

il

ə 

Taxıl  


45,8 

52,7 


40,6 

77,0 


Şəkər çuğunduru (fabrik) 

22,3 


19,0 

17,3 


90,9 

Gün


əbaxan 

3,0 


4,3 

3,7 


85,9 

Kartof  


1,9 

2,1 


1,9 

90,5 


T

ərəvəzlər 

1,9 

2,0 


1,7 

86,1 


Mal-qara v

ə quşlar (diri çəkidə) 

5,0 

5,6 


6,3 

111,5 


Süd 

13,1 


13,3 

13,2 


99,2 

Yumurta, milyard 

ədəd 

26,3 


27,0 

28,2 


104,5 

 

  

 

  

 

  

 

 16 

 

Ət və ət məhsullarının ehtiyatları və istifadə edilməsi 

(min ton) 

 

 2008 

2009 

2010 

Ehtiyatlara faizl

ə 

2008 

2009 

2010 

Ehtiyatlar  

İlin əvvəlinə ehtiyatlar 

733 

744 


804 

7,1 


7,2 

7,6 


İstehsal

1) 


6268 

6720 


7091 

61,2 


64,7 

67,3 


İdxal 

3248 


2919 

2642 


31,7 

28,1 


25,1 

C

əmi ehtiyatlar 10249 

10383 


10537 

100 


100 

100 


İstifadə 

İstehsal istehlakı 

45 

41 


37 

0,4 


0,4 

0,4 


İtkilər 

17 


18 

15 


0,2 

0,2 


0,1 

İxrac 


90 

65 


59 

0,9 


0,6 

0,6 


Şəxsi istehlak 

9353 


9455 

9678 


91,3 

91,1 


91,8 

İlin sonuna ehtiyatlar 

744 

804 


748 

7,2 


7,7 

7,1 


 

1)

Mal-qara və quşlar, kəsim üçün (kəsilmiş çəkidə). 

 

  

Süd v

ə süd məhsullarının ehtiyatları və istifadəsi 

(min ton) 

 

 

2008 2009 

2010 

Ehtiyatlara faizl

ə 

2008 

2009 

2010 

Ehtiyatlar  

İlin əvvəlinə ehtiyatlar 

1926 

2097 


1857 

4,6 


5,0 

4,4 


İstehsal

 

32363 32570 

31895 


77,8 

78,2 


76,4 

İdxal 


7315 

7005 


8009 

17,6 


16,8 

19,2 


C

əmi ehtiyatlar 

41604 

41672 


41761 

100 


100 

100 


İstifadə 

İstehsal istehlakı 

4308 

4372 


4301 

10,3 


10,5 

10,3 


İtkilər 

21 


23 

29 


0,1 

0,1 


0,1 

İxrac 


612 

520 


451 

1,5 


1,2 

1,1 


Şəxsi istehlak 

34566 


34900 

35100 


83,1 

83,7 


84,0 

İlin sonuna ehtiyatlar 

2097 

1857 


1880 

5,0 


4,5 

4,5 


 

 

  

 

  

17 

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri 

(orta hesabla ild

ə; rubl bir tona) 

 

  

2008 

2009 

2010 

D

ənli və dənli-paxlalı bitkilər 5036 

4412 


4017 

 o cüml


ədən: 

buğda 


 

5103 


 

4260 


 

3867 


çovdar 

4382 


3810 

3411 


darı 

4088 


3956 

3832 


qarabaşaq 

6197 


5771 

8153 


qarğıdalı 

5758 


4361 

4681 


arpa 

4835 


3812 

3395 


d

ənli-paxlalı bitkilər 

6827 

5581 


5581 

yulaf 


3798 

3957 


3596 

Gün


əbaxan tumları 

9699 


8321 

10605 


Şəkər çuğunduru 

1163 


1242 

1636 


Uzunlifli k

ətan (lif) 

11241 

16346 


13807 

Kartof  


8203 

8310 


9501 

T

ərəvəzlər təzə və ya soyudulmuş 26635 

22516 


26546 

o cüml


ədən: 

pomidor 


 

44050 


 

48485 


 

52599 


xiyar 

46893 


51863 

58163 


soğan 

6700 


6192 

9719 


k

ələm 


7971 

6912 


11029 

süfr


ə yerkökü 

9527 


10189 

11309 


süfr

ə çuğunduru 

8287 

8232 


8298 

Ç

əyirdəkli bitkilərin meyvələri 21189 

21831 


25596 

Tumlu bitkil

ərin meyvələri 

15752 


18799 

18004 


Gil

əmeyvəli bitkilərin meyvələri 

49968 

51837 


57469 

Üzüm  


14987 

14039 


15365 

Bostan bitkil

əri 

ərzaq bitkiləri  

3170 


 

3356 


 

2331 


Mal-qara v

ə quşlar (diri çəkidə) – cəmi  

48927 

57433 


56720 

bunlardan 

diri iribuynuzlu mal-qara 

 

45641  

54371 


 

55951 


diri qoyunlar v

ə keçilər 

37571 

42043 


45174 

diri donuzlar 

60988 

69263 


69748 

diri k


ənd təsərrüfatı quşları 

45075 


54230 

52966 


İribuynuzlu mal-qaranın südü 

11016 


10410 

12370 


Toyuq yumurtası, 1000 ədədə görə 

2471 


2375 

2341 


Qırxılmış yuyulmamış yun 

30954 


30156 

29485 


18 

 U S İ Y A    F E D E R A S İ Y A S I 

Rusiya Federasiyasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri (ötən ilə faizlə)

 

 

 

  2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

Ümumi daxil məhsul 110,0

 

105,1 

104,7


 

107,3


 

107,2


 

106,4


 

108,2


 

108,5


 

105,2


 

92,2


 

104,3


 

104,3


 

Sənaye məhsulları 

109

 

103 

103


 

109


 

108


 

105


 

106


 

107


 

100,6


 

91

 108

 

104,7 

Kənd təsərrüfatı məhsulları 

108

 

107 

102


 

101


 

103


 

102


1)

 

103 

103


 

111


 

101


 

89

 122,1

 

Əsas kapitala investisiyalar 117

 

110 

103


 

112,5


 

112


 

111


 

117


 

123


 

110


 

84

 106

 

106,2 

Yüklərin daşınması 

106

 

100,5 

98

 104

 

104 

108


 

108


 

107


 

102


 

82

 103,5

 

104,9 

Pərakəndə satışın dövriyyəsi 

109

 

111 

109


 

109


 

113


 

113


 

114


 

116


 

114


 

95

 106

 

107,2 

Sənaye məhsulları 

istehsalçılarının qiymətlərinin 

ideksləri  

132

 

1082)

 

118 

113


 

129


 

113


2)

 

110 

125


 

93

2) 

114


2)

 

1172)

 

112,02)

 

İstehlak qiymətlərinin indeksləri 120

2)

 121

 

116 

114


 

111


 

113


 

110


 

109


 

114


 

112


 

107


 

108


 

MDB ölkələrinə ixrac 

129

 

106 

107


 

 130 


 

 

144 

111


 

130


 

124


 

133


 

67,42


 

127,9


 

 

131,3 

Digər ölkələrə ixrac 

144

 

96 

107


 

 124


 

 

 134

 

137 

124


 

116


 

133


 

64,01


 

132,1


 

 

129,7 

MDB 


ölkələrindən idxal 

139


 

97

 91

 

129 

135


 

107


 

118


 

133


 

123


 

59,52


 

145,0


 

 

139,6 

Digər ölkələrdən idxal 

102

 

138 

117


 

123


 

131


 

138


 

145


 

147


 

136


 

63,16


 

135,6


 

 

132,4 

       


 
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə