Məhkəmə-tibbi ekspertiza ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Texnoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?Yüklə 1,01 Mb.
səhifə19/19
tarix07.12.2016
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

1149) Texnoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Yer sürüşməsi

B) Tufan


C) Vulkan püskürməsi

D) Sel


E) Şaxtada partlayış
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1150) Texnoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Tufan

B) Yer sürüşməsi

C) Gəmidə yanğın

D) Sel


E) Zəlzələ
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1151) Texnoloji hadisələrə bunlardan hansı aiddir?
A) Sel

B) Vulkan püskürməsi

C) Sərnişin qatarlarının toqquşaraq aşması

D) Yer sürüşməsi

E) Zəlzələ
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1152) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi

B) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

C) Ölümüm səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi

D) Ölümün səbəbinin təyini məqsədilə meyitin məhkəmə-tibbi təşrihi

E) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1153) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi

B) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri

C) Naməlum şəxslərin meyitinin müayinəsi

D) Ölümüm səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi

E) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1154) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri

B) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

C) Xəsarətlərin təyini məqsədilə meyitin müayinəsi

D) Ölümüm səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi

E) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1155) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri

B) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

C) Müalicənin düzgün aparılmamasına dair qohumların şikayəti olan hallarda xəstəxanada ölmüş şəxsin meyitinin müayinəsi.

D) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi

E) Ölümüm səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1156) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir?
A) Operasion materialın mikroskopik müayinəsi

B) Ölümün səbəbinin təyini məqsədilə meyitin patoloji-anatomik təşrihi

C) Operasion materialın makroskopik patomorfoloji təsviri

D) Biopsiya materialının patohistoloji müayinəsi

E) Stasionarda diaqnozu qoyula bilinməmiş xəstənin meyitinin müayinəsi.
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1157) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Ölümün səbəbinin təyini

B) Bədən və paltardakı zədələrin xarakterinin və yaranma mexanizminin təyini

C) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

D) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

E) Alkohol sərxoşluğunun təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1158) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Ölümün səbəbinin təyini

B) Paltar və bədəndə olan zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

C) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

D) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

E) Alkohol sərxoşluğunun təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1159) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Alkohol sərxoşluğunun təyini

B) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

C) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

D) Ölümün səbəbinin təyini

E) Şəxsiyyətin identifikasiyası məqsədilə sümük qalıqlarının müayinəsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1160) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Alkohol sərxoşluğunun təyini

B) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

C) Ölümün səbəbinin təyini

D) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

E) Rentgenoloji və antropometrik metodlarla yaşın təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1161) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Ölümün səbəbinin təyini

B) Paltarlarda və travma alətində qan izlərinin forma və yaranma mexanizminin təyini

C) Alkohol sərxoşluğunun təyini

D) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

E) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1162) Bu ekspertizalardan hansı tibbi-kriminalistika şöbəsində aparılır?
A) Ölümün səbəbinin təyini

B) Yetirilmiş xəsarətlərlə ölümün səbəbli əlaqəsinin təyini

C) Xəsarətlərin sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyini

D) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

E) Alkohol sərxoşluğunun təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1163) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

B) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

C) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

D) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini

E) Qanın qrup mənsubiyyətinin təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1164) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

B) Qanın regional mənşəliyinin təyini

C) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

D) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

E) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1165) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini

B) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

C) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

D) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini

E) Qanın menstrual mənşəli olub-olmamasının təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1166) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

B) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini

C) Qanın hamilə və ya zahı qadına məxsus olub-olmamasının təyini

D) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

E) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1167) Bu məsələlərdən hansı məhkəmə-tibbi bioloji ekspertizada həll edilir?
A) Antropometrik və rentgenoloji yaşın təyini

B) Hadisənin gedişinin bərpasının təyini

C) Mübahisəli atalığın (analığın) təyini

D) Meyitin yaş, boy və irqinin təyini məqsədilə sümük qalıqlarının təyini

E) Paltar və bədəndəki zədələrə görə zədə törədən alətin təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1168) Aşağıda göstərilənlərdən hansı Birliyin məhkəmə-kimya şöbəsində aparılır?
A) Hadisənin dinamikasının bərpasının təyini

B) Yaşın təyini

C) Travma alətinin təyini

D) Qrup mənsubluğunun təyini

E) Alkohol və digər uçucu-kefləndirici maddələrin təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1169) Aşağıda göstərilənlərdən hansı Birliyin məhkəmə-kimya şöbəsində aparılır?
A) Travma alətinin təyini

B) Qrup mənsubluğunun təyini

C) Narkotik maddələrin təyini

D) Hadisənin dinamikasının bərpasının təyini

E) Yaşın təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1170) Aşağıda göstərilənlərdən hansı Birliyin məhkəmə-kimya şöbəsində aparılır?
A) Yaşın təyini

B) Qrup mənsubluğunun təyini

C) Hadisənin dinamikasının bərpasının təyini

D) Ümumi zəhərlərin təyini

E) Travma alətinin təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1171) Aşağıda göstərilənlərdən hansı Birliyin məhkəmə-kimya şöbəsində aparılır?
A) Travma alətinin təyini

B) Yaşın təyini

C) Qrup mənsubluğunun təyini

D) Radioaktiv-kimyəvi maddələrin təyini

E) Hadisənin dinamikasının bərpasının təyini
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1172) Asılmanın tam vəziyyətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyitin ayaqları baldırlarla yerə toxunur

B) Meyitin ayaqları dabanla yerə toxunur

C) Meyitin ayaqları dizlərlə yerə toxunur

D) Meyitin ayaqları sallanaraq yer səthinə toxunmur

E) Meyitin ayaqları barmaqlarla yerə toxunur
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1173) Asılmanın natamam vəziyyətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyitin ayaqları dizlərlə yerə dirənib

B) Meyitin ayaqları yerdən 150 sm hündürdə sallanır

C) Meyitin ayaqları yerdən 10 sm hündürdə sallanır

D) Meyitin ayaqları yerdən 100 sm hündürdə sallanır

E) Meyitin ayaqları yerdən 50 sm hündürdə sallanır
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1174) Asılmanın natamam vəziyyətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Meyitin ayaqları yerdən 50 sm hündürdə sallanır

B) Meyitin ayaqları yerdən 10 sm hündürdə sallanır

C) Meyitin ayaqları yerdən 150 sm hündürdə sallanır

D) Meyitin ayaqları yerdən 173 sm hündürdə sallanır

E) Meyitin ayaqları dabanla yerə dirənib
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1175) Bunlardan hansı ilgəyin tərkib hissələrinin düzgün kombinasiyalarıdır?
A) Düyün, halqa, düyün

B) Düyün, sərbəst qurtaracaq, düyün

C) Sərbəst qurtaracaq, halqa, sərbəst qurtaracaq

D) Halqa, düyün, hərəkətsiz sərbəst qurtaracaq

E) Halqa, düyün, halqa
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1176) İlgəyin tipik qoyuluşuna bunlardan hansı aiddir?
A) İlgəyin düyünü boyunun arxasında yerləşir

B) İlgəyin düyünü boyunun ön səthində solda yerləşir

C) İlgəyin düyünü boyunun sağ yan səthində yerləşir

D) İlgəyin düyünü boyunun ön səthində sağda yerləşir

E) İlgəyin düyünü boyunun sol yan səthində yerləşir
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1177) Bunlardan hansı asılmaya xarakterikdir?
A) Stranqulyasion şırımın üfüqi, açıq, boynun aşağı 1/3-də olması

B) Stranqulyasion şırımın çəp-enən, açıq, boynun orta 1/3-də olması

C) Stranqulyasion şırımın çəp-enən, qapalı, boynun aşağı 1/3-də olması

D) Stranqulyasion şırımın çəp-qalxan, açıq, boynun yuxarı 1/3-də olması

E) Stranqulyasion şırımın üfüqi, qapalı, boynun aşağı 1/3-də olması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1178) Bunlardan hansı ilgəklə boğmaya xarakterikdir?
A) Stranqulyasion şırımın çəp-qalxan, açıq, boynun yuxarı 1/3-də olması

B) Stranqulyasion şırımın üfüqi, qapalı, boynun aşağı 1/3-də olması

C) Stranqulyasion şırımın çəp-enən, açıq, boynun orta 1/3-də olması

D) Stranqulyasion şırımın üfüqi, açıq, boynun aşağı 1/3-də olması

E) Stranqulyasion şırımın çəp-enən, qapalı, boynun aşağı 1/3-də olması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1179) Bunlardan hansı əllə boğmaya xarakterikdir?
A) Boynun ön səthində üfüqi, açıq stranqulyasion şırımın olması

B) Boynun orta 1/3-də üfüqi, qapalı stranqulyasion şırımın olması

C) Boynun aşağı 1/3-də çəp-enən, qapalı stranqulyasion şırımın olması

D) Boynun ön-yan səthlərində ayparaşəkilli sıyrıqların, dairə-ovalşəkilli qançırların olması

E) Boynun quxarı 1/3-də çəp-qalxan, açıq stranqulyasion şırımın olması
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1180) Asılma zamanı yaranmış həyati morfoloji əlamət bunlardan hansıdır?
A) Gözdə bəbəklərin təzyiq olunarkən yarıq şəklini alması – Beloqlazov əlaməti

B) Ümumi yuxu arteriyasının intimasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

C) Ürəyin endokard qişası altına ləkəşəkilli qansızmalar – Minakov ləkəsi

D) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkəsi

E) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkəsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1181) Asılma zamanı yaranmış həyati morfoloji əlamət bunlardan hansıdır?
A) Ürəyin endokard qişası altına ləkəşəkilli qansızmalar – Minakov ləkəsi

B) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkəsi

C) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkəsi

D) Gözdə bəbəklərin təzyiq olunarkən yarıq şəklini alması – Beloqlazov əlaməti

E) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına ləkəşəkilli qansızmalar – Valxer əlaməti
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1182) Kompression asfiksiyalar üçün xarakterik əlamətlər bunlardan hansıdır?
A) ”Ekxmatik maska”, ağ ciyərlərin “karmin ödemi” və bulloz emfizeması

B) Boyunda üfüqi stranqulyasiya şırımı, ağ ciyərlərin kəskin emfizeması, Tardye ləkələri

C) Kruşevski əlaməti, ağ ciyətlərin hiperhidriyası, Rasskazov-Lukomski-Paltauf ləkələri

D) Boyunda ayparaşəkilli sıyrıqlar, oval-dairəvi qançırlar, ağ ciyərlərin kəskin emfizeması

E) Boyunda çəp-qalxan stranqulyasiya şırımı, ağ ciyərlərin kəskin emfizeması, Tardye ləkələri
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1183) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti

B) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri

C) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri

D) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

E) Ağız-burun dəlikləri ətrafında xırdaqabarcıqlı davamlı köpüyün olması – Kruşevski əlaməti
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1184) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti

B) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

C) Visseral plevra altında ləkəşəkilli, sərhədi çətin seçilən qansızmalar – Rasskazov-Lukomski-Paltauf ləkələri

D) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri

E) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1185) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti

B) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri

C) Əsas sümüyünün cibində mayenin olması – Sveşnikov əlaməti

D) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

E) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1186) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Plevra və qarın boşluqlarında şəffaf mayenin yığılması – Moro əlaməti

B) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti

C) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

D) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri

E) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1187) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri

B) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri

C) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti

D) Böyük qan-dövranı üzvlərində və sümük iliyində diatom planktonlarının tapılması

E) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1188) Meyitin suda qalma əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Dərinin kəpəklənməsi

B) Dərinin maserasiyası

C) Dərinin piqmentsizləşməsi

D) Dərinin xoralanması

E) Dərinin hiperpiqmentasiyası
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1189) Meyitin suda qalma əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Dərinin piqmentsizləşməsi

B) Dərinin kəpəklənməsi

C) Dərinin xoralanması

D) Dərinin hiperpiqmentasiyası

E) Dərinin kəskin solğunluğu
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1190) Meyitin suda qalma əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Baş tüklərinin piqmentsizləşməsi

B) Ölümdən sonra “dazlaşma”

C) Baş tüklərinin uzanması

D) Baş tüklərinin qısalması

E) Baş tüklərinin rəngdəyişməsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1191) Suda qalmış müyitdə baş tükləri asanlıqla qopursa, meyitin suda qalma müddəti nə qədərdir?
A) 1 saat

B) 3-4 gün

C) 10-15 gün

D) 1-2 gün

E) 5-7 gün
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1192) Suda qalmış meyitdə baş tükləri hansı müddətdən sonra özbaşına – sərbəst ayrılmağa başlayır?
A) 10 gündən sonra

B) 1 gündən sonra

C) 5 gündən sonra

D) 15 gündən sonra

E) 20 gündən sonra
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1193) Suda qalmış meyitin başında tam dazlaşma hansı müddətdən sonra baş verir?
A) 5-10 gündən sonra

B) 10-15 gündən sonra

C) 30-40 gündən sonra

D) 15-20 gündən sonra

E) 1-2 gündən sonra
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1194) Meyitin suda qalmasından neçə vaxt sonra üz, ovuc və ayaqaltında ilk maserasiya əlamətləri meydana çıxır?
A) Bir necə saat sonra

B) Bir neçə gün sonra

C) Bir neçə həftə sonra

D) Bir neçə il sonra

E) Bir neçə ay sonra
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1195) Meyitin suda qalmasından neçə vaxt sonra “paltaryuyanların əli” simptomu yaranır?
A) 1-3 gün ərzində

B) 4 gün ərzində

C) 8 gün ərzində

D) 6 gün ərzində

E) 7 gün ərzində
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1196) Meyitin suda qalmasından neçə vaxt sonra “ölüm əlcəyi” simptomu yaranır?
A) 20-21 gündən sonra

B) 5-6 gündən sonra

C) 1-2 gündən sonra

D) 7-8 gündən sonra

E) 3-4 gündən sonra
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
1197) Atəşin əsas zədələyici amili hansıdır?
A) Gülləönü hava

B) Mərmi (güllə, qəlpə)

C) Barıt qazları

D) Atəşin hisi

E) Barıt dənəcikləri
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1198) Atəşin əlavə faktorlarına bunlardan hansı aiddir?
A) Patronun mərmisi

B) Silahın qundağı

C) Silahın lüləsi

D) Patronun gilzi

E) Barıt qazları
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1199) Atəşin əlavə faktorlarına bunlardan hansı aiddir?
A) Atəşin hisi

B) Silahın qundağı

C) Patronun gilzi

D) Patronun mərmisi

E) Silahın lüləsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
1200) Atəşin əlavə faktorlarına bunlardan hansı aiddir?
A) Silahın qundağı

B) Patronun gilzi

C) Barıt dənəcikləri

D) Patronun mərmisiE) Silahın lüləsi
Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə