Ministerul educaţiei naționale ministerul cercetării și inovăriiYüklə 209 Kb.
tarix04.08.2017
ölçüsü209 Kb.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ16-18 iunie 2017

Organizatori
CENTRUL DE CERCETĂRI ASUPRA IMAGINARULUI. TEXT, DISCURS, COMUNICARE. IMAGINES

CENTRUL DE REUȘITĂ UNIVERSITARĂ

Parteneri

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

ALIANŢA FRANCEZĂ DIN PITEȘTI

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN PITEȘTI

Plasată, tradiţional, sub genericul Limba şi literatura. Repere identitare în context european, cea de-a XIV-a ediţie a conferinţei anuale a Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie și Arte din cadrul Universităţii din Pitești îşi propune ca obiectiv major regândirea, într-o manieră actuală și plurifocalizată, a femininului.

Gen: masculin sau feminin – Sex: bărbat sau femeie1. Sunt concepte care au reprezentat, de-a lungul timpului, tematici de mare interes pentru societate, pentru literatură și, în general, pentru arte, pentru științele limbajului. Iar dacă studiile de gen sunt o disciplină destul de nouă, interesul pentru unul dintre elementele care îi sunt circumscrise, femininul, este cu mult anterior.

Mulți lingviști2 au arătat că masculinul are o capacitate referențială superioară femininului, acesta fiind, în schimb, genul marcat. Însă problematica genului gramatical nu este doar o chestiune de lingvistică; limba fiind o reflectare, o expresie a gândirii, atribuirea genului gramatical este, la rândul său, actualizarea unei anumite viziuni asupra lumii, reflectată, aceasta, în mituri, în comportamente sociale, în producții artistice3. Lucrările lui Antoine Meillet arată, spre exemplu, că există o corelație între caracteristicile potențial sexuale ale referentului și genul gramatical, în sensul în care femininul desemnează referenți cu o potențială calitate de a genera.

Reflectări, proiecții ale unui imaginar în care femininul este văzut ca principiu generator și fondator – nu amintim aici decât despre Gaïa / Terra, pământul-mamă în mitologia greco-romană și despre Fecioara Maria, pentru creștini – cultura și literatura europeană manifestă un interes constant, deși adesea diferit focalizat, pentru acest concept. Cântarea cântărilor începe printr-un elogiu al soției, în fapt deja o exaltare a femininului. Este de altfel evident că toate culturile și literaturile din spațiul creștin valorizează femininul, ca o proiectare firească a venerării Fecioarei Maria și a Imaculatei Concepții. Apoi, prin instaurarea și practica dragostei curtenești, femeia, ignorată de epoca feudală, devine centru al vieții sociale și artistice4. Într-un permanent „raport de forță” și „de putere”5 cu masculinul, femininul nu lipsește în nicio epocă din lumea literaturii, oricare ar fi fost situația femeii în respectivul timp istoric. Modernitatea aduce o multitudine de abordări ale femininului în literatură și în societate. Începutul acestei noi epoci a femininului este, fără îndoială, marcat de publicarea scrierii Al doilea sex (1949), a lui Simone de Beauvoir6; din acel moment, femeia se definește ca fiind diferită de bărbat, și nu inferioară acestuia.

Pentru această ediție a manifestării noastre ştiinţifice vă invităm așadar să reflectăm împreună la aceste viziuni și abordări diferite ale femininului în literatură, în cultură, în lingvistică, în societate.
Dezbaterile sunt organizate pe secţiuni, după cum urmează:

 1. Limba română; Literatură română; Literatură comparată; Didactica limbii române; Comunicare şi studii culturale; Artele spectacolului

 2. Limba franceză; Literatură franceză; Literaturi francofone; Studii culturale franceze; Studii culturale canadiene; Didactica limbii franceze; Traductologie – limba franceză

 3. Limba spaniolă; Literatură spaniolă; Literatură hispanoamericană; Studii culturale hispanice și hispanoamericane; Didactica limbii spaniole; Traductologie - limba spaniolă 4. Limba engleză; Literatură engleză; Literaturi anglofone; Studii culturale britanice și americane; Didactica limbii engleze; Traductologie – limba engleză

5. Limba italiană; Literatură italiană; Didactica limbii italiene

6. Limba germană; Literatură germană; Didactica limbii germane

7. Civilizaţie, societate, cultură

8. Limbaje de specialitate (franceză, engleză, germană); Jurislingvistică (franceză, engleză).
Termen-limită de trimitere a lucrărilor: 28 iulie 2017.
COMITETUL DE ORGANIZARE


Conf. univ. dr. Bianca DABU

Conf. univ. dr. Liliana SOARE

Lect. univ. dr. Lavinia GEAMBEI

Conf. univ. dr. Marina TOMESCU

Conf. univ. dr. habil. Diana LEFTER

Conf. univ. dr. Liliana VOICULESCU

Lect. univ. dr. Cristina MIRON
COORDONATOR: Conf. univ. dr. Valentina STÎNGĂProgram

VINERI, 16 IUNIE 2017
Sediul BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII DIN PITEȘTI, corpul I, str. Târgu din Vale, nr. 1


09.00-10.00

Primirea şi înregistrarea participanţilor

10.00

Deschiderea sesiunii în plen

14.00-15.30

Prânz (oferit de organizatori), Corp B

15.30-19.00

Comunicări pe secţiuni

19.30

Recepţie (oferită de organizatori, Restaurant Prego)


Alocuţiuni introductive

 • Conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan, Rectorul Universităţii din Pitești

 • Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu, Președinta Senatului Universității din Pitești

 • Prof. univ. dr. ing. Eduard Nițu, Prorector Cercetare științifică și competitivitate

 • Conf. univ. dr. Emanuel Soare, Prorector Cooperare internațională, Universitatea din Pitești

 • Conf. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu, Decanul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, Universitatea din Pitești


Comunicări în plen


 • Cercetător Hugo Amaral, Universitatea din Coimbra, Școala Superioară de Educație din Viseu, Portugalia, Le féminin comme passage à l’autre de l’être: Entre Brossard, Lévinas et Derrida

 • Conf. univ. dr. Roxana Bârlea, Universitatea din Geneva, Elveția, Féminin-masculin dans la didactique du dialogue interculturel. Une étude de cas

 • Conf. univ. dr. Olga Kaiter, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Feminismus und Literatur in Deutschland

 • Prof. univ. dr. Valentina Marinescu, Universitatea din București, Les femmes, le style et l'aspect pratique: la construction de l'identité de genre par le biais de la mode vlogs

 • Prof. univ. dr. Lavinia Nădrag, Universitatea „Ovidius” din Constanța, A Critical Discourse Study of a Presidential Candidate's Speeches
COMUNICĂRI PE SECŢIUNI
VINERI, 16 iunie 2017


Sediul FACULTĂŢII DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE, corpul B, str. Gh. Doja, nr. 41, 15.30-19.00

LIMBA ROMÂNĂ


Sala de Consiliu

Moderatori: Ştefan Găitănaru, Universitatea din Pitești

Adina Dumitru, Universitatea din Pitești
1. Cristina Bocoş, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, On Stress in Contemporary Romanian. A Case Study

2. Liuba Botezatu, Universitatea de Stat din Comrat din Republica Moldova, The Survey Principle between Autonomy and Absolute

3. Gabriela Crăciun (Buican), Universitatea din Pitești, Phonetic Features in Alexandru Philippide’s Poetry

4. Gisela Cumpenaşu, Universitatea din Pitești, Recent Anglicisms in Specialized Languages

5. Andreea-Iuliana Damian, Universitatea din Pitești, Considerations upon the Metaphor and the Analogy in the Romanian Symbolist Poetry

6. Adina Dumitru, Universitatea din Pitești, Différences de gendre dans le discours public actuel

7. Ştefan Găitănaru, Universitatea din Pitești, Les codes de la langue et la dynamique du texte littéraire

8. Ileana Şendrescu (Băluţă), Universitatea din Pitești, The Expressivity of the Popular Language in the Poetry of Anton Pann
Sala de Consiliu

Moderator: Liliana Soare, Universitatea din Pitești
1. Elena-Lavinia Diaconescu, Universitatea din Pitești, Stylistic Aspects in Pseudo-Kinegeticos

2. Andreea Gabriela Ivaşcu, Universitatea din Piteşti, The Translation of The Teachings of Neagoe Basarab to his son Theodosie

3. Carmen Nicolescu, Universitatea din Pitești, The Reception of the Message: Semantics and Semiotics

4. Elena Andreea Popa (Dina), Universitatea din Pitești, Features of the Romanian Literary Language at the Beginning of the XIXth Century

5. Roman Diana-Maria, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, The Content and Expression of the Gender (Male, Neuter, Female) of the Romanian Cardinal Numeral

6. Cosmina Roşu, Universitatea din Pitești, Feminine Representations in Dimitrie Anghel’s Poetry

7. Liliana Soare, Universitatea din Pitești, Several Observations on the First Romanian Balneology Text (1821)LITERATURĂ ROMÂNĂ; LITERATURĂ COMPARATĂSala 106

Moderatori: Mircea Bârsilă, Universitatea din Pitești

Ioana Cosma, Universitatea din Pitești
1. Mircea Bârsilă, Universitatea din Pitești, Le féminin dans des représentations mythologiques

2. Ioana Cosma, Universitatea din Pitești, Gradiva and the Symbolism of Fire

3. Alina Mihaela Dicu (Popa), Școala Gimnazială nr. 197, Bucureşti, Mamina, Alexandru Lascarov-Moldovanu - The Woman, Mother and Wife

4. Marius-Valeriu Grecu, Universitatea din Pitești, Fantastic and Realistic Vision in Ion Creanga's Stories and Short Stories

5. Ancuţa Gurban-Dinu, Universitatea din Bucureşti, The Feminine Courage of Christ’s Confession : The Cry Out to God

6. Mihail Rogojinaru, Universitatea din Pitești, Feminine Reflections in the Memoirs of Communist Detention

7. Sara Di Santo Prada, Universitatea din Franche-Comté, EA ELLIADD, Centrul Jacques Petit (Besançon, France), La mère, la prostituée, la sainte dans les romans d’inspiration autobiographique de Dino Buzzati et Claude Louis-Combet

8. Maria Voinea, Universitatea din Pitești, Stylistic Structures in Calistrat Hogaș’s Work
Sala 108

Moderatori: Lavinia-Magdalena Bănică, Universitatea din Pitești

Lavinia-Ileana Geambei, Universitatea din Pitești
1. Teodora Amza, Universitatea din Pitești, The Solitude of Women in Hortensia Papadat-Bengescu Novels

2. Odette Arhip, Cristian Arhip, Universitatea Ecologică Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, Feminine Aspects in Camil Petrescu's Novels

3. Lavinia-Magdalena Bănică, Universitatea din Pitești, The Art of Persuasion in Romanian Oratorical Texts (XVIIth-XVIIIth centuries)

4. Adelina Beldugan, Universitatea din Pitești, The Portrait of the Ideal Woman in Gib I. Mihăescu’s Novels

5. Lavinia-Ileana Geambei, Universitatea din Pitești, Hypostases féminines dans le roman Inocenţii de Ioana Pârvulescu

6. Florentina Gabriela Stroe (Didin), Universitatea din Pitești, Utopian Representation of Women in Liviu Rebreanu's Novel

7. Dorina Nela Trifu, Universitatea din Bucureşti, The Prose of Rodica Ojog-Brasoveanu, a Retranscription of Life?COMUNICARE ŞI STUDII CULTURALE ; ARTELE SPECTACOLULUISala 101

Moderatori: Gabriela Boangiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” al Academiei Române

Adrian Sămărescu, Universitatea din Pitești
1. Pompiliu Alexandru, Cristina Daniela Dinu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Le féminin en perspective : hypostases psychologiques et culturelles

2. Gabriela Boangiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor” al Academiei Române, Feminism, Femininity and  Romanian Glossy Magazines

3. Daniel Cojanu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Symbols of Femininity in Traditional Cultures

4. Mihaela Gabriela Neacşu, Universitatea din Pitești, Maria Montessori - A Remarkable Feminine Profile in Pedagogy and a Life Dedicated to His Majesty, The Child”

5. Liviu Pancu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Life and Death – An Eternal Feminine of the Theater Unrest in Shakespeareʼs Writing

6. Dan-Niculae Podaru, Universitatea din Bucureşti, Fashion, Dress-Code, Uniform

7. Adina Pruteanu, Universitatea din Oradea, Representations of Women in Romanian Comedy Films during Communism

8. Adrian Sămărescu, Universitatea din Pitești, Woman in Traditional Culture: A Few Hypostases
Sala 102

Moderatori: Ecaterina Balica, Institutul de Sociologie, Academia Română

Simona Rodat, Institutul Teologic Adventist, Cernica

1. Ecaterina Balica, Institutul de Sociologie, Academia Română, Woman as Victim of Violence: An Analysis of Direct and Indirect Techniques of Blaming the Victim used in Romanian Online Media

2. Anicet Basillua, Universitatea din Liège, Belgia și Universitatea din Strasbourg, Franța, Représentation et signification de la déesse « reine des cieux » à travers la composition textuelle de Jr 7, 16-20

3. Carmen Dominte, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, The Representation of the Feminine as Source of Transfictionality

4. Simona Rodat, Institutul Teologic Adventist, Cernica, Hegemonic Masculinity vs. Hegemonic Femininity: Conceptual and Theoretical Background

5. Delia-Maria Radu, Universitatea din Oradea, Talking about the Feminine in Renaissance times

6. Ioana Silistraru, Universitatea din Bucureşti, Models of Gender Perspective in Women’s Healthcare

7. Violetta Ştefănescu, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, L’Élégance et la magie dans l’interprétation pianistique de Maria João Pires

8. Olesea Țurcan (Panciuc), Universitatea din Pitești, The Correspondence of Nicolaus Olahus with the Batavian and Flemish HumanistsDIDACTICA LIMBII ROMÂNESala 103

Moderatori: Cristina-Eugenia Burtea-Cioroianu, Universitatea din Craiova

Loredana Bloju, Universitatea din Pitești
1. Loredana Bloju, Universitatea din Pitești, Le Rôle des actes de langage au niveau de l'enseignement primaire

2. Cristina-Eugenia Burtea-Cioroianu, Universitatea din Craiova, Approching the Feminine Gender in the Study of Romanian as a Foreign Language

3. Ruxandra Viorela Stan, Universitatea din Pitești, Valences formatives des poèmes  dans l'enseignement primaireLITERATURĂ FRANCEZĂ ŞI FRANCOFONĂSala 011

Moderator: Diana Lefter, Universitatea din Pitești
1. Adriana Apostol, Universitatea din Pitești, Traduire l'amuseur Marcel Aymé : un exercice de traduction littéraire

2. Laila Benhessou, Universitatea „Hassan II”, Maroc, Déplacement, interaction et évolution du corps féminin Marocain dans divers espaces dans Ni Fleurs Ni Couronnes de Souad Bahéchar

3. Djedjigua Bezzouh, Universitatea „Abderrahmane Mira de Bejaia”, Algeria, Littérature féminine maghrébine : représentation et nouvelles significations du féminin

4. Yuyuan Guo, Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa, L’Oralité et la gestualité du discours romanesque féminin dans l’œuvre de Nothomb

5. Inkar Kuramayeva, Universitatea Haute-Alsace, Mulhouse, Franţa, La Représentation des Amazones dans la littérature orientale

6. Diana Lefter, Universitatea din Pitești, Féminin et principe générateur dans le mythe. Alcmène dans le mythe de la naissance de Hercule (Plaute, Molière, Giraudoux)

7. Ana Maria Mărgescu, Universitatea din Bucureşti, Voyage et féminité. Le parcours de Flora Tristan

8. Doina Tănase, Universitatea din Pitești, Études sur la critique thématique
Sala CRU (003)

Moderator: Hugo Amaral, Universitatea din Coimbra, Şcoala Superioară de Educaţie din Viseu, Portugalia

1. Sanda Bădulescu, Universitatea din Pitești, Les Concepts d'intervention et de transformation chez Henri Michaux - une approche métacommunicative

2. Daniela-Ionela Covrig, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Zola et la mode féminine: unicité versus série

3. Naglaa Ahmed Fouad, Universitatea Hélouan, Egipt, Femmes et sociétés face à "L'innomable" d'après. Le Nécrophile (1972) De Gabrielle Wittkop et Nécrophilia (2011) de Chérine Hanai

4. Rim Gamanda, Universitatea Sfax, Tunisia, Le Jasmin noir de Wafa Ghorbelou. Les échos d’un cri féminin?

5. Corina Amelia Georgescu, Universitatea din Pitești, L'Image de la femme chez Céline

6. Claire Lefèvre, Universitatea Masaryk de Brno, Republica Cehă, Les Assignations du regard dans la mobilité du personnage féminin : l’exemple de la Symphonie de la faim de Neel Doff

7. Asma Mahiou, Universitatea Alger II, Algeria, La Femme, un moyen de se dire dans Lambeaux de Charles Juliet
LINGVISTICĂ ȘI STUDII CULTURALE FRANCEZESala 121

Moderator: Pierre Philippe-Meden, Universitatea Claude Bernard Lyon 1, Franţa
1. Alis Bucur, Universitatea din Pitești, Courte histoire de la beauté en antiquité

2. Pierre Philippe-Meden, Universitatea Claude Bernard Lyon 1, Franţa, Rita Renoir ou l’incarnation spectaculaire d’un féminin porno-sataniste

3. Mihaela Mitu, Universitatea din Pitești, Le Féminin à toute épreuve dans quelques expressions idiomatiques

4. Marius Octavian Munteanu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Stratégies dissociatives pragma-sémiotiques pour combattre la discrimination des femmes dans le domaine professionnel

5. Imene Redjil, Universitatea Kasdi Merbah, Ouargla, Algeria, Inégalité salariale entre les hommes et les femmes en France: Sexisme, dévalorisation ou discrimination légitime ?LIMBA ENGLEZĂ


Sala Andrei Bantaş (116)

Moderatori: Constantin Manea, Universitatea din Pitești

Sorina Chiper, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași1. Mădălina Cerban, Universitatea din Craiova, The System of Reference inThe Red-headed League” by Arthur Conan Doyle

2. Sorina Chiper, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Femininity vs Masculinity in Outsourced: Using Films to Teach Culture

3. Bianca Dabu, Universitatea din Pitești, Unadapted English Loanwords in Female Advertising Discourse

4. Laura Ionică, Universitatea din Pitești, Proverbs and Cultural Diversity

5. Constantin Manea, Universitatea din Pitești, Further Remarks on Expressing Gender in English and in Romanian – Aspects of the Interrelationship between Language and Society

6. Matrozi Marin Adina, Universitatea din Pitești, The Culinary Vocabulary. National Dishes and National Languages as Constructs of National Identities

7. Bledar Toska, Universitatea „Ismail Quemali” din Vlora, Albania, A Short Analysis of the Woman Representation in Clinton’s and Trump’s Discourses during the 2016 US Presidential DebatesLITERATURĂ ENGLEZĂ; STUDII CULTURALESala 004

Moderatori: Amalia Mărășescu, Universitatea din Pitești

Alexandra Mărginean, Universitatea Româno-Americană, București1. Carina Ionela Brânzilă, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Feminism in Children’s Literature

2. Maria Yvonne Băncilă, Universitatea din București, Self-Perceptions of Femininity: Representation vs. Misrepresentation in Christine de Pizan’s “Cité des Dames” (1405)

3. Silvia Ciornei, Universitatea din Pitești, Poetic Identities in “The Knot” by Ruth Fainlight

4. Adela Dumitrescu, Universitatea din Pitești, Analysis of the Feminine Discourse in “Pride and Prejudice”

5. Ancuța Ionescu, Universitatea din Pitești, Iris Murdoch, a Philosopher Writer

6. Amalia Mărășescu, Universitatea din Pitești, Representations of Femininity in Lawrence Durrell's “The Alexandria Quartet”

7. Alexandra Mărginean, Universitatea Româno-Americană, București, The Ruined Feminine and Questionable Perspectives in Paula Hawkins’ The Girl on the Train”

8. Flavian Palade, Universitatea din Craiova, Intercultural Communication Between Russian Absolutism and Occidental Liberal Democracy in Joseph Conrad’s Under Western Eyes”

9. Mihaela Prioteasa, Universitatea din Craiova, D.H. Lawrence and Feminism 10. Alina Ungureanu, Universitatea din Pitești, Feminine Characters in Virginia Woolf’s To The Lighthouse”LITERATURĂ AMERICANĂSala 119

Moderatori: Cristina Arsene-Onu, Universitatea din Pitești1. Cristina Arsene-Onu, Universitatea din Pitești, Women’s Evolution into Higher Forms of Being in American Literature as Evinced in Nathaniel Hawthorne’s Hester and Phoebe, William Faulkner’s Caddy and John Steinbeck’s Cathy

2. Georgiana-Elena Dilă, Universitatea din Craiova, Challenging Faulkner’s Female Characters in Light in August”

3. Cristina Miron, Universitatea din Pitești, The Woman Between Marriage and Independence in Mary W. Freeman’s A New England Nun”

4. Armela Panajoti, Universitatea „Ismail Quemali” din Vlora, Albania, Retrieving the Feminine in Kate Chopin’s “A Pair of Silk Stockings”

5. Tania Peptan, Universitatea din Craiova, Re(-)membering Women Throughout Edgar Allan Poe’s Detective Fiction

6. Irina Șimanschi, Universitatea din Craiova, A Macho’s Perspective on Women. Frailty Versus Domination in Ernest Hemingway’s Works

7. Diana Stoica, Universitatea din București, titlu rezervatLIMBA SPANIOLĂ

LITERATURĂ SPANIOLĂ ȘI HISPANOAMERICANĂ

STUDII CULTURALE HISPANICE ȘI HISPANOAMERICANESala 117

Moderatori: Lavinia Similaru, Universitatea din Craiova

Patricia Radu-Buterez, Universitatea din București
1. Patricia Radu-Buterez, Universitatea din București, Representaciones fonéticas de hablas femeninas

2. Lavinia Similaru, Universitatea din Craiova, Mujeres honradas, mujeres inmorales en «La de Bringas» de Benito Pérez Galdós

3. Sorina-Dora Simion, Universitatea din București, El análisis y la interpretación de las imágenes

4. Ruxandra Căpraru, Universitatea din București, Ambigüedad y variación en el uso actual de los femeninos de las profesiones militares en español

5. Cătălina Constantinescu, Universitatea din Pitești, Estereotipos femeninos del Medioevo

6. Marina Ivan, Universitatea din Pitești, Figuras femeninas en la evolucion de la novela picaresca

7. Diana-Adriana Lefter, Universitatea din Pitești, El femenino en la novela de la dictadura. Poder y seduccion en La Silla del aguila de Carlos FuentesDIDACTICA LIMBII FRANCEZE


Sala 121

Moderatori: Fatima Zahra Bouthiba, Universitatea Hassiba Ben Bouali Chlef, Algeria

Leila Azdia, Universitatea Hassiba Ben Bouali Chlef, Algeria


1. Mohammed Aguidi, Universitatea Mohamed Premier, Maroc, Brahim Bel-Mkaddem, Universitatea Paul Valéry, Montpellier 3, Franţa, L’Analyse du manuel du FLE conçu pour le Tronc Commun du Cycle Secondaire Qualifiant Marocain: l’absence d’un dispositif recommandé pour l’enseignement de la compréhension orale

2. Fatima Zahra Bouthiba, Leila Azdia, Universitatea Hassiba Ben Bouali Chlef, Algeria, Les Représentations des apprenants algériens face à leurs difficultés grammaticales

3. Leila Makhlouf, Universitatea Lounici Ali El Affroun Blida, Algeria, La Différence du rapport à l’écrit chez les garçons et les filles du collège :le cas de 4ème année moyenne 

4. Carmen Nicolescu, Marius-Valeriu Grecu, Universitatea din Pitești, La Méthodologie Montessori dans l'enseignement des langues étrangères aux adultes


SÂMBĂTĂ, 17 iunie 2017


Sediul FACULTĂŢII DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE, corpul B, str. Gh. Doja, nr. 41, 10.00-13.00


LITERATURĂ ANGLO-SAXONĂ


Sala: 004

Moderator: Edith-Hilde Kaiter, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanța


 1. Silvia Ciornei, Universitatea din Pitești, Dickensian Representation of Female Characters

 2. Edith-Hilde Kaiter, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanța, Postmodernist Feminist Icons: Fay Weldon and Angela Carter

 3. Cristina Nistor, Universitatea „Politehnica” din București, Beatrix Potter, or the British Mother Nature in disguise

 4. Alina Stegărescu, Colegiul Național „Sfântul Sava” București, The Postmodern Ballad - The Misplaced Displaced vs the Displaced Misplaced: “Down in the Willow Garden” – “Where the Wild Roses Grow”

 5. Valentina Stîngă, Universitatea din Pitești, The Female Revolutionary in Henry James’s “The Princess Casamassima”

 6. Monica Tamaș, The Narrative of History in Yoko Tawada’s “Das nackte Auge”
LITERATURĂ FRANCEZĂ ŞI FRANCOFONĂ; LITERATURĂ ITALIANĂSala CRU (003)

Moderator: Liliana Voiculescu, Universitatea din Pitești
1. Dalila Abadi, Universitatea Kasdi Merbah Ouargla, Algeria, Femmes algériennes dans l'Histoire: le mythe de Kahina

2. Nawel Hamel, Nadjiba Benazzouz, Universitatea Biskra Mohamed Khider, Algeria, Le Statut de La femme algérienne dans la littérature maghrébine dans: Au pays des sables d’Isabelle Eberhardt et les Femmes d’Alger dans leur appartement d’Assia Djebar

3. Alexandra-Lidia Ionel, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Réflexions quignardiennes sur la figure mythique de Médée

4. Marina Ivan, Liceul Tehnologic nr.1 Mărăcineni, L'Image de la femme chez Nodier

5. Amira Maguenouche, Universitatea Alger II, Algeria, Le Personnage féminin dans Le Nom de la Rose d’Umberto Eco

6. Abdellah Maasoum, Universitatea Alger II, Alger, Algeria, La rappresentazione della bellezza-bruttezza femminile nel romanzo “Fosca” di Iginio Ugo Tarchetti

7. Luiza Sîrbu, Universitatea din Pitești, La Force argumentative de l'univers animalier dans le drame de Victor Hugo

8. Hajer Tabakh, Universitatea La Manouba, Tunisia, Universitatea Paris-Sorbonne, Franţa, Réification et tentative d’émancipation: étude du corps féminin dans les textes de Marie NDiaye

9. Liliana Voiculescu, Universitatea din Pitești, Féminin et masculin des personnages pouliniensDIDACTICA LIMBILOR STRĂINE; LIMBAJE SPECIALIZATE; JURISLINGVISTICĂ (FRANCEZĂ, ENGLEZĂ)


Sala: 108

Moderator: Dan Mihai Bărbulescu, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
1. Dan Mihai Bărbulescu, Ioana Mariela Bărbulescu, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, România, Again about Anglicisms in the Romanian Language. Case study

2. Mirela Costeleanu, Universitatea din Piteşti, The Importance of Reading in ESP Classes

3. Anamaria Supuran, Amalia Sturza, Universitatea din Oradea, Board and Video Serious Games in the ESP classes– Implications and Challenges

4. Corina Veleanu, Universitatea Lumière Lyon 2; Andressa Bittencourt, Universitatea Catolică din Lyon, Institutul pentru Drepturile Omului, Violence contre les femmes et « morosité » de la justice


SÂMBĂTĂ, 17 iunie 2017


Sediul FACULTĂŢII DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE, corpul B, str. Gh. Doja, nr. 41, 10.00-13.00


MASĂ ROTUNDĂ – DIDACTICA LIMBII ROMÂNE/FRANCEZE/ENGLEZE
- Abordarea interculturală în predarea limbilor străine; competenta interculturală

- Limba franceză versus limba germană. Probleme și soluții.

- Lectura în predarea limbilor străine/limbii române. De la programă la elev

- Analfabetismul funcțional - conștientizare și combatere

- Statutul limbii engleze după Brexit
DUMINICĂ, 18 iunie 201710.00 - 12.00 – Vizitare obiective turistice (opțional) – Municipiul Pitești, județul Argeș

1 Cf. Stoller, Robert, Sex and Gender, Hogarth, London, 1968.

2 Îi menţionăm pe Jakobson (Jakobson, Roman, The Gender Pattern of Russian), Hjelmslev (Hjelmslev, Louis, Structure générale des corrélations linguistiques), Meillet (Meillet, Antoine, La Catégorie du genre et les conceptions indo-européennes).

3 cf. Bréal, Michel, Mélanges de mythologie et de linguistique, Hachette, Paris, 1882.

4 cf. Eco, Umberto, Scritti sul pensiero medievale, Milano, Bompiani, 2012.

5 cf. Foucault, Michel, Histoire de la sexualité, Gallimard, Paris, 1984.

6 de Beauvoir, Simone, Le Deuxième sexe, Gallimard, Paris, 1949.

Yüklə 209 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə