Microsoft PowerPoint Autizmin s?b?pl?ri, ?m?l? g?lm? mexanizmi v? mualic?si


səhifə1/3
tarix06.03.2017
ölçüsü
  1   2   3
Microsoft PowerPoint - Autizmin s?b?pl?ri, ?m?l? g?lm? mexanizmi v? mualic?si

Senior
Senior
Nuclear
Nuclear
Medicine
Medicine
Physician
Physician


Researcher
Researcher
in 
in 
Nuclear
Nuclear
Neuroscience
Neuroscience
DAN 
DAN 
Physician
Physician
Autism
Autism
Research
Research
Institute
Institute
-
- USA
USA
Fellow
Fellow
Medical
Medical
Academy
Academy
of 
of 
Pediatric
Pediatric
Special
Special
Needs
Needs
-
- USA
USA
Adviser
Adviser
Autism
Autism
Treatment
Treatment
Trust
Trust

– UK
UK
Director
Director
Nucl
Nucl


Med
Med


Dept
Dept


Universal
Universal
Camlica
Camlica
Hospital
Hospital
-
- Turkey
Turkey
Director
Director
Nucl
Nucl


Med
Med


Dept
Dept


Gisbir
Gisbir
Medical
Medical
Center
Center
-
- Turkey
Turkey
Consultant
Consultant
Nucl
Nucl


Med
Med


Dept
Dept
. UHG 
. UHG 
Italian
Italian
Giovanni
Giovanni
Alberto
Alberto
Agnelli
Agnelli
Hospital
Hospital
-
- Turkey
Turkey
Consultant
Consultant
Nucl
Nucl


Med
Med


Dept
Dept


Acibadem
Acibadem
/
/
Sistina
Sistina
Hospital 
Hospital 
-
- Macedonia
Macedonia
Consultant
Consultant
Union
Union
Health
Health
Terapijski
Terapijski
Centar
Centar
-
- Serbia
Serbia
Consultant
Consultant
HBOT 
HBOT 
Dept
Dept


Ypervariki
Ypervariki
Katadytiki
Katadytiki
Iatriki
Iatriki
Athinon
Athinon
-
- Greece
Greece
Consultant
Consultant
HBOT 
HBOT 
Dept
Dept


HBOT 
HBOT 
Clinic
Clinic
Aymed
Aymed
Tirana 
Tirana 

– Albania
Albania
Consultant
Consultant
Merkezi 
Merkezi 
Klinika
Klinika
Baku
Baku
Hospital
Hospital
-
- Azerbaijan
Azerbaijan
Co
Co
Founder
Founder
Society
Society
of 
of 
Aerospace
Aerospace
Medicine
Medicine
-
- Turkey
Turkey
Member
Member
Undersea
Undersea
and
and
Hyperbaric
Hyperbaric
Medical
Medical
Society
Society
-
- USA
USA
Member
Member
European
European
Underwater
Underwater
and
and
Baromedical
Baromedical
Society
Society

– UK 
UK 
Member
Member
American
American
College
College
for
for
Advancement
Advancement
in 
in 
Medicine
Medicine
-
- USA
USA
Member
Member
Institute
Institute
for
for
Functional
Functional
Medicine
Medicine
-
- USA 
USA 
Member
Member
Treating
Treating
Autism
Autism
-
- UK
UK
Member
Member
Society
Society
for
for
Neurosience
Neurosience
-
- USA
USA
Member
Member
MS 
MS 
Society
Society
-
- UK
UK
Member
Member
International
International
College
College
of 
of 
Nuclear
Nuclear
Medicine
Medicine
Physicians
Physicians
-
- Mexico
Mexico
Member
Member
Asian
Asian
-
-
Pasific
Pasific
Society
Society
of 
of 
Nuclear
Nuclear
Cardiology
Cardiology
-
- Singapore
Singapore
Member
Member
Turkish
Turkish
Society
Society
of 
of 
Nuclear
Nuclear
Medicine
Medicine
-
- Turkey
Turkey
Member
Member
Turkish
Turkish
Medical
Medical
Association
Association
-
- Turkey
Turkey

Autizm
Autizm
Autizm
Autizm
Umumi inkishaf pozgunluqları arasında ən sıx yayılanı
autizmdir
Hər uşaq fərqli oldugu ucun xəstəliyin əlamətləri, bu
əlamətləri əmələ gətirən səbəblər və xəstəliyin izlədiyi
yol da fərqli olur.
Autizm sindiromlu uşaqlarda bəzi hormonlar, bəzi
minerallar, bəzi aminoasitlər lazımi qədər olmur.
Adətən immun sistemi zəif olur. 
Xəstələrin böyuk qismində agır metallarla zəhərlənmə
qeyd olunur.
Bu uşaqlarin 85% dən coxunda həzm sistemindəki
sorulma patologiyası ile əlaqədar qidalanma
yetərsizliyinə rast gəlinir.

Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin əəəəsas
sas
sas
sas əəəəlam
lam
lam
laməəəətltltltləəəəriririri
Digər uşaqlarla ya da böyuklərlə unsiyyət qura bilməmək.

Danışma cətinliyi ya da hec olmamasi

Səslərə qarşı aşırı həssaslıq ya da etinadsızlıq

Oyuncaqlarla alışmış oldugumuzdan fərqli oynamaq

Vərdişləri dəyishdirmədə cətinlik

Səbəbsiz aglama və ya gulmə

Təhlükələrin fərqinə varmamaq

Həddindən artıq hərəkətlilik və ya özünə qapanma

Toxunmaya qarşı aşırı həsaslıq və ya tərsi

Geyimdəki aksesuarlara qəribə baglılıq

Göz kontaktının olmaması

Beyindəki bəzi bölgələrə anormal qan axımı, 
Qızdırma, 
Toksik maddələr, 
Beyin zədəsi, 
Infeksiyalar, 
Peyvendlərə qarşı həsaslıq, 
Doguş öncəsi, ani ve sonrasi oksigensiz qalma
.
.
Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin əəəəsas
sas
sas
sas ssssəəəəbbbbəəəəbl
bl
bl
bləəəəriririri

Genetika
Insan geni qidalanmadan təsirlənə bilir.
Genlər və ətraf amil arasında yaxın münasibət
yəni əlaqə var. 
Genlər acılıb bağlana bilirlər.
Detoksifikasiyanın pozulmasına yol acan tək
nükleotid polimorfizminə (SNP) rast gəlinir.
Ailədə otoimmunitə hekayəsi
Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin əəəəm
m
m
məəəəlllləəəə ggggəəəəlm
lm
lm
lməəəəsin
sin
sin
sinəəəə zzzzəəəəmin 
min 
min 
min yaradan amill
yaradan amill
yaradan amill
yaradan amilləəəərrrr                                                                                                                            

Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin
əəəə
əəəə
m
m
m
m
m
m
m
m
əəəə
əəəə
llll
llll
əəəə
əəəə
gggg
gggg
əəəə
əəəə
lm
lm
lm
lm
lm
lm
lm
lm
əəəə
əəəə
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
sin
əəəə
əəəə
zzzz
zzzz
əəəə
əəəə
min 
min 
min 
min 
min 
min 
min 
min 
yaradan amill
yaradan amill
yaradan amill
yaradan amill
yaradan amill
yaradan amill
yaradan amill
yaradan amill
əəəə
əəəə
rrrr
rrrr
Ağır Metal yüklənməsi
Uşaqda

Peyvəndlər, 

Ətraf amil, 

antibiotiklər, 

immün xəstəliklər,

gastrointestinal 
keçirgənlik.
Anada

amalgam diş dolquları, 

Dəniz məhsullarından
istifadə, 

rhogam, 

Peyvəndlər, 

Ətraf amil, 

ixtisas, 

Hamiləliyin qarşısını alan
həblər

Infeksiyalar
Virus 
Kızamık, 
HHV6, 
CMV
Bacteri
Streptococcus, 
Clostridia, 
Borrelia
Mantar
Candida
Autizmin
Autizmin
Autizmin
Autizmin əəəəm
m
m
məəəəlllləəəə ggggəəəəlm
lm
lm
lməəəəsin
sin
sin
sinəəəə zzzzəəəəmin 
min 
min 
min yaradan amill
yaradan amill
yaradan amill
yaradan amilləəəərrrr

Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmdəəəə meydana
meydana
meydana
meydana cixan
cixan
cixan
cixan biokimy
biokimy
biokimy
biokimyəəəəvi 
vi 
vi 
vi yan
yan
yan
yan ttttəəəəsirl
sirl
sirl
sirləəəərrrr
SSSSııııradan
radan
radan
radan C
CC
Cııııxm
xm
xm
xmıııışşşş Detoks
Detoks
Detoks
Detoksiiiiffffııııkas
kas
kas
kasiiiiya
ya
ya
ya
Metilasyon defektləri
Sulfasyon defektləri
(phenolsulfertransferase, sulfite oxidase)
Cysteine əksikliyi
Glutathione əksikliyi (GSH)
James SJ, Cutler P, 
James SJ, Cutler P, 
Melnyk
Melnyk
S, Jernigan S, 
S, Jernigan S, 
Janak
Janak
L, 
L, 
Gaylor
Gaylor
DW, 
DW, 
Neubrander
Neubrander
JA. 
JA. 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired 
methylation
methylation
capacity in 
capacity in 
children with autism. Am J 
children with autism. Am J 
Clin
Clin
Nutr
Nutr
. 2004 Dec;80(6):1611
. 2004 Dec;80(6):1611
-
-Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
əəəə
əəəə
meydana
meydana
meydana
meydana
meydana
meydana
meydana
meydana
cccc
cccc
ıııı
ıııı
xan
xan
xan
xan
xan
xan
xan
xan
biokimy
biokimy
biokimy
biokimy
biokimy
biokimy
biokimy
biokimy
əəəə
əəəə
vi 
vi 
vi 
vi 
vi 
vi 
vi 
vi 
yan
yan
yan
yan
yan
yan
yan
yan
tttt
tttt
əəəə
əəəə
sirl
sirl
sirl
sirl
sirl
sirl
sirl
sirl
əəəə
əəəə
rrrr
rrrr
AAAAğı
ğı
ğı
ğırrrr metal y
metal y
metal y
metal yüüüükl
klkl
kləəəənm
nm
nm
nməəəəsi
sisi
si vvvvəəəə oksidatif
oksidatif
oksidatif
oksidatif stress
stress
stress
stress
Thimerosal(civə), Arsenik, Qurguşun
Glutathione, Metallothionein və digər Antioksidantların
azlıgı, 
Mineral azlıgı (sink, magnezyum, selenyum)
Mitochondrial funksiyaların pozulması
James SJ, Cutler P, 
James SJ, Cutler P, 
Melnyk
Melnyk
S, Jernigan S, 
S, Jernigan S, 
Janak
Janak
L, 
L, 
Gaylor
Gaylor
DW, 
DW, 
Neubrander
Neubrander
JA. 
JA. 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired 
methylation
methylation
capacity in 
capacity in 
children with autism. Am J 
children with autism. Am J 
Clin
Clin
Nutr
Nutr
. 2004 Dec;80(6):1611
. 2004 Dec;80(6):1611
-
-Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmdəəəə meydana
meydana
meydana
meydana cixan
cixan
cixan
cixan biokimy
biokimy
biokimy
biokimyəəəəvi 
vi 
vi 
vi yan
yan
yan
yan ttttəəəəsirl
sirl
sirl
sirləəəərrrr
Həzm Sistemi Funksiyasının Pozulması
Bagırsaqda zərərli bakteriyalar,göbələklər və
virusların artması
Sorulmanın pozulması
Həzmin pozulması
(enzim əksikliyi, bəzi gıdalara qarşı həssasiyətin 
artması, sidikdə peptidlərin artması)
Autistik Enterocolitis
Lenfonodüler Hiperplaziya
James SJ, Cutler P, 
James SJ, Cutler P, 
Melnyk
Melnyk
S, Jernigan S, 
S, Jernigan S, 
Janak
Janak
L, 
L, 
Gaylor
Gaylor
DW, 
DW, 
Neubrander
Neubrander
JA. 
JA. 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired 
methylation
methylation
capacity in 
capacity in 
children with autism. Am J 
children with autism. Am J 
Clin
Clin
Nutr
Nutr
. 2004 Dec;80(6):1611
. 2004 Dec;80(6):1611
-
-Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmdəəəə meydana
meydana
meydana
meydana ccccııııxan
xan
xan
xan biokimy
biokimy
biokimy
biokimyəəəəvi 
vi 
vi 
vi yan
yan
yan
yan ttttəəəəsirl
sirl
sirl
sirləəəərrrr
İİİİmm
mm
mm
mmüüüünnnn sistemin
sistemin
sistemin
sisteminin
in
in
in pozulmas
pozulmas
pozulmas
pozulmasıııı
Proinflamatuvar Cytokin’lər
Mikroglial Aktivasiya
Azalmış “Natural Killer Cell”
Artmış otoimmün markerlər
James SJ, Cutler P, 
James SJ, Cutler P, 
Melnyk
Melnyk
S, Jernigan S, 
S, Jernigan S, 
Janak
Janak
L, 
L, 
Gaylor
Gaylor
DW, 
DW, 
Neubrander
Neubrander
JA. 
JA. 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired 
Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired 
methylation
methylation
capacity in 
capacity in 
children with autism. Am J 
children with autism. Am J 
Clin
Clin
Nutr
Nutr
. 2004 Dec;80(6):1611
. 2004 Dec;80(6):1611
-
-Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmdəəəə ortaya
ortaya
ortaya
ortaya ccccııııxan
xan
xan
xan immunoloji
immunoloji
immunoloji
immunoloji əəəəlam
lam
lam
laməəəətltltltləəəərrrr

Autizmə meyyilli olaraq dogulan
uşaqlar umumilikdə
Immun sisteminin zəifliyi
hormonal  problemlər,
allergiya, 
Həzm sistemindəki problemlər
və buna bağlı qidalanma
yetərsizlikləri ilə dünyaya
gəlirlər. 

1980 ci ildə bir cox araşdırmalarda autistik uşaqların 
sidik örnəklərində opioidə bənzər peptidlərə rast
gəlmişlər. 
Opioidlər insanda davranış
dəyişikliklərinə yol açan maddələrdir. 
Misal ucun morfin bir opioid növüdür.
Opioid proteinləri, beyində və bagirsaqlarda
reseptorlara bağlanaraq davranış dəyişiklikləri, 
qəbızlık, şişkinlik ve ishala səbəb olurlar.

Saglam bagirsaq
Keçirgən bagirsaq

Leaky gut

yəni bagırsaqların normadan artıq keçirgən olması autistik
uşaqlarda 76-88 % dən artıq sıxlıqla rast gəlinir.

Andrew Wakefield,MBBS, FRCS, FRC Path Executive Director Thoughtful House, Texas

Andrew Wakefield,MBBS, FRCS, FRC Path Executive Director Thoughtful House, Texas

Andrew Wakefield,MBBS, FRCS, FRC Path Executive Director Thoughtful House, Texas

Andrew Wakefield,MBBS, FRCS, FRC Path Executive Director Thoughtful House, Texas

Andrew Wakefield,MBBS, FRCS, FRC Path Executive Director Thoughtful House, Texas

Andrew Wakefield,MBBS, FRCS, FRC Path Executive Director Thoughtful House, Texas

Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
Autizmd
əəəə
əəəə
hhhh
hhhh
əəəə
əəəə
zm
zm
zm
zm
zm
zm
zm
zm
sist
sist
sist
sist
sist
sist
sist
sist
eeee
eeee
min
min
min
min
min
min
min
min
əəəə
əəəə
aid 
aid 
aid 
aid 
aid 
aid 
aid 
aid 
əəəə
əəəə
lam
lam
lam
lam
lam
lam
lam
lam
əəəə
əəəə
tltltltl
tltltltl
əəəə
əəəə
rrrr
rrrr
qarın ağrısı
xronik ishallar
Qəbizlik
Gaz çıxarma / gəyirmə
Gecələri yuxudan ayılma
İzah edilə bilinməyən gərginlikler

QARIN A
QARIN A
Ğ
Ğ
RISI
RISI

M
M
Ü
Ü
AL
AL
İ
İ
C
C
Ə
Ə
D
D
Ə
Ə


Ə
Ə
VV
VV
Ə
Ə


M
M
Ü
Ü
AL
AL
İ
İ
C
C
Ə
Ə
D
D
Ə
Ə
N SONRA
N SONRA

Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji hal
hal
hal
hal m
m
m
müüüüalic
alic
alic
alicəəəə oluna
oluna
oluna
oluna bil
bil
bil
biləəəər !
r !
r !
r !

Kecirg
Kecirg
ə
ə
n bag
n bag
ı
ı
rsaq
rsaq
qida
qida
allergiyalar
allergiyalar
ı
ı
,
,
soya, 
soya, 
qlutein
qlutein
,
,
v
v
ə
ə
kazein
kazein
ə
ə
qar
qar
ş
ş
i h
i h
ə
ə
ssasiyy
ssasiyy
ə
ə
tin 
tin 
yaranmas
yaranmas
ı
ı
nda
nda
ö
ö
n
n
ə
ə
mli
mli
rol
rol
oynayir
oynayir
.
.
B
B
e
e
l
l
ə
ə
likl
likl
ə
ə
soya,qlutein
soya,qlutein
ve
ve
kazein
kazein
kecirg
kecirg
ə
ə


bagirsaqdan
bagirsaqdan
kec
kec
ə
ə
r
r
ə
ə


qan
qan
d
d
ö
ö
vranina
vranina
qat
qat
ı
ı
l
l
ı
ı
r v
r v
ə
ə
beyin
beyin
ə
ə
ula
ula
şı
şı
r.
r.

Agır metalların bədəndən atılmamasından qaynaqlnan
toplanım nəticəsində qazanılmış enzim patologiyasi
yaranır. 
Bağırsaq florasında problemlər olur. 
Bu vəziyyət bəzi uşaqlarda göbələk infeksiyasının 
yaranmasına səbəb olur.
Candida  göbələyi ən cox rast gəlinənidir
.

Parazit qurdlar gecə yuxudan ayılmalara səbəb olan
amillərdəndir.

Bədəndən agır metalların atılmasına kömək edən 
enzimlerdən olan glutathione ve glutathione 
hazırlanmasında istifadə olunan cysteinnin autistik
uşaqlarda normaldan az oldugu məlumdur.
Costa LG, Aschner M, Vitalone A, Syversen T, Soldin OP. Developmental 
neuropathology of environmental agents. Annu Rev Pharmacol Toxicol
2004;44:87–110. 
Sanfeliu C, Sebastia J, Ki SU. Methylmercury neurotoxicity in cultures of human 
neurons, astrocytes, neuroblastoma cells.Neurotoxicology 2001;22(3):317–27.

Ağır metallar normal halda
bədəndə glutathione ilə
bağlanmakta və
safra yolu ilə
nazik bağırsaqlara atılır. 
Cysteine, glutathione hazırlanması
ücün ön maddədir, beləliklə
cysteinin səviyyəsinin aşagi olması
az glutathione istehsalı ilə
nəticələnir.

Bu sistemin axsaması, autizmə meyilli olaraq dogulan
uşaqların 
beyin, qaraciyər, böyrəklər,
bağırsaqlar, sumuk iliyi və əzələlər 
kimi özəlliklə yagla zəngin olan orqan və toxumalarında
zəhərləyici təsirlərə sahib olan civə, qurguşun, arsenik
ve başqa agır metalların toplanmasına yol acar . 

Detoks
Detoks
Detoks
Detoksiiiiffffiiiikas
kas
kas
kasiiiiya
ya
ya
ya
Saglam bədəndən toksiki maddələrin atılımı iki yolla
həyata kecir :
Metilasyon
Metilasyon
Metilasyon
Metilasyon
Sulfasyon
Sulfasyon
Sulfasyon
Sulfasyon

Metilasyon
Metilasyon
Metilasyon
Metilasyon aaaaşşşşaaaağı
ğı
ğı
ğıdak
dak
dak
dakıııı prosesl
prosesl
prosesl
prosesləəəərin
rin
rin
rin öööönnnnəəəəmli
mli
mli
mli bir
bir
bir
bir hiss
hiss
hiss
hissəəəəsidir
sidir
sidir
sidir....
Folik asid yolağı
B6 metabolizması
B12 metabolizması
Sulfasyon
Sulfasyon
Sulfasyon
Sulfasyon ise
ise
ise
ise sulfata
sulfata
sulfata
sulfata cevrilm
cevrilm
cevrilm
cevrilməəəə prosesidir
prosesidir
prosesidir
prosesidir....
ve qaraciyərdən ağır metalların xaricidə daxil
detoksifikasiyanın önəmli bir hissəsidir

Metilasyon
Metilasyon
Metilasyon
Metilasyon yoluyla
yoluyla
yoluyla
yoluyla ger
ger
ger
gerççççəəəəkl
klkl
kləəəəşşşştiril
tiril
tiril
tiriləəəən öööönnnnəəəəmli
mli
mli
mli kimy
kimy
kimy
kimyəəəəvi 
vi 
vi 
vi prosesl
prosesl
prosesl
prosesləəəərrrr
Detoksifikasiya
Detoksifikasiya
DNA 
DNA 
formasyonu
formasyonu
RNA 
RNA 
formasyonu
formasyonu
Neyrotransmisiya
Neyrotransmisiya
Genl
Genl
ə
ə
rin
rin
a
a
ç
ç
ı
ı
lmas
lmas
ı
ı
v
v
ə
ə
ya
ya
baglanmas
baglanmas
ı
ı


SLOS son vaxtlar autizmin səbəbləri arasında göstərilir. 

11. xromosomda olan DHCR7 
(7- dehydrocholesterol reductase) genində mutasya
nəticəsində ortaya çıxan metabolik bir xəstəlikdir.

Xolesterolun istehsalı üçün vəzifələndirilən bu genin 
mutasyaya uğraması halinda normal boyümə ve inkishaf
ucun lazim olan xolesterol ürətilmir
.

Spring 2008 DAN! Conference, Cherryhill, NJ
Smith
Smith
Smith
Smith----Lemli
Lemli
Lemli
Lemli----Opitz
Opitz
Opitz
Opitz SSSSindiromu
indiromu
indiromu
indiromu

Toksik
Toksik
Toksik
Toksik madd
madd
madd
maddəəəəlllləəəərin
rin
rin
rin biyokimy
biyokimy
biyokimy
biyokimyəəəəvi t
vi t
vi t
vi təəəəsirl
sirl
sirl
sirləəəəriririri
Hüceyrə zərini zədəyə uğradır
Sərbəst radikal aktivliyini artırır
Sülfür enzimlerinin ürətimini aşagı salır
Enzim kofaktörlərinin yer dəyişdirməsinə səbəb olur
Enzimleri oksidize edər
Beyin ve sinir sisteminə – təsir göstərir
Həzim sisteminin florasını ve keçirkenliyinə mənfiyə dogru
təsir edir
Immun sisteminə mənfi təsir edir
Proteinləri denatüre edir
Karsinojendir
Mineral əksikliyinə yol açır

Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
əəəə
əəəə
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
ıııı
ıııı
Egzoz gazları ve cirkli hava
Böcək dərmanlari
Amalgam diş dolguları
İçməli suları
Keçə
Qulaq ve burun damcilari
Bezi peyvəndlər (karma aşı, hepatit B, HiB, grip)
Qan grupu uyuşmazlığının qarşısinı alan dərmanlar
(Rhogam)
Kontakt lens solüsyonları
Benzin məhsulları
Krant suyu

Paltar yumşatıcılarıları
Dəniz məhsulları
Talk pudrası
Kosmetikalar (maskara)
Ahşap qoruyucuları
Yer cilaları ve parlatıcıları
Batareyalar
Cıvəlı idrar söktürücüləri
Elektrikli alətlər
Patlayıcılar
Fluoresan lampalar
Boyalar
Tarım dərmanları
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
əəəə
əəəə
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
ıııı
ıııı


Matorlu vasitələrin yaydığı egzoz gazları

Qurguşun borularla evimizə catdirilan sular

Qalici pomadalar

Vinil məktəb çantaları

Dərs araçları,

Divar boyaları

Tekstil boyaları

Oyuncaqlar

İçməli sular

Döküm dəmir

Pimapenlər
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
Civ
əəəə
əəəə
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
qaynaqlar
ıııı
ıııı

Qurgu
Qurgu
Qurgu
Qurguşşşşun 
un 
un 
un M
M
M
Məəəənb
nb
nb
nbəəəəlllləəəəriririri

Cirkli hava

Porselen veya demirdən hazirlanmiş hamam
canaqlari

Batareyalar

Konserv olunmush gıdalar

Kimyəvi gubrələr

Toz

Senaye bölgələrində yetişdirilmiş qidalar

Saç boyaları

Qurguşunlu şüşə

Böcək dərmanlari

Sigaret dumani

Arseni
Arseni
Arseni
Arsenik M
k M
k M
k Məəəənb
nb
nb
nbəəəəlllləəəəriririri
Cirkli hava
Həşarat dərmanlari
Taxta qoruyucular
İşlenmiş bəzı metallar
Təkrar istehsal olunmuş ət məhsulları
İçmeli su
Dəniz məhsulları
Özəl şüşə məhsulları

Al
Al
Al
Alüüüümin
min
min
minium
ium
ium
ium M
M
M
Məəəənb
nb
nb
nbəəəəlllləəəəriririri
Aliminium qazanlar
Folyolar
İçmeli sular
Antiasitler (mədə dərmanları)
Peyvəndlər (Hepatit A, HPV)
Dezodrantlar

Gida qatqıları

pomadalar

Konserv edilmiş qidalar

Bəzı ishal dərmanları

Bəzı babasil dərmanları

İşlənmiş bazı pendirlər

Tamponlu aspirin

Nikel 
Nikel 
Nikel 
Nikel Qaynaqlar
Qaynaqlar
Qaynaqlar
Qaynaqlarıııı
Elektrik düymələri
Aydınlatma lampaları
Seramik
Soyuq saç perması
Nikel qazanlar
Kosmetika məhsulları
Metal pullar
Diş malzemələri
Bəzi şokalatlar
Marqarinlər
Sənaye bölgələrinə yaxın yerdə yetişdirilmiş qida məhsulları

Nikel 
Nikel 
Nikel 
Nikel Qaynaqlar
Qaynaqlar
Qaynaqlar
Qaynaqlarıııı
Sa
Sa
ç
ç
spreyl
spreyl
ə
ə
ri
ri
S
S
ə
ə
naye
naye
art
art
ı
ı
qlar
qlar
ı
ı
B
B
ə
ə
z
z
ə
ə


ə
ə
ş
ş
yalar
yalar
ı
ı
Metal 
Metal 
rafineril
rafineril
ə
ə
ri
ri
Metal 
Metal 
ə
ə
ş
ş
yalar
yalar
Nikel
Nikel
-
-
kadmiyum 
kadmiyum 
batareyalar
batareyalar
Ortodonti 
Ortodonti 
malz
malz
ə
ə
m
m
ə
ə
l
l
ə
ə
ri
ri
Ş
Ş
ampu
ampu
nlar
nlar
Krant
Krant
suyu
suyu
Zencirb
Zencirb
ə
ə
ndl
ndl
ə
ə
r
r
Siga
Siga
ret 
ret 
duman
duman
ı
ı
Kakao
Kakao

Kadmiyum
Kadmiyum
Kadmiyum
Kadmiyum Qaynaqlar
Qaynaqlar
Qaynaqlar
Qaynaqlarıııı
Sigaret dumanı
Cirkli hava
Kadmiyumlu torpaqlarda yetişən bəzi meyvə və tərəvəzlər
Böyrək, qaraciyər, toyuq kimi ət məhsulları
Həşarat dərmanları
Asfaltlardakı tozlar
Nikel-kadmiyumlu batareyalar
Boyalar
Fosfatlı gübrələr

Dental "silver" tooth fillings: a source of mercury exposure revealed by whole-body image scan and tissue 
analysis Hahn, LJ, Kloiber R, Vimy MJ, Takahashi Y & Lorscheider FL FASEB J 3 1989 2641-6 

Civə ilə təmas öncəsi neyronlar
Civə ilə təmas aninda neyronlar
Civə ilə təmas sonrasında neyronlar
http://www.youtube.com/results?search_query=mercury+neurons&search_type=

Common Symptoms of Autism & Mercury Poisoning
IMPAIRMENTS IN SOCIABILITY
Repetitive, stereotypic behaviors
Repetitive, stereotypic behaviors
Schizophrenic & OCD traits
Schizoid tendencies, OCD traits 
Impaired face recognition
Impaired face recognition
Irritability, aggression, temper 
tantrums 
Irritability, aggression, temper 
tantrums
Irrational fears
Irrational fears
Lack of eye contact, avoids 
conversation
Lacks eye contact, hesitant to 
engage others 
Anxiety
Anxiety 
Depressive traits, mood swings; 
flat affect
Depression, mood swings; mask 
face
Social deficits, social withdrawal, 
shyness
Social deficits, shyness, social 
withdrawal
Autism
Autism
Autism
Autism
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning

Common Symptoms of Autism & Mercury Poisoning
IMPAIRMENTS IN SPEECH AND LANGUAGE
Poor performance on verbal IQ 
tests
Poor performance on language IQ 
tests
Mild to profound hearing loss
Hearing loss; deafness in very high 
doses
Echolalia; word use & pragmatic 
errors
Verbalizing & word retrieval 
problems
Speech comprehension deficits
Speech comprehension deficits
Dysarthria; articulation problems 
Dysarthria; articulation problems
Delayed language, failure to 
develop speech
Loss of speech, failure to develop 
speech 
Autism
Autism
Autism
Autism
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning
Bernard et. al.
Bernard et. al.
Bernard et. al.
Bernard et. al. “Autism: A Novel Type of Mercury Poisoning”
Medical Hypothesis 56(4) 462-471 (2001)

Common Symptoms of Autism & Mercury Poisoning
SENSORY AND MOTOR ABNORMALITIES
Unusual postures; toe walking
Unusual postures; toe walking
Difficulty chewing or swallowing
Difficulty in chewing or swallowing
Abnormal gait and posture, 
clumsiness and incoordination; 
difficulties sitting, lying, crawling, 
and walking
Gait impairment; ataxia – from 
incoordination & clumsiness to inability 
to walk, stand, or sit; loss of motor 
control
Poor eye-hand coordination; limb 
apraxia; problems with intentional 
movements
Deficits in eye-hand coordination; limb 
apraxia; intention tremors
Stereotyped movements - arm 
flapping, jumping, circling, spinning, 
rocking
Involuntary jerking movements – arm 
flapping, ankle jerks, circling, rocking
Problems with joint attention
Impaired visual fixation
Abnormal touch sensations; touch 
aversion
Abnormal touch sensations; touch 
aversion
Sound sensitivity
Sound sensitivity
Abnormal sensation in mouth & 
extremities
Abnormal sensation in mouth & 
extremities 
Autism
Autism
Autism
Autism
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning
Mercury Poisoning

Dig
Dig
Dig
Digəəəər r r r toksik
toksik
toksik
toksik ag
ag
ag
agıııır r r r metallar
metallar
metallar
metallarıııın t
n t
n t
n təəəəsirl
sirl
sirl
sirləəəəriririri
QURGU
QURGU
QURGU
QURGUŞŞŞŞUN
UN
UN
UN (Pb)
Allergiyalar
Ümumi inkişaf pozgunlugunun əlamətləri, 
Qəbizlik, 
Koordinasya cətinliyi, 
Nitq geriliyi, 
baş ağrısı, 
hiperaktivlik, 
hipotiroidi
yuxusuzluq, 
narahatlıq, 
Əzələ zəyifliyi.

Di
Di
Di
Diggggəəəər r r r toksiki
toksiki
toksiki
toksiki ag
ag
ag
agıııır metal
r metal
r metal
r metalllllar
ar
ar
arıııın t
n t
n t
n təəəəsiri
siri
siri
siri
KADM
KADM
KADM
KADMİİİİYUM
YUM
YUM
YUM (Cd)
Şəkərin miqdarında disbalans
Qripə oxşar əlamətlər
Inkişaf geriliyi
Hiperaktivlik
Aqressiv davranışlar
Öyrənmə cətinliyi
Sümük əriməsi

Dig
Dig
Dig
Digəəəər r r r toksiki
toksiki
toksiki
toksiki metallar
metallar
metallar
metallarıııın t
n t
n t
n təəəəsirl
sirl
sirl
sirləəəəriririri
ARSEN
ARSEN
ARSEN
ARSENİİİİKKKK (As)
Anoreksya
Allergiyalar
Qarında yandırıcı agrılar
İshal
Nəfəsdən sarımsaq iyinin gəlməsi
Əzələ agrıları / spazmları / güçsüzlüyü
Xoruldama
Boğazda sıxılma hissi

Dig
Dig
Dig
Digəəəər r r r toksiki
toksiki
toksiki
toksiki ag
ag
ag
agıııır r r r metallar
metallar
metallar
metallarıııın t
n t
n t
n təəəəsiri
siri
siri
siri
ALUM
ALUM
ALUM
ALUMİİİİNYUM
NYUM
NYUM
NYUM (Al)
Anemiya
İştahsızlıq
Davranış problemləri
Qəbizlik
Quru ağız
Quru dəri
Halsızlıq
Hiperaktivlik
Hafızə zəyifliyi
Əzələ boşlugu
Vecsizlik/reaksiyanın olmaması

AAAAğı
ğı
ğı
ğırrrr metallar
metallar
metallar
metallar ya
ya
ya
yağğğğla
la
la
la zzzzəəəəngin
ngin
ngin
ngin orqan
orqan
orqan
orqan vvvvəəəə toxumalar
toxumalar
toxumalar
toxumalarıııı ttttəəəərceh
rceh
rceh
rceh
edirl
edirl
edirl
edirləəəər.r.r.r.
Beyin təxminən 60-70% yagla əhatə olunub
Təkcə beyin toksik agır metallar ilə autizmin əlaqəsini
daha yaxşı izah edir.

H
H
ə
ə
yat
yat
ı
ı
m
m
ı
ı


boyu
boyu
bir
bir
cox
cox
m
m
ə
ə
nb
nb
ə
ə
l
l
ə
ə
rd
rd
ə
ə


ag
ag
ı
ı


metallar
metallar
ı
ı
q
q
ə
ə
bul
bul
etm
etm
ə
ə
yi
yi
davam
davam
etdiririk
etdiririk
V
V
ə
ə
sanay
sanay
e
e
l
l
ə
ə
ş
ş
d
d
ik
ik
ç
ç
ə
ə
bu
bu
m
m
ə
ə
nb
nb
ə
ə
l
l
ə
ə
rin
rin
say
say
ı
ı
durmadan
durmadan
art
art
ı
ı
r.
r.

Bir
Bir
coxumuzun
coxumuzun
di
di
ş
ş
l
l
ə
ə
rind
rind
ə
ə
olan
olan
amalqam
amalqam
dolqular
dolqular
ı
ı
n t
n t
ə
ə
rkibind
rkibind
ə
ə
civ
civ
ə
ə
var.
var.
Dental 
Dental 
amalgamlardan
amalgamlardan
t
t
ə
ə
xmin
xmin
ə
ə
n 1
n 1
-
-
10 
10 
ug/g
ug/g
ü
ü
n
n
civ
civ
ə
ə
yay
yay
ı
ı
l
l
ı
ı


v
v
ə
ə
dolgu
dolgu
say
say
ı
ı
s
s
ı
ı
art
art
d
d
ı
ı
q
q
c
c


bu
bu
miqdar
miqdar
da
da
art
art
ı
ı
r. 
r. 
Dolgu
Dolgu
yerl
yerl
ə
ə
ş
ş
d
d
iril
iril
ə
ə
rk
rk
ə
ə
n v
n v
ə
ə
ya
ya
s
s
ö
ö
k
k
ü
ü
l
l
ə
ə
rk
rk
ə
ə


yay
yay
ı
ı
lma
lma
ə
ə


y
y
ü
ü
ks
ks
ə
ə


s
s
ü
ü
r
r
ə
ə
tl
tl
ə
ə
ba
ba
ş
ş
verir
verir
.
.

Uşaqlıq vaxtı vurulan bir sıra
peyvəndlərin tərkibində 12.5-
25 ug
thimerosal
thimerosal
thimerosal
thimerosal
(%49,5 
metilcivə var) adlı qoruyucu
maddə var.
Peyvəndləri vaxtlı vaxtında
vurulan uşaga ilk altı ayda
beləliklə 237.5 ug thimerosal
vurulmuş olur. 

Hamiləlik sırasında qarında
catlaqlar əmələ gəlməsin deyə
istifadə olunan kremlərin
tərkibində civə olur.
Istifadə etdiyimiz bəzi davamlı
pomadaların tərkibində
qurguşun olur.

Evimizdəki civəli
termometrlər
Xəstəxanadakı civəli təzyiq
ölcmə alətləri

D
DD
Dəəəəniz
niz
niz
niz m
m
m
məəəəhsullar
hsullar
hsullar
hsullarıııı
Böyük balıqlar daha cox yaşadıqları və kicik balıqlarla
qidalandıqları ücün tərkiblərində daha cox civə olur.
Dənizin üst səthində yaşayan , dərində yaşayanlara
nisbtən və gənc balıqlar yaşlılara nisbətən daha az
toksiki maddələri əhatə edir.

Oyuncaqlar
Oyuncaqlar
Vinil
Vinil
m
m
ə
ə
kt
kt
ə
ə


ç
ç
antalar
antalar
ı
ı
D
D
ə
ə
rs
rs
ara
ara
ç
ç
lar
lar
ı
ı


Divar
Divar
boyalar
boyalar
ı
ı
Tekstil
Tekstil
boyalar
boyalar
ı
ı


V
V
ə
ə
daha
daha
bir
bir
cox
cox
ş
ş
ey
ey
bu
bu
ö
ö
z
z
ə
ə
l u
l u
ş
ş
aqlara
aqlara
m
m
ə
ə
nfi
nfi
t
t
ə
ə
sir g
sir g
ö
ö
st
st
ə
ə
rir
rirH
H
ə
ə


50
50
u
u
ş
ş
aqdan
aqdan
biri
biri
autizm
autizm
ə
ə
meyilli
meyilli
olaraq
olaraq
d
d
ü
ü
nyaya
nyaya
g
g
ə
ə
lir
lir
v
v
ə
ə
m
m
ö
ö
vcud
vcud
ə
ə
traf
traf
m
m
ü
ü
h
h
ü
ü


amill
amill
ə
ə
rind
rind
ə
ə


pis
pis
t
t
ə
ə
sirl
sirl
ə
ə
nir
nir
.
.
Anadan
Anadan
g
g
ə
ə
lm
lm
ə
ə
h
h
ə
ə


hans
hans
ı
ı
bir
bir
problemi
problemi
olmayan
olmayan
u
u
ş
ş
aqlar
aqlar
is
is
ə
ə
h
h
ə
ə
l
l
ə
ə
lik
lik
bu
bu
amill
amill
ə
ə
rd
rd
ə
ə
n t
n t
ə
ə
sirl
sirl
ə
ə
nm
nm
ə
ə
mi
mi
ş
ş
kimi
kimi
g
g
ö
ö
r
r
ü
ü
n
n
ü
ü
r.
r.

Ancaq bu uşaqlardan hansılarının 
““““öööözzzzəəəəllll””””
yəni
Autizmə meyilli
olduğunu öncədən bilmək hələ mümkün olmadığından alınması
gərəkən profilaktik tədbirlər bütün uşaqları əhatə etməlidir.

Toksik
Toksik
Toksik
Toksik ag
ag
ag
agıııır r r r metallar
metallar
metallar
metallar əəəəsrimizin
srimizin
srimizin
srimizin əəəən b
n b
n b
n bööööyyyyüüüük problemi
problemi
problemi
problemi olmaga
olmaga
olmaga
olmaga namiz
namiz
namiz
namizəəəəddir
ddir
ddir
ddir....

Ağır metalların neyrotoksik yəni sinir sisteminə zərər 
verəcək formada olması tibbə yaxşı məlumdur. 
Toksik ağır metallar xususilə yağla zəngin orqan və
toxmaları seçir.
Araşdırmalar, autistik uşaqların önəmli bir hissəsində qan və
toxmalarda yüksək cıvə miqdarının olmasını göstərir.
Ancaq bu vəziyyət hər autistik uşaq ücün kecərli deyil. 
Cıvə autizmdə önəmli səbəblərdəndir amma yeganə səbəb  
deyil. 
Testlərdə sıxlıqla qurguşun, arsenik, nikel, alüminyum kimi
digər ağır metallara da rast gəlinir.

Ağır metalların varlığını
aşgarlamaq ücün
saç ve sidikdən 
alınan örnəklərin
xüsusi üsullarla müayinəsi
lazımdır. 
Saç
yavaş inkişaf edən bir
toxumadır. Burada toplanmış
ağır metalların varlığını
aşgarlamaq sadəcə fikir verə
bilər.

Unutmamal
Unutmamal
ı
ı
y
y
ı
ı


ki
ki
autizm
autizm
sindromlu
sindromlu
u
u
ş
ş
aqlar
aqlar


anadan
anadan
g
g
ə
ə
lm
lm
ə
ə
ö
ö
z
z
ə
ə
llikl
llikl
ə
ə
ri
ri
s
s
ə
ə
b
b
ə
ə
bi 
bi 
il
il
ə
ə
a
a
ğ
ı
ğ
ı
r
r
metallar
metallar
ı
ı
or
or
q
q
an v
an v
ə
ə
toxumalardan
toxumalardan
ata
ata
bilmirl
bilmirl
ə
ə
r.
r.
Dolay
Dolay
ı
ı
s
s
ı
ı
yla
yla
qana
qana
qar
qar
ış
ış
mad
mad
ı
ı
g
g
ı
ı
üçü
üçü
nd
nd
ə
ə
sa
sa
ç
ç
a
a
ula
ula
ş
ş
am
am
ı
ı
r. 
r. 
Eyni
Eyni
s
s
ə
ə
b
b
ə
ə
bd
bd
ə
ə
nd
nd
ə
ə
sidikd
sidikd
ə
ə
d
d
ə
ə
ag
ag
ı
ı


metallara
metallara
rast
rast
g
g
ə
ə
linmir
linmir
.
.

Normal uşaqlardan götürülmüş saç nümunələrindən 
referans aralıqlarda (normal miqdarda) ağır metallara
rast gəlinməsi mümkündür. 
Autizm sindromlu uşaqlarda isə bu miqdar ya çox
aşagıdır ya da ağır metallara heç rast gəlinmir. 

Autistik
Autistik
v
v
ə
ə
kontrol
kontrol
gruplarda
gruplarda
sa
sa
ç
ç
da
da
civ
civ
ə
ə
miqdarlar
miqdarlar
ı
ı
n
n
ı
ı


qar
qar
şı
şı
la
la
ş
ş
d
d
ı
ı
r
r
ı
ı
lmas
lmas
ı
ı


Yüklə

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə