Mövzunun planına daxil olan suallar: Mövzunun planına daxil olan suallar


I Sual: Mənfəətin mahiyyəti və funksiyalarıYüklə 446 b.
səhifə7/15
tarix28.04.2017
ölçüsü446 b.
#16114
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

I Sual: Mənfəətin mahiyyəti və funksiyaları

 • I Sual: Mənfəətin mahiyyəti və funksiyaları

 • II Sual: Mənfəətin planlaşdırılması metodları

 • III Sual: Mənfəətin bölüşdürülməsi və istifadəsi

 • IV Sual: Rentabelik və onun hesablanması qaydasıMaliyyə. Bakı 2001

 • Maliyyə. Bakı 2001

 • T.Ə.Hüseynov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Bakı 2005

 • Vergi Məcəlləsi 2000

 • V.V.Kovalev. Finansı orqanizasiy. Moskva 2006

 • «Müəssisələr haqqında» AR Qanunu Bakı 1999

 • AR Vergi Məcəlləsi 2000

 • V.Ə.Qorfinkelğ. Gkonomika predpirətiə Moskva. 2003I Sual: Mənfəətin iqtisadi mahiyyəti və onun funksiyaları

 • I Sual: Mənfəətin iqtisadi mahiyyəti və onun funksiyaları

 • Mənfəət – cəmiyyətin xalis gəlirinin bir hissəsi olmaqla izafi məhsulun pul formasında ifadəsidir. Mənfəət – əlavə dəyərin bir hissəsidir. Mənfəət iqtisadi kateqoriyadır.

 • Mənfəət bazar münasibətlərinin mühüm bir iqtisadi kateqoriyası kimi aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

  • - təsərrüfatın fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
  • - stimullaşdırıcı;
  • - maliyyə resurslarının təşkili;
 • Müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyini müəyyən edən göstərici kimi mənfəət müəssisədə fəaliyyətin səmərəli olduğunu göstərir. Mənfəət müəssisədə stimullaşdırıcı funksiyanı yerinə yetirir. O təsərrüfatın son iş nəticəsini ifadə edir.

 • Müəssisənin istehsal – təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi balans mənfəəti ilə ifadə edilir. Balans mənfəəti müəssisənin fəaliyyətinin bütün istiqamətlərindən mənfəətin məcmuunu təşkil edir.Müəssisənin istehsal – təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi balans mənfəəti ilə ifadə edilir. Balans mənfəəti müəssisənin fəaliyyətinin bütün istiqamətlərindən mənfəətin məcmuunu təşkil edir.

 • Müəssisənin istehsal – təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi balans mənfəəti ilə ifadə edilir. Balans mənfəəti müəssisənin fəaliyyətinin bütün istiqamətlərindən mənfəətin məcmuunu təşkil edir.

 • Müəssisənin mənfəəti aşağıdakı istiqamətlərdə formalaşır:

 • Adı fəaliyyətdən (əsas iş fəaliyyətindən) mənfəət;

 • Əməliyyatlardan gəlir, (xərclər çıxılmaqla);

 • Satışdankənar gəlirlər (xərclər çıxılmaqla);

 • Fövqəladə gəlirlər (xərclər çıxılmaqla).

 • Əməliyyatlardan gəlirlərə daxildir:

  • Aktivlərin müəvəqqəti istifadə üçün verilməsi
  • Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalında iştirak ilə əlaqədar daxil olmalar;
  • Birgə fəaliyyət nəticəsində alınmış mənfəət;
  • Əsas fondların və başqa aktivlərin satışından gəlir;
  • Bank tərəfindən istifadə edilən vəsaitlərə (hesabda olan) görə ödənilən faizlər.


Müəssisələrdə satışdankənar gəlirlər aşağıdakı istiqamətlərdə formalaşır:

 • Müəssisələrdə satışdankənar gəlirlər aşağıdakı istiqamətlərdə formalaşır:

  • - müqavilə intizamının pozulmasına görə cərimə, peniya və s. daxil olmalar (ödəmələr);
  • - əvəzsiz alınan aktivlər (verilən);
  • - hesabat ilində keçən illərin aşkar edilən mənfəəti (zərər);
  • - müəssisəyə dəyən zərərlərə görə daxil olmalar (ödəmələr);
  • - kreditor borcunun məbləği (debitor borcu);
 • - sair gəlirlər (xərclər).

 • Müəssisənin fövqəladə gəlirləri isə təbii fəlakət, yanğın, qəza və s. nəticəsində daxil olmalar, sığorta ödəmələri və s; xərcləri isə qeyd edilən istiqamətlərdə baş verən xərclərdən ibarətdir.

 • Sair satışdan əldə edilən mənfəət təsərrüfat subyektinin əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan mənfəətdir. Sair satışla əlaqədar fəaliyyətin nəticəsi zərər də ola bilər. Sair satışdan mənfəətə daxildir:

  • - köməkçi kənd təsərrüfatından mənfəət;
  • - nəqliyyat təsərrüfatından mənfəət;
  • - təmir təsərrüfatından mənfəət və sair.


II Sual: Mənfəətin planlaşdırılması metodları

 • II Sual: Mənfəətin planlaşdırılması metodları

 • Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətində mənfəətin rolunun artması onun həcminin düzgün müəyyən edilməsini tələb edir. Mənfəətin planlaşdırılması maliyyə planlaşdırılmasının tərkib hissəsidir.

 • Mənfəət müəssisənin fəaliyyətinin aşağıdakı istiqamətlərində planlaşdırılır:

  • - Əmtəəlik məhsulun satışından;
  • - sair satışdan;
  • - əsas fondların satışından;
  • - satışdan kənar əməliyyatlardan;


Mənfəət planlaşdırılan zaman onun hansı amillərin təsiri ilə artması və azalmasını müəyyən etmək lazımdır. Mənfəətin səviyyəsinə təsir göstərən amillərə satışın həcmi, qiymətlər, maya dəyəri, məhsulun keyfiyyəti və çeşidi təsir göstərir.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə