Milli KitabxanaYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/13
tarix02.12.2016
ölçüsü2,8 Kb.
#678
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

HƏSRƏ
 
Biz ayrılan zaman demişdin ki, sən: -  
Bir də bu yerlərə gələcəkmisən?  
O gündən bəriyə keçdi sənələr,  
Başından keçəni danışsam əgər,  
Qələm dilə gələr, kağız yorular,  
Ömrümün qarışıq bir kitabı var... 
 
Aldı qucağma məni şəhərlər  
O həsrət qaldığım şehli səhərlər,  
O qərib axşamlar, o axar sular,  
Ə
tirli iydələr və akasyalar,  
Ruzgara baş əyən o sarı sünbül  
Baharın müjdəsi hər çiçək, hər gül,  
Gecənin sarvanı o ulduz, o ay,  
Anamın örtdüyü sarı kalağay,  
Gözümdə qalmışdır ömrüm uzunu,  
Bəlkə də şairin taleyidir bu... 
 
Yaxşı yadımdadır, cənuba sarı  
Uçub qaqqıldaşan durna qatarı,  
Sıxlaşan, daralan qara buludlar,  
Ocaqlı, tüstülü, şenlikli yurdlar,  
O sulu daxmamız, ağac taxtımız,  
O yoxsul ömrümüz, dolu baxtımız,  
Babamın divardan asılı sazı,  
Anamın "alnına yazılan yazı!".  
Bir də görmədiyim o ana yurdu;  
Bəlkə də şairin taleyidir bu... 
 
Biz ayrılan zaman demişdin ki, sən:  
- Bir də bu yerlərə gələcəkmisən?  
Bağrımın başında alışıb yanan  
Bu söz xatirimə düşdüyü zaman, 
 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
169 
 
Səninlə ağlayan, səninlə gülən,  
Səninlə yaşayan, səninlə ölən  
Bir xəyal, bir könül, bir həyat, bir qan  
Canlanır gözümdə... Sənsə bir insan,  
Baxırsan tozlanan o ağ yollara.  
çində hər qüvvət çəkilir dara...  
Mənsə bu həsrətin bir son övladı...  
Səni də yandırır sonsuzluq adı...  
Sən ey, isinməmiş ana qucağı!  
Ş
air təbiətli sənət ocağı!  
Gözlərim üstündə sənin yerin var.  
Yolları almasın nə boran, nə qar...  
Budur, bax, ən uzaq bir məsafdən  
Salam göndərirəm hüzuruna mən.  
Salam, təbiətin yaraşığına,  
Salam, gecələrin ay işığına,  
Salam, sevgilimin xoş qılığına,  
Onun dözmədiyim ayrılığına,  
Salam göz yaşımla içdiyim anda,  
O məni sevəcək, məni duyanda!  
Salam, inandığım o əziz günə,  
Eşqin, gözəlliyin böyüklüyünə.  
Salam, hər boyadan, ləkədən uzaq,  
Varlıği, vicdanı günəş kimi ağ  
Sabahkı insanın ilk nəğməsinə...  
Səsini sən də qoş onun səsinə!  
Salam, böyüdüyüm o ana yurda,  
Mən səfər üstündə qonağam burda...  
Süpür qapımızı, sula evmizi,  
ndi birləşdirir ayıran bizi...  
Bu bayram günündə gözlərin aydın!  
nan ki, dünyada sən olmasaydın  
Nə söz yaranardı, nə də ki, sənət,  
Bu haqqı vermişdir sənə təbiət.  
Odur ki, dünyadan istədiyini al, 
 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
170 
 
Zəhmətin də halal, südün da halal.  
Səninlə fəxr edir şöhrətm, adım,  
Admı ömründə heç unutmadım...  
Anama sadə bir sözüm var ancaq;  
Bir ağac altında bir parça torpaq  
Ayır ki, yurd salım kölgəsində mən,  
Ə
yləşim, söz açaq doğan səhərdən...  
Çəkək kölgəliyə yazı masaını,  
Yazıb pozduğumu oxusun hamı;  
Dinləsin səsimi çiçəklər, otlar,  
Dolansın başıma göydə buludlar!  
Bu sadə istəyim dünyaya dəyər.  
Verdiyim vədədən çəkinsəm əgər,  
Göyün ildırımı başımda sönsün,  
Ahım dağlardək! dumana dönsün! 
 
1934, 16 oktyabr 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
171 
 
SABAHIN TÜRKÜSÜ 
 
Ey səhər, ey Günəş, ey ulu qüvvət!  
Sən ey şəfəqlərdə çimən təbiət!  
Sonsuz üfüqlərə yol açan sənət!  
Ey bütün bəşərin sabahkı yolu!  
Yaşasın torpağın qəhrəman oğlu! 
 
Sən ey bağçaların, bağların barı!  
Ş
airin ilhamı, sənətin yarı!  
Dünyanın əvvəlki, sonku ilqarı!  
Açıq söyləmirəm sənin adını,  
Bir də buludlara çırp qanadını!.. 
 
Sən ey qaranlığa çöküb qarışan,  
Günəşlə tutuşan, ayla yarışan,  
Gah məndən inciyən, gah da barışan,  
Yurdumun ayaği sayalı qızı!  
Ağzi xeyir sözlü, həyalı qızı! 
 
Siz ey çəmənlərdə gülən çiçəklər!  
Bu sakit ahəngi pozan küləklər!  
Ey təmiz duyğular, təmiz ürəklər!  
Salam gələcəyin böyük adına!  
Salam insanlığın etiqadına! 
 
1934 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
172 
 
VƏTƏN ORDUSU 
 
Nəğmə 
 
Qorxub çəkilmədik ölümdən, qandan,  
Çıxdıq illər boyu çox imtahandan;  
Bombalar yağsa da bizə hər yandan,  
Dağlara səs salar hücum borusu,  
Haydı, arş irəli, Vətən ordusu! 
 
Pozmaz cərgəmizi nə dərə, nə düz,  
Hazırdır döyüşə qızıl süngümüz.  
Hər gün meşələrdə vurduq yüzə yüz;  
Dağlara səs salır hücum borusu,  
Haydı arş irəli, Vətən ordusu! 
 
Bizik kəc yağının döşündən vuran,  
Azadlıq yolunda keşikçi duran;  
Bizik tarixləri yenidən quran.  
Dağlara səs salır hücum borusu,  
Haydı, arş irəli, Vətən ordusu! 
 
Qüvvəmiz günəşə, aya təməldir,  
Sinifsiz gələcək bizə əməldir,  
Ə
n böyük nəğməmiz Beynəlmiləldir;  
Dağlara səs salır hücum borusıı,  
Haydı, arş irəli, Vətən ordusu! 
 
Yaşa, qızıl əsgər, yaşa, min yaşa!  
Aldığın nişanlar çıxmasın boşa!  
Salam marşalımız Klim yoldaşa!  
Dağlara səs salır hücum borusu,  
Haydı, arş irəli, Vətən ordusu! 
 
1934 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
173 
 
BÖYÜK REVOLYUS YA 
 
Üç yüz il acımadan, titrəmədən, duymadan,  
Hey diddi köksümüzü çarlığın zülüm quşu.  
Üç yüz il acımadan, yorulmadan, doymadan,  
Hey sordu qanımızı, hey içdi qanımızı,  
Buludlardan şığıyıb gələn bir ölüm quşu. 
 
* * * 
Üç yüz il, hey üç yüz il... ac yalavac dolandıq, 
Zəncir, buxov taxıldı haqqın dodaqlarına. 
Üç yüz il, hey üç yüz il... çox qaynadıq, çox daşdıq. 
Bizi nə göy dinlədi, nə də zərli salonlar, 
Hətta sərildiksə də, çarın ayaqlarına. 
 
* * * 
Üç yüz il, hey üç yüz il sürünərək dinlədik,  
Ağlayan zənglərdəki tanrıların səsini.  
Tanrıların səsini dinlədikcə inlədik,  
Sonra yaxşı bildik ki, lazımdır bizə qırnaq,  
Çarın qanlı tacını, caduların tasını... 
 
* * * 
Döyüşlərdə itəcək nəymiz vardı ki, candan,  
Ağır çəkicdən başqa, paslı zəncirdən başqa.  
Zərbəmizlə yıxıldı bizi alan və satan,  
Sönməz odlarımızla dəbdəbəli saraylar,  
Tanrılar külə döndü gözləri baxa-baxa. 
 
* * * 
Revolyusiya yarandı qanlı vuruşmalardan,  
Mərmilərdən qaynayıb coşdu Neva suları.  
Petroqradın üfqündə qızardı bir yeni dan,  
Qızıl revolyusiya gətirdi ölkəmizə,  
pək damarlarında günəş parıltıları. 
 
 
1934 
 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
174 
 
A KÖHLƏN ATIM! 
 
Ə
lim tərpənməmiş oyna yerindən,  
Nəzil qamçı kimi səyirdəndə sən.  
Büdrəsən, qalaram yarı yolda mən,  
A köhnə yoldaşım, a köhlən atım!  
Buğlana-buğlana köpüklən, atım! 
 
Aranda, yaylaqda kömək ol elə,  
Yerişin oxşasın əsən ağ yelə;  
Arpanı kəsmərəm ac qalsam belə,  
Yaman günlərimin gərəyi atim,  
nsanın dar gündə köməyi atım. 
 
Qoy vurum belinə gümüş yəhəri,  
Bir yol ayrıcında açaq səhəri...  
Gəzib oymaq-oymaq kəndi, şəhəri,  
Harda var axtaraq düşməni, atım!  
Onları vaxt ikən gör, tam, atim! 
 
Bu bir manevradır indi səninçin...  
Qoy dalğalar kimi döyünsün için;  
Göydən üstümüzə düşən göyərçin  
Düşmənin yerini bildirsin, atım!  
Qoyub dizlərini yerə sin
*
, atım! 
 
Qaranlıq düşəndə qulağını çat,  
Asta get, nalıyın səsıni alçalt!  
Desinlər ustadır mindiyin bu at,  
Candan əziz tutum səni mən, atım!  
Bəzən insan kimi düşünən atım! 
 
Canın poladdandır, qolların dəmir;  
Komandan orduya verəndə əmr,  
Duşmənin başını qoparıb gəmir,  
Ey aslan ürəkli, pəhləvan atım!  
Ə
slində mülayim, mehriban atım! 
 
                                                           
*
 
Ə
yil 
 

________________________Milli Kitabxana________________________ 
175 
 
1934 
 
 
BÖYÜK ƏD B 
 
Döydü qapımızı bir acı ruzgar,  
Durdu insan qəlbi, öldü sənətkar...  
Mənim təbiətə bir sualım var.  
Bumudur insanla onun ilqarı? 
 
Sən, ey bu torpağın əziz insanı,  
De, qələmin hanı? Kağızın hanı?  
Matəmin ağlatdı Azərbaycanı,  
Yasinı saxlayır Qafqaz dağları. 
 
Gülən dodaqların, söylə soldumu,  
Düşünən beyinin torpaq oldumu,  
Sevgilin saçını bir-bir yoldumu,  
Həyata son dəfə baxdınmı barı? 
 
Admı qəlbində hər kim arasa,  
Bilirəm, ağlayıb batacaq yasa;  
Bir xəbər göndərsin Kürə, Araza  
Dumanlı dağların soyuq ruzgarı. 
 
Ömrünün çiçəyi birdən solsa da,  
Ölümün, matəmin vaxtsız olsa da,  
Dünya boşalsa da, dünya dolsa da,  
Tarix yaşadacaq bu sənətkarı!.. 
 
1934, 31 dekabr 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
176 
 
AZƏRBAYCAN
*
 
 
Çox keçmişəm bu dağlardan,  
Durna gözlü bulaqlardan;  
Eşitmişəm uzaqlardan  
Sakit axan arazları;  
Sınamışam dostu, yarı... 
 
El bilir ki, sən mənimsən,  
Yurdum, yuvam, məskənimsən,  
Anam, doğma vətənimsən!  
Ayrılarmı könül candan?  
Azərbaycan, Azərbaycan! 
 
Mən bir uşaq, sən bir ana,  
Odur ki, bağlıyam sana:  
Hankı somtə, hankı yana  
Hey uçsam da yuvam sənsən,  
Elim, günüm, obam sənsən! 
 
Fəqət səndən gen düşəndə,  
Ayrılıq məndən düşəndə,  
Saçlarıma dən düşəndə  
Boğar aylar, illər məni,  
Qınamasın ellər məni. 
 
Dağlarının başı qardır,  
Ağ örpəyın buludlardır.  
Böyük bir keçmişin vardır;  
Bilinməyir yaşın sənin,  
Nələr çəkmiş başın sənin. 
 
Düşdün uğursuz dillərə,  
Nəhs aylara, nəhs illərə.  
Nəsillərdən nəslərə  
Keçən bir şöhrətin vardır;  
Oğlun, qızın bəxtiyardır... 
 
                                                           
*
Ş
eir əlyazmasi əsasında ilk variantda olduğu kimi verilmişdir. 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
177 
 
 
 
 
Hey baxıram bu düzlərə,  
Ala gözlü gündüzlərə;  
Qara xallı ağ üzlərə  
Könül istər şeir yaza;  
Gəncləşirəm yaza-yaza... 
 
Bir tərəfin bəhri-Xəzər,  
Yaşılbaş? sonalar gəzər;  
Xəyalım dolanar gəzər  
Gah Muğanı, gah Eldarı,  
Mənzil uzaq, ömür yarı! 
 
Sıra dağlar, gen dərələr,  
Ürək açan mənzərələr...  
Ceyran qaçar, cüyür mələr,  
Nə çoxdur oylağın sənin!  
Aranın, yaylağın sənin. 
 
Keç bu dağdan, bu arandan,  
Astaradan, Lənkərandan.  
Afrikadan, Hindistandan  
Qonaq gəlir bizə quşlar, 
      Zülm əlindən qurtulmuşlar... 
 
Bu yerlərdə limon sarı,  
Ə
yir, salır budaqları;  
Dağlaraının dümağ qarı  
Yaranmışdır qarlı qışdan,  
Bir səngərdir yaranışdan. 
 
Lənkəranın gülü rəng-rəng,  
Yurdumuzun qızları tək.  
Dəmlə çayı, tök ver görək,  
Anamın dilbər gəlini!  
Yadlara açma əlini. 
 

________________________Milli Kitabxana________________________ 
178 
 
Sarı sünbül bizim çörək,  
Pambığımız çiçək-çiçək,  
Hər üzümdən bir şirə çək  
Səhər-səhər acqarına,  
Qüvvət olsun qollarına. 
 
Min Qazaxda köhlən ata,  
Yalmanına yata-yata,  
At qan tərə bata-bata,  
Göy yaylaqlar belinə qalx,  
Kəpəz dağdan Göy gölə bax!.. 
 
Ey azad gün, azad insan,  
Doyunca iç bu bahardan!  
Bizim xalı-xalçalardan  
Sar çinarlar kölgəsinə,  
Alqış günəş ölkəsinə! 
 
Könlüm keçir Qarabağdan,  
Gah bu dağdan, gah o dağdan;  
Axşam üstü qoy uzaqdan  
Havalansın Xanın səsi,  
Qarabağın şikəstəsi. 
 
Gözəl Vətən! Mənan dərin,  
Beşiyisən gözəllərin  
Aşıq deyər sərin-sərin,  
Son günəşin qucağısan  
Ş
eir, sənət ocağısan. 
 
Ölməz könül, ölməz əsər  
Nizamilər, Füzulilər!  
Ə
lin qələm, sinən dəftər,  
De gəlsin hər nəyin vardır,  
Deyilən söz yadigardır. 
 

________________________Milli Kitabxana________________________ 
179 
 
Bir dön bizım Bakıya bax,  
Sahilləri çıraq-çıraq,  
Buruqları hayqıraraq  
Nərə salır boz çollərə,  
ş
ıqlanır hər dağ, dərə. 
 
Nazlandıqca sərin külək  
Sahillərə sinə gərək,  
Bizim Bakı - bizim ürək!  
ş
ıqdadır qüvvət sözü,  
Səhərlərin ülkər gözü. 
 
Gözəl Vətən! O gün ki, sən  
Al bayraqlı bir səhərdən  
lham aldın...yarandım mən.  
Gülür torpaq, gülür insan  
Qoca Şərqin qapısısan. 
 
El bilir ki, sən mənimsən,  
Yurdum, yuvam, məskənimsən,  
Anam, doğma vətənimsən!  
Ayrilarmı könül candan?  
Azərbaycan, Azərbaycan! 
 
1935 
    
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
180 
 
SƏRGÜZƏŞ
 
Bir tərəfdə düyün, bir tərəfdə yas,  
Böylə keçinmişdir dilsiz əsrlər.  
Ş
airim, könülün dediyini yaz,  
Odur bu dünyada ən böyük əsər. 
 
Deyirlər bu yerin xəyalı şaşqın  
Ağızlarda gəzən sevdası varmış.  
Könüllər havalı, duyğular daşqın  
Sel kimi kükrəyib, coşub axarmış. 
 
Deyirlər suların axar yerində  
Çadırlar qurulub yurd salmamış.  
Dumanlı dağların ətəklərində  
Mal-qara bəslənib, ot çalınarmış. 
 
lxılar qarışıb kişnəyəndə at  
Batarmış göylərin ildırım səsi,  
Burda öz-özünə axarmış həyat,  
Axarmış suların xoş zümzüməsi. 
 
Üstündə qıy vurub tərlan səslənən  
Dağların başını duman alarmış.  
Günəşdə, havada, suda bəslənən,  
nsanlar az ölüb gec qocalarmış. 
 
Axarmış su kimi südü, ayranı,  
Şə
kinin, Şirvanın, Gəncəbasarın.  
Qarışıb bir yerə dağı, aranı,  
Dili tutularmış boranın, qarın. 
 
Qaçanda Qazağın köhlən atları  
Bağrı yarılarmış dəli göylərin.  
Çökərmiş altında yerin qatları,  
Dirəyi titrərmiş ağac evlərin. 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
181 
 
Qoyunlar, quzular düzdə, bələndə
*
,  
Səs-səsə verişib, mər-mər mələrmiş.  
Qapıya bir əziz qonaq gələndə,  
Xınalı erkəklər qurban gələrmiş. 
 
Deyirlər, qocalar, düşkün qarılar  
Qaranlıq damlara doldurularmış.  
Acından quruyub, ölərmiş onlar  
nsanın nə yaman adəti varmış. 
 
Sonra cəsədləri atıb çöllərə,  
Didib dağıdarmış qurdlar və quşlar.  
Tarix bir karvandır, həyat bir dəvə,  
Bir əfsanə gəlir bizə olmuşlar. 
 
Dillənin, ey sönmüş atəşgədələr!  
Odlara yandımı dağlar gözəli?  
Tarix, de başından keçmişdir nələr?  
Nələr törətməmiş insanın əli? 
 
Ey böyük bəşərin çocuqluq yaşı,  
Nə çirkin, nə gülünc bir keçmişin var!  
Atəşlər aşiqi Zərdüştün başı  
Qalmış əsrlərdən bizə yadigar. 
 
[1935] 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
*
 
Çöldə 
 

________________________Milli Kitabxana________________________ 
182 
 
ZƏRDÜŞTÜN XÜLYALARI 
 
Üç min il keçəcək dönəcək zaman  
Batacaq yaslara xain Əhrimən,  
"Təsliməm" - deyəcək ulu Hürmüzə,  
Qaranlıq gecələr dönüb gündüzə,  
Ə
lvida deyəcək qaranlıqlara...  
Günəş höküm edəcək borana, qara.  
Yerdən çəkiləcək soyuq və azar,  
Hər günün, gecənin bir qanunu var.  
Ə
tirlər saçacaq ətrafa güllər,  
Gecənin qoynunda ötən bülbüllər  
Səs-səsə verişib toy başlanacaq.  
Həyat seviləcək, alqışlanacaq...  
Aşıb-daşacaqdır bağlar, bağatlar  
O vaxt uzanacaq günlər, saatlar,  
Gecənin ömrüsə gödələcəkdir!  
Tarixə böylə bir gün gələcəkdir!  
Düşəcək sulara ulduzlar, aylar.  
Artıq olmayacaq körpüsüz çaylar,  
Ə
riyib axacaq dağların qarı,  
lanlar mələşən çöllərə sarı.  
Yaşıl don geyəcək susuz yamaclar,  
Boysuz olmayacaq otlar, ağaclar.  
Dünyanın şöhrəti olacaq insan,  
Nə azar qalacaq, nə olüm, nə qan.  
nsan oğlu yer üzünə  
Gəldiyindən ta bu günə  
Qapılmışdır xəyallara...  
stərmisən? Get də ara.  
Sirri dərin, fikri dərin  
Daş ürəkli əsrlərin  
Ə
fsanələr ocağını! 
 
Al da onun sorağını  
Divarları uçub qalmış 
 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
183 
 
Yazısını tozlar almış  
Məbədlərin görüşündən...  
Gəl oxucum! Yaxın gəl sən! 
 
nsan oğlu azad bir quş  
Ə
zəldən o məftun olmuş  
Azadlığın xülyasına.  
Atıldıqca dəryasına,  
Xəyalların, fikirlərin,  
Bəzən dayaz, bəzən dərin  
Dənizlərdə kürək çəkmiş...  
Tarix nələr görəcəkmiş! 
 
O gəzdikcə hər ölkəni  
Dənizlərin ağ yelkəni  
Dalğaları yara-yara,  
Yellənmişdir uzaqlara.  
Dənizlərdə qopan ruzgar  
Qasırğalar, fırtınalar  
Quduz kimi hey qudurmuş  
nsanla üz-üzə durmuş.  
Gəl, ey Zərdüşt! Gəl də dinlə!  
Hesablaşaq biz səninlə  
Tarix uzun bir körpüdür  
Ə
fsanədən həqiqətə...  
Bax insana, təbiətə,  
Bax gecəyə, bax gündüzə,  
Sığındıqca sən Hürmüzə,  
Xəyalların söndü göydə  
Yer başına döndü, göy də.  
Daha bilməm keçdi nələr  
Sən ey sirlər, əfsanələr,  
Dünyasının böyük başı!  
Ulduzların ilk sirdaşı!  
Uzaqdansa dinlə barı  
Səndən sonra olanları! 
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
184 
 
nad bəşər yorulmamış,  
Nə yay bilmiş, nə də ki, qış  
Nə soyuqdan, nə istidən,  
Nə alovdan, nə tüstüdən  
Qamaşmışdır gözlərimiz.  
Dəryaların sirrini biz  
Çox aradıq, çox axtardıq,  
Gedər-gəlməzlərə vardıq...  
Bizim cəsur elçilərdən  
Bir parası batıb hərdən  
Girdabları yara-yara  
Yem olmuşdur balıqlara! 
 
Yerin şöhrətidir əzəldən insan,  
nsan yer üzünə tanrı gələli.  
Bir tərəfdə həyat, bir tərəfdə qan,  
Nələr yaratmamış insanın əli! 
 
Bəşər yorulmamış əsrlər boyu  
Açarsız, qapısız əfsanələrdən,  
Könül bir çeşmədir ki, onun suyu  
Yağışlar altında bulanmış hərdən... 
 
Bir yanda şahların qan rəngli tacı,  
Bir yanda zəncirli qullar dünyası.  
Bir yanda bir quru çörək möhtacı,  
Sakit axşamları qərib röyası. 
 
Nəbilər, dahilər, ərlər, ərənlər,  
Həyat meydanında çapmış atını.  
" şıqlı bir günə yol göstərənlər",  
Tapdamış bəşərin xatiratını. 
 
[1935
  

________________________Milli Kitabxana________________________ 
185 
 
FÜZUL N N DƏRD  
 
Şə
bi-hicran yanar canım.  
Tökər qan çeşmi-giryanım.  
Oyadar xəlqi əfqanım.  
Qara bəxtim oyanmazmı?  
 
Füzuli 
 
Sən ey sevdalı sənətkar,  
Səsində min şikayət var.  
Duyanlar hər zaman ağlar,  
Desəm, bir böhtan olmazmı? 
 
Sığındın təbi valaya
*
,  
Vuruldun hüsnü Leylaya.  
Nahaqdan düşmə sevdaya,  
Gözün yaşlarla dolmazmı? 
 
Xəyalə qərq olub hərdən,  
Zəhərləndin küləklərdən...  
O qansız, daş ürəklərdən  
Könül rəncidə

 qalmazmı? 
 
Nə odlar görmüsən bilsən,  
Ə
zəldən aşiq oldun sən,  
Böyük ruhunla bir türksən,  
Muradın şəmi yanmazmı? 
 
Füzuli, incidin yardan,  
Gileyləndin saraylardan...  
Keçirkən karvanın qardan,  
Dedin üz döndərən yazmı? 
 
Səninlə oynadı dövran,  
Doyunca öpmədin yardan,  
Ə
sən sevdalı ruzgardan  
Tənoffüs ruha siğmazmı? 
                                                           
*
 Ali, yüksək  

  ncik 
 

________________________Milli Kitabxana________________________ 
186 
 
 
 
 
Nədir Leyli, nədir Məcnun?  
Nədir aşiq, nədir məftun?  
Gəzirsən daima məhzun
*
.  
Sınıq qəlbin - sınıq sazmı? 
 
Yıxılmış gördüyun dövran,  
Dəyişmiş, başqadır insan,  
Azərbaycan, Azərbaycan,  
Böyük dahilərin azmı? 
 
Sən ey sevdalı sənətkar,  
Səsində min şikayət var.  
Duyanlar hər zaman ağlar  
Desəm, bir böhtan olmazmı? 
 
 
[1935
 
* * * 
Döyür pəncərəmi qışın ruzgarı  
Vaxtsız ölümmüdür üstümə gələn?  
Çəkilsin gecənin qaranlıqları...  
Ömrə son sozümü deməmişəm mən,  
Vaxtsız ölümmüdür üstümə gələn? 
 
1935, 5 yanvar 
 
* * * 
Ruhumda ruhunun parçası vardır,  
Təşəkkür yetirək təbiətə biz.  
Xavərim, ömrümüz nə bəxtiyardır,  
Xalqı küsəndirir səadətimiz. 
 
1935, 12 yanvar 
 
 
                                                           
*
 
Kədərli, qəmli 
 

________________________Milli Kitabxana________________________ 
187 
 
 
Ş
Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə