Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir


Alın cibinin arxa divarı nə ilə həmsərhəddirYüklə 84,52 Kb.
səhifə3/7
tarix10.12.2016
ölçüsü84,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

200. Alın cibinin arxa divarı nə ilə həmsərhəddir:

A) ön kəllə çuxuru ilə

B) orta kəllə çuxuru ilə

C) qanad-damaq çuxuru ilə

D) “S”-ə bənzər cib ilə

E) mağaralı cib ilə201. Alın-burun kanalı dəliyi alın cibinin hansı divarındadır:

A) aşağı


B) arxa

C) ön


D) medial

E) yuxarı202. Alın cibi hansı sümükdə yerləşir:

A) alın sümüyünün pullu hissəsində (os frontalis)

B) əsas sümükdə (os sfenoidalis)

C) əng sümüyünün cismində (os maxillaris)

D) xəlbir sümüyündə (os etmoidalis)

E) gicgah sümüyünün pullu hissəsində (os temporalis)203. Alın cibi hara açılır:

A) orta burun keçəyinə

B) aşağı burun keçəcəyinə

C) yuxarı burun keçəcəyinə

D) ümumi burun keçəcəyinə

E) xoanalara204. Alın cibinin aşağı divarı əsasən nə ilə həmsərhəddir:

A) göz yuvası ilə

B) qanad-damaq çuxuru ilə

C) xəlbir labirinti ilə

D) burun boşluğu ilə

E) xoana ilə205. Alın cibinin hansı divarı göz yuvası ilə həmsərhəddir:

A) aşağı


B) arxa

C) medial

D) ön

E) yuxarı206. Göz yuvasının aşağı divarı nə ilə həmsərhəddir:

A) əng cibi ilə

B) xəlbirin labirint huceyrələrilə

C) alın cibi ilə

D) əsas cib ilə

E) burun boşluğu ilə207. Göz yuvasının yuxarı divarı nə ilə həmsərhəddir:

A) alın cibi ilə

B) xəlbir labirintlə

C) əsas cib ilə

D) əng cibi ilə

E) burun boşluğu ilə208. Burun boşluğunun göz yuvası ilə hüdudunu nə təmin edir:

A) kağız səfhə

B) xəlbir səfhə

C) alın-burun kanalı

D) göz yuvası üstü dəlik

E) xəlbir sümüyünün perpendikulyar səfhəsi209. Əsas cibin axacaq dəliyi onun hansı divarında yerləşir:

A) ön divarda

B) aşağı divarda

C) arxa divarda

D) yuxarı divarda

E) lateral divarda210. Əsas cib (sinus sfenoidalis) harada yerləşir:

A) əsas sümüyün cismində

B) alın sümüyünün cismində

C) gicgah sümüyünün cismində

D) əng sümüyünün cismində

E) xəlbir labirintində211. Əsas cibin orta həcmi:

A) 3-4 sm3

B) 1-2 sm3

C) 5-6 sm3

D) 7-8 sm3

E) 9-10 sm3212. Əsas cibin hansı divarı hipofizlə sərhədlənir:

A) yuxarı

B) aşağı

C) arxa


D) bayır

E) ön


213. Əsas cibin yuxarı divarına nə söykənir:

A) beyinin alın payının bir hissəsi və hipofiz

B) ancaq hipofiz

C) beyinin gicgah payı

D) beyinin ənsə payı

E) beyincik214. Hansı burunətrafı cib hər üc kəllə çuxurları ilə həmsərhəddir:

A) əsas


B) alın

C) xəlbir labirintinin ön hüceyrələri

D) xəlbir labirintinin arxa hüceyrələri

E) əng cibi215. Əsas cibin bayır divarına nə söykənir:

A) daxili yuxu arteriyası

B) xarici yuxu arteriyası

C) vidaci vena

D) bazilyar arteriya

E) görmə çarpazı216. Mağaralı cib əsas cibin hansı divarına söykənir:

A) bayır


B) aşağı

C) arxa


D) yuxarı

E) ön


217. Əsas cibin təbii dəliyi hara açılır:

A) yuxarı burun keçəcəyinin əsas-xəlbir sahəsinə

B) orta burun keçəcəyinə

C) ümumi burun keçəcəyinə

D) xoanaya

E) aşağı burun keçəcəyinə218. Burun furunkulunun etiopatogenizində əsas rol nədir:

A) dərinin yerli və bütöv orqanizmin infeksiyaya qarşı müqavimətinin azalması

B) burun boşluğunun selikli qişasının iltihabı

C) burun boşluğunda atrofik prosesin olması

D) iqlim amili

E) qaşınma zamanı dəri örtüyünün mikro travması219. Bu faktlardan hansı burun furunkulunun əmələ gəlməsinə daha çox şərait yaradır:

A) şəkərli diabet

B) böyrəklərin patalogiyası

C) burunun anadangəlmə anomaliyası

D) ürək-damar patalogiyası

E) sinusit220. Astmatik (aspirin) triadaya nə xarakter deyil

A) topik kortikosteroidlərə həssaslıg

B) asetilsalisil turşusu preparatlarına həssaslıg

C) burun boşluğu selikli gişasınin polipoz dəyişiylikləri

D) bronxial astma

E) analgin və penisillin preparatlarına həssaslıg221. Burun furunkulunun etioloji amili nədir:

A) stafilakokk

B) göy-yaşıl irin çöpləri

C) herpes virusu

D) allergiya

E) mikoplazma222. Burun furunkulu nədir:

A) tük kisəsinin kəskin iltihabı

B) epidermisin iltihabı

C) selikli qişaaltı vəzinin kəskin iltihabı

D) selikli qişanın kəskin iltihabı

E) alın cibinin kəskin iltihabı223. Burun furunkulunun patogenizində əsas rol nədən ibarətdir:

A) kiçik qan damarlarının trombozu

B) damar keçiriciliyinin azalması

C) ekssudasiya

D) damar keçiriciliyinin artması

E) kiçik hüceyrəli infiltrasiya224. Furunkulun burunda və bədənin başqa hissələrındə əmələ gəlməsi nədir

A) furunkulyoz

B) karbunkul

C) sikkoz

D) follikulit

E) qızılyel225. İki və daha çox furunkulun birləşməsi nece adlanır:

A) karbunkul

B) frunkulyoz

C) sikoz


D) ostiofollikulit

E) qızılyel226. Burun furunkulu olan xəstələrdə birinci nə edilməlidir:

A) qanda və sidikdə şəkərin müayinəsi

B) nəcisdə qurd yumurtalarının müayinəsi

C) burunun əlavə ciblərinin rentgenoqrafiyası

D) arterial təzyiqin yoxlanılması

E) qan laxtalanmasının müayinəsi227. Burun furunkulunun infiltrasiya mərhələsində nə təyin edilir:

A) antibakterial terapiya

B) cərrahi müalicə

C) akupunktura

D) vitamin terapiyası

E) fizioterapiya228. Xroniki rinosinusitlərin bu formasına rast gəlmir

A) fegmanoz

B) irinli

C) kənari-hiperplastik

D) polipoz

E) nekrotik229. Burun furunklunun müalicəsində nə istifadə olunmur:

A) Naftizin

B) Aspirin

C) Suprastin

D) Eritromisin

E) Vişnevski məlhəmi ilə sarğılar230. Burun furunkulunun açılması nə zaman aparılır:

A) absesləşmə mərhələsində

B) infiltrasiya mərhələsində

C) sağalma mərhələsində

D) bütün mərhələlərdə

E) ümumiyyətlə aparılmır231. Burun furunkulunun infiltrasiya mərhələsində əsas müalicə üsulu:

A) antibiotiklər və məlhəm applikasiyaları

B) yarılma, təzyiq göstərmə, vitamin terapiyası

C) təzyiq göstərmə

D) vitamin terapiyası

E) fizioterapiya232. Burun furunkulunun absesləşmə mərhələsində əsas müalicə:

A) yarılma və antibakterial terapiya

B) antibakterial terapiya və məlhəm applikasiyaları

C) təzyiq göstərilməsi

D) immun sistemin stimullaşdırılması

E) fizioterapiya233. Burun furunkulunun açılmasından sonra hansı nəm sarğının aparılması məqsədə uyğundur:

A) natri xlorun hipertonik məhlulu ilə

B) natri xlorun izotonik məhlulu ilə (0,9%)

C) 70%-li spirtlə

D) yarımspirtli məhlul ilə

E) hidrogen peroksidlə234. Lor organların dərisinin hansı yayılmış infeksion iltihabı xəstəliyi orqanizmin güclü ümumi

reaksiyası ilə gedir:

A) qızılyel

B) sikoz

C) burun furunkulu

D) ekzema

E) karbunkul235. Burun qızılyelinin əsas törədicisi:

A) streptakokk

B) stafilakokk

C) herpes virusu

D) göbələk

E) mikoplazma236. Burun qızılyelinin müalicəsində nə istifadə olunmur:

A) göbələyə qarşı məlhəmlər

B) autohemoterapiya

C) antibakterial preparatlar

D) kvarsla şüalanma

E) vitamin terapiyası237. Burun çəpərinin əyriliyi zamanı əməliyyata göstəriş:

A) burun tənəffüsünün çətinləşməsi

B) atrofik rinit

C) kəkin rinit

D) xroniki tonzillit

E) iybilmə pozulmaları238. Burun çəpərinin selikli qişaaltı rezeksiyası zamanı nə xaric edilir:

A) dördbucaq qığırdağın və burun çəpərinin sümük

skeletinin əyilmiş hissələri

B) üçbucaq qığırdaq

C) sesamoid qıgırdaq

D) burun qanadı qigırdağı

E) burun çəpərinin burun arxasına yaxın olan qıgırdağı

239. Burun boşluğunun sinexiyaları nədir:

A) burun çəpəri ilə burunun lateral divarı arasındakı çapıqlı atmalar

B) burun boşluğunun selikli qişasının sklerozlaşmış hissələri

C) burun boşluğunun yuxarı hissələrindəki sümük atmalar

D) burun çəpərinin polipoz törəmələri

E) burun boşluğunun aşağı hissəsindəki qığırdaq atmaları240. Burun çəpərinin hematomasının əmələ gəlməsinin ən çox rast gəlinən səbəbi:

A) burun çəpərinin selikli qişasının tamlığı pozulmadan zədələnməsi

B) infeksion xəstəlik

C) virus xəstəliyi

D) vazotomiya

E) burun çəpərinin selikli qişasının tamlığının pozulması ilə zədələnməsi241. Burun çəpərinin hematomasının əsas simptomları:

A) burun tənəffüsünün çətinləşməsi

B) burun qanaxması

C) iybilmənin itirilməsi

D) xarici burunun deformasiyası

E) burundan irinli ifrazatın gəlməsi242. Burun çəpərinin hematomasına nəyin əsasında diagnoz goyulur:

A) ön rinoskopiya

B) bakterioloji müayinə

C) burun sümüklərinin palpasiyası

D) rentgenoqrafiya

E) arxa rinoskopiya243. Burun çəpərinin hematomasının müalicəsində nədən istifadə olunur:

A) punksiya və qanın sorulmasi

B) burun boşluğunun selikli qişasının anemizasiyası

C) hemostatik terapiya

D) fizioterapiya

E) burun çəpərinin selikli qişaaltı rezeksiyası244. Burun çəpəri absesinin diaqnostikasında ən informativ üsul:

A) ön rinoskopiya və şişkinliyin punksiyası

B) burun sümüklərinin rentgenoqrafiyası

C) arxa rinoskopiya

D) burunun əlavə ciblərinin KT-ı

E) orta rinoskopiya245. Xəstədə zədədən 6 gün sonra baş ağrıları əmələ gəlmişdir,T-380 S,burun tənəffüsü hər iki tərəfdən

çətinləşmişdir , burun çəpərinin selikli qişasının nəzərə çarpan iltihablaşmış şişkinliyi qeyd olunur ,

toxunduqda ağrılıdır. Diaqnoz:

A) burun çəpərinin absesi

B) burun çəpərinin əyriliyi

C) kəskin rinit

D) rinolit

E) burun çəpərinin hematoması246. Burun çəpərinin absesi əsasən nəyin fəsadlaşmasıdır:

A) burun çəpərinin hematomasının

B) vazomator rinitin

C) adenoid vegetasiyasının

D) kəskin rinitin

E) haymoritin247. Burun çəpəri absesinin müalicəsində nə edilir:

A) yarılma və drenaj etmə

B) absesin punksiyası

C) burunun ön tamponadası

D) fizioterapiya

E) konservativ müalicə248. Burun çəpərinin perforasiyasının əmələ gəlməsinin səbəbi deyil:

A) kəskin irinli haymorit

B) ozena

C) burun çəpərinin absesi

D) üçüncülü sifilis

E) burun çəpərində kobud cərrahi müdaxilə249. Burun çəpərinin perforasiyasının əmələ gəlməsinə nə səbəb ola bilər:

A) burun çəpərində kobud cərrahi müdaxilə

B) kəskin irinli haymorit

C) uzun müddətli ön tamponada

D) əng cibinin punksiyası

E) uzun müddətli arxa tamponada250. İybilmənin azalmasını göstərin

A) hiposmiya

B) anosmiya

C) hiperosmiya

D) kakosmiya

E) normosmiya251. Hiposmiya nədir:

A) iybilmənin zəifləməsı

B) iybilmənin olmaması

C) iybilmənin təhrif olması

D) qoxu halyusinasiyası

E) iybilmənin artması252. Anosmiya nədir:

A) iybilmənin olmaması

B) iybilmənin təhrif olması

C) iybilmənin azalması

D) qoxu halyusinasiyası

E) normal iybilmə253. İybilmənin tam itirilməsi nədir:

A) anosmiya

B) kakosmiya

C) hiperosmiya

D) ozena

E) hiposmiya254. Xoşagəlməz iyin təhrif olunmuş şəkildə qəbul olunması nədir:

A) kakosmiya

B) anosmiya

C) hiposmiya

D) normosmiya

E) hiperosmiya255. Burun qanaxması daha çox harada olur:

A) burun çəpərinin ön aşağı hissəsində

B) orta burun balıqqulağında

C) aşağı burun balıqqulağında

D) burun çəpərinin arxa aşağı hissəsində

E) burun çəpərinin arxa-yuxarı hissəsində256. Burun qanaxmaları daha çox nəyin selikli qişasında olur:

A) burun çəpərinin

B) aşağı burun balıqqulağının

C) orta burun balıqqulağının

D) burun boşluğunun dibində

E) yuxarı burun balıqqulağının257. Allergik rinitin kompleks terapiyasına nə aid deyil

A) buruna damar büzücü preparatların damcı şəklində uzun müddət istifadəsi

B) organizmə allegenin düşməsindən goruyan individual metodlar

C) spesifik immunoterapiya

D) geyri spesifik hiposensibilizasiya terapiyası

E) yerli kortikosteroid terapiyası258. Burun qanaxmasının yerli səbəbi:

A) burun travması

B) ateroskleroz

C) leykoz

D) arterial hipertenziya

E) hemofiliya259. Burun qanaxmasının səbəbi nədir:

A) bütün sadalananlar

B) hipertoniya xəstəliyi

C) qan xəstəlikləri

D) ateroskleroz

E) böyrək xəstəlikləri ( nefroskleroz, böyrək hipertoniyası)260. Burun qanaxması nə zaman baş verir:

A) bütün sadalananlar

B) qrip zamanı

C) burun-udlağın angiofibromasında

D) teleangioektaziyalarda

E) burun boşluğunun xərçəngində261. Burun çəpərinin ön-aşağı hissəsində nə yerləşir:

A) sıx damar toru (Kisselbax sahəsi)

B) kavernoz sinus

C) limfatik kələf

D) S-əbənzər sinus

E) bütün sadalananlar262. Bunlardan hansı daha çox burun qanaxmasına səbəb olur

A) ateroskleroz

B) revmatik miokardit

C) miokardın infarktı

D) ürəyin mədəciklərarası arakəsməsinin defekti

E) bağırsaq keçməməzliyi263. Burun boşluğunda qanaxmaların səbəbi nə ola bilər:

A) bütün sadalananlar

B) burun boşluğunun atrofiyasi və xorası

C) burun boşluğunun və burun ətrafı ciblərin bədxassəli şişləri

D) burun boşluğunda cərrahi əməliyyatlar və zədələr

E) burun boşluğunun və burun ətrafı ciblərin xoşxassəli şişləri (angioma, papilloma)264. Simptomatik burun qanaxması hansı xəstəlik zamanı baş vermir

A) pnevmaniya

B) burun-udlağın angiofibroması

C) hipertoniya xəstəliyi

D) hemofiliya

E) leykoz265. Burun boşluğunun ön hissəsində qanaxma baş verən zamanı nədən istifadə olunur:

A) burun ganadlarının burun arakəsməsinə sıxılması və burun boşluğunun ön hissəsinə 3%-li hidrogen

peroksidlə islanmış pambıq və ya tənzif yeridilməsi

B) arxa tamponada

C) dibazolun parenteral yeridilməsi

D) xarici yuxu arteriyasının bağlanması

E) vikasolun parenteral yeridilməsi

266. Burun boşluğunun ön hissəsindən qanaxma zamanı nədən istifadə olunmur:

A) arxa tamponada

B) burun boşluğuna 3%-li hidrogen peroksid ilə isladılmış tamponun yeridilməsi

C) damarın koaqulyasiyası

D) burun qanadlarının burun çəpərinə sıxılması

E) ön tamponada267. Burun qanaxmasının saxlanma üsulları

A) bütün sadalananlar

B) burun boşluğunun ön tamponadası

C) 2%-li hidrogen peroksid ilə islanmış tamponun yeridilməsidir

D) elektro və kimyəvi koaqulyasiyadır

E) burun boşluğunun arxa tamponadası268. Allegik rinit zamanı spesifik immunoterapiya nə zaman aparılır

A) xəstəliyi törədən allegen allergoloji kabinet vəya stasionarda dəgig təyin edildikdə

B) xəstəliyin kəskinləşmə dövründə

C) antihistamin preparatlarla müalicə effetsiz olanda

D) hormonal preparatlarla müalicə effetsiz olanda

E) allegik rinit burun ətrafı ciblərdə polipoz-irinli proseslərlə müşahidə olanda269. Allegik rinit zamanı aparılan spesifik immun terapiya nəyə əsaslanır

A) dəri altına allergenin minimal dozalarda tədricən artırmagla yeridilməsi

B) antimediator (antihistamin) preparatların daxilə gəbul edilməsinə

C) birinci nəsil antihistamin preparatlardan istifadə edilməsinə

D) ikinci nəsil antihistamin preparatlardan istifadə edilməsinə

E) topik kortikosteroidlərin istifadə edilməsinə270. Ön tamponada neçə müddətə qoyulur:

A) 24-72 saat (2-3 sutkA)

B) 10-12 saat

C) 24 saat (1 sutkA)

D) 7-10 sutka

E) 2 saat271. Güclü dayanmayan burun qanaxmasında nə etmək lazımdır

A) burun boşluğunun ön və arxa tamponadası

B) cərrahi diatermiya

C) qalvanokaustika

D) kimyəvi koaqulyasiya

E) burun boşluğuna 3%-li hidrogen peroksidlə islanmış pambıq yeridilməsi272. Burun boşluğunun arxa tamponadası ücün tamponun ölçüsü necə təyin edilir:

A) xəstənin əlinin baş barmaqlarının distal (dırnaq) falanqalarının birgə böyüklüyü ilə

B) çeçələ barmaqların dırnaq falanqalarının birgə böyüklüyü ilə

C) burun-udlağın barmaqla müayinəsi zamanı aşkar olunan böyüklük ilə

D) təxminən təyin edilir

E) xəstənin şəhadət barmaqlarının distal ( dırnaq ) falanqalarının birgə böyüklüyü ilə273. Arxa tamponadanın aparılması üçün nəyin olması vacibdir:

A) bütün sadalananlar

B) ipək sapla bağlanmış arxa tamponun

C) ön tamponada üçün piltə

D) nazik rezin boru və kateter

E) dizcikli pinset və Hartmanın udlaq tutqacı274. Arxa tamponada qoyularkən ağızda sap nə üçün saxlanılır:

A) tamponu çıxartmaq üçün

B) arxa tamponu fiksə etmək üçün

C) xəstədə asfiksiyanın qarşısını almaq üçün

D) heç nə üçün lazım deyil

E) bütün sadalananlar düzgündür275. Arxa tamponada zamanı tamponun burun-udlaqda uzun müddət qalması nə ilə nəticələnə bilər:

A) kəskin irinli orta otit, sinusit ilə

B) pnevmoniya ilə

C) bronxit ilə

D) sensonevral ağıreşitmə ilə

E) burun çəpərinin deformasiyası ilə276. Kəskin rinitdə quru qıcıqlanma mərhələsinin davamiyyəti

A) bir neçə saatdan 1-2 sutkaya qədər:

B) 30 dəqiqədən 2 saata qədər

C) 3-4 sutka

D) 1 həftəyə qədər

E) 5 sutka277. Kəskin rinitin klinikasında neçə mərhələ var:

A) 3 mərhələ

B) 2 mərhələ

C) 4 mərhələ

D) 5 mərhələ

E) 6 mərhələ278. Kəskin rinitin 1-ci mərhələsi necə adlanır:

A) quru qıcıqlanma

B) seroz ekssudasiya

C) selikli-irinli ifrazat

D) simptomsuz keçmə

E) latent279. Kəskin kataral rinitin abortiv gedişatını təmin etmək üçün xəstəliyin ilk günlərində nə təyin

etmək olar:

A) isidici və tərlədici prosedurlar

B) antihistamin preparat

C) damarbüzücü preparat

D) geniş spektrli antibiotiklərl

E) burun boşluğunun natri xlorun izotonik məhlulu ilə yuyulması280. Uzun müddət buruna damarbüzücü preparatların damcılanması zamanı nə yaranır:

A) vazomator rinit ( burun boşluğunun selikli qişasının vazomotor funksiyası pozulur)

B) ozena

C) xroniki hipertrofik rinit

D) xroniki atrofik rinit

E) allergik rinit281. Sudəmər uşaqlarda burun tənəffüsünün bərpa edilməsi nəyi təmin edir:

A) bütun sadalananlar

B) eşitmə borularının və orta qulağın iltihabının qarşısını almaq

C) sakit yuxunu

D) normal qidalanmanı

E) mədə-bağırsaq traktının normal funksiyasını282. Xroniki hipertrofik rinit zamanı aşağı burun balıqqulaqlarının arxa uclarının böyüməsi nəyin

funksiyasının pozulmasına səbəb olur:

A) eşitmə borusunun

B) təbil pərdəsinin

C) korti orqanının

D) burun dəhlizinin

E) gözlərin283. Hipertrofik rinit zamanı ən çox selikli qişanın qalınlaşması və böyüməsi harada olur:

A) aşağı burun balıqqulağının mağaralı toxumasında

B) eşitmə borularında

C) burunun əlavə ciblərində

D) damaq badamcıqlarında

E) yuxarı burun balıqqulaqlarının mağaralı toxumasında284. Atrofik rinit zamanı əsas patomorfoloji dəyişikliklər:

A) silindirik epitelinin yastı epiteliyə metaplaziyası və miqdarının azalması, kirpiklərin yox olması və

mağaralı toxumanın miqdarının azalması

B) səyrici epitelinin qədəhəbənzər huceyrələrə metaplaziyası

C) balıqqulaqlarının selikli qişasının müxtəlif hissələrində birləşdirici toxumanın hipertrofiyası

D) yastı epitelin qədəhəbənzər hüceyrələrə metaplaziyası

E) damarların və mağaralı toxumanın sayının çoxalması

285. İkincili atrofik rinitin yaranma səbəbinə aid deyil:

A) xroniki tonzillit

B) ətraf muhitin zərərli amilləri

C) burun boşluğunda geniş cərrahi mudaxilələr

D) endokrin-humoral pozulmalar ( şəkərli diabet )

E) burunun selikli qişasının zədələnməsi286. Atrofik rinitin müalicəsində nə istifadə olunur:

A) vitamin A , E preparatları, yod məhlulları

B) eufillin

C) bismut preparatları

D) protarqol məhlulu

E) damarbüzücü preparatlar287. Vazomator rinitin allergik formasında simptom triadası:

A) paroksizmal (çoxsaylı) asqırma, burun tənəffüsünün çətinləşməsi, burunda qaşınma və çoxlu ifrazat

B) burunun ara bir tutulması, selikli-irinli ifrazat, baş ağrıları

C) burun tənəffüsünün çətinləşməsi, burunda quruluq, anosmiya

D) baş ağrısı, balığgulağıların hipertrofiyası, tənəffüsün çətinləºməsi

E) burun tənəffüsünün çətinləşməsi, baş ağrıları, güclü burun qanaxmaları288. Allergik rinitdə ifrazatın xüsusiyyəti:

A) çoxlu selikli və seroz

B) hemorragik

C) irinli

D) az migdarda

E) xoşagəlməz iyli289. Vazomator rinitin allergik formasının simptomu deyil:

A) udlaqda ağrılar

B) burundan ifrazat

C) iybilmənin pozulması

D) burunun tutulması

E) paroksizmal asqırma290. Vazomator rinit üçün nə xarakterik deyil:

A) burun qanaxması

B) balıqqulaqların ödemi

C) selikli ifrazat

D) burun tənəffüsünün çətinləşməsi

E) asqırma291. Ozena nədir:

A) atrofik rinitin forması

B) hipertrofik rinitin forması

C) vazomotor rinit forması

D) kəskin kataral rinit

E) sinusitin bir forması292. Ozena zamanı ön rinoskopiyada nə aşkar olunur:

A) tünd qəhvəyi və sarı-yaşıl qartmaqlar

B) xoralar

C) irinliklər

D) çoxlu irinli ifrazat

E) boz ərplərKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 84,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə