Məhkəmə-tibbi ekspertiza ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) ”Ölüm haqqında həkim şəhadətnaməsi” kim tərəfindən doldurur?Yüklə 1,01 Mb.
səhifə17/19
tarix07.12.2016
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

1029) ”Ölüm haqqında həkim şəhadətnaməsi” kim tərəfindən doldurur?
A) Sanitar tərəfindən

B) Tibb bacısı tərəfindən

C) Meyitin ekspertizasını keçirmiş məhkəmə-tibb eksperti tərəfindən

D) Müstəntiq tərəfindən

E) Tibb qeydiyyatçısı tərəfindən
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 08.02.1999-cu il tarixli 09 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydalarının təcrübəyə tətbiqi haqqında təlimat”. Bakı, 1999.
1030) Məhkəmə-tibbi təşrihi aparılmış meyitin konservasiyası nə vaxt icra edilə bilər?
A) Müayinədən sonra şöbə müdirinin tapşırığı ilə

B) Müayinə zamanı ekspertin tapşırığı ilə

C) Müayinənin sonunda pullu xidmət əsasında sanitarın istəyilə

D) Meyitin müayinəsinin sonunda və yalnız ekspertizanı təyin etmiş şəxsin yazılı icazəsindən sonra

E) Müayinənin sonunda mərhumun qohumlarının xahişi ilə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 08.02.1999-cu il tarixli 09 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydalarının təcrübəyə tətbiqi haqqında təlimat”. Bakı, 1999.
1031) İlkin meyit əlamətlərinə (dəyişiklikliyinə) bunlardan hansı aiddir?
A) Mumifikasiya

B) Meyit quruması

C) Çürümə

D) Yağmumlaşma

E) Torflu aşılanma
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1032) İlkin meyit əlamətlərinə (dəyişiklikliyinə) bunlardan hansı aiddir?
A) Torflu aşılanma

B) Mumifikasiya

C) Çürümə

D) Meyit ləkələri

E) Yağmumlaşma
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1033) İlkin meyit əlamətlərinə (dəyişiklikliyinə) bunlardan hansı aiddir?
A) Mumifikasiya

B) Torflu aşılanma

C) Çürümə

D) Meyit qacıması

E) Yağmumlaşma
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1034) Gec əmələ gələn meyit əlamətini (dəyişiklikliyini) göstərin:
A) Meyit ləkələri

B) Meyitin soyuması

C) Meyitin quruması

D) Meyit qacıması

E) Çürümə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1035) Gec əmələ gələn meyit əlamətini (dəyişiklikliyini) göstərin:
A) Mumifikasiya

B) Meyitin soyuması

C) Meyitin quruması

D) Meyit ləkələri

E) Meyit qacıması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1036) Gec əmələ gələn meyit əlamətini (dəyişiklikliyini) göstərin:
A) Meyit ləkələri

B) Meyit qacıması

C) Yağmumlaşma

D) Meyitin quruması

E) Meyitin soyuması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1037) Gec əmələ gələn meyit əlamətini (dəyişiklikliyini) göstərin:
A) Meyit qacıması

B) Meyit ləkələri

C) Meyitin quruması

D) Meyitin soyuması

E) Torflu “aşılanma”
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1038) Torflu aşılanma hansı turşu ilə zəngin mühitdə baş verir?
A) Sirkə turşusu ilə

B) Nitrat turşusu ilə

C) Sulfat turşusu ilə

D) Humin (qumin) turşusu ilə

E) Xlorid turşusu ilə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1039) Bunlardan hansında meyitin təbii konservasiyası baş verir?
A) Durğun suda

B) Dağ yüksəkliyində

C) Axar suda

D) Çoxillik buzlaqlarda

E) Qapalı mühitdə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1040) Bunlardan hansında meyitin təbii konservasiyası baş verir?
A) Dağ yüksəkliyində

B) Durğun suda

C) Alp çəmənliklərində

D) Meşəlikdə

E) Yüksək qatılıqlı duzlu su mühitində
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1041) Bunlardan hansında meyitin təbii konservasiyası baş verir?
A) Durğun suda

B) Dağ yüksəkliyində

C) Meşəlikdə

D) Axar suda

E) Neftdə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1042) Meyitin süni konservasiyasında bu maddələrdən hansının kombinasiyasından istifadə edilir?
A) Etil spirti + qliserin

B) Etil spirti + formalin

C) Etil spirti + sirkə turşusu

D) Qliserin + sirkə turşusu

E) Ratnevski məhlulu + qliserin
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1043) Yağmumlaşma hansı meyitlərdə daha yaxşı inkişaf edir?
A) Normal inkişaf etmiş şəxslərin meyitində

B) Xərçəng infeksiyalarından ölən şəxslərin meyitində

C) Piy təbəqəsi güclü inkişaf etmiş (piylənmiş) şəxslərin meyitində

D) Arıq şəxslərin meyitində

E) Yenidoğulmuşların meyitində
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1044) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Adacıqşəkilli, solğun meyit ləkələri

B) Daxili üzvlərin azqanlılığı

C) Yayılmış, intensiv, tünd meyit ləkələri

D) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

E) Dərinin solğunluğu
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1045) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Dərinin solğunluğu

B) Daxili üzvlərin azqanlılığı

C) Adacıqşəkilli, solğun meyit ləkələri

D) Sifətin, boynun və döş qəfəsinin yuxarı hissəsinin kəskin sianozu

E) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1046) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Adacıqşəkilli, solğun meyit ləkələri

B) Daxili üzvlərin azqanlılığı

C) Dərinin solğunluğu

D) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

E) Gözlərin konyuktivasında nöqtəşəkilli qansızmalar (ekximuzlar)
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1047) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Qeyri-iradi defekasiya, sidik buraxma və sperma ifrazı

B) Dərinin solğunluğu

C) Daxili üzvlərin azqanlılığı

D) Azacıq şəkilli, solğun meyit ləkələri

E) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1048) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Meyit ləkələrinin zəif intensivlikdə olması

B) Qanın duru və venoz xarakterli olması

C) Dərinin solğun olması

D) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

E) Daxili üzvlərin hamısının azqanlılığı
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1049) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Bütün daxili orqanların kəskin azqanlılığı

B) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

C) Visseral plevra və epikard altına nöqtəşəkilli qansızmalar

D) Meyit ləkələrinin məhdud və az intensiv olması

E) Dərinin solğun olması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1050) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

B) Daxili üzvlərin hamısının azqanlılığı

C) Sağ böyrəyin sola nisbətən aşağıda yerləşməsi

D) Ürəyin sağ yarısının sola nisbətən qanla daha çox dolu olması

E) Sağ ağ ciyərin sola nisbətən çoxpaylı olması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1051) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Falanqa sümüyünün sınığı

B) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

C) Kəllə boşluğuna keçən çapılmış yara

D) Oturaq sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

E) Alının dərialtı hematoması
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1052) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bədən səthinin 10%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

B) Əng sümüyünün sınığı

C) Üz sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

D) Üzün qançırı

E) Döş boşluğuna keçən deşilmiş-kəsilmiş yara
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1053) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

B) Onurğa kanalına keçən deşilmiş yara

C) Mil sinirinin hissəvi zədələnməsi

D) Falanqa sümüyünün sınığı

E) Budun sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1054) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boynun qançırı

B) Çənə sümüyünün sınığı

C) Boyun fəqərələrinin sınıq-çıxığı

D) Bədən səthinin 10%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

E) Üçlü sinirin səthi şaxəsinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1055) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Falanqa sümüyünün sınığı

B) Onurğa beyninin boyun şöbəsinin qapalı zədələnməsi

C) Dəm qazı ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

D) Budun sıyrığı

E) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1056) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boyunun udlağın mənfəzinə keçən kəsilmiş yarası

B) Əlin kəsilmiş yarası

C) Boyun kələfi sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

D) Almacıq sümüyünün sınığı

E) Əlin qançırı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1057) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bazunun əzilmiş yarası

B) Sirkə turşusu ilə dərinin məhdud kimyəvi yanığı

C) Əl darağı sümüyünün sınığı

D) Saidin sıyrığı

E) Boynun qırtlağın mənfəzinə keçən odlu silah qırma yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1058) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bir qabırğanın yerdəyişməyən sınığı

B) Barmağın əzilmiş yarası

C) Saidin qançırı

D) Boyunun yemək borusunun mənfəzinə keçən odlu silah güllə yarası

E) Baş beyin silkələnməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1059) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Tənəffüsün kəskin pozulması ilə müşayiət olunan qırtlaq qığırdaqlarının qapalı sınıqları

B) Bazunun çapılmış yarası

C) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

D) Saidin sıyrığı

E) Falanqa sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1060) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Onurğa beyninin bel-oma seqmentinin çanaq üzvləri funksiyasının kəskin pozulması ilə gedən qapalı küt zədəsi

B) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

C) Baş beyin silkələnməsi

D) Burnun kəsilmiş yarası

E) Ayaq pəncəsinin qançırı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1061) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Alının dərialtı hematoması

B) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

C) Oturaq sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

D) Onurğa beyninin döş seqmentinin ağır dərəcəli şokla müşayiət olunan qapalı küt zədəsi

E) Falanqa sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1062) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bədən səthinin 10%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

B) Ağır onurğa şoku ilə nəticələnən 2 döş fəqərəsinin sınığı

C) Üz sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

D) Üzün qançırı

E) Əng sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1063) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Budun sıyrığı

B) Mil sinirinin hissəvi zədələnməsi

C) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

D) Döş qəfəsinin divar aralığına keçən deşilmiş yarası

E) Falanqa sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1064) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Çənə sümüyünün sınığı

B) Boyunun qançırı

C) Döş qəfəsinin ürək kisəsi boşluğuna keçən deşilmiş-kəsilmiş yarası

D) Bədən səthinin 10%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

E) Üçlü sinirin səthi şaxəsinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1065) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Budun sıyrığı

B) Falanqa sümüyünün sınığı

C) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi

D) Dəm qazı ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

E) Döş qəfəsinin plevra boşluğuna keçən odlu silah güllə yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1066) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Almacıq sümüyünün sınığı

B) Əlin qançırı

C) Qarnın periton boşluğuna keçən deşilmiş-çapılmış yarası

D) Əlin kəsilmiş yarası

E) Boyun kələfi sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1067) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Periton arxası sahədə böyrəyin açıq deşilmiş-kəsilmiş yarası

B) Bazunun əzilmiş yarası

C) Saidin sıyrığı

D) Əl darağı sümüyünün sınığı

E) Sirkə turşusu ilə dərinin məhdud kimyəvi yanığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1068) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Saidin qançırı

B) Sidik kisəsi boşluğuna keçən odlu silah qəlpə yarası

C) Baş beyin silkələnməsi

D) Barmağın əzilmiş yarası

E) Bir qabırğanın yerdəyişməyən sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1069) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bazunun çapılmış yarası

B) Düz bağırsağın yuxarı və orta şöbələrinin boşluğuna keçən odlu silah qırma yaraları

C) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

D) Saidin sıyrığı

E) Falanqa sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1070) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Baş beyin silkələnməsi

B) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

C) Burnun kəsilmiş yarası

D) Peritonarxası sahədə mədəaltı vəzinin açıq odlu silah qəlpə yaralanması

E) Ayaq pəncəsinin qançırı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1071) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bazunun dərialtı hematoması

B) Ayaq darağı sümüyünün sınığı

C) Ayaq pəncəsinin şişkinlik halında əziyi

D) Oturaq sümüyünün qapalı sınığı

E) Bazu sumüyünün açıq sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1072) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Çiynin yumşaq toxumalarının çapılmış yarası

B) Sağrının qançırı

C) Əng sümüyünün sınığı

D) Qamış sümüyünü açıq sınığı

E) Etil spirti ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1073) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Budun sıyrığı

B) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

C) Bud sümüyünün açıq sınığı

D) Mil sinirinin hissəvi zədələnməsi

E) Falanqa sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1074) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) 3 daimi dişin travmatik itirilməsi

B) Burun sümüyünün sadə sınığı

C) Qarnın daxilə keçməyən kəsilmiş yarası

D) Çanaq sümüklərinin sidik kanalının çırılması ilə müşayiət olunan sınığı

E) Təpə nahiyyəsinin qançırı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1075) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi

B) Aorta divarının cırılması ilə gedən döş qəfəsinin küt travması

C) Falanqa sümüyünün sınığı

D) Dəm qazı ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

E) Budun sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1076) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boyun kələfi sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

B) Çənə sümüyünün boynunun sınığı

C) Ümumi yuxu arteriyasının cırılması ilə gedən döş qəfəsinin küt travması

D) Əlin kəsilmiş yarası

E) 2 daimi dişin travmatik itirilməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1077) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Sirkə turşusu ilə dərinin məhdud kimyəvi yanığı

B) Boynun xarici yuxu arteriyasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş-kəsilmiş yaralanması

C) Baş beyin silkələnməsi

D) Mil sümüyünün sınığı

E) Saidin sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1078) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Baş beyin silkələnməsi

B) Saidin qançırı

C) Boynun daxili yuxu arteriyasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş yarası

D) Bir qabırğanın yerdəyişməyən sınığı

E) Barmağın əzilmiş yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1079) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boynun vidaci venasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş-çapılmış yarası

B) Bazunun çapılmış yarası

C) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

D) Falanqa sümüyünün sınığı

E) Saidin sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1080) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Döş qəfəsinin körpüçükaltı arteriyasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan odlu silah qırma yarlanmaları

B) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

C) Baş beyin silkələnməsi

D) Burnun kəsilmiş yarası

E) Ayaq pəncəsinin qançırı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1081) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Falanqa sümüyünün sınığı

B) Qabırğa arası sinirinin nevralgiyası

C) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

D) Kürək nahiyyəsinin qançırı

E) Bazu oynağının qoltuqaltı arteriyanın zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş-kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1082) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Əng sümüyünün sınığı

B) Burnun sıyrığı

C) Üzün qançırı

D) Qalça arteriyasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş-kəsilmiş yarası

E) Dodağın əzilmiş yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə