Nefrologiya kafedrasinin müDİRİ F. Z. SƏrdarlinin çap olunmuş İŞLƏRİYüklə 391,91 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.12.2016
ölçüsü391,91 Kb.

NEFROLOGİYA  KAFEDRASININ MÜDİRİ F.Z.SƏRDARLININ ÇAP OLUNMUŞ İŞLƏRİ 

 

                         Elmi işin adı Çap 

olunmuş 


əlyazma 

              Jurnalın adı, nəşriyyat 

 

Vər. 


sayı 

Göstərişlər 

1. 

Особенности морфологических изменений у больных с 

подагрической нефропатией 

«-« 

Azərbayca Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Ə.Əliyev ad. ADHTİ, Əhalinin sağlamlığının 

problemləri. Bakı,1996 s.175-177 

Həsənova M.Q. 2. 

Оценка иммунологических сдвигов и 

их коррекция при подагрической 

нефропатии 

«-« 

Достижение медицинской науки и практического здравоохранения 

Азербайджана. Сборник научных трудов по 

материалам Республиканской научной 

конференции. Баку, 1998, стр.348-350 

Bağırova R.C. Həsənova M.Q. 

3. 


Особенности лечения подагрической 

нефропатии урикодепрессантами в 

сочетании с канефероном 

«-« 


Достижение медицинской науки и 

практического здравоохранения 

Азербайджана. Сборник научных трудов по 

материалам Республиканской научной 

конференции. Баку, 2000, стр.289-295 

Bəxtiyarova L.B. Cabbarov Ş.M. 

Həsənova M.Q. 

4. 

Применение местного облучения  светом гелий-неонового лазера у 

больных хроническим 

гломерулонефритом латентной 

формы, протекающим на фоне 

гиперурикемии      

«-« 


Akademik M.C.Cavad-zadənin 75 illik 

yubileyinə həsr olunnmuş respublika elmi-

praktiki konfransın materialları. Bakı, Çaşıoğlu, 

2002, s.461-467 

Həsənova M.Q. 5. 

Изучение влияния гиперурикемии на 

клинико-иммунологические 

показатели больных хроническими 

заболеваниями почек 

«-« 


Ə.Əliyev ad. ADHTİ-nun elmi əsərlərinin 

məcmuəsi. Bakı, 2004, s.54-60 

Həsənova M.Q. Eminbəyli X.R. 

6. 


Изучение иммунного статуса 

больных некоторыми хроническими 

заболеваниями почек, протекающих 

«-« 


Ə.Əliyev ad. ADHTİ-nun 70 illik yubileyinə həsr 

olunmuş elmi əsərlərinin məcmuəsi. Bakı, 

2005, s. 48-54 

Həsənova M.Q. на фоне гиперурикемии 

7. 


Опыт изучения различных типов 

подагрической нефропатии 

«-« 

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Bakı, 2009, №2, s. 155-157 

Həsənova M.Q. Bağırova R.C. 

Bəxtiyarova L.B. 

Cabbarov Ş.M. 

8. 


Динамика артериального давления и 

протеинурии у беременных с 

хроническими заболеваниями почек 

и хронической артериальной 

гипертензией после 20 недели 

гестации 

 

 

 «-« 

Mamalıqginekologiya, 

perinatologiyapatalogiyalarınbəziməsələləri, 

Professor Ə.N.Hüseynovun 110 illikyubileyinə 

həsrolunur, Bakı -2010, 126-129 səh. 

L.B. Bəxtiyarova, X.R.Eminbəyli 

9. 


Гиперурикемия при сахарном 

диабете: лечение больных 

диабетической нефропатией, 

протекающей на фоне 

гиперурикемии 

 

 «-« 

Mamalıq ginekologiya, perinatologiya 

patalogiyaların bəzi məsələləri, Professor 

Ə.N.Hüseynovun 110 illik yubileyinə həsr 

olunur, Bakı -2010 

Həsənova M.Q., Cabbarov Ş.M. 

10.  Влияние гиперурикемии на клинико-

иммунологические показатели 

больных хроническими 

заболеваниями почек 

 

«-« VII съезд научного общества нефрологов 

России, 19-22 октября 2010, Москва, 16-24 

стр. Həsənova M.Q., L.B.Bəxtiyarova 

11.  К вопросу о ранних (доклинических) 

стадиях диабетической нефропатии у 

больных с СД 2 

 

«-« 


“Sağlamlıq”, №7, 2010, Баку, 26-33 стр. 

Л.Б.Бахтиярова, Х.Р.Эминбейли 

12.  Xroniki böykər çatışmazlığı” 

«-« 

“Məqsəd” redaksiyası, Bakı, 2013 (dərslik), 96 səh. 

96 


Həsənova M.Q 

13.  Изучение функции почек у больных с 

ранними стадиями диабетической 

нефропатии обусловленной СД 2 

 

«-« 


Ə.Əliyevindoğumgününə həsrolunmuş elmi-

praktikikonfrans. Bakı, 2013, 218-220 səh. 

Л.Б.Бахтиярова, М.Г.Гасанова, 

Х.Р.Эминбейли 

14.  Proqram hemodializ müalicəsi alan 

metabolik sindromlu xəstələrdə 

qidalanma statusunun 

 

«-« “Sağlamlıq”, №4, 2013,  Bakı, 179-182 səh. 

Əhədov R.F. qiymətləndirilməsi və onun korreksiyası 

15.  Поражение почек на доклинических 

стадиях диабетической нефропатии 

 

«-« Ə.Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-

praktiki konfrans. Bakı, 2014, 132-136 səh. 

Гасанова М.Г. Бахтиярова Л.Б. 

Эминбейли Х.Р. 

16.  Pielonefrit 

«-« 


“Məqsəd” redaksiyası, Bakı, 2014 (dərslik), 97 

səh. 


97 

Həsənova M.Q. 

17.  Острыйгестационный пиелонефрит у 

беременных 

 

«-« 


 

Azərbaycan mama-ginekologların IV 

qurultayının məqalələr toplusu, Bakı, 2014, 

132- 142 səh. 

10 

Гасанова М.Г. 18.  Proqram hemodializ müalicəsi alan 

xəstələrdə sindializ arterial 

hipertenziyanın yaranmasında 

insulinrezistentliyin rolu 

 

«-« 


Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.Əliyevin 

doğumgününə həsrolunmuş elmi-

praktikikonfrans. Bakı, 2014, 137-145 səh. 

Mirzəyev A.Ə., Əhədov R.F. 

19.  Antifosfolipid sindrom hamiləliyin risk 

faktorudur 

«-« 


Ə.Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-

praktiki konfrans. Bakı, 2015, 298-307 səh. 

M.Q.Həsənova, M.T.Ağabalayeva, 

L.N.Abdullayeva, 

Ş.Y.Hüseynova, 

E.H.İsmayılova 

20.  Гиперфильтрация-ранний признак 

нарушения функционального 

состояния почек у больных с СД  2 

«-« 


Ə.Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-

praktiki konfrans. Bakı, 2015, 307-310 səh. 

Бахтиярова Л.Б., Эминбейли Х.Р., 

Гасанова М.Г., 

Джаббаров 

Ш.М. 


 

 


Yüklə 391,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə