Məhkəmə-tibbi ekspertiza ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Fiziki faktorlara aid xarici təsir növlərinə hansı aid deyil?Yüklə 1,01 Mb.
səhifə7/19
tarix07.12.2016
ölçüsü1,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

356) Fiziki faktorlara aid xarici təsir növlərinə hansı aid deyil?

A) Şüa enerjisi

B) Mexaniki

C) Elektrik

D) Psixoloji

E) Termiki


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
357) Fiziki faktorlara aid xarici təsir növlərinə hansı aiddir?

A) Bioloji

B) Sosioloji

C) Toksikoloji

D) Psixoloji

E) Elektrik


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

358) Fiziki amillərə aid xarici təsir növlərinə hansı aid deyil?

A) Termiki

B) Radiasyon

C) Bioloji

D) Barometrik

E) Mexaniki


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

359) Fiziki amillərə aid xarici təsir növlərinə aid olmayan hansıdır?

A) Barometrik

B) Radiasion

C) Elektrik

D) Termiki

E) Toksiki


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
360) Qana təsir edən qazşəkilli toksiki maddə hansıdır?

A) Civə birləşmələri

B) Etil spirti

C) Etilenqlikol

D) Arsen birləşmələri

E) Dəm qazı


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

361) Xəsarətləri əmələ gətirən xarici təsirin mexaniki növlərinə hansı aid edilmir?

A) İti alətlər

B) Partlayıcı maddələr

C) Odlu silahlar

D) Bərk küt alətlər

E) Döyüş sursatı


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
362) Travmatik təsir növlərinə hansı aid deyildir?

A) Zərbə


B) Sıxılma

C) Yerindən tərpənmə

D) Sürtünmə

E) Gərilmə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

363) Hansı travmatik təsirin növünə aiddir?

A) Oynatma

B) Hərlənmə

C) Tərpənmə

D) Dayanma

E) Silkələnmə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

364) Hansı travmatik təsirin növünə aid edilir?

A) Mücadilə

B) Mühafizə

C) Zərbə

D) Mübarizə

E) Müdafiə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

365) Travmatik təsirin növünə hansı aiddir?

A) Gözyaşarma

B) Sındırılma

C) Sıxılma

D) Sıxışdırma

E) Gözdən salma


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
366) Travmatik təsirin növünə aid olan hansıdır?

A) Sərtləşmə

B) Sürtünmə

C) Sürünmə

D) Süzülmə

E) Səpələnmə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
367) Travmatik təsirin növünə hansı aiddir?

A) Burulma

B) Durma

C) Sorulma

D) Unudulma

E) Quruma


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
368) Hansı, bilavasitə təsir növünə aiddir?

A) Zərbə

B) Sürünmə

C) Silkələnmə

D) Titrəmə

E) Yerdəyişmə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
369) Hansı, bilvasitə (dolayı) təsir növünə aiddir?

A) Zərbə


B) Silkələnmə

C) Bükülmə

D) Burulma

E) Açılma


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
370) Həyatı xəsarətlər zamanı baş vermiş ilkin morfoloji dəyişikliklər hansı vaxtdan sonra əmələ gəlir?

A) ilk 30 dəqiqə

B) 3 saatdan sonra

C) 4 saatdan sonra

D) 2 saatdan sonra

E) 10 saatdan sonra


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

371) Hansı, həyatı xəsarətlərdə gec yaranmış patomorfoloji dəyişikliklərə aiddir?

A) Qansızma

B) Patomorfoloji dəyişiklik olmur

C) Leykositlərin miqrasiyası

D) Travmatik üzülmə, kaxeksiya, yataq yaraları

E) Ödem
Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.


372) Həyatı xəsarətlərdə gec yaranmış patomorfoloji dəyişikliklərə hansı aiddir?

A) Hiperemiya

B) İrinli iltihab

C) Leykositlərin miqrasiyası

D) Ödem

E) Qansızma


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
373) Həyatı xəsarətlərdə yaranan gec patomorfoloji dəyişiklik hansıdır?

A) Leykositarvalın yaranması

B) Yaranın retraksiyası (bitişməsi)

C) İltihabi ödem

D) Hiperemiya

E) Piqmentlərin faqositozu


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

374) Həyati xəsarətlərin ağırlığına təsir edən faktor hansıdır?

A) Zərərçəkənin çinsi

B) Zərərçəkənin yaşı

C) Zərərçəkənin boy hündürlüyü

D) Xəsarətlərin yetirildiyi vaxt

E) Xəsarətlərin lokalizasiyası və xarakteri


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
375) Toxuma tamlığının pozulması dərəcəsini təyin edən faktor hansıdır?

A) Xəsarətin növü

B) Xəsarət yetirən əşyanın hərarəti

C) Travma alətinin çəkisi və sürətindən asılı olaraq, vurulan zərbənin kinetik enerjisi

D) Ətraf şəraitin xüsusiyyəti

E) Bədənin individual xüsusiyyətləri


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
376) Sağlamlığa zərər vurmaya görə cinayət məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsində nəzərdə tutulmayıb?

A) 126


B) 127

C) 120


D) 132

E) 128
Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.


377) Qəsdən sağlamlığa Ağır zərər vurmaya görə cinayət məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsində nəzərdə tutulub?

A) 128


B) 135

C) 120


D) 126

E) 127
Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.


378) Qəsdən sağlamlığa Az ağır zərər vurmaya görə cinayət məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsində nəzərdə tutulub?

A) 127


B) 132

C) 120


D) 128

E) 121
Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.


379) Qəsdən sağlamlığa Yüngül zərər vurmaya görə cinayət məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsində nəzərdə tutulub?

A) 127


B) 132

C) 128


D) 133

E) 120
Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.


380) Bunlardan hansı ölümün səbəbi ola bilər?

A) Boyun bağlarının gərilməsi

B) Bazu sümüyünün sınığı

C) Tromboemboliya

D) Budun çıxığı

E) Kürəkdə çapılmış yara


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

381) Tez- tez ölümə səbəb olan qeyri-infeksiyon xarakterli xəsarət ağırlaşması hansıdır?

A) Tetanus

B) Sepsis

C) İnfarkt

D) Bronxopnevmoniya

E) Peritonit


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
382) Xəsarətlərin törətdiyi şok hansıdır?

A) Travmatik

B) Kardiogen

C) Septik

D) Hipovolemik

E) Anafilaktik


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

383) Kəskin allergik şok hansıdır?

A) Anafilaktik

B) Toksik

C) Septik

D) Hipovolemik

E) Ağrı
Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.384) Çoxlu qanitirmədən ölümlərdə qanitirmənin həcmi azı nə qədərdir?

A) 5000 ml

B) 4200 ml

C) 4500 ml

D) 2500-3500 ml

E) 4000 ml


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
385) Kəskin qanitirmədən ölümlərdə qanitirmənin həcmi nə qədərdir?

A) 1200 ml

B) 1000 ml

C) 200-500ml

D) 850 ml

E) 700 ml


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
386) Piy emboliyasından ölüm hansı sümüklərin sınıqlarında baş verir?

A) Çanaq sümüklərinin

B) Qabırğaların

C) Kəllə sümüklərinin

D) Kürək sümüklərinin

E) Uzun borulu sümüklərin


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

387) Sıyrıntı üzərində əks olunmuş hansı morfoloji xüsusiyyətlər qüvvənin təsir istiqamətini təyin etməyə əsas verir?

A) Qartmağın xarakteri

B) Sıyrığın forması

C) Sıyrığın lokalizasiyası

D) Sıyrığın rəngi

E) Sıyrığın sonunda epidermisin qıvrılmış pulcuqlarının olması və dibinin dərinliyi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

388) İki ədəd enli bərk küt əşyalar arasında yan istiqamətdə sıxılma nəticəsində başda yaranmış cırılmış yaraların daha çox rast gəlinən lokalizasiyası və istiqaməti hansıdır?

A) Alın nahiyəsində çəp istiqamətdə

B) Gicgah-təpə nahiyələrində boylama istiqamətdə

C) Ənsə nahiyəsində köndələn istiqamətdə

D) Təpə nahiyəsində köndələn istiqamətdə

E) Alın nahiyəsində köndələn istiqamətdə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
389) Küt əşya ilə yetirilmiş xəsarətlərə hansı aid deyildir?

A) Qansızmalar

B) Sıxılıb əzilmələr

C) Sıyrıqlar

D) Cırılmalar

E) Çapılma


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
390) Əzələdə olan qapalı xəsarətlərə hansı aid deyildir?

A) Qansızma

B) Cırılmalar

C) Əzilmələr

D) Yaralar

E) Hematomalar


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
391) Zərbədən uzaqdakı yumşaq toxumalara qansızmaların daha çox yerləşdiyi nahiyə hansıdır?

A) Dizaltı çuxur

B) Sağrı nahiyəsi

C) Budun ön səthi

D) Əl nahiyəsi

E) Kürək nahiyəsi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

392) Zərbədən uzaqdakı yumşaq toxumalara qansızmaların daha çox yerləşdiyi hansı nahiyədır?

A) Baldır nahiyəsi

B) Gözətrafı nahiyə

C) Bazu nahiyəsi

D) Qarın nahiyəsi

E) Boyun nahiyəsi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

393) Dəridə qançırın gec əmələ gəlməsi (üzə çıxması) nədən asılıdır?

A) Zərərçəkənin yaşından

B) Zərərçəkənin hündürlüyündən

C) Xəsarətin yerləşmə dərinliyindən

D) Zərbənin zəifliyindən

E) Zərərçəkənin cinsindən


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
394) Dəridə qançırın forması travma alətinin formasını əks etdirirmi?

A) Tam əks etdirir

B) Araşdırılmayıb

C) Əks etdirmir

D) Düz əks etdirmir

E) Bəzən neqativ izini əks etdirir


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006
395) Qançırın göyümtül rəngini şərtləndirən amil hansıdır?

A) Qansızmada oksihemoqlobinin olması

B) Qansızmada bilirubinin olması

C) Qansızmada methemoqlobinin olması

D) Qansızmada biliverdinin olması

E) Qansızmada hemoqlobinin sərbəst olması


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
396) Qançırın yaşıl rəngini şərtləndirən amil hansıdır?

A) Qansızmada biliverdinin olması

B) Qansızmada bilirubinin olması

C) Qansızmada hemoqlobinin sərbəst olması

D) Qansızmada methemoqlobinin olması

E) Qansızmada oksihemoqlobinin olması


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

397) Qançırın sarı rəngini şərtləndirən amil hansıdır?

A) Qansızmada methemoqlobinin olması

B) Qansızmada bilirubinin olması

C) Qansızmada oksihemoqlobinin olması

D) Qansızmada biliverdinin olması

E) Qansızmada hemoqlobinin sərbəst olması


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

398) Bərk küt əşyanın uzunsov silindrik formalı səthinin bel nahiyəsinə təsiri nəticəsində əmələ gələn dəriiçi qansızma hansı formada olur?

A) Ulduzabənzər

B) Dairəvi

C) Uzunsov-oval formalı

D) Trapesşəkilli

E) Kvadratşəkilli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

399) Uzunsov qabırğaları ilə düzbucaqlı səthi olan bərk küt əşyanın təsiri nəticəsində bud nahiyəsində əmələ gələn dəriiçi qansızmanın forması necə olur?

A) Çarpazşəkilli

B) Kvadratşəkilli

C) Trapesşəkilli

D) Uzunsov-oval formalı

E) Dairəvi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
400) Kürəşəkilli səthi olan bərk küt əşyanın təsiri nəticəsində kürək nahiyəsində əmələ gələn dəriiçi qansızma hansı formada olur?

A) Düzbucaqlı

B) Dairəvi formalı

C) Ziqzaqşəkilli

D) Kvadratşəkilli

E) Trapesşəkilli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

401) Hansı yara bərk küt əşyanın təsirindən əmələ gələn yaralara aid deyildir?

A) Sıyrılmış

B) Mişarlanmış

C) Əzilmiş

D) Cırılmış

E) Dişlənmiş


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

402) Bərk küt əşyanın məhdud düzbucaq kontakt səthinin 90 dərəcə bucaq altında təsiri nəticəsində başda əmələ gələn yara hansı formada olur?

A) Düzbucaqlı formasında

B) Dairəvi

C) Ovalşəkilli

D) Çarpazşəkilli

E) Xəttşəkilli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
403) Əsasən yastı kontakt səthi olan bərk küt əşyanın təsiri nəticəsində başda əmələ gələn yara hansı xarakterdə olur?

A) Mişarlanmış

B) Çapılmış

C) Deşilmiş

D) Əzilmiş-cırılmış

E) Kəsilmiş


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
404) Kənarları qeyri-düz, sıyrılmış, qançırlı, bir qədər soyulmuş morfoloji əlamətlər yaranın hansı xarakterini göstərir?

A) Kəsilmiş

B) Deşilmiş –kəsilmiş

C) Əzilmiş

D) Çapılmış

E) Mişarlanmış


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
405) Kənarları düz, sıyrıqsız və qançırsız, ucları itibucaqlı morfoloji əlamətlər yaranın hansı xarakterini göstərir?

A) Deşilmış

B) Əzilmiş

C) Kəsilmiş

D) Didilşmiş

E) Əzilmiş-cırılmış


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

406) Kənarları düz, ucları itibucaqlı, boylama ölçüsü dərinliyindən çox olan yara hansıdır?

A) Deşilmiş-çapılmış

B) Deşilmiş

C) Kəsilmiş

D) Deşilmiş-kəsilmiş

E) Mişarlanmış


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

407) Kənarları düz, sıyrıqsız, boylama ölçüsü dərinliyindən az olan yara hansıdır?

A) Didilmiş

B) Mişarlanmış

C) Kəsilmiş

D) Deşilmiş-kəsilmiş

E) Əzilmiş


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
408) Kənarları hamar, zolaqşəkilli-sıyrıntılı, ucları itibucaqlı, dibindəki sümükdə kobud zədələnmə ilə müşayiət olunan yara hansıdır?

A) Deşilmiş-kəsilmiş

B) Çapılmış

C) Mişarlanmış

D) Kəsilmiş

E) Deşilmiş


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
409) Baltanın «buruncuq» və ya «dabancıq» hissələrinin zərbəsi zamanı əmələ gələn yaranın ucları hansı formada olur?

A) «U» və «П» - şəkilli

B) «Z» - şəkilli və küt

C) Bir ucu «П» şəkilli, əks ucu iti bucaqlı və səthi

D) Çarpazşəkilli

E) Hər ikisi dairəvi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
410) Çapıcı alətin ülgücü ilə bucaq altında zərbə vurduqda yara hansı formada olur?

A) Yarıqşəkilli

B) Parça-dilimşəkilli

C) Çarpazşəkilli

D) Xəttşəkilli

E) Uzunsov


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

411) Kənarları saçaqlı, bir qədər sıyrıqlı, paralel yerləşmiş qısa kəsik və cızıqlarla, dibində yumşaq maddə və sümük hissəcikləri olan yara hansıdır?

A) Kəsilmiş

B) Deşilmiş

C) Mişarlanmış

D) Didilmiş

E) Əzilmiş


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
412) Başın yuxarıdan aşağıya doğru sıxılması zamanı kəllə sümüklərinin sınıqlarının xarakteri necə olur?

A) Qəlpəli

B) Basılmış-qəlpəli

C) Dəlikşəkilli

D) Xətti

E) Pilləkənvari


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

413) Başın yuxarıdan aşağıya doğru sıxılması zamanı kəllə tağı sümüklərinin sınıqlarının yerləşməsi nədən asılıdır?

A) Cinsdən

B) Bədənin vəziyyətindən

C) Yaşdan

D) Qidalanmadan

E) Başın formasından


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

414) Başın qabağa doğru əyilmiş vəziyyətində onun yuxarıdan aşağıya doğru sıxılması zamanı kəllə tağı sümüklərinin sınıqlarının yerləşmə nahiyəsi harada olur?

A) Sağ gicgahda

B) Təpə-ənsədə

C) Sol gicgahda

D) Alında

E) Ənsədə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
415) Başın arxaya doğru əyilmiş vəziyyətdə onun yuxarıdan aşağıya doğru sıxılması zamanı kəllə tağı sümüklərinin sınıqlarının yerləşmə nahiyəsi harada olur?

A) Ənsədə

B) Sol gicgahda

C) Sağ gicgahda

D) Alın-təpədə

E) Təpədə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

416) Başın düz vəziyyətində onun yuxarıdan aşağıya doğru sıxılması zamanı kəllə sümüklərinin sınıqlarının yerləşmə nahiyəsi harada olur?

A) Təpədə

B) Sol gicgahda

C) Hər iki gicgahda

D) Sağ gicgahda

E) Sol təpə ənsədə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

417) Əşyanın səthi ilə başın alın nahiyəsinin toqquşması zamanı baş beyində əks-zərbə xəsarətləri harada yerləşir?

A) Təpə payında

B) Ənsə payında

C) Alın payında

D) Gicgah paylarında

E) Alın-gicgah payında


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

418) Le-For II-yə görə üst çənənin sınığı harada yerləşir?

A) Göz yuvasının yuxarı divarında

B) Əng sümüyündə

C) Alın qabarlarında

D) Burun sümükləri, göz yuvasının daxili divarı və dibi, çənəyanı tikişdən keçərək əsas sümüyünün qanadvari çıxıntısına kimi

E) Burnun kökü və göz yuvası


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

419) Məhdud zərbə səthinə malik bərk küt əşyanın döş qəfəsinə təsiri nəticəsində qabırğa sınıqları harada əmələ gəlir?

A) Travmatik qüvvənin kontakt yerinin diametral əks tərəfində

B) Travmatik qüvvənin kontakt yerindən uzaqda

C) Eyni zamanda travmatik qüvvənin həm kontakt yerində, həm də kontakt yerindən uzaqda

D) Travmatik qüvvənin kontakt yerində

E) Əmələ gəlmir


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
420) Geniş səthli iki bərk küt əşyanın arasında döş qəfəsinin ön-arxa istiqamətdə sıxılması nəticəsində qabırğa sınıqları hansı anatomik xətlər üzrə daha çox yaranır?

A) Sol kürək xətti üzrə

B) Sol parasternal xətti üzrə

C) Qoltuqaltı xətlər üzrə simmetrik yerləşməklə

D) Sağ onurğayanı xətti üzrə

E) Sağ döş sümüyüyanı xətti üzrə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

421) Geniş səthli iki bərk küt əşyanın arasında döş qəfəsinin yanlardan sıxılması nəticəsində qabırğa sınıqları hansı anatomik xətlər üzrə daha çox yaranır?

A) Sol orta körpücük xətti üzrə

B) Sağ orta qoltuqaltı xətti üzrə

C) Sağ fəqərəyanı xətti üzrə

D) Sol ön qoltuqaltı xətti üzrə

E) Döş sümüyüyanı və kürək xətləri üzrə ikitərəfli yerləşməklə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
422) Yastı zərbə səthli bərk küt əşyanın təsiri nəticəsində təpə nahiyəsinin yumuşaq toxumalarında əmələ gələn qansızma hansı formada olur?

A) Zolaqvari

B) Oval formalı

C) «M»-şəkilli

D) Uzunsov

E) «U»-şəkilli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

423) Silindrik formalı uzunsov bərk küt əşyanın təsiri nəticəsində təpə nahiyəsinin yumuşaq toxumalarında əmələ gələn qansızmanın forması necə olur?

A) Düzbucaq

B) Uzunsov-oval

C) Dairəvi

D) «M»-şəkilli

E) «U»-şəkilli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
424) Yastı zərbə səthli bərk küt əşyanın təsiri nəticəsində başda olan yaraların xarakterik forması hansıdır?

A) «Z»-şəkilli

B) «U»-şəkilli

C) «M»-şəkilli

D) «P»-şəkilli

E) Şüaşəkilli (radial)


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

425) Bərk küt əşyanın qabırğasının təsiri nəticəsində başda olan yaraların xarakterik forması necə olur?

A) Xətşəkilli-uzunsov

B) Şuaşəkilli

C) Oval


D) Ayparaşəkilli

E) Qövsvari


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
426) Kürə formalı əşyanın təsiri nəticəsində başda olan yaralar hansı formada olur?

A) Oraqşəkilli (qövsvari)

B) Düzbucaqlı

C) Xəttşəkilli

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) «Z»-şəkilli


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

427) Həyat üçün təhlükəli olmayan baş beyin travması hansıdır?

A) Subdural hematoma – 250 qram

B) Baş beynin sıxılması ilə getməyən ağır dərəcəli əzilməsi

C) Baş beynin sıxılması ilə gedən ağır dərəcəli əzilməsi

D) Beyin kötüyünün zədələnməməsilə gedən orta dərəcəli baş beynin əzilməsi

E) Subdural hematoma – 150 qram.


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

428) Həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa ağir zərər vurmaya hansı aiddir?

A) Kəllə tağı sümüklərinin xarici səhvəsinin sınığı

B) Kəllə tağı sümük bitişmələrinin natamam aralanması

C) Çənə sümüklərinin açıq qəlpəli sınıqları

D) Üz skeleti sümüklərinin qəlpəli sınıqları

E) Kəllə əsası sümüklərinin sınığı


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

429) Kəllə-beyin travması hansı forması yüngül zərər vurma kimi qiymətləndirilə bilər?

A) Baş beyinin ağır dərəcəli əzilməsi (sıxılmasız)

B) Baş beyinin ağır dərəcəli əzilməsi (sıxılma ilə)

C) Kəllədaxili qansızmalar beyinin sıxılması ilə

D) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi

E) Baş beyinin orta dərəcəli əzilməsi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

430) Hansı qansızma kəllədaxili qansızma hesab olunmur?

A) Subkonyuktival

B) Beyindaxili

C) Subdural

D) Subaraxnoidal

E) Epidural


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

431) Bunlardan hansı kəllə – beyin travmasına aid deyil?

A) Başın örtük toxumasının dərialtı hematoması

B) Travmatik subdural hematoma

C) Baş beyinin əzilməsi

D) Travmatik epidural hematoma

E) Baş beyin silkələnməsi


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
432) Spontan (öz-özünə) bazal subaraxnoidal qansızma hansı xəstəliklərdə baş verə bilər?

A) Ürəyin işemiya xəstəliyində

B) Kəskin pnevmoniyada

C) Kəllə-beyin travmasında

D) Qara ciyərin sirroz xəstəliyində

E) Xroniki alkoqolizmdə


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
433) Hansı forma kəllə-beyin travmasının kliniki gedişində «işıqlı dövr» qeyd edilir?

A) Beyin kötüyünün zədələnmələrində

B) Epidural və subdural hematomalarda

C) Baş beyinin ağır dərəcəli əzilmələrində

D) Beyindaxili hematomalarda

E) Subaraxnoidal qansızmalarda


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.
434) Açıq kəllə-beyin travmasının morfoloji əlamətləri bunların hansında var?

A) Baş beyinin əzilməsi

B) Sərt beyin qişasının cırılması

C) Kəllə tağı sümüklərinin sınığı

D) Başın yumşaq örtük toxumasının əzilmiş yarası, kəllə tağı sümüyünün sınığı, baş beynin əzilməsi

E) Başın yumşaq örtük toxumasının yaraları


Ədəbiyyat: Şakir Musayev, Məhkəmə təbabəti, Bakı, 2006.

Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə