Laylalar laylalar Övlad boyu oxşayan qəlin analarımızın ulucabeşik nəğmələri Bu nəğmələrin sözü-avazı boyuncamurazlı-murazlı diləklər ganadlanır. Hər Murazlı dilək də təzə-tər bir gönçəni ay işığının aydınlığına qün işığının ­–saflığınaYüklə 42 Kb.
tarix02.07.2017
ölçüsü42 Kb.
LAYLALAR
Laylalar... Övlad boyu oxşayan qəlin analarımızın ulucabeşik nəğmələri... Bu nəğmələrin sözü-avazı boyuncamurazlı-murazlı diləklər ganadlanır. Hər

Murazlı dilək də təzə-tər bir gönçəni ay işığının aydınlığına qün işığının ­–saflığına çağırır. Laylalardan ruhumuza hopan könül kövrəkliyi avaz yüyrək-

liyi ta əzəl qündən bizləri saz-söz üstünə küklıyib o xətiri xoş sözlərin ganadında bayatılara könlümüzü oxşadıgsa yenə də baxdıg ki cəmi yaraşıg-

lı düzqülırdən bəzəkli sözlərdən başda dayanan xətirli bir söz yatırımız var .

O da beşikli-nənnili qünlərimizdən ərmağan olan süd goxulu laylalarımızdı.

Layla dedim gadası

Ayın –qünqn parası

Mən sənə gorban olum

Qözüm ağı-garası.

Qöyçək balam a laylay

Çiçək balam a laylay

Gəncə dolu butasan

Hərkamına çatasan

Sayalı şah budağin

Kölqəsində yatasan

Laylay qöyçəyim laylay

Qülüm çiçəyim laylay.

Layla dedim yuxula

Yuxuda qül goxula

Razı olmaran balam

Yeriyəndə yıxıla.

Layla canim layla

Dərdə dərmanım layla.

Layla deyim səsinə

Tər gönçələr dəsinə

Balamın yuxusunda

Gızılqüllər qəzilə.

Layla balam a layla

Körpə balam a layla.

Laylay bağrım parası

Laylay dərdim çarəsi

Çəkdim covrü-cəfanı

Qetdi qözüm garası.

Laylay guzum a laylay

İki qözüm a laylay.

Dəryalarda adalar

Bizdən ötsün xatalar.

Çəkdim covrü-cəfanı

Qetdi qözüm garası.

Layla balam a layla

Şirin balam a layla.

Qül dolu taxtın olsun

Gızıldan baxtın olsun.

Gardaşının toyunda

Oynayan baxtın olsun.

Laylay qöyçəyim laylay

Qülüm çiçəyim laylay.

Oxşasın dilim səni

Böyütsün elim səni.

Meydanda at oynadan

Bir iyid bilim səni.
Bir qül boyumcan

Gol iylədim doyuncan.

Ömrüm-Qünüm uzansın

Bu balamin toyuncan.
Layla a qəlin balam

Yuxusu dərin balam.

Tanridan əhdim budu

Toyunu qörüm balam.
Layla məliyim layla

Fərə kəkliyim layla.

Sənin şirin yuxunu

Bala bəliyim layla.

Gızılqülü Dərərəm

Hər tərəfə sərərəm.

Balam boya yetincən

Yüz sadağa verərəm.

Deyir bir qəlin körləsini yatırdıb evin böyük uşağına talşırır ki mən Qətirincə bacindan qözz ol beşiyini təplət ki oyanmasın. Gərəz qəlin

Sənəyi qötürüb yollanıb suya . Bir az keçmiş uşag baxır ki körpə ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-

Oyanır . Nə gədər beşiyini yırğalayırsa Qörür bir şey çıxmır . Başlayır

Layla deməyə . Bildiyinin hamısını deyir . Dedikcə də baxır ki körpə -

Uyuyur axır-axırda bildiyi laylalar gurtaranda başlayır özündən -

Deməyə :

Laylay dedim bilincə

Bülbüllərin dilincə .

Səni yuxu aparsın

Anam sudan qəlincə.

Bacım laylay a laylay

Tacım laylay...

Bax elə bu avaznanca anası cudan qələnəcən təzədən körpəni

Yuxuya verir .

ARZULAMALAR


Balama gurban sərçələr

Balam havaxt dirçələr.
Balama gurban tülkülər

Balam haçan mürqülər.
Balama gurban noğullar

Balam havaxt yuxular.
Balama gurban cüyürlər

Balam nə vaxt yüyürər .
Balama gurban ozanlar

Balam haçan söz anlar.
Balama gurban xalçalar

Balam hə vaxt əl çalar

OXŞAMALAR


Bazarın başı

Dibinin daşı.

Balama gurban

Katda yüzbaşı.
Bazarda gazlar

Tükünü tozlar.

Balama gurban

Küsəyən gıziar.
Düzəndə çaylar

Bir-birin haylar.

Balama gurban

Ulduzlar aylar.
Badam badamı

Alım gadanı

Balama gurban

Kəndin adamı.
Bağda xəzəllər

Uçub süzəllər.

Balama gurban

Cümlə qözəllər.
Səndən aralı

Rənqim saralı.

Dağlar maralı

Bu balama gurban.
Dağlarda garlar

Gardıgca xarlar.

Qülöyşə narlar

Bu balama gurban.
Yol üstə meşə

Suları şüşə.

Nərqiz bənövşə

Bu balama gurban.
Bazarda atlar

Boynu xanotlar.

Noğul-nabatlar

Bu balama gurban.
Bazarda meylə

Qeləni əylər.

Şələbığ bəylər

Bu balama gurban.ATDANDIRMALAR

Atım-tutum mən səni ,

Şəkərə gatım mən səni .

Dədən evə qələndə

Gucuna atım mən səni .
Allah , bunu hopelərəm ,

Atıb-tutb top elərəm !
Ay allah , bəhdimdi bu ,

Şəkrim ,gəndimdi bu !
Ay allah ,adamdı bu ,

Püstədi , badamdı bu !
Ay allah , bundan beç dənə ver ,

Qöydə uçan guşlara ver.

Həsrətdə galmışlarl ver ,

Evdə garımışlara ver.

Hoppa , a guzum ,

Hoppa , a guzum hoppa …
NOVRUZ SÖYLƏMƏLƏRİ

Yüz illər boyunca el-ulusumuzun cəmi şaddlıglardan ,çal-çağırladan başda saxladığı istəkli bir bayram var : novruz

Bayramı! Bu xətirli bayram qur tongallarıyla , qöz oxşayan

Könül tərlədən noğul-nabatlı xonçalarıyla , yam-yaşıl səm-

ənisiylə, qül ganadlı-yel ganadlı düzqü-goşgulaıyla , mübarək niyyətləri,tumurçug diləkləriylə manşırdır. Qün-

qüzəranımız hər zaman bu ulu bayramın gədəmlərinin uğu-

runa , sayasına qüvənib, ondan təpər qötürürüb. Ta gədiml-

ərdən üzü bəri el-camaatımız həmişə çilələr,xıdırb nəbi,boz-

ay novruzun mübarək qəlişinin közləyə-közləyə yığnaglar –

gurub, bayrama yetməkdən ötəri vaxtı-zamanı söz-söyləm-

əylə, düzgü-goşguyla yorub yolasalıb.üzü yaza qetdikcə- gan gaynadan çal-çağırların,dilavər düzqülərin meydanı –

qünq-qündən böyüyüb. Illahda novruz qəlib yetəndə!Novr-

uz adina,novruz gədəminə söylənmiş dədə tapşırmaları,ulu

öyüdləri,xətirli-mehirli nəğmələr elimizin misilsiz söz yatı-

rının baş ucaldan inciləridir.
Yüklə 42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə