Məhkəmə-tibbi ekspertiza ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Dəyişən cərəyan hansı tezliklə daha böyük təhlükə törədir?Yüklə 1,01 Mb.
səhifə11/19
tarix07.12.2016
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

633) Dəyişən cərəyan hansı tezliklə daha böyük təhlükə törədir?

A) 150-200 hs

B) 100-150 hs

C) 40-60 hs

D) 80-100 hs

E) 5000-6000 hs


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

634) Tibb müəssisələrində həyat üçün təhlükəli olmayan yüksək tezlikli dəyişən elektrik cərəyanından hansı intervalda istifadə olunur?

A) 2000000 hs və ondan çox

B) 3000000 hs və ondan çox

C) 1500000 hs və ondan çox

D) 10000-1000000 hs

E) 2500000 hs və ondan çox


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
635) Bu toxumalardan hansının elektrik cərəyanına müqaviməti daha azdır?

A) Qan-plazma

B) Qığırdaq

C) Dəri


D) Vətər

E) Sümük
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.


636) İldırımın orqanizmə güclü təsiri bunlardan hansı ilə əlaqədardır?

A) Psixoloji təsirlə

B) Kimyəvi təsirlə

C) Elektromaqnit zərbə dalğası ilə

D) Radioaktiv təsirlə

E) Bioloji təsirlə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

637) İldırım orqanizmə necə təsir göstərir?

A) Mutasion

B) Bioloji

C) Kimyəvi

D) Sosioloji

E) Elektrotermiki və elektromexaniki


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
638) Yaş halda insan dərisinin elektrik cərəyanına müqaviməti necə dəyişir?

A) Azalır

B) Olmur

C) Suluqlar yaranır

D) Dəyişmir

E) Qızartı əmələ gəlir


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
639) İldırım təsiri zamanı dəridə hansı makroskopik dəyişiklik yaranır?

A) Dəri yumşalır

B) Dəri al-qırmızı rəng alır

C) Dəri göyümtül-bənövşəyi rəng alır

D) Dəri maserasiyaya uğrayır

E) Dəridə “ildırım fiquru” əmələ gəlir


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
640) İnsanın üzvlərindən keçən hansı elektrik cərəyanı yolu daha təhlükəli sayılır?

A) Ağciyər, qaraciyər

B) Baş, baş beyin, ürək və sağ ayaq

C) Onurğa beyni

D) Dalaq və sol böyrək

E) Ürək, ağciyər


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
641) Elektrik cərəyanının orqanizmə uzun müddətli təsiri nəticəsində ölümün baş vermə ehtimalının artması nə ilə bağlıdır?

A) Bədənin quru olması ilə

B) Onurğa beynin elektrik cərəyanına həssas olması ilə

C) Dəridəki dəyişikliklərlə

D) Elektrik cərəyanının ürəkdən keçərkən onun ritminin pozulması ilə

E) Elektrik cərəyanının ağ ciyərdən keçməsi ilə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

642) Elektrikvurma zamanı naqillə bədənin kontakt sahəsi arasında hansı asılılıq vardır?

A) Naqilin en kəsiyi böyük olduqda daha güclü təsir edir

B) Kontakt sahəsi kiçik olduqda cərəyan güclü təsir edir

C) Naqillə bədənin kontakt sahəsi böyük olduqda cərəyan güclü təsir edir

D) Bunun əhəmiyyəti yoxdur

E) Naqildə izolyasiya olmadıqda daha güclü təsir edir


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
643) Elektrik cərəyanının təsirini ətraf mühit amillərindən hansı gücləndirir?

A) Hava mühitinin rütubətli olması

B) Havanın quru olması

C) Təsir etmir

D) Döşəmənin quru olması

E) Yer örtüyünün quruluğu


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
644) Elektrik cərəyanının təsirini ətraf mühit amillərindən hansı gücləndirir?

A) Havanın isti olması

B) Havanın quru olması

C) Yer örtüyü və döşəmənin yaş olması

D) Təsir etmir

E) Açıq hava şəraiti


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
645) Quru paltar və ayaq geyimləri elektrik cərəyanının təsirinə necə təsir göstərir?

A) Elektrik cərəyanının təsirini azaldır

B) Cərəyanı neytrallaşdırır

C) Cərəyanın təsirini artırır

D) Təsir etmir

E) Ölümü sürətləndirir


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
646) Hansı geyim əşyaları və ayaq geyimləri elektrik cərəyanı təsirindən müdafiə edir?

A) Yaş ayaqqabı

B) Rezin materialdan olan paltarlar

C) Yaş paltar

D) Yun paltar

E) Pambıq paltar


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
647) Hansı geyim əşyaları və ayaq geyimləri elektrik cərəyanı təsirindən müdafiə edir?

A) Yun paltar

B) Təbii quru dəri

C) Yaş ayaqqabı

D) Yaş paltar

E) Pambıq paltar


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

648) Elektrik cərəyanının orqanizmə təsiri nəticəsində hansı dəyişikliklər əmələ gəlir?

A) Dalağın yığılması

B) Skelet əzələlərində tonik qıcolmalar

C) Öd kisəsi divarının qalınlaşması

D) Mədənin sallanması

E) Baş beynin atrofiyası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
649) Elektrik cərəyanının orqanizmə təsiri nəticəsində hansı dəyişikliklər əmələ gəlir?

A) Dalağın yığılması

B) Öd kisəsinin büzüşməsi

C) Mədə sallanması

D) Ürək mədəciklərinin fibrilyasiyası

E) Baş beynin atrofiyası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
650) İldırım vurma zamanı paltarlarda hansı dəyişiklər baş verir?

A) Dəyişiklik olmur

B) Paltarların təmizlənməsi

C) Rəngin dəyişməsi

D) Təsir etmir

E) Paltarların cırılması, cırılmaların kənarlarının ütülməsi və yanması


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

651) Dəridə “elektrik nişanəsi”-ndə metallaşdırmanı hansı metodla təyin etmək olar?

A) Biokimyəvi

B) Ultra səs müayinəsi

C) Bioloji

D) Adi gözlə

E) Kontakt-diffuz elektroqrafik


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

652) Dəridə “elektrik nişanəsi”-nin makroskopik müayinə metodu hansıdır?

A) Ultrasəs müayinəsi

B) Elektron mikroskopiya

C) UF mikroskopiya

D) Rəngli üz çıxarma (əksalma üsulu)

E) Kompyuter tomoqrafiya


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

653) Elektrikvurma zamanı meyitin üzv və toxumalarında hansı makroskopik dəyişiklik aşkar edilə bilər?

A) Öd kisəsinin büzüşməsi

B) Ürəyin azqanlı olması

C) Ağ ciyərlərin iltihabı

D) Qara ciyərin piy distrofiyası

E) Ürək, ağ ciyər və digər parenximatoz üzvlərin seroz qişaları altına qansızmalar


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

654) Elektrikvurma zamanı meyitin üzv və toxumalarında hansı makroskopik dəyişiklik aşkar edilə bilər?

A) Öd kisəsinin büzüşməsi

B) Tez baş vermiş asfiktik ölüm əlamətləri

C) Ağciyərlərin iltihabı

D) Daxili üzvlərin azqanlılığı

E) Qaraciyərin piy distrofiyası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
655) Atmosfer elektrikvurmasından (ildırım vurma) sonra hadisə yerində nə müşahidə olunur?

A) Yer səthinin quru olması

B) Yer səthinin çatlaması

C) Yer səthinin hamar olması

D) Qırılmış və yanmış ağacın hissələri

E) Kökündən çıxmış yaşıl yarpaqlı ağac


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

656) Atmosfer elektrikvurmasından (ildırım vurma) sonra nə müşahidə olunur?

A) Yer səthinin hamar olması

B) Torpağın eroziyası

C) Heçnə müşahidə olunmur

D) Yer səthinin quru olması

E) Metal əşyaların əriməsi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
657) Dəridə tipik “elektrik nişanəsi”-nin əsas əlaməti hansıdır?

A) Üzəri nəm və azacıq irinli ərplə örtülmüş dairəvi dəri yarası

B) Konturları hamar, itibucaqlı, iyşəkilli dəri yarası

C) Kənarları nahamar, yumşaq konsistensiyalı xətşəkilli dəri yarası

D) Dibi çökək, kənarları valabənzər azacıq qalxmış, bərk konsistensiyalı dəri zədəsi

E) Qurumuş qanla örtülü, xətşəkilli toxuma defekti olmayan dəri yarası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

658) Dəridə tipik “elektrik nişanəsi”-nin əsas əlaməti hansıdır?

A) Kənarları nahamar dəri yarası

B) Üzəri nəm və irinli dəri yarası

C) Üzəri qurumuş defektli dəri yarası

D) Solğun sarı, bozumtul-ağ və ya bozumtul-sarı rəngli dairəvi dəri zədəsi

E) Konturları hamar, ətraf sağlam dəridən yuxarıda yerləşmiş dəri yarası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
659) Dəridə tipik “elektrik nişanəsi”-nin əsas əlaməti hansıdır?

A) Konturları hamar, qartmaxlı, dairəvi dəri yarası

B) Üzəri nəm və azacıq irinli ərplə örtülmüş dəri yarası

C) Üzəri qurumuş qanla örtülü dairəvi dəri yarası

D) Kənarları hamar, yumşaq konsistensiyalı, xətşəkilli dəri yarası

E) Dairəvi və ya oval formalı, bərk konsistensiyalı, ətrafında iltihab əlamətləri olmayan dəri yarası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

660) Dəridə tipik “elektrik nişanəsi”-nin əsas əlaməti hansıdır?

A) Konturları hamar, ətraf sağlam dəridən yuxarıda yerləşmiş, hiperemiyalı dəri yarası

B) Üzəri qurumuş qanla örtülü dəri yarası

C) Üzəri nəm və azacıq irinli ərplə örtülmüş dəri yarası

D) İltihabi eksudativ əlaməti olmayan epidermisin kiçik qabarcıq şəklində soyulması

E) Kənarları nahamar, yumşaq konsistensiyalı xətşəkilli dəri yarası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
661) Atipik “elektrik nişanəsi”-nin dəridə morfoloji əlaməti hansıdır?

A) Epidermisin soyulması

B) Dəri xoraları

C) Dəridə hiperemiya

D) Dəri səpkiləri

E) Dərinin kiçik yaraları


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

662) Atipik “elektrik nişanəsi”-nin dəridə morfoloji əlaməti hansıdır?

A) Dərinin kiçik sıyrıqları

B) Dəri xoraları

C) Dəri səpkiləri

D) Dəridə hiperemiya

E) Epidermisin soyulması


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
663) Atipik “elektrik nişanəsi”-nin dəridə morfoloji əlaməti hansıdır?

A) Dəri səpkiləri

B) Dəridə bərkvari döyənəklik

C) Dəri xoraları

D) Dəridə hiperemiya

E) Epidermisin kəpəklənməsi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
664) Elektrikvurma zamanı meyitin xarici müayinəsində aşağıdakı hansı əlamət aşkar oluna bilər?

A) Meyit qacımasının olmaması

B) Meyit ləkələrinin olmaması

C) Sifətin dərisinin avazıması

D) Göz qapaqlarının sallanması

E) Tipik və ya atipik “elektrik nişanəsi”


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
665) Elektrikvurma zamanı meyitin xarici müayinəsində aşağıdakı hansı əlamət aşkar oluna bilər?

A) Dəri və görünən selikli qişalara kiçik nöqtəşəkilli qansızmalar

B) Meyit ləkələrinin olmaması

C) Yuxarı göz qapaqlarının sallanması

D) Sifətin dərisinin avazıması

E) Meyit qacımasının olmaması


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
666) Elektrikvurma zamanı meyitin xarici müayinəsində aşağıdakı hansı əlamət aşkar oluna bilər?

A) Sidik kanalının xarici dəliyindən sperma ifrazı

B) Sifətin dərisinin avazıması

C) Meyit qacımasının olmaması

D) Meyit ləkələrinin olmaması

E) Yuxarı göz qapaqlarının sallanması


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
667) Yüksək gərginlikli elektrikvurma zamanı meyitin daxili müayinəsində sümüklərdə makroskopik hansı dəyişiklik aşkar edilə bilər?

A) Qarın boşluğuna nüfuz edən deşilmiş-çapılmış yara

B) Döş boşluğuna nüfuz edən çapılmış yara

C) Boyun üzvlərini dəlib-keçən deşilmiş-kəsilmiş yara

D) Bir və ya bir neçə ətrafın uzun borulu sümüklərinin sınığı

E) Kəllə tağı sümüklərinin deşilmiş sınığı


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
668) Yüksək gərginlikli elektrikvurma zamanı meyitin daxili müayinəsində sümüklərdə makroskopik hansı dəyişiklik aşkar edilə bilər?

A) Döş boşluğuna nüfuz edən deşilmiş-çapılmış yara

B) Kəllə tağı sümüklərinin tikişlərinin əhəmiyyətli aralanması

C) Kəllə tağı sümüklərinin deşilmiş sınığı

D) Boyun üzvlərini dəlib-keçən deşilmiş yara

E) Qarın boşluğunun deşilmiş-kəsilmiş yarası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
669) Yüksək gərginlikli elektrikvurma zamanı meyitin daxili müayinəsində sümüklərdə makroskopik hansı dəyişiklik aşkar edilə bilər?

A) Sümüklərin əriməsi nəticəsində “mirvari muncuğu” adlanan törəmənin əmələ gəlməsi

B) Boyun üzvlərinin dəlib-keçən deşilmiş yara

C) Döş boşluğuna nüfuz edən deşilmiş-çapılmış yara

D) Kəllə tağı sümüklərinin deşilmiş sınığı

E) Qarın boşluğuna nüfuz edən deşilmiş-kəsilmiş yara


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
670) Elektrikvurma zamanı meyitin üzv və toxumalarında hansı makposkopik dəyişiklik aşkar edilə bilər?

A) Dalağın hipertrofiyası

B) Ürəkdə və iri damarlarda tünd, duru qanın olması və daxili üzvlərin doluqanlılığı

C) Ağciyərin irinli iltihabı

D) Qaraciyərin piy distqofiyası

E) Öd kisəsinin daşlı xolesistiti


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
671) İldırımvurma zamanı meyitdə hansı dəyişiklik yarana bilər?

A) Dalağın hiperplaziyası

B) Xüsusi dəri və epidermisin koaqulyasion (quru) nekrozu

C) Öd kisəsinin daşlı xolesistiti

D) Ağ ciyərlərin irinli iltihabı

E) Epidermisin kəpəklənməsi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.


Yuxarı və aşağı hərarətin orqanizmə təsirindən baş verən ölüm və sağlamlığın pozulması

672) Yüksək hərarətin orqanizmə həyati təsirinin növü hansıdır?

A) Öyrənilməmişdir

B) Qısamüddətli

C) Uzunmüddətli

D) Təsir etmir

E) Yerli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
673) Yüksək hərarətin orqanizmə həyati təsirinin növü hansıdır?

A) Ümumi

B) Öyrənilməmişdir

C) Qısamüddətli

D) Təsir etmir

E) Uzunmüddətli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

674) Yanıqlar hansı səbəbdən törənir?

A) Havanın rütubətli olmasından

B) Qızmış qazların və qızmış əşyaların təsirindən

C) Qapalı mühitin təsirindən

D) Havanın küləkli olmasından

E) Havanın quru olmasından


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
675) Yanıqlar hansı səbəbdən törənir?

A) Havanın rütubətli olmasından

B) Havanın küləkli olmasından

C) Havanın quru olmasından

D) Qapalı mühitin təsirindən

E) Alovun və qaynar mayenin təsirindən


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
676) Yanıqlar neçə dərəcəyə bölünürlər?

A) İki


B) Üç

C) Altı


D) Dörd

E) Bir
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.


677) Birinci dərəcəli yanıq zamanı morfoloji dəyişiklik harada baş verir?

A) Əzələlərdə

B) Dərialtı piy toxumasında

C) Sümüklərdə

D) Damar və sinir kələfində

E) Epidermisdə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

678) İkinci dərəcəli yanıqlarda morfoloji dəyişikliklər harada baş verir?

A) Sümüklərdə

B) Əzələlərdə

C) Damar və sinir kələfində

D) Dərialtı piy toxumasında

E) Dərinin epidermisinin buynuz və kambial qatında


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

679) Üçüncü dərəcəli yanıqlarda morfoloji dəyişikliklər harada baş verir?

A) Sümüyün qığırdağında

B) Dəridə-xüsusi dəridə

C) Əzələlərdə

D) Sümüklərdə

E) Sinir kələfində


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
680) Dördüncü dərəcəli yanıqda morfoloji dəyişikliklər harada baş verir?

A) Dəri, dərialtı piy toxuması və digər toxumalarda

B) Epidermisdə

C) Sinir kələfində

D) Sümüyün qığırdağında

E) Sümükdə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
681) Hansı dərəcəli yanıqlar çapıq əmələ gəlmədən sağalır?

A) Birinci və ikinci dərəcəli

B) Üçüncü dərəcəli

C) Bütün dərəcələrdə

D) Üçüncü, dördüncü dərəcəli

E) Dördüncü dərəcəli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

682) Yanıq şokunun əmələ gəlməsinin komponentləri hansılardır?

A) Həqiqi hipovolemiya

B) Ağrı qıcıqları və qanın qatılaşması

C) Allergik amil

D) Qanın durulaşması

E) Mikroorqanizm


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
683) Yanıq travmalarının ağırlığı nədən asılıdır?

A) Yanığın yerləşdiyi nahiyədən

B) Hava şəraitindən

C) Yanığın dərinliyindən və əhatə sahəsindən

D) Yanığın növündən

E) Yanığın şəraitindən


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
684) Yanıq travmalarının ağırlığı nədən asılıdır?

A) Zərərçəkənin cinsi mənsubiyyətindən

B) Yanığın yerləşdiyi nahiyədən

C) Yanığın harada baş verməsindən

D) Hava şəraitindən

E) Yanığın dərinliyindən və dərəcəsindən


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
685) Termorequlyasiyanın dekompensasiyası bədən hərarəti hansı dərəcəyə yüksəldikdə baş verir?

A) 46 dərəcə

B) 47 dərəcə

C) 45 dərəcə

D) 42 dərəcə

E) 48 dərəcə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

686) Ümumi istilikvurma zamanı ölümə səbəb nə ola bilər?

A) Ağciyər arteriyasının trombozu

B) Baş beynin azqanlılığı

C) Ferment requlyasiyasının pozulması

D) Mineral maddə mübadilənin pozulması

E) Tənəffüs və ürək-damar mərkəzinin iflici


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
687) Ümumi istilikvurma zamanı ölümə səbəb nə ola bilər?

A) Ağ ciyər arteriyasının trombozu

B) Ürək-damar və digər həyati vacib mərkəzlərin iflici

C) Mineral maddə mübadilənin pozulması

D) Ferment requlyasiyasının pozulması

E) Baş beynin azqanlılığı


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

688) Yanıq zamanı meyitin müayinəsində karboksihemoqlobinin təyini üçün qan haradan götürülməlidir?

A) Ətrafın səthi venalarından

B) Sərt beyin-qişa ciblərindən

C) Qarın boşluğundakı vena damarlarından

D) Ürək boşluğundan və ya döş qəfəsinin iri arterial damarlarından

E) Dirsək venasından


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

689) Yanğın ocağında ölmüş şəxsin meyitinin müayinəsində təşrih zamanı qanda karboksihemoqlobinin təyini üçün hansı sınaqlardan istifadə olunur?

A) Ultrabönövşəyi şüalandırma sınağı

B) Bokarius sınağı

C) Mikrokristallik sınaq

D) Rapoport sınağı

E) Qoppe-Zeyler, Libman sınaqları


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
690) Açıq havada həyati yanıq zamanı karboksihemoqlobinin minimal miqdarı neçə ola bilər?

A) 55%


B) 60%

C) 20%


D) 65%-dən çox

E) 50%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.


691) Karboksihemoqlobinin ölümcül miqdarını təyin edin?

A) 50%-dən çox

B) 20%

C) 40%


D) 15%

E) 30%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.


692) Donmanın neçə dərəcəsi mövcuddur?

A) Bir


B) İki

C) Üç


D) Dörd

E) Beş
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.693) Demarkasion iltihab və ölmüş toxumaların qopması hansı donmada baş verir?

A) III və IV dərəcəli donmalarda

B) II dərəcəli donmada

C) Belə donma yoxdur

D) I dərəcəli donmada

E) I və II dərəcəli donmalarda


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
694) Birinci dərəcəli donmada morfoloji dəyişikliklər harada baş verir?

A) Xüsusi dəridə

B) Dərin toxumalarda

C) Sümüklərdə

D) Epidermisdə

E) Dərialtı piy təbəqəsində


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
695) İkinci dərəcəli donmada morfoloji dəyişikliklər harada baş verir?

A) Dərin toxumalarda

B) Epidermisdə

C) Sümükdə

D) Dərialtı piy toxumasında

E) Sümüyün qığırdağında


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
696) Üçüncü dərəcəli donmada morfoloji dəyişiklik harada baş verir?

A) Sümükdə

B) Dərin toxumalarda

C) Epidermis və xüsusi dəridə

D) Sümüyün qığırdağında

E) Əzələdə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
697) İnsan orqanizmində yaranan ümumi istilik enerjisinin ən çox hissəsi (50%) bədəndən hansı yolla xaric olur?

A) Tərin buxarlanması ilə

B) Sidik ifrazı ilə

C) Orqanizmin bütün səthindən şüallanma yolu ilə

D) Kontakt yolu ilə

E) Nəcis ifrazı ilə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

698) Donma zamanı qan damarlarında yaranan dəyişikliyi göstərin?

A) Damarlarının sklerozu

B) Damarlarının kalsinozu

C) Damarlarının hava emboliyası

D) Damarlarının aterosklerozu

E) Qan damarlarının spazmı və trombozu


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
699) Dördüncü dərəcəli donmada morfoloji dəyişiklik harada baş verir?

A) Yalnız sümükdə

B) Yalnız əzələdə

C) Yalnız epidermisdə

D) Epidermis, xüsusi dəri, dərialtı piy təbəqəsi və digər dərin toxumada

E) Yalnız sinir kələflərində


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
700) Bədən hərarətinin aşağı düşməsi hansı temperaturda ölümlə nəticələnir?

A) 33 dərəcə

B) 35 dərəcə

C) 20 dərəcə

D) 30 dərəcə

E) 36 dərəcə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.

701) Bədənin ümumi soyuması zamanı ölüm nədən baş verir?

A) Periferik sinir sisteminin oyanıqlığından

B) Oynaqların kontrakturasından

C) Ürək mədəciklərinin fibrilyasiyasından

D) Üz sinirinin parezindən

E) Beyninciyin azqanlılığından


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
702) Bədənin ümumi soyumasından baş verən ölüm hadisələrində hansı laborator müayinə metodlarından istifadə edilir?

A) Mikrobioloji

B) Fiziki

C) Texniki

D) Histoloji, biokimyəvi

E) Rentgenoloji


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
703) Donma zamanı kəllə sümüklərinin dağılmasını həyati sınıqlardan necə ayırd etmək olar?

A) Mərhumun cinsinə görə

B) Bir-birindən fərqlənmir

C) Mərhumun yaşına görə

D) Yerləşdiyi nahiyəyə görə

E) Sınıq kənarlarındakı sıxılma və gərilmə əlamətlərinə görə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
704) Yanıqların mərhələlərinin düzgün ardıcıllığı hansıdır?

A) İltihab, nekroz, sağalma

B) Nekroz, iltihab, sağalma

C) İltihab, nekroz, hiperemiya

D) Hiperemiya, iltihab, nekroz, sağalma

E) Sağalma, nekroz, hiperemiya


Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə