Müəssisənin rəhbəri Həsənov Həsən HYüklə 432 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.05.2017
ölçüsü432 Kb.

   

                                                                                                                                                     

 

 

  

 

 

Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     

Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                                                                                                                       SİFARİŞ №   01 

                                                     YEYİNTİ MƏHSULLAR ÜÇÜN MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

S/N 

 

Məhsulun növü və etiketdə yazılan adı  

Bir ədədin 

miqdarı 

(KGM,  


GRM, LTR, 

MLT və s) 

Qablaşma 

materialın tipi 

(PET, şüşə, 

kağız və s.) 

Məhsulun tərkibinin 

xüsusiyyətləri 

(yağlıqlığı, tündlüyü,  

şəkərliyi və s.) 

Standartın 

(QOST, AZS 

TŞ) və ya 

gigiyenik 

sertifikatın  

№-si 


Qrup ədədlərin 

sayı və 


qablaşmanın 

tipii (lazım olduğu halda)

  

“Möcüzə” qarğıdalı bitki yağı  

0,5 LTR 

Plastik qab 

100% qarğıdalı, rəfinə 

edilmiş, dezodorasiya 

olunmuş”P” markalı yağ 

AZS 240-85 

48 ədəd x 0,5 LTR 

Karton qutu 

“Tər-tər” nanəli dovğa 200 GRM 

PET 


Yağ-1.6%,  

karbohidrat-2.6% 

AZS 220-2008 

____ 


“Yaşıl çəmən” kəsmik 

0,5 KGM 

Perqament 

bağlama 

Zülal-3.5%, karboh-2.9%,     

                yağ 15% 

TŞ 789.09-89 

____ “Extra” qara günəbaxan tumu 150 GRM 

Folqabağlama 

Qara günəbaxan tumu 

duzlanmaş, qovrulmuş 

291-2007 

50 ədəd x 150 GRM 

Qofre qutu 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      Kontakt şəxs ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                               Adı, soyadı

 

                                                                                                Əlaqə telefonları   (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                                    «____» ________ 200  -ил ________ №-ли мцгавиляйя  ясасян 

 

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə  

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.12. N-li bəndində göstərilən müddətində (3gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur 

 

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

 

 

  

 

 

 

 Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                                                                                                     TƏCİLİ  SİFARİŞ № 01 

                                                     YEYİNTİ MƏHSULLAR ÜÇÜN MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

S/N 

 

Məhsulun növü və etiketdə yazılan adı  

Bir ədədin 

miqdarı (KGM,  

GRM, LTR, 

MLT və s) 

Qablaşma 

materialın tipi 

(PET, şüşə, 

kağız və s.) 

Məhsulun tərkibinin 

xüsusiyyətləri 

(yağlıqlığı, tündlüyü,  

şəkərliyi və s.) 

Standartın  

(QOST, AZS 

TŞ) və ya 

gigiyenik 

sertifikatın  №-si 

Qrup ədədlərin 

sayı və 


qablaşmanın 

tipii (lazım olduğu halda)

  

“Möcüzə” qarğıdalı bitki yağı  

0,5 LTR 

Plastik qab 

100% qarğıdalı, rəfinə 

edilmiş, dezodorasiya 

olunmuş”P” markalı yağ 

AZS 240-85 

48 ədəd x 0,5 LTR 

Karton qutu 

“Tər-tər” nanəli dovğa 200 GRM 

PET 


Yağ-1.6%,  

karbohidrat-2.6% 

AZS 220-2008 

____ 


“Yaşıl çəmən” kəsmik 

0,5 KGM 

Perqament 

bağlama 

Zülal-3.5%, karboh-2.9%,     

                yağ 15% 

TŞ 789.09-89 

____ “Extra” qara günəbaxan tumu 150 GRM 

Folqabağlama 

Qara günəbaxan tumu 

duzlanmaş, qovrulmuş 

291-2007 

50 ədəd x 150 

GRM 

Qofre qutu  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Kontakt şəxs ____________________________   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Adı, soyadı

 

                                                                                                       Əlaqə telefonları      (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                          QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə 

 

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.13. N-li bəndində göstərilən 

müddətində (1 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur  

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

 


   

                                                                                                                                                     

 

 

  

 

 

Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     

Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                         

                                                                                                SİFARİŞ № 01 

                                                       DƏYİŞKƏN ÇƏKİLİ MƏHSULLARIN MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

S/N 


 

Məhsulun növü və etiketdə 

yazılan adı 

 

Məhsulun çeşidinin adı 

Məhsulun 

ölçü vahidi 

(KGM,  


GRM, LTR, 

MLT və s) 

Qablaşma 

materialın tipi 

(PET, şüşə, 

kağız və s.) 

Məhsulun 

xüsusiyyətləri 

 

Standartın    (QOST, AZS 

TŞ) və ya 

gigiyenik 

sertifikatın  №-si 

 

“Səba” bütöv toyuq Bud əti 

KGM 


Plastik vanna 

Broyler toyuğu 

QOST 25391-82 

“Doktorskaya” halal kolbasa Bişmiş 

KGM 


Polietilen bağlama 

Nəmlik 55-57%, 

Yağlılıq-25% 

QOST 100-2004 

“Dalğa” xəşəm balıqı (iri) Başsız, 

təmizlənmiş 

KGM 

Vakuum bağlama  Soyuqhisə verilmiş, duzlanmış 

AZS 100-001 

“Brınza” bəyaz pendiri Duzlu 

KGM 


Polietilen bağlama 

38% yağlılıq 

AZS 108-203 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                       

 

  

 

  

 

  

            

                                                                

 

                            Kontakt  şəxs _____________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ады, сойады

 

                                                                                                   Əlaqə telefonları    (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                           

           «____» ________ 200  -ил ________ №-ли мцгавиляйя  ясасян 

 

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə  

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.12. N-li bəndində göstərilən müddətində (3 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

 QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur 

 

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

 


                                                                                                                                                   

 

  

 

  

Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     

Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                  TƏCİLİ  SİFARİŞ № 01                                                        DƏYİŞKƏN ÇƏKİLİ MƏHSULLARIN MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

S/N 


 

Məhsulun növü və etiketdə 

yazılan adı 

 

Məhsulun çeşidinin adı 

Məhsulun 

ölçü vahidi 

(KGM,  


GRM, LTR, 

MLT və s) 

Qablaşma 

materialın tipi 

(PET, şüşə, 

kağız və s.) 

Məhsulun 

xüsusiyyətləri 

 

Standartın    (QOST, AZS 

TŞ) və ya 

gigiyenik 

sertifikatın  №-si  “Səba” bütöv toyuq 

Bud əti 


KGM 

Plastik vanna 

Broyler toyuğu 

QOST 25391-82 

“Doktorskaya” halal kolbasa Bişmiş 

KGM 


Polietilen 

bağlama 


Nəmlik 55-57%, 

Yağlılıq-25% 

QOST 100-2004 

“Dalğa” xəşəm balıqı (iri) Başsız, təmizlənmiş 

KGM 


Vakuum bağlama 

Soyuqhisə verilmiş, 

duzlanmış 

AZS 100-001 

“Brınza” bəyaz pendiri Duzlu 

KGM 


Polietilen 

bağlama 


38% yağlılıq 

AZS 108-203 

 

                                                                            

 

                                 Kontakt  şəxs _____________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                   Ады, сойады

 

                                                                                                       Əlaqə telefonları      (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                           

 

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə  

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.13. N-li bəndində göstərilən müddətində (1 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

 QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur 

 

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                               

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

 


   

                                                                                                                                                     

 

 

  

 

 

Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     

Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                         

                                                                                                SİFARİŞ № 01 

                                                       KİTAB VƏ DÖVRÜ NƏŞRLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

С/N 

 

Nəşrin növü, adı, müəllifi

 

 Səhifələrin sayı Cildləmə növü,    

kağız formatı 

Müddət ərzində 

buraxılan sayı 

(həftə, ay, il) 

    


Lisenziya  

       №-si

 

Qrup ədədlərin sayı və 

qablaşmanın tipi 

 “Nefertiti” jurnalı 34 səhifə 

Yumşaq cildləmə 

Ayda 1 dəfə 

 N 053-2614/12 

 “Ayna” qazeti 48 səhifə 

A1 format kağız 

Həftədə 1 dəfə 

N 053-2614/12 

 “Mikki-Maus” açıqça 2 səhifə 

A5 format kağız 

 

N 051-2614  

“Bembi” rənqləmə 14 səhifə 

A4 format 

Yumşaq cildləmə 

Ayda 2 dəfə 

N 050-2241 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                      

 

 

  

 

  

 

             

                                                                

 

 

                             Kontakt şəxs _______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                     Ады, сойады

 

                                                                                                Əlaqə telefonları       (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                                                                                                              

 

           «____» ________ 200  -ил ________ №-ли мцгавиляйя  ясасян 

 

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə 

 

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.12. N-li bəndində göstərilən müddətində (3 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur 

 

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

 


   

                                                                                                                                                     

 

 

  

 

 

Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     

Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                         

                                                                                  TƏCİLİ  SİFARİŞ № 01 

                                             KİTAB VƏ DÖVRÜ  NƏŞRLƏR ÜÇÜN МЯЛУМАТ ЖЯДВЯЛИ 

С/N 


 

Nəşrin növü

, adı, müəllifi

 

 Səhifələrin sayı  Cildləmə növü,    kağız formatı 

Müddət ərzində 

buraxılan sayı 

(həftə, ay, il) 

   Lisenziya  

      №-si 

Qrup ədədlərin 

sayı və 


qablaşmanın tipi 

“Nefertiti” jurnalı 34 səhifə 

Yumşaq cildləmə 

Ayda 1 dəfə 

 N 053-2614/12 

 “Ayna” qazeti 48 səhifə 

A1 format kağız 

Həftədə 1 dəfə 

N 053-2614/12 

 “Mikki-Maus” açıqça 2 səhifə 

A5 format kağız 

 

N 051-2614  

“Bembi” rənqləmə 14 səhifə 

A4 format 

Yumşaq cildləmə 

Ayda 2 dəfə 

N 050-2241 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                      

 

 

  

 

  

 

             

                                                                

 

 

                             Kontakt şəxs _______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                     Adı, soyadı

 

                                                                                                Əlaqə telefonları    (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                      

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur 

 

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

           «____» ________ 200  -ил ________ №-ли мцгавиляйя  ясасян 

 

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə  

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.13. N-li bəndində göstərilən 

müddətində (1 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

                                                                                                                                                     

 

  

 

 

 

 

Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     

Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                               SİFARİŞ № 01 

                                                 FARMAKOLOJI  PREPARATLAR ÜÇÜN  MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

S/N 

 

Farmakolojı preparatın, dərman vasitəsinin növü və adı 

Preparatın miqdarı 

(MLT,GRM, 

ƏDƏD) 


Qablaşma 

materialın tipi 

 

(şüşə, tuba,    karton və s.) 

Preparatın təyinatı  

Standartın    

(QOST, AZS 

TŞ) və ya 

gigiyenik 

sertifikatın  №-si 

Qrup ədədlərin 

sayı və 

qablaşmanın tipi 

“Normini” həb 8 MGR x 10 ədəd 

3 blister 

Karton qutu 

Baş ağrısı dərmanı 

15930/B1M/2009 

__ 


“Çobanyastığı çiçəyinin çayı” müalicəvi 

çay 

250 GRM 


Karton qutu 

Bağarsaq spazmaları, 

işhal zamanı gəbul 

olunur 


QOST 2237-93 

__ 


“Lüqol” mikrob əleyhinə sprey 

25 MLT 

Plastik qab Mikrob əleyhinə sprey 

AZ 770-008  

 

50 ədəd x 25 MLT 

Karton qutu 

“Etil spirti” 96% antiseptik sprey 100 MLT 

Şüşə qab 

96% antiseptik vasitə 

15931/M2A/2009-28 

 

                       

 

  

 

  

 

             

                                                        

 

 

                                        Kontakt şəxs _______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                  Аdı, soyadı

 

                                                                                                Əlaqə telefonları    (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                           

 

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə 

 

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.12. N-li bəndində göstərilən müddətində (3 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur 

 

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

                                                                                              

 

  

 

 

  

Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     

Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                                

                                                                                                               

 

 

                                                                              TƏCİLİ  SİFARİŞ № 01 

                                                 FARMAKOLOJI PREPARATLAR ÜÇÜN MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

S/N 

 

Farmakolojı preparatın, dərman vasitəsinin növü və adı 

Preparatın miqdarı 

(MLT,GRM, 

ƏDƏD) 


Qablaşma 

materialın tipi 

 

(şüşə, tuba,    karton və s.)

 

Preparatın təyinatı  Standartın    

(QOST, AZS 

TŞ) və ya 

gigiyenik 

sertifikatın  №-si 

Qrup ədədlərin 

sayı və 

qablaşmanın tipi 

“Normini” həb 8 MGR x 10 ədəd 

3 blister 

Karton qutu 

Baş ağrısı dərmanı 

15930/B1M/2009 

__ 


“Çobanyastığı çiçəyinin çayı” müalicəvi 

çay 

250 GRM 


Karton qutu 

Bağarsaq spazmaları, 

işhal zamanı gəbul 

olunur 


QOST 2237-93 

__ 


“Lüqol” mikrob əleyhinə sprey 

25 MLT 

Plastik qab Mikrob əleyhinə sprey 

AZ 770-008  

 

50 ədəd x 25 MLT Karton qutu 

“Etil spirti” 96% antiseptik sprey 100 MLT 

Şüşə qab 

96% antiseptik vasitə 

15931/M2A/2009-

28 

 

  

 

  

 

                       

 

  

 

  

    


                  

                                                                                                                                Kontakt şəxs _______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Adı, soyadı

 

                                                                                                       Əlaqə telefonları    (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                           

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur 

 

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

 

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur  

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

 

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə  

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.13. N-li bəndində göstərilən müddətində (1 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

   

                                                                                                                                                     

 

 

  

 

 

 

 Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

SİFARİŞ № 01 

                                                     SƏNAYE MƏHSULLAR ÜÇÜN MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

S/N 


 

Məhsulun növü və etiketdə yazılan adı 

 

Məhsulun ölçü vahidi (KGM,  

GRM, LTR, 

MLT və s) 

Qablaşma 

materialın tipi 

(polietilen, 

şüşə, 

dəmir və s.) Məhsulun 

fərqləndirici 

xüsusiyyətləri 

 

Standartın (QOST, AZS 

TŞ) və ya 

gigiyenik 

sertifikatın  №-si 

Qrup ədədlərin 

sayı və qablaşmanın 

tipii (lazım 

olduğu halda)

  

“SEM II 40 MPa” Sement 

50 KGM 

Kağız kisə Sement M 400 

AZS 075-2001 

___ “Rokol” parlaq boya 0,85 LTR 

Dəmir qab 

Sintetik lüks parlaq 

boya 


AS 075-2001 

 “mətanət-A” 4000 İzolatex izolyasiya üçün 

25 KGM 


Plastik qab 

Toz+mayə 

AZS 00071-6864 

 “Kafe-çim” aralıq doldurma qarışığı 

500 MLT 


Dəmir qab 

Yapışdırıcı köğük 

AZS 00071-6885 

30 ədəd x 500 MLT 

Karton qutu 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Контакт шяхс _____________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аdı, soyadı

 

                                                                                                      Əlaqə telefonları    (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                       

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə 

 

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.12. N-li bəndində göstərilən müddətində (3 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

 

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur  

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  

 


                                                                                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 Müəssisənin rəhbəri 

   Həsənov Həsən H.   

             01.01.2015    

                                                                     Adı, soyadı                                                                

tarix 


İmza        V      

V

              

                

                                                                                              

 

               

M.Y.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                             TƏCİLİ SİFARİŞ № 01 

                                                           SƏNAYE MƏHSULLAR ÜÇÜN MƏLUMAT CƏDVƏLİ 

S/N 


 

Məhsulun növü və etiketdə yazılan adı 

 

Məhsulun ölçü vahidi (KGM,  

GRM, LTR, 

MLT və s) 

Qablaşma 

materialın tipi 

(polietilen, 

şüşə, 

dəmir və s.) Məhsulun 

fərqləndirici 

xüsusiyyətləri 

 

Standartın (QOST, AZS 

TŞ) və ya 

gigiyenik 

sertifikatın  №-si 

Qrup ədədlərin 

sayı və qablaşmanın 

tipii (lazım 

olduğu halda)

  

“SEM II 40 MPa” Sement 

50 KGM 

Kağız kisə Sement M 400 

AZS 075-2001 

___ “Rokol” parlaq boya 0,85 LTR 

Dəmir qab 

Sintetik lüks parlaq 

boya 


AS 075-2001 

 “mətanət-A” 4000 İzolatex izolyasiya üçün 

25 KGM 


Plastik qab 

Toz+mayə 

AZS 00071-6864 

 “Kafe-çim” aralıq doldurma qarışığı 

500 MLT 


Dəmir qab 

Yapışdırıcı köğük 

AZS 00071-6885 

30 ədəd x 500 MLT 

Karton qutu 

 

  

 

  

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                Kontakt şəxs _____________________________

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                Аdı, soyadı

 

                                                                                                       Əlaqə telefonları     (050) 0000000, (012) 40000000                                                                                          

QS1 Azərbaycan Cəmiyyətinə 

 

        ”XXX” MMC                                                                       476   

XXXXX      

        


İstifadəçinin adı                                                                                   

Qeydiyyat nömrəsi

  

 

Xahiş edirik, aramızda qüvvədə olan müqavilənin 2.13. N-li bəndində göstərilən 

müddətində (1 gün) aşağıda qeyd olunan məhsullarımıza ştrixli kod nömrələrini 

ayırasınız. 

 

QS1Azərbaycan tərəfindən doldurulur  

Sifarişi qəbul etdi ________________________________ 

 

Qüvvədə olan ödənilmiş müddət ____________________  

Cari ayda alınmış kodların sayı_____________________ 

 

Emal üçün icazəni verdi   __________________________                                                                

 

Ştrixkod Depozitarisinin bazasında yoxlandı______________ 

 

İcra haqqında qeyd  ______________________________                                                            

 

 Tarix «____» _________________ 2015  


Yüklə 432 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə