Lista lijekova za studente kolinergički sustavYüklə 55,84 Kb.
tarix21.04.2017
ölçüsü55,84 Kb.
LISTA LIJEKOVA ZA STUDENTE
1. Kolinergički sustav:
AGONISTI

 • ACETILKOLIN, PILOKARPIN


ANTAGONISTI

 • ATROPIN, SKOPOLAMIN (hioscin), PIRENZEPIN


ANTIKOLINESTERAZE

 • NEOSTIGMIN, fizostigmin


NEUROMUSKULARNI BLOKATORI

- TUBOKURARIN, SUKCINILKOLIN (suksametonij), pankuronij


2. Adrenergički sustav:
AGONISTI

- ADRENALIN, NORADRENALIN, DOPAMIN, SALBUTAMOL, FENILEFRIN, efedrin


ANTAGONISTI

- PROPRANOLOL, ATENOLOL, DOKSAZOSIN


3. Lijekovi s u

inkom na ostale periferne kemijske posrednike (5-hidroksitriptamin, purine, peptide i NO) i njima srodne lijekove:

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA 5-HT RECEPTORE


- ONDANSETRON

DUŠIKOV OKSID


 • dušikov oksid (NO), gliceriltrinitrat, izosorbid-dinitrat


4. Lijekovi s učinkom na lokalne hormone, upalu i alergiju:


 • PROSTAGLANDINI, TROMBOKSAN, PROSTACIKLIN, LEUKOTRIENI, misoprostol


INHIBITORI CIKLOOKSIGENAZE (NSAIL)

- ASPIRIN, IBUPROFEN, DIKLOFENAK, PARACETAMOL, celekoksibHISTAMIN I ANTIHISTAMINICI

 • H1 antagonisti: prometazin (sedacija), cetirizin, LORATADIN (alergije)
 • H2 antagonisti: RANITIDIN, cimetidin

IMUNOSUPRESIVNI LIJEKOVI

- CIKLOSPORIN, azatioprin, metotreksat, PREDNIZOLON


5. Lijekovi s učinkom na srce i krvožilni sustav:
ANTIARITMICI ( PO VAUGHAN – WILLIAMS KLASIFIKACIJI)

 • LIDOKAIN, dizopiramid, flekainid,(1. SKUPINA), ATENOLOL, metoprolol (2. SKUPINA), AMIODARON (3. SKUPINA), VERAPAMIL (4. SKUPINA)


ANTIANGINOZNI LIJEKOVI

 • GLICERIL TRINITRAT I IZOSORBID MONONITRAT (NITRATI), ATENOLOL i metoprolol (BETA BLOKATORI), AMLODIPIN, NIFEDIPIN (KALCIJSKI ANTAGONISTI)


RENIN –ANGIOTENZIN SUSTAV

- Inhibitori angiotenzin konvertaze (KAPTOPRIL)


KALCIJSKI ANTAGONISTI

- NIFEDIPIN, VERAPAMIL


ALFA-1 BLOKATORI

 • DOKSAZOSIN


OSTALI VAZODILATATORI

- hidralazin, NITROPRUSID, inhibitori fosfodiesteraze (SILDENAFIL)


HIPOLIPEMICI

- Statini: lovastatin, SIMVASTATIN


6. Lijekovi s učinkom na mehanizme zgrušavanja krvi:
ORALNI ANTIKOAGULANSI I ANTAGONISTI


HEPARIN I ANTAGONISTI

 • HEPARIN, PROTAMIN, HEPARIN NISKE MOLEKULSKE MASE


ANTITROMBOCITNI LIJEKOVI

 • ASPIRIN, dipiridamol, KLOPIDROGELFIBRINOLITICI I NJIHOVI ANTAGONISTI

 • STREPTOKINAZA, (TRANEKSAMIČNA KISELINA), TKIVNI AKTIVATOR PLAZMINOGENA (alteplaza), UROKINAZA


ANEMIJE

- FERO-SULFAT, eritropoetin7. Dišni sustav:
BETA-2 AGONISTI

 • SALBUTAMOL (ALBUTEROL)


INHALACIJSKI GLUKOKORTIKOIDI

 • CIKLEZONID, FLUTIKAZON


INHALACIJSKI MUSKARINSKI ANTAGONISTI

 • IPRATROPIJ


METILKSANTINI

 • TEOFILIN, AMINOFILIN


OSTALI INHALACIJSKI LIJEKOVI ZA PROFILAKSU ASTME

 • kromoglikat


ANTITUSICI

 • KODEIN


8. Bubrezi:

TIAZIDSKI i NJIMA SLIČNI DIURETICI


- HIDROKLOROTIAZID, KLORTALIDON

DIURETICI HENLEOVE PETLJE


 • FUROSEMIDOSMOTSKI DIURETICI


 • MANITOLINHIBITORI KARBOANHIDRAZE


 • ACETAZOLAMID


OSTALO

ANITIDIURETSKI HORMON , ALDOSTERON


9. Probavni sustav:
ANTAGONISTI H2 RECEPTORA

 • FAMOTIDIN, CIMETIDININHIBITORI PROTONSKE PUMPE


 • OMEPRAZOLPROTEKTIVI ŽELUČANE SLUZNICE


SUKRALFAT

ANTACIDI

ALUMINIJEV i MAGNEZIJEV HIDROKSID

ANTIEMETICI


 • TIETILPERAZIN, METOKLOPRAMID, ondansetronEMETICI


 • IPEKAKUANA


10. Endokrina gušterača:

HORMONI


 • INZULIN (i svi preparati), GLUKAGONDERIVATI SULFONILUREJE


 • GLIMEPIRID, GLIBENKLAMIDBIGVANIDI


 • METFORMININHIBITORI ALFA GLUKOZIDAZE


 • AKARBOZA


11. Štitasta žlijezda:

HORMONI I PREKURSORI TIROKSINA


 • TIROKSIN

ANTITIREOIDNI LIJEKOVI


 • PROPILTIOURACIL, TIAMAZOL, radioaktivni jod


12. Hipofiza i nadbubrežna žlijezda:

GLUKOKORTIKOIDI


 • PREDNIZOLON, metilprednizolon, DEKSAMETAZONHIPOFIZNI HORMONI


 • kortikotropin (ACTH), hormon rasta, somatostatin, oktreotid, PROLAKTIN, somatropin, gonadorelin, BROMOKRIPTIN, ADH, dezmopresin


13. Spolni hormoni i lijekovi:
ESTROGENI

 • ESTRADIOL, etinilestradiol

PROGESTINI


 • PROGESTERON , medroksiprogesteron, LEVONORGESTRELANDROGENI


 • TESTOSTERON, ANABOLICI (NANDROLON)


14. Kost:
15. Neurodegenerativne bolesti:
PARKINSONOVA BOLEST

 • levodopa, bromokriptin, selegilin, amantadin


16. Op

i anestetici:

INHALACIJSKI


DUŠIČNI OKSIDUL, isofluran, sevofluran

INTRAVENSKI


 • PROPOFOL, TIOPENTAL, FENTANIL, droperidol


17. Anksiolitici i hipnotici:
BENZODIAZEPINI

- DIAZEPAM, KLONAZEPAM, FLUMAZENILBARBITURATI


 • FENOBARBITON


19. Antipsihotici:
KLASIČNI

 • KLORPROMAZIN, HALOPERIDOL, flufenazinATIPIČNI


 • SULPIRID, OLANZAPIN


20. Antiseptici i dezinficijensi (koža, površine opreme i instrumenata, oralna šupljina)

ALKOHOLI


- ETANOL, propilni alkohol, izopropilni alkohol

ALDEHIDI


- GLUTARALDEHID, formaldehid, PARAFORM

FENOLI I DERIVATI FENOLA


- FENOLKAMFOR (otopina Chlumsky), krezol, triklosan, klorfenol, kreozot
PREPARATI KLORA I JODA

 • NATRIJEV HIPOKLORIT, KLORAMIN, JODOFORM, POVIDON JODID, LUGOLOVA OTOPINA, KLORHEKSIDIN, alkoholna otopina jodaKATIONSKI SURFAKTANTI


 • bisbigvanidi: KLORHEKSIDIN

 • bispiridini: OKTENIDIN

 • kvarterni amonijevi spojevi: benzalkonii chloridum, cetrimonii bromidum

SREDSTVA KOJA OKSIDIRAJU


 • VODIKOV PEROKSID, KALIJEV PERMANGANAT, peroctena kiselina


ORGANSKE ANTISEPTIČKE BOJE

 • gencijana-violet, akriflavin, metilensko modrilo


TEŠKI METALI

 • ziva, srebrni nitratETERIČNA ULJA (AROMATSKI ANTISEPTICI)


- EUGENOL, MENTOL, TIMOL

AROMATSKE KISELINE


- benzojeva kiselina, salicilna kiselina, paraoksibenzojeva kiselina

POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA


- sapuni, invertni sapuni

21. Lijekovi s učinkom na afektivne poremećaje:

SELEKTIVNI INHIBITORI POVRATNOG UNOSA SEROTONINA


 • FLUOKSETIN, SERTRALIN


ANTIMANIČNI LIJEKOVI (STABILIZATORI PONAŠANJA)

 • LITIJ, VALPROAT


22. Antiepileptici:23. Analgetici:
OPIJATI i OPIOIDI

 • MORFIN, KODEIN, PENTAZOCIN, (NALOKSON, naltrekson),

 • FENTANIL, METADON, petidin


24. Psihomimetici i stimulatori središnjeg živčanog sustava:


 • AMFETAMIN, KOKAIN, KOFEIN, metilfenidat


25. Ovisnost i zlouporaba lijekova:


 • OPIJATI (MORFIN, HEROIN), NIKOTIN, ETANOL, KOKAIN, otapala, benzodiazepini, amfetamin


26. Lokalni anestetici i ostali lijekovi koji utje

u na natrijske i kalijske kanale:
LOKALNI ANESTETICI

 • LIDOKAIN, BUPIVAKAIN, TETRAKAIN, PROKAIN, BENZOKAIN


27. Kemoterapija karcinoma
ALKILIRAJUĆI AGENSI

 • CIKLOFOSFAMID (ifosfamid), CISPLATINANTIMETABOLITI


 • METOTREKSATCITOTOKSIČNI ANTIBIOTICI


 • DOKSORUBICINBILJNI DERIVATI


 • VINKRISTIN, ETOPOZIDHORMONI I LIJEKOVI S UČINKOM NA HORMONE


- TAMOKSIFEN, flutamid

28. Antibiotici:

SULFONAMIDI


 • KOTRIMOKSAZOL , SULFADIAZIN


BETA LAKTAMSKI ANTIBIOTICI

Penicilini: BENZILPENICILIN, FLUKLOKSACILIN, AMOKSICILIN, FENOKSIMETILPENICILIN, piperacilin, meticilin

Cefalosporini: CEFALEKSIN, CEFUROKSIM, CEFOTAKSIM, ceftriakson

Ostali: IMIPENEM, AZTREONAM


OSTALI INHIBITORI SINTEZE STANICNE STIJENKE KOJI NISU BETA LAKTAMI

VANKOMICIN, teikoplaninAMINOGLIKOZIDI


GENTAMICIN, NETILMICIN,

TETRACIKLINI


DOKSICIKLIN

MAKROLIDI


ERITROMICIN, AZITROMICIN

LINKOZAMIDI


KLINDAMICIN

STREPTOGRAMINI


KVINUPRISTIN, DALFOPRISTIN

OSTALI INHIBITORI SINTEZE BAKTERIJSKIH PROTEINA


KLORAMFENIKOL, LINEZOLID

FLUOROKINOLONI


CIPROFLOKSACIN, NALIDIKSIČNA KISELINA (kinolon), pefloksacin, norfloksacin

POLIMIKSINI


POLIMIKSIN B i E (kolistin)

ANTIMIKOBAKTERIJSKI LIJEKOVI


IZONIAZID, RIFAMPICIN, PIRAZINAMID, ETAMBUTOL, streptomicin, cikloserin

LIJEKOVI PROTIV ANAEROBA


 • METRONIDAZOL29. Antivirusni lijekovi:
INHIBITORI DNA POLIMERAZE

 • ACIKLOVIR, ganciklovir

INHIBITORI NEURAMINIDAZE


- Zanamivir, OSELTAMIVIR (ptičja i svinjska gripa)

LIJEKOVI PROTIV AIDSA


 • ZIDOVUDIN (AZT), SAKVINAVIR , NEVIRAPIN

IMUNOMODULATORI


 • Interferoni

OSTALI


- AMANTADIN


30. Antifungici:
POLIENSKI ANTIBIOTICI:

AZOLI


 • FLUKONAZOL, ketokonazol, KLOTRIMAZOL

ANTIMETABOLITI


 • flucitozin

OSTALI


 • TERBINAFIN


31. Lijekovi protiv protozoa:

AMEBICIDNI LIJEKOVI, trihomonas


 • METRONIDAZOL


32. Agensi za prevenciju karijesa, zubnog plaka, i zubnog kamenca

FLUOR


- FLUOR I FLUORIDI

KATIONSKI SURFAKTANTI


 • bisbigvanidi: KLORHEKSIDIN

 • bispiridini: OKTENIDINFENOLI


- triclosan


BILJNI EKSTRAKTI


 • sanguinarinSOLI METALA


 • cink i kositarAGENSI ZA PREVENCIJU ZUBNOG KAMENCA


- pirofosfat
33. Lijekovi za lokalnu primjenu u stomatologiji (topici)

PREPARATI KOJI SE RABE U ENDODONCIJI

- KALCIJ HIDROKSID, DINATRIJ EDTA, GUTAPERKANAPOMENA:

Lijekovi sa liste su podijeljeni u dvije kategorije – tj. na primarne (napisane velikim slovima) i sekundarne (napisane malim slovima) lijekove. Naglašavamo da kategorije ne podrazumijevaju kliničku važnost lijeka. Kriterij za stavljanje lijeka u primarnu kategoriju jest da lijek predstavlja ilustrativni primjer za farmakološke osobine farmakoterapijske skupine kojoj pripada. Za sekundarne lijekove na listi dovoljno je da student poznaje mehanizam djelovanja i bitne razlike u farmakološkim osobinama.

Yüklə 55,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə