Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə DövlətYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix09.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
  1   2   3

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,

Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət

Komitəsinin,  Səhiyyə  Nazirliyinin  və

Vəkillər Kollegiyasının birgə təşkilat-

çılığı ilə Culfa rayonunun Ərəzin kən-

dində “Ailələrdə sağlam həyat tərzinin

aşılanması, reproduktiv sağlamlıq, erkən

və qanqohumluğu nikahlarının fəsadları”

mövzusunda tədbir keçirilib.

    Tədbiri Culfa Rayon İcra Hakimiy-

yəti başçısının müavini Allahverdi Qa-

sımov açaraq belə tədbirlərin əhəmiy-

yətindən danışıb. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,

Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət

Komitəsinin  sədri  Ramilə  Seyidova

“Ailədə qadının sağlam həyat tərzi aşı-

lamasında əsas rolu” mövzusunda çıxış

edərək bildirib ki, muxtar respublikada

qadınlar və gənc ailələr arasında rep-

roduktiv  sağlamlıq  və  ailə  planlaşdı-

rılması, eləcə də  qadınların ailədə üzə-

rinə  düşən  vəzifələrin  düzgün  yerinə

yetirilməsi  məqsədilə  maarifləndirmə

işinin daha geniş surətdə aparılması və

qadınların sağlamlığının mühafizəsi sa-

həsində tibbi xidmətin keyfiyyət və sə-

mərəliliyinin yüksəldilməsi diqqət mər-

kəzindədir.  Bunun  nəticəsidir  ki,  ana

və  uşaq  ölümü  hallarının  qarşısının

alınmasında  müsbət  göstəriciyə  nail

olunub. Bundan əlavə, Azərbaycan Res-

publikası  Prezidentinin  2014-cü  il  13

iyun  tarixli  Sərəncamı  ilə  “Ana  və

uşaqların  sağlamlığının  yaxşılaşdırıl-

masına  dair  2014-2020-ci  illər  üçün

Dövlət  Proqramı”nın  təsdiq  edilməsi

dövlətin bu sahəyə dəstəyinin davamıdır. 

    Komitə sədrinin sözlərinə görə, ailə

öz mahiyyətini və funksiyasını o zaman

bütövlükdə yerinə yetirmiş olur ki, hər

bir ailə üzvü üzərinə düşən vəzifələrin

məsuliyyətini  dərk  etsin.  Bu  mənada

qadın böyük rola malikdir. Ailə dəyər-

lərini qoruyub saxlayan, nəsildən nəslə

ötürən  qadındır.  O,  övladının  maddi

ehtiyaclarını təmin etməklə yanaşı, onu

aydın düşüncəyə, saf əqidəyə və ədəb-

ərkana  yiyələndirməli,  bu  yolla  onun

gələcəyini qurmalıdır. Bu, cəmiyyətin

gələcəyini qurmaq deməkdir.

    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası

Vəkillər  Kollegiyasının  sədr  müavini

Arif Ağayev “Qadın hüquqları”, Doğum

Mərkəzinin  həkim-ginekoloqu,  tibb

üzrə fəlsəfə doktoru Gültəkin Əliyeva

“Keser əməliyyatı, onun ana və uşağa

mənfi təsiri” mövzularında çıxış edərək

qadınların sağlamlıqlarının qorunması

yolları,  reproduktiv  sağlamlıq  barədə

slayd  vasitəsilə  tədbir  iştirakçılarına

məlumatlar veriblər.  

    Sonda  tədbir  iştirakçılarının  sual -

ları  cavablandırılıb,  onlara  müvafiq

mövzularda  maarifləndirici  broşürlər

paylanılıb.Cəmiyyət üçün yararlı vətəndaşlar

sağlam ailədə yetişir

    İki turda nəzərdə

tutulmuş olimpiadada

iştirak  etmək  üçün

muxtar respublikanın

3  ali,  3  orta  ixtisas

təhsili müəssisələrin-

dən,  o  cümlədən

Naxçıvan  şəhəri  də

daxil olmaqla muxtar

respublikanın 7 rayonu üzrə 176 tam orta ümumtəhsil məktəbindən,

ümumilikdə, 981 tələbə və şagird qeydiyyata alınıb. 

    Olimpiadanın ilk turu noyabrın 5-də Naxçıvan şəhəri üzrə

12 nömrəli tam orta məktəbdə, həmçinin bütün rayon mərkəz-

lərində keçirilib. Olimpiadada Naxçıvan şəhəri və muxtar res-

publikanın 7 rayonunun 176 məktəbinin 677 X-XI sinif şagirdi

iştirak  edib. Test  üsulu  ilə  keçirilən  birinci  turda  məktəblilər

Azərbaycan  Respublikası  və  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası

konstitusiyalarına,  muxtariyyətin  tarixi  və  hüquqi  əsaslarına

dair 60 sual üzrə biliklərini sınayıblar. 

    Qeyd edək ki, noyabrın 8-də analoji olimpiada muxtar res-

publikanın ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin II-III kurs

tələbələri  arasında  keçiriləcək.  Onlar  da  birinci  mərhələdə  60

suala cavab verəcəklər.

Olimpiadanın nəticələri dövlət qurumları və elm, təhsil müəs-

sisələrinin nümayəndələrindən ibarət yaradılan münsiflər heyəti

tərəfindən  yoxlanılacaq.  Olimpiadanın  II  (yekun)  turunda  ən

yüksək bal toplayan tələbə və şagirdlər qalib elan ediləcəklər.Hüquq olimpiadasına start verilib

    Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  İnsan  Hüquqları  üzrə

Müvəkkilinin (Ombudsman) və Naxçıvan Muxtar Respublikası

Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının  90  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  muxtar  res-

publikanın ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri,

habelə ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında hüquq

olimpiadasına dünən start verilib.

Dünən  Naxçıvan  Muxtar

Respublikası  Ali  Məclisinin

Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində

Naxçıvan Dövlət Univesiteti-

nin  Tarix-filologiya  fakültə-

sinin II kurs tələbələrinin iş-

tirakı ilə açıq dərs keçilib. 

    Açıq  dərsdə  AMEA  Naxçıvan

Bölməsinin  Tarix,  Etnoqrafiya  və

Arxeologiya İnstitutunun şöbə mü-

diri, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli

Baxşəliyev “Naxçıvanın Son Tunc

və Erkən Dəmir dövrləri abidələri”

mövzusunda mühazirə oxuyub. Bil-

dirib ki, Son Tunc dövrü abidələri

arxeoloji ədəbiyyatda Son Tunc və

Erkən Dəmir dövrlərinin nümunələri

kimi xarakterizə edilib. Tunc döv-

ründən Dəmir dövrünə keçid olan

bu mərhələ, başlıca olaraq, eramız-

dan əvvəl II minilliyin ikinci yarısını

əhatə edir. Arxeoloji abidələrin təd-

qiqi  göstərir  ki,  e.ə.  II  minilliyin

ikinci yarısından başlayaraq Azər-

baycan ərazisində yaşayan tayfaların

sosial-iqtisadi və mədəni həyatında

xeyli irəliləyiş olub. Bunu muxtar

respublikamızda Araz  vadisindəki

I Kültəpə, II Kültəpə, Şahtaxtı, Qı-

zılburun və digər yaşayış yerlərindən

əldə olunmuş arxeoloji abidələr də

sübut edir. Мəlum olduğu kimi, bu

yaşayış yerlərində Tunc dövrünün

əvvəlki  mərhələlərində  də  əhali

məskunlaşıb.  Son  Tunc  dövründə

bu abidələrdə Orta Tunc dövrü üçün

xarakterik olan boyalı qabların is-

tehsalı davam edib. 

Qeyd olunub ki, I Kültəpə yaşayış

yerinin bu dövrə aid mədəni təbəqəsi

abidənin  üzərindən  1,5-2,5  metr

dərinliyədək davam edir. Bu təbəqə

digər  təbəqələrlə  müqayisədə  ol-

duqca kiçik bir sahədə qalıb. I Kül-

təpənin  bu  dövrə  aid  təbəqəsində

tikinti  qalıqları  qeydə  alınmayıb,

yalnız uçub tökülmüş kərpic və çay

daşlarına rast gəlinib. Burada ocaq-

ların ətrafına yığılmış kül təbəqələri,

gil qab parçaları və osteoloji qalıqlar

qeydə alınıb. Bu təbəqədən Naxçı-

van  boyalı  qablarının  dördüncü

mərhələsi üçün xarakterik olan gil

məmulatı, habelə Xocalı-Gədəbəy

mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini əks

etdirən gil qablar tapılıb. II Kültəpə

yaşayış  yerində  isə  Son  Tunc  və

Erkən Dəmir dövrlərinə aid təbəqə

ən üstdə yerləşdiyindən yaxşı qal-

mayıb. Burada daş və çiy kərpicdən

tikilmiş, lakin uçub dağılmış divar

qalıqları,  ocaq  yerləri,  boyalı  və

boyasız gil qab parçaları və osteoloji

qalıqlar  aşkar  olunub.  Boz  rəngli

gil qablar arasında Xocalı-Gədəbəy

mədəniyyəti  üçün  xarakterik  olan

göbələkşəkilli çıxıntısı olan qablara

tez-tez  rastlanır.  Şahtaxtı  yaşayış

yerində isə Son Tunc və Erkən Də-

mir  dövrlərinə  aid  mədəni  təbəqə

daha  yaxşı  qalıb.  Şahtaxtının  bu

dövrə aid mədəni təbəqəsi boz rəngli

keramikanın üstünlük təşkil etməsi

ilə xarakterizə olunur. 

    Mühazirəçinin  sözlərinə  görə,

ümumiyyətlə,  muxtar  respublika

ərazisindəki müxtəlif qədim yaşayış

məntəqələrində Son Tunc və Erkən

Dəmir dövrləri abidələrinə çox rast

gəlinir ki, bu da, əsasən, nekropol-

larda, müxtəlif tikililərdə, eyni za-

manda  qalatipli  abidələrdə  özünü

göstərir. Vurğulanıb ki, əsasən, e.ə.

II minilliyin ikinci yarısı ilə tarix-

ləndirilən müdafiə istehkamlarının

bir qrupundan yaşayış yeri kimi is-

tifadə olunub. Naxçıvan abidələrində

Orta  Tunc  dövründə  inşa  edilmiş

müdafiə divarları, ehtimal ki, Son

Tunc  dövründə  də  bərpa  edilərək

istifadə  edilib.  Bu  dövrdə  ətrafı

möhkəmləndirilmiş yaşayış yerləri

müdafiə  baxımından  əlverişli  ol-

madığından təbii cəhətdən müdafiə

olunan yüksək dağlıq zonalarda qa-

lalar  salınıb.  Naxçıvanda  Çalxan-

qala, Vayxır qalası və Qazançıqala

belə abidələrdəndir.

    Sonda mövzu ilə bağlı tələbələrin

sualları cavablandırılıb.“Muxtariyyət ili” ilə əlaqədar açıq dərslər davam etdirilir

Øß Ã

Ð

Doğma, canım-varlığım qədər

sevdiyim Azərbaycanım

mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı

Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Sayı: 212 (21.113)

6 noyabr 2014-cü il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 5-də Böyük Britaniyanın

Avropa məsələləri üzrə naziri Devid Lidinqtonu qəbul edib.

Böyük Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Devid Lidinqton Bakıda böyük inkişaf

proseslərinin şahidi olduğunu məmnunluqla vurğuladı.

Görüşdə  Azərbaycan  ilə  Böyük  Britaniya  arasında  ikitərəfli  münasibətlərin  müxtəlif

sahələrdə yüksək səviyyədə olduğu bildirildi, iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində energetikanın

prioritet  təşkil  etdiyi  vurğulanaraq  bu  istiqamətdə  Böyük  Britaniyanın  bp  şirkətinin

Azərbaycanın  əsas  tərəfdaşı  olduğu  qeyd  edildi,  mühüm  infrastruktur  layihələrinin

perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları və

qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər müzakirə edildi.Rəsmi xronika

    


Digər bölgələrimiz kimi, “Mux-

tariyyət ili”ndə Şahbuz rayonunda

da quruculuq tədbirlərinin həcmi

artıb, coğrafiyası xeyli genişlənib.  

    Ötən həftə rayon mərkəzində 2

yeni  obyektin  –  Şahbuz  şəhər  2

nömrəli tam orta məktəbi və şəhər

mərkəzi binalarının açılış mərasim-

ləri  olub.  Hazırda  quruculuq  təd-

birləri daha bir neçə ünvanda davam

etdirilir. Belə ünvanlardan biri Nursu

kəndidir. Bu yaşayış məntəqəsində

kənd məktəbinin binası yenidən qu-

rulan  obyektlər  sırasındadır.  İki

mərtəbədən ibarət olan məktəb bi-

nası 234 şagird yerlikdir. Məktəbə

1 əlavə korpus artırılıb. Buraya ki-

fayət qədər texnika və işçi qüvvəsi

cəlb edilib. Bu isə inşaat işlərinin

sürətlə və keyfiyyətlə aparılmasına

imkan verib. Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Dövlət Şəhərsalma və Ar-

xitektura Komitəsinin Şahbuz Rayon

İdarəsinin bir qrup inşaatçısı öhdə-

sinə götürdüyü quruculuq tədbirini

vaxtında başa çatdırmaq üçün səyini

əsirgəmir.

    Digər bir obyekt kənddə fəaliyyət

göstərən qurumların birgə işini təşkil

etmək üçün inşa olunan kənd mər-

kəzidir.  Adıçəkilən  idarənin  inşa-

atçıları qısa müddət ərzində 2 mər-

təbədən ibarət olan, müasirtipli la-

yihə  əsasında  inşa  edilən  binada

bir çox işləri başa çatdırıblar. Mər-

kəzdə icra nümayəndə liyi, bələdiyyə,

Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk

təşkilatı, klub, kitabxana, polis sahə

və  baytarlıq  məntəqələri  fəaliyyət

göstərəcək. Həmçinin mərkəzdə ra-

bitə evi də yerləşəcəkdir.  

    Daha bir quruculuq tədbiri kənd-

də inşa olunan həkim ambulatori-

yasıdır.  Bu  bina  da  2  mərtəbədən

ibarətdir. Tibb ocağında yaradılacaq

şərait kənd adamlarına səhiyyə xid-

mətinin lazımi səviyyədə qurulma-

sına imkan verəcək. 

    Kənd sakinləri kənddə inşa olu-

nan xidmət mərkəzini onlara gös-

tərilən növbəti dövlət qayğısı kimi

dəyərləndirirlər. Xidmət mərkəzində

mağazalar, ət satışı dükanı, bərbər

və gözəllik salonu fəaliyyət göstə-

rəcək. Hazırda obyektdə son tamam -

lama işləri aparılır. 

    Naxçıvan  Muxtar  Respublikası

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura

Komitəsinin Babək Rayon İdarəsinin

inşaatçıları isə Xalq şairi Məmməd

Arazın ev-muzeyinin inşası ilə məş-

ğuldurlar.

    Ucqar bir dağ kəndində kompleks

quruculuq tədbirlərinin aparılması

insanların qurub-yaratmaq əzminə

müsbət təsirini göstərib.

Nursuda beş

quruculuq

ünvanı

Xəbərlər şöbəsi


2

    2014-cü  ilin  oktyabr  ayı  ər-

zində də hava limanında əhaliyə

keyfiyyətli  xidmət  təşkil  olun-

muşdur.  Ötən  ay  ərzində  yerli

hava xətti ilə 24 min 395 sərnişin,

396 min 265 kiloqram baqaj, 36

min 823 kiloqram yük və 2 min

332 kiloqram poçt daşınması hə-

yata  keçirilmişdir.  Beynəlxalq

hava xətti ilə Naxçıvan-Moskva

istiqaməti  üzrə  339  sərnişin,  5

min 887 kiloqram baqaj, Naxçı-

van-İstanbul reysi ilə 478 sərnişin

və  5  min  567  kiloqram  baqaj

daşınmışdır.

    Hava  nəqliyyatına  tələbatın

artması  xidmətin  keyfiyyətinin

də  mütəmadi  olaraq  yüksəldil-

məsini  şərtləndirir.  Buna  görə

də  hava  limanı  əməkdaşlarının

peşəkarlığının artırılması istiqa-

mətində də işlər davam etdiril-

mişdir. Ötən ay daşımaların təşkili

və koordinasiyası xidmətinin şəx-

si  heyəti  Bakı  şəhərində  Milli

Aviasiya Akademiyasında kurs-

lara cəlb edilmişdir.

    Payız-qış  mövsümündə  hə-

rəkətin  təhlükəsizliyinin  təmin

olunması məqsədilə bütün zəruri

tədbirlər yerinə yetirilmiş, hava

gəmiləri və texniki avadanlıqlar

texniki baxışdan keçirilmiş, uçuş-

enmə  zolağı,  sükanlanma  yolu

və perronda cari təmir işləri apa-

rılmışdır. Uçuş-enmə zolağında

betonların arasında olan dərzlər

yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Açıq

və  örtülü  drenaj  xətləri  yoxla-

nılmış, işlərin təhlükəsiz yerinə

yetirilməsi üçün texniki işçilərlə

məşğələ keçilmiş, aerodrom qış

mövsümünə hazır vəziyyətə gə-

tirilmişdir. Hava gəmilərinə xid-

mət edən xüsusi maşın və tex-

nikalara mövsümi və reqlament -

ləşdirilmiş  texniki  xidmət  gös-

tərilmişdir. Həmçinin bu dövrdə

teleskopik  trapların  quraşdırıl-

ması  işi  tamamlanmış,  onların

dayanacaq yerləri təşkil olunmuş

və markalanmış, xidməti işçilər

üçün yeni bina istifadəyə veril-

mişdir.  Hazırda  aerovağzal  bi-

nasında əsaslı təmir işləri davam

etdirilir.

    Uçuşların  elektrik-işıq  tex-

nikası təminatı, istilik və sani-

tariya texnikası ilə təchizat xid-

mətləri də 2014-2015-ci ilin pa-

yız-qış mövsümünə tam hazırdır.

Bu  məqsədlə  bütün  növ  güc

transformatorları  və  elektrik

paylayıcıları texniki nəzarətdən

keçirilmiş, güc kabellərinin saz-

lığı  yoxlanılmış,  requlyatorlar

üzərindəki 60 akkumulyator ba-

tareyaları  yenisi  ilə  əvəz  edil-

mişdir. Hava limanı ərazisində

olan bütün işıqlandırma vasitə-

lərinə texniki xidmət göstərilmiş,

onların işədüşmə və sönmə vaxt-

ları gün rejiminə uyğun olaraq

qurulmuşdur.  Oktyabr  ayı  ər-

zində  təhlükəsizlik  sisteminin

gücləndirilməsi  istiqamətində

də  bir  sıra  işlər  görülmüşdür.

Aerodrom  ərazisini  və  xidmət

sahələrini daim nəzarətdə sax-

lamaq üçün əlavə olaraq 10 ədəd

müşahidə  kamerası  quraşdırıl-

mışdır. Yeni qurulmuş avtomat

telefon  stansiyasına  800  metr

uzunluğunda  fiber-optik  kabel

çəkilərək mərkəzləşmiş şəbəkəyə

qoşulmuşdur.

    Yanacaq-sürtgü  materialları

təminatı da lazımi səviyyədə ye-

rinə yetirilmiş, yanacaqdolduran

maşınlar yoxlamadan keçirilmiş-

dir. Çənlərdə olan bütün vintillərə

nəzarət olunmuş, təmirə ehtiyacı

olanlara texniki qulluq göstəril-

mişdir.  Oktyabr  ayı  ərzində

“AZALOİL”  Yanacaq-Sürtgü

Materialları İdarəsindən 204 min

litr  təyyarə  yanacağı,  1800  litr

dizel  yanacağı  daşınaraq  yana-

caq-sürtgü materialları anbarına

tədarük  olunmuşdur.  Hazırda

“MAN” markalı 2 yanacaqdaşı-

yan avtomaşın təyyarə yanacağı

daşıyır. Bundan başqa, hava gə-

milərinin buzlaşmasının qarşısı-

nın  alınmasında  mühüm  vasitə

olan 8 min 800 litr “Kilfrost DF

Plus” və 34 min 900 litr “Kilfrost

ABC k Plus” tipli maye tədarük

olunmuşdur. Mayelərin keyfiyyət

göstəriciləri  xüsusi  təminat  la-

boratoriyasında analizdən keçi-

rilmiş, istifadə üçün tam yararlı

olduğu təsdiq olunmuşdur.

     Yeni texnikaların alınıb gəti-

rilməsi də işin keyfiyyətinin artı-

rılmasına  xidmət  edir.  Odur  ki,

bu istiqamətdə işlər davam etdi-

rilir. Yeni  alınmış  “MAN  TGS-

18.360”  və  “VOLVO  FM

TRUCK” yəhərli dartıcı “TJS630”

markalı qartəmizləyici ilə təchiz

olunmuş, “SUPRA-5001” mar-

kalı frezer-rotor qartəmizləyən

avtomobil  hazır  vəziyyətə  gə-

tirilmişdir.  Əlavə  olaraq,  yeni

alınmış üçüncü yanacaqdaşıyan

“MAN  TGX18-400”  yəhərli

dartıcı avtomobil noyabr ayın-

dan işə salınmışdır.    Muxtar respublikada iqtisadiyyatın dinamik

inkişafı təmin olunub, sahibkarlıq subyektlərinin

fəaliyyətinin stimullaşdırılması və genişləndi-

rilməsinə dövlət maliyyə dəstəyi göstərilib, iş

adamlarının  normal  fəaliyyəti  üçün  əlverişli

biznes mühiti formalaşdırılıb, yeni istehsal və

xidmət sahələri, idxaləvəzləyici və ixracyönümlü

məhsullar istehsal edən emal və sənaye müəs-

sisələri yaradılıb. 

    Aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində sənaye

məhsulunun  həcmi  ilbəil  artıb,  muxtar  res-

publikada istehsal olunan sənaye məhsulunun

93,2 faizi özəl sektorun payına düşüb.    

    Son illər yaradılan müəssisələrdən biri də

Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən “Dekor

Qrup”  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyətidir.

Müəssisənin direktoru Ələddin Allahverdiyev

bildirdi ki, özəl bölməyə, sahibkarlıq fəaliy-

yətinə göstərilən dövlət qayğısından bu müəssisə

də bəhrələnib. Xammal və hazır məhsulların

ağırtonnajlı  yük  avtomobilləri  ilə  daşınması

üçün daha əlverişli yerdə – Naxçıvan dairəvi

avtomobil yolunun kənarında müəssisə üçün

15  min  kvadratmetr  torpaq  sahəsi  ayrılıb.

2013-cü ilin may ayından inşaat işlərinə baş-

lanılıb, əraziyə elektrik, qaz, su və kanalizasiya

xətləri çəkilib.

    İnşaat işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə apa-

rılması üçün müəssisəyə təcrübəli mütəxəssislər

cəlb  olunub,  3  istehsal  sahəsi,  xammal  və

hazır  məhsulların  saxlanılması  üçün  anbar,

ayrı-ayrı iş otaqları və sərgi-satış salonu olan

inzibati bina, iaşə xidməti göstərilməsi üçün

yeməkxana istifadəyə verilib. 

    Layihəyə  uyğun  olaraq,  laminat-mətbəx

dəzgahı, PVC akrilik parlaq panellər və melamin

örtüklü  plitələr  istehsal  olunması  nəzərdə

tutulan müəssisədə artıq laminat-mətbəx dəzgahı

və PVC akrilik parlaq panellər istehsalı sahə-

lərində İtaliyanın “Omma” və “Osoma”, Al-

maniyanın  “IDM”,  Türkiyənin  “AS  Metal”

və “Türk makina” şirkətlərinin istehsalı olan

və  kompüterlə  idarəetmə  mərkəzi  ilə  təmin

edilən müasir texnoloji avadanlıqlar quraşdırılıb,

istehsal  prosesi  avtomatlaşdırılıb.  Texnoloji

proseslərə və texniki təhlükəsizlik qaydalarına

ciddi əməl olunan müəssisədə istehsal prosesi

konveyer üsulu ilə təşkil olunub, keyfiyyətli

məhsul istehsalı üçün əlverişli şərait yaradılıb.

Həmçinin  müəssisədə  havalandırma  sistemi

qurulub, istehsal prosesi zamanı yaranan tozun

və tullantıların kompressorlar vasitəsilə sexdən

kənarlaşdırılması və xüsusi bunkerlərə yığılması

təmin edilib.   

    Hər  birinin  istehsal  gücü  gündə  10  min

ədəd mebel materialları olan yeni istehsal sa-

hələrində xammal ayrı-ayrı mərhələlərdən keç-

məklə rəng olaraq 100 çeşiddən çox məhsul

istehsal edilir. Əvvəllər ölkəmizdə, o cümlədən

muxtar  respublikamızda  fəaliyyət  göstərən

mebel istehsalı müəssisələrinə hazır materiallar

xarici ölkələrdən idxal olunub əlavə daşınma

xərci  çəkilirdisə,  bu  müəssisənin  fəaliyyətə

başlaması ilə həmin problemlər aradan qaldı-

rılıb,  istehsal  müəssisələri  vaxtında  və  key-

fiyyətli mebel materialları ilə təmin olunub.

    Yeni istehsal müəssisəsinin fəaliyyətə baş-

laması  daxili  bazarı  keyfiyyətli  məhsullarla

təmin etməklə yanaşı, əhalinin məşğulluğunun

təmin  olunmasında  da  mühüm  rol  oynayıb.

Hazırda müəssisədə 60 nəfər çalışır. Onu da

qeyd edək ki, müasir texnoloji avadanlıqlardan

səmərəli istifadə etməyi bacaran ixtisaslı mü-

təxəssislərin hazırlanması da diqqət mərkəzində

saxlanılır, müəssisədə çalışan işçilərin Türkiyə

Respublikasında ixtisasartırma kurslarında iş-

tirakı  təmin  olunur.  Bu  da  imkan  verir  ki,

istehsal prosesi yerli mütəxəssislər tərəfindən

həyata keçirilsin. 

    Gələcəkdə müəssisədə yeni istehsal sahəsinin

– melamin örtüklü plitələr istehsalı sahəsinin

istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur ki, buraya

da  mebel  avadanlıqları  istehsalında  qabaqcıl

təcrübəyə malik, dünyada məşhur olan Alma-

niyanın “Wemhoner” şirkətinin avadanlıqları

alınıb  gətiriləcək  və  idxal  olunan  dəzgahlar

həmin  şirkətin  mütəxəssisləri  tərəfindən  qu-

raşdırılacaqdır. Melamin örtüklü plitələr istehsalı

sahəsi istifadəyə veriləndən və müəssisə tam

gücü  ilə  işləyəndən  sonra,  ümumilikdə,  110

nəfər daimi işlə təmin ediləcək. 

    Mebel materialları istehsal edilən bu müəs-

sisə muxtar respublikamızda yeganə müəssi-

sədir. Yeni müəssisədə istehsal olunan məhsullar

daxili  bazarın  tələbatını  tamamilə  ödəməklə

yanaşı, ölkəmizin digər regionlarında da satışa

çıxarılır, gələcəkdə xarici ölkələrə ixrac olun-

ması nəzərdə tutulur.
Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə