MustafayevaYüklə 2,87 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/26
tarix26.05.2017
ölçüsü2,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

BİLAL HƏSƏNOV, 
MUSTAFAYEVA, 
SOLTAN ƏLİYEV, NURİYYƏ VERDİYEVA 
AYNUR 
Ədəbiyyat  9
Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün 
“Ədəbiyyat” fənni üzrə 
DƏRSLİK 
Dərsliklə bağlı rəy, irad və təkliflərin 
və 
derslik@edu.gov.az elektron ünvanlara göndərilməsi xahiş olunur. 
Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
03.06.2016-cı il tarixli  369 №-li 
əmri ilə təsdiq olunmuşdur.
© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2016
Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və 
yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, 
elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.
“Bakı” nəşriyyatı
bn@bakineshr.az 

HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ
Üzeyir Hacıbəylinin,
 Əhməd Cavadındır.
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan! 
Musiqisi 
sözləri

HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ
Üzeyir Hacıbəylinin,
 Əhməd Cavadındır.
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan! 
Musiqisi 
sözləri

9
B a ş l ı q l a r
D rslikl  nec  işl məli?
9
I mərhələ 
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN YARANMASINDAN 
ƏSRİN ORTALARINA QƏDƏR
ə
ə
ə
ə
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
Həyat həqiqətləri və zəngin ədəbiyyatımız  .
.
.
.
.
.
.
.
Əhməd Cavad.  Azərbaycan bayrağına .
.
.
.
.
.
.
13
Cəfər Cabbarlı. Ana .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
Abdulla Şaiq. Anabacı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
Yusif Vəzir Çəmənzəminli.  Zeybək qızı .
.
.
.
.
.
.
27
Almas İldırım. Əsir Azərbaycanım
.
.
.
.
.
.
.
.
34
Mikayıl Müşfiq. Həyat sevgisi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36
Seyid Hüseyn. İki həyat arasında (qiymətləndirmə materialı)
.
39
Səməd Vurğun.  Ananın öyüdü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
Süleyman Rüstəm. Təbrizim .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
Mir Cəlal. Vətən yaraları .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
Mehdi Hüseyn. Nişan üzüyü (qiymətləndirmə materialı) .
.
.
58
ƏN YENİ DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI
• Milli-mədəni dirçəliş və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
ədəbiyyat (1918–1920) 
• İctimai-siyasi  ziddiyyətlər və repressiya dövründə  ədəbiyyat  
(1920–1940)
• İkinci Dünya müharibəsi dövründə ədəbiyyat (1941–1945)
5

9
B a ş l ı q l a r
D rslikl  nec  işl məli?
9
I mərhələ 
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN YARANMASINDAN 
ƏSRİN ORTALARINA QƏDƏR
ə
ə
ə
ə
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
Həyat həqiqətləri və zəngin ədəbiyyatımız  .
.
.
.
.
.
.
.
Əhməd Cavad.  Azərbaycan bayrağına .
.
.
.
.
.
.
13
Cəfər Cabbarlı. Ana .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
Abdulla Şaiq. Anabacı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
Yusif Vəzir Çəmənzəminli.  Zeybək qızı .
.
.
.
.
.
.
27
Almas İldırım. Əsir Azərbaycanım
.
.
.
.
.
.
.
.
34
Mikayıl Müşfiq. Həyat sevgisi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36
Seyid Hüseyn. İki həyat arasında (qiymətləndirmə materialı)
.
39
Səməd Vurğun.  Ananın öyüdü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
Süleyman Rüstəm. Təbrizim .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
Mir Cəlal. Vətən yaraları .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
Mehdi Hüseyn. Nişan üzüyü (qiymətləndirmə materialı) .
.
.
58
ƏN YENİ DÖVR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI
• Milli-mədəni dirçəliş və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
ədəbiyyat (1918–1920) 
• İctimai-siyasi  ziddiyyətlər və repressiya dövründə  ədəbiyyat  
(1920–1940)
• İkinci Dünya müharibəsi dövründə ədəbiyyat (1941–1945)
5

II mərhələ 
XX ƏSRİN ORTALARINDAN GÜNÜMÜZƏ QƏDƏRKİ ƏDƏBİYYAT 
Ernest Heminquey. Qoca və dəniz (dünya ədəbiyyatından seçmə) .
62
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Heydərbabaya salam .
.
.
.
73
Mirzə İbrahimov. Gələcək gün (romandan parçalar) .
.
.
.
84
Balaş Azəroğlu. Buludlar (qiymətləndirmə materialı) .
.
.
.
97
Rəsul Rza. Çinar ömrü .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100
İsmayıl Şıxlı.  Namərd gülləsi  .
.
.
.
.
.
.
.
.
107
İsa Hüseynov. Zəhər 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
114
Məmməd Araz. Əsgər məktubu .
.
.
.
.
.
.
.
.
122
Əliağa Kürçaylı. Şəhid meşə  (qiymətləndirmə materialı)
.
.
126
Əli Kərim. Qaytar ana borcunu .
.
.
.
.
.
.
.
.
127
Anar. Keçən ilin son gecəsi  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
132
Elçin. Talvar .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
149
Sabir Rüstəmxanlı. Sağ ol, ana dilim! (qiymətləndirmə materialı) .
159
Qılman İlkin. İntiqam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
162
Bəxtiyar Vahabzadə. İstiqlal .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
168
Xəlil Rza. Qaytar mənim qüdrətimi, Azərbaycan!  .
.
.
.
.
175
Sabir Əhmədov. Dənizdən gələn səda (qiymətləndirmə materialı).
180
• Müharibədən sonrakı dövrdə ədəbiyyat (1946–1960)
• Milli özünəqayıdış dövründə ədəbiyyat (1961–1990)
• Müstəqillik illərində ədəbiyyat (1991-ci ildən günümüzə qədər)
Müqayisə xarakterli mətni – inşa, esse və məruzəni necə yazmalı? .
182
Layihələr üzrə iş  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
185
Sinifdənxaric oxu materialları  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
188
İfadəli oxuda istifadə edilən şərti işarələr  .
.
.
.
.
.
.
.
211
Özünüqiymətləndirmə meyarları .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
212
Lüğət  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
213
Qısa ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti   .
.
.
.
.
.
.
.
220
Oxumağı məsləhət görürük 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
223
7
6
DƏRSLİKLƏ NECƏ İŞLƏMƏLİ?
İzahlarla tanış olun.
 Bu, yerinə yetirəcəyiniz tapşırıqlar, öyrənəcəyiniz 
mətnlər barədə sizdə aydın təsəvvür yaradacaqdır. 
• Unutmayın! 
D rslikd ki c dv ll rd  qeydl r etm yin.  
ə
ə
ə
ə ə
ə
ə
ə
H min c dv ll ri d
ç k r k 
cavabları orada yazın.
ə
ə
ə ə
ə ə ə
əftərinizdə və ya iş vərəqlərində 
Yada salın. Mövzu ilə bağlı 
bildiklərinizi xatırlatmağa,  
maraq və istəklərinizi ifadə 
etməyə istiqamət-
ləndirəcəkdir. 
Düşünün. İlkin fərziyyələr 
söyləməyə, araşdırmalar 
aparmağa yönəldəcəkdir.
Oxuda aydınlaşdırın. Tanış 
olmayan sözlərin mənasını 
aydınlaşdırmaq, bədii təsvir 
və ifadə vasitələrini müəy-
yənləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 
M zmun üzr  iş. 
ə
ə
Əsərin məz-
mununun öyrənilməsi, 
zəruri bacarıqların yara-
dılması və tətbiqi ilə bağlı 
yerinə yetirilən işlər əhatə 
olunur. 
T hlil üzr  iş. 
ə
ə
Əsərin təhlili, 
bununla bağlı zəruri 
bacarıqların yaradılması və 
tətbiqi  üzrə işlər əhatə 
olunur. 

II mərhələ 
XX ƏSRİN ORTALARINDAN GÜNÜMÜZƏ QƏDƏRKİ ƏDƏBİYYAT 
Ernest Heminquey. Qoca və dəniz (dünya ədəbiyyatından seçmə) .
62
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Heydərbabaya salam .
.
.
.
73
Mirzə İbrahimov. Gələcək gün (romandan parçalar) .
.
.
.
84
Balaş Azəroğlu. Buludlar (qiymətləndirmə materialı) .
.
.
.
97
Rəsul Rza. Çinar ömrü .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100
İsmayıl Şıxlı.  Namərd gülləsi  .
.
.
.
.
.
.
.
.
107
İsa Hüseynov. Zəhər 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
114
Məmməd Araz. Əsgər məktubu .
.
.
.
.
.
.
.
.
122
Əliağa Kürçaylı. Şəhid meşə  (qiymətləndirmə materialı)
.
.
126
Əli Kərim. Qaytar ana borcunu .
.
.
.
.
.
.
.
.
127
Anar. Keçən ilin son gecəsi  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
132
Elçin. Talvar .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
149
Sabir Rüstəmxanlı. Sağ ol, ana dilim! (qiymətləndirmə materialı) .
159
Qılman İlkin. İntiqam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
162
Bəxtiyar Vahabzadə. İstiqlal .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
168
Xəlil Rza. Qaytar mənim qüdrətimi, Azərbaycan!  .
.
.
.
.
175
Sabir Əhmədov. Dənizdən gələn səda (qiymətləndirmə materialı).
180
• Müharibədən sonrakı dövrdə ədəbiyyat (1946–1960)
• Milli özünəqayıdış dövründə ədəbiyyat (1961–1990)
• Müstəqillik illərində ədəbiyyat (1991-ci ildən günümüzə qədər)
Müqayisə xarakterli mətni – inşa, esse və məruzəni necə yazmalı? .
182
Layihələr üzrə iş  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
185
Sinifdənxaric oxu materialları  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
188
İfadəli oxuda istifadə edilən şərti işarələr  .
.
.
.
.
.
.
.
211
Özünüqiymətləndirmə meyarları .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
212
Lüğət  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
213
Qısa ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti   .
.
.
.
.
.
.
.
220
Oxumağı məsləhət görürük 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
223
7
6
DƏRSLİKLƏ NECƏ İŞLƏMƏLİ?
İzahlarla tanış olun.
 Bu, yerinə yetirəcəyiniz tapşırıqlar, öyrənəcəyiniz 
mətnlər barədə sizdə aydın təsəvvür yaradacaqdır. 
• Unutmayın! 
D rslikd ki c dv ll rd  qeydl r etm yin.  
ə
ə
ə
ə ə
ə
ə
ə
H min c dv ll ri d
ç k r k 
cavabları orada yazın.
ə
ə
ə ə
ə ə ə
əftərinizdə və ya iş vərəqlərində 
Yada salın. Mövzu ilə bağlı 
bildiklərinizi xatırlatmağa,  
maraq və istəklərinizi ifadə 
etməyə istiqamət-
ləndirəcəkdir. 
Düşünün. İlkin fərziyyələr 
söyləməyə, araşdırmalar 
aparmağa yönəldəcəkdir.
Oxuda aydınlaşdırın. Tanış 
olmayan sözlərin mənasını 
aydınlaşdırmaq, bədii təsvir 
və ifadə vasitələrini müəy-
yənləşdirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 
M zmun üzr  iş. 
ə
ə
Əsərin məz-
mununun öyrənilməsi, 
zəruri bacarıqların yara-
dılması və tətbiqi ilə bağlı 
yerinə yetirilən işlər əhatə 
olunur. 
T hlil üzr  iş. 
ə
ə
Əsərin təhlili, 
bununla bağlı zəruri 
bacarıqların yaradılması və 
tətbiqi  üzrə işlər əhatə 
olunur. 

8
Müstəqil iş üçün. 
Bölmələrdə əsərləri 
ilə tanış olduğunuz 
sənətkarların həyatı 
barədə müxtəlif 
mənbələrdən 
məlumatların 
öyrənilməsi və 
müzakirəsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.
Qiymətləndirmə 
materialı. 
Bölmələrin sonunda 
həyata keçirilən kiçik 
summativ 
qiymətləndirmə 
üçün nəzərdə tutul-
muşdur. 
Layihələr üzrə iş. 
Layihələr müxtəlif 
mənbələrlə müstəqil 
işləməyiniz, yaradıcı 
fəaliyyət göstərmə-
yiniz üçün təklif edil-
mişdir. 
Tətbiq. Müzakirə. 
Yaradıcı iş. Bilik və 
bacarıqların tətbiqi, 
müxtəlif mövzularda 
müzakirələrin aparıl-
ması, yaradıcı 
xarakterli işlərin 
icrası üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.

 
 
 

 
•  I  mərhələ •  
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranmasından əsrin ortalarına qədər 
 • 
 

Əziz şagirdlər! 
Ədəbiyyatımızın tarixən qədim və zəngin olması 
barədə aşağı siniflərdə, xüsusən səkkizinci sinifdə ət-
raflı  məlumat  öyrəndiniz.  Artıq  bilirsiniz  ki,  tarixin 
ağır  sınaqlarından  çıxan,  xalqımızın  həyatını,  taleyini,  arzu  və  düşüncəsini  ləyaqətlə  əks 
etdirən ədəbiyyatımız daim inkişafda olmuş və zənginləşmişdir. Bunu da bilməlisiniz ki, ic-
timai-siyasi quruluşların bir-birini əvəz etməsi, cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər ədəbiy-
yatımıza təsirsiz ötüşməmiş, onda dərin iz buraxmışdır. Lakin bütün hallarda bədii ədəbiy-
yatın əsas təsvir obyekti olan insanın mənəvi aləmi, amalı, mübarizəsi diqqət mərkəzində 
qalmışdır. İnsanı hərtərəfli təsvir edən, öyrənən ədəbiyyatın məqsədi onu mənəvi cəhətdən 
zənginləşdirmək  və  kamilləşdirməkdir.  İnsanı  təsvir  edən  ədəbiyyat  həm  də  onun  bağlı 
olduğu konkret tarixi şəraiti, mühiti də əks etdirir. İnsanın qarşılaşdığı problemlər, sosial-
siyasi həyatda baş verən ciddi dəyişikliklər və bunun insan taleyinə təsiri bədii ədəbiyyatda 
geniş  əksini  tapır.  Bütün  bunlar  ədəbiyyatın  mövzu  dairəsinin  məhdud  olması  anlamına 
gəlmir. Bədii ədəbiyyatın mövzusu, təsvir obyekti çoxdur. Təbiətə, heyvanlar aləminə və s. 
həsr olunmuş yüzlərlə gözəl sənət nümunələri vardır. Lakin bu qəbildən əsərlərdə də insanın 
təsvir  obyektinə  münasibəti  öz  ifadəsini  tapmış  olur.  Buradan  aydınlaşır  ki,  cəmiyyətdə, 
bütövlükdə həyatda baş verən dəyişiklik, inkişaf ədəbiyyatda insanın xarakteri, taleyi, həyata 
baxışı əsasında əks etdirilir. Göründüyü kimi, bədii ədəbiyyat mürəkkəb, çətin bir vəzifəni 
yerinə yetirir. Uğur qazanmaq üçün o daim təzələnməli, yeni məzmun və forma axtarışında 
olmalı, zənginləşməlidir. 
Bədii ədəbiyyatın yaradıcıları – ədiblər tükənməz mənbədən – həyatdan bəhrələnir, onu 
dərindən öyrənirlər. Məhz həyat həqiqətlərinin hərtərəfli öyrənilməsi gerçəkliklə səsləşən, 
inandırıcı, səmimi sənət nümunəsinin ərsəyə gəlməsinə səbəb olur. Lakin həyat həqiqətləri 
necə varsa, eləcə də əsərə gətirilmir. Oxşar hadisələri, eyni sənət, peşə adamlarını müşahidə 
edən,  hərtərəfli  öyrənən  yazıçı  məqsədindən  asılı  olaraq,  onlardakı  müəyyən  cəhətləri  ön 
plana çəkir, daha qabarıq təsvir edir.
 
Müəyyən qrup insan  üçün ümumi olan cəhətləri (dav-
ranış, əməl, danışıq tərzi və s.) bir fərdin – obrazın simasında ümumiləşdirən sənətkar bu 
qəbildən adamlar haqqında oxucuda aydın təsəvvür yaratmağa nail olur. Lakin əsərdəki obraz 
həm də başqalarından fərdi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənməlidir. O, xasiyyətinə, başqalarına 
münasibətinə və s. görə digərlərini təkrar etməməlidir. Belə olmazsa, həmin ədəbi qəhrəman 
oxucunun qəlbinə yol tapa bilməz, quru və sxematik olar. Deməli, yazıçı hər bir obrazı özünə-
məxsus  cəhətləri  ilə  təqdim  etməli,  onu
 
fərdiləşdirməlidir.  Məsələn,  sizə  tanış  olan  Azad 
(M.İbrahimov. “Azad”) milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan vətənpərvərlərin ümumiləş-
dirilmiş obrazıdır. Təmkinli, azdanışan, dostluqda sədaqətli olması isə onun fərdi xüsusiy-
yətləridir.  
Həyat həqiqətləri yazıçının şüurundan, qəlbindən keçərək bədii həqiqət kimi  meydana 
çıxır. Bədii həqiqət isə yazıçının görmək istədikləridir, yəni sənətkar həyatı, insanları özünün 
arzuladığı kimi təsvir edir. O, əsərində “həyat həqiqəti necədir” sualı ilə yanaşı, “həyat həqi-
qəti necə olmalıdır” sualına da cavab verir.  
Həyat  həqiqətlərini  dönə-dönə  müşahidə  edən,  illərlə  şüurunda,  qəlbində  gəzdirən  sə-
nətkar onu necə, hansı formada əks etdirəcəyini dəfələrlə götür-qoy edir, yaradıcılığın heç də 
asan  olmayan  yolu  ilə  irəliləyir  –  əsərini  yaradır.  Xalq  yazıçısı  Mirzə  İbrahimov  məşhur 
“Gələcək gün” əsərinin necə meydana gəlməsi  barədə yazır: “Mən bu əsərin məzmununu, 
surətlərini illərlə ürəyimdə gəzdirmişəm. Orada əks olunan hadisələr, insanlar və mövzu uzun 
müddət  aramsız  məni  düşündürmüş,  sinəmdə  hərarətli  hislər,  həyəcanlar,  iztirablar  oyat-
mışdır. O ölkələr və xalqlar ki onların həyatı bu romana  mövzu olmuşdur, əsəri yazdığım 
dövrdə bir günüm olmayıb ki, onları düşünməyim, onlar barədə ürəyimdə min bir yanıqlı, 
məhəbbətli duyğular oyanmasın. 
Həyat həqiqətləri və  
zəngin ədəbiyyatımız 

 
 
10 
 
Əsəri mənə yazdıran da lap uşaqlıqda Cənubi Azərbaycanda gördüyüm ağır həyat olmuş-
dur...  Xalqın,  xüsusən  yoxsul  kəndlilərin,  zəhmətkeş  şəhər  əhalisinin  hakim  təbəqələrdən 
çəkdiyi zülm, əzab-əziyyət, ehtiyac, aclıq olmuşdur”. 
Siz 9-cu sinifdə söz sənətimizin “Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” ilə tanış olacaq, 
onun  müxtəlif  mərhələlərində  yazıb-yaratmış  sənətkarların  yaradıcılığından  nümunələri 
dərindən  mənimsəyəcəksiniz.  Bu  dövrdə  fəaliyyət  göstərən  yazıçılarımızın  qarşılaşdıqları 
problemlər barədə təsəvvür qazanacaq, sovet hakimiyyəti illərində həyat həqiqətlərinə sadiq 
qalmağın çətinliklərini, bəzən isə mümkünsüzlüyünü öyrənəcəksiniz. Bu sinifdə, həmçinin 
ədəbiyyat  nəzəriyyəsi  üzrə  yeni  biliklər  mənimsəyəcək,  bədii  əsərin  öyrənilməsi  ilə  bağlı 
bacarıqlarınızı zənginləşdirəcəksiniz.  
Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatını aşağıdakı mərhələlər üzrə öyrənəcəksiniz:  
I mərhələ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından əsrin ortalarına qədər. 
1.
 
Milli-mədəni dirçəliş və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbiyyat 
(1918–1920). 
2.
 
İctimai-siyasi ziddiyyətlər və repressiya dövründə ədəbiyyat (1920–1940). 
3.
 
İkinci Dünya müharibəsi dövründə ədəbiyyat (1941–1945). 
II mərhələ. XX əsrin ortalarından
 
günümüzə qədər. 
4.
 
Müharibədən sonrakı dövrdə ədəbiyyat (1946–1960). 
5.
 
Milli özünəqayıdış dövründə ədəbiyyat (1961–1990). 
6.
 
Müstəqillik illərində ədəbiyyat (1991-ci ildən günümüzə qədər). 
 
Aydındır ki, bu dövrləşdirmə şərtidir. Ədəbiyyatın inkişafını bütöv bir proses kimi gö-
türmək  və  təhlil  etmək  vacibdir.  Ənənə  və  varislik  əsasında  yaranan,  yaşayan  ədəbiyya-
tımızın müxtəlif dövrləri, eləcə də eyni bir dövrün mərhələləri qarşılıqlı əlaqədə olub, biri 
digərindən doğur, bir-birini tamamlayır. 

Kataloq: noduploads -> book
book -> «aspolèqraf» naTik axundovi, humeir ehmedovi,'
book -> Методическое пособие для учителя 6 мет о диче ск ое пособие для учите
book -> YAŞar seyiDLİ, naiLƏ ƏLİyeva, xumar əHMƏDBƏYLİ Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
book -> YAŞar seyiDLİ, naiLƏ ƏLİyeva, xumar əHMƏDBƏYLİ Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
book -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 29. 07. 2013-cü il tarixli 754 nömrəli əmri ilə
book -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 19. 06. 2009-cu il tarixli
book -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05. 07. 2010-cu il tarixli
book -> Gülşən Orucova, Nərminə Qaragözova, Rafiq İsmayılov, Zahid Xəlilov
book -> ŞÜKÜr mustafa, İLTİfat ləTİfov ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün

Yüklə 2,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə