Mühazirəotağı/Cədvəl 403 n məsləhətsaatları PrerekvizitlərYüklə 66,77 Kb.
tarix07.04.2017
ölçüsü66,77 Kb.
#13565
növüMühazirə

Ümumiməlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Life science

Departament

Humanitar və Sosial Elmlər fakultəsi

Proqram (bakalavr, magistr)
Tədris semestri

Yaz

Fənnitədrisedənmüəllim (lər)

Erkin Süleymanlı

E-mail:

doctorerkin@yahoo.com

Telefon:

055-611-77-40

Mühazirəotağı/Cədvəl

403 N

Məsləhətsaatları
Prerekvizitlər
Tədrisdili

Azəri

Fənninnövü

(məcburi, seçmə)
Dərsliklərvəəlavəədəbiyyat

 1. Nəzəri ədəbiyyat
 1. Ümumi psixologiya. Pedaqoji institutların tələbələri üçün dərslik. Petrovski A.A.. Nəşriyyat: Maarif, Bakı, 1982. Səhifə: 496.

 2. Deyl Karnegi Dostu necə qazanmalı Bakı, Qanun  Nəşriyyatı, 2012, səh. 338 1. Əlavə dərslik və ədəbiyyat:
 1. Azad Mirzəcanzadə. İxtisasa giriş Bakı.- Qanun.- 2010.- 432 s.
 1. İnternet saytları:
 1. http://wapfiles.az/oxu/Umumi/index.php?file=Siqaretin-ziyani.dat&kat=Muxtelif&view=2

 2. http://kooperasiya.wordpress.com/2011/09/19/siqaret-t%C9%99rgitm%C9%99yin-7-%C9%99n-m%C9%99shur-usulu/

 3. http://inkisafmerkezi.az/index.php?option=com_content&view=article&id=60:alkoqolizm&catid=46:aktual%20problemler&Itemid=80

 4. http://az.wikipedia.org/wiki/Alkoqolizm

 5. http://deyerler.org/69298-narkomaniya-v-arasdirma-1-ci-yazi.html

 6. http://narkomaniya.narod.ru/

 7. http://www.aids.az/Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili

+

Digər

Videofilm

Qiymətləndirmə

KomponentləriAralıqimtahanı

-
PraktikiməsələFəallıqTapşırıqvətestlər

30% (10%x3 kuiz)
Kursişi (Layihə)Prezentasiya/Qrupmüzakirə

15%
Final imtahanı

45%
Davamiyyət

10%
Yekun

100%
Kursuntəsviri

Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə bir sıra tibbi, sosial, mənəvi-əxlaqı problemlər mühüm aktuallıq kəsb edir. Bu problemlər müxtəlif amillərlə insan orqanizminə mənfi təsir edir. Bu amillərin qarşısını almaq, təsirləri minimuma endirmək, onların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün, onların başvermə səbəbləri, təsirin risq amilləri, risq qrupları və s., habelə, təsirin nəticələri, fəsadları öyrənilməli, bu amillərin təsirinin profilaktikasının elmi-praktiki əsasları öyrənilir.


Kursunməqsədləri

Insan orqanizminə mənfi təsir edən amillər, o cümlədən müasir dövrdə aktual tibbi, sosial, mənəvi-əxlaqı problemlərin qarşısını almaq, təsirləri minimuma endirmək, onların nəticələrini aradan qaldırmaq. Life science fənninin tədris planı tələblərini ödəmək, tələbələrə həyatda uğurla yaşamaq və başqalarının da yaşaması - Tələbəni akademikcəsinə dəstəkləmək, onların potensialları özlərinin başa düşməyin şanslarını yaxşılaşdırmaq.

- Tələbələr arasında kolletiv düçüncəni, elmə həvəsi, peşəkarlığa marağı gücləndirmək, dözümlülük (tolerantlıq) və hörmət (qarşılıqlı münasibət) şəraitini yaratmaqla, smestr ərzində mühazirə və məşğələlərdə iştiraklarını və qarşılıqlı təsiri həvəsləndirmək, təlim və tədrisin imkanlarını genişləndirmək.

- Life science fənnininəsas prinsiplərini, incəliklərini, sirlərini anlamaq, bu istiqamətdə bacarıqları inkişaf etdirmək.


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr həyat bilgilərilə yaxından tanış olmalıdırlar;

  • Əsas həyat bilgilərini bilməli, onları tətbiq etməyi bacarmalıdırlar;

  • Həyatın əsas qanunauyğunluqlarınıöyrənməlidirlər;

  • Müasir dövrdə aktual tibbi, sosial, mənəvi-əxlaqı problemlərlə mübarizə yolları və vasitələri öyrənilir.
Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Ümumi:

Tələbələr,tədrisin bir hissəsi kimi bütün mühazirə və məşğələlərdə iştirak etməyə məcburdur.Obyektiv səbəblərə görə - xəstəlik, ailədə başverən ağır itkisi vəb.dərs saatını buraxmaq üçün xüsusi icazə alınmalıdır. Bundanötrü dekanatlığa xəbər vermək tələb olunur.Ümumiyyətlə, tələbədən imtahan götürmək üçün məqbul sayılan dərs saatlarının 20%-dən çoxundan yayınmaq qadağandır.


Dərsə gecikmə və başqa problemlər.

Tələbə dərsə gecikməməlidir.Tələbə dərsə gecikərsə qaib qoyulur.Əgər tələbə 10 dəqiqədən çox dərsə gecikirsə, ona sinfə daxil olmaq və başqa tələbələri narahat etmək, tədrisi pozmaq üçün imkan verilmir.Buna baxmayaraq, o tələbə xüsusi icazə almadan da ikinci saata daxil olabilir.

Dərsdə saqqız çeynəmək və mobil telefonu açıq saxlamaq qadağandır.

Təqdimatlar

Təqdimat təyin olunduğu gün üzürsüz səbəbdən təqdimat etməyən ələbəyə təkrar təqdimat etmək imkanın verilmir.Üzürlü səbəbdən təqdimat etməyən tələbəyə dekanlığın icazəsi ilə əvəzləyici təqdimat etmək imkanı verilir.


Kuiz

Semestr ərzində hər biri 5 bal olmaqla 3 kuiz yerinə yetirilir. Kuizinvaxtı onun aparıldığı gün elanolunur.Kuizdəüzürsüzsəbəbdəniştiraketməyəntələbəyətəkrarkuizetməkimkanıverilmir.Üzürlüsəbəbdənkuizdəiştiraketməyəntələbəyədekanlığınicazəsiiləəvəzləyicikuizyerinəyetirməkimkanıverilir.İmtahanlar

İmtahandan azad olmaq üçün tələbə imtahandan əvvəl dekan və müəllimilə əlaqə yaratmalıdır.Səfərlər, kollektiv gəzintilər və idman yarışları (əgərsiziştiraketmirsinizsə) kimi sosial fəaliyyətlər üçün bəhanələr imtahandan üzürlü səbələrə görə azad olunmaq üçün icazələrə imkan vermir. Hər imtahanda sualların çoxu axırıncı imtahandan bəri əhatə edilən mövzu və fəsillərdən götürüləcək.Ancaq bəzi suallar əvvəlki mövzu və fəsillərdən düşəbilər.Bu, tələbələrinfənnin – kursun müxtəlif mərhələlərində iştirakını, ötürülən biliyin dayanıqlı və əhatəliyini təmin edəcək.


Geri götürmə (müvəffəqiyyətsizliyəuğramaq):

Bu kurs Xəzər Universitəsinin qiymətləndirən təlim-tədris siyasətini ciddi izləyir.Beləliklə, tələbə minimum tələbləri keçmək üçün ən azı 60 ball qazanmalıdır ki, normal bilikləri mənimsədiyini sübut etmiş olsun.Bu baldan aşağı qiymət isə müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq sayılır.Belə təqdirdə tələbə növbəti müddətdə kursu vəya ili təkrarlamalıdır.


Aldatmaq:

Aldatma yoluyla, köçürmə,yaxud başqa plagiat formada fəaliyyətlər imtahanların nəticələrini rəsmi surətdə tanınmamasına səbəb olacaq.Tələbə 0(sıfır)ballı avtomatik alan halda, heç bir müzakirə aparılmadan onun imtahan nəticələri ləğv ediləcək.


Peşəkar davranış direktivləri:

Tələbə sinif saatları ərzində əlverişli akademik və peşəkar mühiti yaratmaq üçün çalışmalıdır. Səlahiyyəti olmayan müzakirələr və qeyri-etik davranış qadağan edilir.

Kursun müvəffəqiyyətli qurtarması üçün, tələbələr dərs vaxtı ərzində mövzunun aktiv hissəni götürməli,müzakirələr zamanı başqalarında sual doğurmalı,öyrənməyə maraq oyatmalı, digərlərinin dədiqqətini cəlb etməlidir.

Əgər tələbə dərs zamanı öz davranışı ilə dərs prosesinə mane olarsa, o, müəllim tərəfindən xəbərdarlıq və ya auditoriyadan kənarlaşdırmaq formasında cəzalandırılır.


Həftə

Mövzular

Tarix

1

Həyat bilğiləri fənnin predmeti, məqsəd və vəfifələri. Predmetə giriş.

13.02.14

İnsan orqanizminə mənfi təsir edən amillər. Onların sistemləşdirilməsi.

2

İnsan orqanizminə mənfi təsir edən fiziki, kimyəvi, bioloji, ekoloji amillər.

20.02.14


Həyat tərzi, yaşayış şəraiti, tibbi xidmətin səviyyəsi, onların insan orqanizminə təsiri.

3

Ədəb qaydaları

27.02.14

Ədəb qaydaları

4

Siqaretçəkmə, alkoqolizm, narkomaniya:

səbəbləri, profilaktikası06.03.14

Siqaretçəkmə, alkoqolizm, narkomaniya:

səbəbləri, profilaktikası5

Cinsi yolla ötürülən infeksiyalar: QİÇS, virus hepatitləri

13.03.14

QİÇS, virus hepatitləri: statistika, törədiciləri, yoluxma yolları, risq qrupları, profilaktikası

6

BAYRAM.Sərbəst: Ailə qurmaq. Həyat yoldaşı seçimində əsas meyarlar. Uğurlu ailə həyatının başlanğıc şərtləri.

20.03.14

BAYRAM.Sərbəst: Ailə qurmaq. Həyat yoldaşı seçimində əsas meyarlar. Uğurlu ailə həyatının başlanğıc şərtləri.

7

Hamiləlik, ailə planlanması

27.03.14

Hamiləliyingigiyenası, ailə planlanması

8

Abort: səbəbləri, zərurətin qiymətləndirilməsi, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi. Kriminal abortlar: səbəbləri, profilaktikası

03.04.14


Abort: səbəbləri, zərurətin qiymətləndirilməsi, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi. Kriminal abortlar: səbəbləri, profilaktikası

9

Ailə xəyanəti boşanmanın əsas səbəbi kimi. Ailəxəyanətininsəbəbləri, profilaktikası

10.04.14

Ailə xəyanəti boşanmanın əsas səbəbi kimi. Ailəxəyanətininsəbəbləri, profilaktikası

10

Boşanmalar: səbəbləri, profilaktikası

17.04.14


Boşanmalar: səbəbləri, profilaktikası

11

Erkənnigahlar: səbəbləri, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi, profilaktikası

24.04.14

Erkənnigahlar: səbəbləri, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi, profilaktikası

12

Qadınzorakılığı: səbəbləri, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi, profilaktikası

01.05.14


Qadınzorakılığı: səbəbləri, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi, profilaktikası

13

Mənəvi-əxlaqi dəyərlər.

08.05.14


Mənəvi-əxlaqi dəyərlər.

14

Qanqohumluğu: səbəbləri, profilaktikası

15.05.14


Qanqohumluğu: sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi

15

Din: tibbi və mənəvi-əxlaqi aspektləri (yalnız müsbət)

22.05.14


Din: tibbi və mənəvi-əxlaqi aspektləri (yalnız müsbət)

16

Din: tibbi və mənəvi-əxlaqi aspektləri (yalnız mənfi)

29.05.14

Din: tibbi və mənəvi-əxlaqi aspektləri (yalnız mənfi)

17

FİNAL İMTAHANI

Yüklə 66,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə