Közösségi média streamek valós idejű, nagyléptékű trendfigyelése és összegzéseYüklə 1,25 Mb.
tarix18.05.2017
ölçüsü1,25 Mb.Közösségi média streamek valós idejű, nagyléptékű trendfigyelése és összegzése

 • Közösségi média streamek valós idejű, nagyléptékű trendfigyelése és összegzése

 • 2011-2014:

  • DFKI (de), U. Sheffield, U. Southampton (uk), OntoText (bg), Sora (at), Internet Memory (fr), Eurokleis (it)
 • 2013-2014:

  • MTA NYTI (hu), U. Madrid, Daedalus (es), IPIPAN (pl)


Twitter streamek valós idejű követése

 • Twitter streamek valós idejű követése

  • Felhőalapú architektúra; nem tárol minden üzenetet
 • Entitások felismerése és ontológiához kapcsolása, több nyelven

  • „ Wikification” / egyértelműsítés (Dbpedia)
 • Összegzés (summarization)

  • Többnyelvű spektrális klaszterezés, reprezentáns választása
 • Trendfigyelés

  • Gépi tanulás: SM üzenetek + valós idősorozatok modellezése
 • Vizualizációs UI

 • Use Cases

  • Pénzügyi folyamatok
  • Politikai események
  • Gyógyszerek és hatóanyagok a SM-ban


Milyen (szociál)pszichológiai jelenségek, trendek figyelhetők meg a magyar Fb hozzászólók politikai témákra reagáló üzeneteiben?

 • Milyen (szociál)pszichológiai jelenségek, trendek figyelhetők meg a magyar Fb hozzászólók politikai témákra reagáló üzeneteiben?

  • Facebook Magyarországon: 4.27M regisztrált felhasználó = internethasználók 59.2%-a, teljes népesség 43%-a
 • Politikusok, politikai szerveztek publikus Facebook posztjaira érkezett publikus kommentek letöltése és elemzése

  • Alapszintű NLP (tokenizálás, PoS, szótövesítés) -- domain-adaptáció
  • Entitások: politikai szereplők (személyek, pártok, szervezetek)
  • Sentiment (érzelempolaritás)
  • Szociálpszichológiai dimenziók: közösségiség-ágencia, individualizmus-kollektivizmus, optimizmus-pesszimizmus, elsődleges-másodlagos gondolkodási folyamatok
 • Együttműködés

  • MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Narratív Pszichológiai Kutatócsoport


Jelenleg: 1.9M komment 141K poszthoz

 • Jelenleg: 1.9M komment 141K poszthoz

  • 2013.10.01 – 2014.09.22 időszak
  • Facebook Graph API, folyamatos letöltés
 • 1344 fb oldalról

  • Szervezetek: politikai pártok, tagszervezeteik
  • Személyek: országgyűlési képviselők és –jelöltek (OEVK)
  • Hivatalos és nem hivatalos oldalak
 • 3 kategóriában

  • Magyar országgyűlés 2010-2014
  • Magyar országgyűlés 2014-2018 + országgyűlési választások 2014
  • Magyar EP képviselők 2014-2019 + magyar EP választások 2014
 • Források (entitások): valasztas.hu, wikipedia.hu

 • SQL adatbázis (kommentek, metaadatok, annotációk)Letöltés (Fb Graph API), AB-ba töltés

 • Letöltés (Fb Graph API), AB-ba töltés

 • Tokenizálás (huntoken)

 • Szófaji egyértelműsítés (PoS-tagging) (hunmorph)

 • Morfológiai elemzés (hunmorph)

 • Szótő és morf. elemzés egyértelműsítése (saját szkript)

 • Entitások azonosítása, tartalomelemzés (NooJ)

 • Annotációk, kiszámított mutatók AB-ban tárolása

 • Vizualizációs szerverre feltöltésA meglévő NLP eszközöket eltérő szövegdomainre fejlesztették ki

 • A meglévő NLP eszközöket eltérő szövegdomainre fejlesztették ki

  • „sztenderd” nyelv (hírek)
  • Közösségi média szövegeken rosszul teljesítenek
  • 2 irány: input normalizálása & eszközök kiterjesztése
 • Adaptáció előkészítése korpuszvizsgálattal

  • 1.25M fb komment, 29M token
  • 2.25M ismeretlen token (694K típus)
  • Gyakorisági lista: f > 15 manuális átnézése
  • Gyakori problématípusok, releváns és gyakori ismeretlen szavak kigyűjtése stb.


Gyakori problémák

 • Gyakori problémák

  • Hiányzó szóközök írásjelek után Első mondat vége.Következő mondat eleje
  • Többször ismételt írásjelek első rész.…… második rész => [„első”, „rész.”, „…”, „…”, „második”, „rész”]
  • Egybe írt szleng kifejezések asszem (azt hiszem)
  • Szóvégi mássalhangzók többszörözése pl. pffffffffffff, uffffffffffff, ejjjjjjjjjjjjj (pff, uff, ej)
  • Emotikonok felbontása :D => [„:”, „D”]
  • URL-ek felbontása
  • Nagy számoknál ezres csoportok felbontása 125 000 => [„125”, „000”]


Gyakori problémák

 • Gyakori problémák

  • Gyakori és fontos ismeretlen szavak (nincs szótő, elemzés):
   • hozzáadás a hunmorph elemző lexikonjához
   • analóg, elemző által ismert szavak alapján (azonos paradigma) traffipax, chipsadó, E-útdíj, MVM, nyugger, lájkol, ...
  • Gyakori elírt szóalakok:
   • javítás helyes alakra (lista) dúrva-durva, má-már, enyi-ennyi, korupt-korrupt, simicska-Simicska, ...
  • Nem sztenderd kisbetű-/nagybetűhasználat pl. CSUPA NAGYBETŰS MONDATOK
  • Hiányzó ékezetek


NooJ, Java NooJ, NooJ-cmd

 • NooJ, Java NooJ, NooJ-cmd

  • Véges automaták (lexikon, nyelvtan): annotáció, konkordanciák stb.
 • NooJ nyelvtanok (automaták) annotációhoz:

  • Szereplők (entitások)
  • Érzelmi valencia (polaritás / sentiment)
  • Regresszív képzeleti szótár
  • Közösségiség-ágencia
  • Optimizmus-pesszimizmus
  • Individualizmus-kollektivizmus


Együttműködés MTA TTK PI szociálpszichológus kutatóival

 • Együttműködés MTA TTK PI szociálpszichológus kutatóival

  • Pólya Tibor, Fülöp Éva, Csertő István, Kővágó Pál
 • Fejlesztői korpusz

  • 176K minta fb komment 570 fb oldalról (4.9M token)
  • NLP annotáció
  • Gyakorisági listák: szótő, szótő+szófaj, szótő+morfológiai elemzés stb.


Maxent NER eszköz (huntag): alacsony teljesítmény ezen a domain-en

 • Maxent NER eszköz (huntag): alacsony teljesítmény ezen a domain-en

  • Híroldalak szövegein tanult (sztenderd nyelv)
  • Kategóriahibák, hamis pozitív entity-k, entityhatár-felismerési problémák
 • NooJ lexikon és nyelvtan

  • Személynevek: családnév, családnév+utónév, becenevek
  • Szervezetek (pártok) nevei: Hivatalos név, rövidített/betűszavas változat, becenevek


Érzelmek pozitív vagy negatív polaritással

 • Érzelmek pozitív vagy negatív polaritással

  • Főnevek, melléknevek, igék, határozószók, emotikonok, többszavas kifejezések
  • 500 pozitív, 420 negatív elem
  • Kontextusfüggő polaritás: pl. negáció felismerése egyszerű szabályokkal
 • Fejlesztése:

  • f > 100 tartalmas szavak a fejlesztői korpuszból (3500 típus)
  • 6 független annotátor: pozitív, negatív, semleges
  • >= 4 annotátor egyetért: végső ellenőrzés és döntés
  • Lexikonok, szabályok: NooJ nyelvtanba szerkesztés


Martindale (1975, 1990): szövegben tükröződő pszichológiai folyamatok felfedése

 • Martindale (1975, 1990): szövegben tükröződő pszichológiai folyamatok felfedése

 • 2 szint a gondolkodási folyamatokban:

  • Elsődleges: asszociatív, konkrét, a realitáshoz kevésbé kapcsolódó (fantázia, ábrándozás, álmok)
  • Másodlagos: absztrakt, logikus, realitásközpontú és problémamegoldásra fókuszáló
 • 29+14 további kategória (közösségi viselkedés, megismerés, érzékelés, érzelmek stb.)

 • Magyar változat: Pólya--Szász 2013

 • 3000+ kifejezés2 alapvető dimenzió a társas értékelésben:

 • 2 alapvető dimenzió a társas értékelésben:

  • Közösségiség: az egyén másokhoz/csoporthoz való viszonyát jellemzi
   • morális szempontból (pl. együttműködés, becsületesség, hűség, őszinteség, önfeláldozás)
   • érzelmi szempontból (pl. barátságosság, szeretet, ragaszkodás, tisztelet)
  • Ágencia: az egyént a célkövető viselkedés hatékonysága szempontjából jellemzi
   • motiváció (pl. ambiciózus, elszánt, céltudatosság, akarat)
   • kompetencia (pl. intelligens, ügyes, ravasz, szakértelem)
   • kontroll (pl. önérvényesítő, sikeres, győztes, hatalom)
 • Pozitív és negatív értékek mindkét dimenzióban

  • Köntextusfüggő lehet (pl. tagadás)
 • Fejlesztés:

  • f > 100 tartalmas szavak a fejlesztői korpuszból (3500 típus)
  • 3+3 annotátor: minden szó: +/0/- közösségiség/ágencia szempontból
  • 7. annotátor: egyetértés <100% => végső ítélet
 • 640 elemEsemények idejének szerepe az egyéni gondolkodásban

 • Események idejének szerepe az egyéni gondolkodásban

  • Múlt dominál: a személy megváltoztathatatlanak gondolja a világot
  • Jelen dominál: reálisan megvalósítható feladatok fontossága
  • Jövő dominál: nyitott lehetőségek megjelenése
 • Szófaji, morfológiai elemzésre + időkifejezések felismerésére alapul

 • 2 mutató: 1. | jövő idejű igealakok | / | múlt idejű igealakok | 2. | jelen vagy jövő idejű igealakok | / | múlt idejű igealakok |

 • Mindkettő: minél magasabb, annál magasabb szintű optimizmusIndividualizmus: mennyire fontos a személy kategóriája a világról való gondolkodásban

 • Individualizmus: mennyire fontos a személy kategóriája a világról való gondolkodásban

 • Személyes névmások használata:

  • Gyakori: a személy kategóriája van az előtérben (fontos), individualizmus szintje magas
  • Ritkább: a személy kategóriája a háttérben (környezet az előtérben), individualizmus szintje alacsonyabb
 • Szófaji, morfológiai elemzésre alapul

 • 1 mutató: |személyes névmások| / (|személyragos igealakok| + |birtokos személyragos főnévi alakok|)

 • Magasabb érték magasabb szintű individualizmusra utalOWL politikai témájú ontológia

 • OWL politikai témájú ontológia

 • Fogalmi osztályok, tulajdonságok, axiómák

 • Lengyel, magyar, osztrák adatok

 • Individuumok: személyek, pártok, események (választások, jelölések) stb.

  • 1300 magyar politikus és párt + kapcsolataik
  • 2010, 2014 magyar és 2014 EP választások
 • Szabadon hozzáférhető

  • http://Corpus.nytud.hu/trendminer
http://corpus.nytud.hu/trendminer

 • http://corpus.nytud.hu/trendminer

  • Cikkek, előadások stb.
  • Forráskódok (via github)
  • Letölthető politikai ontológia (.ttl)
  • Letölthető 1.9M facebook komment (teljes annotációval)
Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə