Məhkəmə-tibbi ekspertiza ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?Yüklə 1,01 Mb.
səhifə18/19
tarix07.12.2016
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

1083) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

B) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi

C) Falanqa sümüyünün sınığı

D) Diz oynağının dizaltı arteriyanın və venanın zədələnməsi ilə müşayiət olunan deşilmiş yarası

E) Budun sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1084) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Üçlü sinirin səthi şaxəsinin zədələnməsi

B) Ümumi bədən səthinin 15%-dən çox sahəsini əhatə edən III-IV dərəcəli termiki yanığı

C) Əlin sıyrığı

D) Çənə sümüyünün sınığı

E) Boynun qançırı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1085) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Falanqa sümüyünün sınığı

B) Ümumi bədən səthinin 20%-dən çox sahəsini əhatə edən III dərəcəli termiki yanığı

C) Dəm qazı ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

D) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi

E) Budun sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1086) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boyun kələfi sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

B) Ümumi bədən səthinin 30%-dən çox sahəsini əhatə edən II dərəcəli termiki yanığı

C) Əlin qançırı

D) Almacıq sümüyünün sınığı

E) Döş qəfəsinin kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1087) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Tənəffüs yollarının, səs yarığının ödemi və daralması əlamətləri ilə müşayiət olunan termiki yanığı

B) Bazunun əzilmiş yarası

C) Əl darağı sümüyünün sınığı

D) Sirkə turşusu ilə dərinin məhdud kimyəvi yanığı

E) Saidin sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1088) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Barmağın əzilmiş yarası

B) Baş beyin silkələnməsi

C) Saidin qançırı

D) Boyun üzvlərinin, beyin qan dövranının kəskin pozulması və koma ilə müşayiət olunan sıxılması

E) Bir qabırğanın yerdəyişməyən sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1089) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

B) Bazunun çapılmış yarası

C) Ümumi toksiki təsirlə birgə, kimyəvi maddələrin yerli yandırıcı-aşındırıcı təsirindən yaranmış kimyəvi yanıqlar

D) Falanqa sümüyünün sınığı

E) Saidin sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1090) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Burnun səthi kəsilmiş yarası

B) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

C) Çənə sümüyünün qəlpəli yerdəyişməyən sınığı

D) Ayaq pəncəsinin qançırı

E) Baş beyin silkələnməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1091) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Bir qulaqda eşitmənin tam itirilməsi

B) Baş beyin silkələnməsi

C) Alının qançırı

D) Başın əzilmiş yarası

E) 2-3 daimi dişin travmatik düşməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1092) Bu xəsarətlərdən hansı az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) 1 daimi dişin travmatik düşməsi

B) Barmağın şişkinlik halında əziyi

C) Boynun sıyrığı

D) Said sümüklərinin qapalı sınığı

E) Üzün səthi kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1093) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Bazu sümüyünün yerdəyişməyən qapalı sınığı

B) Alının qançırı

C) 2 daimi dişin travmatik düşməsi

D) Başın əzilmiş yarası

E) Baş beyin silkələnməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1094) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) 4-8 ədəd daimi dişlərin travmatik itirilməsi

B) Döş qəfəsinin qançırı

C) Barmağın şişkinlik halında əziyi

D) Boynun səthi kəsilmiş yarası

E) Üzün sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1095) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası

B) İncik sümüyü qapalı sınığı

C) Ayaq pəncəsinin qançırı

D) Baş beyin silkələnməsi

E) Burnun səthi kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1096) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Said nahiyyəsinin I dərəcəli məhdud yanığı

B) Başın əzilmiş yarası

C) Alının qançırı

D) Baş beyin silkələnməsi

E) 2-3 qabırğanın yerdəyişməyən qapalı sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1097) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Barmağın əzilmiş yarası

B) Budun qançırı

C) 2 daimi dişin travmatik düşməsi

D) Kəllə tağı sümüklərinin xarici səhifəsinin xətti sınığı

E) Baş beyin silkələnməsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1098) Bu xəsarətlərdən hansı Az-ağır dərəcəli zərərvurma kimi qiymətləndirilir?
A) Döş qəfəsinin qançırı

B) Barmağın şişkinlik halında əziyi

C) Üz-sklet sümüklərinin qəlpəli yerdəyişən sınığı

D) Üzün sıyrığı

E) Boynun səthi kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1099) Yüngül dərəcəli zərərvurmaya bu xəsarətlərdən hansı aid edilə bilər?
A) Orta dərəcəli baş beyin əzilməsi

B) Boynun qançırı

C) XI-XII qbırğalar istisna olmaqla bir (1) qabırğanın fraqmentlərinin yerdəyişməyən sınığı

D) Çənə sümüyünün qəlpəli sınığı

E) Baldırın sıyrığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1100) Yüngül dərəcəli zərərvurmaya bu xəsarətlərdən hansı aid edilə bilər?
A) Başın qançırı

B) Almacıq sümüyünün qəlpəli sınığı

C) Ağır dərəcəli baş beyin əzilməsi

D) Baldırın sıyrığı

E) Burun sümüyünün cərrahi müdaxilə tələb etməyən, əhəmiyyətli deformasiyası olmayan sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1101) Yüngül dərəcəli zərərvurmaya bu xəsarətlərdən hansı aid edilə bilər?
A) Ayağın sıyrığı

B) Əllərin I barmaqları istisna olmaqla, falanqa sümüklərinin sadə-yerdəyişməyən, qəlpəsiz sınığı

C) Bazu sümüyünün açıq sınığı

D) Əlin qançırı

E) Burunun deformasiyalı, kobud, qəlpəli sınığı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
1102) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) Əmək məcəlləsi

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

C) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

D) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

E) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
1103) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

B) Ailə məcəlləsi

C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

D) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

E) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
1104) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

B) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

C) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun

D) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

E) Cəzaların İcrası Məcəlləsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
1105) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun

B) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

C) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun

D) Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi

E) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
1106) Hansı qanun Azərbaycan Respublikasında Dövlət Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza fəaliyyətinin hüquqi əsası deyil?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

B) Cinayət Prosessual Məcəlləsi

C) Məhkəmələr haqqında Qanun

D) ”Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun

E) Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Qanun
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. “Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı”. Bakı, 2008.
1107) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Təliqə

B) Qərardad

C) Stasionar xəstənin tibbi kartası

D) Qərar


E) Hadisə yerinin baxış protokolu
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1108) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Hadisə yerinin baxış protokolu

B) Xəstəlik tarixi

C) Təliqə

D) Qərardad

E) Qərar
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1109) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Ambulator xəstənin tibbi kartası

B) Qərardad

C) Hadisə yerinin baxış protokolu

D) Qərar


E) Təliqə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1110) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Qərardad

B) Qərar


C) Hadisə yerinin baxış protokolu

D) Təliqə

E) Rentgenoqramma, tomoqramma
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1111) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Cərrahi müdaxilələrə dair jurnal

B) Hadisə yerinin baxış protokolu

C) Qərar

D) Təliqə

E) Qərardad
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1112) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Təliqə

B) Protokol

C) Qərar

D) Təcili tibbi yardıma dair vərəqə

E) Qərardad
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1113) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Təliqə

B) Qərardad

C) Qərar

D) Hadisə yerinin baxış protokolu

E) Bioloji ölümün baş verməsinə dair akt
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1114) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) İzahat

B) Hadisə yerinə baxış protokolu

C) Qərar

D) Patohistoloji rəy

E) İfadə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1115) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Patoloji-anatomik təşrih protokolu

B) İfadə


C) Hadisə yerinə baxış protokolu

D) Qərar


E) İzahat
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1116) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Qərar

B) İzahat

C) İfadə

D) Qanın və sidiyin laborator müayinəsinə dair nəticə

E) Hadisə yerinə baxış protokolu
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1117) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Cərrahın məsləhətinə dair rəy

B) Qərar


C) Hadisə yerinə baxış protokolu

D) İzahat

E) İfadə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1118) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Qan qrupunun təyininə dair tibbi arayış

B) İzahat

C) Qərar

D) Hadisə yerinə baxış protokolu

E) İfadə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1119) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Qərar

B) Təliqə

C) Həkimlərin konsiliumuna dair rəyi

D) İfadə


E) Qərardad
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1120) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Protokol

B) Təliqə

C) Qərar

D) Epikriz

E) İfadə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1121) Bunlardan hansı məhkəmə-tibbi ekspertizada tibbi sənəd olaraq istifadə olunur?
A) Əlillik dərəcəsinin təyini üçün TSEK-ə göndəriş

B) Qərar


C) İfadə

D) Protokol

E) Təliqə
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1122) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Huşun itməsi

B) Nitqin olmaması

C) Meyit ləkələri

D) Tənəffüsün olmaması

E) Ürəyin dayanması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1123) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Tənəffüsün olmaması

B) Huşun itməsi

C) Bədən hərarətinin 200 S-dən aşağı olması

D) Nitqin olmaması

E) Ürəyin dayanması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1124) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Tənəffüsün olmaması

B) Meyit qacıması

C) Huşun itməsi

D) Nitqin olmaması

E) Ürəyin dayanması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1125) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Huşun itməsi

B) Meyitin quruması

C) Tənəffüsün olmaması

D) Ürəyin dayanması

E) Nitqin olmaması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1126) İnsanın ölümünün baş verməsini təsdiq edən ilkin meyit əlaməti hansıdır?
A) Çürümə

B) Yağmumlaşma

C) Torflu aşılanma

D) Mumifikasiya

E) Autoliz
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1127) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyit qacıması

B) Meyit ləkələri

C) Çürümə

D) Quruma

E) Soyuma
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1128) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Mumifikasiya

B) Quruma

C) Soyuma

D) Meyit qacıması

E) Meyit ləkələri
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1129) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Quruma

B) Meyit ləkələri

C) Yağmumlaşma

D) Soyuma

E) Meyit qacıması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1130) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyit qacıması

B) Quruma

C) Soyuma

D) Torflu aşılanma

E) Meyit ləkələri
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1131) Gec əmələ gələn meyit əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Çürümə, yağmumlaşma

B) Quruma

C) Meyit ləkələri

D) Meyit qacıması

E) Soyuma
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1132) Bədən səthindəki termiki yanıqların sahəsi hansı qaydaya əsasən təyin olunur?
A) ”Doqquzlar” qaydasına

B) ”Altılar” qaydasına

C) ”Sıkkizlər” qaydasına

D) ”Yeddilər” qaydasına

E) ”Beşlər” qaydasına
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1133) Bədən səthindəki termiki yanıqlar neçə dərəcəyə bölünür?
A) 4 dərəcəyə

B) 3 dərəcəyə

C) 6 dərəcəyə

D) 2 dərəcəyə

E) Dərəcəyə bölünmür
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1134) Başın termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 3%

B) 19%


C) 2%

D) 29%


E) 9%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1135) Boynun termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 5%

B) 10%


C) 15%

D) 7%


E) 1%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1136) Bir yuxarı ətrafın termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 4%

B) 5%


C) 3%

D) 1%


E) 9%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1137) Gövdənin ön səthinin termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 18%

B) 6%


C) 4%

D) 9%


E) 7%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1138) Gövdənin arxa səthinin termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 6%

B) 4%


C) 7%

D) 18%


E) 9%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1139) Bir budun termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 9%

B) 8%


C) 3%

D) 5%


E) 7%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1140) Bir baldır-ayaq pəncəsinin termiki yanığı “Doqquzlar” qaydasına əsasən neçə faiz təşkil edir?
A) 2%

B) 7%


C) 9%

D) 4%


E) 6%
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1141) Yanıq xəstəliyi zamanı ilk günlərdə ölüm hansı səbəbdən baş verir?
A) Yanıq intoksikasiyasından

B) Yanıq kaxeksiyasından

C) Yanıq septikopiemiyasından

D) Yanıq sepsisindən

E) Yanıq şokundan
Ədəbiyyat: В.Л.Попов, Ш.М.Мусаев. Судебная медицина, Санкт-Петербург – 2009.
1142) Soyuğun yerli təsirindən yaranan donma neçə dərəcəyə bölünür?
A) 5

B) 2


C) Dərəcəyə bölünmür

D) 4


E) 3
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1143) Meyitin aşkar olunduğu yerdə hansı şəxslərin ölümündə “üşüyən (donmuş) adam” pozası olmur?
A) Kök adamların

B) Arıq şəxslərin

C) Cavan yaşlıların

D) Sərxoş şəxslərin

E) Qoca yaşlıların
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1144) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bölgüsünə əsasən fövqaladə hadisələr neçə qrupa bölünür?
A) 3

B) 8


C) 10

D) 2


E) 4
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1145) Meteoroloji hadisəyə bunlardan hansı aiddir?
A) Qasırğa

B) Sel


C) Zəlzələ

D) Yer sürüşməsi

E) Vulkan püskürməsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1146) Tektonik hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Vulkan püskürməsi

B) Sel


C) Yer sürüşməsi

D) Zəlzələ

E) Qasırğa
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1147) Tellurik hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Zəlzələ

B) Sel


C) Vulkan püskürməsi

D) Qasırğa

E) Qar uçqunu
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1148) Topoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Gəminin partlayışı

B) Vulkan püskürməsi

C) Sel-sunami

D) Tufan


E) Zəlzələ
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə