MƏMMƏdov qəRİb xəLİlov mahmud


Şəkil 19. Qudyalçayın subalp-alp zonasında otlaq eroziyası (çim qatı dağılır, ana süxur səthə  çıxır, yarğanlar  əmələ gəlir)        ŞəkilYüklə 4,78 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə75/75
tarix04.05.2017
ölçüsü4,78 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75

Şəkil 19. Qudyalçayın subalp-alp zonasında otlaq eroziyası (çim qatı dağılır, ana süxur səthə  çıxır, yarğanlar 

əmələ gəlir)    

 

 Şəkil 20. Ataçayın sağ sahilində meşəsizləşdirilmiş                   sahədə səthi və yarğan eroziyası  

Şəkil 21. Gəncə alüminium zavodu ətrafında tullantılarla çirklənmiş torpaqlar  

Şəkil 22. Kürdəmir rayonu ərazisində şoran torpaqlar  

Şəkil 23. Ağcabədi rayonu ərazisində şoran torpaqlar  

Şəkil 24,25. Abşeron ərazisində neftlə çirklənmiş torpaqlar  

Şəkil 26. Azərbaycanın torpaq xəritəsi (Miqyas 1:3000 000) 

Şəkil 27. Subalp dağ-çəmən, qonur dağ-meşə, dağ-şabalıdı torpaq tiplərinin kəsimlərinin profilləri 

Şəkil 28. Gillicəli tipik boz, dağ-sarı və tipik şoran torpaq tiplərinin profilləri 

Şəkil 29. Azərbaycan torpaqlarının bonitet kartoqramı 

Şəkil 30. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi 

                xəritəsi   

XIII fəsil. Bitki örtüyünün qorunması 

Şəkil 31. Azərbaycanın bitki örtüyü xəritəsi, miqyas 1:3000 000 

Şəkil 32. Azərbaycanın meşə xəritəsi 

Şəkil 33. Ataçayın sağ sahilində meşəsizləşdirilmiş sahədə  tək-tək saqqızağacları qalmışdır, yovşan 

yarımsəhrası formalaşır    

433


Şəkil 34. Kürqırağı tuqay meşəsinin pozulmuş qalığı (tək-tək ağyarpaq qovaq ağacları qalmışdır) 

Şəkil 35. Qabırrıçayın sağ sahilində saqqızağac  

                (tuqay meşəsinin qalığı) Şəkil 36. Qanıx-Əyriçay vadisində düzən meşəsi  

                (İsmayıllı meşə təsərrüfatı) Şəkil 37. Sultanbud  ərazisində pozulmuş saqqız-palıd meşəsi (ön planda qocaman uzunsaplaq palıd ağacı), 

sahədə intensiv mal-qara otarılır  Şəkil 38. Kürmükçay hövzəsində (Qax rayonu) dağ meşəsi (arxa planda meşənin müasir yuxarı sərhədi) 

Şəkil 39. Qəçrəş vələs-fıstıq meşəsi (Quba rayonu) 

Şəkil 40. Hacıkənd ətrafında meşələr məhv edilir  

               (2003-cü il dekabr, qar fonunda) 

Şəkil 41. (2004-cü il, yay fəslində) 

Şəkil 42, 43. Yalama kurort meşəsi insan fəaliyyətinin təsiri ilə sıradan çıxır (2003-cü il sentyabr) 

Şəkil 44. Qudyalçayın orta dağ-meşə qurşağında meşənin qalıqları. Otlaq kimi istifadə olunur. Aşağı planda 

çoban çadırları.  Şəkil 45. Aşağı dağ-meşə qurşağında meşəsizləşdirilmiş ərazi güclü eroziyaya məruz qalır 

Şəkil 46. Qudyalçayın orta dağ-meşə qurşağının meşəsizləşdirilmiş ərazisində güclü eroziya prosesi nəticəsində 

bərk ana süxur səthə çıxır Şəkil 47. Ataçayın sol sahili yamacında meşə örtüyünün son qalıqları da məhv edilir 

Şəkil 48. Zəyəmçayın meşəsizləşdirilmiş, eroziyaya uğramış sol sahili yamacında qaratikan kserofil şibləyi  

                 (Tovuz rayonu) 

Şəkil 49. Şəmkir-Gədəbəy yolunda meşəsizləşdirilmiş ərazidə formalaşmış kserofil qaratikan şibləyi 

Şəkil 50. Ziyanverici həşəratlar (əsasən dəyişik ipəksarıyanı) palıdın yarpaqlarını yeyərək ağacları 

«çılpaqlaşdırır». Şəkil 51. Dəyişik ipəksarıyan kəpənəyi palıd ağacının gövdəsində yumurtalarını qoyaraq özü də ölür 

 

XIV fəsil. Azərbaycanda meşələrin qorunması və bərpası  Şəkil 52. Gədəbəy meşə təsərrüfatı idarəsinin yanında adi şamın meşə əkini  

Şəkil 53. Kişçayın sağ sahilində adi şam meşə əkini  

Şəkil 54. Ağsu aşırımında eroziyaya qarşı eldar şamı əkini 

Şəkil 55. Dəvəçi şəhəri ətrafında terraslarda eldar şamı və püstə əkini 

Şəkil 56. Lənkəran rayonunda pekan (Amerika qozu) plantasiyası 

Şəkil 57. Lənkəran rayonunda 1950-ci ildə salınmış dövlət qoruyucu meşə zolağı (şabalıdyarpaq palıd) 

Şəkil 58. Lənkəran şəhəri həyətyanı sahədə yaşı yüzü ötmüş ilk pekan ağacı 

 

 Şəkil 59. Bərdə meşə təsərrüfatının həyətinda eldar şamı əkini  

Şəkil 60. Tovuzçay hövzəsində müxtəlif ağac cinslərindən salınmış eroziyaya qarşı meşə  əkinləri (Tovuz 

şəhərinin yanında) Şəkil 61.  Zaqatala-Bakı şose yolu boyu qoruyucu meşə zolağı   

Şəkil 62. Zəyəmçayın sol sahilində meşəsizləşdirilmiş  ərazidə eroziyaya qarşı eldar şamından ibarət qoryucu 

meşə zolağı (Tovuz rayonu) 

 

XV fəsil. Azərbaycanda yaşıllaşdırma işlərinin vəziyyəti 

Şəkil 63. Gəncə istirahət parkı (Xan bağı, Sərdar bağı) 

Şəkil 64. Qazax şəhəri doğum evinin həyətində 100 il əvvəl salınmış yaşıllıqda himalay sidri 

Şəkil 65. Gəncə şəhəri icra hakimiyyətinin qarşısınlakı parkda  

                himalay sidri 

Şəkil 66. «Gənclik» sanatoriyası sahəsində (Zuğulba) evkalipt ağacı 

Şəkil 67. İpək akasiyası (Zuğulbada uşaq sanatoriyasının  

                sahəsində) 

Şəkil 68. Atşabalıdı (Gəncə şəhəri mərkəzi meydanında) 

Şəkil 69. Bibi-Heybət qəsəbəsinə yönələn yamacda qayalıqlar arasında püstə  ağacları (qədim püstə bağının 

yadigarı) Şəkil 70. Püstə ağacının meyvələri 

 

XVI fəsil. Heyvanat aləminin qorunması Şəkil 71. Adı Qırmızı Kitaba düşən amfibiya və reptililər  

Şəkil 72. Adı Qırmızı Kitaba düşən balıqlar  

Şəkil 73. Adı Qırmızı Kitaba düşən əsl arılar və böcəklər 

Şəkil 74. Adı Qırmızı Kitaba düşən kəpənəklər  

 

434


Şəkil 75. Adı Qırmızı Kitaba düşən quşlar 

Şəkil 76. Azərbaycanın zoocoğrafi xəritəsi 

Şəkil 77. Adı Qırmızı Kitaba düşən məməlilər  

 

XVIII fəsil. Xüsusi mühafizə olunan ərazilər Şəkil 78. Hirkan Milli Parkı (Xanbulançay su anbarı) 

Şəkil 79. Göygöl qoruğu  

Şəkil 80. Ağgöl Milli Parkı  

Şəkil 81. Eldar şamı qoruğu  

Şəkil 82. Altıağac Milli Parkı, aşağı planda BDU-nun kottecləri 

Şəkil 83, 84, 85. Adları Azərbaycanın Qırmızı Kitabına salınan 

                            ağac və kollar 

 

XIX fəsil. Beynəlxalq turizm.   Şəkil 86. Möminə Xatın Məqbərəsi (1186-1187)  

Şəkil 87. «Qarabağlılar» türbəsi (XII-XIV əsrlər) 

Şəkil 88. İlanlı Dağ 

Şəkil 89. Göyəzən dağı (Qazax rayonu) 

Şəkil 90. Xınalıq kəndi (orta əsr) 

Şəkil 91. Yaşı 1000-i keçmiş qaraçöhrə ağacları (Qəbələ rayonu Həmzəli kəndi) 

Şəkil 92. Beşbarmaq (Siyəzən rayonu) 

Şəkil 93. Zaqatala şəhəri, mərkəzi meydanda qocaman çinar ağacları 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QARİB ŞAMİLĞ OQLI MAMEDOV 

çlen korr. NAN Azerbaydjana, 

doktor bioloqiçeskix nauk, professor 

 

MAXMUD ÖSİF OQLI XALİLOV 

doktor qeoqrafiçeskix nauk 

 

 GKOLOQİƏ İ OXRANA OKRUJAÖHEY SREDI 

 

İzdatelğstvo «Glm» 

Baku – 2005 

 

 

 

 

Fotoqraf:  Rafiq Qəmbərov  

 

 

435


 

 

Çap sexinin müdiri: Elşən Cəbrayılov 

Kompüter yığımı: Nərgiz Bəyişqızı 

Kompüter dizaynı: Rza Səttarov 

 

Yığılmağa verilmişdir: 15.09.2004 Çapa imzalanıb: 03.02.2005 

Formatı: 60x90 1/16. Həcmi 55 ç.v. 

Tirajı: 1500. Qiyməti 60 000 man. 

 

  

«TƏKNUR» MMC-nin mətbəəsində çap olunmuşdur. Ünvan: H.Cavid pr-ti 29. 

Kataloq: upl -> books -> pdf
pdf -> XƏZƏR 2014, №2 bu sayda güMÜŞ DÖVRÜN ŞAİRLƏRİ
pdf -> Əbdülrəhmanlı N. Qurban. Yüzilin “Əli və Nino” əfsanəsi. Poman-xronika. Bakı, Qanun, 2014, 604 səh. Redaktor: Tapdıq Yolçu Korrektor: Ceyran Abbasova
pdf -> Hamiləlik haqqında hər şey: Qadın və Gələcək uşaq
pdf -> Dərslik (əlavə olunmuş və redaktə edilmiş ikinci nəşri)
pdf -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfındən təsdiq edilmişdir
pdf -> Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 27 sentyabr 2012-ci il tarixli
pdf -> M Ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 1 5 0 MƏHƏMMƏd tagi siDQİ Ə s ə r L ə r I
pdf -> Тофиг щаъыйев
pdf -> AZƏrb ay can miLLİ elmlər akademiy asi folklor institutu
pdf -> Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu a

Yüklə 4,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə