Mehdiyeva səADƏt faziL qızı “Abşeron yarımadasında sənaye tullantıları ilə çirklənmiş torpaqların ekoloji vəziyyəti və onların yaxşılaşdırılmasıYüklə 0,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə40/40
tarix02.01.2022
ölçüsü0,95 Mb.
#44219
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Mehdiyeva Səadət Fazil qızı

ƏDƏBİYYAT 

 

1.  Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik profili. Bakı, Elm, 2004, 202 səh. 

2.  “Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası” III cild “Regional coğrafiya” Akad. 

R.M.Məmmədovun redaktorluğu ilə, Bakı, 2015, səh.101-112. 

3.  Babayev  M.P.,  Qurbanov  E.A.,  Həsənov  V.H.  “Azərbaycanda  torpaq 

deqradasiyası və mühafizəsi”. Bakı, Elm, 2010, 216 səh. 

4.  Babayev 

V.A. 


“Abşeron 

yarımadası 

torpaqlarının 

ekoloji 


qiymətləndirilməsinin  iqtisadi  aspektləri”.  K.t..elm.nam.  diss.avtoreferatı. 

Bakı, 2010, 18 səh. 

5.  Əliyev F.Q., Bədəlov A.B., Hüseynov E.M., Əliyev F.F. “Ekologiya”. Dərslik. 

Bakı,“Elm”, 2012, 828 səh. 

6.   Əzizov  A.M.  “Tətbiqi  ekologiyanın  əsasları”.  Dərslik,  AzMİU.  Bakı,  2010, 

248 səh. 

7.  Əlizadə E.K., Rüstəmov Q.İ., Kərimova E.C. “Abşeron yarımadasının müasir 

landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri”. Bakı, 2015, 245 səh. 

8.  Əhmədov  V.A.,  Qəhrəmanova  T.B.  “Rekultivasiya, növləri  və  Azərbaycanda 

onun işlənməsi” “Az.MEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun əsərlər 

toplusu. XVI cild, Bakı, Elm, 2004, s.376-393 

9.   Əhmədov  V.A.  “Texnogen  pozulmuş  və  neftlə  çirklənmiş  torpaqların 

inventarizasiyası  və  rekultivasiyası  üsulları”.  Jurnal  AMEA.  Xəbərləri 

Biologiya elmləri, cild 66, № 2. Bakı, 2011. 

10.  Həkimova  N.F.  Abşeron  yarımadasının  neft-mədən  torpaqlarının  ekoloji 

münbitlik modeli. Biol.elm.nam. diss.avtoreferatı. Bakı, 2005, 19 səh. 

11.  Hüseynova L.M. “Anam Xəzərim”. Bakı, 2015, 520 səh. 

12.  Xəzər  Kompleks  Ekoloji  Monitorinq  İdarəsinin  hesabatları, həftəlik  və  aylıq 

bülletenləri. 

13.  Xəlilova A.Ə., Məhərrəmova S.Y., Mehdiyeva S.F. “Abşeron yarımadasında 

çirklənmiş göllərin ekoloji vəziyyəti və onların bərpası tədbirləri”. Ekologiya 

və su təsərrüfatı ET və İ jurnalı, №2, Bakı, 2018, səh. 25-29 

14.  İsmayılov  N.M.  “Neftlə  çirklənmiş  torpaqların  və  qazma  şlamlarının 

təmizlənməsi”. Bakı, «Təhsil » NPM, 2007, 168 səh. 

15.  İsmayılov  G.  “Xəzər  dənizinin  və  sahilyanı  ərazilərin  ekologiyası”.  Bakı, 

2005, səh 13-24. 

16.  Qəhrəmanlı  Y.V.,  Xəlilova  A.Ə.,  Mustafazadə  G.A.  “Abşeron  yarımadası 

torpaqlarının ekoloji – meliorativ vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması yolları”. 

«Ekologiya və su təsərrüfatı» ET və İ jurnalı, №1, Bakı, 2012, səh. 22-26. 

17.  Qəhrəmanlı  Y.V.,  Səfərli  S.A.,  Xəlilova  A.Ə.  “Meliorasiya,  rekultivasiya  və 

torpaq mühafizəsi”. Dərslik. Bakı, 2014, 298 səh.  

 

69 18.  Məmmədov  Q.Ş.,  Həkimova  N.F.  “Neftlə  çirklənmiş  torpaqların  ekoloji 

münbitlik modeli”. Bakı: Elm, 2003, 52 səh. 

19.  Mirzəyev  A.B.,  Şıxəliyev  F.B.  “Abşeron  yarımadası  və  Xəzər  dənizinin 

Azərbaycan  sektorunda  yerləşən  neft  mədən  ərazilərinin  ekoloji  problemləri 

və onların aradan qaldırılması”. Bakı, 2012. 367 səh. 

20.  Mehdiyeva  S.F.,  Xəlilova  A.Ə.  “Bakı  buxtasının  ekoloji  vəziyyəti  və  onu 

formalaşdıran  amillər”.  AzMİU  Tələbə  və  Magistrantların  XXXIX  Elmi 

konfransının materialları. I hissə, Bakı, 2017, səh. 146-149. 

21.  Yaqubov Q.Ş. “Azərbaycan Respublikasının texnogen pozulmuş torpaqlarının 

tədqiqi,  genetik  xüsusiyyətləri  və  onların  rekultivasiya  yolları”.  Bakı,  2003, 

203 s. 

22.  Yaqubov  Q.Ş.,  Həkimova  N.F.,  Baxşiyeva  Ç.T.  “Abşeron  yarımadasının 

bitumlaşmış  torpaqlarının  aqrokimyəvi  xassələri  və  onların  rekultivasiya 

işlərinin  aparılmasında  əhəmiyyəti”.  Azərbaycanın  torpaq  ehtiyatları  və 

qorunması, ATC-nın əsərləri, X cild, I hissə, Bakı, 2005, s. 96-109. 

23.  Şirinov  N.Ş.  ,  Vəliyev  X.Ə.,  Əliyev  Y.Q.  “Xəzərin,  onun  sahillərinin  təbiəti 

və ekologiyası”. Bakı, 1998, səh 40-57. 

24.  Добровольский  Г.В.  Деградация  и  охрана  почв.  МГУ,  Москва,  2002, 

 651 стр. 

25.  Оборин  А.А.  и  др.  Самоочишение,  рекультивация  нефтезагрязненных 

почв Приуралья и Западной Сибири, Москва, 1985, с.140-168. 

26.  Манафова  Ф.А.  Экологическая  оценка  структур  почвенного  покрова 

Апшерона. Автореф. дисс. канд. биол. наук, Баку, 2006, 19 с.  

27.  Султанова Н.А. Экологическая модель плодородия почв под овощными 

культурами на Апшероне. Автореф. дис. канд. биол. наук. Баку, 2003,18 с. 

28.  Султанзаде Ф.В. Экологическая оценка состояния почвенного покрова в 

условиях  Апшеронского  полуострова.  Автореф.  дисс.  канд.  биол.  наук. 

Баку, 1997, 23 с.  

29.  Раджабова  С.Б.  Экологическая  модель  плодородия  серо-бурых 

орошаемых  почв  под  маслиными  плантациями  Апшеронского 

полуострова. Автореф. дисс. канд. с/х наук. Баку, 1994, 22 с. 

30.  Талыбов  А.Т.  Картографический  анализ  ландшафтно-экологического 

условия 

Апшеронского 

полуострова. 

БГУ, 


2004, 

191 


с


 

 

70 -------------- 

Yüklə 0,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə