Koordinatörler prof. Dr. Ahmet songur ayfon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi ad. Prof. Dr. Ayça VİTRİnel yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ad. Doç. Dr. Erol GÜrpinar akdeniz Üniversitesi TıpYüklə 352,73 Kb.
səhifə1/11
tarix23.12.2016
ölçüsü352,73 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı

ÖNSÖZ

......
ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA GRUBU


KOORDİNATÖRLER

Prof. Dr. Ahmet SONGUR

Ayfon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD.

Prof. Dr. Ayça VİTRİNEL

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Doç. Dr. Erol GÜRPINAR

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.

Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.
ÇALIŞMA GRUBU GRUP ÜYELERİ

Prof.Dr. Bahar MÜEZZİNOĞLU, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD.

Prof.Dr. Cumhur KILIÇ, Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD.

Prof.Dr. Feyza DARENDELİLER, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Prof.Dr. Gönül ASLAN, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Prof.Dr. İsmihan İlknur UYSAL, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD.

Prof.Dr. Kenan ATEŞ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD.

Prof.Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD.

Prof.Dr. Mustafa ALDUR, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD.

Prof.Dr. Osman GÜNAY, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD.

Prof.Dr. Pınar TUNCEL, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD.

Prof.Dr. Sevinç İNAN, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.

Prof.Dr. Tahir YAĞDI, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi AD.

Prof.Dr. Ünsal ÖZGEN, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Prof.Dr. Zeynep Olcay SOLAKOĞLU, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.

Doç.Dr. Arzu BALKAN, Başkent Üniveritesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.

Doç.Dr. Erhan BÜKEN, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD.

Doç.Dr. Güldal IZBIRAK, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.

Doç.Dr. Hamit ACEMOĞLU, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.

Doç.Dr. Hatice ŞAHİN, Ege Üniveritesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.

Doç.Dr. Mehmet AYDIN, Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD.

Doç.Dr. Melih ELÇİN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD.

Doç.Dr. Nadir GÖKSÜGÜR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD.

Doç.Dr. Nejat Demircan, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD.

Doç.Dr. Şebnem GÜLEN, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD.

Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY, Afyon Kocatepe Üniversitesi TF, Tıp Tarihi ve Etik AD.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 2

...... 2


ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMA GRUBU 2

ULUSAL ÇEP YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ 4

NEREYE DOĞRU, NASIL BİR YOL ALINDI? 4

TANIMLAR, AÇIKLAMALAR 13

ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMININ DÖRT ANA BİLEŞENİ 16

Ulusal ÇEP Ne Değildir? 16

1. MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ YETERLİK ALANLARI 17

2. SEMPTOM / DURUM LİSTESİ 19

3. ÇEKİRDEK HASTALIK VE KLİNİK PROBLEM LİSTESİ 23

Çekirdek Hastalıklar / Klinik Problemler Listesi ve Öğrenme Düzeyleri 23Semptom/Durum ile Hastalık/Klinik Problem Eşleştirme Tablosu 32

4. TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI LİSTESİ 67

Eğitim İçeriğinin Belirlenmesi 71

ÖĞRENİM YÖNTEMLERİ 73

Çoklu Öğrenim Yöntemlerinin Seçimi ve Uygulanması 73

RAKAMLARLA ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 74

ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMINI KİMLER, NEREDE, NASIL KULLANABİLİR? 75
ULUSAL ÇEP YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ


NEREYE DOĞRU, NASIL BİR YOL ALINDI?


Hedefler ve İlkeler:

Ulusal ÇEP’in güncellenmesi yerine yeniden yapılandırılması yoluna gidildi.

Ulusal ÇEP’te, Tıp Fakültelerinin kendi farklıklarını korumasına izin verecek şekilde, genel bir çerçevenin sunulması, ayrıntıların fakültelere bırakılması görüşü benimsendi.

Yol Alırken Ortaya Çıkan Ana Noktalar, ve Kararlar

Çalışmaların 25 kişilik çekirdek çalışma grubuyla gerçekleştirilmesine; geniş katılımın, program ilk haliyle çıktıktan sonra, ilgili paydaşlardan görüş alınarak sağlanması.

Ulusal ÇEP’in

(a) Ulusal Tıp Eğitimi Çıktıları/ Yeterlik Alanlarına yönelik genel çerçeve,

(b) Semptomlar ve Durumlar Listesi

(c) Çekirdek Hastalıklar / Klinik Problemler Listesi ve

(d) Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi

olmak üzere 4 ana bileşen üzerinden oluşturulması


Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP), 2002 yılında tıp dekanlarının bir araya gelerek hazırladığı bir programdır. Zaman içinde Ulusal ÇEP’in güncellenememesi nedeni ile artık güncelliğini yitirdiği düşüncesi ile Tıp Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu bir çalışma başlattı ve Prof.Dr. Ahmet SONGUR’un başkanlığında bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. Tüm tıp fakültelerinin dekanları proje hakkında bilgilendirilerek komisyona üye olmaları veya bir temsilcilerini görevlendirmeleri istenerek çekirdek komisyon çalışmalarına başladı.

A. Değerlendirme Toplantıları

Sürecin başında ilki Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde, ikincisi İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde yapılan birer günlük iki değerlendirme toplantısı ile temel ilkeler ve hedefler belirlendi, eylem planı ve çalışma yöntemi oluşturuldu.Değerlendirme Toplantısı-I: Bilgilendirme ve ilk değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12 Nisan 2013

İlk Toplantı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 20 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının sabah oturumunda katılımcılara süreçle ilgili bilgiler verildi ve aşağıda belirtilen sunumlar sunumlar yapıldı:


 • İlk Ulusal Çekirdek Eğitim Programının Hazırlama Süreci – Zeynep SOLAKOĞLU

 • Tıpta Uzmanlık Sınavı - Dr. Ünsal ÖZGEN

 • Tıp Fakültesi Mezununun Temel Yetkinlikleri ve Çekirdek Eğitim Programı (Tıp Eğitimi IV. Kış Okulu Çalışması, 2011) – Dr. Erol GÜRPINAR

 • Tıp Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Çerçeve Eğitim Programı – Dr. M. Ali GÜLPINAR

Öğleden sonra yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında aşağıda sıralanan konular görüşüldü ve ilk kararlar oluşturuldu (Ek 1):

 1. Tıpta Uzmanlık Sınavı sorularının Ulusal ÇEP’le uyumu olmadığı ve amaçla bir çalışma yapılması için çalışma grubu içinde ÇEP-TUS Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

 2. ÇEP güncelleme çalışma grubunun 19 farklı tıp fakültesinden üye ile temsil edildiği ve bu nedenle temsiliyet özelliği taşıdığı ancak gruba özellikle cerrahi bilimlerden 2-3 öğretim üyesinin dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

 3. Mevcut ÇEP’in oluşturulan çalışma grubuyla 6 ay içinde gözden geçirilerek güncellenmesine karar verildi. Sürecin başında Tıp Fakültesi Dekanlıklarına yazı yazılarak, eğer 2002 yılından bu zamana kadar ÇEP’te değişiklik yapılmışsa, değişiklik yapılmış güncel fakülte ÇEP’lerinin istenmesi kararlaştırıldı.

 4. Oluştrulacak yeni ÇEP’te “Ulusal Yeterlik Alanları”nın da bulunması gerektiği belirtildi.

 5. Geniş katılımın sağlanması için Çalışma Grubu tarafından 6 aya içinde hazırlanacak olan ÇEP taslağının, tüm tıp fakültelerine gönderilmesi, fakültelerden ilgili diğer kesimlerden görüşler alınması yönünde görüş birliği oluştu.

Değerlendirme Toplantısı-II: Eylem planı, yol haritasını ve yöntemi belirleme

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 31 Mayıs 2013

İkinci değerlendirme toplantısı Marmara Üniveritesi Tıp Fakültesinde, 24 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda öncelikle, mezuniyet sonrası eğitimle mezuniyet öncesi eğitim arasında süreklilik sağlanması amacıyla, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) eğitim danışmanı Dr. Serdar GÜREL tarafından, TUK’un uzmanlık eğitim müfredatı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sonrasında yapılan grup tartışması-1’de Dr. Erol GÜRPINAR ve Dr. M. Ali GÜLPINAR tarafından mevcut Ulusal ÇEP ve dünya örnekleri paylaşıldı (Ek 2). Tüm katılımcılarla birlikte, aşağıdaki sorular doğrultusunda genel bir değerlendirme yapıldı (Ek 2a):


 1. MevcutUlusal ÇEP ihtiyaçlarımıza ne kadar cevap vermektedir?

 2. Güncellenecek/yeniden yapılandırılacak Ulusal ÇEP’te ihtiyaçlarımız nelerdir, hedeflerimiz neler olmalıdır, güncellenecek ÇEP neleri içermelidir?

Mevcut Ulusal Çekirdek Eğitim Programıyla ilgili kısa değerlendirme1:

 • Ulusal ÇEP’te tıp fakültelerinin amaç ve hedefleri (bilgi hedefleri, deninimsel beceriler ve mesleki tutumlar) sıralanmıştır. Bu bölümün bilgi, beceri ve tutum hedefleri yerine eğitim çıktılarına dayalı yaklaşım çerçevesinde “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Yeterlik Alanları” perspektifinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Ulusal ÇEP üç bölümden oluşmaktadır:

  1. Hastalık-Durum-Semptom Listesi (407 madde)

  2. Beceriler Listesi (152 madde)

  3. Tutum ve Davranışlar Listesi (26 madde)

Ulusal ÇEP’te sıralanan Hastalık-Durum-Semptomlar Listesi geçen on yıl içinde tıp fakültelerine önemli bir çerçeve sunmuştur. Listede sıralanan her bir hastalık, durum ve semptoma yönelik bilgi düzeyleri (Tanı-Tedavi, Tanı, Bilgi, Acil Girişim ve Korunma) belirlenmiş; organ sistemlerine göre gruplandırılmıştır. Bu düzeyler, bir iki ufak değişiklik ile yeni oluşturulacak Ulusal ÇEP için de kullanıbilir niteliktedir.

Ancak bu üç bölümle çok sayısıda madde (toplam 585 madde) sıralanmıştır ve bunların gözden geçirilerek “Ulusal Çekirdek Eğitim” çerçevesinde sınırlandırılması gerekir. Ayrıca hastalık, durum ve semptomlar tek bir liste halinde karışık olarak sıralanmıştır ve bu listenin bu açıdan gözden geçirilerek daha sistematik hale getirilmesi gerekmektedir. • Beceri Listesi, tıp fakültesi mezunun; “B.1. mutlaka öğrenmesi ve/veya kesinlikle ustalaşması, sonuçlarını mutlaka yorumlaması” ve “B.2. yapabilmesi/değerlendirebilmesi, gerekli olanaklar sağlandığında yapabilmesi” gereken beceriler olmak üzere 2 düzey halinde şu alt başlıklardan altında sunulmuştur:

  1. Uygulamalı beceriler

  2. Entelektüel beceriler

  3. İletişimsel beceriler

  4. Bilgiye erişme becerileri

Bilişsel, metabilişsel ve devinsel becerilerin karışık olarak sıralandığı bu listenin farklı bir perspektifle gözden geçirilmesine, “Temel Hekimlik Uygulamaları” çerçevesinde yeniden düzenlemesine, listenin sadece temel hekimlik uygulamalarıyla sınırlandırılmasına ve düzeylerinin yeniden oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

 • Ulusal ÇEP’te tutum ve davranış hedefleri 26 madde halinde sıralanmıştır. Bunların mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal yeterlikler, özellikle profesyonelliğe yönelik yeterlikler bağlamında yeniden ele alınması gerekmektedir.

Öğleden sonra yapılan grup tartışması-2’de, tüm katılımcılarla birlikte izlenecek yola ve yönteme karar verildi (Ek 2b). Gün sonunda öne çıkan noktalar ve kararlar şunlar oldu (Ek 2c):

 • Mevcut Ulusal ÇEP’te 63 semptom, 30 durum ve 296 hastalık karışık olarak tek bir liste halinde bulunmakta idi ve programın kendi içinde daha bir sistematik hale getirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle yeni ÇEP’te semptom/durum listesi ile çekirdek hastalık listesinin ayrılmasına karar verildi.

 • Yapılan tartışma sonrasında güncelleme (birinci yol) yerine Ek 2b’de sunulan şablon tablo kullanılarak Ulusal ÇEP’in yeniden yapılandırılmasına (ikinci yol) karar verildi.

 • Ulusal ÇEP’in yeniden yapılandırılması için her birinde bir tıp fakültesinin evsahipliğinde 2-3 günlük çalıştaylar yapılmasına karar verildi. Çalıştayların katılımcılarının belirlenmesi ile igili aşağıdaki 2 seçenek tartışıldı:

  • Çalıştayların mevcut 20-25 kişilik çalışma grubu ile yapılması.

  • Grubun, eksik olan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Nöroloji, vb alanlardan yeni katılımcılarla genişletilerek çalıştayların 35-40 kişilik bir çalışma grubuyla yapılması.

Tartışma sonucunda çalışma grubunun genişletilmemesine karar verildi.

 • Diğer kararlar:

  • Yeni ÇEP aşağıda belirtilen başlık ve özellikleri içermelidir:

   • Semptomların ve hastalıkların ayrı ayrı tanımlanması.

   • Bu semptoma yol açan sık görülen hastalıkların tanımlanması (semptomlarla hastalıkların eşleştirilmesi).

   • Sıralanan hastalıkların tıp eğitiminde öğrencilerin hangi düzeyde öğreneceklerinin belirtilmesi.

   • Listede yer alan hastalıklar ile ilgili temel mesleksel becerilere (temel hekimlik uygulamalarına) programda yer verilmesi.

   • Listede yer alan hastalıkların ilgili olduğu organ-sistemler ve temalar ile ilişkili olarak belirtilmesi.

  • Listede yer alan hastalıklar ve semptomlar ile ilgili yeterliklerin, eğitim içeriklerinin, öğrenme ve değerlendirme yöntemlerinin oluşturulmasının ilgili uzmanlık dernekleri ve tıp fakültelerine bırakılması.

B. Çalıştaylar

Değerlendirme toplantılarında oluşturulan eylem planı ve yöntemler doğrultusunda yeni ulusal ÇEP yeniden yapılandırmak için herbiri farklı bir tıp fakültesinin ev sahipliğinde 2-3 günlük 4 tane çalıştay düzenlendi.Ulusal ÇEP Yeniden Yapılandırma Çalıştayı-I

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5-6 Temmuz 2013

Ulusal ÇEP Yeniden Yapılandırma Çalıştayının ilki Kayresi’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde yapıldı (Ek 3). Çalıştayın başında Dr. Hatice ŞAHİN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programınının temellendiği “Başvuru Nedenleri Listesi” ile “Mesleksel Beceri Hedefleri” ile ilgili bir sunum yaptı. Çalıştay öncesinde beş kişilik grup mevcut Ulusal ÇEP’te karışık olarak sıralanan Hastalık-Durum-Semptom listesini kullanarak (a) Semptom-Durum Listesi ve (b) Çekirdek Hastalık Listesi olmak üzere iki ayrı liste oluşturmuştu. Dr. Erol GÜRPINAR tarafından bu iki listeye yönelik kısa bir sunum yapıldı ve bu sonrasında grup çalışmalarına geçildi. Grupla çalışmaları sırasında bu iki liste kullanıldı. İki günlük çalıştay boyunca Grup Çalışması-1 ile “Semptom–Durum Listesi”,Grup Çalışması-2 ile “Çekirdek Hastalık Listesi” gözden geçirilerek güncellenmeye başlandı. Çalıştayın ikinci gününde programda gözüken iki başlık (Mesleksel becerilerin gözden geçirilmesi ve semptomlar-durumla ile çekirdek hastalıkların eşleştirilmesi) bir sonraki çalıştaya bırakıldı (Ek 3).

Ulusal ÇEP Yeniden Yapılandırma Çalıştayı-II

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 23-25 Ağustos 2013

Üç gün süren ikinci çalıştaya 19 öğretim üyesi katıldı. Çalıştayda daha önce yapılan üç toplantının kısa özeti Dr. Erol GÜRPINAR tarafından sunulduktan sonra grup çalışmalarına geçildi. Üç gün süren grup çalışmalarıyla (Ek 4);


 • Semptom-Durum Listesi ile Çekirdek Hastalıklar/Klinik Problemler Listesinin güncellenmesi çalışmasına devam edildi.

 • Çekirdek Hastalıklar/Klinik Problemlere yönelik performans düzeyleri gözden geçirildi ve kodlar, “ÖnT: Öntanı”, “T: Tanı”, “TT: Tanı-Tedavi”, “A: Acil Durum”, “İ: İzlem”ve“K: Korunma” olmak üzere yeniden düzenlendi. Sonrasında bu kodlar kullanılarak listede yeralan herbir hastalık veya klinik problemin düzeyi ayrı ayrı belirlenmeye başlandı.

 • Birinci Çalıştayda “Sağlık Hizmeti Sunumu” başlığı altında toplanan Halk Sağlığı ve Adli Tıp konuları ile ilgili Dr. Osman GÜNAY ve Dr. Erhan BÜKEN tarafından yapılan çalışmalar sunuldu ve tartışıldı.

 • Mesleksel beceriler listesi (yeni ÇEP’te Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi olarak geçmektedir) güncelleme çalışmasına başlandı. Becerilerin öğrenme düzeylerini belirlemek için yeni bir kodlama sistemi üzerinde çalışıldı ve bu kodlamanın çalışıp çalışmadığını görmek için ön uygulaması yapıldı.

Ulusal ÇEP Yeniden Yapılandırma Çalıştayı-III

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20-21 Eylül 2013İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde yapılan iki günlük üçüncü çalıştay 18 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çalıştay öncesinde Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR tarafından ön çalışması yapılan Ulusal ÇEP ile ilgili genel çerçeveyi, ana bileşenleri, tanımları, açıklamaları ve sınıflandırmaları içeren dosya grupla paylaşıldı. Sonrasında yapılan grup çalışmaları ile (Ek 5);

 • Öncelikle Temel Hekimlik Uygulamalarına yönelik düzeyler ele alınarak son haline getirildi. Yeni düzenleme ile uygulamalara yönelik aşağıdaki dört performans/öğrenme düzeyi tanımlandı.

  Öğrenme (yeterlik) Düzeyi

  Açıklama

  1

  Uygulamanın nasıl yapıldığını ve sonuçlarını hasta ve/veya yakınlarına açıklar.

  2

  Acil bir durumda kılavuz / yönergeye uygun biçimde uygulamayı yapar.

  3

  Karmaşık olmayan, sık görülen, durumlarda / olgularda uygulamayı* yapar.

  4

  Karmaşık durumlar / olgular da dahil uygulamayı* yapar.

  *Ön değerlendirmeyi / değerlendirmeyi yapar, gerekli planları oluşturur, hasta ve yakınlarını bilgilendirir.

 • Mevcut Ulusal ÇEP’teki Beceri Listesi, “Temel Hekimlik Uygulamaları” perspektifinde gözden geçirilerek aşağıda sıralanan 5 ana başlık altında gruplandırıldı.

  • Öykü alma, tedaviyi planlama, kayıt tutma ve rapor hazırlama

  • Genel ve soruna yönelik fizik muayene

  • Laboratuvar testleri ve ilgili diğer işlemler

  • Girişimsel ve girişimsel olmayan hekimlik uygulamaları

  • Koruyucu hekimlik uygulamaları

 • Semptom-durum listesi aşağıda sıralanan 4 ana başlık altında gruplandırılarak yeniden düzenlendi.

  • Semptomlar ve klinik durumlar

  • Adli ve/veya psikososyal durumlar

  • Sağlıklılık durumları

  • Çevresel (fiziksel çevre, sosyo-kültürel çevre) / küresel durumlar

 • Semptomlar - Durumlar Listesi ile Çekirdek Hastalık / Klinik Problemler listesindeki ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili semptom, durum, hastalık ve klinik problemleri netleştirmek için İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarının iki öğretim üyesiyle listeler üzerinde çalışıldı. Ortaya çıkan öneriler sonrasında çalışma grubu tarafından gözden geçirilerek son haline getirildi.

 • Daha önce Dr. Ayça VİTRİNEL tarafından yapılan eşleştirme taslağı kullanılarak, bu taslak üzerinde semptomlar-durumlar ile çekirdek hastalıklar/klinik problemler eşleştirilmeye başlandı.

Ulusal ÇEP Yeniden Yapılandırma Çalıştayı-IV

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 08-09 Kasım 2013

21 öğretim üyesinin katılımıylagerçekleşen iki günlük son çalıştayda (Ek 6) grup çalışmalarında ağırlıklı olarak semptomlar-durumlar ile çekirdek hastalıkların-klinik problemlerin eşleştirme çalışmasına devam edilerek eşleştirmeler tamamlandı. Cumartesi öğleden sonra yapılan oturumda aşağıda sıralanan üç başlık ele alınarak değerlendirildi:


 • Türkiye Biyoetik Derneği’nin hazırladığı Tıp Etiği ile ilgili hedefler Dr. Hasan ERBAY tarafından sunuldu. Sonrasında grupta yapılan değerlendirmede, sıralanan hedeflerin büyük oranda fakültelerin belirleyeceği yeterlikler listesindeyer alacağı/alması gerektiği yönünde bir görüş ağırlık kazandı. Yine, Ulusal ÇEP son haline geldikten sonra ilgili derneğin, Ulusal ÇEP’i temel alarak, mezuniyet öncesi tıp eğitimde “etik” eğitimine yönelik bir rehber hazırlayabileceği ve burada etik eğitimine yönelik yeterliklerin, hedeflerin ve içeriğin ayrıntılı olarak sunulabileceği belirtildi.

 • Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal yeterliklerle ilgili tartışmada, öncelikle Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (TEPDAD) hazırladığı öneri ele alındı (Ek 7). Yapılan değerlendirme sonrasında, öneride olduğu gibi ayrıntılara girilmemesi gerektiği, Ulusal ÇEP kapsamında yeterlik alanlarının başlıklar halinde verilerek tıp fakültelerine genel bir çerçeve sunulması ve bu çerçeve doğrultusunda her bir fakültenin kendi yeterliklerini belirlemesi yönündeki görüş ağırlık kazandı.

 • Çalışma grubu tarafından hazırlanan Ulusal ÇEP’in ilk halinin aşağıda sıralanan paydaşlara gönderilerek görüş alınmasına ve gelen görüşler doğrultusunda programa son halinin verilmesine karar verildi.

Görüş alınacak paydaşlar:

  • Tüm tıp fakülteleri (Öğrenci görüşlerin de alınmasının öneri olarak belirtilmesi)

  • Kurum ve kuruluşlar:

   • Tıp eğitimi dernekleri

   • Birinci basamak sağlık hizmeti ile ilgili uzmanlık dernekleri

     • Aile Hekimliği

     • Aile Hekimliği Akademisi Derneği

     • Halk Sağlığı
   • Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar

     • Türk Tabipleri Birliği

     • Sağlık Bakanlığı


C. Ulusal ÇEP’in Paydaşlar ilePaylaşılması ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesi

...


Paydaşlardan gelen görüşler ve sonrasında yaşanan süreç:
Yüklə 352,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə