Kurşunun yutulması elimine edilmişYüklə 117,2 Kb.
səhifə2/3
tarix05.12.2016
ölçüsü117,2 Kb.
#860
1   2   3

Sodyum lauril sülfat: Bir deterjan özelliği olduğundan mukozal deskuamasyon ve ülserasyon yaratabilir. Bu sebeple SLS içermeyen diş macunları pyasaya sürülmüştür.Örn: Sensodyne iso-active Multi Action foaming gel ve Biotene dişmacunu


Triklosan: Su ile etkileşim sonrası kloroform açığa çıktığından fazla miktarda inhale edildiğinde depresyon, karaciğer problemi yarattığından bazı gazetelerde diş macunundaki kanser alarmı başlığı altında 2005 yılında bahsedilmiştir.

Yumuşak doku etkileşimleri: Ağız, dudakta alerjik reaksiyonlar ve kontak celitis, alerjik rinit, astım oluşabilir. Bunu yanısıra pirofosfatazlar nedeniyle eritem, ağız çevresi dermatit, çelitis ve gingivitis de oluşabilir.

DİŞ MACUNLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

  1. Nordstrom ve ark. Nın yaptığı bir çalışmada florürlü diş macunlarının 2 kez kullanımı ve bukkal yüzeye diş macunun parmak ile masaj yapılarak uygulanması tükürük ve dental plakta florür iyonu konsantrasyonu açısından günde 3 kez masaj yapmadan fırçalamaya eş değer bulunmuştur (33).


  2. Seong ve ark.nın Sensodyne(®) Rapid Relief (8% strontium acetate, 1040 ppm sodium fluoride) and Colgate(®) Sensitive Pro-Relief(TM) (8% arginine, 1450 ppm sodium monofluorophosphate) karşılaştırdıkları bir çalışmada. İki diş macunu kullanımı sonrası oral asit ataklarına karşı stronsuyum asetatlı diş macununun arjinin içerene kıyasla dentin tübüllerini kapatmada daha etkili olduğu kanıtlanmıştır (34).

  3. Cullinan ve ark.nın yaptıkları çalışmada triklosanın tiroid fonksiyonuna etkisi incelenmiştir. Triklosanın tiroid hormonuna benzer bir yapıda olduğunu ve hayvan çalışmaları sonucunda ağızdan alımın ardından kandaki tiroid horman seviyesinin azaldığı rapor edilmiştir. Ancak bu çalışmanın sonucunda diş macunu içerisindeki triklosanın TSH,T3,T4 seviyeleri ölçülerek 4 yıl sonunda tiroid fonsiyonunu etkilediğine dair bir kanıt bulunmamıştır ve triklosan güvenilir olarak rapor edilmiştir (35).

  4. Wang ve ark.nın 2011 ‘de yaptıkları bir çalışmada biyoaktif cam içeren diş macununun (Novamin içeriği amorf sodyum kalsiyum fosfosilikat) günde 2 kez olucak şekilde 7 günlük kullanımı sonrasi EDTA ile asit atakları oluşturulmuştur. Bua rağmen yapılan SEM incelemesi sonrası dentin tübüllerinin tıkalı olduğu ve dentin remineralizasyonu gerçekleştiği gösterilmiştir (36).

  5. Tellefsen ve ark.nın 2011 de yaptıkları bir çalışmada diş fırçalamanın abrazyon üzerine etkisini araştırmışlardır. Akrilik plakalar üzerine 10 farklı diş fırçası fırçalama makinasına yerleştirilmiştir. Kontrol grubunda fırça üzerine macun sürülmemiştir. 2000-12000 darbe yapılmasını ardından akrilik yüzeylerin yüzey sertlik değerleri ölçülmüş ve sadece su ile fırçalamanın daha az abrazyona neden olduğu belirlenmiştir. Macun ve yumuşak fırça ile fırçalama, sadece su ile sert fırça yardımıyla fırçalamadan daha çok abrazyona neden olmaktadır (37).

  6. Hilgenberg ve ark.nın yaptıkları çalışmada ise beyazlatıcı diş macunlarının mine üzerine etkileri araştırılmıştır. G1. Sorriso Dentes Brancos (Geleneksel dişmacunu), G2. Close-UP Whitening (beyazlatıcı diş macunu), and G3. Sensodyne Branqueador (beyazlatıcı diş macunu) 200 g’lık basınç ile 400 kez fırça darbesı yapılan dişlerin mine yüzey sertliği SEM ile incelenmiştir. Çalışma sonunda bu üç dişmacununun pH’sı alkalin düzeyde olduğundan daha az doku kaybına neden olduğu, ve yüzey değişikliklerini diş macununun içeriğindeki partiküllerin etkilediği belirlenmiştir. Kalsiyum karbonat içeren dişmacunlarının olarak daha az abraziv özellik teşkil ettiği söylense de Sorriso Dentes Brancos bu çalışmada abraziv özellik göstermiştir (38)

GARGARALAR

Gargaralar yüzyıllardır nefesi tazelemek, medikament ve antiseptik amaçlarla kullanılmaktadır. En eski olanı esansiyel yağlar ve fenolik bileşiklerin kombinasyonundan oluşan ve halen daha günümüzde kullanılmaya devam eden Listerin’dir. Karbolik asit içeren bu formulasyon yüzyıllardır kullanılmaktadır. Ancak dental hastalıklara karşı önleyici ajan olarak sadece yakın zamanda güven kazanmaya başlamıştır.

Plağın çürük ve periodontal hastalıklarla ilişkili en büyük faktör olduğunun inancı artmaya başladıkça dental profesyoneller tarafından gargara kullanımı oranında değişiklik olmuş ve plak karşıtı ajanlar hakkındaki araştırmalar hız kazanmıştır (39).

Gargaralar için 1992’deki pazar 635 milyon dolarken bu 2000 yılında 739 milyon dolara çıkmıştır. Geleneksel kozmetik kullanımın yanı sıra terapötik gargaralarda piyasaya sürülmüştür.

Gargaralardaki aktif içerikler dörtlü amanyum bileşikleri, borik ve benzoik asitler, ve fenolik bileşikleridir. Buna ek olarak kozmetik gargaraların satışı, tat, koku , renk ve hoş bir duygu bırakmasıdır. Bu hoş duygu gargaralara aluminyum, çinko stearik asit tuzu, çinko sitrat, asetik ve sitrik asit gibi astrenjan kullanımıyla sağlanmaktadır. Çinko içeren bu ürünler antimikrobiyal ve volatize sülfür bileşiklerine karşı kimyasal olarak aktif olduğundan ağız kokusu tedavisinde daha etkilidirler (40).

Gargaralardaki alkol kullanmanın amacı , çözücü, tat güçlendirici ve ağızda kalan tadı güçlendirmek için kullanılmaktadır. Piyasadaki gargaralardaki alkol oranı %27 olmaktla birlikte bu oran özellikle 2-3 yaş arası çocuklarda tehlike oluşturmaktadır.Terapötik gargara ajanları

A. Klorheksidin

Klorheksidin glukonat geniş antimikrobiyal spektruma sahip katyonik bir bisguaniddir. Plak karşıtı etkisi ilk olarak Loe and Schiott tarafından 1970 ‘de rapor edilmiştir. Gram pozitif ve negatif bakterilere,mayalara ve viruslara etkilidir. Klorheksidinin antibakteriyel etkisi bakteriler tarafından absorobsiyonu ile ilişkilidir. Nötral pH’da pozitif yüklü CHX molekülü negatif yüklü bakteri hücre duvarı tarafından absorbe olur. Asit koşullarda bu absorbsiyon azalır.

Klorheksidin günümüze kadar en etkili plak karşıtı ajan olarak kullanılmaktadır (41). Katyonik bir bileşik olan klorheksidin diş minesine, pelikıla, plak bakterisine, plaktaki ekstrasellüler matrikse ve özellikle müköz membrana bağlamaktadır (42, 43). Bağlantıdan sonraki 12-24 saat boyunca aktif formlar salgılanmaktadır (44). Oral dokuların ajanı absorbe etmesi ve yavaş salınım oluşması substantivity (etkileşime girme ) olarak adlandırılmaktadır.

Bununla birlikte klorheksidin kök düzeltilmesi, profilaksi, periodontal cerrahi sonrası inflamasyon ve subgingival plak kontrolü için de yararlı olabilmektedir (45).

Bazı ülkelerde özellikle ABD’de klorheksidin ürünleri sadece reçete ile satılmaktadır. Buna karşılık İngiltere ‘de OTC olarak satılmaktadır. Hernekadar klorheksidin aktif bir ajan olsa da tüm anareoblara karşı etkisizdir.

FDA %0.12 klorheksidin içeren plak kontrol gargarasını onaylamıştır. Peridex (%0.12), Prevident, Eludril (%0.1) ve Corsodyl (%0.2), PerioGuard, Hibitane, Orahexal gibi adlarla piyasada bulunmaktadır. Öneriler günde iki kez bir miktar solusyonla 30 saniye gargara yapılmasıdır.

Klorheksidin kullnının en büyük yan etkisi renklenmeye neden olmasıdır (46). Ancak bu yan etkiler genellikle %0.2’lik CHX’nin üç haftadan daha uzun süre kullanımda rapor edilmiştir. Yapılan invitro bir çalışmada %0.1’lik CHXnin akrilik plaklar üzerinde renklenme oluşturmadığını ancak %0.2lik olanının ağır renklenme yarattığı rapor edilmiştir (47). Ancak %0.2’lik CHX’nin %0.1lik olanına kıyasla gingivitisi daha çok azalttığı da rapor edilmiştir (48). Bununla birlikte tat almada değişiklik de rapor edilmiştir (49). Artmış diştaşı birikimi, dokulardaki yüzeysel deskuamasyon ve hassasiyet ve uzun süreli kullanımda lökoplaki benzeri yapıların oluşumu da yan etkileri arasındadır (50).

Önerilen kullanım biçimi diş fırçalamaya ek olarak günde iki kez 10,15 ml miktarlarda 30,45 sn süreyle ağzın çalkalanmasıdır. Klorheksidin diş macunları içeriğindeki sodyum lauril sülfat yada anyonik florürürlerle inaktif hale geldiğinden diş macunlarına eklenememektedir. Bu nedenle bu tür ürünler diş fırçalamanın 30 dakika öncesi yada sonrasında uygulanmalıdır.B. Esansiyel yağlar

İlk olarak Dr. Joseph Lawrence ve Jordan Wheat Lambert tarafından 1879’da cerrahi antiseptik olarak formüle edilmiş ve 1895’te dişhekimlerine ağız bakımı ajanı olarak verilmiştir.

Bir antiseptik olan Listerin plak ve gingivitis karşıtı olan ilk gargara olarak 1914’de ABD’de OTC şeklinde piyasaya sunulmuş ve 1988 ‘de ADA tarafından onaylanmıştır. Hastalara 20 ml Listerini 30 saniye boyunca günde iki kez gargara yapılması önerilmiştir. Listerin bir gargara olarak 110 yıldan fazla kullanılmaktadır. Ayrıca plak ve gingivitise karşı FDA tarafından kategori 1 ‘de (güvenli ve etkili) yer almaktadır.

Aktif ajanlar ise timol,mentol,ökaliptol, metil salisilat ve esansiyel yağlardır. Metil salisilatlar sayesinde antiinflamatuar etkiye sahiptir. Etanolün %40lık formulasyonu bakterilere karşı toksikken, Listerinin orjinal formülünde % 26.9 oranında alkol vardır. Bu ürünün tatlı versiyonu Cool Mint Listerin %21.6 oranında alkol içermektedir. Mikroorganizmalar öjenol ve timol gibi esansiyel yağlara karşı direnç göstermektedir. Uzun dönem klinik çalışmalar Listerinin %34 oranında gingivitis ve plak birikimini önlediğini göstermektedir. Labroratuvar testleriyle birlikte orjinal Listerinin 200 tane farklı versiyonu bulunmaktadır. Listerine Whitening rinse, new Listerine Fluoride rinse (Listerine Tooth Defense), Listerine Agent Cool Blue (children's teeth tinting rinse), PocketPaks, and PocketMist şekinde piyasada satışı vardır.

Listerin hacim olarak %26.9 etanol içerir ve günümüzdeki en çok etanol konsantrasyonuna sahip gargaradır.

Son dönemde antiplak ve antigingivitis ajanı olan Colgate Total ile Listerinin etkinliği karşılaştırılmıştır. Ve florüridli bir diş macunuyla birlikte Listerine kullanımı plak azaltmada Colgate Totalden daha etkili bulunmuştur (51). Klorheksidinde olduğu gibi esansiyel yağlarla tek başına gargara yapılması periodontitis üzerinde etki sağlamamaktadır bunun nedeni ise derin ceplere bu ürünlerin tam olarak ulaşılamamasıdır. Bu nedenle bu tür ürünlerin ceplere irrigasyon uçlarıyla uygulanması gerekmektedir.

Dental profesyonellikte tedavi öncesi gargara yapılması aerosol azaltmada da etkilidir. 30 saniye boyunca yüksek turlarla çalışmak dişhekimi yüzüne hapşurmasına eşit düzeydedir (52). Wyler ve ark. Yaptıkları çalışmada tedavi öncesi suyla gargara yapılmasının aerosol azaltmada %61, tek başına diş fırçalamanın %85, gargara yapılmasının ise %97 azalttığını rapor etmişlerdir (53).Fine ve ark ise Listerin ile tedavi öncesi gargaranın ultrasonik diş taşı temizliği sırasında aerosol oluşumunu % 93.6 azalttığını rapor etmiştir (54).

C. Florürlü gargaralar

WHO ‘nun çürüğün önlenmesi için florürlü gargaralarla ilgili önerisi iki türlüdür. Günlük olarak %0.05 sodyum florür gargarası (230 ppmF) yada haftada bir yada 15 günde bir %0.2 sodyum florürür gargarası (900ppmF) kullanılmasıdır. 6 yaşından küçük çocuklar için florür yutulma riski nedeniyle kullanılması uygun değildir.

Sistematik derlemeler ve meta analizler florürürlü gargaraların çürük önlemede %26 etkili olduğunu rapor ederken başlangıç çürük miktarları, florüre maruz kalma miktarı ve gargara yapma sıklığı ile olan ilişkisi araştırılmamıştır.

Kalay florürür, sodyum florürürden daha etkili bir plak ajanıdır. Bu durum kalay iyonunun antibakteriyel özelliğine bağlanmaktadır. Kalay florürür %0.4- 1.0’lık gliserin solusyonları olarak bulunmaktadır. Amin florürür ve kalay florürür içeren bir ağız gargarası Avrupa’da Meridol adıyla bulunmaktadır. Meridol ağız gargarası, Listerin’e göre plak azaltmada biraz daha etkilidir ayrıca %0.1!lik CHX gargarasından da çürük önleyici olarak daha etkilidir. Meridol ağız gargarasının CHX gibi dişlerde geçici renklenme yada ağız mukozasına irritasyon etkisi yoktur. Meridol ağız gargarası 10 ml olarak 30 saniye günde iki kez diş fırçalama sonrası olacak şekilde en az 3 hafta kullanılır. Diş macunu formu da Crest Gum Care adı altında satılmaktadır.D. Sanguinaria

Bu gargara Sanguinarina canadensis adlı bitkiden üretilen bir alkoloiddir. Son formülü %0.01 sanguinarine ve %0.2 çinko klorürdür. Amerika’da Viadent ve Perigard adı altında piyasaya sürülmüştür. Bazı hastalarda yanma yakınması dışında boyama, diştaşı oluşumu ya da tat duyusunda bozukluk gibi yan etkileri yoktur. Gargara formu pH 4.5 ‘de %11.5 alkol içerir. Macun pH’sı 5.2’dir ancak her iki üründe ADA onaylı değildir.

Yapılan bir çalışmada % 0.03’lük sanguinaria solusyonu kullanıldığında plasebo grubuna kıyasla plağın %40, gingivitisin ise %25 azaldığı rapor edilmiştir. Moran ve ark.’nın yaptıkları bir çalışmada %0.2’lik CHX ile Viadent karşılaştırılmış ve plak ve gingivitisi azaltmada CHX daha etkili bulunmuştur (55).

E. Triklosan

Triklosan formulasyonunda poliklorofenoksifenol içeren bir antibakteriyel ve antifungal bir ajandır. Içeriğindeki fenoller sayesinde antibakteriyel özelliğe sahiptir. Düşük konsantrasyonlarda bakteriostatiktir ve bakterilerin yağ asidi sentezi mekanızmasını inhibe eder. Triklosan suda çok az çözünürken etanol, metanol ve eterde yüksek oranda çözünmektedir.

Triklosan 1972’den beri sabunlar,deodorantlar dişmacunları,traş kremleri ve gargaralarda % 0.1 – 1.0 oranlarında kullanılmaktadır.

Yapılan bir çalışmada %0.03’lük trikloasan ile sadece renklendirilmiş su karşılaştırılmış ve deneklere 6 gün boyunca diş fırçalama öncesi bu solusyonlar uygulanmıştır. Ve sonuç olarak plasebo grubuna kıyasla triklosan grubunda plak oranında %31 azalma rapor edilmiştir .F.Erozyon karşıtı gargaralar

Genel olarak sodyum ve amin florürid gibi florür preparatları erozyon tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Bu tür florüridler etkilerini diş yüzeyinde CaF2 oluşumu yaparak gösterirler. Bu tabaka asit ataklaına karşılık bir bariyer görevi görür. CaF2 benzeri tabakanın kalınlığı uzun uygulama süresi ve florür konsantrasyonuna bağlı olarak değişir.

Bunun yanısıra florür bileşikleri ile metal iyonların birleşimi erozyondan korunmada daha etkili bulunmuştur. Bu bağlamda kalay iyonu iyi bir antieroziv özelliklere sahiptir (56, 57). Bunun için yüksek doz florür içeren kalay preperatları daha etkilidir. (9500 ppm F- and up to 30,000 ppm Sn+2)

Ancak yapılan çalışmalar eroziv özelliğin florür iyonundan daha çok kalay iyonuna bağlı olduğunu rapor etmiştir.Çocuklarda yutulan gargaraların akut etanol toksisitesi

Gargaralardaki yüksek etanol seviyesi çocukların ağızlarındaki muköz membranların kurumasına veya xserostomia ya oluşmasına hatta daha da büyük bir risk olan ağız içi kanserlerin oluşmasına neden olabilir. Yutulan küçük miktardaki gargaradaki etanol bile yüksek kan alkol seviyesine neden olabilir. Örnek olarak %27 etanol içeriğine sahip gargaranın yarım bardak dolusu miktarının bile yutulması etanolün kanda yüksek bir risk yaratmasına neden olur.

Toxic Exposure Surveillance System kayıtlarına göre Shulman ve Wells 1989-1994 yılları arasında zehir kontrol merkezlerindeki insidanslarda artış rapor edilmiştir (58). Etanol yağda çözünür ve ince bağırsaklardan %80 oranında absorbe edilir. Yutulan etanolün %80-90’ı 30-60 dakika arasında absorbe edilebilir ve karaciğerde oksijenizasyon ile yıkılır.

Çocuklardaki akut toksisite belirtileri 1. Koma 2. Hipotansiyon 3. Bradikardi 4. Ölümle sonuçlanabilecek solunum problemleridir. Çocuklar için ölümcül doz miktarı 3g/kg’dır ancak küçük çocuklarda 0.6 g/kg ‘lık dozlar bile toksik reaksiyonlara neden olabilir (59). Etanol toksisitesine bağlı hipoglisemi çocuklarda yetişkinlerdekinden daha fazla görülür ve kalıcı beyin hasarlarına neden olabilir (60). Bu sebeple Zehir Önleme Paketleme kurumu (CPSC) 1995’te 3g (0.11 oz ) ve daha fazla etanol içeren gargaraların kapaklarını çocukların açamayacağı şekilde dizayn edilme kuralını getirmiştir. Bu sayede etanol içeren gargaralardan zehirlenen çocukların sayısında % 21 oranında azalma meydana gelmiştir.National Poison Center Network’e göre 5-10 onsluk alkol oranına sahip gargaralar 13 kg lık çocuk için öldürücüdür.1987 ve 1991 yılları arasında gargara içen 6 yaşından küçük 10.000 raporda 3 çocuk ölümü ve 40 hayati tehlike rapor edilmiştir. Bu nedenle American Academy of Pediatrics OTC sıvı preparasyonlarını % 5 etanol içeriğiyle sınırlamıştır (61).ÜRÜNLER

DİŞMACUNLARI

İpanaTamKoruma
İçeriği: Aqua, Sorbitol,Silika, Gliserin, PEG , Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Laurly Sulphate, Disodium Pyrophosphate, Aroma 55815, Sodium Fluoride, Triclosan, Xanthan Gum, Sodium Saccharin, car bomer,

İpanaKarbonatlıAntiTartar(1450ppmflorür)
İçeriği: Aqua, Sodyum bicarbonate,, Silica, Glycerin, sorbitol Tetrasodium Pyrophosphate, PEG, sodium Carbonate, Sodium Laurly Sulphate, Aroma 55815, Sodium Fluoride (1450ppm) , Cellulose Gum, Sodium Saccharin
İpanaFluoristat (1450ppmflorür)
İçeriği: Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Trisodium Phosphate, Sodium Lauryl Sulphate, Aroma, Carbomer, Sodium Fluoride, Sodium Phosphate, Sodium Saccharin, Xanthan Gum, CI 77891
İpanaExtraFreshjel (1450ppmflorür)
İçeriği: Sorbitol, Aqua,Silica, Trisodim Phosphate, Sodium Laurly, Sulphate, Sodium fluoriride , Sodium sakarin, Xanthan gum, Methylparaben Prolylparaben, Alcohol, Carbomer, CI 42090, CI 1478005,Aroma
Signal Etkin Koruma (1450ppmflorür)
İçeriği: Sorbitol, silica, hydrated, PEG 1500, Sodium Lauryl Sulphate, Tatlandırıcı, Titanium Dioxide, Celulose gum, Sodium Sakarin, Formaldehyde, Calcium,gluvonate, Boyar madde, Trisodium Phoshate, Su Ve sodium fluorid içerir.
Signal karbonat
İçeriği: Gliserin ,Sodyum bicarbonate , Abrasive Silica, Hydratewd silica PEG 1500, sodium laurly,Tatlandırıcı, Sodyum phosphate, cellulose gum, Titanyum Dioksit, sodium sakarin, Boyar madde –CI.74160, CI 74260, su ve sodıum Fluorid içerir.
Signal Ultra System
İçeriği: Sorbitol, AbrasiveSilica,Hydrated silica, PEG 1500, sodium Laurly Sulphate, Tatlandırıcı, Titanium Dioxide, Cellulose gum, Zine Citrate , Triclosan, Sodium saccharin, Boyar Madde-C1 73360, Su ve Sodium Monofluorophosphate içerir.
Signal Micro Granule:
Anti plak etkili granürlerle bakteri plağı ve tartar oluşumunu geciktirmeye yönelik.
İçeriği:Sorbitol, Silica, PEG 1500,Sodium Lauryl Sulfate, Tatlandırıcı, Titanium Dioxide, Cellulose gum, Zine citrate, Triclosan, Sodium saccharin, Trisodium Phosphate, Boyar Madde-C1 42090, Su ve Sodium Fluride içerir.
Colgate Mükemmel Tat
İçeriği: Sodyum Fluorid , Monofluorophosphate,Sodyum lorit sülfat,Dikalsiyum Fosfat,tetrasodyum pirofosfat, Gliserin, Sorbitol Viskarin, GMC,Sakkarin, Esans, Deiyonize Su.
Colgate Nane Ferahlığı
İçeriği: Sodyum Fluorid, Monoflorürofostaf, Sodyum Loril sülfat, Dikalsiyum Fosfat, tetrasodyum pirofosfat, Gliserin, Sorbitol Viskarin, GMC,Sakkarin, Nane Esans, Deiyonize Su.
Colgate Jel
İçeriği: Sodyum Fluorid, Monoflorürofostaf, Sodyum Loril sülfat,Politilen Glikol, Sorbitol Viskarin, GMC,Silica, Sakkarin,Esans, Deiyonize Su.
Colgate Karbonatlı
İçeriği: Sodyum Fluorid, Sodyum bikarbonat, Gliserin,Silica, Sakkarin, CMC , Titanyum Dioksit, Sodyum loril sülfat,Esans, Deiyonize Su.
Colgate Total
İçeriği: Sodyum Fluorid, Triklosan,Gantrez, Sodyum Loril Sülfat,Sorbitol ,Genuvisko,Titanyum Dioksit,, ,Silika Gliserin, Sakkarin, NaOH, Propilen Glikol ,Esans, Deiyonize Su.
Colgate Sensation White
İçeriği: Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Alumina, Glycerin, PEG-12, Tetrapotassium Pyrophosphate, PVM/MA copolymer, Aroma, Sodium monofluorophosphate, carregeenan, Cellulose Gum, Sodium Hydroxide,Sodium Saccharin, Titanium Dioxide.

Colgate Sensitive: (1000ppm flor) potasyum nitrat, sodyum monoflorofosfat
Sensodyne Mint
İçeriği : %10 Stronsiyum klorür,hegzahidrat.
Sensodyne F
İçeriği: %3,75 KCI ve 8000ppm Sodyum monoflorürofosfat.
Sensodyne F jel
İçeriği: %5 Potasyum Nitrat, 3200ppm Sodyumflorürür.

İpana Süt Dişleri
İçeriği: Sorbitol, Aqua, Trisodim Phosphate , Aroma,cocamidopropyl Betaine, Sodium fluoride, Xanthan gum, Sodyum Phosphate, Carbomer, Sodium sakarin, CI 16255

Elmex çocuk diş macunu (500ppm florür) : ilk diş çıkmasından 6 yaşına kadar kullanımı önerilir.

Elmex Junior diş macunu (1400ppm florür ): 6-12 yaş arası kullanımı önerilir

First Teeth bebek süt diş macunu; anne sütünde ve tükürük içerisinde bulunan doğal koruyucu enzimler içeren tek üründür. %100 sindirilebilir, yutulduğunda zarar vermez. Süt dişlerinin çürümesine neden olan bkterileri, normal florüraya zarar vermeden yok eder.Köpürmez. Ebeveynlerce kullanımı daha kolay ve bebekler için daha kabullenilebilirdir. Sakarin veya diğer yapay tatlandırıcıları içermez.Propil paraben ve diğer zararlı koruyucuları içermez.Yapay renk ya da yapay tat içermez. First-Teeth bebek süt diş macunu doğal elma-muz tadındadır. Lactoperoxidase...5000 units, Lactoferrin...10mg, Lysozyme...8mg, (patented enzymes that help reduce the plaque bacteria that can cause cavities and gum irritations), Inactive: Glycerin, Water, Pectin, Sorbitol, Xylitol, Natural Apple, Propylene Glycol, Aloe Vera

Gargaralar
Oral-B Diş ve Dişeti Bakımı: Formülündeki yer alan Setippridanyum klorür (CPC) anti bakteriyeldir. Yeni plak oluşumunu önlemek ve biriken plağı azaltmak için
Oral-B çürümelrine karşı: İçerdiği sodyum fluorür ile diş çürümelerinden korumaya yönelik.
Colgate Plax: Triclosan ve gantrezli formülü ile bakteri plağına karşı daha uzun süreli koruma ve sodyum fluorid ilediş çürümelrine karşı. Plax Classic (kırmızı) Plax Nane ferahlığı (yeşil) ve plax serinletici nane (mavi) gibi üç tipi vardır. %5.7 etanol içeriği nedeniyle alkolsiz gargaralar grubunda yer almaktadır.
İpanol Tam koruma İçeriği: Sodium Fluoride, cetylopyridinium Chlorie, sorbitol, ethanol, Glycerin PEG 40, Hidrogenated castor Oil, sodium saccharin,Aroma, Su
İpanol Fluorid Diş Çürümelerine karşı koruyan ferahlık hissi veren.
İçeriği: Sodium Fluoride, sorbitol, ethanol, Glycerin, PEG 40, Hidrogenated Castor Oil, Sodium saccharin, Sodium Benzoate, , Aroma , Su.
Elmex çürük koruyucu gargara (250 ppm florür) : 6 yaşından sonra kullanımı önerilir

Elmex erozyon karşıtı gargara : Kalay klorid ve sodyum florürid içerir (375 ppm F-)

REFERANSLAR

1. Fischman SL. The history of oral hygiene products: how far have we come in 6000 years? Periodontol 2000. 1997;15:7-14.

2. Hefferren JJ. Historical view of dentifrice functionality methods. J Clin Dent. 1998;9(3):53-6.

3. White DJ. Development of an improved whitening dentifrice based upon "stain-specific soft silica" technology. J Clin Dent. 2001;12(2):25-9.

4. White DJ. A new and improved "dual action" whitening dentifrice technology--sodium hexametaphosphate. J Clin Dent. 2002;13(1):1-5.

5. Volpe AR, Petrone ME, Prencipe M, DeVizio W. The efficacy of a dentifrice with caries, plaque, gingivitis, tooth whitening and oral malodor benefits. J Clin Dent. 2002;13(2):55-8.

6. Chace R. Reclassification of Crest Toothpaste; Council on Dental Therapeutics. Journal of the American Dental Association. 1964;69:195-6.

7. Fischman SL, Truelove RB, Hart R, Cancro LP. The laboratory and clinical safety evaluation of a dentifrice containing hydrogen peroxide and baking soda. J Clin Dent. 1992;3(4):104-10.

8. Tinanoff N. Progress regarding the use of stannous fluoride in clinical dentistry. J Clin Dent. 1995;6 Spec No:37-40.

9. van Rijkom H, Ruben J, Vieira A, Huysmans MC, Truin GJ, Mulder J. Erosion-inhibiting effect of sodium fluoride and titanium tetrafluoride treatment in vitro. Eur J Oral Sci. 2003;111(3):253-7.


Kataloq: groups
groups -> Mövzusu üzrə TƏDRİs proqrami bakı 2011
groups -> Other Economic Cooperation: Other Economic Cooperation
groups -> Azərbaycan, Bakı şəhəri, Azadlıq pr. 132/3, az 1106
groups -> Ukok-2015 onayına sunulacak tcod bilimsel aktiviteleri / Ön çalışmalar
groups -> Xəstəliyin qarşısını almaq onu müalicə etməkdən asandır Azərbaycanda ilk böyrək transplantasiyasını (köçürməsini) həyata keçirmiş
groups -> Press-reliZ 06 Oktyabr 2011-ci IL Bakı, Azərbaycan
groups -> Azərbaycanda İsrail Səhiyyəsi günləri
groups -> Points Of Concern re: Council Bill 42-2015 a bill to create a Military Installation Overlay Zone (mioz) around Joint Base Andrews Our Objective: Council Bill 42-2015 the mioz bill – Concluding this is not a good bill. Why
groups -> Güntay Gəncalp

Yüklə 117,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə