"MÜLKİ MÜdafiƏ" fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır



Yüklə 67,83 Kb.
səhifə7/7
tarix31.01.2017
ölçüsü67,83 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

D) Tabelli respiratorlara R-2d, R-2E respiratorları.

E) Tabelli respiratorlara R-3, R-3d respiratorları.

303. PDF-Ş tipli əleyhqazlar hansı yaşda olan uşaqların mühafizəsi üçündür.

A) PDF-Ş tipli əleyhqazlar 7-17 yaşda olan uşaqların mühafizəsi üçündür.

B) PDF-Ş tipli əleyhqazlar 6-14 yaşda olan uşaqların mühafizəsi üçündür.

C) PDF-Ş tipli əleyhqazlar 5-12 yaşda olan uşaqların mühafizəsi üçündür.

D) PDF-Ş tipli əleyhqazlar 3-10 yaşda olan uşaqların mühafizəsi üçündür.

E) PDF-Ş tipli əleyhqazlar 2-9 yaşda olan uşaqların mühafizəsi üçündür.

304.Dəri səthini mühafizə vasitələrinə aiddir.

A) Dəri səthini mühafizə vasitələrinə L-1, OZK, əlaltı vasitələr aiddir.

B) Dəri səthini mühafizə vasitələrinə L-2, OZK, əlaltı vasitələr aiddir.

C) Dəri səthini mühafizə vasitələrinə L-4, OZK, əlaltı vasitələr aiddir.

D) Dəri səthini mühafizə vasitələrinə L-5, OZK, əlaltı vasitələr aiddir.

E) Dəri səthini mühafizə vasitələrinə L-7, OZK, əlaltı vasitələr aiddir.

305. Təcridedici əleyhqazlara aiddir.

A) Təcridedici əleyhqazlara İP-4, İP-5 əleyhqazları aiddir.

B) Təcridedici əleyhqazlara KİP-5, KİP-7 əleyhqazları aiddir.

C) Təcridedici əleyhqazlara KİP-8, İP-4 əleyhqazları aiddir.

D) Təcridedici əleyhqazlara İP-5, KİP-7 əleyhqazları aiddir.

E) Təcridedici əleyhqazlara KİP-7, İP-4 əleyhqazları aiddir.

306. Fərdi mühafizə vasitələrini paylamaq üçün hansı məntəqə yaradılır.

A) Fərdi mühafizə vasitələrini paylama məntəqəsi yaradılır.

B) Əleyhqazları paylamaq üçün yerlər yaradılır.

C) Fərdi mühafizə vasitələrini və yeyinti məhsullarını paylama məntəqəsi yaradılır.

D) Mühafizə paltarlarını paylama məntəqəsi yaradılır.

E) Paltar, ayaqqabı paylama məntəqəsi yaradılır.

307. İşləməyən əhaliyə fərdi mühafizə vasitələrinin paylanmasını kimlər təşkil edir.

A) Mənzil istismarı idarələri, kəndlərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının nümayəndələri.

B) Mənzil istismarı idarələri, kəndlərdə rayon bələdiyyəsinin sədri

C) Mənzil istismarı idarələri, kəndlərdə rayon polis idarəsinin nümayəndələri.

D) Mənzil istismarı idarələri, kəndlərdə rayon təsərüfat başçılarının nümayəndələri.

E) Mənzil istismarı idarələri, kəndlərdə rayon obyekt müdirlərinin nümayəndələri.

308. Tənəffüs üzvlərini mühafizə vasitələri hansılardır.

A) Əleyhqazlar, respiratorlar, sadə vasitələr.

B) Əleyhqazlar, respiratorlar, plaşlar.

C) Əleyhqazlar , sadə vasitələr, Aİ-2 aptekçəsi.

D) Əleyhqazlar, sadə vasitələr və İPP-8.

E) Əleyhqazlar, respiratorlar, adi paltarlar .

309. Dəri səthini mühafizə vasitələri hansılardır.

A)Yüngül mühafizə kostyumu L-1, ümumi qoşun mühafizə komplekti (OZK), sadə vasitələr

B)Yüngül mühafizə kostyumu L-1, ümumi qoşun mühafizə komplekti (OZK),ŞB-2

C) Yüngül mühafizə kostyumu L-1, ümumi qoşun mühafizə komplekti (OZK), QP-5.

D) Yüngül mühafizə kostyumu L-1, ümumi qoşun mühafizə komplekti (OZK), QP-7

E) Yüngül mühafizə kostyumu L-1, ümumi qoşun mühafizə komplekti (OZK), İPP-8

310. Tibbi fərdi mühafizə vasitələri hansılardır.

A) Fərdi dərman qutusu Aİ-2, kimya əleyhinə fərdi zərf İPP-8, fərdi sarğı zərfi.

A) Fərdi dərman qutusu Aİ-2, kimya əleyhinə fərdi zərf QP-8, fərdi sarğı zərfi.

A) Fərdi dərman qutusu Aİ-2, kimya əleyhinə fərdi zərf DP-8, fərdi sarğı zərfi.

A) Fərdi dərman qutusu Aİ-2, kimya əleyhinə fərdi zərf PDF-8, fərdi sarğı zərfi.

A) Fərdi dərman qutusu Aİ-2, kimya əleyhinə fərdi zərf İD-8, fərdi sarğı zərfi.

311. Yüngül mühafizə kostyumu L-1 hansı hissələrdən ibarətdir

A) Yüngül mühafizə kostyumu L-1 gödəkçə başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, əlcək və torbadan ibarətdir

B) Yüngül mühafizə kostyumu L-1 gödəkçə başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, əlcək və papaqdan ibarətdir

C) Yüngül mühafizə kostyumu L-1 gödəkçə başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, əlcək və şərfdən ibarətdir

D) Yüngül mühafizə kostyumu L-1 gödəkçə başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, əlcək və respiratordan ibarətdir

E) Yüngül mühafizə kostyumu L-1 gödəkçə başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, əlcək və əlhqazdan ibarətdir.

312. Sənaye əleyhqazlarından və xüsusi respiratorlardan nə üçün istifadə olunur.

A) Güclü təsirli zəhərli maddələrdən mühafizə olunmaq üçün.

B) Güclü təsirli zəhərli alfa şüadan mühafizə olunmaq üçün.

C) Güclü təsirli betta şüadan mühafizə olunmaq üçün.

D) Güclü təsirli qamma şüadan mühafizə olunmaq üçün.

E) Güclü təsirli elektromaqnit şüalanmadan mühafizə olunmaq üçün.

313. Hopkalit patronlardan istifadə hansı zəhərli maddədən mühafizəni təmin edir.

A) Hopkalit patronlardan istifadə karbon 2 oksiddən mühafizəni təmin edir.

B) Hopkalit patronlardan istifadə xlordan mühafizəni təmin edir.

C) Hopkalit patronlardan istifadə ammonyakdan mühafizəni təmin edir.

D) Hopkalit patronlardan istifadə sulfat anhidridindən mühafizəni təmin edir.

E) Hopkalit patronlardan istifadə xlorpikrindən mühafizəni təmin edir.

314. İonlaşdırıcı şüalanmanın təsir dərəcəsini zəiflədən maddələr necə adlanır.

A) İonlaşdırıcı şüalanmanın təsir dərəcəsini zəiflədən maddələr radioprofektorlar adlanır.

B İonlaşdırıcı şüalanmanın təsir dərəcəsini zəiflədən maddələr antidotlar adlanır.

C) İonlaşdırıcı şüalanmanın təsir dərəcəsini zəiflədən maddələr bakteriya əleyhina vasitələr adlanır.

D) İonlaşdırıcı şüalanmanın təsir dərəcəsini zəiflədən maddələr kimya əleyhinə vasitələr adlanır.

E) İonlaşdırıcı şüalanmanın təsir dərəcəsini zəiflədən maddələr zəhərlənmə əleyhinə vasitələr adlanır.

315. Tibbi fərdi mühafizə vasitələri nə üçündür.

A) Fövqəladə hallar vaxtı zədələnmiş əhalinin profilaktikası və ona tibbi yardım göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

B) Fövqəladə hallar baş verməmişdən əvvəl zədələnmiş əhalinin profilaktikası və ona tibbi yardım göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

C) Fövqəladə hallar vaxtı zədələnmiş əhalinin müalicəsi və ona tibbi yardım göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

D) Fövqəladə hallar baş verməmişdən əvvəl zədələnmiş əhalinin müalicəsi və ona tibbi yardım göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

E) Fövqəladə hallar vaxtı zədələnmiş əhalinin profilaktikası və ona həkim yardımını göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

316. Antidotlar nə üçündür.

A) Zəhərli maddələrin təsirinin qarşısını alan və ya zəiflədən maddələrdir.

B) Radioaktiv maddələrin təsirini zəiflədən maddələrdir.

C) Dəri səthində yara əmələ gətirən maddələri tam zərərsizləşdirmək üçündür.

D) Orqanizmə təsir edən bakterioloci vasitələrin təsirini neytrallaşdırır.

E) Dəridə yanıqlara qarşı profilaktika aparılması üçündür .

317.İonlaşdırıcı şüaları neçə üsulla aşkar edib ölçmək mümkündür.

A)İonlaşdırıcı şüaları 4 üsulla aşkar edib ölçmək mümkündür.

B)İonlaşdırıcı şüaları 3 üsulla aşkar edib ölçmək mümkündür.

C)İonlaşdırıcı şüaları 2 üsulla aşkar edib ölçmək mümkündür.

D)İonlaşdırıcı şüaları 5 üsulla aşkar edib ölçmək mümkündür.

E)İonlaşdırıcı şüaları 6 üsulla aşkar edib ölçmək mümkündür.

318.Ssintilyasiya üsulu ilə hansı şüalanmanı aşkar edib ölçmək mümkündür.

A)Ssintilyasiya üsulu ilə ionlaşdırıcı şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

B)Ssintilyasiya üsulu ilə İnfraqırmızı şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

C)Ssintilyasiya üsulu ilə ultrabənövşəyi şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

D)Ssintilyasiya üsulu ilə rentgen şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

E)Ssintilyasiya üsulu ilə elektromaqnit şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

319.Fotometrik üsulla ilə hansı şüalanmanı aşkar edib ölçmək mümkündür.

A) Fotometrik üsulu ilə ionlaşdırıcı şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

B) Fotometrik üsulu ilə İnfraqırmızı şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

C) Fotometrik üsulu ilə ultrabənövşəyi şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

D) Fotometrik üsulu ilə rentgen şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

E) Fotometrik üsulu ilə elektromaqnit şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

320.Kimyəvi üsulla ilə hansı şüalanmanı aşkar edib ölçmək mümkündür.

A) Kimyəvi üsulla ionlaşdırıcı şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

B) Kimyəvi üsulla İnfraqırmızı şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

C) Kimyəvi üsulla ultrabənövşəyi şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

D) Kimyəvi üsulla rentgen şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

E) Kimyəvi üsulla elektromaqnit şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

321.İonlaşdırıcı cərəyan üsulu ilə hansı şüalanmanı aşkar edib ölçmək mümkündür.

A) İonlaşdırıcı cərəyan üsulu ilə ionlaşdırıcı şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

B) İonlaşdırıcı cərəyan üsulu ilə İnfraqırmızı şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

C) İonlaşdırıcı cərəyan üsulu ilə ultrabənövşəyi şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

D) İonlaşdırıcı cərəyan üsulu ilə rentgen şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür.

E) İonlaşdırıcı cərəyan üsulu ilə elektromaqnit şüalanmaları aşkar edib ölçmək mümkündür

322. Dozimetrik cihazları təsnif edin.

A) İndikator siqnalvericiləri, radiometr, rentgenmetrlər, dozimetrlər.

B) Ölçü indikatorları, siqnal indikatorları, rentgenmetrlər, dozimetrlər.

C) İndikator siqnalvericiləri, zəhərli maddələri ölçmə cihazları və radiometrlər

D) İndikator siqnalvericiləri, güclü təsirli zəhərli maddələri ölçmə cihazları və radiometrlər.

E) İndikator siqnalvericiləri, bioloci vasitələri aşkar etmə cihazları və dozimetrlər.

323.Dozimetrlərə hansı cihaz aiddir.

A) Dozimetrlərə DP-22V cihazı aiddir.

B) Dozimetrlərə İD-21 cihazı aiddir.

C) Dozimetrlərə İMD-1cihazı aiddir.

D) Dozimetrlərə DP-64 cihazı aiddir.

E) Dozimetrlərə İD-21cihazı aiddir

324. DP-64 cihazı nə üçündür.

A) DP-64 cihazı radiasiya səviyyəsinin artması barədə işıq və səs siqnal ilə xəbərdarlıq etmək üçündür.

B) DP-64 cihazı zəhərlənmə səviyyəsinin artması barədə işıq və səs siqnal ilə xəbərdarlıq etmək üçündür.

C) DP-64 cihazı işıq şüasının səviyyəsinin artması barədə işıq və səs siqnal ilə xəbərdarlıq etmək üçündür.

D) DP-64 cihazı infraqırmızı şüanın səviyyəsinin artması barədə işıq və səs siqnal ilə xəbərdarlıq etmək üçündür.

E) DP-64 cihazı ultrabənövşəyi şüanın səviyyəsinin artması barədə işıq və səs siqnal ilə xəbərdarlıq etmək üçündür.

325. DP-64 cihazı şəbəkəyə qoşulandan neçə saniyə sonra işə hazır olur.

A) Şəbəkəyə qoşulandan 1 saniyə sonra işə hazır olur.

B) Şəbəkəyə qoşulandan 20 saniyə sonra işə hazır olur.

C) Şəbəkəyə qoşulandan 10 saniyə sonra işə hazır olur.

D) Şəbəkəyə qoşulandan 5 saniyə sonra işə hazır olur.

E) Şəbəkəyə qoşulandan 15 saniyə sonra işə hazır olur.

326. DP-5V cihazı nə üçündür.

A) DP-5V cihazı yerdə qamma şüalanma dozasının gücünü,(radiasiya səbiyyəsini) və müxtəlif səthlərin radioaktiv maddələrlə zəhərlənmə dərəcəsini ölçmək üçündür.

B) DP-5V cihazı yerdə alfa şüalanma dozasının gücünü, (radiasiya səbiyyəsini) və müxtəlif səthlərin radioaktiv maddələrlə zəhərlənmə dərəcəsini ölçmək üçündür.

C) DP-5V cihazı işıq şüalanma dozasının gücünü,(radiasiya səbiyyəsini) və müxtəlif səthlərin radioaktiv maddələrlə zəhərlənmə dərəcəsini ölçmək üçündür.

D) DP-5V cihazı yerdə elektromaqnit şüalanma dozasının gücünü,(radiasiya səbiyyəsini) və müxtəlif səthlərin radioaktiv maddələrlə zəhərlənmə dərəcəsini ölçmək üçündür.

E) DP-5V cihazı yerdə infraqırmızı şüalanma dozasının gücünü,(radiasiya səbiyyəsini) və müxtəlif səthlərin radioaktiv maddələrlə zəhərlənmə dərəcəsini ölçmək üçündür.

327. DP-5V cihazının ölçmə diapazonu nə qədərdir.

A) DP-5V cihazının ölçmə diapazonu 0.05 mR/s-200 R/saatdır.

B) DP-5V cihazının ölçmə diapazonu 0.01 mR/s-500 mR/ saatdır.

C) DP-5V cihazının ölçmə diapazonu 0.05 mR/s-3 mR/ saatdır.

D) DP-5V cihazının ölçmə diapazonu 0.02 mR/s-200 mR/ saatdır.

E) DP-5V cihazının ölçmə diapazonu 0.01 mR/s-300 mr/ saatdır.

328. Birinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri nə qədərdir.

A) Birinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-200 R/ saatdır.

B) Birinci yarımdiapazonda DP-5 cihazının ölçmə həddləri 500-5000 mR/ saatdır.

C) Birinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 50-500 mR/ saatdır.

D) Birinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-50 mR/ saatdır..

E) Birinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 0,5-5 mR/ saatdır.

329. İkinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri nə qədərdir?

A) İkinci yarımdiapazonda DP-5Acihazının ölçmə həddləri 500-5000 mR/ saatdır.

B) İkinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-200 R/ saatdır.

C) İkinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 0,5-5 mR/ saatdır.

D) İkinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 50-500 mR/ saatdır.

E) İkinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 0,05-0,5 mR/ saatdır.

330. Üçüncü yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri nə qədərdir.

A) Üçüncü yarımdiapazonda DP-5Acihazının ölçmə həddləri 50-500 mR/ saatdır.

B) Üçüncü yarımdiapazonda DP-5 cihazının ölçmə həddləri 0,05-0,5 mR/ saatdır.

C) Üçüncü yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-50 mR/ saatdır.

D) Üçüncü yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-200 R/ saatdır.

E) Üçüncü yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 0,5-5 mR/ saatdır.

331. Dördüncu yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri nə qədərdir.

A) Dördüncu yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-50 mR/ saatdır.

B)Dördüncu yarımdiapazonda DP-5Acihazının ölçmə həddləri 0,5-5 mR/ saatdır.

C) Dördüncu yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-200 R/ saatdır.

D)Dördüncu yarımdiapazondaDP-5Acihazının ölçmə həddləri 500-5000 mR/ saatdır.

E)Dördüncu yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 0,05-0,5 mR/ saatdır.

332. Beşinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri nə qədərdir.

A) Beşinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 0,5-5 mR/S

B) Beşinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-50 mR/ saatdır.

C) Beşinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 50-500 mR/ saatdır.

D) Beşinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 500-5000 mR/ saatdır.

E) Beşinci yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-200 R/ saatdır.

333. Altıncı yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri nə qədərdir.

A) Altıncı yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 0,05-0,5 mR/ saatdır.

B) Altıncı yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 0,5-5 mR/ saatdır.

C) Altıncı yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 5-50 mR/ saatdır.

D) Altıncı yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 50-500 mR/ saatdır.

E) Altıncı yarımdiapazonda DP-5A cihazının ölçmə həddləri 500-5000 mR/ saatdır.

334. DP-22V cihazı nə üçündür.

A) DP-22V cihazı adamların məruz qaldığı qamma şüalanma dozasını ölçmək üçündür

B) DP-22V cihazı adamların məruz qaldığı alfa şüalanma dozasını təyin etmək üçündür

C) DP-22V cihazı heyvanların məruz qaldığı qamma şüalanma dozasını ölçmək üçündür

D) DP-22V cihazı adamların bioloci vasitələrlə zəhərlənməsinə nəzarət etmək üçündür

E) DP-22V cihazı adamların kimyəvi maddələrlə zəhərlənməsinə nəzarət etmək üçündür

335. DP-22V cihazının ölçmə diapazonu nə qədərdir.

A) DP-22V cihazının ölçmə diapazonu 2r-50r qədərdir.

B) DP-22V cihazının ölçmə diapazonu 0.5r-50r qədərdir.

C) DP-22V cihazının ölçmə diapazonu 2r-60r qədərdir.

D) DP-22V cihazının ölçmə diapazonu 2r-100r qədərdir.

E) DP-22V cihazının ölçmə diapazonu 0.5r-30r qədərdir.

336. DP-22V dozimetrlər komplekti neçə ədəd birbaşa göstərən DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir.

A) DP-22V dozimetrlər komplekti 50 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir. B) DP-22V dozimetrlər komplekti 40 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir. C) DP-22V dozimetrlər komplekti 30 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir. D) DP-22V dozimetrlər komplekti 20 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir. E) DP-22V dozimetrlər komplekti 10 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir.

337. DP-22V dozimetrlər komplekti hansı tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

A) DP-22V dozimetrlər komplekti Zd-5 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

B) DP-22V dozimetrlər komplekti Zd-6 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

C) DP-22V dozimetrlər komplekti Zd-4 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

D) DP-22V dozimetrlər komplekti Zd-3 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

E) DP-22V dozimetrlər komplekti Zd-2 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

338. DP-24 dozimetrlər komplekti neçə ədəd birbaşa göstərən DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir.

A) DP-24 dozimetrlər komplekti 5 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir.

B) DP-24 dozimetrlər komplekti 10 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir.

C) DP-24 dozimetrlər komplekti 20 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir.

D) DP-24 dozimetrlər komplekti 30 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir.

E) DP-24 dozimetrlər komplekti 40 ədəd DKP-50A dozimetrlərindən ibarətdir.

339. DP-24 dozimetrlər komplekti hansı tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

A) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-5 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

B) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-6 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

C) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-4 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

D) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-3 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

E) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-2 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

340. İd-1 cihazı nə üçündür.

A) İnsanların məruz qaldığı qamma, neytron şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

B) İnsanların məruz qaldığı qamma, alfa şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

C) İnsanların məruz qaldığı qamma, betta şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

D) İnsanların məruz qaldığı qamma, işıq şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

E) İnsanların məruz qaldığı qamma, proton şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

341. Qoşun kimya kəşfiyyatı cihazı, (VPXR) nə üçündür.

A) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan zəhərli maddələri təyin etmək üçündür.

B) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan bakteroloji maddələri təyin etmək üçündür.

C) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan bioloji maddələri təyin etmək üçündür.

D) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan radioaktiv maddələri təyin etmək üçündür.

E) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan zəhərsiz maddələri təyin etmək üçündür.

342. Sinir iflicedici zəhərli maddələr hansı indikator borucuqları vasitəsi ilə təyin olunur.

A) Qırmızı nöqtə və qırmızı həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

B) Qırmızı həlqə və sarı nöqtə indikator borucuqları vasitəsi ilə.

C) Sarı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

D) 3 yaşıl həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

E) 2 sarı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

343. Ümumi zəhərləyici və boğucu təsirli zəhərli maddələr hansı indikator borucuqları vasitəs ilə təyin olunur.

A) 3 yaşıl həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

B) Qırmızı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

C) Sarı həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

D) Sarı həlqə, qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

E) 3 sarı həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

344. Dəridə yara əmələ gətirən maddələr hansı indikator borucuqları vasitəsi ilə təyin olunur.

A) 1 sarı həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

B) Qırmızı həlqə və sarı nöqtə indikator borucuqları vasitəsi ilə. .

C) Sarı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

D) 3 yaşıl həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

E) 2 sarı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

345. Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün neçə dəfə hava vurulur.

A) Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisinə zəhərli maddəni təyin etmək üçün 60 dəfə hava vurulur.

B) Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün 50 dəfə hava vurulur.

C) Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün 40 dəfə hava vurulur.

D Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün 30 dəfə hava vurulur.

E) Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün 20 dəfə hava vurulur.

346. Qırmızı həlqəli və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsilə zəhərli maddənin təhlükəli qatılığını təyin edərkən indikator borucuğunun içərisindən neçə dəfə nasosla hava vurmaq lazımdır.

A) Qatılığı təyin edərkən 5-6 dəfə hava vurmaq lazımdır.

B) Qatılığı təyin edərkən 10-15 dəfə hava vurmaq lazımdır.

C) Qatılığı təyin edərkən 15-20 dəfə hava vurmaq lazımdır

D) Qatılığı təyin edərkən 20-25 dəfə hava vurmaq lazımdır.

E) Qatılığı təyin edərkən 25-30 dəfə hava vurmaq lazımdır.

347. Üç yaşıl haşiyəli indikator borucuğu vasitəsilə zəhərli maddəni təyin edərkən indikator borucuğunun içərisindən neçə dəfə hava vurmaq lazımdır.

A) Borucuğunun içərisindən 10-15 dəfə hava vurmaq lazımdır.

B) Borucuğunun içərisindən 15-20 dəfə hava vurmaq lazımdır.

C) Borucuğunun içərisindən 20-25 dəfə hava vurmaq lazımdır.

D) Borucuğunun içərisindən 25-30 dəfə hava vurmaq lazımdır.

E) Borucuğunun içərisindən 30-35 dəfə hava vurmaq lazımdır.

348.Obyektlərin iş dayanıqlığı nəyə deyilir.

A) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahların zədələyici təsirlərinə davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxması, mühəndis- texniki avadanlılar zəif, yaxud orta dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

B) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahların zədələyici təsirlərinə davam gətirməməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxmaması, mühəndis-texniki avadanlılar zəif, yaxud orta dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

C) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir və müasir silahların zədələyici təsirlərinə davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxmaması, mühəndis- texniki avadanlığın zəif, yaxud orta dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər gec bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

D) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahların zədələyici təsirlərinə davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmamış həcmdə məhsul buraxması, mühəndis- texniki avadanlığın zəif, yaxud

güclü dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

E) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahlarınzədələyici təsirlərinə davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxması, mühəndis- texniki avadanlığın zəif, yaxud cox güclü dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

349.Obyektlərin iş dayanıqlığının artırılması məqsədilə hansı tədbirlər yerinə yetırilir.

A) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, texnoloji və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

B) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, mühafizə və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

C) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, köçürmə və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

D) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, profilaktiki və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

E) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, müalicə və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

350.Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün obyektlərdə hansı qruplar yaradlır.

A) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, hesabat-tədqiqat qrupları yaradlır.

B) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, analitik-tədqiqat qrupları yaradlır.

C) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, təftiş-tədqiqat qrupları yaradlır.

D) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, yoxlama-tədqiqat qrupları yaradlır.

E) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, analiz-tədqiqat qrupları yaradlır.

Bütün testlərdə düzgün cavablar “A” bəndində verilib.



Tərtib etdi: Səbzəliyev Soltan Ağababa oğlu, Qafarov Emil Kamil oğlu

“FH və HFT” kafedrasının müdiri: prof. H.O.Ocaqov

Yüklə 67,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə