Mövzunun planına daxil olan suallar: Mövzunun planına daxil olan suallar


Müəssisənin xüsusi resursları 2 qrupa bölünürYüklə 446 b.
səhifə11/15
tarix28.04.2017
ölçüsü446 b.
#16114
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Müəssisənin xüsusi resursları 2 qrupa bölünür:

 • Müəssisə ilk dəfə təşkil olunan zaman təsisçilərin ilk ödənişləri;
 • Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən pul vəsaitləri;
 • Müəssisə ilk dəfə təşkil olunan zaman onun nizamnamə kapitalı təsərrüfatçılığın təşkilati- hüquqi formalarından asılı olaraq aşağıdakı mənbələr hesabına təşkil oluna bilər:

  • - səhm kapitalı;
  • - pay haqları;
  • - büdcə vəsaiti;


  Müəssisənin xüsusi vəsaitinin özünü də iki yerə ayırmaq olar:

  • Müəssisənin xüsusi vəsaitinin özünü də iki yerə ayırmaq olar:

  • Müəssisənin əsas iş fəaliyyətindən əldə edilən vəsaitlər;(mənfəət)

  • Təsərrüfat üsulu ilə aparılan işlərdən əldə edilən gəlirlər;

  • Birbaşa investisiyaya yönəldilən mənfəət hər il müəssisədə biznes- planda nəzərdə tutulur. Müəssisədə birbaşa investisiyalara təsərrüfat üsulu ilə aparılan işlər nəticəsində əldə edilən aşağıdakı vəsaitlər də daxildir:

   • - daxili resursların səfərbərliyə alınması;
   • - təsərrüfat üsulu ilə aparılan əsaslı tikintidə mənfəət;
   • - tikinti- quraşdırma işlərinin maya dəyərinin aşağı salınmasından qənaət;
   • avadanlığın qiymətinin aşağı salınmasından qənaət;
  • Maliyyə bazarında qiymətli kağızların satışından əldə edilən gəlirlər birbaşa investisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilir. Maliyyə bazarı müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin istehsal əhəmiyyətli investisiyalar üçün istifadə etməyə investorlara imkan yaradır.

  Qiymətli kağız, onun sahibinə əmlak və ya pulda olan pay hüququnu verir. Qiymətli kağız dividend şəklində sahibinə gəlir gətirir. Qiymətli kağızlara səhmlər, istiqrazlar, sadə və köçürmə vekselləri, depozit sertifikatları və s. daxildir.

  • Qiymətli kağız, onun sahibinə əmlak və ya pulda olan pay hüququnu verir. Qiymətli kağız dividend şəklində sahibinə gəlir gətirir. Qiymətli kağızlara səhmlər, istiqrazlar, sadə və köçürmə vekselləri, depozit sertifikatları və s. daxildir.

  • Müəssisələrdə kapital qoyuluşu üçün bank krediti aşağıdakı xərclərə verilə bilər:

  • Bazar münasibətləri şəraitində investisiyanın yeni metodlarından birini lizinq təşkil edir.

  • Lizinq – sahibkarlıq fəaliyyətinin bir növüdür. Lizinq – investisiyanın maliyyələşmə mənbələrində xüsusi kapitalının payının azalmasına şərait yaradır.

  • Lizinq – istehsal xarakterli maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri, qurğu və s. uzun müddətə icarəyə verilməsini (investisiya forması) ifadə edir.  IV Sual: Amortizasiya və əsas kapitalın bərpasında onun rolu

  • IV Sual: Amortizasiya və əsas kapitalın bərpasında onun rolu

  • Istehsal prosesində iştirak edən əsas istehsal fondlarının köhnəlmə dəyərinin pula ifadəsi amortizasiya adlanır.

  • Amortizasiya fondunun vəsaiti əsas fondların fiziki və mənəvi köhnəlməsinin bərpası üçün istifadə edilir.Amortizasiya fondu pul fondudur. Həmin fonda illik amortizasiya ayırmaları köçürülür. Amortizasiya fondu əsas fondların xidmət müddəti ərzində təşkil olunur. Lakin fondun istifadəsi əsas fondlar faktiki sıradan çıxdıqdan sonrakı dövrdən başlanılır. Beləliklə, amortizasiya əsas fondların normativ xidmət müddəti üçün hesablanılır.

  • Əsas fondların faydalı istifadə müddəti – əsas fondların müəssisəyə gəlir gətirdiyi dövrdür. Hər il üçün amortizasiya fonduna ayırmalar əsas fondların orta illik dəyərini amortizasiya normasına vurulmaqla hesablanılır.

  • Amortizasiya norması əsas fondun faydalı xidmət müddəti nəzərə alınmaqla müəyyən olunur və onun dəyərinin ödənilməsinin normativ müddətini ifadə edir.  Amortizasiya normasının hesablanması aşağıdakı formula ilə aparılır:

  • Amortizasiya normasının hesablanması aşağıdakı formula ilə aparılır:

     • Na= (Di – Dl)Mx . 100%
     • Di
    • Di – əsas fondun ilk dəyəri
    • Dl – əsas fondun ləğv dəyəri.
    • Mx – əsas fondun normativ xidmət müddəti.
  • Amortizasiya norması(illik) əsasında illik amortizasiya məbləği hesablanılır.

  • Illik amortizasiya məbləğinin hesablanması aşağıdakı formula ilə aparılır:

     • A1= Do . Ha
     • 100
  • Do – əsas fondların orta illik dəyəri.  Əsas fondların orta illik dəyərinin (Do) hesablanması formulası aşağıdakı kimidir:

  • Əsas fondların orta illik dəyərinin (Do) hesablanması formulası aşağıdakı kimidir:

     • Do = D+D1-D2
   • D - plan ilinin əvvəlinə əsas fondun dəyəri (balans üzrə);
   • D1- plan ilində istismara veriləcək əsas fondun orta illik dəyəri;
   • D2- plan ilində istismardan çıxacaq əsas fondun orta illik dəyəri;
  • Plan ilində istismara veriləcək əsas fondun orta illik dəyərinin hesablanması formulası:

     • D1 =Dv .A
     • 12
   • Dv- plan ilində istismara veriləcək əsas fondun dəyəri;
   • Av- istismara veriləcək əsas fondun plan ilində fəaliyyət göstərəcəyi ayların sayı;


  Azərbaycan Respublikasında 1 yanvar 2004-cü ildən ayrı-ayrı əsas fondlar üzrə aşağıdakı amortizasiya normaları fəaliyyət göstərir:

  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə