MÜfredat kitapçIĞi bu kitapçık Ortaokul Koordinatörlerine rehberYüklə 5,93 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix27.06.2017
ölçüsü5,93 Mb.
  1   2

ORTAOKUL

MÜFREDAT KİTAPÇIĞIBu kitapçık Ortaokul Koordinatörlerine rehber 

olması için Genel Merkez tarafından hazırlanmıştır.

BASIM TARİHİ: KASIM 2016


Yüce Allah, dünya ve ahiret saadetinin anahtarı olarak biz insanlara İslâm dinini indirmiştir. 

Onun emir ve yasaklarına uyulmadıkça dünyanın hiçbir yerinde hakiki ve daimî bir 

başarı ve mutluluk sağlanamaz. Şu buhranlı asrımızın bütün sosyal, ekonomik, bireysel, 

bedensel ve ruhsal dertlerinin devası, İslâm inancı, ahlâkı, ibadetleri, ahkâmı ve erkânıdır. 

Yani hak yolunda, hak ile hakka yürümektir. Bizler ümmeti olduğumuz Peygamberimiz 

Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yolundan gitmenin üzerimize yüklediği sorumlulukların 

farkında olmalıyız. Kadim medeniyetimizin bizlere miras bıraktığı kutlu davalara sahip 

çıkabilme gayretini her daim göstermeliyiz. Çıktığımız dava yolculuğunda gayretimizi 

arttırmalı dünya insanlığının neslimizden beklediği eylemleri yerine getirmekte zaman 

kaybetmemeliyiz.  

İleri görüşlü olmalı ve büyük düşünmeliyiz. Geçmişimize bakarak bir yandan neler 

başarabileceğimizi görmeli bir yandan da dersler almalıyız. Yarınlarımızı planlamalı, 

Dünya'da ki gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Hedeflerimize yürürken ilim ve irfan 

çizgisinden asla ayrılmamalıyız. Tüm bunları yaparken yarınlarımızı ve davamızı emanet 

edeceğimiz çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Onları çağın gerektirdiği bilgi birikimine 

sahip bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışırken, gelecekte görmek 

istediğimiz nesle, örnek mümin ve mümine olarak yaşantımızı şekillendirmeli, nefis 

mücadelemizde daha azimli olmalı ve Sünnet-i seniye'yi hayat düsturu edinmeliyiz.

  

Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörlüğü; çocukluktan gençliğe bir geçiş döneminde olan Ortaokul öğrencilerine manevi ve maddi her alanda destek vermeyi 

genel amacı olarak belirlemiştir. Bu minvalde Ortaokul çağındaki kardeşlerimizin İslami, 

fikri, ilmi, ahlaki, sanat, spor ve genel olarak tüm sosyal ve kültürel gelişimine yön vermek 

koordinatörlüğümüzün amaçlarını oluşturmaktadır. Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul 

Koordinatörlüğünün özeldeki amacı ise; kulluk vazifesi ile çağın getirdiği sorumlulukları, 

ferdi (bireysel) ve toplumsal hayatında en mükemmel şekilde yerine getirmeye çalışan 

şuurlu müslüman olmak ve Ümmet-i Muhammedi tek vücut haline getirmeyi gaye 

edinebilen, yaşanabilir bir dünya kurulmasına katkı sağlayan bir gençlik yetiştirmektir. 

Değerli dava arkadaşlarım; öncelikle her birimiz etrafımıza bakıp kim var diyenleri 

duyduğumuzda ben varım diyebilecek şuura ulaşmak için kendimizi yetiştirmeli, 

günü geldiğinde bizler kim var diye soracak bilince ulaşmayı gaye edinmeliyiz. Bunu 

yaparken davamızın "kim var diye sorulduğunda; sağına soluna bakmadan fert fert ben 

varım" diyecek bir nesli yetiştirmek olduğunu aklımızdan bir an olsun çıkarmamalıyız. 

İnşallah; sizlerin yetiştirdiği çocuklar, surları yıkarak ümmetin beklediği huzur ikliminin 

coğrafyamızda hakim olmasına vesile olacaklar.

Rabbim ilminizi ve vaktinizi bereketlendirsin inşallah...

.

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜMustafa YÜKSEL

4

Eğitim faaliyetlerimizi planlarken “Nasıl bir insan istiyoruz?” sorusunun cevabı hedefimizin 

ana hatlarını çizmektedir. Bizler Türkiye Gençlik Vakfı olarak:

Nefsini ve Yaratanını bilen; yaşamın tüm alanlarında Efendimizi (SAV) referans alan; hak ve 

batılı ayırt edebilen; doğu ve batı düşüncesini harmanlayabilen; her türlü sorumluluğunun 

farkında olan; çağı takip edebilen ve gelecek tasavvuruna sahip olan; özgüveni yüksek ve 

eleştirel bakış açısına sahip; adaletin, merhametin, özgürlüğün, ahlakın, birliğin peşinde 

koşarken ayrıntılarda kaybolmayan; medeniyet tasavvurundan ve saygıdan yoksun tutumlar 

sergilemeyen; bütün söz ve hareketlerinde yalnız Allah’ın hikmetini ve hakikati arayan 

gençler yetiştirmek istiyoruz.

Ortaokul 

Müfredatı5

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Ortaokul Eğitim Faaliyetlerinde 

Neyi Nasıl Yapacağız?6

Haftanıın değeri

Hafta

1.Kur


Hedef

Kaynak Eser

Tanışmak, sevgi ve muhabbet 

bağının kurulmasına katkıda 

bulunmak

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 5. Konu Kavram Açıklam-

ası (s49)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 5. Konu Hikaye (s50)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 5. Konu Hikaye (s50)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap 5. Konu Kavram Açıklam-

ası (s44)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap 5. Konu Hikaye (s45)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap 5. Konu Asr-ı Saadetten 

(s48)


Müfredat Kitabı (9-11) Birinci Ki-

tap 16. Konu Kavram Açıklaması 

(s148) Hikaye (s149, 150)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 16. Konu Örnek Hayat 

(s151)


Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 16. Konu Asr-ı Saadetten 

(s152)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci Ki-tap 2. Konu Kavram Açıklaması 

(s20) Hikaye (s21)

Tanışmak, sevgi ve muhabbet 

bağının kurulmasına katkıda 

bulunmak

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

Çocukların birlikte hareket etme 

alışkanlığı kazanmasına katkıda 

bulunmak


Anne ve Baba 

Hakkı


Öğretmene Sevgi 

ve Saygı


Öğretmene Sevgi 

ve Saygı


Öğretmene Sevgi 

ve Saygı


Kardeşlik

Kardeşlik

Kardeşlik

Arkadaşlık

Arkadaşlık

Arkadaşlık

1

2

34

5

67

8

910

Çocukların birbirleri ile olan 

iletişiminin artırılmasına katkıda 

bulunmak


Çocukların birbirleri ile olan 

iletişiminin artırılmasına katkıda 

bulunmak

Çocukların birbirleri ile olan 

iletişiminin artırılmasına katkıda 

bulunmak


Çocukların birbirleri ile olan 

iletişiminin artırılmasına katkıda 

bulunmak

1.Kur


SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı7

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Haftanıın değeri

Hafta


2.Kur

Hedef


Kaynak Eser

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 2. Konu Örnek Hayat (s23)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 2. Konu Asr-ı Saadetten 

(s24) Fotoyorum (s26)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci Ki-

tap 8. Konu Kavram Açıklaması 

(s75) Hikaye (s76)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 8. Konu Din Bilgisi (s83) 

Eğlence (s81)

Müfredat Kitabı (9-11) İkinci Kitap 

8. Konu Hikaye (s70) Asr-ı Saadet-

ten (s73)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci Ki-

tap 6. Konu Kavram Açıklaması 

(s58) Hikaye (s59)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 6. Konu Asr-ı Saadetten 

(s62)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü Kitap Kavram Açıklaması (s61)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap Hikaye (s62)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap Hikaye (s71)

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Çocukların kendilerini ifade 

edebilme kabiliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukların empati kurma kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak 

Kötülüklerden 

Uzak Durmak

Kötülüklerden 

Uzak Durmak

Kötülüklerden 

Uzak Durmak

Sözünde 


Durmak

Sözünde 


Durmak

Beden ve Çevre 

Temizliği

Beden ve Çevre 

Temizliği

Beden ve Çevre 

Temizliği

Anne ve Baba 

Hakkı

Anne ve Baba Hakkı

1

23

4

56

7

89

10

Çocukların düşünme kabili-yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak


Çocukların düşünme kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak

Çocukların kendilerini ifade 

edebilme kabiliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukların kendilerini ifade 

edebilme kabiliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak

SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı


8

Haftanıın değeri

Hafta

3.Kur


Hedef

Kaynak Eser

Çocukların empati kurma kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci Ki-

tap 3. Konu Kavram Açıklaması 

(s30) Hikaye (s31)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci 

Kitap 3. Konu Örnek Hayat (s31) 

Asr-ı Saadet (s34)

Müfredat Kitabı (9-11) İkinci Ki-

tap 11. Konu Kavram Açıklaması 

(s95) Hikaye (s96)

Müfredat Kitabı (9-11) İkinci Ki-

tap 11. Konu Örnek Hayat (s98) 

Asr-ı Saadetten (s99)

Müfredat Kitabı (9-11) Birinci Ki-

tap 4. Konu Kavram Açıklaması 

(s39) Hikaye (s21)

Müfredat Kitabı (9-11) İkinci 

Kitap 4. Konu Hikaye (s37)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap 4. Konu Kavram Açıklam-

ası (s36) Hikaye (s37)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap 6. Konu Kavram Açıklam-

ası (s52)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap 6. Konu Hikaye (s53)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap 6. Konu Asr-ı Saadet (s57)

Çocukların empati kurma kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak

Çocukların liderlik vasıflarının 

gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukların liderlik vasıflarının 

gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukların sorumluluk duy-

gusunu kazanmasına yardımcı 

olmak


Çocukların öz değerlendirme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak 

Güvenilir ve 

Dürüst Olmak

Güvenilir ve 

Dürüst Olmak

Güvenilir ve 

Dürüst Olmak

Sorumluluk

Sorumluluk

Sorumluluk

Cömert Olmak

Cömert Olmak

Çalışkan ve Sabırlı 

Olmak


Çalışkan ve Sabırlı 

Olmak


1

2

34

5

67

8

910

Çocukların duygularını ifade 

etme kabiliyeti kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların duygularını ifade 

etme kabiliyeti kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların sorumluluk duy-

gusunu kazanmasına yardımcı 

olmak


Çocukların sorumluluk duy-

gusunu kazanmasına yardımcı 

olmak

1.Kur


SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı9

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Haftanıın değeri

Hafta


4.Kur

Hedef


Kaynak Eser

Çocukların öz değerlendirme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Müfredat Kitabı (9-11) İkinci Ki-

tap 15. Konu Kavram Açıklaması 

(s128) Hikaye (s129)

Müfredat Kitabı (9-11) İkinci Ki-

tap 15. Konu Asr-ı Saadet (s133)

Müfredat Kitabı (9-11) Üçüncü 

Kitap 3. Konu Hikaye (s30)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 2. 

Konu Kavram Açıklaması (s19) 

Hikaye (s20)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 2. 

Konu Örnek Hayat (s22) Asr-ı 

Saadetten (s24)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 

4. Konu Örnek Hayat (s39) Asr-ı 

Saadetten (s40)Hikaye (s59)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 

12. Konu Kavram Açıklaması 

(s106) Hikaye (s107)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 

12. Konu Örnek Hayat (s109) 

Asr-ı Saadetten (s111)

Müfredat Kitabı İkinci Kitap 16. 

Konu Kavram Açıklaması (s137) 

Hikaye (s138)

Müfredat Kitabı İkinci Kitap 16. 

Konu Örnek Hayat (s140) Asr-ı 

Saadetten (s142)

Çocukların hedef belirleme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların hedef belirleme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmakyardımcı olmak

Tanışmak, sevgi ve muhabbet 

bağının kurulmasına katkıda 

bulunmak

Tanışmak, sevgi ve muhabbet 

bağının kurulmasına katkıda 

bulunmak


Çocukların birbirleri ile olan iletişim 

ve etkileşiminin artırılmasına katkı-

da bulunmak

Büyükleri Say-

mak, Küçükleri 

Sevmek


Büyükleri Say-

mak, Küçükleri 

SevmekSevmek

Kitap ve İlim 

Sevgisi

Kitap ve İlim Sevgisi

Dini Sorumluluk-

larımız

Allah ve Peygam-ber Hakkı

Allah ve Peygam-

ber Hakkı

Planlı ve Düzenli 

Olmak

Planlı ve Düzenli Olmak

Planlı ve Düzenli 

Olmak

1

23

4

56

7

89

10

Çocukların birbirleri ile olan iletişim ve etkileşiminin artırıl-

masına katkıda bulunmak

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı10

Haftanıın değeri

Hafta

5.Kur


Hedef

Kaynak Eser

Çocukların birbirleri ile olan 

iletişim ve etkileşiminin artırıl-

masına katkıda bulunmak

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 7. 

Konu Kavram Açıklaması (s67) 

Hikaye (s68)Hikaye (s31)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 7. 

Konu Örnek Hayat (s70) Asr-ı 

Saadetten (s71)

Müfredat Kitabı İkinci Kitap 5. 

Konu Kavram Açıklaması (s44) 

Hikaye (s45) Hikaye (s96)

Müfredat Kitabı İkinci Kitap 5. 

Konu Örnek Hayat (s47) Asr-ı 

Saadetten (s48)

Müfredat Kitabı İkinci Kitap 14. 

Konu Kavram Açıklaması (s120) 

Hikaye (s121)

Müfredat Kitabı İkinci Kitap 14. 

Konu Örnek Hayat (s123) Asr-ı 

Saadetten (s124)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 3. 

Konu Kavram Açıklaması (s29) 

Hikaye (s30)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 

3. Konu Örnek Hayat (s32) Asr-ı 

Saadetten (s33)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 9. 

Konu Kavram Açıklaması (s86) 

Hikaye (s87)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 9. 

Konu Örnek Hayat (s89) Asr-ı 

Saadetten (s90)

Çocukların birlikte hareket etme 

alışkanlığı kazanmasına katkıda 

bulunmak


Çocukların birlikte hareket etme 

alışkanlığı kazanmasına katkıda 

bulunmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Çocukların kendilerini ifade 

edebilme kabiliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak

Güvenilir ve 

Dürüst Olmak

Güvenilir ve 

Dürüst Olmak

Güvenilir ve 

Dürüst Olmak

Sorumluluk

Sorumluluk

Sorumluluk

Güzeli Örnek 

Alıp, Güzel Örnek 

Olmak


Güzeli Örnek 

Alıp, Güzel Örnek 

Olmak

Affedici OlmakAffedici Olmak

1

23

4

56

7

89

10

Çocukların kendilerini ifade edebilme kabiliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukların kendilerini ifade 

edebilme kabiliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

1.Kur


SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı11

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Haftanıın değeri

Hafta


6.Kur

Hedef


Kaynak Eser

Çocukların düşünme kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak


Müfredat Kitabı Birinci Kitap 15. 

Konu Kavram Açıklaması (s140) 

Hikaye (s141)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 15. 

Konu Örnek Hayat (s142) Asr-ı 

Saadetten (s143)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 11. 

Konu Kavram Açıklaması (s102) 

Hikaye (s103) Hikaye (s103)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 11. 

Konu Örnek Hayat (s106) Asr-ı 

Saadetten (s107)

Müfredat Kitabı İkinci Kitap 6. 

Konu Kavram Açıklaması (s52) 

Hikaye (s53)

Müfredat Kitabı İkinci Kitap 6. 

Konu Örnek Hayat (s55) Asr-ı 

Saadetten (s56)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 

11. Konu Kavram Açıklaması 

(s98) Hikaye (s99)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 

11. Konu Örnek Hayat (s101) 

Asr-ı Saadetten (s102))

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 

10. Konu Kavram Açıklaması 

(s89) Hikaye (s90)

Müfredat Kitabı Üçüncü Kitap 

10. Konu Örnek Hayat (s101) 

Asr-ı Saadetten (s102)

Çocukların empati kurma kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak

Çocukların empati kurma kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak


Tanışmak, sevgi ve muhabbet 

bağının kurulmasına katkıda 

bulunmak

Çocukların liderlik vasıflarının 

gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukların duygularını ifade etme 

kabiliyeti kazanmasına yardımcı 

olmak


Cesur Olmak

Cesur Olmak

Fedakar Olmak

Fedakar Olmak

Zamanın Kıymetini 

Bilmek


Zamanın Kıyme-

tini Bilmek

Yardımseverlik

Yardımseverlik

Akıllı Olmak

Akıllı Olmak

1

2

34

5

67

8

910

Çocukların sorumluluk duy-

gusunu kazanmasına yardımcı 

olmak


 Çocukların sorumluluk duy-

gusunu kazanmasına yardımcı 

olmak

Çocukların grubu benimsemes-ine yardımcı olmak

Çocukların liderlik vasıflarının 

gelişmesine katkıda bulunmak

SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı


12

Haftanıın değeri

Hafta

7.Kur


Hedef

Kaynak Eser

Çocukların duygularını ifade 

etme kabiliyeti kazanmasına 

yardımcı olmak

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 13. 

Konu Kavram Açıklaması (s120) 

Hikaye (s121)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 13. 

Konu Örnek Hayat (s123) Asr-ı 

Saadetten (s124)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 1. 

Konu Kavram Açıklaması (s12) 

Hikaye (s13)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 14. 

Konu Kavram Açıklaması (s129) 

Hikaye (s130)

Müfredat Kitabı Birinci Kitap 14. 

Konu Örnek Hayat (s132) Asr-ı 

Saadetten (s134)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Kavram Açıklaması (s29) 

Hikaye (s30-31)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Örnek Hayat (s32-33)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Kavram Açıklaması (s48) 

Hikaye (s49-50)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Örnek Hayat (s51-52)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Eğlence Etkinlik (s53-54)

Çocukların öz değerlendirme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların öz değerlendirme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların hedef belirleme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların hedef belirleme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

Arkadaşlık

Arkadaşlık

Arkadaşlık

Çalışkan ve Sabırlı 

Olmak

Çalışkan ve Sabırlı Olmak

Şükredici Olmak

Şükredici Olmak

Şefkatli Olmak

Ecdada ve Tarihi 

Mirasa Saygı

Ecdada ve Tarihi 

Mirasa Saygı

1

2

34

5

67

8

910

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

Çocukların grubu benimsemes-

ine yardımcı olmak

Tanışmak, sevgi ve muhabbet 

bağının kurulmasına katkıda 

bulunmak


Tanışmak, sevgi ve muhabbet 

bağının kurulmasına katkıda 

bulunmak

1.Kur


SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı13

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Haftanıın değeri

Hafta


8.Kur

Hedef


Kaynak Eser

Çocukların birbirleri ile olan 

iletişim ve etkileşiminin artırıl-

masına katkıda bulunmak

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Kavram Açıklaması (s56)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Hikaye (s58-59)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Örnek Hayat (s60)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Eğlence Etkinlik (s61-62)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Kavram Açıklaması Hikaye 

(s66-67-68)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Örnek Hayat Asr-ı Saadet 

(s69-70-71)

Müfredat Kitabı (12-14) İkinci 

Kitap Kavram Açıklaması (s19) 

Hikaye (s20-21)

Müfredat Kitabı (12-14) İkinci 

Kitap Örnek Hayat (s22-23)

Müfredat Kitabı (12-14) İkinci 

Kitap Asr-ı Saadetten (s24) 

Psikodrama (s26)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Kavram Açıklaması (s38) 

Hikaye (s39-40)

Çocukların birbirleri ile olan 

iletişim ve etkileşiminin artırıl-

masına katkıda bulunmak

Çocukların birbirleri ile olan 

iletişim ve etkileşiminin artırıl-

masına katkıda bulunmak

Çocukların birlikte hareket etme 

alışkanlığı kazanmasına katkıda 

bulunmak


Çocukların birlikte hareket etme 

alışkanlığı kazanmasına katkıda 

bulunmak

Çocukların kendilerini ifade ede-

bilme kabiliyetlerinin gelişmesine 

katkıda bulunmak

Aileye Karşı 

Sorumluluklar

Kul Hakkı

Kul Hakkı

Kul Hakkı

Affedici Olmak

Affedici Olmak

Sözünde Durmak

Sözünde Durmak

Sözünde Durmak

Sözünde Durmak

1

23

4

56

7

89

10

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-ya çalışmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

Çocukları daha ayrıntılı tanıma-

ya çalışmak

SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı


14

Haftanıın değeri

Hafta

9.Kur


Hedef

Kaynak Eser

Çocukların kendilerini ifade 

edebilme kabiliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Örnek Hayat (s41-42)

Müfredat Kitabı (12-14) Birinci 

Kitap Asr-ı Saadetten (s43) 

Etkinlik (s45)

Müfredat Kitabı (12-14) İkinci 

Kitap Kavram Açıklaması (s60) 

Hikaye (s61-62)

Müfredat Kitabı (12-14) İkinci 

Kitap Örnek Hayat (s63) Asr-ı 

Saadet (s64)

Müfredat Kitabı (12-14) İkinci 

Kitap Kavram Açıklaması (s77) 

Hikaye (s78-79)

Müfredat Kitabı (12-14) İkinci 

Kitap Örnek Hayat (s80) Asr-ı 

Saadetten (s81)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Örnek Hayat (s58) Asr-ı 

Saadetten (s59)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Kavram Açıklaması (s28) 

Hikaye (s29-30)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Asr-ı Saadetten (s33)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Örnek Hayat (s31-32)

Çocukların kendilerini ifade 

edebilme kabiliyetlerinin 

gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukların düşünme kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak


Çocukların empati kurma kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak

Çocukların empati kurma kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak


Çocukların sorumluluk duy-

gusunu kazanmasına yardımcı 

olmak

Hedef ve İdeal Sahibi Olmak

Hedef ve İdeal 

Sahibi Olmak

Hedef ve İdeal 

Sahibi Olmak

Güvenilir ve 

Dürüst Olmak

Ölçülü Olmak

Ölçülü Olmak

Helal ve Haram 

Hassasiyeti

Helal ve Haram 

Hassasiyeti

Aileye Karşı 

Sorumluluklar

Aileye Karşı 

Sorumluluklar

1

23

4

56

7

89

10

Çocukların sorumluluk duy-gusunu kazanmasına yardımcı 

olmak


Çocukların sorumluluk duy-

gusunu kazanmasına yardımcı 

olmak

Çocukların liderlik vasıflarının gelişmesine katkıda bulunmak

Çocukların empati kurma kabili-

yetlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmak


1.Kur

SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı


15

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Haftanıın değeri

Hafta


10.Kur

Hedef


Kaynak Eser

Çocukların duygularını ifade 

etme kabiliyeti kazanmasına 

yardımcı olmak

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Kavram Açıklaması (s96) 

Hikaye (s97-98)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Örnek Hayat (s99-100) 

Asr-ı Saadetten (s101)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Kavram Açıklaması (s132) 

Hikaye (s133-134-135)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Örnek Hayat (s136-137) 

Asr-ı Saadetten (s138)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Kavram Açıklaması (s123) 

Hikaye (s124-125)

Müfredat Kitabı (12-14) Üçüncü 

Kitap Örnek Hayat (s126-127) 

Asr-ı Saadetten (s128)

Peygamberimin Sevdiği 

Müslüman- Prof. Dr. Mehmet 

Yaşar Kandemir

Peygamberimin Sevdiği 

Müslüman- Prof. Dr. Mehmet 

Yaşar Kandemir

Peygamberimin Sevdiği 

Müslüman- Prof. Dr. Mehmet 

Yaşar Kandemir

Peygamberimin Sevdiği 

Müslüman- Prof. Dr. Mehmet 

Yaşar Kandemir

Çocukların duygularını ifade 

etme kabiliyeti kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların öz değerlendirme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların öz değerlendirme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Çocukların hedef belirleme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

Allah’ın elçileri

Peygamberlere 

İman

Kitaplara İman

Meleklere İman

Allah’a İman

Sıla-i Rahim

Sıla-i Rahim

İleri Görüşlü 

Olmak

İleri Görüşlü Olmak

Candan Feda-

karlık

Candan Feda-karlık

1

23

4

56

7

89

10

Allah katından gönderilen kitaplar

Meleklere iman ne demektir?

Allah’a neden iman etmeliyiz?

Çocukların hedef belirleme 

alışkanlığı kazanmasına 

yardımcı olmak

SOHBET BÖLÜMÜ

Sohbet Müfredatı16

Okunacak Kitap

Okunacak Kitap

1.Kur


2.Kur   

Ağaç Okul - Cahit Zarifoğlu - Beyan Yayınları

Bulut Otobüs –  Nehir Aydın Gökduman - Nesil Yayınları

Anne Sen Melek Misin? - Bestami Yazgan – Nar Yayınları

Binbir Bulut Masalları – Fatih Sümeyra S.Turanalp – Salıncak Yayınları

Masalistanbul – Figen Yaman Coşar – Beyan Yayınları

Cin Çin Maçin – Melek Çe – Uğur Böceği Yayınları

1453 İstanbul Fatihleri – Bülent Ata - Semerkand Çocuk

Ağaçkakanlar – Cahit Zarifoğlu – Beyan Yayınları

Arkadaşım Cami – Mustafa Ökkeş Evren –Nar Yayınları

Küçük Prens – Antoine De Saint Exupery – Can Yayınları

Haftanın Değeri

Kitap Okuma Müfredatı


17

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Okunacak Kitap

Okunacak Kitap

3.Kur

4.Kur  


Evvel Zaman İçinde - Eflatun Cem Güney – Nehir Yayınları

Olıver Twıst – Charles Dickens – Nar Yayınları

Başını Vermeyen Şehit – Ömer Seyfettin – Beyan Yayınları

Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan – Mustafa Ruhi Şirin – Kök Yayınları

Ay Işığında Ders – Zekiye Çoban – Muştu Yayınları

Asker Çiçek Açtı – Bedrettin Karaçam – Aç İç Oku / Kipat Yayınları

Atlar Geliyor – Bülent Ata – Mavi Uçurtma Yayınları

Denizler Altında Yirmi Bin Fersah – Jules Verne – Timaş Çocuk Yayınları

Yunus Emre’den Seçmeler – Yunus Emre – Timaş Yayınları

Serçekuş – Cahit Zarifoğlu – Beyan Yayınları

Haftanın Değeri

Kitap Okuma Müfredatı18

Okunacak Kitap

Okunacak Kitap

5.Kur


6.Kur    

Primo Türk Çocuğu – Ömer Seyfettin – Timaş Yayınları

Dedem Eve Dönüyor – Nehir Aydın Gökduman – Salıncak/Diyanet Yayınları

Çocuk Ve Ramazan – Burhan Eren – Timaş Çocuk Yayınları

Yıldız Sayan Ağaç – Mustafa Ruhi Şirin – İz Yayıncılık

Çocukluğum Sobe – Yusuf Dursun – Nar Yayınları

Haram Yemenin Sonu – Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayıncılık 

 

Çiçek Açtı Dualarım – Zekiye Çoban – Muştu YayınlarıFedakar Annem - Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayıncılık

Çok Serin Hikayeler – H.Salih Zengin – Ağaç/Venüsya

Kuyudaki Çocuk – A.Yılmaz Boyunağa – Timaş Yayınları 

 

Haftanın DeğeriKitap Okuma Müfredatı

19

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Okunacak Kitap

Okunacak Kitap

7.Kur

8.Kur  


Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi – Cemal Süreya – Yapı Kredi Yayınları

Düdüklü Öğretmen – M.Ertuğrul Fındık – Kipat Yayınları

La Fontaine Masalları – Orhan Veli Kanık - Yapı Kredi Yayınları

Dört Kanatlı Kelebek  - Mustafa Ökkeş Evren – Meb Yayınları

Deve Kuşları Plan Yapmaz – H.Salih Zengin – Ağaç/Venüsya

Fikri İle Fahri – Nehir Aydın Gökduman – Erdem Yayınları

Satıcı Çocuk – A.Yılmaz Boyunağa – Timaş Yayınları

Gazoz Kapağı – H.Salih Zengin - Venüsya    

Evvel Zaman İçinde – Eflatun Cem Güney – Nar Yayınları

Geceleri Mızıka Çalan Kedi – Mustafa Ruhi Şirin – Kök Yayınları

Haftanın Değeri

Kitap Okuma Müfredatı20

Okunacak Kitap

Okunacak Kitap

9.Kur


10.Kur    

Geze Toza İstanbul – Fatma Çağdaş Börekci – İBB Yayınları

Ömerin Çocukluğu - Muallim Naci – Beyan Yayınları

Gizli Kapı – Burcu Ünsal – Mavi Bulut Yayınları

Güneşe Yolculuk – Ayşe Sevim – Şule Yayınları

Gümüş Kanat – Cahit Uçuk – Bilge Kültür Sanat

Güneşi Bile Tamir Eden Adam – Behiç Ak – Günışığı Yayınları

Diyet – Ömer Seyfettin – Timaş Yayınları

Güzelcede Bir Kaçak Memo – Zeynep Cemali – Günışığı Yayınları

Altın Yapraklar - A. Yılmaz Boyunağa – Timaş Yayınları

Mesneviden Hikayeler - Beyan Yayınları

Haftanın Değeri

Kitap Okuma Müfredatı


21

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Okunacak Kitap

Okunacak Kitap

11.Kur

12.Kur  


Hamburgere Dönüşen Anne – Fatih Erdoğan- Mavi Bulut Yayınları

Karanfilli Dev Amca – Ahmethan Yılmaz – Çocuk Vakfı/Beyan/Kök

Hayal Kurma Günlüğü – Bülent Ata – Semerkand Çocuk

İşe Yarar Şeyler Dükkanı – Ayşe Müşerref – Genç Erdem Yayınları

Domaniç Dağlarının Yolcusu – Şuküfe Nihal – Timaş Yayınları

Kayıp İsimler Krallığı – Figen Yaman Coşar – Genç Erdem Yayınları

Benim Küçük Dostlarım -H. Nusret Zorlutuna - Timaş Yayınları

Karakaçan - Kemalettin Tuğcu – Damla Yayınları

İyi Geceler Gökyüzü – Yusuf Çağlar – Nar Yayınları

Keloğlan Suskunlar Ülkesinde – Melike Günyüz – Minik Ada Yayınları

Haftanın Değeri

Kitap Okuma Müfredatı22

Okunacak Kitap

Okunacak Kitap

13.Kur


14.Kur    

Keloğlan’ın Değirmeni – Banu Çam Kerten – Erdem Yayınları

Küçük Şehzade - Cahit Zarifoğlu – Beyan Yayınları

Kim Duma Dum Kime – Gökhan Özcan – Uğur Böceği Yayınları

Masal Denizi – Bestami Yazgan – Erdem Yayınları

Konaktaki Hazine – Yılmaz Erdoğan – Genç Timaş Yayınları

Masal Yorganı – Ahmet Murat – Mavi Uçurtma

Kuş Baba – A. Vahap Akbaş – Salıncak Yayınları

Mavi Kahkaha Çiçeği – Hasan Latif Sarıyüce – Çocuk Vakfı

Kuş Sofrası – Ali Akbaş – Kültür Bakanlığı

Mucit Torunu Olmak Kolay Değil – Nur Donbaycı – Damla Yayınları

Haftanın Değeri

Kitap Okuma Müfredatı


23

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Okunacak Kitap

Okunacak Kitap

15.Kur

16.Kur  


Naribik – Mustafa Ökkeş Evren – Salıncak/Nar Yayınları

Don Kişot – Cervantes – Yapı Kredi Yayınları

Aldı Sözü Anadolu - Mehmet Önder – Elips Yayınları

Minyeli Abdullah – Hekimoğlu İsmail – Timaş Yayınları

Eşref Saat - Şevket Rado - Elips Yayınları

Sahipsiz Saltanat - Yavuz Bahadıroğlu – Nesil Yayınları

Demiryolu Çocukları - Edith Nesbit – Nehir Yayınları

Kendini Arayan Adam – Halit Ertuğrul – Nesil Yayınları

Gönül Doktoru - M. Yaşar Kandemir – Nesil Yayınları

Yaşlı Adam ve Deniz – Ernest Hemingway – Bilgi Yayınevi

Haftanın Değeri

Kitap Okuma Müfredatı24

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim

1.Kur


2.Kur

Temel Kur’an Eğitimi Harfler

Kur’an Harfleri Eğitimi : (Tâ-yı Merbuta- Elif-i Maksure- Zamir- Lafzatullah)

Temel Kur’an Eğitimi Harflerin Başta-Sonda-Ortadaki hali

Kur’an Harfleri Eğitimi : Tenvin ( İki Üstün- İki Esre- iki Ötre)

Kur’an Harfleri Eğitimi : Harekeler (Esre - Üstün - Ötre)

Kur’an Harfleri Eğitimi : Tenvin ( İki Üstün- İki Esre- İki Ötre)

Kur’an Harfleri Eğitimi : Harekeler (Esre - Üstün - Ötre)

Kur’an Harfleri Eğitimi : (Hemze-i Vasıl- Med Kasır- Huruf-u Mukatta- 

İzhar-ı Kameriye- İdgam-ı Şemsiyye)

Kur’an Harfleri Eğitimi : Harf-i Med (Elif- Vav- Ye)

Kur’an Harfleri Eğitimi : (Cezim-Şedde-Med-Çeker)

KURAN-I KERİM BÖLÜMÜ

Kuran-ı Kerim Müfredatı25

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim

3.Kur

4.Kur


Kur’an ezberi : Subhaneke duası

Kur’an ezberi: Fil Suresi

Kur’an ezberi : Ettahiyyatu duası

Kur’an ezberi: Kevser Suresi

Kur’an ezberi: Allahümme Salli Duası

Kur’an ezberi: Kureyş Suresi

Kur’an ezberi: Allahümme Barik Duası

Kur’an ezberi: Kunut Duaları

Kur’an ezberi: Ayet-el Kürsi 

Kur’an ezberi: Fatiha Suresi

KURAN-I KERİM BÖLÜMÜ

Kuran-ı Kerim Müfredatı26

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim

5.Kur


6.Kur

Kur’an ezberi: Nas / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: İhlas / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Felak / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Tebbet / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Rabbena Duaları / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Nasr / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Amenerrasulü / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Kafirun / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Haşr / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Maun / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

KURAN-I KERİM BÖLÜMÜ

Kuran-ı Kerim Müfredatı


27

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim

7.Kur

8.Kur


Kur’an ezberi: Hümeze / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Zilzal / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Asr / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Beyyine / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Tekasür / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Kadir / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Kaari’a / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Alak / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Tin / Tecvid ve Kıraat Eğitimi

Kur’an ezberi: Fatiha Suresi

KURAN-I KERİM BÖLÜMÜ

Kuran-ı Kerim Müfredatı28

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim

9.Kur


10.Kur

Kur’an ezberi: İnşirah

Kur’an ezberi: Fecr

Kur’an ezberi: Duha

Kur’an ezberi: Gaşiye

Kur’an ezberi: Leyl

Kur’an ezberi: Ala

Kur’an ezberi: Şems

Kur’an ezberi: Tarık

Kur’an ezberi: Beled

Kur’an ezberi: Buruc

KURAN-I KERİM BÖLÜMÜ

Kuran-ı Kerim Müfredatı


29

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim

11.Kur

12.Kur


Kur’an ezberi: İnşikak

Kur’an ezberi: Kıyamet

Kur’an ezberi: Mutaffifin

Kur’an ezberi: Müddessir

Kur’an ezberi: Nebe

Kur’an ezberi: Kalem

Kur’an ezberi: Mürselat

Kur’an ezberi: Rahman

Kur’an ezberi: Zariyat

Kur’an ezberi: İnsan-Dehr

KURAN-I KERİM BÖLÜMÜ

Kuran-ı Kerim Müfredatı30

Kur’an-ı Kerim

13.Kur

Kur’an ezberi: HucuratKur’an ezberi: Fetih

Kur’an ezberi: Muhammed

Kur’an ezberi: Duhan

Kur’an ezberi: Yasin

KURAN-I KERİM BÖLÜMÜ

Kuran-ı Kerim Müfredatı31

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

TÜGVA'DA

HİÇBİR KUŞ YÜZMEYE,

HİÇBİR BALIK UÇMAYA

ZORLANMAZ32

 

5. Ve 6. Sınıf Yazar

Kazanım


1. Kur

Pembe İncili Kaftan

Ömer Seyfettin

Fedakarlık yapmayı ve yaptığı 

fedakarlıkla övünmemesi gerektiğini 

öğrenir.


2. Kur

İlk Namaz

Ömer Seyfettin

Çocukluk döneminin kıymetini, namaz 

kılmanı faziletini öğretir.

3. Kur


Serçekuş

Cahit Zarifoğlu

Allah’ın yarattığı her canlının doğanın 

bir parçası olduğunu ve hiç kimsenin, 

ihtiyacından fazlasını tüketmemesi 

gerektiğini yani kanaatkarlığı öğretir.

4. Kur

Dede Korkut HikayeleriBeyan Yayınları

Türk destanlarını öğretir.

5. Kur

Karagöz Ve HacivatBeyan Yayınları

Geçmişten günümüze halk kültürünü 

öğretir. Kültür mirasımız hiciv sanatı 

hakkında bilgi sahibi olur.

6. Kur

KatıraslanCahit Zarifoğlu

Toplumsal yaşamda her bireyin farklı bir 

özelliği olduğunu öğrenir.

7. Kur


Haram Yemenin Sonu

Yavuz Bahadıroğlu

İyi ve kötü arasındaki farkı, her ne 

kötülük yaparsan hesabını bir gün 

vereceğini öğretir.

7. Ve 8. Sınıf

Yazar

Kazanım


1. Kur

Kuşların Dili

Cahit Zarifoğlu

Allaha ulaşmanın kolay olmadığını 

öğretir.

2. Kur


Gönül Doktoru

Yaşar Kandemir

Peygamber Efendimiz SAV ‘ in hayatını 

örnek alarak doğru ve güzel olan 

hayatın nasıl olacağını öğrenir.

3. Kur


Sait Faikten Seçme 

Hikayeler

Sait Faik Abasıyanık

Allah’ ın yarattığı canlılara karşı nasıl 

sevgi duyacağını öğrenir.

4. Kur


Mavi Kuş

Mustafa Kutlu

Bir amaç uğruna her şeyi elinden geleni 

yapmayı öğrenir.

5. Kur

İnsan Ne İle YaşarTolstoy

Merhamet kavramını öğrenir.

6. Kur

Osmanlı LeventleriA. Yılmaz Boyunağa

Osmanlı tarihinde teşkilatçılığı ve 

önemini öğrenir.

7. Kur


Çanakkale Mahşeri

Mehmet Niyazi

Çanakkale zaferi hakkında bilgi sahibi 

olur, şehadet mertebesini öğrenir

2016-2017 TÜGVA ORTAOKUL KİTAP OKUMA LİSTESİ


33

TÜGVA ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜK REHBERİ

TÜGVA ………………. YURDU/TÜGVA …………….  BİNASI

OKUL ADI:

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

TC NUMARASI:

Okuduğu Kitabın Adı

                                                                    SAYFA:

Kitabın Yazarı

Kitabın Türü

OKUMAK İSTEDİĞİ KİTAP

KİTABIN ADI

YAZARIN ADI 

SOYADI


1-

2-

3-Şahıs ve Varlık Kadrosu

(Okunulan kitap olaya dayalı 

bir eserse)

Kitap Eleştirisi

(Kitap hakkındaki olumlu/

olumsuz düşünceler belirti-

lecektir.)

Ben Olsaydım?

(“Siz olsaydınız bu kitabı nasıl 

yazardınız?” sorusu düşünüle-

rek cevaplandırılacaktır.)

ÖZET


(Kitapta genel olarak işlenilen 

konu üzerinde durulacak ve 

bu kısımda okunulan kitap 

duyguya dayalı bir eser ise 

ana duygusu, düşünceye veya 

olaya dayalı bir eser ise ana 

fikri belirtilecektir.)

Onaylayan Öğretmenin /Yurt Belletmeni Adı Soyadı      
Yüklə 5,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə