Mikroewolýusiýa. MikroewolýusiýaYüklə 445 b.
tarix14.04.2017
ölçüsü445 b.


Mikroewolýusiýa.

 • Mikroewolýusiýa.

 • Görnüşi, onuň ölçegleri, gurluşy.


Mikroewolýusiýa

 • Mikroewolýusiýa

 • (grek sözi mikros -kiçi we latyn sözi evolutio - ösdürilmegi), bedenleriň arasynda tapawuda we täze bedenleriň emele gelmegine getirýän elementar ewolýusion hadysalardyr.

GÖRNÜŞmorfologik, fiziologik we biohimik aýratynlyklarynyň miras düşüji meňzeşligine eýe bolan, erkin çaknyşýan we ýaşaýşyň belli bir şertlerine uýgunlaşan we kesgitli bir ýeri eýeleýän bol nesil berýän jynslaryň taryhy birleşen jemi.

 • GÖRNÜŞ– morfologik, fiziologik we biohimik aýratynlyklarynyň miras düşüji meňzeşligine eýe bolan, erkin çaknyşýan we ýaşaýşyň belli bir şertlerine uýgunlaşan we kesgitli bir ýeri eýeleýän bol nesil berýän jynslaryň taryhy birleşen jemi. • POPULÝASIÝA- bir görnüşe degişli osoblaryň şol görnüşiň arealynyň belli bir bölegini eýeleýän,öz aralarynda erkin çaknyşýan we beýleki populýasiýalardan doly ýa-da kem käsleýin üzňeleşen toparydyr.GÖRNÜŞIŇ ÖLÇEGI – bu bir görnüşi beýleki görnüşden tapawutlanydyryp bolýan alamatlar.

 • GÖRNÜŞIŇ ÖLÇEGI – bu bir görnüşi beýleki görnüşden tapawutlanydyryp bolýan alamatlar. • Gurluşynda, reňkinde , ölçeglerinde we başga alamatlarynda aýratynlyklarynyň bolmagy dürli görnüşleri biri-birinden tapawutlandyrýar.Alahöwreniň burun deşigi adatça burun örtüginiň merkezinde ýerleşýär, beýleki alahwörenleriň ählisinde bolsa (burunly, kiçiaziýat, sähra, kawkaz, göklors) burun deşigi burun örtüginiň gyrasy bilen garyşandyr

 • Alahöwreniň burun deşigi adatça burun örtüginiň merkezinde ýerleşýär, beýleki alahwörenleriň ählisinde bolsa (burunly, kiçiaziýat, sähra, kawkaz, göklors) burun deşigi burun örtüginiň gyrasy bilen garyşandyr • Meňzeş–görnüşleriň bolmagy:

 • Gyzzyrma çybynynyň 9 meňzeş-görnüşi,

 • Gara alakanyň 2 meňzeş görnüşi • Mimikriýa hadysasynyň bolmagy

 • – zähersiz görnüşiň zäherlä meňzemegi:

 • Şyrryldyly siňek

 • we ary • Albinizm hadysasynyň bolmagy. • Her bir görnüşiň kesgitli meýdanyny - geografik arealy eýeleýändigini görkezýär.

Bir görnüşiň jynslary dürli ärealy eýeläp bilerler (mysal üçin, ada populýasiýasy).

 • Bir görnüşiň jynslary dürli ärealy eýeläp bilerler (mysal üçin, ada populýasiýasy).

 • Her ýerde ýaşaýan kosmopolitler-görnüşi bar (mysal üçin, çypar tarakan, öý siňegi)

 • Käbir görnüşleriň areallary çalt üýtgeýär (mysal üçin, boz towşanyň arealy giňdir).

 • Biareal görnüşler hem bar (mysal; üçin, göçüp gonup ýören guşlar). • Her bir görnüşiň ýaşaýan ýeri, daşky gurşawy bilen hususy gatnaşyklaryny häsiýetlendirýär.Bir görnüşiň jynslary birnäçe dürli şertlerde ýaşap bilýärler :

 • Bir görnüşiň jynslary birnäçe dürli şertlerde ýaşap bilýärler :

 • Tozga tokaýda hem, çemenliklerde hem ösüp bilýär

 • Derýa okunynyň kenarýaka we çuň suwlarda ýaşaýan populýasiýasy • Bir görnüşiň wekilleriniň başga bir görnüşiň wekillerinden öýjüklerindäki DNK-synyň gurluşy we belok molekulalary boýunça tapawutlanýarlar

Özüňi alyp barmagyň meňzeşligine esaslanandyr.

 • Özüňi alyp barmagyň meňzeşligine esaslanandyr.

 • Guşlarda görnüşleri anyklamak üçin aýdymlaryny seljermek giňden ulanylýar. Çykýan sesleriň häsiýeti boýunça mör-möjekleriň dürli görnüşleri häsiýetlendirilýär.Demirgazyk amerikan ýaldyrawuk tomzagynyň dürli görnüşleri ýygylygy we ýagtylyk lowurdysy bilen tapawutlanýar.

 • Demirgazyk amerikan ýaldyrawuk tomzagynyň dürli görnüşleri ýygylygy we ýagtylyk lowurdysy bilen tapawutlanýar.

 • Honorik– horýok bilen ýewropa norkasynyň çanyşdyrylmagy netijesinde alnan gibridNetijede, jynsyň haýsy hem bolsa bir görnüşe degişliligini kesgitlemek üçin bir kriteriýa ýeterlik däldir, ähli kriteriýalaryň jemini hasaba almak zerurdyr.

 • Netijede, jynsyň haýsy hem bolsa bir görnüşe degişliligini kesgitlemek üçin bir kriteriýa ýeterlik däldir, ähli kriteriýalaryň jemini hasaba almak zerurdyr.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə