Мesokosmetik preparatlar, inmed sirasi препараты для мезотерапии, линия inmedYüklə 7,36 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix26.05.2017
ölçüsü7,36 Mb.
  1   2   3

МESOKOSMETİK PREPARATLAR, INMED SIRASI

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ, ЛИНИЯ INMEDESTETIK

Препараты для мезотерапии

Mesokosmetik preparatlar

www.vittaestetik.com


3,5%

- sellülitin yaranmasının qarşısını alan sellülit əleyhinə zərdab /

антицеллюлитная сыворотка, уменьшающая выраженность целлюлита

Hyaluronidase 1500 UI

Hyaluronic Acid 3,5%

Hialuron turşusu 3,5% - xalis, çarpaz birləşməsiz  hialuron turşusu yüksək effektivliyə malik dəri nəmləndirici vasitədir. Onun 

su molekullarını cəlb etmə və birləşdirmə xüsusiyyəti dərinin nəmləndirilməsinə xidmət edir və dermal və epidermal toxuma-

ların elastikliyini qoruyub saxlayır. Dəriyə tətbiq edilən zaman Hialuron turşusu yapışqan elastik təbəqə əmələ gətirir və birləş-

dirici dəri toxumalarının hüceyrələrarası matrisasında suyu saxlamaq funksiyasını icra edir. Bu xüsusiyyəti sayəsində Hialuron 

turşusu yaşlanmaya qarşı mükəmməl nəmləndirici vasitəyə çevrilir, digər vasitələrin dəriyə daxil olmasına şərit yaradır. Bu 

vasitə qırışlı, yorğun, günəşdən zədələnmiş və qurumuş dəri üçün məsləhət görülür. Qırışmış, yorğun, günəşdən zədələnmiş 

və qurumuş dərinin mezoterapiya müalicəsi üçün maraqlı həlldir. Vitaminlərlə birlikdə Hialuron turşusu yaşlanma əlamətlərinin 

qarşısının alınmasına yardım etməklə yanaşı, həm də onları müalicə edir.Təqdimat: Şüşə  qutu | 5 ml | 0,176 fl.oz. 5/10 şüşə qutudan ibarət qablaşdırma 

Göstərişlər: Civzə, Yaşlanmaya qarşı, göz nahiyəsi, möhkəmləndirmə, dəridə izlər və çapıqlar 

Açıqlama: Yaşlanmaya qarşı zərdab, qırışları hamarlayır. Yüksək nəmləndirmə xüsusiyyətinə malikdir

Гиалуроновая кислота 3,5%  – чистая, не сшитая гиалуроновая кислота – высокоэффективное средство для увлажнения 

кожи. Она обладает способностью притягивать и связывать молекулы воды, увлажняя кожу и поддерживая эластичность 

дермальных и эпидермальных тканей. При нанесении на кожу гиалуроновая кислота образует вязкоэластичную пленку, вос-

производя ее естественную функцию удержания влаги в межклеточном пространстве дермальных соединительных тка-

ней. Благодаря этому, антивозрастной раствор гиалуроновой кислоты является идеальной увлажняющей основой, об-

легчая доставку других веществ в кожу. Средство рекомендуется для ухода за морщинистой, уставшей, поврежденной 

солнцем и высушенной кожей. Это интересное решение для процедур мезотерапии, рекомендованное для обработки 

морщинистой, уставшей,поврежденной солнцем и высушенной кожей. В сочетании с витаминами гиалуроновая кислота 

не только помогает предотвратить признаки старения, но и борется с ними.

Форма выпуска: Ампула | 5 мл | 0,176 fl.oz. В коробке 5/10 ампул

Показания: Акне, борьба со старением кожи, область вокруг глаз, следы растяжек и шрамов

Действие: Антивозрастная сыворотка, сокращает морщины, обладает сильным увлажняющим действием 

Hyaluronic Acid (3,5%)

- yaşlanmaya qarşı zərdab, qırışları hamarlayır / антивозрастная сыворотка, сокращает морщины 

5


Hialuronidaza 1500 UI sellülitlərlə əlaqəli olan fibrozların müalcəsi üçün effektiv fermentdir. Bu fəal komponent suyun 

saxlanılması funksiyasını icra edən qlikozaminoqlikanların hiperpolimerizasiyasının qarşısını alır, birbaşa təsir göstərərək 

yığılmış mayeni aradan qaldırır və adiposit həcmini azaldır.

Təqdimat:

Sellülit əleyhinə Preparat şüşə qutu | 1500 UI | 0,508 mg 5/10 şüşə qutudan ibarət qablaşdırmaGöstərişlər: 

Sellülit, dəridə izlər və çapıqlarAçıqlama: 

Sellülitin yaranmasının qarşısını alan sellülit əleyhinə zərdabГиалуронидаза 1500UI это  протеановый энзим, который особенно эффективен для лечения целлюлита, 

связанного с фиброзом. Данный активный компонент предотвращает гиперполимеризацию глюкозамингликанов, 

ответственных за удержание воды, непосредственно выводя задерживающуюся жидкость и сокращая объем 

адипоцитов.

Форма выпуска:

Антицеллюлитный препарат Ампулы | 1500 UI | 0,508 мг В коробке 5/10 ампул

Показания:

Целлюлит, растяжки и шрамы

Действие: 

Антицеллюлитная сыворотка, уменьшающая выраженность целлюлита

Hyaluronidase 1500 UI

Hyaluronidase 1500UI - sellülitin yaranmasının qarşısını alan sellülit əleyhinə zərdab /антицеллюлитная сыворотка, уменьшающая выраженность целлюлита

5


Amino Acids – Mesotherapy Serum

Результат: обновленная, регенерированная и реструктурированная кожа, с большей эластичностью и упругостью, 

более яркая и улучшенная текстура.

Əvəzetməz həll / Безальтернативное решение

Amin turşuları – təbii maddələrdir, tətbiqdə və istifadədə universaldır. Onlar yeni kollagen və fibroblastların sintezini işə 

salırlar. Tərkibində olan əsas amin turşuları: alanin, arqinin, aspart turşusu, sistein, qlutamin, qlisin, izoleysin, leysin, lizin, 

fenilalanin, promin, serin, taurin, treonin.

Nəticə: yenilənmiş, regenerasiyadan keçmiş və restrukturizasiya olunmuş, böyük elastikliyə malik, daha parlaq və yaxşılaş-

dırılmış dəri. Аминокислоты - натуральные вещества, универсальные в применении и функционировании. Они запускают синтез 

нового коллагена и фибробластов. Основные аминокислоты, входящие в состав: Аланин, аргинин, аспартовая 

кислота, цистеин, глутамин, глицин, изолейцин, лейцин, лизин, фенилаланин, промин, серин, таурин, треонин.


Trace Elements – Mikroelementlər (balansın saxlanması vasitəsi) / Микроэлементы (средство поддержания баланса) 

C vitamini (20%) (bərpaedici və antioksidant vasitəsi)/витамин С (20%) (восстанавливающее и антиоксидантное средство)

С vitamini – yüksək fizioloji aktivliyə malik suda həll olunan vitamindir, oksidləşmə-bərpaedici reaksiyalarda katalizator kimi

bütün metabolik hüceyrə proseslərində iştirak edir. Fibroblastlarda kollagenin sintezini stimullaşdırır, malondialdegidin

(kollagen geninin ekspressiyasını aktivləşdirir) artmasına səbəb olan lipid peroksidasiyasını başlayır və birləşdirici toxumaları 

möhkəmləndirir. C vitamini yağın enerjiyə çevrilməsi üçün onu mitoxondriyalara nəqlini yerinə yetirən karnitinin sintezi üçün 

lazımdır. Dərinin yerli immunitetini artırır, iltihaba qarşı və virusa qarşı aktivlik göstərir, dərinin sağalması prosesini sürətlən-

dirir. Antioksidant və yüngül rəng açma təsirinə malikdir.Göstəricilər: dartmalar, melazma, aqressiv kosmetik prosedurlardan sonra dərinin bərpası, foto- və xronoqocalma.

Витамин С – водорастворимый витамин с высокой физиологической активностью, участвует во всех

метаболических клеточных процессах в качестве катализатора окислительно-восстановительных реакций.

Стимулирует фибробласты к синтезу коллагена, инициирует липидную пероксидацию, приводящую к

увеличению малондиальдегида (активизирует экспрессию гена коллагена) и укрепляет соединительную ткань.

Витамин С необходим для синтеза карнитина, осуществляющего транспортировку жира к митохондриям для

превращения их в энергию. Повышает местный иммунитет кожи, проявляет противовоспалительную и

противовирусную активность, ускоряет процесс заживления кожи. Обладает антиоксидантным и легким

осветляющим действием.

Показания: растяжки, алопеция, мелазма, восстановление кожи после агрессивных косметических процедур,

фото- и хроностарение.

Qlikol turşusu (1%) (ağardıcı vasitə) / гликолевая кислота (1%) (отбеливающее средство)

QT eksfoliasiya təsirinə malikdir (kornesitlərin ilişməsini zəiflədir), topik preparatların nüfuz etməsini gücləndirir və dəri

mikrorelyefini hamarlayır, məsamələrin açılmasına yardım göstərir, piy ifrazını durulaşdırır və aknenin yaranmasını azaldır.

Dərini dartır və hamarlandırır (kollagen və elastinin sintezini stimullaşdırır), onun tonusunu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir.

Nəmləndirici təsirə malikdir (QAQ-ın, o cümlədən qialuron turşusunun sintezini stimullaşdırır), dərinin turqorunu yüksəldir.

Ağardıcı təsiri (tirozinazanın aktivliyini azaldır) melazmanın, xloazmanın, efelidlərin rənginin açılmasında özünü büruzə

verir. Sifətin rəngini və dərinin teksturasını eyni edir, daxili işıqlanma effektini verir. Qlikol turşusu vitaminlərlə kombinasiyada

dartılmaların azaldılması üçün istifadə edilir.Показания: акне, постакне; комедоны ; сухая кожа; фотостарение; гиперпигментации; тонкие морщинки;

потеря эластичности; крупные поры; старческие пятна; экзема; себорейный кератоз; гиперкератоз;

актинический кератоз.

Göstərişlər: akne, postakne; komedonlar, quru dəri; fotoqocalma; hiperpiqmentasiya; nazik qırışlar; elastikliyin itirilməsi; iri

məsamələr, qocalıq ləkələri; ekzema; seborey keratozu; hiperkeratoz, aktinik keratoz.ГК обладает эксфолиирующим действием (ослабляет сцепление корнеоцитов), усиливая проникновение

топических препаратов и выравнивая микрорельеф кожи; способствует раскрытию пор, разжижению сального

секрета и уменьшает образование акне. Подтягивает и разглаживает кожу (стимулирует синтез коллагена и

эластина), значительно повышая ее тонус. Обладает увлажняющим действием (стимулирует синтез ГАГ, в

т.ч. гиалуроновой кислоты), повышая тургор кожи. Отбеливающее действие (уменьшает активность

тирозиназы) проявляется в осветлении мелазмы, хлоазмы, эфелидов. Выравнивает цвет лица и текстуру

кожи, придавая ей эффект внутреннего свечения. В комбинации с витаминами гликолевая кислота

используется для уменьшения растяжек.

С vitamini – yüksək fizioloji aktivliyə malik suda həll olunan vitamindir, oksidləşmə-bərpaedici reaksiyalarda katalizator kimi

bütün metabolik hüceyrə proseslərində iştirak edir. Fibroblastlarda kollagenin sintezini stimullaşdırır, malondialdegidin

(kollagen geninin ekspressiyasını aktivləşdirir) artmasına səbəb olan lipid peroksidasiyasını başlayır və birləşdirici toxumaları 

möhkəmləndirir. C vitamini yağın enerjiyə çevrilməsi üçün onu mitoxondriyalara nəqlini yerinə yetirən karnitinin sintezi üçün 

lazımdır. Dərinin yerli immunitetini artırır, iltihaba qarşı və virusa qarşı aktivlik göstərir, dərinin sağalması prosesini sürətlən-

dirir. Antioksidant və yüngül rəng açma təsirinə malikdir.Göstəricilər: dartmalar, melazma, aqressiv kosmetik prosedurlardan sonra dərinin bərpası, foto- və xronoqocalma.

Витамин С – водорастворимый витамин с высокой физиологической активностью, участвует во всех

метаболических клеточных процессах в качестве катализатора окислительно-восстановительных реакций.

Стимулирует фибробласты к синтезу коллагена, инициирует липидную пероксидацию, приводящую к

увеличению малондиальдегида (активизирует экспрессию гена коллагена) и укрепляет соединительную ткань.

Витамин С необходим для синтеза карнитина, осуществляющего транспортировку жира к митохондриям для

превращения их в энергию. Повышает местный иммунитет кожи, проявляет противовоспалительную и

противовирусную активность, ускоряет процесс заживления кожи. Обладает антиоксидантным и легким

осветляющим действием.

Показания: растяжки, алопеция, мелазма, восстановление кожи после агрессивных косметических процедур,

фото- и хроностарение.

5


Dekspantenol (20%) (bərpaedici vasitə) / Дексапентол (20%) (регенерирующее средство) 5 ml ampula

Dekspantenol (B5 provitamini) – karbohidrat və yağ mübadilərində, asetilxolinin sintezində iştirak edən A – dermatoprotektor 

koenzimin komponentidir; kortikosteroidlərin əmələ gəlməsini stimullaşdırır. Nəmliyin transepidermal itkisini azaldır, dərinin po-

zulmuş hidrolipid maneəni bərpa edir. Fibroplastların proliferativ aktivliyini artırır. Dəriyə yeridildikdə pantoten turşusunun çatış-

mazlığını bərpa edir, regenerasiya proseslərini stimullaşdırır, hüceyrə metabolizmini normallaşdırır, kollagen liflərinin möhkəmli-

yini artırır. Pantenol epitelial toxumalrın bərpası və normal işləməsi üçün əvəzedilməzdir. Pis sağalan yara və xoralarda (cızıq, 

çatlarda, yanmalarda, yataq yarasında), akne və dərinin irin xəstəliklərində, quru və allerji dermatitlərdə, uçuqlamada tətbiq edilir. 

Dermabraziya, pilinq, fotocavanlaşmadan sonra dərinin bərpa edilməsində effektivdir. Seborey alopesiya və striyin müalicəsində 

çox vacib olan epiteliy və lipidlərin metabolizminə trofik təsir göstərir. Saçların, ocaq və diffuz alopesiyanın bərpaetmə proqram-

larında tövsiyə edilir.

Göstərişlər: dəri zədələnmələri, yaralar, dartılmalar, saçların tökülməsi, melazma.

Əks göstərişlər: allergiya, hamiləlik, laktasiya. Bağırsaq keçməməzliyində və hemofoliyada dekspantenolun oral və paranteral 

daxil edilməsi qadağandır.Декспантенол (провитамин В5) – компонент коэнзима А – дерматопротектор, участвующий в углеводном и жи-

ровом обменах, синтезе ацетилхолина; стимулирует образование кортикостероидов. Уменьшает трансэпидер-

мальную потерю влаги, восстанавливая нарушенный гидролипидный барьер кожи. Активизирует пролиферативную 

активность фибробластов. При введении в кожу восполняет дефицит пантотеновой кислоты, стимулирует про-

цессы регенерации, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Пантенол 

незаменим для восстановления и нормального функционирования эпителиальных тканей. Показан при плохо зажи-

вающих ранах и язвах (ссадины, трещины, ожоги, пролежни), акне и гнойничковых заболеваниях кожи, сухих и ал-

лергических дерматитах, герпесе. Эффективен для восстановления кожи после дермабразии, пилингов, фотоомо-

ложения. Оказывает трофическое действие на эпителий и на метаболизм липидов, что очень важно при лечении 

себорейной алопеции и стрий. Рекомендуется в программах восстановления волос, очаговой и диффузной алопеции.

Показания: повреждения кожи, раны, растяжки, выпадение волос, мелазма.

Противопоказания: аллергия, беременность, лактация. Оральное и парантеральное введение декспантенола 

противопоказано при кишечной непроходимости и гемофолии.

Biotin (1%) – (regenerasiya vasitəsi) / Биотин (1%) (регенерирующее средство)

Turşu və sterinlərin biosintezində, karbihidratların və yağlı turşuların metabolizmində iştirak edən B vitaminlər qrupundan

olan bioloji aktiv maddədir. Lipidlərin sintezini ləngidir. Tərkibində saçların, dırnaqların, dərinin yaxşı vəziyyətdə saxlanması

üçün lazım olan kükürd vardır. İltihaba qarşı təsirə malikdir, dəri yağının əmələ gəlməsini tənzimləyir, zədələnmiş hüceyrələrin 

bərpasını stimullaşdırır. Biotin çatışmazlıqlarında dəri örtüklərinin quruması baş verir, boz çalarlar, qabıqvermə, dırnaqların 

kövrəkliyi və təbəqələşməsi əmələ gəlir; kəpək yaranır, saçlar tökülür, vaxtından əvvəl ağarır. Biotin həmçinin kandidozda, 

şəkər diabetində, depressiyada, anemiyada lazımdır.

Показания: выпадение волос, сухая экзема, себорейный дерматит, мелкие морщины, себостатичная и

себорейная кожа.

Göstərişlər: saçların tökülməsi, quru ekzema, seborey dermatiti, kiçik qırışlar, sebostatik və seborey dəri.

Биологически активное вещество из витаминов группы В, участвующее в биосинтезе кислот и стеринов,

метаболизме углеводов и жирных кислот. Ингибирует синтез липидов. Содержит серу, необходимую для

поддержания хорошего состояния волос, ногтей и кожи. Обладает противовоспалительным действием,

регулирует выработку кожного сала, стимулирует восстановление поврежденных клеток. При недостатке

биотина появляется сухость кожных покровов, сероватый оттенок, шелушение, ломкость и расслоение

ногтей; перхоть, выпадение волос, их раннее поседение. Биотин также необходим при кандидозе, сахарном

диабете, депрессии, анемии.


X- DNA – Gel (2,5%) (qocalmaya qarşı gel) / X- DNA – Гель (2,5%) (гель против старения) 

DNT – bütün canlı məxluqların hüceyrələrinin nüvələrində mövcud olan təbii polimerdir, genetik kodun mənbəyidir. X-DNA,

DNT kimi hüceyrələrin bərpa etmə qabiliyyətinə malikdir, reparasiya proseslərini stimullaşdırma prosesi ilə birləşdirici

toxumanı yenidən qurur. X-ADN dağılmış proteinləri (əsasən kollageni), qan hüceyrələrini, işimik proseslərdə, qanın

ultrabənövşəyi şüalanma və sərbəst radikallarla zədələnmiş immunkomponentli strukturları və toxumaları bərpa edir. XADN

E vitamini birlikdə güclü regenerasiya təsiri göstərir.Показания: морщины, обезвоженная кожа, кожа курильщика, растяжки, алопеция.

Göstərişlər: qırışlar, susuzlaşmış dəri, siqaret çəkənin dərisi, dartmalar, alopesiya.

ДНК – натуральный полимер, присутствующий в ядрах клеток всех живых существ, источник генетического

кода. X-ADN, подобно ДНК, способен восстанавливать клетки, реконструируя соединительную ткань

посредством стимулирования процессов репарации. X-ADN восстанавливает разрушенные протеины (в

основном, коллаген), клетки крови, иммунокомпетентные структуры и ткани, поврежденные ишемическими

процессами, УФО и свободными радикалами. X-ADN в сочетании с витамином Е оказывает более мощное

регенерирующее действие.

DMAE (3 %)  – Dimetilaminoetanol (3 %) (bərkidici vasitə) / Диметиламиноэтанол (3%) (укрепляющее средство)

DMAE – asetilxolin prekursoru, neyromediatordur, dəridə vacib rol oynayır. DMAE-nin liftinq effekti fibroblastların membran

reseptorlarının xolinergik stimulyasiyası və epidermis və dermanın miofilomentlərin vasitəsilə yerinə yetirilir. DMAE

antioksidant təsirə malikdir, lipofussin piqmentasiyanın əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Dərini nəmləndirir, qidalandırır və

qoruyur, rəngini eyni edir. Ani və uzunmüddətli nəticəyə malikdir.Показания: морщины; сниженный тонус кожи; дряблость (лицо, тело); деформационные изменения кожи.

Göstərişlər: qırışlar; dərinin aşağı düşmüş tonusu, süstlük (sifər, bədən); dərinin deformasiya dəyişiklikləri.

DMAE – прекурсор ацетилхолина, нейромедиатор, играющий в коже важную роль. Лифтинговый эффект DMAE

осуществляется через холинергическую стимуляцию мембранных рецепторов фибробластов и миофиломентов 

эпидермиса и дермы. DMAE обладает антиоксидантным действием, предотвращает появление липофусциновой 

пигментации. Увлажняет, питает и защищает кожу, выравнивает ее цвет. Обладает мгновенным и 

долговременным результатом.

Üzvi silisium və DMAE (0,5%) (regenerasiya və bərkidici vasitə) /

Органический кремний и DMAE (0,5%) ( регенерирующее и укрепляющее средство) 

Dərmanın hüceyrələrarası matriksinə güclü təsir göstərən eutrofik miksdir (kollagen / elastin liflərinin möhkəmliyini, onların

termostabilliyini artırır, proteoqlikanların sintezini gücləndirir, kollagenaza, elastaz, qialuronidazın aktivliyini azaldır, dermanın 

kollagen-elastin strukturunda tikişlərin yaranmasının qarşısını alır, zülalları oksidləşmədən qoruyur). Dermanın hidrofil 

strukturlarda nəmliyi saxlanmasına kömək edir, dərinin uzunmüddətli nəmlənməsini təmin edir. Damar divarının möhkəmliyini 

artırır və onun hipernüfuzluğunu azaldır; damarların tonusunu normallaşdırır, lifmatik keçirməni yaxşılaşdırır. Məhlul 

əhəmiyyətli dərəcədə dərini dartır və sıxlaşdırır, qırışları hamarlandırır, sifətin rəngini yaxşılaşdırır.

Показания: дряблость кожи лица и тела; морщины; птоз; сухая, дегидрированная кожа, восстановление кожи

после резкого похудения и липосакции.

Göstərişlər: dəri və bədən dərisinin süstlüyü; qırışlar; ptoz, dehidrilənmiş dəri, kəskin arıqlamadan və liposaksiyadan sonra

dərinin bərpa olunması.Эутрофический микс, оказывающий мощное воздействие на межклеточный матрикс дермы (повышает прочность 

волокон коллагена/эластина, их термостабильность, усиливает синтез протеогликанов,уменьшает активность 

коллагеназ, эластаз, гиалуронидаз, предотвращает образование сшивок в коллагеново-эластиновой структуре 

дермы, защищая белки от окисления). Способствует удержанию влаги в гидрофильных структурах дермы, 

обеспечивая пролонгированное увлажнение кожи. Повышает прочность сосудистой стенки и уменьшает ее 

гиперпроницаемость; нормализует тонус сосудов и улучшает лимфатическую проходимость. Раствор заметно 

подтягивает и уплотняет кожу, тонизирует ее, разглаживает морщины, улучшает цвет лица.

Üzvi silisium (0,5%) (regenerasiya və bərkidici vasitə) / 

Органический кремний (0,5%) ( регенерирующее и укрепляющее средство) 

Silisium – bu dermanın (kollagen, elastin, retikulin) makromolekullarının formalaşmasında iştirak edən birləşdirici toxumanın 

struktur komponentidir. Onun çatışmazlığı birləşdirici toxumanın parçalanmasına gətirib çıxarmasıdır. Silisium fibroblastların 

proliferasiyasına nəzarət edir və stimullaşdırır, kollagen və elastin liflərin regenerasiyasına kömək göstərir, vena kapilyarlarının 

fəaliyyətinin tənzimlənməsində iştirak edir, onların tonusunu normallaşdırır və lifmatik keçirməni yaxşılaşdırır. Silisium yağ to-

xumasında lipolizi və triqliseridlərin hidrolizini stimullaşdırır. Silisium hüceyrə metabolizminin və hüceyrə regenerasiyasının tən-

zimləyicisidir. Hüceyrələri sərbəst radikallardan və oksidant stressindən qoruyur, lipidlərin peroksidasiyası ilə mübarizə aparır.

Показания: целлюлит (любой), локальные жировые отложения (в т.ч. второй подбородок), морщины,

сниженный тонус кожи, алопеция, растяжки, восстановление кожи после ожогов и механической травмы.Yüklə 7,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə