Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları PrerekvizitlərYüklə 20,59 Kb.
tarix22.07.2017
ölçüsü20,59 Kb.
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Fəlsəfəyə giriş

Departament

Fəlsəfə və Sosiologiya

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2013 Payız

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Mail Yaqubov

E-mail:

myaqubov@khazar.org

Telefon:
Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları
Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Kursda müəllim tərəfindənn hazırlanan materiallar təqdim edilir. Bundan əlavə tələbələr aşağıdakı vəsaitlərə müraciət edə bilərlər:

1.Fəlsəfə tarixi - Məmmədəli Zeynalov, Azərbaycan,Bakı, 2000

2. Din fəlsəfəsi- Mail Yaqub, Nurlar, Bakı, 2011

3. Metafizika düşüncələri - Mail Yaqub,Nurlar,2012

4.Fəlsəfənin əsasları – Yusif Rüstəmov,  Çaşıoğlu, Bakı,2000

5.Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi – Yusif Rüstəmov,Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı,2007Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Muhazirə

Qrup müzakirəsi
Praktiki tapşırıqlar
Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələ

(muallim tərəfindən təqdim olunan mövzular əsasında esselərin yazılması)


20

(Dərs prosesində) Fəallıq
10

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40

DigərYekunKursun təsviri

Bu dərsdə qədim Yunan dövründən başlayaraq, postmodernizmə qədər fəlsəfənin tarixi mərhələləri, xüsusilə qərb fəlsəfi fikrininin tarixi inkişaf mərhələləri izah edilir.

Kursun məqsədləri

1. Fəlsəfənin( Qərb və Şərq düşüncə kontekstində) əsaslarının izahı, təhlili və tənqidi.

2.Fəlsəfənin konkret sosial funksiyalarının və tarixi nəticələrinin izahı və təhlili.
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

1.Fəlsəfə haqqında,onun tarixi inkişafı və movcud funksiyası barədə tələbədə aydın bilik və təsəvvür yaratmaq

2.Tələbədə praktik olaraq fəlsəfi düşüncə bacarığını təkmilləşdirərək onu hətta bir cəmiyyətşünas kimi yetişdirmək

3. Fəlsəfə dərsi funksional faydalara malik olacaq,belə ki, həyatın müxtəlif sferalarında tələbəyə problemi həll etmə cəsarəti aşılayacaqdır. 4. Bu fənnin əhatə dairəsi geniş olduğundan kursu bitirmiş tələbə ideoloji,siyasi,sosioloji,etik,fəlsəfi və hətta dini biliklərə yiyələnəcəkdir.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

1. Müəllim mövzu ətrafında müəyyən izahlar verdikdən sonra qarşı tərəfin tənqidləri, sualları və mülahizələri dinlənilir.

2. Dərslərdə sırf fəlsəfi baxış əsas götürülür, çünki fəlsəfənin mahiyyəti məhz budur.

3. Hər bir tələbə öz imkanları çərçivəsində, müəyyən qeydlər götürməlidir. Lakin bu məcburi deyil. Tələbənin dərsdə aktivliyi əsas götürülür.

4. Müəllimin qeydləri dərslərdən sonra tələbələrə təqdim olunacaqdır.

5. Dərslər Azərbaycan dilində keçirilir, buna görə suallar və cavablar məhz Azərbaycan dilində olmalıdır.


Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar


Fəlsəfə nədir? Fəlsəfə sözünün luğətdə və terminologiyada izahı

Antik fəlsəfə ( Qədim Yunan) və Roma dövrünə aid əsas fəlsəfi düşüncələrin izahı , Platonun ideylar nəzəriyyəsi.Müəllim tərəfindən təqdim olunan materiallar.

Fəlsəfənin əsasları-Yusif Röstəmov

Metafizika düşüncələri-Mail Yaqub.Aristotel fəlsəfəsi haqda xüsusi mülahizələr, onun məntiq barədə tezisləri, Aristotelin etikadakı ”etidal”nəzəriyyəsi

Orta əsrlər dövrü, Xristian teologiyasının əsasları. Avqustin,Anselm və Akvinali Fomanın sxolastik-fəlsəfi nəzəriyyələri.

Renessans (intibah ) və onun əsas fəlsəfi mahiyyəti, Protestantizmin yaranması. Martin Lütürin sxolastik görüşləri.

Dekartın fəlsəfi görüşləri və Modernizmin başlanğıcı, Modernizmnədir?

Maarifçilik dövrü və onun əsas filosofları,Con Lokk, Jan Jak Russo.

Kantın transsandental fəlsəfəsi, Noumen və Fenomen anlayışlarının Kantın fəlsəfəsindəki izahı.

Aralıq imtahan


Hegel və onun fəlsəfi düşüncələri,“Ruhun fenomenologiyası” tezisinin izahı.

Romantizm və Feminizm cərəyanları. Feminizmin fəlsəfi-hüquqi-siyasi aspektləri.

Pozitivizm cərəyanı, Ogüst Kontun uçmərhələli formulu.

Nitsşe və onun etikaya kritik yanaşması.Xristian etikasının tənqidi.Hakimiyyətə can atmaq (will to pover) tezisinin izahı.

Ekizstensializm fəlsəfəsi və Fideizm nəzəriyyəsi. Seren Kiyerkeqorun eqzistensialist nəzəriyyələri və üçmərhələli formulu.

Martin Haydeggerin eksitensialist nəzəriyyələri, Da-sein tezisi.

Posstmodernizm fəlsəfəsi, Jan Fransua Lyotarın postmodernist görüşləri.

Jak Derridanın Mişel Fukonun postmodernist görüşləri


Yekun imtahan


Yüklə 20,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə