Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir


Sinusitin diaqnostik üsüluna nə aid deyilYüklə 84,52 Kb.
səhifə4/7
tarix10.12.2016
ölçüsü84,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

293. Sinusitin diaqnostik üsüluna nə aid deyil:

A) pnevmoensefaloqrafiya

B) burunun və əlavə ciblərinin KT-sı

C) burun boşluğunun endoskopiyası

D) burunun əlavə ciblərinin rentgenoqrafiyası

E) ciblərin diaqnostik punksiyası294. Frontitin diaqnostikası üçün nə istifadə olunur:

A) burunun əlavə ciblərinin ön və yan proyeksiyasında rentgenoqrafiyası

B) gicgah sümüyünün Mayer üsulu ilə rentgenoqrafiyası

C) gicgah sümüyünün Füller üsulu ilə rentgenoqrafiyası

D) Audiometriya

E) burunun əlavə ciblərinin aksial proyeksiyada rentgenoqrafiyası295. Etmoiditin dianostikası üçün nə istifadə olunur:

A) burunun əlavə ciblərinin burun-çənə proyeksiyasında rentgenoqrafiyası və kompyuter tomoqrafiyası

B) əng cibinin punksiyası

C) impedansometriya

D) gicgah sümüyünün Stenvers üsulu ilə rentgenoqrafiyası

E) mukosiliar klirensin yoxlanilması296. Sfenoiditin diaqnostikası üçün nə istifadə olunur:

A) burunun əlavə ciblərinin burun-çənə və aksial proyeksiyalarda rentgenoqrafiyası və kompyuter

tomoqrafiyası

B) baş beyinin maqnit-rezonans tomaqrafiyası

C) əng cibinin ön divarının perkussiyası

D) lazer dopler floumetriyası

E) gicgah sümüyünün Şüller üsulu ilə rentgenoqrafiyas.

297. Sinusitin diaqnostikası üçün nə istifadə olunur:

A) sinusoskopiya

B) burun seliyinin bakterioloji muayinəsi

C) rinomanometriya

D) yaxmanın müayinəsi

E) olfaktometriya298. Burunun əlavə ciblərinə infeksiyanın ən çox daxil olma yolu:

A) rinogen

B) limfogen

C) odontogen

D) hemotogen

E) labirintogen299. Əng sümüyünün əsasən hansı dişlərinin patologiyası haymoritin səbəbi ola bilər:

A) 5,6, 7

B) 2,3

C) 3, 4


D) 8

E) 1,2


300. Kəskin frontitin müalicəsində hansı üsul düzgün deyil:

A) alın cibinin medial divarından punksiya

B) orta burun keçəcəyinin damarbüzücü preparatlarla adrenalizasiyası

C) alın cibinin aşağı divarından punksiya

D) alın cibinin trepanopunksiyası

E) ümumi iltihab əleyhinə terapiya ( antibiotiklər,antihistamin preparatlar,

analgetiklər).

301. İrinli sfenoiditdə əsas cibə ən optimal müasir cərrahi müdaxilə:

A) endoskopik

B) Denker üsulu ilə

C) Kaldvel-Lyuk üsulu ilə

D) İvanov üsulu ilə

E) Ritter-Yansen üsulu ilə302. Kəskin haymoritdə tez-tez rast gəlinən simptom:

A) bütün sadalananlar

B) orta burun keçəcəyində irinli ifrazat

C) xəstə olan tərəfdə əng cibində ağrı və baş ağrıları

D) burun boşluğunun selikli qişasının ödemi (burun tənəffüsünün çətinləşməsi)

E) iybilmənin pozulması303. Əng cibinin punksiyası zamanı Kulikovski iynəsinin yönəlmə istiqaməti:

A) həmin tərəfdə gözün xarici bucağı istiqamətində

B) aşağı

C) yuxarı

D) burun boşluğunun medial divarına perpendikulyar

E) əks tərəfdə gözün xarici bucağı istiqamətində304. Sinusitə hansı morfoloji forma xarakterik deyil:

A) papillomatoz

B) divar-kənarı hiperplastik

C) ekssudativ ( irinli)

D) polipoz

E) xolesteatomatoz305. Kəskin sinusitlərin müalicəsində nədən istifadə olunmur:

A) diuretiklərdən

B) antihistamin preparatlardan

C) fizioterapiyadan

D) dekonqensantlardan ( damarbüzücü preparatlardan )

E) antibiotiklərdən306. Kəskin sinustin yaranmasına səbəb olan ümumi amillər:

A) bütün sadalananlar

B) ətraf mühitin zərərli amilləri

C) konstitusional xüsusiyyətlər

D) immunitetin vəziyyə____________ti

E) orqanizmin ümumi və yerli müqavimətinin azalması307. Sinusitin yaranmasına səbəb olan yerli amillər:

A) bütün sadalananlar

B) kəskin rinit

C) xroniki rinit

D) burun çəpərinin əyriliyi, daraq, tikan

E) adenoid vegetasiyası308. Əng cibinin punksiyası haradan aparılır:

A) aşağı burun keçəcəyindən

B) orta burun keçəcəyindən

C) yuxarı burun keçəcəyindən

D) burun boşluğunun dibindən

E) ön divarınadan309. Burun boşluğunun selikli qişasının anemizasiyası zamanı başı əks tərəfə əyəndə irinin orta burun

keçəcəyindən axması hansı xəstəliyə xasdır:

A) haymorit

B) vazomator rinit

C) sfenoidit

D) frontit

E) kataral rinit310. Sfenoiditin diaqnostikası üçün ən az informativ üsul hansıdir:

A) ön rinoskopiya

B) endoskopik baxış

C) arxa rinoskopiya

D) burunun əlavə ciblərinin KT-sı

E) burunun əlavə ciblərinin MRT-sı311. Əng cibinin punksiyası zamanı ən çox rast gəlinən fəsadlaşma:

A) orbitanın punksiyası

B) alveolanın punksiüası

C) damağın punksiüası

D) əsas cibin zədələnməsi

E) orta balığgulağının punksiüası312. Hemisinusit nədir:

A) bir tərəfdə bütün ciblərin iltihabı

B) bütün burun ətrafı ciblərin iltihabı

C) əng və etmoidal ciblərin iltihabı

D) hər iki tərəfdə alın və əsas ciblərin iltihabı

E) hər iki tərəfdə etmoidal ciblərin iltihabı313. Pansinusit nədir:

A) bütün burunətrafı ciblərin iltihabı

B) bir tərəfdə bütün burunətrafı ciblərin iltihabı

C) əng və etmoidal ciblərin iltihabı

D) alın və əsas ciblərin iltihabı

E) hər iki tərəfdə əng ciblərin iltihabı314. Haymoritin müalicə üsulu:

A) əng cibinin punksiyası

B) alın cibinin punksiyası

C) endoskopik etmoidotomiya

D) hemostatiklərin istifadə edilməsi

E) diuretiklərin istifadə edilməsi315. Haymoritin cərrahi müalicəsi:

A) əng cibində Kaldvell-Lyuk üsulu ilə radikal əməliyyat

B) frontotomiya

C) sfenoidotomiya

D) etmoidotomiya

E) Proetsin yerdəyişmə üsulu ilə irinin evakuasiya edilməsi316. Kəskin etmoidit göz yuvasının subperiostal absesi və ya

fleqmonası ilə ağırlaşıb: Müalicə taktikası necə olmalıdır:

A) cərrahi müdaxilə - xəlbir labirinti hüceyrələrinin açılması, göz

qapağı absesi və ya göz yuvasının açılması

B) antibiotik terapiyası

C) xəlbir cibinin punksiyası və antibiotik terapiyası

D) alın cibinin punksiyası

E) Proetsin yerdəyişmə üsulu ilə irinin evakuasiya edilməsi

317. Əng cibinin yad cismi zamanı vacibdir:

A) əng cibinin açılması

B) alın cibində radikal əməliyyat

C) qarmaqla çıxarılması

D) traxeostomiya

E) əng cibinin punksiyası318. Plomb üçün materialin əng cibinə düşməsi nəyə səbəb ola bilər:

A) xronik haymorit

B) xronik frontit

C) xronik etmoidit

D) xroniki sfenoidit

E) xroniki frontit və etmoidit319. Odontogen haymorit zamanı göstərişdir:

A) əng cibinin açılması

B) xəlbir labirintinin açılması

C) əsas cibin acılması

D) alın cibinin acılması

E) ancaq xəstə dişin çıxarlması320. Rentgenoloji müayinə və KT ilə təsdiqlənmiş kəskin irinli frontit zamanı, iltihab əleyhinə olan

konservativ müalicənin 3 sutka ərzində effektsiz olarsa, aşağıdakı göstərişdir:

A) alın cibinin trepanopunksiyası

B) xəlbir labirintinin endonazal açılması

C) əng cibinin açılması

D) əsas cibin endonazal açılması

E) alın cibində radikal əməliyyat321. Rentgenoloji müayinə və KT ilə təsdiqlənmiş kəskin irinli haymorit zamanı və ilk sutka ərzində

konservativ müalicə fonunda müsbət dinamika olmazsa aşağıdakı göstərişdir:

A) əng cibinin punksiyası

B) əng cibində radikal əməliyyat

C) xəlbir labirintinin endonazal açılması

D) alın cibinin trepano-punksiyası

E) əsas cibin endonazal açılması322. Rinogen orbital ağırlaşma zamanı infeksiyanın əsas yayılma yolu:

A) kontakt

B) perinevral

C) travmatik

D) limfogen

E) hematogen323. Vegener granulematozunun diagnostikasında əhəmiyyətli laborator müayinə üsulunu göstərin

A) antineytrofil sitoplazmatik antitellərin təyini

B) antimitoxondrial antitellərin təyini

C) antinüvə antitellərin təyini

D) ganın biokimyəvi analizi

E) revmotestlər324. Rinogen orbital ağırlaşmanın belə forması yoxdur

A) mağaralı sinusun trombozu

B) gözün yumşaq toxumaları venalarının trombozu

C) gözun yumşaq toxumasının fleqmonası

D) retrobulbar abses

E) orbital osteoperiostit ( irinli və ya q/irinli)325. Rinogen orbital ağırlaşma deyil:

A) subdural abses

B) retrobulbar abses

C) gözün yumşaq toxumasının fleqmonası

D) göz qapağının və gözün yumşaq toxumasının reaktiv ödemi

E) göz qapağinin absesi326. Orbitanın fleqmonası üçün xarakterik deyil:

A) göz almasının normal hərəkətliliyi

B) hərarətin artması

C) görmənin azalması və itməsi

D) ekzoftalm

E) diplopiya327. Rinogen orbital ağrılaşmaya aid deyil:

A) epidural abses

B) retrobulbar abses

C) göz qapağının absesi

D) gözün yumşaq toxumasının absesi

E) orbitanın subperiostal absesi328. Bu yolla rinogen kəllə daxili ağırlaşma baş vermir:

A) timpanogen

B) hematogen

C) kontakt

D) limfogen

E) perinevral329. Bu kəllə daxili ağırlaşma rinogen deyil:

A) beyinin glioması

B) mağaralı sinusun trombozu

C) meningit

D) beyin absesi

E) ekstradural abses330. Mağaralı sinus sərhədlənir:

A) daxili yuxu arteriyası

B) xarici yuxu arteriyası

C) vidaci vena

D) üz arteriyası

E) görmə çarpazı ilə331. Kavernoz sinusun trombozu gözün yumşaq toxumasının fleqmonasından nə ilə fərqlənir:

A) göz almasına təzyiq etdikdə ağrının olmaması

B) görmənin azalması və korluq

C) göz almasının hərəkətliliyinin azalması

D) ekzoftalm

E) konyuktivanın xemozu332. Kavernoz sinusun trombozu üçün xarakterik deyil:

A) normal hərarət

B) göz qapağı ödemi

C) konyuktivanın xemozu

D) ekzoftalm

E) görmə sinirin məməciyində durğunluq və ya ödem, torlu gişaya gansızma333. Rinogen irinli meningit simptomlarına aid deyil:

A) anosmiya

B) huşun itməsi

C) diffuz baş ağrısı

D) yüksək davamlı hərarət

E) ürəkbulanma və qusma

Səh.192-193

334. Meningial simptom deyil:

A) Ortner

B) Kerniq

C) Brudzinski

D) ənsə əzələlərinin rigidliyi

E) Babinski335. İrinli meningit üçün xarakter simptom deyil:

A) Qallant

B) Oppenheym

C) Brudzinski

D) Rossolimo

E) Kerniq336. Bu göstərici əsasında meningit diaqnozu qoyulur:

A) onurğa beyni punksiyası

B) sidiyin analizi

C) sternal punksiya

D) qan analizi

E) baş benin KT-sı337. İrinli meningitdə likvorun dəyişikliyinə aid deyil:

A) şəkərin artması

B) zülalın artması

C) sitoz (neytrofilyoz)

D) təzyiq ilə axır, bulanıqdır

E) şəkər və xloridlərin azalması338. Alın payı absesinin aşkar stadiyasında xarakter simptom deyil:

A) labirint

B) ümumi beyin

C) ümumi


D) meningial

E) ocaqlı simptomlar ( psixi pozğunluqlar , statika və yerişin pozulması və s339. Alın payı absesi üçün xarakterik simptom deyil:

A) adiadoxokinez

B) alin ataksiyası

C) qaşüstü nahiyədə lokal ağrı

D) psixi pozulmalar

E) meningial simptomlar340. Baş beynin rinogen absesi zamanı aparılması vacib olan müayinə:

A) baş beyinin KT və ya MRT-si

B) elektroensefalografiya

C) audiometriya

D) impedansometriya

E) olfaktometriya341. Xarici burunun travmatik deformasiyasının səbəbı deyil:

A) poliartrit

B) məişət travması

C) idman travması

D) nəqliyyat travması

E) hərbi travma342. Burun sümüklərinin repozisiyası zamanı aparılan tamponadanın məqsədi:

A) sadalananlarin hamısı düzdür

B) sınmış hərəkətli sümüklərin fiksasiyası

C) sinexiya yaranmasının qarşısını almaq

D) qanaxmanı dayandırmaq

E) hematomanın yaranmasının qarşısını almaq343. Burun sümüklərinin yana yerdəyişmə ilə sınması zamanı aparılır:

A) barmaqla repozisiya

B) rinoplastika

C) traxeyanın intubasiyası

D) septoplastika

E) traxeotomiya344. Burun sümüklərinin sınması zamanı dəri örtüyünün yaralanmasında göstərişdir:

A) tetanus əleyhinə zərdabın təyini

B) difteriya əleyhinə zərdabın yeridilməsi

C) qanın morfoloji analizi

D) analgetiklərin təyini

E) hemostatik dərmanlar345. Burun sümüklərinin sınığı ola bilər:

A) qapalı, açıq

B) ancag açıq

C) ancag qapalı

D) ancag selikli qişa tamlığının pozulmaması ilə

E) ancag selikli qişsa tamlığının pozulması ilə346. Burun sümüklərinin sınığı olan xəstədə beyin silkələnməsi əlaməti olarsa:

A) burun sümüklərinin repozisiyasını sonraya təxirə salmaq ( 5-6 sutka)

B) burun sümüklərinin təcili repozisiyası

C) əsas cibin punksiyası

D) kəllə qapağı trepanasiyası

E) hemostatik terapiya və burun sümüklərinin təcili düzəldilməsi347. Burun sümüyü sınığı olan və kəllə əsasının sümüklərinin sınmasına şübhə varsa müalicə nədən

başlayır?

A) lümbal punksiya ( subaraxnoidal sahədə qan sızmanı aşkar etmək üçün)

B) sümük sınıqlarının təcili bərpası

C) diggətlə müşahidə

D) şok əleyhinə terapiya

E) kəllə qapağının trepanasiyası348. Burun və burunətrafı ciblərdən hansısında daha tez-tez hallarda osteoma rast gəlinir?

A) alin cibləri və xəlbir sümüyündə

B) əng ciblərində

C) əsas ciblərdə

D) burun boşluğunun dibində

E) burun arakəsməsində349. Burunətrafı ciblərdən hansısı daha tez-tez hallarda birincili bədxassəli proseslə (şişlə) zədələnir?

A) əng


B) xəlbir

C) alın


D) əsas

E) bütün ciblər eyni tezlikdə350. Vegener xəstəliyinin erkən mərhələsində ən çox rast gəlinən daimi simptom budur

A) burun selikli gişasında ganlı-irinli gartmagların əmələ gəlməsi

B) burun selikli gişasında üfunətli gartmagların əmələ gəlməsi

C) paroksizmal asgırma

D) burundan çoxlu migdarda seroz ifrazatın olması

E) iybilmənin pozulması351. Kəskin kataral laringit üçün ən çox nə xarakterikdir?

A) Öskürək. Səsin xırıltılı olması.Yad cisim hissiyyatının olması

B) Öskürək.Səsin xırıltılı olması.Tənəffüsün pozulması

C) Yüksək hərarət.Udqunmanın ağrılı olması.Tənəffüsün pozulması

D) Öskürək.Yüksək hərarət.Tənəffüsün pozulması

E) Səsin xırıltılı olması.Yüksək hərarət. Udqunmanin ağrılı olması352. Kəskin kataral laringit zamanı larinqoskopiyada nə aşkar edilir?

A) Selikli qişanın ödemi. Selikli qişanın hiperemiyası.Selikli qişanın infiltrasiyası

B) Selikli qişanın ödemi.Geniş sahələrdə qansızmalar.Selikli qişanın irinləməsi

C) Selikli qişanın ödemi.Selikli qişanın hiperemiyası.Selikli qişanın irinləməsi

D) Selikli qişanın ödemi.Selikli qişanın hiperemiyası.İrinli ərp

E) Selikli qişanın ödemi. Geniş sahələrdə qansızmalar; qırtlağın iflici.353. Büküşaltı laringit ən çox hansı yaşlarda rast gəlir?

A) 5-8 yaşlarında

B) 12-14 yaşlarında

C) 2-3 yaşlarında

D) 0-1 yaşlarında

E) 9-11 yaşlarında354. Soyuq qida qəbulundan 2 gün sonra xəstədə disfoniya, öskürək, subfebril temperatur müşahidə

edilmişdir. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək lazımdır?

A) Laringit

B) Angioma

C) Paratonzillit

D) Faringit

E) Adenoidit355. Qırtlağın absesi daha çox harda yerləşir?

A) Qırtlaq qapağında

B) Qırtaq mədəciklərində

C) Səs büküşlərində

D) Büküşaltı sahədə

E) Dəhliz büküşlərində356. Qırtlaq paxidermiyaları adətən harada yerləşir?

A) Çalovabənzər qığırdaqlar arasında

B) Səs büküşlərində

C) Dəhliz büküşlərində

D) Qırtlaq mədəciklərində

E) Səs və dəhliz büküşlərində357. Kəskin ifadə olunmuş təngnəfəslik, sifət solğun göyümtül rəngdə, soyuq yapışqanlı tər ilə

örtülmüş, qorxu hissiyyatı və səs yarığının 2-3 mm-ə qədər daralması ilə müşayət olunan inspirator

təngnəfəslik stenozun hansı mərhələsinə uyğundur?

A) Dekompensasiya

B) Kompensasiya

C) Subkompensasiya

D) Asfiksiya

E) Belə bir mərhələ yoxdur358. Kəskin qırtlaq stenozunun kompensasiya stadiyasında səs yarığının eni neçədir?

A) 5-6 mm

B) 4-5 mm

C) 8-9 mm

D) 2-3 mm

E) 10-12 mm359. Kəskin qırtlaq stenozunun subkompensasiya stadiyasında səs yarığının eni neçədir?

A) 4-5 mm

B) 2-3 mm

C) 8-9 mm

D) 6-7 mm

E) 10-12 mm360. Kəskin qırtlaq stenozunun dekompensasiya stadiyasında səs yarığının eni neçədir?

A) 2-3 mm

B) 4-5 mm

C) 10-12 mm

D) 6-7 mm

E) 8-9 mm361. Traxeostomiya əməliyyatı nə zaman aparılır?

A) Kəskin qırtlaq stenozunun dekompensasiya stadiyasında

B) Kəskin qırtlaq stenozunun subkompensasiya stadiyasında

C) Xroniki qırtlaq stenozunda

D) Kəskin qırtlaq stenozunun kompensasiya stadiyasında

E) Stenozlaşmayan kəskin laringit zamanı362. Səs yarığını genəldən əzələ aşağıdakılardan hansıdır?

A) Arxa üzük-çalovabənzər

B) Köndələn çalovabənzər

C) Çər çalovabənzər

D) Yan üzük-çalovabənzər

E) Üzük-qalxanabənzər363. Qırtlağın selikli qişasının innervasiyasında aşağıdakı sinirlərdən hansı iştirak edir?

A) Yuxarı qırtlaq siniri

B) Diludlaq siniri

C) Dilaltı sinir

D) Aşağı qırtlaq siniri

E) Üçlü sinir364. Qayıdan sinir (n.Recurrens) aşağıdakı əzələ qruplarından hansını innervasiya edir?

A) Əsasən qırtlağın daxili əzələlərini

B) Əsasən qırtlağın xarici əzələlərini

C) Udlaq əzələlərini

D) Boyun əzələlərini

E) Üzük-qalxanabənzər və döş-körpücük məməyəbənzər əzələni365. Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olmur?

A) Qırtlağın yad cismi

B) Aorta qövsünün anevrizması

C) Yemək borusunun şişləri

D) Divararalığının şişləri

E) Ağciyər zirvəsindəki çapıqlı dəyişikliklər366. Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olur?

A) Aorta qövsünün anevrizması

B) Qırtlağın yad cismi

C) Qırtlağın vərəmi

D) Papillomatoz

E) Qırtlağın skleroması367. Traxeostomiya əməliyyatı hansı qırtlaq əzələsinin iflici zamanı aparılır?

A) M. Posticus

B) M.Arytenoidens transverses

C) M. Thyreoarytonenoides

D) M. Cricothyroideus

E) M. Vocalis368. Aortanın anevrizması, yemək borusu, traxeya, bronx və divararalığının şişləri, perikardit, ağ

ciyərlərin zirvələrində fibroz qırtlaqda hansı patolojı prosesin baş verməsinə səbəb ola bilər?

A) Qırtlağın iflici

B) yumşaq damağın iflici

C) mimiki əzələlərin iflici

D) Qırtlağın anesteziyası

E) dad hissiyatının pozulması369. Qırtlağın bir tərəfli iflici zamanı ilk növbədə nə pozulur?

A) Qırtlağın səs funksiyası

B) Qırtlağın ayırıcı funksiyası

C) Qırtlağın müdafiə funksiyası

D) Qırtlağın tənəffüs funksiyası

E) Hamısı370. 60 yaşlı qadın qalxanabənzər vəzi xərçənginə görə strumektomiya əməliyyatı

keçirmişdir.Əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə xəstədə qırtlaq stenozu əlamətləri baş

vermişdir.Stenozun səbəbi nə ola bilər?

A) Qırtlağın iflici

B) Qırtlağın postintubasion qranuloması

C) Qırtlağın çapıqlı stenozu

D) Qırtlağın iltihabı

E) Qırtlaqda hissiyat pozulması371. 7 yaşlı oğlan uşağı avtomobillə vurulmuş və 45 gün ərzində koma vəziyyətində nazotraxeal

intubasiya və süni tənəffüs aparatında qalmışdır.Ekstubasiyadan sonra xəstədə qırtlaq stenozu

klinikası əmələ gəlmişdir.Stenozun mümkün səbəbi hansıdır?

A) Qırtlağın postintubasion qranuloması

B) Sklerozlaşma mərhələsində olan qırtlaq perixondriti

C) Qırtlağın bir tərəfli iflici

D) Qırtlağın iki tərəfli iflici

E) Qırtlağın çapıq stenozu372. 3 yaşlı uşaqda kəskin respirator virus infeksiyası keçirdikdən 3 ay sonra proqressivləşən və

afoniyaya keçən disfoniya əmələ gəlmişdir. Təxmini diaqnozu göstərin:

A) Qırtlağın papillomatozu

B) Xronik kataral laringit

C) Kəskin laringit

D) Səs büküşlərinin allergik ödemi

E) Xronik hiperplastik laringit373. 3 yaşlı uşaqda kəskin respirator virus infeksiyası keçirdikdən 3 ay sonra proqressivləşən və

afoniyaya keçən disfoniya əmələ gəlmişdir. İlkin diaqnozu qoymaq üçün hansı müayinəni aparmaq

vacibdir?

A) Larinqoskopiya

B) Audiometriya

C) Stroboskopiya

D) Palpasiya

E) Rentgenoqrafiya374. Bu üsullardan hansı əsasən kiçik yaşlı uşaqların qırtlağının müayinəsində istifadə olunur?

A) Düzünə (vasitəsiz) larinqoskopiya

B) Rentgenoqrafiya

C) Stroboskopiya

D) Şliter simptomunu yoxlamaqla

E) Tərsinə (vasitəli) larinqoskopiya375. Kimyəvi yanıq nəticəsində qırtlağın daha çox hansı anatomik hissəsində çapıqlı stenoz əmələ

gəlir?

A) Dəhlizdə

B) Üzüyəbənzər qığırdaqda

C) Səs büküşü nahiyəsində

D) Qalxanabənzər qığ____________ırdaqda

E) Büküş altı nahiyyədə376. Uzunmüddətli intubasiyadan sonra qırtlağın hansı şöbəsində daha çox çapıqlı daralma əmələ

gəlir?

A) Büküş altı nahiyədə

B) Dəhlizdə

C) Səs büküşü nahiyəsində

D) Qırtlaq mədəciklərində

E) Dəhliz və səs büküşündə377. Qırtlağın hansı əzələsinin iflici zamanı səs yarığı açılmır və qırtlağın kəskin stenozu baş verir?

A) Arxa üzük-çalovabənzər əzələ

B) Yan üzük-çalovabənzər əzələ

C) Köndələn çalovabənzər əzələ

D) Çəp çalovabənzər əzələ

E) Çalovabənzər-qırtlaq qapağı əzələ378. Uşaqlarda qırtlağın daha sıx rast gəlinən iltihabi xəstəliyi hansıdır?

A) Virus larinqotraxeiti

B) Kəskin epiqlottit

C) Qırtlağın xondroperixondriti

D) Qırtlaq floqmonası

E) Kataral laringitKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 84,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə