Nazal kavite ve paranazal siNÜsler (Anatomi) ÜSY: Sinonazal bölge: Nazal kavite+ paranazal sinüsYüklə 13,44 Mb.
tarix25.01.2017
ölçüsü13,44 Mb.


NAZAL KAVİTE ve PARANAZAL SİNÜSLER (Anatomi)

 • ÜSY:

 • Sinonazal bölge: Nazal kavite+ paranazal sinüs

 • *2 temel epitel: ÇKYE

 • Pseüdostratifiye kolumnar epitel

 • *Seromüköz glandlar


Anatomi 2

 • Nazal kavite: Dış vestibül

     • iç nazal fossa
     • Nazal fossa lateralinde ki konkalar(orta ve alt ) solunum epiteli ile örtülü


Anatomi 3

 • Paranazal sinüsler; frontal, maksiller, ethmoid ve sfenoid

 • Epiteli, goblet h. İçeren solunum epiteli

 • Nazofarinks; farinksin ilk bölümüdür, orofarinksle devam ederAnatomi 4

 • Larinks; farinksi trakeaya bağlar

 • L. Propriasında çok sayıda kıkırdak

 • Büyük kıkırdaklar, hyalen

  • tiroid, krikoid, aritenoid
 • Küçük kıkırdaklar , elastik

  • Epiglot, kuneiform
  • Epiglot; larinks kenarından farinkse uzanır(lingual yüz ÇKYE, laringeal yüz solunum epiteli)
BURUN

 • İnflamasyonlar

 • Destrüktif iltihabi hastalıklar

 • Primer tümörler

 • Enfeksiyöz Rinit:Adene, eko, rinovirüs

  • Nazal mukozada kalınlaşma
  • Ödem ve kırmızılık
  • Kavitede daralma


Burun-1

 • Allerjik rinit: Tip I hipersensitivite reaksiyonudur

 • Kronik rinit.Akut ataklar sonucu

  • Mikrobik veya allerjik o.b
  • Septum deviasyonu ve polipler predispozan
  • Epitelde deskuamasyon, ülserasyon, inflamasyon


Burun- 3

 • Kronik sinüzit: Akut sinüzit ve riniti takiben o.ç

 • Maksiller sinüzit en sık görülendir

 • Sinüsün kemik tabanı veya periapikal enfeksiyon sonucu o.b

 • İnflamasyon ve ödemle tıkandığında ampiyemle sonlanabilirBurun 4

 • Makroskopik:

  • Ödematöz, kırmızı, gri yumuşak
 • Mikroskopik:

  • İnflamatuar solunum mukozası, ödem, glandüler hiperplazi, bazal membran kalınlaşması, skuamöz metaplazi
  • Eozinofiller o.b
  • Alttaki kemikte remodeling ve kalınlaşma


Burun 5

 • Special boyalar: Fungal enfeksiyonlar için PAS ve Gomori’s methamin silver boyası

 • Ayırıcı tanı:

 • 1- Mucormycosis:

  • Kan damarlarını invaze eder ve trombüs ve infarkta n.o
  • Genellikle Dm ile birliktedir ve hızla beyne yayılır
  • Kalın, çift cidarlı, septasız hifaları vardır


Burun 6

 • 2- Myosferülozis:

  • İatrojeniktir
  • Kalın membranla çevrelenmiş, dejenere eritrositler içeren kistler
 • 3- Rhinoscleroma:

  • İnflamatuar( Clebciella)
  • Köpüklü histiyositler ve plazma hücreleri
  • Vaskülit , ülserasyon, pseudoepitelyamatöz hiperplazi


Burun 7

 • 4 Rhinosporidozis:

  • Nazal kavitenin hiperplastik polipoid lezyonudur
  • Globüler kistlerle karakterizedir
  • Kist içinde spor içeren sporonjiomlar var
 • 5- Mukosel( pseudokist)

  • Kronik sinüzitin komplikasyonudur
  • Frontal ve ön ethmoid sinüste sık
  • Kavite genişler ve çevre kemikleri destrükte eder
Nazal Polip

 • Gerçek neoplazm değildir

 • İnflamasyon, allerji ve mukovisidozisle ilşkilidir

 • Paranazal sinüslerden gelişene choanal polip denir

 • Patogenezi bilinmeyen stromal ve epitelyal proliferasyon

 • Genellikle bilateral ve multipl

 • 20 yaş altında nadir( mukovisidozisli olanlar hariç)

 • Lokal rekürrens sıkNazal polip 2

 • Makroskopi:

  • Değişen çapta, yumuşak, gri-pembe renkli kitle
  • Kesit yüzeyi ödemli parlak
 • Mikroskopi:

  • Nadiren skuamöz metaplazi odakları içeren solunum epiteli ile örtülü
  • Mikzoid ödematöz stroma
  • Miks inflamatuar hücreler
  • Kalınlaşmış bazal membran ve submukozal inflamasyon
  • Nötral müsin içeren kistik glandların varlığı, mast hücre degranülasyonu, eozinofil ve bazal membran kalınlaşması yok(mukovisidozisle bb olanlar)
Nazal polip 3

 • Ayırıcı tanı:

 • 1- Rhinosporidozis

 • 2- Allerjik fungal sinüzit

  • Abondan eozinofil içeren müsin gölcükleri
  • Fungal hifalar
  • Charcot leyden kristalleri ob
 • 3- Anjiofibrom

 • 4- Allerjik polip

 • 5- Atipik stromalı polip

  • Gençlerde ve fibröz stromalı poliplerde sık
  • Atipik hücreker submukoza ve damarlar çevresinde yoğun
  • Botyroid RMS ile karışır
ÜSY nın NEKROTİZAN LEZYONLARI-1

 • 1- Fungal enfeksiyonlar

 • 2- Wegener Granülomatozisi:

  • Pulmoner ve renal hastalık birlikteliği
  • Mikroskopik ;
  • Arteriol, küçük arter ve venleri tutan değişik evrelerde akut vaskülit, coğrafik nekroz ve dev hücreli granülomatöz reaksiyon
  • Epitelyal ülserasyon
  • Lenfosit hakimiyeti yok
  • A.T: Tbc ve malign lenfoma


ÜSY nın NEKROTİZAN LEZYONLARI-2

 • 3- Letal Midline granülomu(Polimorfik Retiküloz, nazal Anjiosentrik T cell Lenfoma)

  • NK hücrelerin neoplazmı
  • Vaskülit olmaksızın nekroz ve nonspesifik inflamasyon
  • Konvansiyonel diffüz büyük hücreli lenfoma.
  • Polimorfik görünüm( küçük lenfosit, büyük atipik lenfositler)
  • Herzaman EBV pozitiftir ve endemik bölgelerde sıktır


ÜSY nın BENİGN TÜMÖRLERİ

 • 1-SİNONAZAL PAPİLLOM (Skuamöz ve Schneiderian papillomlar)

  • Adült erkeklerde 30-50 yaş arasında sık
  • Nazal obstrüksiyon ve epistaksis
  • Sıklıkla tek taraflıdır
  • HPV ile bb ob
  • İnverted, silindirik, transizyonel, skuamöz
  • Verrüköz hiperkeratotik skuamöz papillom


Sinonazal papillom-1

 • Makroskopi

  • Küçük papillalar içeren yumuşak, kırmızı beyaz renkli
  • Lateral nazal duvar orjinli olanlar inverted tip
  • Nazal septumdan köken alanlar ekzofitik


Sinonazal papillom-2

 • Mikroskopi:

  • Schneiderien tip, inverted, fungiform, onkositik/ silendirik ve miks tipte
  • Skuamöz tip, vestibülden köken alır ve polipoid kitledir
  • Polipllerin aksine lezyonun tabanı hariç seromüköz gland içermez
  • İnverted olan lokal agresiftir


Sinonazal papillom-3

 • Malignite ile ilgisi;

 • 1- Papillom eksizyonundan yıllar sonra %3 oranında CA

 • 2-İlk eksizyon sırasında fokal invaziv CA odağı ob

 • 3- Sitolojik atipi içeren gelişim paterni papilloma benzeyen tümörlerPapillomlar

 • A- Çoğunda HPV tip 6 ve 11 tespit edilir

 • B- %3 ünde eksizyondan yıllar aylar sonra CA gelişebilir

 • C- İnverted papillomlu çoğu olgu CA ile birliktedir, fungatif olanlar CA eşlik etmez

 • D- Papillomdan CA gelişeceğine dair kriter yok

 • E- %70 nüks ederler, nüks CA gelişimi ile korele değildirNazofaringeal Anjiofibrom

 • 10-25 yaş arası erkeklerde sıktır

 • Androjen bağımlı olduğu düşünülüyor

 • Burun tavanının posterolateralindeki fibrovasküler stromadan gelişir

 • Nazal obstrüksiyon ve epistaksisle gelir

 • Özel Boyalar: F VIII ile endotel, vimentin ve testosteron ile stroma + boyanırNazofaringeal anjiofibrom-2

 • Makroskopik:

  • İyi sınırlı, kapsülsüz, polipoid kitle
  • Kesit yüzü gri-kırmızı ve fibrotiktir
 • Mikroskopi

  • Çok sayıda küçük, düzensiz , ince duvarlı kan damarları
  • Damarlar kapillerden venöz çapa kadar değişir,periferde daha küçük çaplıdır, daha büyük çaplı olanlarda inkomplet musküler tabaka vardır, fakat elastik tabaka içermez
  • Stroma ödemli, asellüler veya kollejenize
  • Yıldızsı, iğsi veya mültinükleer stromal hücreler
  • Çok sayıda mast hücresi
  • Mitoz nadir


Nazofaringeal anjiofibrom-3

 • Ayırıcı tanı:

 • 1- Kapiller hemanjiom:

  • Lokalizasyonu sıklıkla nazal kavitedir
  • Lobüler yapıdadır
  • Santraldeki büyük damarlar çevresinde küçük damarlar
  • Fibröz doku daha azdır
 • 2- Hemanjioperisitom

  • Geyikboynuzu şeklinde , irregüler şekilli damarlar, uniform, ovoid, iğsi şekilli stromal hücreler
  • Değişken mitoz, nekroz yok
Nazofaringeal anjiofibrom-4

 • 3- Glomus tümörü

  • Nazal septumda lokalizedir
  • Stroma mikzoid ob
  • Uniform, yuvarlak glomus hücreleri ile çevrili çok sayıda damar
 • 4- Kaposi sarkomu

  • İmmün yetmezliği olan hastalarda sık
  • Yarık şeklinde vasküler alanlar, ekstravaze eritrositler ve hyalen globüller
 • 5- AnjiosarkomMALİGN TÜMÖRLER-1

 • A- SİNONAZAL KARSİNOM

 • En sık görüleni SCC dur

 • Sinonazal bölgenin SCC nadirdir(%3), baş boyun bölgesinin en sık SCC u dudakta lokalizedir

 • Paranazal SCC ların yarısından fazlası, maksiller antrum, %30 u nazal kavite, %10 ethmoid lokalizasyonludur

 • Ethmoid tümörler sol tarafı tercih eder

 • Sigara, nikel, chromium ve radium maruziyeti predispozandır

 • 6 ve 7. Dekadda erkeklerde sıkSinonazal CA-1

 • Makroskopi:

  • İnfiltratif gelişim paternli
  • Kesit yüzeyi kırmızı, beyaz renkli, yer yer nekroz ve hemoraji alanları içeren
 • Mikroskopi:

  • Çoğunlukla intermediate veya yüksek grade’li iyi diferansiye SCC
  • Daha nadir histolojik tipleri (Verrüköz, bazaloid, sarkomatöz)
  • Lezyon kenarlarında displastik skuamöz epitel görülür
  • LNM nazal tümörlerde %15
  • ÖZEL BOYA: Sitokeratin +
Sinonazal CA-2

 • Ayırıcı tanı:

 • I- Andiferansiye anaplastik Ca

  • Yüksek mitotik oranlı, nekroz içeren , kötü diferansiye hücrelerin oluşturduğu adacıklar, kordonlar, trabeküller
  • Tipik olarak vasküler invazyon var
  • Çok agresiv
 • II- Adenokarsinom

  • Orta türbinat veya ethmoidden köken alır
  • Çoğu iyi diferansiyedir ve tübülopapiller yapı oluşturur


Sinonazal CA-3

 • Tedavi cerrahi+ RT

 • Tedavi modeline bakılmaksızın rekürrens sıktır

 • Ölüm tipik olarak lokal yayılımlardandır

 • Oral kavite ve larinksin SCC na eşlik eden 2. Primer tümörün %40 ı baş boyun bölgesindedir

Nazofaringeal karsinom-1

 • Belirgin inflamatuar infiltrat nedeniyle lenfoepitelyoma veya andiferansiye CA olarakta isimlendirilir

 • Güney Asya ve Kuzey Afrikada sıktır

 • 15-25 ve 60-70 yaşlarında iki piki vardır

 • Sıklıkla tek taraflı servikal LAP ile gelirler

 • Etyolojide genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve EBV sorumludur

 • HLA-2 ve HLA- BW4 lokusları ile ilgilidir

Nazofaringeal karsinom-2

 • Makroskopi:

  • Tümör zor tespit edilir, genellikle körlemesine biyopsi alınır( en sık lokalizasyon Rosenmüller fossası)
 • Mikroskopi:

  • Keratenize ve nonkeratinize
   • Diferansiye (nadir) ve andiferansiye (sık) SCC olarak ayrılır
  • Keratinize tümörler yaşlılarda görülür ve EBV ile ilişkisizdir
  • İki gelişme paterni vardır


Nazofaringeal karsinom-3

  • REGUAD ; İnflamatuar infiltratlı fibröz stroma ile ayrılmış, iyi gelişmiş tümöral adacıklar
  • SCHMİNCKE, İnflamatuar hücrelerle infiltre diffüz tabakalar ve sinsityal yapılar oluşturan tümöral hücreler (Lenfoepitelyoma), malign lenfomaya benzeyebilir
  • Tek büyük eozinofilik nükleol içeren yuvarlak veziküle nükleus tipiktir
  • Desmoplastik stromal cevap yoktur
  • Stromal amiloid depozitleri görülebilir
Nazofaringeal karsinom-4

 • Özel boyalar

 • Sitokeratin daima +

 • EMA genellikle +

 • CEA nadiren +

 • S-100 dendritik hücrelerde +

 • Erken EBV antijeni (Ig G) ve viral kapsid antijeni +(Ig A)Nazofaringeal karsinom-4

 • Ayırıcı tanı:

 • 1- SCC, nonkeratinize

  • Stromal invazyonlu infiltratif gelişme paterni ve desmoplastik cevap
  • Hiperkromatik nükleuslu pleomorfik hücreler
  • Klinik davranışı farklıdır
 • 2- büyük hücreli Non-Hodgkin lenfoma ve Hodgkin’s Hastalığı

  • Nükleuslar irregüler kenarlı, kaba kromatinli, nükleol küçüktür
  • İHS olarak lenfoid markırlar pozitiftir


Nazofaringeal karsinom-4

 • Lenfoid komponent neoplastik değildir (lenfoepitelyoma terimi yanlış)

 • Metastazla tanı konur Servikel LAP

 • Kötü prognostik faktörler; ileri yaş, yüksek stage, Erkek, kafa tabanına invazyon, santral sinir paralizisi

 • Tipik tedavi RT

 • Keratinize tipin prognozu kötü

 • Andiferansiya tipin prognozu iyi(en radyosensitive)

OLFAKTÖR NÖROBLASTOM

 • Olfaktör mukozadan gelişen nadir tümörlerdir

 • Seks ayrımı yok, bimodal yaş piki vardı, 15 ve 55 yaşta sık

 • En sık lokalizasyon nazal fossanın tavanı

 • Makroskopi

  • Kırmızı-gri renkli, vaskülarize, yumuşak, polipoid kitle


Olfaktör nöroblastom-2

 • Mikroskopi:

  • Fibriler stroma ile ayrılmış, uniform yuvarlak şekilli hücrelerin oluşturduğu, irregüler adacıklar
  • Hücreler dar sitoplazmalı, nükleer membranları belirsiz, ince nükleer kromatinli
  • Mitoz değişkendir,
  • Fibriler stoplazmik zemin( nörofil) tipik
  • Hommer-Wright pseudorozetleri
  • Ganglion hücresi içerebilir ve tanısaldır
  • Tümör hücreleri epiteloid şekilli ob melanin pigmenti içerebilir( andiferansiye CA ile karışır)
  • Özel boyalar:
  • S-100, NSE, kromogranin ,nöroflament ve sitokeratin ve MAP-2 + / CEA ve EMA -
Olfaktör nöroblastom-3

 • Ayırıcı tanı:

 • 1-Andiferansiye CA

  • Rozet ve fibriler zemin yok
  • Damar invazyonu, mitoz ve nekroz fazla
 • 2- PNET

  • Nöroendokrin markırlar yardımcı değil, CD 99
  • Karakteristik olarak t 811, 22)
 • 3- Pituter adenomu

 • 4- Malign lenfoma

 • 5- Plazmositom

 • 6- RhabdomyosarkomMalign lenfoma

 • Çoğu diffüz büyük hücreli

 • Asya ve Güney Amerika da çoğu T hücreli, batı da ise B hücreli t hücreli tipinde EBV oranı yüksekÇocuklardaki lenfomalar B hücreli, diffüz , andiferansiyedir

 • METASTATİK TÜMÖRLER:

 • Renal hücreli CA, Malign melanom ve meme CA

LARYNX-1

 • Anatomik olarak 3 kısımda incelenir

 • 1- Supraglottik: Epiglotun tepesinden gerçek kord vokale uzanır, ventrikül, yalancı kord vokal ve ryepiglottik kıvrımı içerir (solunum e.)

 • 2- Glottik: gerçek kord vokalleri içerir (stratifiye skuamöz epitel)

 • 3- Subglottik: gerçek vokal korddan ilk trakeal kıkırdağa kadar ( solunum e.)

  • Supraglottik (3 ve 4. Branşial kese)
  • Glottik ve subglottik (6. Branşial keseden)
 • Majör kartilajlar krikoid, tiroid ve aritenoid (hyalen) Epiglot (elastik)Kistleri ve laringosel-2

 • Kistleri sakküler , duktal , onkositik, tonsiller

 • Kistleri mukus, laringosel hava içerir

 • Laringosel, laringeal ventrikülün sakküler dilatasyonu sonucu oluşur

 • İNFLAMASYONLARI:

  • Akut epiglottit. H. İnfluenza tip b ile olur, letal seyreder, çocukta sık
  • Laringotrakeabronşit (Krup)
  • Granülomatöz enfeksiyonlar
  • Sarkoidoz, chron


Laringeal nodül (vokal kord polibi, Amiloid tümör)

 • Şarkıcı nodülü

 • En sık vokal kordun ön 1/3 kısmında lokalize

 • Makroskopi

  • Yuvarlak sesil veya pedinküllü polipoid kitle
 • Mikroskopi

  • Erken dönemde ödem ve genç fibroblastlarda çoğalma (JELATİNÖZ TİP)
  • Geç dönemde hyalenize stroma (miloid değil kollejenize stroma) içinde dilate damarlar (TELENJİEKTATİK)
 • Anjiomlarla karışır

  • Fakat bunlar supraglottiktir, damarları kalın cidarlıdır, ses dinlendirilmesine cevap vermez
Kontakt ülser (Granülomatöz ülser)

 • Laringeal nodül ile karışır

 • Posterior kommisürde lokalizedir

 • Mikroskopik olarak granülasyon dokusuna benzer

 • Pyojenik granülomla karışır ancak lobülasyonu yoktur

 • Rekürrens gösterir

Tümör ve tümör benzeri lezyonlar

 • I- PAPİLLOM VE PAPİLLOMATOZİS

 • A- Jüvenil laringeal papillom:

  • Gerçek kord vokal üzerinde multipl papiller tümörlerdir ve trakeaya yayılabilir
  • HPV tip 6 ve 11 etken
  • Rekürrens gösterir
 • B- Adült laringeal papillom

  • Erkeklerde sık
  • Soliterdir, yayılmaz, rekürrens daha azdır, HPV negatif
  • İnflamasyon daha çoktur


Papillom -2

 • Mikroskopi:

  • Akantoz ve koilositoz gösteren matür skuamöz epitel ile döşeli ince fibrovasküler kora sahip papiller yapılar
  • ÜSY nın multipl papillomları rekürrens ve SCC gelişme riski taşır
  • SCC gelişme riski daha önceki RT uygulanımı ile ilgilidir
Keratozis, displazi, krasinoma insutu

 • Keratozis

 • Gerçek kord vokalleri tutar

 • Epitelyal veya skuamöz hiperplazi ile eşdeğerdir

 • Beyaz, kalınlaşmış, siğil benzeri lezyon

 • Mikroskopik olarak akantoz ile karekterli, hiperkeratotik epitelDisplazi

 • Selüler atipi, matürasyon ve stratifikasyon kaybı ile karekterli

 • Hafif, orta, ağır VEYA düşük ve yüksek dereceli olarak ayrılır

 • Hafif; epitel kalınlığının bazal 1/3 kısmını tutar, nükleer anormallikler hafiftir, keratozis ve inflamasyon eşlik edebilir

 • Orta; Alt 273 bölgede izlenir, nükleer anormallikler daha ağır, nükleol belirgin

 • Ağır, 2/3 den daha fazla alanda nükleol belirginliği, hiperkromazi, üst tabakalara kadar çıkan mitoz, intersellüler köprüler izlenirDisplazi ve Karsinoma İn sutu-2

 • Keratozisli hastanın invaziv CA ilerlemesi displazinin varlığı ve derecesine bağlıdır

 • Hafif d. De %1-2, Ağır d. De %5-10 risk var

 • CA gelişme olasılığı ilk tanımlanan lezyondaki atipinin derecesine bağlıdır

 • Karsinoma in sutu

 • SCC un %75 i in sutu ile birliktedir

 • Mikroskopi de tüm epitel boyunca atipi izlenir, yüzeyde matürasyon izlenmezİNVAZİV KARSİNOM

 • Erkek CA larını %2,2 si , kadın CA larının %0,4 ünü oluşturur

 • Risk faktörleri sigara ve alkol bağımlılığı

 • HPV ile birlikteliği%5 den az

 • Klinik ve cerrahi olarak tümörler glottik, subglottik ve supraglottik olara ayrılır

 • 2/3 si glottiktir ve vokal kordun mobil anterior kısmında lokalizedir

 • Ses kısıklığı, disfaji ve hemoptiziİnvaziv karsinom-1

 • 1- GLOTTİK (%60-65)

  • Glottisin 1/3 ön kısmında
  • Uzun süre lokalize kalmaya eğilimlidir
  • RT veya cerrahi ile mükemmel tedavi olurlar
 • 2-SUPRAGLOTTİK (%30-35)

  • Yalancı kordlar, ventrikül ve epiglotta
  • Epiglottun 1/3 ön kısmında sık
  • %1 glottisi invaze eder
  • LNM %40
  • Tedavi rt veya cerrahi


İnvaziv karsinom-2

 • 3- TRANSGLOTTİK (%5 den az)

  • Laringeal ventrikülü çaprazlayan CA
  • LNM en fazla olan tiptir
  • Tedavi total larinjektomi+ LN diseksiyonu
 • 4- SUBGLOTTİK (%5 den az)

  • Gerçek kord vokalleri etkileyen ve 1 cm den daha fazla subglottik yayılımı olan tm
  • Krikoid kartilaja lateral yayılımı kuraldır
  • LNM yapabilir


İnvaziv karsinom-3

 • Makroskopi:

  • 1-4 cm çapında, yüzeyi ülsere, pembe-gri renkli kitleler
 • Mikroskopi

  • %90 SCC dur.
  • Glottik olanların çoğu iyi ve orta derecede differansiye iken, diğerleri az diferansiyedir
  • Stromal invazyon yüzeyel tabaka da sınırlı ise
  • Mikroinvaziv, erken veya yüzeyel invaziv CA terimi
  • Kullanılır
  • PAPİLLER SCC, varyanttır verrüköz Ca dan sitolojik atipisi ve invazyon ile ayrılır
  • ÖZEL BOYA
  • Sitokeratin EGF +, p 53 %60 +


Diğer mikroskopik tipler

 • 1- VERRÜKÖZ CA:

 • SCC un nadir varyantıdır

 • Polipoid görünümü ve oldukça iyi diferansiye mikroskopik görünümü

 • Lokal invazyon ob ancak METASTAZ YAPMAZ

 • Verrüköz keratozisle karışabilirDiğer mikroskopik tipler-2

 • 2- KÜÇÜK HÜCRELİ CA :ileri yaşta sık

 • 3- BAZALOİD SCC. İn sutu veya invaziv CA a eşlik eden küçük kalabalık hücre grubudur, adenoid kistik CA ile karışır

 • 4- ADENO CA

 • 5- SARKOMATOİD CA

Diğer mikroskopik tipler-4

 • PROGNOZ:

 • 1- Klinik stage ve yer;glottik,supra, trans ve suglottik, aryepiglottik kıvrım en kötüsü

 • 2- Mikroskopik grade

 • 3- Tümör çapı

 • 4- DNA ploidy

 • 5- tutulan lenf nodu sayısı, çapı

 • 6- S-100 + Langerhan’s hücre varlığı

Kataloq: Donem3 -> KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Patoloji -> Sahande Elagoz
Sahande Elagoz -> Andiferansiye büYÜk hücreli karsinom
Sahande Elagoz -> AkciĞer tüMÖrleri %90-95 bronkojenik5 karsinoid2-5 mezotelyoma ve diğer
Patoloji -> Konjenital kalb hastaliklari sinonimi: VİTİa cordis congeniTA
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> RestriKTİf akciĞer hastaliklari dr. Sefa L. Özşahin
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Ateroskleroz ve etiyolojiSİ Normal arterial yapı
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Temel ekg kalbin otomatiSİtesi
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> A grubu Beta Hemolitik Streptokoklar (agbhs) Streptekoklar gr (+) bakterilerdir
Patoloji -> Perikard hastalıkları Prof. Dr. H. Reyhan Eğilmez
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Antiaritmik ilaçlar Doç. Dr. M. Kemal Yıldırım

Yüklə 13,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə